Sunteți pe pagina 1din 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAIET DE SARCINI - INSTALATII SANITARE INTERIOARE -

Page 1 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

DETALII OBIECTIV

Denumirea obiectivului BAZA SPORTIVA MULTIFUNTIONALA

Amplasament Adresa : COM. SMARDAN, JUD.TULCEA

Beneficiar PRIMARIA SMARDAN, JUD.TULCEA

Proiectant General SC ELFOR GRUP SRL

Page 2 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CUPRINS

CAP.1

GENERALIT I

1.1. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

1.2. CONTROLUL CALIT II

1.3. MATERIALE I UTILAJE

1.4. GARAN II

1.5. ÎNCHIDEREA CONTRACTULUI

CAP.2

FAZA DE EXECU IE

2.1 MONTAREA CONDUCTELOR DE APA RECE SI CALDA

2.2 ARMATURI

2.3.CONDUCTELE DIN FONTA DE SCURGERE, PP, PVC SAU PEHD PENTRU

CANALIZARE

2.4. EXECUTAREA TRECERILOR PRIN PLANSEE, PERETI SI FUNDATII

2.5 EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI

2.6 EXECUTAREA IZOLATIILOR

2.7 SCURGERI DE PE PARDOSELI SAU PLATFORME

2.8 MONTAREA OBIECTELOR SANITARE SI A ARMATURILOR

2.9 MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRANSMITERII ZGOMOTELOR

2.10 MONTAJUL ECHIPAMENTELOR FUNCTIONALE

CAP.3

FAZA DE PROBE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

3.1. CONDUCTE DE APA RECE, APA CALDA SI INCENDIU

3.2 CONDUCTE DE CANALIZARE

3.3. INLATURAREA DEFECTIUNILOR (IN CAZ CA EXISTA PIERDERI DE APA SAU AER

PESTE NORMA ADMISA) SI REFACEREA PROBELOR

Page 3 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

3.4. SPALAREA CU APA CURATA, IN INTERIOR, A CONDUCTELOR DE APA SI PRIN

SUFLAREA CU AER SUB PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GAZE.

3.5.

DESINFECTAREA

POTABILA)

CONDUCTELOR

DE

APA

(INTRUCAT

TRANSPORTA

APA

3.6. PUNEREA IN FUNCTIUNE LA PRESIUNEA DE REGIM (CONF. NORMATIV I 9-94,

RESPECTIV NORMATIV I 6-98).

CAP.4

RECEPTIA GENERALA A INSTALATIILOR

CAP.5

PRODUCATORI PROPUSI

Page 4 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAPITOLUL 1

GENERALIT I

1.1. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE

GENERALIT I

I. SUBCAPITOLUL CUPRINDE

A. Modul de transmitere a propunerilor.

B. Graficul de execu ie.

C. Lista cu materiale i utilaje.

D. Caracteristicile tehnice ale materialelor i utilajelor.

E. Desenele de fabricatie i montaj.

F. Mostrele.

G. Breviarele de calcul.

H. Rezultatele incerc rilor.

I. Certificatele i agrementele.

J. Instruc iunile produc torilor.

K. Rapoartele de teren ale produc torilor.

L. Fotografiile lucr rii pe durata execu iei.

II. CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.2

Controlul calit ii.

Capitolul 1.3

Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4

Garan ii.

Capitolul 1.5

Închiderea contractului.

III. DESF URARE SUBCAPITOL

A. MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR

Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in prealabil de beneficiar. Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate. Propunerile vor avea mentionat numarul si o terminatie in ordine alfabetica. Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau furnizorul, plansa de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului corespunzator din specificatii. Se va rezerva un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si proiectantului general. Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu lucrarile executate anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate schimbarile si abaterile de la proiect si documentele contractului si materialele specificate in proiect si contract, precum si limitarile sistemului folosit care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate toate schimbarile care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara. Antreprenorul general va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in lucrare. Toti cei implicati in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in care este posibil sa nu poata fi respectate conditiile prevazute, de orice natura.

B. GRAFICUL DE EXECU IE

Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa data semnarii contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi aprobat si returnat conform termenelor prevazute in contractul de executie.

Page 5 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se prima zi de lucru a fiecarei saptamini. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea succesiva, indicand lucrarile care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile care se grupeaza logic. Se vor indica datele de incepere si de terminare a lucrarilor, precum si durata. Se va indica procentul din totalul lucrarii pentru fiecare faza evidentiata in grafic. Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie, caracteristicilor produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv cele furnizate de beneficiar si cele cerute in inlocuirile aprobate.

C. LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE

Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului pentru fiecare produs. Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona producatorul, tipul de produs, modelul sau numele catalogului precum si standardele de referinta.

D. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general. Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii suplimentare specifice acestui proiect. Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice. Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului.

E. DESENELE DE FABRICATIE SI MONTAJ

Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si montaj. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general.

F. MOSTRELE

Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in paragraful 1.5 - Inchiderea contractului. Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului. Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului estetic, culoare si alegerea finisajului. Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, cu culorile propuse, texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege.

Page 6 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produsului, cu partile lui componente si elementele atasate. Se va coordona furnizarea mostrelor cu esalonarea lucrarilor. Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate informatiile necesare proiectului. Se va transmite numarul de exemplare specificat in paragraful corespunzator din specificatii; un exemplar va fi retinut de proiectantul general. Mostrele nu vor fi folosite la testare, decat daca este prevazut in mod special in specificatii.

G. BREVIARELE DE CALCUL

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.

H. REZULTATELE INCERCARILOR

Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului.

I. CERTIFICATELE (AGREMENTELE)

Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului, subantreprenorului sau antreprenorului general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania), in numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile tehnice ale produsului. Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati. Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior, dar trebuie aprobate de organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general.

J. INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR

Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii, vor trebui transmise in scris proiectantului general, instructiunile de livrare, depozitare, asamblare, instalare, punere in functiune, ajustare si finisare pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de exemplare specificat in capitolul Caracteristicile tehnice ale produsului Se vor indica procedeele speciale, conditiile limita care necesita o atentie deosebita, precum si criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii.

K. RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR

Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile lucratoare, proiectantului general pentru informatii.

L. FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE

Se vor transmite fotografii in fiecare luna.

Page 7 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite, si cinci fotografii de interior care sa ilustreze progresul lucrarii, cu maximum cinci zile inainte de transmitere. Fotografiile vor fi datate, si vor arata directia din care au fost luate, ora si titlul proiectului.

SFAR ITUL SUBCAPITOLULUI 1.1

Page 8 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

1.2. CONTROLUL CALIT II

GENERALIT I

I. SUBCAPITOLUL CUPRINDE

A. Controlul calit ii.

B. Toleran e

C. Standarde i normative.

C.1.

Reglement ri privind execu ia structurii de rezisten

C.2.

Reglement ri privind execu ia lucr rilor de finisaje

C.3.

Reglement ri privind execu ia instala iilor

D. Mostre scara 1:1 realizate pe antier.

E. Serviciile laboratoarelor de încerc ri.

F. Inspec ii de calitate

G. Serviciile produc torilor pe antier

H. Execu ie

H.1.

Verificarea condi iilor

H.2.

Verificarea condi iilor

II. CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1

Propuneri transmise spre aprobare.

Capitolul 1.3

Materiale si utilaje.

Capitolul 1.4

Garan ii.

Capitolul 1.5

Închiderea contractului.

