Sunteți pe pagina 1din 4

CAIET DE SARCINI- CANALIZARE PLUVIALA

CANALIZARI EXTERIOARE DIN CONDUCTE DE P.V.C. – KG

STANDARDE SI NORMATIVE
_ STAS 859/1-91 Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in
sapatura
_ STAS 2308-81 Capace carosabile pe rame din fonta
_ STAS 2448-82 Canalizari. Camine de vizitare – prescriptii de proiectare
- STAS 6701-82 Guri de scurgere cu sifon si depozit
_ Regulamentul privind protectia si igiena muncii in construtii
_ Legea calitatii in constructii (Legea 10 – 1995)
- P 96-2015- Normativ de proiectare si executie instalatii de canalizare a apelor meteorice in
cladirile civile, social-culturale si industriale.
_ Normativ pt. verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii. (C-56).

MATERIALE, CARACTERISTICI SI CALITATI


Conductele de canalizare din tuburi PVC – KG se executa conformitate cu STAS 6675/1,2-
92 si ISO 161/1-78, ISO 3606-78 si ISO 4065-78, agrementate in Romania. Dimensiunile
tevilor din PVC si conditiile de calitate vor fi in conformitate cu DIN 8075.
Caminele de vizitare vor fi din elemente PVC. : rama si capac necarosabil, baza
camin, coloana camin gofrata, garnitura etansare coloana .
Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se vor face
concomitent cu verificarea si proba canalelor, tinand seama de conditiile de exploatare.
Capacele si ramele vor fi conform STAS 2308 - 81. Capacele si ramele vor fi
amplasate pe piese suport tip. Capacele si ramele vor fi de tipul II necarosabile Inainte de a
fi puse in opera se vor verifica aspectul si dimensiunile. Se va urmari certificatul de calitate
de la producator si a instructiunilor de montaj ale furnizorului.

