Sunteți pe pagina 1din 27

CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

PERSOANA JURIDICA
ACHIZITOARE:
0113 LOCUINTE COLECTIVE P + 2E, str. Taberei nr. 2, Cluj-Napoca
OBIECTIV:
400 113 Bloc ANL
OBIECT:

09/01/2009

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI


0113
DEVIZUL OFERTA:
CATEGORIA DE LUCRARI:
Nr.crt.

Locuinte colective P + 2E
Denumire lucrare

0
CAP. 1.

Amenajare teren

SUBC. 1.

Fundatii

UM

1. TSG02A1
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI

2
%

1 141.400

Total:

SMC

3. TSC03XF
SAP.MEC.CU EXCAV.PE SENILE DE 0,40-0,70 MC IN PAM. CU
UMID.NAT.DESCARCARE IN AUTO. TEREN CATEG II

SMC

Total:

0.000

Total:

0.000

Sectiunea 1 - 1
4.5*11.8
Sectiunea 2 - 2
4.5*16.9
Sectiunea 3 - 3
4.5*3.5
Sectiunea 4 - 4
4.5*4.5
Sectiunea 5 - 5
4.5*3.5
Sectiunea 17 - 17
0.76*6.9
Sectiunea 18 - 18
0.3*11.1
Sectiunea 19 - 19
0.3*10.3
Sectiunea 20 - 20
0.3*5.1
Sectiunea 21 - 21
1*2.65+1.66*1.6+2.92*1.6+4.5*1.65
Sectiunea 22 - 22
1*2.65+1.66*1.6+2.92*1.6+4.5*1.65
Sectiunea 23 - 23
1*2.65+1.66*1.6+2.92*1.6+4.5*1.65

Locuinte colective P + 2E

387.000

SMC

53.100
0.000
76.050
0.000
15.750
0.000
20.250
0.000
15.750
0.000
5.244
0.000
3.330
0.000
3.090
0.000
1.530
0.000
17.403
0.000
17.403
0.000
17.403
246.303

Deviz: 0113

316.000

387.100

387.100

1. Sectiunea 1 - 1

1 141.400

0.000

1. V1
2. 158*2.45
3. V2

5. TSA03XB
SAP.MAN DE PAM.IN SP.LIMIT.LAT>1M EXEC CU TALUZ INCL.FARA
SPRIJ.TER.MIJL EVAC.MAN. 0,00<H<2,00 M

100.000

1 141.400

2. TSC02XD
SAP.MEC CU EXCAVATOR PE PNEU 0,21-0,39 MC PAM.UMID NAT.TEREN CAT II
DESC.IN AUTOVEHICUL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

SMP

1. 878*1.3

4. TSC03XF
SAP.MEC.CU EXCAV.PE SENILE DE 0,40-0,70 MC IN PAM. CU
UMID.NAT.DESCARCARE IN AUTO. TEREN CATEG II

Cantitati
calculate

Total:

246.303

MC

0.000

pag.1

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

0.000
4.225
0.000
0.875
0.000
1.125
0.000
0.875
0.000
2.295
0.000
3.737
0.000
0.525
0.000
0.480
0.000
1.317
0.000
0.159
0.000
1.701
0.000
0.851
0.000
0.728
0.000
0.555
0.000
1.164
0.000
1.725
0.000
2.775
0.000
2.575
0.000
1.275
0.000
1.750
0.000
1.750
0.000
1.750
0.000
2.923
0.000
1.307
41.392

SUBC. 2.

Total:

41.392

100.000

Umpluturi

1. TSD01B1
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS
CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Deviz: 0113

Sectiunea 1 - 1
3.94*11.8
Sectiunea 2 - 2
3.94*16.9
Sectiunea 3 - 3
3.94*3.5
Sectiunea 4 - 4
3.94*4.5
Sectiunea 5 - 5
3.94*3.5
Sectiunea 6 - 6

Locuinte colective P + 2E

3
2.950

0.5*0.5*(8.3+3.5)
Sectiunea 2 - 2
0.5*0.5*(8.9+3.5+3.5+1)
Sectiunea 3 - 3
0.5*0.5*3.5
Sectiunea 4 - 4
0.5*0.5*4.5
Sectiunea 5 - 5
0.5*0.5*3.5
Sectiunea 6 - 6
0.5*0.3*(6.8+8.5)
Sectiunea 7 - 7
0.5*0.3*(3.5+7.8+4+1.85+3.88+3.88)
Sectiunea 8 - 8
0.5*0.3*3.5
Sectiunea 9 - 9
0.4*0.3*4
Sectiunea 10 - 10
0.5*0.3*(7.05+1.73)
Sectiunea 11 - 11
0.45*0.3*1.18
Sectiunea 12 - 12
1.05*0.3*5.4
Sectiunea 13 - 13
1.05*0.3*2.7
Sectiunea 14 - 14
0.5*0.3*(0.98+2.22+1.65)
Sectiunea 15 - 15
0.5*0.3*3.7
Sectiunea 16 - 16
0.5*0.3*(3.88+3.88)
Sectiunea 17 - 17
0.5*0.5*(1.1+4.8+1)
Sectiunea 18 - 18
0.5*0.5*(1.1+4.8+1.7+3.5)
Sectiunea 19 - 19
0.5*0.5*(3.5+6.8)
Sectiunea 20 - 20
0.5*0.5*(3.5+1.6)
Sectiunea 21 - 21
0.5*0.5*(3.5+3.5)
Sectiunea 22 - 22
0.5*0.5*(3.5+3.5)
Sectiunea 23 - 23
0.5*0.5*(3.5+3.5)
Sectiunea 32 - 32
0.45*0.7*(2.83+6.45)
Sectiunea 33 - 33
0.45*0.7*(2.5+1.65)

MC

0.000
46.492
0.000
66.586
0.000
13.790
0.000
17.730
0.000
13.790
0.000

pag.2

1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

0.000
6.895
0.000
7.880
0.000
17.297
0.000
6.253
0.000
13.114
0.000
3.864
0.000
2.220
0.000
2.060
0.000
1.020
0.000
13.845
0.000
13.845
0.000
13.845
290.667

2. TSD04XC
COMPACTARE CU MAI DE MINA A UMPL.EXEC.IN STR.ORIZ,INCLINATE LA
1/4,CU UDARE STR.20CM PAM.NECOESIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Total:

0.000

Sectiunea 1 - 1
3.94*11.8
Sectiunea 2 - 2
3.94*16.9
Sectiunea 3 - 3
3.94*3.5
Sectiunea 4 - 4
3.94*4.5
Sectiunea 5 - 5
3.94*3.5
Sectiunea 6 - 6
1.97*(6.8+8.5)
Sectiunea 8 - 8
1.97*3.5
Sectiunea 9 - 9
1.97*4
Sectiunea 10 - 10
1.97*(7.05+1.73)
Sectiunea 15 - 15
1.69*3.7
Sectiunea 16 - 16
1.69*(3.88+3.88)
Sectiunea 17 - 17
0.56*6.9
Sectiunea 18 - 18
0.2*11.1
Sectiunea 19 - 19
0.2*10.3
Sectiunea 20 - 20
0.2*5.1
Sectiunea 21 - 21
0.5*2.65+1.2*1.6+2.5*1.6+4*1.65
Sectiunea 22 - 22
0.5*2.65+1.2*1.6+2.5*1.6+4*1.65
Sectiunea 23 - 23
0.5*2.65+1.2*1.6+2.5*1.6+4*1.65

Locuinte colective P + 2E

290.667

MC

46.492
0.000
66.586
0.000
13.790
0.000
17.730
0.000
13.790
0.000
30.141
0.000
6.895
0.000
7.880
0.000
17.297
0.000
6.253
0.000
13.114
0.000
3.864
0.000
2.220
0.000
2.060
0.000
1.020
0.000
13.845
0.000
13.845
0.000
13.845
290.667