III. REFERINTE (REGLEMENT RI CU CARACTER GENERAL)

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii

Regulamentul privind autorizarea i acreditarea laboratoarelor de încerc ri în construc ii - aprobat cu HGR nr.393/1994

Regulamentul privind conducerea i asigurarea calit ii în construc ii - aprobat cu HGR nr. 261/1994

Regulamentul privind controlul de stat al calit ii în constructii – aprobat cu HGR nr. 272/1994

Procedura privind controlul statului în fazele de execu ie determinante pentru rezisten a i stabilitatea construc iilor

NP 066-2002

Normativ privind proiectarea terenurilor sportive i stadioanelor (unitatea func ional de baz ) din punct de vedere al legii 10/1995

C56-86

Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii aferente

C61-74

Instruc iuni topografice

tehnice

pentru

determinarea

tas rii

construc iilor

prin

metode

P118-99

Normativ de siguran la foc a construc iilor

 

Page 9 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

MP008-2000

Manual

privind

exemplific ri,

detalieri

i

solu ii

de

aplicare

a

prevederilor

Normativului P118-99

 

C300-94

Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata de execu ie a lucr rilor de construc ii i instala ii

IV. NORME SPECIFICE DE PROTEC IA MUNCII AFERENTE CATEGORIILOR DE LUCR RI EXECUTATE

STAS 1799-88

Tipul i frecven a verific rilor calit ii materialelor i betoanelor destinate execut rii lucr rilor de construc ii

STAS 767/0-88

Construc ii din otel. Condi ii tehnice generale de calitate

A. CONTROLUL CALIT II

Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producatorilor, produselor, serviciilor, conditiilor pe santier, performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect si documentele contractului. Se vor respecta instructiunile producatorilor, inclusiv ordinea operatiilor de montaj. In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Se vor respecta standardele specificate, romanesti si straine, ca o conditie minima pentru calitatea lucrarii. Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati, capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si calitatea specificata. Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor. Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si dimensionate sa reziste la vibratii, deformari sau orice alte solicitari care pot apare in timpul montajului sau in exploatarea cladirii.

B. TOLERAN E

Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect. Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru a se putea produce lucrari de calitate. Nu este permisa cumularea de tolerante. Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului, se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate, vor fi pre-montate inainte de fixare si verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare.

C. STANDARDE I NORMATIVE

Se vor respecta standardele de referinta, romanesti si straine, valabile la data incheierii contractului intre beneficiar si antreprenorul general. Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare, prin profesie sau alte standarde corelate, vor fi respectate cerintele standard, cu exceptia situatiilor in care sunt specificate, sau cerute prin standardele aplicabile, conditii mai severe. Se vor obtine copii dupa standarde, in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici prevazute in specificatii. Relatiile contractuale, indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de executie, precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente. Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la data executiei.

Page 10 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

In mod orientativ, in continuare, sunt prezentate principalele acte normative si reglementari tehnice. Nementionarea unor reglementari nu scuteste executantul de obligatia respectarii lor.

C.1.

Reglement ri privind execu ia structurii de rezisten

NE 012-99

Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat

C169-88

Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale

P59-86

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate

C28-83

Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton

C122-89

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament natural

STAS 6657/1-71

Elemente prefabricate din beton armat

C156-89

Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/1-71. Procedee si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice

C11-74

Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj pentru cofraje

C112-86

Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii

C216-83

Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor

C149-87

Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat

STAS 438-/1-89

Produse din otel pentru armarea betonului

STAS 438/3-89

Plase sudate

C150-84

Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel

GE029-97

Executie piloti

C.2.

Reglement ri privind execu ia lucr rilor de finisaje

STAS 2355/3-87

Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri

STAS 2355/2-87

Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructie

STAS 5838/2-78

Vata minerala

STAS 2560/3-84

Pardoseli din piatra naturala sau artificiala – reguli si metode de verificare

C35-82

Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

C223-86

Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri

P2-85

Normativ pentru proiectarea si executarea structurilor de zidarie

Page 11 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

C18-83

Normativ pentru executarea tencuielilor umede

C3-76

Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

GT005-97

Compartimentari cu panouri usoare

ST004-96

Specificatie tehnica privind nacelele suspendate pe cabluri utilizate la intretinerea fatadelor

C.3.

Reglement ri privind execu ia instala iilor

STAS 12604-87

"Protec ia împotriva electrocut rii. Prescrip ii generale".

STAS 12604/4-89

"Protec ia împotriva electrocut rii. Instala ii electrice fixe. Prescrip ii".

STAS 12604/5-90

"Protec ia împotriva electrocut rii. Instala ii electrice fixe. Prescrip ii de proiectare, execu ie i verificare.

STAS R 9321-79

"Prefabricate electrice de joas tensiune. - Recomandare".

NP-I-7-02

"Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.

C 56-02

"Normativ pentru verificarea calit ii lucr rilor de construc ii i instala ii aferente" - INCERC.

C 16-84

"Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i instala ii aferente" - INCERC.

C167-77

"Norme privind cuprinsul i modul de întocmire, completare i p strare a c r ii tehnice a construc iei". IGSIC i ICCPDC.

PE 107/95 editia 1988

"Normativ pentru proiectarea i execu ia re elelor de cabluri electrice"

Ghid pentru instala ii electrice cu tensiuni pân la 1000 V c.a. i 1500 V c.c. – Imndicativ GP 052-

2000.

D. MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE ANTIER

Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragraf si in specificatiile pentru materialele sau utilajele respective.

Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare, elementele de etansare, substante de protectie si finisaje. Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca element standard de comparatie pentru restul lucrarii pana la sfarsit. Dupa ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se specifica in specificatiile produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva.

E.

SERVICIILE LABORATOARELOR DE ÎNCERC RI

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente, abilitate de legislatia in vigoare in Romania, sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santierului. Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului general rapoartele cu rezultatele incercarilor, indicand observatiile si rezultatele incercarilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele contractului.

Page 12 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se vor asigura mostrele de materiale, retetele utilizate, utilajele, uneltele, depozitarea, caile de acces si ajutor cu forta de munca atunci cand este nevoie. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor proprii, in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania. In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile specificate, acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta, pe baza instructiunilor date de proiectantul general. Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre antreprenorul general.

F.

INSPEC II DE CALITATE

Beneficiarul va putea alege, angaja si plati serviciile unei societati independente care sa execute inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului. Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului general, indicand observatiile si rezultatele inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si documentele contractului. Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta; se va asigura accesul si ajutor cu forta de munca, atunci cand este necesar. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu proiectul si documentele contractului.

G. SERVICIILE PRODUC TORILOR PE ANTIER

Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar, producatorii de materiale si utilaje trebuie sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile existente pe santier, montajul, calitatea lucrarilor, punerea in functiune, incercarile, reglajele utilajelor, dupa necesitati, precum si initierea personalului de exploatare, atunci cand este necesar. Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului general atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. Angajarea acestor persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului. Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier, sau instructiunile suplimentare transmise pentru montaj, in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor.

H. EXECU IE

H.1.

VERIFICAREA CONDI IILOR

Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului pentru a se confirma ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare. Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente. Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din specificatii. Se va verifica existenta tututror utilitatilor, buna lor functionare, daca indeplinesc caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.

H.2.

PREG TIRE

Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. Inainte de aplicarea urmatorului material, substanta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior grundul, substanta de protectie, etansare sau conditionare cerute sau recomandate de producator.