EXECUTAREA LUCRARILOR
Livrare, depozitare, manipulare, transport
Transportul, manipularea si depozitarea tuburilor din PVC se face in conformitate cu
recomandarile furnizorului de tubulatura, astfel incat acestea sa nu se deterioreze pe timpul
transportului, la incarcare, descarcare si depozitare pe santier. Tuburile din PVC se livreaza
doar in bare drepte.
Tuburile vor fi asezate in zona de lucru de-a lungul santului, astfel incat sa se rezeme pe
generatoare. Depozitarea tuburilor se va face pe suprafete betonate sau balastate, in locuri
ferite de surse de caldura si de radiatie solara directa. Se vor proteja de actiunile mecanice
si de substante care ataca sau modifica proprietatile tubului.
Lucrari preliminare
Inainte de inceperea lucrarilor de pozare a conductelor, se vor marca retelele subterane
existente.
Trasarea canalelor consta in materializarea pe teren a axelor acestora, apunctelor de
schimbare de directie sau de ruperi sau schimbari de pante, precum si a limitelor sapaturii.
Inainte de inceperea sapaturilor, executantul fixeaza tarusi in punctele principale ale
traseului, de o parte si de alta a axei.
Executia propriu-zisa a lucrarilor
Din punct de vedere tehnologic, executia comporta urmatoarele operatii:
a) desfacerea pavajelor si a acoperirilor asfaltice, daca este cazul
b) executarea sapaturilor
c) pregatirea fundului transeei in vederea pozarii tuburilor
-1-
d) montarea tuburilor si a caminelor prefabricate sau executia caminelor monolite, montarea
gurilor
de scurgere
e) proba de etanseitate
f) executarea umpluturilor
g) refacerea pavajelor si a acoperirilor asfaltice
a) Executarea sapaturilor
Sapaturile se vor executa mecanic si/sau manual, partea finala a transelor pe o adancime de
20 cm executandu-se doar manual. Sapaturile se executa cu taluzuri verticale, acordandu-
se atentie asigurarii stabilitatii peretilor, prin efectuarea sprijinirilor acolo unde este necesar.
Este obligatorie realizarea
sprijinirilor la peretii santurilor mai adanci de 1,5 m. Pamantul sapat manual se arunca cu
lopata la suprafata solului.
In timpul executiei sapaturilor, se pot intalni retele electrice, de telefonie, de gaz, termice,
etc., lucrarea efectuandu-se cu mare atentie.
La intersectarea cu aceste retele subterane, se va solicita prezenta unui delegat din partea
firmelor care gospodaresc aceste retele.
Inainte de montarea tuburilor in sant se realizeaza un pat de pozare din nisip care va avea
grosimea minima dupa compactare de 10 cm.
b) Montarea tuburilor
Montarea tuburilor si a caminelor se va face din aval spre amonte. Respectarea pantei
prevazute în proiect se va realiza folosind un vizor mobil si rigle de trasare. Se admite o
toleranta de montare pentru pante de maxim 5 % iar pentru cote de maxim 5 %. Pentru
trasee scurte se poate utiliza si rigla cu cui si nivela cu bula de aer.
Tuburile din PVC –KG sunt mufate, etanşarea îmbinării realizându-se cu inel din cauciuc.
c) Constructia caminelor de vizitare şi montarea gurilor de scurgere
Cimentul utilizat la prepararea betonului este marca PA 35, datorită actiunii terenului şi a
apelor cade evacuate de canalizare.
Montarea ramei capacului se execută cu mortar de ciment M100.
Pe traseul canalizarii proiectate au fost prevazute, , camine de inspectie si curatare
Caminele permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora,pentru
curatirea si evacuarea depunerilor, avand dimensiuni care sa permita introducerea uneltelor
si utilajelor specifice. Baza de camin se aseaza pe un pat de nisip de 5-10cm bine
compactat si apoi se
verifica cu nivela pozitia sa. Se masoara lungimea necesara decoloana de camin si se taie .
Dupa taierea coloanei corugate la lungimea dorita se monteaza garnitura de etansare intre
coloana caminului si baza caminului. Coloana caminului se introduce cu partea pe care s-
a montat garnitura in baza de camin si se impinge pana in capat. Modul de umplere al
santului si
realizarea compactarii sunt etapele de o importanta extrema in procesul de instalare., pentru
umplere se va folosi pe cat posibil nisip sau pamant cu granulatie mica fara pietre sau
sparturi colturoase in straturi succesive urmate de compactare.Compactarea se va realiza cu
un grad de 92-98%. Se va monta ansamblul capac-telescop in interiorul coloanei caminului.
Se vor respecta instructiunilor de montaj ale furnizorului.
Gurile de scurgere se vor lega la canalizare in camine, prin intermediul racordurilor cu tub
PVC-KG 160 mm, executate din tuburi PVC cu mufa si garnitura.
Gurile de scurgere vor fi:
- Gurile de scurgere cu sifon si depozit vor fi de tip A1 si se vor executa conform
STAS 6701/82,
fiind alcatuite din :
-2-
- gratar din fonta -STAS 3272/76- carosabil tip A1 cu rama din fonta;
- corpul gurii de scurgere - format din prefabricate de beton simplu cu Dn50cm