Deviz: 0113

3
30.141

1.97*(6.8+8.5)
Sectiunea 8 - 8
1.97*3.5
Sectiunea 9 - 9
1.97*4
Sectiunea 10 - 10
1.97*(7.05+1.73)
Sectiunea 15 - 15
1.69*3.7
Sectiunea 16 - 16
1.69*(3.88+3.88)
Sectiunea 17 - 17
0.56*6.9
Sectiunea 18 - 18
0.2*11.1
Sectiunea 19 - 19
0.2*10.3
Sectiunea 20 - 20
0.2*5.1
Sectiunea 21 - 21
0.5*2.65+1.2*1.6+2.5*1.6+4*1.65
Sectiunea 22 - 22
0.5*2.65+1.2*1.6+2.5*1.6+4*1.65
Sectiunea 23 - 23
0.5*2.65+1.2*1.6+2.5*1.6+4*1.65

Total:

290.667

pag.3

4.227

1. 0.02*(305.85-94.5)
4.227

4. TSD16XB
STR.REPART.BALAST 0,0-7 MM SUB PRISMA DE BALASTARE C.F COMPACTAT CU
PLACA VIBRAT 650 KG

Total:

27.476
27.476

Total:

6. TSE01B1
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI
DE 10-20 CM IN TEREN MIJLOCIU

SMP

7. TSE06A1
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU
BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.

SMP

Total:

Total:

5.362
5.362

Total:
%

Transport

5.362
100.000

TO

1. TRB04A3
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 2M VERT)
MATERIALE CU ADERENTA 3 LOPATARE
$

30.880

1. 0.04*772
30.880

Total:

30.880

TO

2. TRB01A19
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC
ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M
$

998.830

1. 525.7*1.9
998.830

Total:

998.830

TO

3. TRI1AA01C2
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE
RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2
$

1 466.800

1. 772*1.9
1 466.800

Total:

1 466.800

TO

4. TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
$

938.600

1. (772-278)*1.9
938.600

Total:

938.600

KM

938.600

1. 494*1.9
938.600

Total:

938.600

TO

6. TRA01A10P
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM
$

528.200

1. 278*1.9
528.200

Locuinte colective P + 2E

80.000

MC

1. 53.62*0.1

Deviz: 0113

305.850

80.000
80.000

5. TRI2AO11
INSOTIRE TRANSP.CU MUNCIT.INCARCATORI-DESCARCATORI CTG.4 PE
AUTOBASCULANTA DE 10;12T DRUM CATEG.O $

27.476

0.000

1. Nivelare pe trotuare
2. 80*1

SUBC. 3.

4.227

MC

1. 0.13*(305.85-94.5)

8. TSD15A1
STRAT DE REPART.DIN NISIP SUB PRISMA DE BALASTARE CF COMPACTAT CU
RULOU COMPRESOR DE 10-12T

MC

3. TSD16B1
STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA
VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP

Total:

528.200

pag.4

21.128

1. 528.2*0.04
21.128

Total:

8.096

1. 4.227*1.008*1.9
8.096

Total:

49.446

1. 27.47*1.8
49.446

Total:

2.747

1. (4.227+49.446+15)*0.04
2.747

Total:

15.000

1. 15
15.000

Total:

15.000

100.000

Rampa

KG

0.000

1. Rampa - balustrade
2. 2.85+4.88*3+1+4.9+1.4

24.790
24.790

Total:

24.790

100.000

Trotuare

MP

80.000

1. 80*1
80.000

2. TSE06A1
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTITIE DIN NISIP SAU
BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.

Total:

53.620
53.620

Total:

5.362
5.362

Cofraje si schele

SUBC. 1.

Cofraje fundatii

1. CB02A1
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI
DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0-3M.

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

53.620

MC

1. 53.62*0.1

CAP. 2.

80.000

SMP

1. 8.02+8.15+4.7+32.75

3. TSD16A1
STRAT DE REPART.DIN BALAST SUB PRISMA DE BALASTARE CF.COMPACTAT
CU RULOU COMPR.DE 10-12T

2.747

TO

11. TRA02A10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
$

1. CO02B1
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE
UMPLUTE CU MASTIC

49.446

TO

10. TRB01A19
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC
ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M
$

SUBC. 5.

8.096

TO

9. TRA02A10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
$

1. CL12XA
CONF.MET.DIVERSE : PARAP.SI PAN.DESP.PT
BALCON,BALUSTRAZI,GRILE,CHEPENGURI,GRATARE,OPRIT.ZAPADA,ETC.

21.128

TO

8. TRA02A10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
$

SUBC. 4.

TO

7. TRB01A19
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC
ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M
$

Total:

5.362

100.000

MP

pag.5

2
857.173

SUBC. 2.

Total:

857.173

100.000

Cofraje stalpi, placi si grinzi, scari si rampa

1. CB02XD
COFR.DIN PAN.REFOL.CU ASTE.RASIN PT.TUR.BET -STILP SI CADRE
EXCL.SPRIJIN. LA H PINA LA 20 M INCL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

MP

0.000

INFRASTRUCTURA
Sb 1
0.25*4*2.72*42
Sb 2
0.25*4*1.72*1
Sb 3
0.25*4*1.32*4
Sb 4
0.25*4*0.82*11
Sb 5
0.25*4*2.65*2
SUPRASTRUCTURA
Axul 1
0.25*7*8.31
Axul 2
14*0.25*8.31
Axul 2'
4*0.25*8.31
Axul 3
8*0.25*8.31
Axul 4
19*0.25*8.31
Axul 4'
10*0.25*8.31
Axul 5
10*0.25*8.31
Axul 6
4*0.25*8.31
Axul 7
11*0.25*8.31
Axul 8
10*0.25*8.31

0.000
114.240
0.000
1.720
0.000
5.280
0.000
9.020
0.000
5.300
0.000
0.000
14.543
0.000
29.085
0.000
8.310
0.000
16.620
0.000
39.473
0.000
20.775
0.000
20.775
0.000
8.310
0.000
22.853
0.000
20.775
337.079

2. CB03XE
COF.PAN.REFOLOS.CU PLACAJ DE 15MM PT.TUR.BET.:PLACI SI GRINZI LA CONS.
CU H = 20 M INCLUSIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Locuinte colective P + 2E

337.079

0.000
0.000
0.000
13.171
0.000
136.876
0.000
0.000
290.194
0.000
290.194
0.000
301.567
0.000
11.080
0.000
127.950
1 171.032

Deviz: 0113

Total:

MP

INFRASTRUCTURA
Placa peste sol
Placa din beton armat 15cm, 2 x d.6 /20 /20
53.554*0.15+34.25*0.15
Placa cota -0.08
56.055*0.15+128.4673
SUPRASTRUCTURA
Placa cota +2.82
108.3*0.13+276.115
Placa cota +5.72
108.3*0.13+276.115
Placa cota +8.62
98.954*0.13+288.703
Cofraj rampa
0.4*18.95+3.5
Cofraje buiandrugi
68.36+37.75+7.8+14.04

3. CB03XE
COF.PAN.REFOLOS.CU PLACAJ DE 15MM PT.TUR.BET.:PLACI SI GRINZI LA CONS.
CU H = 20 M INCLUSIV

3
857.173

1. 857.173

Total:

1 171.032

MP

pag.6

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

0.000
20.975
0.000
1.360
0.000
2.510
0.000
1.910
0.000
0.000
0.000
2.118
0.000
4.710
0.000
9.030
0.000
4.884
0.000
12.204
0.000
2.646
0.000
2.738
0.000
0.000
2.118
0.000
4.710
0.000
9.030
0.000
5.964
0.000
12.444
0.000
10.340
0.000
1.998
0.000
2.376
0.000
1.782
0.000
0.000
9.030
0.000
5.964
0.000
4.710
0.000
2.118
0.000
2.646
0.000
1.998
0.000
2.376
0.000
3.051
0.000
1.404
149.144