SFAR ITUL SUBCAPITOLULUI 1.2

Page 13 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

1.3. MATERIALE I UTILAJE

GENERALIT I

I. SUBCAPITOLUL CUPRINDE

A. Materiale

B. Transport i manipulare

C. Depozitare i protec ie

D. Lista de materiale i utilaje

E. Înlocuiri

II. CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1

Propuneri transmise spre aprobare.

Capitolul 1.2

Controlul calit ii.

Capitolul 1.4

Garan ii.

Capitolul 1.5

Închiderea contractului.

A. MATERIALE

Se vor folosi numai materiale si utilaje noi. Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale, produse de acelasi producator care a executat piesele care sunt inlocuite.

B. MANIPULARE I TRANSPORT

Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor producatorului. Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte, iar cantitatile sunt corecte. Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate, pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni.

C. DEPOZITARE I PROTEC IE

Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului. Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte. Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil. Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti, deasupra nivelului solului. Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului, atunci cand conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie.

Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor. Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna apele si cu o scurgere foarte buna. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu materiale straine. Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor, deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul la ele pentru inspectie. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile.

Page 14 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

D. LIST DE MATERIALE I UTILAJE

In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul general va

putea propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de referinta. In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general va inainta beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului respectiv.

E. ÎNLOCUIRI

Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de la data stabilita in nota de incepere a lucrarilor. Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut, si nu din vina antreprenorului

general.

Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare, aratind ca inlocuirea propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului. Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general:

A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de calitate al

produsului specificat original. Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original. Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in timpul executarii proiectului, fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar. Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii proiectului. Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor. Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse, cu exceptia cazului ca exista o cerere separata in scris, sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor contractului.

Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare:

- Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare. Fiecare cerere se va limita la o singura inlocuire.

- Se vor prezenta desene de executie, informatii privitoare la produsul respectiv si se va demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse.

- Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstreze datele specificate mai sus.

Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba sau nu

cererea.

SFAR ITUL SUBCAPITOLULUI 1.3

Page 15 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

1.4.

GARAN II

GENERALIT I

I. CAPITOLUL CUPRINDE

A. Forma de prezentare a garan iilor.

B. Preg tirea garan iilor

C. Data de intrare în vigoare a garan iilor

Centralizarea i transmiterea c tre beneficiar a documentelor de garan ie ale materialelor i utilajelor.

CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1

Propuneri transmise spre aprobare.

Capitolul 1.2

Controlul calit ii.

Capitolul 1.3

Materiale i utilaje.

Capitolul 1.5

Închiderea contractului.

Garantii cerute în mod special pentru anumite produse sau lucr ri.

A. FORMA DE PREZENTARE A GARAN IILOR

Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului, cu fiecare element identificat cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului. Se va intocmi o lista cu numele, adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor, furnizorilor si producatorilor implicati in proiect.

B. PREG TIREA GARAN IILOR

Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii, furnizorii si producatorii responsabili cu proiectul, in maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei lucrarii. Cu exceptia articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen cu permisiunea beneficiarului, se va lasa data de incepere a garantiei necompletata pina cand receptia finala este determinata. Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete.

C. DATA DE INTRARE ÎN VIGOARE A GARAN IILOR

Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu permisiunea beneficiarului, documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum zece (10) zile dupa receptia utilajului respectiv. In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei preliminare se vor trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii, luindu-se in consideratie data aprobarii ca data de incepere a garantiei.

SFAR ITUL SUBCAPITOLULUI 1.4

Page 16 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

1.5. ÎNCHIDEREA CONTRACTULUI

GENERALIT I

I. CAPITOLUL CUPRINDE

A. Procedee de închidere a contractului.

B. Cur enia final .

C. Reglaje.

D. Documenta ia proiectului pentru cartea tehnic .

E. Instruc iuni de folosire i între inere.

F. Piese de schimb i materiale de între inere.

G. Garan ii i obliga ii.

H. Servicii de între inere.

II. CAPITOLE CORELATE

Capitolul 1.1

Propuneri transmise spre aprobare.

Capitolul 1.2

Controlul calit ii.

Capitolul 1.3

Materiale i utilaje.

Capitolul 1.4

Garan ii.

III.

REFERIN E

Legea calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr.2/1994 privind calitatea in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii.

Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

A. PROCEDEE DE ÎNCHIDERE A CONTRACTULUI

Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost verificate, ca lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de proiectantul general. Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al calitatii in constructii. Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului.

B. CUR ENIA FINAL

Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului. Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior, suprafetele expuse la vedere; vor fi inlaturate etichetele temporare, petele si substantele straine, se vor lustrui suprafetele transparente si lucioase, iar mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu aspiratorul.

Page 17 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare suprafata si material care este curatat. Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare. Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistemele de scurgere. Santierul va fi curatat; suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate. Se vor evacua gunoaiele, surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile temporare de pe santier.

C. REGLAJE

Se vor regla toate instalatiile, produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura functionarea lor in conditii optime.

D. DOCUMENTA IA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNIC

Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica; toate schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii, vor fi inregistrate:

- Planse.

- Specificatii.

- Completari.

- Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului.

- Desenele de fabricatie aprobate, caracteristicile produselor si mostrele.

- Instructiunile de asamblare, instalare si reglaj emise de producatori.

Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si exacte, oricand gata sa fie prezentate beneficiarului. Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru executie. Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile. Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru cartea tehnica descrierea materialului montat, inclusiv urmatoarele:

- Numele producatorului, modelul si seria produsului.

- Inlocuiri de materiale si variante de utilizare.

- Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor.

Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei, inclusiv urmatoarele:

- Masurarea adincimii fundatiei, corelat cu cota finita a planseului de la parter.

- Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a accesoriilor, corelat cu desfasurarea lucrarii de la suprafata.

- Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si accesoriile ascunse in constructie, referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii.

- Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier.

- Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale.

E. INSTRUC IUNI DE UTILIZARE I INTRE INERE

Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4, cu posibilitate de extindere, si coperti de plastic. Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE, numele proiectului si continutul dosarului, atunci cand sunt mai multe dosare. Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente, organizat logic dupa descrierile de mai jos; cu etichete de plastic laminate, pe care sint scrise titlurile clar. Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum, cu descrierea fiecarui material sau sistem folosit, tiparita pe hirtie alba, in trei parti dupa cum urmeaza:

Page 18 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Partea

1:

Lista

cu

nume,

adrese,

numere

de

telefon

si

fax

ale

proiectantului

general,

antreprenorului general, subantreprenorilor si producatorilor de utilaje.

Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere, aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. Pentru fiecare categorie, se va intocmi o lista cu numele, adresele, numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si furnizorilor. Se vor specifica urmatoarele:

- Breviare de calcul.

- Lista de utilaje.

- Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj.

- Instructiuni de utilizare.

- Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje.

- Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale, inclusiv detergenti recomandati.

Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele:

- Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor.

- Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic.

- Certificate de agrement ale organismelor abilitate.

- Certificatele de garantii si obligatii in original.

Se va transmite un exemplar complet din toate volumele, editat cu 15 zile inainte de receptia finala. Acest exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala, cu comentariile proiectantului general. Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor, inainte de editarea finala. Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata, in urmatoarele zece zile dupa inspectia finala.

F. PIESE DE SCHIMB I PRODUSE DE INTRE INERE

Se vor furniza piese de schimb de rezerva, materiale de intretinere si auxiliare in cantitatile indicate in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj. Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor.

G. GARAN II I OBLIGA II

Se vor furniza in doua exemplare. Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori, furnizori si producatori. Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia preliminara a lucrarii, se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia partilor intirziate, considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie.

H. SERVICII DE INTRETINERE

Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu specificatii pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare sau pe perioada de garantie. Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp regulate, pentru a asigura o functionare optima. Se vor curata, regla si lubrifia conform cerintelor. Se vor executa: o examinare sistematica, reglaje si lubrifierea partilor componente. Se vor repara sau inlocui piesele de schimb cand este necesar. Se vor folosi piese de schimb fabricate de acelasi producator care a produs piesele originale. Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor fara aprobare in scris de la beneficiar.

SFAR ITUL SUBCAPITOLULUI 1.5

Page 19 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

SFAR ITUL CAPITOLULUI 1

Page 20 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAPITOLUL 2

FAZA DE EXECU IE

Traseele instalatiilor interioare de apa si de canalizare s-au ales astfel incat sa se asigure lungimi minime de conducte, posibilitati de autocompensare a dilatarilor si eventual de prefabricare. S-a avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor din spatiile tehnice astfel incat sa se asigure accesul nestingherit al personalului de intretinere si exploatare in caz de avarie si demontarea usoara in vederea reparatiilor.

Traseele conductelor si legaturilor la echipamentele functionale (pompe, recipiente etc.) au fost astfel alese incat sa nu impiedice demontarea armaturilor si aparatelor. Executarea instalatiilor sanitare se va face coordonat cu celelalte instalatii. Aceasta coordonata se va urmari pe intreg parcursul executiei, incepand de la trasare. La traversarea planseelor sau a peretilor din beton se vor folosi golurile prevazute in proiect sau piese de trecere. In acest scop se va urmari realizarea acestora de catre constructor care are obligatia sa le realizeze odata cu terminarea structurilor respective. La executarea lucrarilor se vor utiliza numai echipamente care corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului, standardelor respective si respectiv agrementelor tehnice. Inaintea punerii in opera toate echipamentele se vor supune unui control vizual pentru a constata daca nu au suferit degradari de natura sa le reduca starea tehnica si calitativa (deformari sau blocari la aparate, starea filetelor, a flanselor, functionarea armaturilor etc.). Se vor remedia eventualele defectiuni si se vor inlocui echipamentele care prin remediere nu pot fi aduse in stare corespunzatoare. Se va verifica daca recipientele sub presiune au fost supuse controlului ISCIR si daca au placa de timbru si cartea tehnica respectiva. La aparatele de masura si control se va cerifica existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis de organele de metrologie. Pastrarea echipamentelor de instalatii sanitare se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop, in conditii care sa asigure buna lor conservare. Echipamentele asupra carora conditiile atmosferice nu au practic influenta nefavorabila pe durata depozitarii (tevi de otel, tuburi de fonta etc.) se vor depozita in aer liber pe platforme special amenajate in acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securitatii muncii. Materialele ce pot fi deterioarate de intemperii sau de actiunea directa a soarelui, ca tevi din mase plastice, tevi din cupru, materiale de izolatii se depoziteaza sub soproane sau in magazii. Armaturile, obiectele sanitare ceramice, aparatele de masura etc. se pastreaza in magazii

inchise.

Manipularea materialelor se face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii in asa fel incat sa nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile ca armaturi, obiecte sanitare, aparate de masura etc. Toate aparatele care au fost prevazute din fabricatie, cu sigilii de protectie, vor fi montate ca atare, pastrand intact sigiliul in vederea receptiei.

2.1 ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa se face de la reteaua existenta a localitatii aflata la 50m de cladirea vestiarelor

2.1 MONTAREA CONDUCTELOR DE APA RECE SI CALDA

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea lor. La trasare se vor respecta cu strictete pantele prevazute in proiect, astfel incat sa fie asigurata aerisirea si golirea completa a conductelor. Tevile sudate longitudinal se vor monta astfel incat sudura sa fie vizibila pe toata lungimea

ei.

Conductele de distribuie si coloanele din otel zincat se fixeaza pe elementele de constructii prin bratari montate de regula cate una pe etaj insa nu la mai mult de 3,5 m una de alta. Imbinarea tevilor din otel zincat se va face prin:

Page 21 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

- fitinguri din fonta maleabila zincate;

- prin flanse;

- prin sudobrazare. Filetul fitingurilor va corespunde prefederilor STAS 402 si trebuie sa permita insurubarea preselor cu mana pana la cel putin jumatate a cel mult trei sferturi din lungimea filetului piesei. La imbinarile cu filet etansarea se va executa cu fuior de cinepa imbibat cu pasta de minimum de plumb sau pasta de grafit si amestecata cu ulei dublu fiert sau alte materiale omalogate in

acest scop. Etansarea imbinarilor prin flanse se va face cu garnituri confectiunate din carton STAS 1733 unse cu pasta de minium de plumb sau grafit, imbibat cu ulei de in fiert sau din alte materiale omologate in acest scop. Garniturile imbinarilor cu flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii iar periferia garniturii va ajunge pana la suruburile flansei. Procedeul de sudobrazare se poate aplica tevilor cu diametru mai mare de 1”, prin aplicare de material de adaos pentru sudura pe baza de Cu-Zi-Si la o temperatura de max. 890 o C. Aceasta temperatura este sub temperatuta de topire a zincului (905 o C), protejandu-se astfel materialul de protectie anticorozivz al conductelor. La imbinarea conductelor prin sudobrazare se vor folosi fitinguri de imbinare forjate zincate. In cazul folosirii tevilor din material plastic (PVC, PE, PP, PEHD) este obligatoriu ca

furnizorul tubulaturii sa puna la dispozitia executantului toate instructiunile tehnice specifice privind:

- modul de imbinare a tubulaturii (electrofuziune, polifuziune, infiletare, flanse, etc.) cat si fitingurile, accesoriile, piesele speciale si sculele si dispozitivele de verificare necesare acestei operatii;

- fixarea pe elementele de constructie, care se va realiza cu suporti ficsi si glisanti, tipizati, furnizati odata cu tubulatura;

- modul decompensare a dilatarilor, prin schimbari de directie, conform proiect sau prin lire de dilatare si/sau piese de dilatare speciale, conform proiect si manualul de executie;

- modul de protejare a conductelor in cazul montarii in diverse medii (aparent, in ghene inchise, ingropat in pereti, fundatii sau in pamant;

- conditile specifice de realizare a probelor de etanseitate, presiune si functionare.

Dilatarile condctelor vor fi preluate de regula prin schimbari de directie ale traseului, in forma de

L.

In lipsa acestora, pe traseele drepte se vor prevedea compensatoare de dilatare tip U, axiale sau

lenticulare, calculate in functie de materialul tubulaturii si indicatile tehnice ale furnizorului, si Normativul I

1-2000.

De regula, in cazul folosirii conductelor de otel, inaltimea coloanelor vericale pe care nu este necesar sa se monteze compensatoare de dilatare este:

Temperatura maxima a apei ( o C)

Inaltaimea maxima a coloanei verticale (m)

40

40

60

35

sa se prevada compensatoare de

dilatare.

Preluarea eforturilor transmise de dilatari se va face prin suporti ficsi rigidizati de elementele de constructie adiacente.