4. CB03XJ
COF.PAN.REFOLOS.CU PLACAJ DE 15MM PT.TUR.BET.: CENTURI EXTERIOARE
1. INFRASTRUCTURA

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

3
0.000

INFRASTRUCTURA
Grizi GF1 25 x 70 - 2 buc
(0.25+0.5*2)*8.25*2+0.25*0.7*2
Grinda : Gr.1 - 20 x 30 - 1 buc.
(0.20+0.15*2)*2.6+0.2*0.3
Grinda : Gr. 2 - 20 x 30 - 1 buc.
(0.2+0.15*2)*4.9+0.2*0.3
Grinda : Gr. 3 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.15*2)*1.85*2+0.2*0.3
SUPRASTRUCTURA
Grinzi de la cota +2.82
Grinda : Gr.1 - 20 x 30 - 2 buc
(0.2+0.17*2)*1.85*2+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 2 - 20 x 30 - 2 buc
(0.2+0.17*2)*4.25*2+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 3 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*8.25*2+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 4 - 20 x 30 - 4 buc.
(0.2+0.17*2)*2.15*4+0.2*0.3*4
Grinda : Gr. 5 - 20 x 30 - 4 buc.
(0.2+0.17*2)*5.65*4
Grinda : Gr. 6 - 20 x 30 - 1 buc.
(0.2+0.17*2)*4.9
Grinda : Gr. 7 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2*2+0.17*2)*1.85*2
Grinzi cota +5.72
Grinda : 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*1.85*2+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 2 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*2*4.25+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 3 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*8.25*2+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 4 - 20 x 30 - 4 buc.
(0.2+0.17*2)*2.65*4+0.2*0.3*4
Grinda : Gr. 5 - 20 x 30 - 4 buc.
(0.2+0.17*2)*5.65*4+0.2*0.3*4
Grinda : Gr. 6 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)+4.9*2
Grinda : Gr. 7 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*1.85*2
Grinda : Gr. 8 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*2.2*2
Grinda : Gr. 9 - 20 x 30 - 1 buc.
(0.2+0.17*2)*3.3*1
Grinzi cota + 8.92
Grinda : Gr. 1 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*8.25*2+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 20 x 30 - 4 buc.
(0.2+0.17*2)*2.65*4+0.2*0.3*4
Grinda : Gr. 3 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*4.25*2+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 4 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*1.85*2+0.2*0.3*2
Grinda : Gr. 5 - 20 x 30 - 1 buc.
(0.2+0.17*2)*4.9
Grinda : Gr. 6 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*1.85*2
Grinda : Gr. 7 - 20 x 30 - 2 buc.
(0.2+0.17*2)*2.2*2
Grinda : Gr. 8 - 20 x 30 - 1 buc.
(0.2+0.17*2)*5.65
Grinda : Gr. 9 - 20 x 30 - 1 buc.
(0.2+0.17*2)*2.6

Total:

149.144

MP
0.000

pag.7

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

16.525
0.000
7.625
0.000
18.008
0.000
1.200
0.000
3.500
0.000
0.000
0.000
59.875
0.000
49.995
0.000
1.890
0.000
0.000
59.875
0.000
49.995
0.000
1.890
0.000
0.000
55.482
0.000
49.740
0.000
1.440
0.000
2.683
0.000
8.375
388.098

5. CB04A1
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU
H<20M LA PLACI SI GRINZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Total:

0.000
0.000
23.480
0.000
55.200
0.000
0.000
0.344
79.024

6. CB44B1
SUST CU POPI EXTENS PE5100R PT MONT PLACI,PREDALE TURN PLANSEE
MONOL CU GR SAU GR MONOL PL PRED

Total:

1 032.002
1 032.002

Deviz: 0113

Total:

GRINZILE
0.000

INFRASTRUCTURA
4*4+2+6+10
SUPRASTRUCTURA
(8*5*2+40)*3

Transport cofraje

Locuinte colective P + 2E

1 032.002

BUC

34.000
0.000
360.000
394.000

SUBC. 3.

79.024

BUC

1. 1032.002*1

1.
2.
3.
4.

388.098

MP

Asimilat - Cofraje scari


INFRASTRUCTURA
1.2*(7.42+5.48)+4.5+3.5
SUPRASTRUCTURA
7.75*4*1.2+4.5*4
Cofraje grinzi pentru scari
Grinda : Gs. 1 - 20 x 30 - 2 buc.
0.2*0.17*3.3*2+0.2*0.3*2

7. CB45B1
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M
REZEMIND PE POPI METALICI

3
0.000

Sectiunea a - a
0.25*2*(4.25*2+1.6+2.1+6.85+0.25+4.5*2+2.35+2.4)
Sectiunea b - b
0.25*2*(6.25+8.75+0.25)
Sectiunea c - c
(0.25+0.625)*(6.83+4.75+4.25+4.75)
Sectiunea d - d
0.25*2*2.4
Sectiunea e - e
0.625*2*2.8
SUPRASTRUCTURA
Placa cota + 2.82
Sectiunea a - a
0.925*(13+8.5+4.95+12.75+6.83+0.5+2.4+9.5+3.7+2.6)
Sectiunea b - b
0.6*83.325
Sectiunea c - c
0.6*3.15
Placa cota + 5.72
Sectiunea a - a
0.925*(13+8.5+4.95+12.75+6.83+0.5+2.4+9.5+3.7+2.6)
Sectiunea b - b
0.6*83.325
Sectiunea c - c
0.6*3.15
Placa cota + 8.62
Sectiunea a - a
(0.3+0.625)*59.98
Sectiunea b - b
0.3*2*82.9
Sectiunea b' - b'
0.3*2*2.4
Sectiunea c - c
(0.3+0.625)*2.9
Sectiunea e - e
0.625*2*3.35*2

Total:

394.000

100.000

pag.8

0.000

1. Transport cofraje
2. (337.079+1032.002+149.144+388.098+79.024)*700

1 389 742.900
1 389 742.900

CAP. 3.

Confectionare armaturi

SUBC. 1.

Fasonarea barelor pentru fundatii

Total:

1. CZ0301A1
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN
ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM
$

1 038.970

Total:

1 709.870
1 709.870

3. CZ0301E1
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN
ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM $

Total:

5 331.140
5 331.140

4. CZ0301F1
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN
ATEL.CENT.PC 52 D> 16MM
$

Total:

152.990
152.990

Total:

152.990

100.000

Fasonarea barelor - placa cota - 0.08

KG

387.800

1. 175.1+212.7
387.800

Total:

582.800
582.800

Total:

986.500
986.500

Total:

986.500

100.000

Fasonarea barelor grinzilor - cota - 0.08

KG

33.970

1. 33.97
33.970

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

582.800

KG

1. 502.5+484

2. CZ0302E1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN
ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 $

387.800

KG

1. 582.8

1. CZ0302A1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN
ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM$

5 331.140

KG

1. 152.99

SUBC. 3.

1 709.870

KG

1. 1838.07+2203.08+1106.14+86.17+97.68

3. CZ0302P1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM $

1 038.970

KG

1. 1679.85+30.02

2. CZ0302O1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 6-8MM $

100.000

1 038.970

2. CZ0301D1
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN
ATEL.CENT.PC 52 D=6-8MM
$

1. CZ0302M1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=6-8MM $

1 389 742.900

KG

1. 69+926.67+43.3

SUBC. 2.

TO

1. TRA03A10
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOTRACTOR PE
PNEURI CU REMORCA PE DIST. 10 KM * $

Total:

33.970

KG

pag.9

2
44.580

3. CZ0302F1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONSTR OBIS IN
ATEL CENTR PC 52 D>16MM
$

Total:

56.680
56.680

Total:

56.680

100.000

Fasonarea barelor pt.scara de la cota -2.80 la -0.08

1. CZ0302M1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=6-8MM $

KG

55.960

1. 10.65+45.31
55.960

2. CZ0302P1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM $

Total:

180.470
180.470

Total:

180.470

100.000

Fasonarea barelor pentru samburi

1. CZ0302A1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN
ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM$

KG

2 111.390

1. 2111.39
2 111.390

2. CZ0302B1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRGME LA CONST OBIS IN ATEL
CENTRALIZ OB 37 D=10-16MM $

Total:

2 913.870
2 913.870

Total:
%

Fasonarea barelor pentru placi - suprastructura

1. CZ0302M1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=6-8MM $

Total:

5 241.490
5 241.490

Total:

7 022.010
7 022.010

Total:

7 022.010

KG

0.000

1. Asimilat - D>12 MM
2. D = 18 MM
3. 39.64

0.000
39.640
39.640

Locuinte colective P + 2E

5 241.490

KG

1. 3948.15+3073.86

Deviz: 0113

1 949.490

KG

1. 5241.49

4. CZ0302P1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM $

100.000

1 949.490
1 949.490

3. CZ0302P1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM $

2 913.870

KG

1. 1269.89+679.6

2. CZ0302O1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 6-8MM $

2 111.390

KG

1. 2913.87

SUBC. 6.