Asmplasarea suportilor ficsi se va face de regula in vecinatatea ramificatilor si armaturilor, si tinind cont de distantele maxime conf. tabel:

Pentru conductele ingropate in pamant nu este necesar

Diametru nominal conducta

Diostanta intre suportii ficsi (m)

 

(mm)

La emperatura fluidului de:

 

40

o C

60

o C

40

100

90

50

115

100

Page 22 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

65

125

110

80

135

120

100

150

10

150

170

150

Pentru sustinerea conductelor se vor prevedea suporti mobili glisanti sau rulanti, suspendati, conformati antiseismic, executai dupa cataloagele de detalii tip IPCT, sau similar.

Distantele intre suportii mobili se vor stabili dupa indicatile furnizorului tubulaturii, iar pentru conductele de otel conf. recomandarilor din tabelul de mai jos:

Diametru interior al conductelor

   

(toli) sau (mm)

Conducte neizolate

Conducte izolate

3/8” – ½”

3,3

2,0

¾”-1”

4,2

3,0

1 ¼”-1 ½”

5,1

4,0

40-57.5

5,7

4,6

64-70

6,1

5,1

76-82

6,7

5,7

88-95

7,0

6,0

100-125

7,5

6,5

131-150

8,0

9,5

In cazul folosirii conductelor din PVC neplastifiat, sau prin asimilare, alte materiale plastice, pe langa specificatile tehnice ale furnizorului de tubulatura se va consulta si Normativul I 1-2000.

La folosirea tevilor din cupru se vor avea in vedere:

- caliatea: cupru sanitar agrementat pentru folosirea in instalatile sanitare si de apa ptabila;

- livrarea: in colaci sau bare in conformitate cu prevederile normelor ramanesti si specificatile furnizorului;

- asamblarea: prin imbinari lipite la cald cu un slab continut de argint pe traseele inaccesibile si imbinari prin lipire cu cositor (fludor) in rest, folosind racorduri (fitinguri) speciale, sau

- asamnblare: la rece prin compresie, folosid fitinguri adecvate;

- utilizare: distributie secundara si racordare obiecte sanitare la apa calda si apa rece si daca este cazul, distributie gaz special (oxigen, hidrogen, acetilena, etc).

2.2 ARMATURI

Se vor prevedea dupa caz urmatoarele tipuri de armaturi: de trecere, de reglaj, de retinere, de golire, de siguranta, de aerisire, etc. Acestea se vor monta in pozitiile indicate prin desenele proiectului. Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru cerute prin proiect: pana la presiuni de 10 bari se vor utiliza, de preferinta, robinete cu ventil sferic din alama sau otel (1/2" - 1"), sau, in lipsa acestora, robinete de trecere cu ventil si scaun, corp din alama pentru turnat, AmT1, cu mufe filetate pentru asamblarea cu tevi de otel sau matetrial plastic.

Page 23 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect. Robinetele de golire vor fi drepte cu ventil sferic sau, cu cep STAS 1602, sau cu ventil sferic, cu corp de alama pentru turnat AmT1 si mufa filetata pentru racordarea la tevi, din otel la un capat si racord olandez pentru racordul piesei port-

furtun la celalalt capat.Prin proiect se solicita dop filetat din PP cu lant pentru protectia racordului pentru port-furtun. Dimensiunea in proiect 1/2". Armaturile se vor monta tinand seama de urmatoarele conditii:

- usor accesibile

- usor demontabile

Toate armaturile in timpul executiei vor fi montate in pozitia inchis. Supapele de siguranta cu parghie si contra-greutate vor fi montate astfel incat tija sa fie verticala.

2.3 CONDUCTELE DIN FONTA DE SCURGERE, PP, PVC SAU PEHD PENTRU CANALIZARE

Prin proiect, sunt precizate tipurile de conducte care se vor folosi la realizarea retelelor interioare de canalizare orizontala si verticala si in instalatia exterioara de canalizare, precizindu-se, cand este cazul, si presiunea de lucru a retelei respective. Conductele din tuburi si piese de racordare din fonta de scurgere pot fi de tipul cu mufa sau cu capete drepte, la cele din urme imbinarea facandu-se cu coliere de strangere si garnituri din cauciuc. Tuburile si piesele de racordare din fonta de scurgere cu mufa se vor etansa prin stemuire

astfel:

- cu franghie gudronata si plumb pe traseele orizontale;

- cu franghie alba si ciment pe coloane sau, cu franghie gudronata si mastic bitumoinos, daca prin proiecct nu se recomanda altceva;

- cu garnituri de etansare din cauciuc.

Tuburile si piesele de racordare din polipropilena (PP) ignifugata (RAU PP, Valrom, etc), sau din PVC tip KA (Pipe Life) -pentru montaj aparent sau ingropat la interiorul cladirilor si tip KG (Pipe Life) sau RAU PVC 1100 (REHAU) -pentru montaj ingropat in exteriorul cladirilor sunt prevazute, de

asemenea,cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc.

Imbinarea tevilor din polietilena de inalta densitate pentru canalizare (PEHD) se poate realiza prin mai multe metode, alegandu-se cea optima in functie de optiunea proiectantului, recomandarile furnizorului tubulaturii si tehnologiile de lucru pe care le are la dispozitie contractorul lucrarii, astfel:

- imbinarea prin electrosudura, “cap la cap” (metoda uzuala), folosind aparate speciale de sudura, sau bratari de electrosudura;

- mufe cu garnituri de etansare din cauciuc, in special la cuplare cu conducte de scurgere din PVC sau PP;

- imbinarea cu mufe filetate;

- imbinarea cu flanse

Imbinarile demontabile se vor realiza cu racorduri olandeze din PEHD sau din PEHD/metal cu etansare prin garnitura de cauciuc sau clingherit. Indiferent de tipul de conducte de scurgere folosit, pentru schimbari de directie se vor folosi coturi, de regula la 45 grd. iar pentru ramificatii teuri si reductii uzinate. Pentru unele operatiuni tehnologice de montaj cum este cazul probelor se vor utiliza capace din PP/PEHD.

ATENTIE! Este foarte importanta compensarea dilatarilor conductelor de scurgere provocate de variatia temperaturii de lucru, care se poate realizeaza in moduri diferite in functie de materialul conductei si recomandarile furnizorului, astfel:

- prin alegerea prin proiect a unor trasee cu schimbari de directie;

- in cazul imbinarilor cu mufe si garnituri din cauciuc (PP, PVC, PEHD)

se va lasa un spatiu de c.c.a 5 mm intre fundul mufei si capatul tubului;

- se vor folosi piese de dilatare uzinate recomandate de furnizaorul

tubulaturii, in cazul tubulaturilor din PVC sau PEHD montate prin imbinari fixe (lipire, electrosudura, filet sau flanse). In acest ultim caz, la stabilirea numarului si pozitilor de montare a pieselor de dilatare se va tine seama de desenele proiectului si de recomanadarile furnizorului, care va pune la dispozitia contractorului

lucrarii manualul tehnic de execuitie si toate instructiunbile necesare.

Page 24 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Cand prin proiect nu se fac aceste precizari se recomanda urmatoarele:

-

pe coloanele verticale de canalizare se va prevedea cate un compensator pe nivel la coloanele menajere (bai, grupuri sanitare, bucatarii, oficii, etc.) si un compensator la 2-3 nivele (dar nu mai mult de 10 m) pe coloanele pluviale;

-

pe colectoarele orizontale indiferent de natura apelor transportate se prevad compensatoare de regula in dreptul ramificatiilor si la o distanta, pe trasee drepte, nu mai mare de 10 m;

-

dupa fiecare compensator se va prevedea o bratara de sustinere cu ancorare fixa;

-

intre doua ancore fixe se prevad sustineri cu ancorare glisanta, distanta dintre ele variind in functie de material, diametru, grosimea peretelui si temperatura fluidului, dar recomandandu-se:

   

Distanta intre ancorele glisante (m)

 

(mm)

orizontala

verticala (m)

32

0,5

1,2

40

0,5

1,2

50

0,8

1,2

56

0,8

1,5

63

0,8

1,5

75

0,8

1,5

90

1,0

2,0

110

 

1,5

2,0

125

 

1,5

2,0

160

 

1,5

2,0

200

 

2,0

2,0

250

 

3,0

3,0

315

 

3,0

3,0

-

la

baza coloanelor de canalizare se prevede obligatoriu susteinerea bazei coloanei;

-

se vor prevedea tuburi cu piese de curatire conf proiect, la schimbarile de directie, la ramificatii greu accesibile pentru curatire din alte locuri, pe coloane menajere din doua in

doua nivele, pe coloane pluviale obligatoriu la primul si ultimul nivel, precum si pe trasee rectilinii lungi, la distantele indicate in tabel:

   

Distanta intre piese (m)

   

Ape

industriale

 

Ape foarte impurificate si cu suspensii mari si grele

(mm)

si

meteorice

Ape

uzate

 

conventional

menajere

curate

50-75

10

5

4

90-110

15

8

6

125-315

15

14

12

-

piesele de curatire se vor monta astfel incat capacul amovibil al piesei sa fie accesibil;

-

toate coloanele de canalizare s-au prelungit peste nivelul invelitorii, pentru a se asigura ventilare primara (directa) a instalatiei de canalizare. Protectia ventilatiei contra intemperiilor se face cu caciuli de ventilatie uzinate;

-

daca prin proiect s-a prevazut si realizarea de coloane de ventilare secundare si auxiliare se vor respecta recomandarile facute de Normativul I 9-95, cap 6;

-

in

cazul coloanelor de ape uzate menajere sau pluviale a caror inaltime depaseste 45 de

m

se vor respecte instructiunile din Normativul I 9-95 art. 6.66, 6.73, 6.85.

 

-

la

schimbarile de directie si la ramificatiile retelelor exterioare de canalizare se vor

executa camine de canalizare pentru control si curatire. Acestea pot fi din PVC/PEH - uzinate, sau din zidarie sau beton armat, conform prescriptilor din STAS 2448;

2.4 EXECUTAREA TRECERILOR PRIN PLANSEE, PERETI SI FUNDATII

Page 25 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Trecerea conductelor prin plansee, pereti si fundatii se va face numai prin golurile sau tuburile de protectie prevazute prin proiectul de rezistenta si mentionete si in proiectul de specialitate. Golurile si tuburile de protectie se vor prevedea in elementele de structura din faza de cofrare, contractorul lucrarilor de instalatii avand obligatia de a verifica pozitionarea corecta a acestore si de a semnala proiectantului orice neconcordanta. Dupa executarea conductelor care traverseaza golurile interioare cladirii, acestea se vor proteja cu dispozitive de protectie si etansare, rezistente la foc, executate conf. detaliilor tip IPCT nr. 170 sau alte sisteme omologate. Rezistenta la foc va fi aceiasi cu rezistenta la foc a elementului de constructie traversat. Pentru conductele din materiale combustibile (PP, PVC, PE-R, PEHD) se vor folosi mansoane de protectie la foc tip GEBERIT, 3M, etc avand gradul de rezistenta la foc, RF 90 sau 120 min. corespunzator elementului de constructie traversat La trecerea prin pereti catre incaperi si spatii cu destinatie speciala sau medii periculoase se vor aplica prevederile si detaliile specifice. La trecerea prin fundatii se vor lasa, de la turnerea betonului, tuburi de protectie care vor avea diametrul cu min. 150 mm mai mare decat diametrul conductei, pentru a permite executarea pantelor si montarea distantierelor (atelelor de lemn) pentru protejarea hidroizolatiilor. La trecerea prin pereti mulati sau prin peretii din beton ai rezervoarelor de inmagazinarea apei se vor prevedea piese de trecere etanse tip A sau tip B, asa cum se indica in proiect. Acestea se vor executa conform detalilor tip IPCT Nr. 65/780.

ATENTIE ! Nu este admisa practicarea de goluri noi in structura de rezistenta executata decat cu acordul scris al proiectantului de rezistenta

2.5 EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURA

La executarea lucrarilor de sapatura pentru conducte, canivouri, rigole sau camine se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice:

- P10-86, Proiectarea si executia de lucrari pentru fundatii de cladiri;

- P7-2002, Proiectarea si exacutia fundatilor constructilor in terenuri sensibile la umezire;

- C169-88, Executie si sapaturi in vederea realizarii pentru fundatii pentru constructii civile si industriale;

- C16-84, Realizarea constructiilor si instalatiilor in sezonul rece.

- STAS 3051-, Canale ale retelelor exterioare de canalizare.

- Avizul geotehnic Latimea sapaturii pentru executia canalizarilor va fi in functie de diametru:

Diametrul

conductelor

Latimea transeului (m)

(mm)

pana la 100mm

0,7

100

- 200

0,8

250

- 350

0,9

400

- 450

1,1

500

- 600

1,5

700

- 800

1,7

900

- 1.000

1,9

Pe toata lungimea sapaturilor vor fi prevazute parapete metalice laterale si podete metalice peste santuri, in locurile cu circulatie pietonala. Sapatura, in cazul in care se executa in teren necompactat, se va efectua pana la o cota situata cu 20 cm. deasupra cotei fundului sapaturii conductei sau canivoului de protectie. Urmatorii 40 de cm se vor compacta riguros cu maiul de mana. Cota de pozare a conductelor va fi atinsa prin umplerea santului cu nisip sau balast de granulatie mica, care de asemenea va fi compactat cu maiul de mana, riguroas, in straturi de cate 10 cm.

Page 26 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

In cazul in care escavatia se executa in teren deja compactat, sapatura se va executa pana la o cota cu 10 cm mai jos decat cota inferioara a conductei, cei 10 cm urmand a fi completati cu nisip fin, compantat cu maiul de mana. Materialul rezultat din sapatura va fi depozita pe marginea santurilor la o distanta de minimum 80

cm de o parte si de alta a marginilor, tot odata indepartandu-se pietrele mari de pe margine pentru a nu

provoca accidente sau daune prin cadere. Executantul va prevedea toate sprijinirile necesare pentru a asigura stabilitatea excavatiilor, a

drumurilor si a constructiilor adiacente pentru zonele indicate a fi executate cu sapaturi sprijinite. In terenurile imbibate cu apa cand se folosesc palplanse pentru sprijinire, latimea transeei se mareste cu 0,30m. Executantul va lua toate precautiile necesare pentru a impiedica alunecarile si caderile de material din marginea sapaturilor. Lucrarile de umplutura si compactare a umpluturii trebuie impartita in trei zone:

- zona de sub conducta/ canivou (patul conductei/ canivoului) - este zona cuprinsa intre fundul si peretii transeii pana la cota de montaj a conductei (generatoarea inferioara, sau radierul canivoului);

- zona conductei/ canivoului - este zona cuprinsa intre patul conductei, peretii transeii si pana la 0,3 m deasupra generatoarei superioare a conductei/canivoului;

- zona de umplutura - este zona situata deasupra zonei conductei/ canivoului, cuprinsa intre peretii transeei pana la partea inferioara a stratului superior necoeziv( pamant, strazi, trotuare). Pentru lucrarile de umplutura in zona patului conductei se va folosi pietris fin sau nisip iar compactarea se va face cu echipamente usoare, adecvate (de preferinta manuale). Materialul folosit pentru umplutura va fi pietris fin sau nisip. Acest strat va fi de 20 cm.