55.960

KG

1. 180.47

SUBC. 5.

44.580

KG

1. 56.68

SUBC. 4.

3
44.580

1. 44.58

Total:

39.640

pag.10

5. CZ0302A1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN
ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM$

225.000

1. 225
225.000

6. CZ0302P1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM $

Total:

875.000
875.000

Total:

875.000

100.000

Fasonarea barelor pentru grinzi - suprastructura

1. CZ0302A1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN
ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM$

KG

641.880

1. 641.88
641.880

2. CZ0302E1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN
ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=10-16 $

Total:

1 474.470
1 474.470

Total:

111.280
111.280

Total:

111.280

100.000

Fasonarea barelor pentru scara - suprastructura

1. CZ0302M1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=6-8MM $

KG

135.470

1. 12.78+122.69
135.470

2. CZ0302P1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 10-12MM $

Total:

374.580
374.580

Total:

0.000
0.000
160.200
160.200

Total:

160.200

100.000

Montare armaturi in fundatii

1. CC01C1
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE
RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

KG

8 061.970

1. 995.67+7066.3
8 061.970

SUBC. 10.

Deviz: 0113

Montare armaturi placa cota -0.08

Locuinte colective P + 2E

374.580

KG

1. Asimilat - D>12MM
2. D = 18MM
3. 160.20

SUBC. 9.

135.470

KG

1. 374.58

3. CZ0302U1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-12MM $

1 474.470

KG

1. 111.28

SUBC. 8.

641.880

KG

1. 544.23+930.24

3. CZ0302F1
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONSTR OBIS IN
ATEL CENTR PC 52 D>16MM
$

225.000

KG

1. 875

SUBC. 7.

KG

Total:
%

8 061.970
100.000

pag.11

970.600

1. 175.1+212.7+582.8
970.600

2. CC02D1
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI
D<12 CU DIST DIN PLASTIC

Total:

986.500
986.500

Total:

986.500

100.000

Montare armaturi in grinzi cota -0.08

KG

1. CC02C1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM
PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

135.230

1. 33.97+44.58+56.68
135.230

SUBC. 12.

Total:

135.230

100.000

Montare armaturi scara pana la cota -0.08

1. CC02D1
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI
D<12 CU DIST DIN PLASTIC

KG

0.000

1. Asimilat-montare armaturi scara pana la cota -0.08


2. 10.65+45.31+180.47

236.430
236.430

SUBC. 13.

Total:

236.430

100.000

Montare armaturi - suprastructura

KG

1. CC02C1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM
PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

0.000

1. Montare armatura samburi


2. 2111.39+2913.87

5 025.260
5 025.260

Total:

0.000

1. Montare armatura grinzi


2. 641.88+544.23+930.24+111.28

2 227.630
2 227.630

3. CC02D1
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI
D<12 CU DIST DIN PLASTIC

Total:

2 227.630

KG

11 139.130

1. 1269.89+679.6+5241.49+3948.15
11 139.130

4. CC02D1
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI
D<12 CU DIST DIN PLASTIC

Total:

11 139.130

KG

0.000

1. Asimilat - montare armaturi scara


2. 12.78+122.69+374.58+160.20

670.250
670.250

5. CC02D1
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI
D<12 CU DIST DIN PLASTIC

Total:

670.250

KG

0.000

1. Asimilat - montare armaturi cu D>12MM


2. 3073.86+39.64

3 113.500
3 113.500

Locuinte colective P + 2E

5 025.260

KG

2. CC02C1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM
PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

Deviz: 0113

970.600

KG

1. 502.5+484

SUBC. 11.

KG

1. CC02C1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D<18MM
PLACI D<10MM CU DIST DIN PLASTIC

Total:

3 113.500

pag.12

6. CC02A1
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D<8MM IN PERETI DIAFRAGME
CU DIST DIN PLASTIC

1 100.000

1. 225+875
1 100.000

SUBC. 14.

Total:
%

Fasonare armatura rampa scari

36.000

Total:

47.000

1. 36+11
47.000

Total:

61.000

1. 25+36
61.000

Total:

61.000

100.000

Plase sudate

KG

1. CC03XB
ARMAT.DIN PLASE SUDATE LA CONSTR.CI INALT.PINA LA 35 M,MONT.IN :
PLACI.

0.000

Plasa sudata STNB D 6 / 20 / 20 - rampa


(17.9-2.5)*2.22*2*1.1
25+15+80
plasa sudata STNB D 6 / 20 / 20 - placa pe sol
560+880

75.214
120.000
0.000
1 440.000
1 635.214

Total:

1 635.214

1. 1635.214
1 635.214

Total:
%

Montare armatura rampa scari

1. CC02D1
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI D>18MM,PLACI
D<12 CU DIST DIN PLASTIC

1. CZ0105A1
PREPARARE BETON B150,CU AGREGATE GRELE,GRANULATIA<16MM,CIMENT
M30 IN INST.CENTRALIZATE
$
1.
2.
3.
4.

Total:

144.000

100.000

MC

67.738

(51.4+3.95+6.75+5.1)*1.008
Rampa
(0.43*(6+3.3))*1.008
(2.5+1.75+1.7)*0.4275*1.008

0.000
4.031
2.564
74.333

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

100.000

144.000
144.000

Preparare beton Clasa C 8 / 10

1 635.214

KG

1. 11+36+25+25+11+36

SUBC. 1.

1 635.214

KG

2. CZ0302XE1
CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE CENTRALIZATDIN OB 37 CU
BARE DE D=6-8MM
$

Preparare betoane

47.000

KG

3. CZ0302U1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE SANTIER PC 52 D= 10-12MM $

CAP. 4.

36.000

KG

2. CZ0302O1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.PC 52 D= 6-8MM $

SUBC. 16.

100.000

36.000

1. 11+25

1.
2.
3.
4.
5.

1 100.000

KG

1. CZ0302M1
CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI PODESTE LA CONST.OBIS.IN
ATELIERE CENTRAL.OB 37 D=6-8MM $

SUBC. 15.

KG

Total:

74.333

pag.13

SUBC. 2.

2
%

Preparare beton Clasa C 12 / 15

1. CZ0106E1
PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MMCIM.M30
STILPI,GRINZI,PLACI OBIS.INST.CENTRAL. $
1.
2.
3.
4.
5.
6.

126.076

(80.89+20.25+7.55+15.3+1.085)*1.008
Pentru rampa
(0.12*(2.9+6.25))*1.008
0.15*14*1.008
(0.26*2.5+3.7*0.15)*1.008
(0.26*1.55+0.08*1.45+2.1*0.17)*1.008

0.000
1.107
2.117
1.215
0.883

Total:

131.398

100.000

Preparare beton Clasa C 16 / 20

1. CZ0107K1
PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <31MM CIMENT PA35 IN
FUNDATII,STRUCT.BET.ARMAT,IN INST.CENTRALIZ. $
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

MC

0.000

Preparare beton - samburi


31.5*1.008
Preparare beton - placa peste subsol
16.98*1.008
Preparare beton - diferenta centuri
7.015*1.008
Preparare beton - grinzi
0.27*1.008
Preparare betyon - scara subsol
1.78*1.008
Preparare beton - placi cota +2.82 si cota +5.72
36*2*1.008
Preparare beton - diferenta centuri
(2.23+2.28)*2*1.008
Preparare beton - diferenta grinzi
1.564*2*1.008
Preparare beton - placa cota +8.62
37.45*1.008
Preparare beton - atic
8.73*1.008
Preparare beton - diferenta centuri
2.25*1.008
Preparare beton - diferenta grinzi
(1.63+1.67)*1.008
Preparare beton - scara
(3.35+0.63)*1.008
Preparare beton - buiandrugi
(3.56+0.468+0.648+6.67)*1.008

31.752
0.000
17.116
0.000
7.071
0.000
0.272
0.000
1.794
0.000
72.576
0.000
9.092
0.000
3.153
0.000
37.750
0.000
8.800
0.000
2.268
0.000
3.326
0.000
4.012
0.000
11.437
210.419

SUBC. 4.