Materialul pentru umplutura folosit la lucrarile in jurul conductei/canivoului va fi material rezultat

din escavatii, daca este de calitate corespunzatpoare, selectat si curatat de bolovani sau fragmente de

materiale tari mai mari de 25 mm in diametru. Compactarea se va face, de asemenea, cu echipamente

usoare, adecvate (de preferinta manuale).

In zona de umplutura se va putea refolosi material rezultat din sapatura cu conditia sa fie sortat

de pietre, cabluri si alte fragmente mai mari de 50 mm. Compactarea se va face cu echipamente

mecanice usoare. Compactarea umpluturilor se va face in straturi succesive de cate 10-20 cm grosime, cu udarea fiecarui strat Executantul va transporta tot materialul excedentar care nu este necesar pentru lucrari.

2.6 EXECUTAREA IZOLATIILOR

Prin proiect s-au prevazut urmatoarele tipuri de izolatii:

- izolatii termice;

- izolatii anticorozive;

- izolatii hidrofuge

Daca prin proiect nu se recomada altceva izolatiile conductelor de apa rece, apa tratata, apa calda, recirculatie, apa incendiu si canalizare se vor executa astfel:

- conductele de apa rece de consum, din otel zincate sau cupru, montate in plafoane false, subsol, sau ghene se vor izola anticondens cu saltele de vata minerala sau cauciuc elastomeric ISOVER, sau similar cu grosimea de 9mm;

- conductele de apa calda de consum, sau recirculatie, din otel zincate sau cupru, montate in subsol se vor izola cu saltele de vata minerala ISOVER sau cauciuc elastomeric cu grosimea de 26 mm, iar cele montate in spatii incalzite prin plafoane false sau ghene inchise se vor izola cu saltele de vata minerala ISOVER cu grosimea de 19mm;

- conductele de legatura de apa rece si calda, montate in slituri in pereti sau in tencuieli se vor izola cu bete de postav – conductele de otel si cu tub izolant din PE, conductele din PE.

- conductele de legatura de canalizare din PP, PVC sau PEHD, montate in slituri in pereti sau in tencuieli se vor izola cu carton ondulat legat cu sarma zincata;

- conductele de incendiu nu se izoleaza termic. Se vor izola anticoroziv prin grunduire si vopsire.

- conductele de otal montate in pamant se vor izola hidrofug cu doua straturi banda PVC si trei straturi bitum (izolatie foarte intarita);

Page 27 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

- conductale din tuburi de fonta de scurgere care se monteaza ingroopat in pamant se recomanda sa se citomeze la interior si la exterior. Constructorul va supune aprobarii alte modelele de izolari propuse. Bratarile si toate dispozitivele de sustinere vor fi zincate. Piesele de trecere prin pereti si plansee, daca sunt metalice, vor fi galvanizate sau, se vor proteja anticoroziv prin aplicarea a doua straturi de minium de plumb. Conductele metalice neizolate se protejeaza prin grunduire si vopsire. Lucrarile de izolare a conductelor vor fi incepute numai daca in prealabil s-au efectuat probele de presiune. Izolatiile termice ale conductelor si aparatelor se vor aplica numai dupa curatirea si protejarea suprafetelor cu straturi anticorozive. Izolatiile termice aplicate pe conducte vor fi intrerupte in dreptul organelor de inchidere si manevra, a elementelor de sustinere si la imbinarile cu flanse, precum si la mansoanele de trecere prin elemente de constructie. La executarea lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din “Instructiunile tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elementele de instalatii” - C.142.

2.7 SCURGERI DE PE PARDOSELI SAU PLATFORME

Se monteaza sifoane de pardoseala pentru colectarea apelor accidentale sau de la curatenie in pozitiile prevazute in proiect, dupa cum urmeaza:

-

in camerele de baie si grupuri sanitare, sifoane PP, PVC, PEHD, ABS simple si/sau cu racorduri laterale si gratare de inox sau bronz;

-

sifoane din fonta emailata si gratar inox sau bronz, conf. proiect;

 

-

rigole de scurgere in balcoane si terase circulabile si pe rampe parcari subterane, daca este prevazut in proiect;

-

recipiente de pardoseala in spatii tehnice de la subsol, avand racordare sifonata;

-

rigole de scurgere sau guri de scurgere sifonate si cu depozit pe platforme exterioare;

La

montarea

colectoarelor

si

sifoanelor

se

vor

respecta

detaliile

tip

si

instructiunile

furnizorilor.

2.8 MONTAREA OBIECTELOR SANITARE SI A ARMATURILOR

Toate obiectele sanitare vor fi din portelan sanitar vitrifiat cu finisaj fara imperfectiuni, cu zmaltul dens, lucios, fara porozitati, care sa impiedice mentinerea igienei perfecte. Armaturile prin care se asigura folosirea obiectelor sanitare din portelan vor fi:

- robinete simple sau dublu serviciu;

- baterii amestecatoare de apa calda si rece;

- ventile de scurgere si sifoanele de legatura la canalizare, trebuie sa fie robuste, usor

de utilizat, aspectuoase, finisate, cromat lucios. Se recomanda ca in cadrul aceleiasi incaperi sau grup sanitar, toate obiectele sanitare si armaturile de utilizare sa provina de la acelasi furnizor ale carui referinte sa ateste calitatea produselor furnizate.

Obiectele sanitare din fonta emailata vor fi cu emailul continuu, fara imperfectiuni si porozitati care sa duca la aparitia ruginei in material. La bucatarii si orficii, se va monta spalatore din inox. Acesta va fi de buna calitate si nu va prezenta deformatii mecanice. Furnizorul, gama si culoarea obiectelor sanitare se stabileste de catre beneficiar impreuna cu contractorul lucrarii. Fixarea obiectelor sanitare pe elemente de constructie se face fie direct prin suruburi, fie indirect prin intermediul consolelor sau a altor dispozitive de sustinere. La iesirea din pereti a conductelor de apa si de scurgere care servesc obiecte sanitare pentru mascarea golurilor se prevad rozete metalice nichelate sau cromate. Armaturile de perete ale obiectelor sanitare precum si rozetele metalice se vor aplica la fata finita a peretelui. In scopul de a se evita deterioararea obiectelor sanitare pe timpul executarii lucrarilor de finisaj la constructii, obiectele sanitare vor fi protejate obligatoriu pana la terminarea lucrarilor respective. Toate armaaturile vor fi montate in pozitia inchis.

Page 28 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

2.9 MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRANSMITERII ZGOMOTELOR

Se vor respecta cu strictete toate masurile prevazute in Normativul I 9-94, impotriva transmiterii zgomotelor de la instalatiile sanitare si incendiu si anume:

- bratari de sustinere la conductele din metal cu strat antifonic (cauciuc sau pasla 0,3 - 0,8mm);

- racorduri elastice intre conductele de distributie si agregatele hidromecanice;

- izolarea fonica prin tampoane de cauciuc a soclului flotant al agregatelor hidromecanice, de elementele fixe ale constructiei (pardoseli, socluri din beton, etc.)

2.10 MONTAJUL ECHIPAMENTELOR FUNCTIONALE

Echipamentele functionale si aparatele de masura, control si semnalizare se vor achizitiona astfel incat sa corespunda caracteristicilor tehnice din proiect. La livrarea echipamentelor se va verifica integritetea sigililor si prezenta cartiilor tehnice, a instructiunilor de montaj si exploatare, a certificatululi si conditilor de garantie, a certificatelor de calitate emise de furnizori si a agrementelor tehnice emise de MLPAT, etc. Pana la montajul echipamentelor acestea se vor depozita in spatii special destinate, ferite de intemperii si lovituri mecanice Montajul echipamentelor functionale si a aparatelor de masura si control se va face respectandu-se cu strictete instructiunile de montaj ale furnizorilor, astfel incat sa nu se piarda garantia produsului. Este de preferat ca, atunci cand este posibil, montajul echipamentelor sa se realizeze de catre personalul calificat al firmei furnizoare.

Page 29 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAPITOLUL 3

FAZA DE PROBE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

3.1. CONDUCTE DE APA RECE, APA CALDA SI INCENDIU

Conductele de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele inceercari:

* incercarea de etanseitate la presiune la rece;

* incercarea de functionare la apa rece si calda;

* incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald a conductelor de apa calda si a celor de

circulatie.

Incercarea de etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si rezistenta la cald la conductele de apa rece si calda va fi egala cu 1,5 x presiune a de regim, indicata in proiect pentru instalatia respectiva de alimentare cu apa, dar nu mai mare de 12 bar. Conductele se vor mentine sub presiune, timpul necesar verificarii tuturor traseelor si imbinarilor, dar nu mai putin de 20 min. Nu se admite scaderea presiunii. Presiunea in conducte e va realiza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un manometru montat pe o pompa care se va amplasa in punctul cel mai de jos al conductelor. Incercarea de functionare la apa rece si calda se va executa dupa montarea armaturilor la obiectele sanitare si la celelalte puncte de consum si cu conductele sub presiunea hidraulica de regim. Se va verifica prin deschiderea succesiva a armaturilor de alimentare daca apa ajunge la presiunea de utilizare la fiecare punct de consum in parte. Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum corespunzator simultaneitatii si debitului de calcul. Incercarea de etanseitate si rezistenta la conductele de apa calda inclusiv la cele de circulatie se va face prin punerea in functiune a instalatiei de apa calda la presiunea de regim stabilita

prin proiect si la o temperatura de 55

Presiunea si temperatura de regim se vor pastra in instalatie timpul necesar verificarii etanseitatii imbinarilor si a tuturor punctelor de sustinere si fixare a conductelor supuse dilatarilor, dar nu mai putin de 6 ore. Dupa racirea completa se va repeta incercarea de etanseitate la presiune la rece. Pentru verificarea functionarii conductelor de circulatie se va masura temperatura apei in conducta de apa calda la iesirea din aparatul de preparare si din conducta de circulatie inainte de racordarea la aparat. Incercarea de functionare se va efectua avand echipamentele in functiune conform prevederilor din proiect (statii de ridicare a presinii, aparate de preparare a apei calde, pompe etc.).

60 °C.

3.2 CONDUCTE DE CANALIZARE

Conductele interioare de canalizare vor fi supuse la urmatoarele incercari:

* incercarea de etanseitate;

* incercarea de functionare. Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductei si la punctele de imbinare. Conductele prevazute in elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrarii, inainte de inchiderea lor. Incercarea de etanseiate se va face prin umplerea cu apa a conductelor astfel:

- conductele de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii; - conductele de canalizare a apelor menajere pana la nivelul de refulare, prin sifoanele de pardoseala ale obiectelor sanitare. Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la un debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere. La efectuarea probelor de functionare se vor verifica pantele conductelor, starea pieselor de sustinere si de fixare, existenta pieselor de curatire conform pieselor din proiect.

Page 30 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

3.3. INLATURAREA DEFECTIUNILOR (IN CAZ CA EXISTA PIERDERI DE APA SAU AER PESTE

NORMA ADMISA) SI REFACEREA PROBELOR

3.4. SPALAREA CU APA CURATA, IN INTERIOR, A CONDUCTELOR DE APA SI PRIN SUFLAREA

CU AER SUB PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GAZE.

3.5. DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE APA (INTRUCAT TRANSPORTA APA POTABILA)

3.6. PUNEREA IN FUNCTIUNE LA PRESIUNEA DE REGIM (CONF. NORMATIV I 9-94, RESPECTIV

NORMATIV I 6-98).

CAPITOLUL 4

RECEPTIA GENERALA A INSTALATIILOR

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza in conformitate cu prevederile normativelor si reglementarilor privind colectarea si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente si anume:

-

Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;

-

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente,

indicativ C.56;

-

Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice la recipiente,

indicativ I.25;

-

Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, nr.273/

1994.

In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu

prevederile din proiect, a reglementarilor tehnice privind executia lucrarilor aferente precum si instructiunilor de montaj ale producatorului de echipamente. Se vor avea in vedere in special conditiile tehnice privind:

- echiparea cu obiecte sanitare si aparate corespunzatoare;

- folosirea echipamentelor prevazute in proiect;

- respectarea traseelor conductelor;

- functionarea normala a echipamentelor din statia de ridicare a presiunii la parametrii

prevazuti;

- montarea si functionarea corespunzatoare a obiectelor sanitare si a armaturilor aferente de alimentare cu apa si de scurgere si a pieselor auxiliare;

- rigiditatea fixarii elementelor de instaltii de elementele de constructii;

- asigurarea dilatarii libere a conductelor;

- modul de amplasare al armaturii si aparatelor de reglare, masura si control si accesibilitatea acestora;

- echiparea si functionarea corespunzatoare a instalatiilor pentru stingerea cu apa a

incendiilor conform prevederilor din proiect si a indicatiilor producatorului echipamentelor;

- aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotelor si vibratiilor;

- calitatea izolatiilor si vopsitoriilor;

- aspectul estetic al instalatiilor.

In vederea diminuarii posibilitatilor de coroziune si a prelungirii duratei de functionare a instalatiilor se va face obligatoriu rodajul instalatiilor de apa calda de consum timp de 60 zile, la temperatura de regim de 45 °C dupa darea in folosinta a instaltiilor si receptionarea lucrarilor. Pentru lucrarile ascunse se va face verificarea calitatii materialelor utilizate si a executiei si se vor efectua probele inainte de izolare si mascare si se vor incheia procese veerbale pentru lucrari

ascunse.

Din prezentul caiet de sarcini fac parte si standardele si normativele romanesti si internationale ca si instructiunile privind executia terasamentelor, a sprijinirii, a montarii tubulaturilor, a lipirii tubulaturilor, probelor de presiune, protectia muncii pe perioada executiei etc.

Page 31 of 32

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAPITOLUL 5

PRODUCATORI PROPUSI

Se vor consulta listele de cantitati de lucrari si listele de echipamente, atasate la proiect. In lipsa unor precizari explicite in proiect, contractorul va supune beneficiarului lista cu furnizaorii propusi, in functie de oferta pietei, calitatea produselor si pretul acestora. Lista finala se va supune aprobarii proiectantului general. Pentru materiale si utilajele aprovizionate se vor solicita furnizorilor certificate de calitate, agremente tehnice si garantii.

Page 32 of 32