Total:

210.419

100.000

Transport beton

TO

1. TRA06A10
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE
5,5MC DIST. =10KM
$

913.330

1. 415.15*2.2
913.330

CAP. 5.

Turnare betoane

SUBC. 1.

Turnare beton Clasa C 8 / 10

1. CA06B1
TURNARE BETON SIMPLU CU POMPA IN FUNDATII LA ADINCIME PINA LA 10M
SI DISTANTE INTRE 15-45 M

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

100.000

MC

131.398

SUBC. 3.

Total:

913.330

100.000

MC

pag.14

2
73.743

SUBC. 2.

Total:

73.743

100.000

Turnare beton Clasa 12 / 15

1. CA07H1
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M,IN
PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI)

MC

49.465

1. 49.465
49.465

2. CA07E1
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII CONTINUE LA ADINCIME
PINA LA 10M SI DISTANTE INTRE 15-45 M

Total:

80.890
80.890

Total:

80.890

100.000

Turnare beton Clasa C 16 / 20

1. CA07H1
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M,IN
PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI)

MC

208.749

1. 208.749
208.749

CAP. 6.

Izolatii

SUBC. 1.

Hidroizolatii

1. IZF02XA
AMORSAREA SUPRAFETEI ORIZONTALE SAU INCLIN.<40 % CU BITUM TAIAT IN
2 STRATURI

Total:

208.749

100.000

MP

715.350

1. 650.35+650*0.1
715.350

2. IZF04XA
IZOL.HIDROF.LA FUND.REZERV.BAZINE, CUVE DE BETON 1 STRAT DE CARTON
BIT. LIPIT CU MASTIC BITUMINOS

Total:

0.000
529.500
529.500

Total:

0.000
161.000
161.000

Total:

0.000
0.000
25.000
25.000

Total:

186.000

1. 186
186.000

Locuinte colective P + 2E

25.000

5. IZF05XS
LUCR.AUXIL.AFERENTE LUCR.IZOL.-ETANSARE ROSTURI CU CHIT DIN MASTIC
DE BITUM

Deviz: 0113

161.000

MP

1. Asimilat - membrana termosudabila


2. Planseu terasa
3. 25

6. IZF07XA
STRAT DE PROTECTIE A HIDROIZOLATIEI CU NISIP 1-3MMFIXAT UNIFORM
INTR-UN STRAT DE MASTIC BIT.FIERBIN.

529.500

MP

1. Asimilat - hidroizolatii rigide


2. 80+81

4. IZF05F2
STRAT HIDROIZ CALD LA CUVE REZER ETC CU PINZA BIT ACOP SAU TES FIB
STIC LA PER CURBI TER FARA APE

715.350

MP

1. Asimilat - hidroizolatie membrane termosudabile


2. 220+139.5+170

3. IZF04A1QS001
IZOLATII BITUMINOASE BAUMIT 1 K SPECIAL 2 MM.LA PERETI
SUBSOLURI,FUNDATII,UMIDITATE NORMALA TEREN

49.465

MC

1. 80.89

SUBC. 3.

3
73.743

1. 73.743

Total:

186.000

MP

pag.15

281.600
281.600

8. IZF17XB
IZOLATII HIDROFUGE LA RECE CU FOLII PVC PLASTIF.LA
CONSTR.SUBTERANE,BAZINE,INCLUSIV STRAT SUPLIM.

Total:

504.500
504.500

Total:

8.000
8.000

Total:

0.000

1. Asimilat - executat cu membrame termosudabile


2. 38*2.5*0.5*2

95.000
95.000

Total:

95.000

100.000

Termoizolatii

MP

0.000

1. Asimilat - Polistiren expandat de 10 cm


2. Zidarie exterioara
3. 287.18+319.22+372.48

0.000
978.880
978.880

2. IZF10XC
PROTECTIA TERMOIZ.DIN POLISTIREN CU FOLIE PINZA BITUMATA SAU
FIBR.STICLA LIPITA CU MASTIC BITUM.

Total:

978.880
978.880

1.
2.
3.
4.

Total:

0.000

Asimilat- polistiren extrudat de 15 - casa scarii


12.6
Asimilat - polistiren extrudat de 10
296-12.6

12.600
0.000
283.400

Total:

296.000

100.000

Profile de rost

1. IZF05XS
LUCR.AUXIL.AFERENTE LUCR.IZOL.-ETANSARE ROSTURI CU CHIT DIN MASTIC
DE BITUM

0.000

1. Asimilat - profil rost hidroizolatie


2. 8.05+6

14.050
14.050

Locuinte colective P + 2E

14.050

0.000

Asimilat - profil rost metalic pt. mascare rost


Exterior
9.35*2
Interior
(2.7*4+4.9)*3

0.000
18.700
0.000
47.100
65.800

Deviz: 0113

Total:
M

2. IZF05XS
LUCR.AUXIL.AFERENTE LUCR.IZOL.-ETANSARE ROSTURI CU CHIT DIN MASTIC
DE BITUM
1.
2.
3.
4.
5.

978.880

MP

296.000

SUBC. 3.

978.880

MP

1. 287.18+319.22+372.48

3. IZF09XN
IZOL.FRIGORIF.LA TERASE,ACOPERISURI SI PLANSEE CU PLACI DE POLIST.TIP
PEX, EXPAND.LA TAVANE IN FISII

8.000

10. IZF07A1
STRAT SUPLIM.DE INTARIRE HIDROIZ.LA INTERSECTII SUPRAF.PINZA SAU
TES.FIBR.ST.BIT,LATIME 0,5M ORIZ.

1. IZF09XL
IZOL.FRIGORIF.LA TERASE,ACOPERISURI SI PLANSEE CU PLACI DE POLIST.TIP
PEX, EXPAND.LA PERETI IN FISII

504.500

BUC

1. 8

SUBC. 2.

281.600

MP

1. 200.2+126+154.8+14.5+6+3

9. IZF08A1
HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIS CU PINZA,TESAT STICL BIT
D=50-100MM TABLA PB 2MM

3
0.000

1. Asimilat - Strat protectie tip tefond


2. 126.8+154.8

Total:

65.800

pag.16

SUBC. 4.

2
%

Bariera de vapori

1. IZF03A1
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT CU 1 STRAT CARTON BITUM
TIP...LIP CU BITUM TIP...

260.000
260.000

Total:

260.000
260.000

Total:

25.000
25.000

Total:

25.000

100.000

Transport izolatii

TO

1. TRA02A10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
$

15.000

1. 15
15.000

Total:

15.000

1. 15
15.000

Total:

Total:

Zidarie

SUBC. 1.

Zidarie de 25 cm

1. CD05A2
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FORMAT 240X115X
88MM,CAL.1

100.000

Total:

726.500

100.000

MP

MC

273.925

1. 1095.7*0.25
273.925

SUBC. 2.

Total:

273.925

100.000

Zidarie de 10 cm

1. CD08C2
ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPART.LA CONSTR.H<35M, 10 CM
GROS.NEARMATI,CU BL.GBN 50/650 PALETIZ.

MC

17.233

1. 3*4*((1.7+2.7+2.05)*2.78-(0.9*2.1+0.8*2.1))*0.1
17.233

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

5.000

Fonoizolatii

CAP. 7.

15.000

TO

3. TRB05A18
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE
SUB 25 KG DISTANTA 80M
$

1. IZF15B1
CAPTUSELI FONOABSORB CU PLACI FOFOABS FIBROLEMN ACUSTICE LA
TAVANE LIPIT PRENADEZ

15.000

TO

2. TRB01A18
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC
ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 80M
$

SUBC. 6.

260.000

MP

1. 25

SUBC. 5.

260.000

MP

1. 260

3. IZF02B1
STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA
BITUM.PERF.SUPR.VERT.

100.000

MP

1. 260

2. IZF02XC
STRAT DE DIFUZIE A VAPORILOR LA TERASE ACOPERIS SURAF.ORIZ SAU
INCL.7% 1 ST.IMPISL.BIT.BLIND.IBP..

Total:

17.233

pag.17

SUBC. 3.

2
%

Zidarie BCA de 20

1. CD07A1QS001
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA GROSIME 20 CM

14.550
14.550

Total:

14.550

100.000

Mortar pentru zidarie

1. CZ0202A1
PREPARARE MORTAR VAR-CIM PT ZIDARII M25-Z CU CIM F25 IN INST
CENTRALIZATE CU VAR PASTA
$

MC

9.223

1. 305*0.03*1.008
9.223

Total:

9.150

1. 305*0.03
9.150

Total:
%

Transport zidarie

671.000

Total:

26.840

1. 671*0.04
26.840

Tencuiala exterioara

1. CF06K1QS002
TENC.EXT.DRISC.MECANIZ.BAUMIT PE ZID DE CARAMIDA:TENCUIALA
MPA35-1.5CM,TINCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

26.840

100.000

MP

0.000
0.000
24.000
0.000
55.100
0.000
140.880
0.000
67.200
0.000
39.600
0.000
105.200
0.000
10.750
442.730

1. Asimilat - culoare CREM


2. Fatada EST
3. 72.69

Deviz: 0113

Total:

Culoare : ALB - Fatada E


Fatada EST
24
Fatada Vest
55.1
Fatada SUD
140.88
Fatada NORD
67.2
Frontoane
39.6
Interior Atice
105.2
Cos de fum
10.75

2. CF06K1QS002
TENC.EXT.DRISC.MECANIZ.BAUMIT PE ZID DE CARAMIDA:TENCUIALA
MPA35-1.5CM,TINCI

Locuinte colective P + 2E

671.000

TO

2. TRB01A15
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC
ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M
$

SUBC. 1.

100.000

671.000

1. 305*2.2

Tencuieli

9.150

TO

1. TRA02B10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR USOARE CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10KM
$

CAP. 8.

9.223

TO

2. TRA06A10
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE
5,5MC DIST. =10KM
$

SUBC. 5.

100.000

MC

1. 3.75*2*9.7*0.2

SUBC. 4.

Total:

442.730

MP

0.000
0.000
72.690

pag.18

1
4.
5.
6.
7.
8.
9.

34.920
0.000
96.000
0.000
115.610
319.220

3. CF06K1QS002
TENC.EXT.DRISC.MECANIZ.BAUMIT PE ZID DE CARAMIDA:TENCUIALA
MPA35-1.5CM,TINCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Total:

0.000
0.000
97.660
0.000
90.680
0.000
94.140
0.000
90.000
372.480

Total:

0.000
102.008
102.008

Total:

24.907
24.907

Total:

24.907

100.000

Tencuiala interioara

1. CF01A1QS002
TENCUIALA INTERIOARA BAUMIT,LA STILPI,PERETI EXECU.MANUAL PE
ZIDARIE,INNENPUTZ WEISS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Deviz: 0113

Demisol:
Centrala termica
20.5*2.57-(2.5*1.8+2.1*0.9)
Casa scarii
14.7*2.57-0.9*2.1
Hol circulatii, depozite
17.5*2.57-0.9*2.1+29.5*2.57-5*0.9*2.1+20.5*2.57
Camere
(19.5*2.7-(2.1*0.9+1.8*1.25))*3
Bucatarii
(13.5*2.7-(0.9*2.1*2+1*1.25))*12
Debarale
(4.85*2.7-0.8*2.1)*12
Camera
(20.5*2.7-(1.8*1.25+0.9*2.1-0.8*0.8))*3
Camera
(20.5*2.7-(1.8*1.25+0.9*2.1))*3
Hol
(14.5*2.7-(2.8*2.1+1.6*0.8))*3
Hol
(7.2*2.7-(0.9+0.9+1+0.8)*2.1)*6
Hol
(14.5*2.7-(3.6*2.1+1.6*0.8))*3
Circulatii si casa scarii - parter
42.1*2.7-(5.9*2.1+2*2.15)
W.F.
6.55*2.7-(1+1.8)*2.1
Circulatii si casa scarii - etaje

Locuinte colective P + 2E

102.008

MC

1. 1235.488*0.02*1.008

SUBC. 2.

372.480

MP

1. Asimilat - tencuiala spaleti


2. 102.008

5. CZ0206A1
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F25 IN
INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS DE VAR PASTA $

319.220

MP

Asimilat - Culoare MARO


Fatada EST
97.66
Fatada VEST
90.68
Fatada SUD
94.14
Fatada NORD
90

4. CF06K1QS002
TENC.EXT.DRISC.MECANIZ.BAUMIT PE ZID DE CARAMIDA:TENCUIALA
MPA35-1.5CM,TINCI

3
0.000

Fatada VEST
34.92
Fatada SUD
96
Fatada NORD
115.61

MP

0.000
0.000
46.295
0.000
35.889
0.000
162.135
0.000
145.530
0.000
377.040
0.000
136.980
0.000
155.550
0.000
153.630
0.000
95.970
0.000
71.280
0.000
90.930
0.000
96.980
0.000
11.805
0.000

pag.19

0.000
274.680
2 050.294

2. CF01XC
TENC.INT.DRIS.LA TAVANE,CU M 25-T VAR-CIM,IN GROS.DE 2 CM.SUPRAFETE
PLANE EXCL.SCHELA.

Total:

955.050
955.050

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Total:

0.000
2.713
9.275
20.860
3.360
30.590
29.120
6.090
102.008

Total:

1 502.554
1 502.554

Total:

41.334
41.334

Total:

41.334

100.000

Transport

TO

1. TRA06A10
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE
5,5MC DIST. =10KM
$

66.241

1. 24.907+41.334
66.241

Total:

2.650

1. 66.241*0.04
2.650

Pardoseli si placari cu faianta

SUBC. 1.

Pardoseli din gresie

1. CG11B1QS001
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA CU ADEZIV DE LIPIRE SI CHIT DE
ROSTUIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Deviz: 0113

Subsol centrala termica


14.66
Parter
Apartamentele 1 si 3
(9.74+4.95+3.23+1.45+2.03)*2
Apartamentele 2 si 4
(9.74+4.95+8.51+1.45+2.03+5.57)*2
W.F.
2.46
Etajele 2 si 3

Locuinte colective P + 2E

66.241

TO

2. TRB01A19
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC
ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 90M
$

CAP. 9.

1 502.554

MC

1. 2050.294*0.02*1.008

SUBC. 3.

102.008

MP

1. 2050.294-716.52+107.04+61.74

5. CZ0206A1
PREPARARE MORTAR VAR-CIM.PT.TENCUIELI M10-T CU CIM.F25 IN
INSTAL.CENTRAL.CU ADAOS DE VAR PASTA $

955.050

MP

Asimilat - tencuiala la spaleti


((2.5*2)+2.75)*0.35
((2*2.1+1.8)+(2*2.1+1)+3*(2*2.1+0.9))*0.35
(4*(2.1+1.9+1.2+1+1.9)+0.8*4+4*(1.8*2+1.2*2))*0.35
2*0.35*(1.6*2+0.8*2)
(3*(2*2.1+0.9)+4*(2.1+1.9+1.2+1+0.9))*0.35*2
(4*0.8+4*(1.8+1.2)*2+3*(1.6+0.8)*2)*0.35*2
(2*2+6.7*2)*0.35

4. CN04B1QS001
VOPSITORII LA INTERIOR CU VOPSEA LAVABILA BAUMIT STANDARD-2 STRAT
PE TENC. TRAD. CU GLET EXISTENT

2 050.294

MP

1. 113.25+276.9*2+288

3. CF01A1
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE
ZIDARIE,DE 2CM GROSIME

3
195.600

29. (42.1*2.7-(4.9*2.1+2*2.15+1.6*0.8))*2
30. Bai
31. (9.1*2.7-(0.8*2.1))*12

Total:

2.650

100.000

MP

0.000
14.660
0.000
0.000
42.800
0.000
64.500
0.000
2.460
0.000

pag.20

1
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

64.500
0.000
5.400
0.000
75.600
0.000
64.590
377.310

20.000
0.000
157.500
0.000
316.200
0.000
68.200

Total:

561.900

100.000

Pardoseli din parchet

1. CG02D1QS001
PARDOSELI DIN PARCHET LAMINAT,EXCLUSIV PERVAZ

MP
0.000

1. Asimilat - Articolul include procurare si montare


2. (23.88+22.5*2+25.5)*3

283.140
283.140

0.000
60.000
0.000
76.500
0.000
60.000
0.000
54.000

Total:

250.500

100.000

Strat suport pentru pardoseli

1. CG28B1
DIFERENTA DE 5MM LA STRATUL SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTATE CU
MORTAR DE CIMENT
$

MP

461.595

1. 377.31+84.285
461.595

2. CG01D1
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T
3CM GROSIME

Total:

744.735
744.735

Total:

744.735

100.000

Placari cu faianta

1. CI05XC1
PLACAJ FAIANTA PER.SI STILP.INC.GLAF. S <10MP CU: PL.ACEEASI
CULOARE.FIX.PASTA ADEZ.CU ROMACRIL ER.
1. Parter
2. Bucatarii
3. (2.3+1.6)*4*1.5

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

461.595

MP

1. 377.31+84.285+283.14

SUBC. 4.

283.140

0.000

Parter, Etajul 1, Etajul 2


Apartamentul 1
20*3
Apartamentul 2
25.5*3
Apartamentul 3
20*3
Apartamentul 4
18*3
250.500

SUBC. 3.

Total:
M

2. CG05A1
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

377.310

0.000

Subsol centrala termica


20
Parter
31*2+38*2+4+15.5
Etajul 2 si etajul 3
(31*2+38*2+4.6+15.5)*2
Scari si casa scarilor
0.3*70+(2.8+4.5*2)*4
561.900

SUBC. 2.

Total:
M

2. CG14XA
PLINTE SI SCAFE DIN GRESIE CERAM. FIXATE CU MORTARM 100-T,INCL.
CURATIRE SI SPALARE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3
42.800

(9.74+4.95+3.23+1.45+2.03)*2
(9.74+4.95+8.51+1.45+2.03+5.57)*2
Logie
2.7*2
Scari si casa scarii
0.3*1.2*70+12.6*4
Holuri
21.53*3

MP

0.000
0.000
23.400

pag.21

1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

66.300
0.000
0.000
46.800
0.000
132.600
269.100

SUBC. 5.

Total:

269.100

100.000

Transport pardoseli si faianta + materialele necesare

TO

1. TRA02A10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
$
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0.000

Transport gresie
(377.31+84.285)*0.05*2.6
Transport faianta
269.1*0.03*1.1
Transport parchet
(283.14+250.5*0.10)*0.07*0.7

60.007
0.000
8.880
0.000
15.101
83.988

Total:

3.360

1. 0.04*83.988
3.360

Total:

86.992

1. (461.595*0.05+744.735*0.03)*1.008*1.9
86.992

Total:

45.785
45.785

SUBC. 1.

Sarpanta

1. CE12XA
SARPANTA LEMN LA ACOP.SIMP.CU UNA LA PATRU PANT.PESCAUNE DIN LEMN
ROT.CIOP.ECAR.PT.INV.USOA.TB.C.BIT

Total:

45.785

100.000

MP

230.000

1. 230
230.000

SUBC. 2.

Total:

230.000

100.000

Invelitoare

1. CE03XA1
INVELITOARE DIN FOI PLANE DIN TAB.ZINC.DE 0,5
MM,INCL.DOLII,SORT.RAC.COS.EXEC.CU INCHE.DUBLE.AMB.SEN

MP

259.120

1. (16.4*3.95*2)*2
259.120

Total:

0.000

1. Sort de tabla cu latimea de 0.75m


2. 65.6

65.600
65.600

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

259.120

2. CE04A1QS003
ELEMENTE SI ACCESORII DE INVELITOARE TABLA ZINCATA PLANA

3. CE04A1QS002
ELEMENTE SI ACCESORII DE INVELITOARE TABLA ZINCATA PLANA

86.992

MC

1. (461.595*0.05+744.735*0.03)*1.008

Acoperis

3.360

TO

3. TRA06A10
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE
5,5MC DIST. =10KM
$

CAP. 10.

83.988

TO

2. TRB05A16
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE
SUB 25 KG DISTANTA 60M
$

4. CZ0209B1
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU CIMENT M30IN INST CENTRAL
CU ADAOS DE VAR PASTA
$

3
0.000

Bai
8.5*1.95*4
Etaje
Bucatarii
(2.3+1.6)*2*4*1.5
Bai
8.5*1.95*4*2

Total:

65.600

BUC

pag.22

105.000
105.000

SUBC. 3.

Total:

105.000

100.000

Jgheaburi si burlane

1. CE13B1
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER
DREPTUNGHIULARE CU SECTIUNEA 8X14CM

0.000

1. Asimilat - dimensiune jgheab: 0.12 x 0.30


2. 16.4*4

65.600
65.600

Total:

0.000

1. Asimilat - dimensiune burlan D=10


2. 8*9.2

73.600
73.600

Total:

73.600

100.000

Asteriala

MP

1. CE13XA
ASTEREALA DIN SCINDURI LA INVELIT.SAU DOLIILE INVEL.DIN TIGLA SA
AZBOCIMENT.

260.000

1. 260
260.000

SUBC. 5.

Total:

260.000

100.000

Transport

TO

1. TRA02A10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
$

14.500

1. 8.7+5.2+0.6
14.500

Total:

0.580

1. 14.5*0.04
0.580

Total:

0.580

1. 14.5*0.04
0.580

SUBC. 1.

Macara turn

Total:

1. AUT1115
ORA PR MACARA TURN CU BRAT ORIZONTAL AUTORIDICATOARE 40-79,9 TFM 1
SCHIMB

Deviz: 0113

Locuinte colective P + 2E

100.000

0.000
1 120.000
1 120.000

Popi metalici

0.580

1. Se include transportul la si de la santier


2. 1120

SUBC. 2.

0.580

TO

3. TRB05A16
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE
SUB 25 KG DISTANTA 60M
$

Mijloace fixe

14.500

TO

2. TRB01A16
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC
ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 60M
$

CAP. 11.

65.600

2. CE14A1
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER
ROTUNDE CU D=15,4CM

SUBC. 4.

3
0.000

1. Opritor zapada
2. 105

Total:
%

1 120.000
100.000

pag.23

0.000

1. Se include transportul la si de la santier


2. 1032*2016

2 080 512.000
2 080 512.000

SUBC. 3.

Total:
%

Grinzi metalice

329 184.000
329 184.000

Total:
%

Schele metalice

3 200.000
3 200.000

Total:
%

Bob elevator

8 100.000
8 100.000

Total:
%

Gratar metalic

100.000

7.500
7.500

Total:

7.500

KG
0.000

1. Asimilat - tuburi de aerisire


2. (9*0.4*0.05+9*1.30*0.05)*5

3.825
3.825

Total:
%

Transport piese metalice

3.825
100.000

TO

1. TRA02A10
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.
$

0.038

1. 7.5*0.005
0.038

Total:

0.038

TO

2. TRB01A25
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC
ASEZARE GRUPA 4 DISTANTA 50M
$

0.038

1. 7.5*0.005
0.038

Locuinte colective P + 2E

8 100.000

MP

1. 7.5

Deviz: 0113

100.000

0.000

1. Se include transportul la si de la santier


2. 8100

SUBC. 7.

3 200.000

1. AUT1382
ORA PR BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR 4,5KW 3SCHIMB
$

2. CL12XC
CONF.MET.DIVERSE : PIESE INGLOBATE TOTAL SAU PARTIAL IN BETON.

100.000

0.000

1. Se include transportul la si de la santier


2. 3200

1. CL13XA
GRILAJE MET.GATA CONF.DIN PANOURI FORM.DIN IMPLET.SAU TESAT.SIR.DE
OTEL PT.BALC,GOL ASCENS,VENTILATI

329 184.000

1. AUT1302
ORA PR SCHELA MET AUTORID.3CAST.3,5TF H=31M L=29M 3SCHIM.
$

SUBC. 6.

100.000

0.000

1. Se include transportul la si la santier


2. 329184

SUBC. 5.

2 080 512.000

1. AUT1340
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=6-9M TIP GT 3SCH.
$

SUBC. 4.

1. AUT1326
ORA PR POP METALIC EXTENS PE5100 INCL TEAVA O51X3,5MM 3SCH
$

Total:

0.038

pag.24

SUBC. 8.

2
%

Excavator

850.000

1. 850
850.000

Tamplarie

SUBC. 1.

Ferestre

1. CK11C1
FERESTRE METALICE MONTATE MANUAL LA CONSTRUCTII CUH<35 M CU
SUPRAFATA TOCULUI INTRE 3-9 MP INCLUSIV
1.
2.
3.
4.

850.000

100.000

MP

0.000
0.000
0.000
4.500
4.500

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Total:

LA CENTRALA TERMICA. Articolul contine:


procurare, montare, transport si accesorii
Ferestre cu ochiuri fixe si mobile si geam simplu
1.8*2.5

2. CK11H1
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA
TOCULUI INTRE 3 SI 4,5 MP INCLUSIV

Total:

0.000
0.000
0.000
0.000
12.160
0.000
18.000
30.160

Total:

0.000
0.000
13.400
13.400

Total:

13.400

100.000

Usi

1. CK14I1QS001
USI DIN PVC CONFORM PLANURI SI SPECIFICATII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MP
0.000

Asimilat- articolul contine:


procurare, transport, montare si accesorii
Culoare Alb, in 2 canataturi
1*1.80*2.10
Culoare Alb, intr-un canat, deschidere ext
2*1.00*2.10
Culoare Alb, intr-un canat , deschidere int.
8*0.90*2.10+37.70
Culoare Alb, cu geam givrat, intr-un canat
12*0.80*2.10

0.000
0.000
3.780
0.000
4.200
0.000
52.820
0.000
20.160
80.960

2. CK03D1QS001
USI DIN LEMN STRATIFICAT CONFORM PLANURI SI SPECIFICATII
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deviz: 0113

Asimilat - usi furniruite culoare lemn natur


articolul cuprinde:
Procurare, montare, transport si accesorii
- pline, de intrare apt.
12*1.00*2.10
- cu geam givrat
12*0.80*2.10+12*0.90*2.10
- geam givrat cu supralumina

Locuinte colective P + 2E

30.160

MP

1. Asimilat - perete cortina


2. contine:procurare, montare, transport si accesorii
3. 2.00*6.70

SUBC. 2.

4.500

MP

Asimilat Ferestre PVC tricameral culoare alba


contine:
procurare, montare, transport si accesorii
F1 si F2
1.92+10.24
F3 si F3'
18

3. CK11B1QS001
FERESTRE PVC CONFORM PLANURI SI SPECIFICATII

100.000

1. AUT3505
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 3,51-5,00MC
$

CAP. 12.

Total:

80.960

MP
0.000
0.000
0.000
0.000
25.200
0.000
42.840
0.000

pag.25

2
97.200

3. CK14A1
USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU
SUPRAFATA < 5 MP
1.
2.
3.
4.
5.

Total:

0.000

Asimilat
usa antifoc
0.9*2.1
usa antiexplozie
0.9*2.1

0.000
1.890
0.000
1.890

Total:
%

Tamplarie metalica

1. CL13XA
GRILAJE MET.GATA CONF.DIN PANOURI FORM.DIN IMPLET.SAU TESAT.SIR.DE
OTEL PT.BALC,GOL ASCENS,VENTILATI

60.792

Total:

10.500
10.500

Total:

0.000
955.000
955.000

Total:

0.000
955.000
955.000

Total:

38.200

1. (3.5+2.5+1.6)+(3.5+1.6)*6
38.200

Total:

38.200

MP

0.000

Asimilat - Policarbonat fumuriu pentru balustrade


2*3*2.7*1
2*3*1.2*1
2*3*1.9*1
2*1.8*1

16.200
7.200
11.400
3.600
38.400

Total:

38.400

BUC

0.000

1. Asimilat - pentru 12 cutii


2. 12

12.000
12.000

Total:

12.000

MP
125.000

1. 125
125.000

9. CL24A1
SCARI EXTERIOARE DE INCENDIU
Deviz: 0113 Locuinte colective P + 2E

955.000

5. CH08XA
MINA CURENTA DIN PVC MONT.LA BALUSTRADELE MET.ALE SCARILOR SI
PARAP.INTERIOARE, INCLUSIV CERUIREA

8. CN11B1
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

955.000

KG

1. Balustrada metalica - scari interior


2. 191*5

7. CL29B1
PANOURI DE CUTII PT. SCRISORI MONTATE IN NISE CU 10 CUTII,CU
DIMENSIUNILE DE 645X540X210 MM

10.500

KG

1. Baustrada metalica scari - interior


2. 191*5

1.
2.
3.
4.
5.

60.792

1. (4.575+0.675)*2

6. CL23A1
MONTAREA GRILAJELOR METALICE GATA CONFECTIONATE DIN
PANOURI,PENTRU BALCOANE

100.000

60.792

2. CL27A1
JARDINIERE DIN TABLA ZINCATA DE 1MM GROSIME

4. CL20B1
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI
GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE

3.780

MP

1. (1.6+1.4*3+0.8*3+0.5*2+0.85*4+1.625*6)*2.72

3. CL12XA
CONF.MET.DIVERSE : PARAP.SI PAN.DESP.PT
BALCON,BALUSTRAZI,GRILE,CHEPENGURI,GRATARE,OPRIT.ZAPADA,ETC.

97.200

MP

3.780

SUBC. 3.

3
29.160

9. 12*(0.90*2.10+0.90*0.60)

Total:

125.000

KG
pag.26

11.250
11.250

Total:

0.000

1. Balustrade logii
2. 52.7*5

263.500
263.500

Total:

0.000

1. Montare balustrade logii


2. 52.7*5

263.500
263.500

Total:

263.500

100.000

Transport tamplarie metalica

TO

1. TRA02A08
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 8 KM.
$

2.500

1. 2.500
2.500

Total:
%

Glafuri

50.800
50.800

Locuinte colective P + 2E

100.000

0.000

1. Asimilat - glafuri din PVC


2. 2*1*6+1*0.8*3+2*1.8*6+2*1.6+3*1.6*2+2

Deviz: 0113

2.500

1. CK07XA
GLAFURI PINA LA 30CM LAT,MONTATE LA FERESTRE DIN LEMN

INTOCMIT:

263.500

KG

11. CL20B1
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI
GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE

SUBC. 5.

11.250

KG

10. CL12XA
CONF.MET.DIVERSE : PARAP.SI PAN.DESP.PT
BALCON,BALUSTRAZI,GRILE,CHEPENGURI,GRATARE,OPRIT.ZAPADA,ETC.

SUBC. 4.

3
0.000

1. Asimilat - scara acces acoperis


2. (2.7*0.70+6*(0.1*0.6))*5

Total:

50.800

VERIFICAT:

pag.27

S-ar putea să vă placă și