- beton de egalizare Bc 3.5( B 50 ) in grosime de 10 cm.
Intre tub si fundul de beton, precum si intre tub si stut, in exterior se va pune de jur imprejur
mortar de ciment M 100, pentru etansare
sau
- Gurile de scurgere sunt din polipropilena modulare, cu gratar carosabil tip A1 de
500x300
Amplasarea gurilor de scurgere, in cazul accesului apei prin rigole se face astfel incat latura
lunga a gratarului sa fie paralela cu bordura trotuarului, cu balamaua catre acesta, la
distanta de 5 cm, conform STAS 6701/82.
Corpul gurii de scugere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon
sa fie la o adancime cel putin egala cu adancimea de inghet, care pentru amplasament este
de 80-90 cm.
d) Proba de etanşeitate
Pentru a constata dacă tuburile montate nu sunt fisurate sau dacă mufele sunt bine
etanşate, colectoarele se supun probei de etanşeitate care se efectuează între două cămine
consecutive, înainte de umplerea şanţului cu pământ După blocarea capetelor tubului
canalului şi închiderea etanşă a tuturor orificiilor, se umple canalul cu apă pe la capătul din
aval, aerul evacuându-se pe la capătul din amonte.
Presiunea de probă măsurată la capătul aval al tronsonului se va considera de 0,5 bari.
Pierderile de apă nu vor depăşi indicaţiile din STAS 816-80. Durata probei va fi de 15
minute. În timpul probei se va completa apa pierdută, măsurându-se cantităţile adăugate.
e) Executarea umpluturilor
Executarea corectă a umpluturilor este o operaţie esenţială în cazul utilizării tuburilor din
PVC – KG.
Executarea incorectă a umpluturilor în jurul tuburilor poate compromite lucrările, fie prin
deformarea şi/sau spargerea tuburilor, fie prin modificarea ulterioară a pantei canalului, fie
prin pierderea stabilităţii prin plutire, mai ales în timpul execuţiei canalului.
Fundul tranşeei în care se montează canalul trebuie să aibă panta continuă şi uniformă.
Dacă terenul nu este corespunzător şi are incluziuni de pietriş grosier, piatră moloz, etc, pe
fundul tranşeei se aşterne un strat de nisip sau de pământ sortat, care se compactează.
Înaintea executării umpluturii în jurul tubului,
distanţa dintre tub şi marginile laterale ale şanţului trebuie să fie minim 20 cm.
Materialul de umplutură din jurul tuburilor (pământ sortat fără materii organice, fără bulgări
sau piatră cu diametrul mai mare de 2 cm, sau nisip) se introduce cu atenţie în şanţ, în
straturi de 10 cm şi se compactează manual. Umplerea manuală cu pământ sortat sau cu
nisip se continuă până la 30 cm peste creasta tuburilor, după care şanţul se umple cu
pământ din săpătură care poate fi compactat mecanic.
Dacă există posibilitatea ca în timpul lucrului tuburile neacoperite sau parţial acoperite să
ajungă sub nivelul apei ( freatice sau meteorice), se vor lua măsuri de lestare a acestora,
pentru a nu fi dislocate de forţa ascensională a apei ( pierderea stabilităţii prin plutire ).
In situatia in care umplutura peste generatoarea superioara a tuburilor este mai mica de 1,2
m, iar traseele canalelor sunt situate in zone carosabile permanent sau accidental, se vor lua
masuri speciale de protejare a tuburilor, fiind obligatorie in acest caz realizarea unei
umpluturi de nisip de 30 cm peste
generatoarea superioara a acestora, precum si realizarea in lungul transeei, la partea
superioara a acesteia, a unei placi de acoperire cu grosimea de 12 cm, din beton, armat cu
plasa STM. Placa va depasi pe o marginile transeei cu 0,2m pe fiecare parte. Nu este
necesara protectia cu placa de beton peste
-3-
racordurile gurilor de scurgere si in zone necirculate.

NORME DE PROTECŢIE A MUNCII


La executie se vor respecta’’ Normele de protectia muncii specifice activitatii de constructii –
montaj’’existente in vigoare, Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca,
si norme de protectia muncii specifice lucrarilor de constructii si instalatii specifice-
Regulament 9N/1993 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
Executantul se va ingriji sa se asigure :
- imbracaminte speciala de protectie: cizme de cauciuc, manusi de cauciuc, casti de
protectie, etc.
- sa existe o trusa farmaceutica de prim ajutor cu toate accesoriile necesare pentru
operatiile de salvare;
- muncitorii care prezinta rani, taieturi, stare avansata de oboseala nu vor fi admisi
in munca de executie si exploatare;
Pentru realizarea in conditii de siguranta executantul va urmarii relizarea urmatoarelor:
- santurile se vor semnaliza cu parapete si podete de inventar;
- santurile se vor realiza cu sprijiniri conform Regulament 9N/1993 ;
- pe perioada de noapte santurile vor iluminate pentru a preveni accidentele
- tuburile se vor aseza la o distanta de minimum 3 m. fata de marginea santului;
- depozitarea tuburilor se face orizontal;
- se interzice descarcarea tuburilor prin cadere libera, manipularea tuburilor agatate
prin trecerea cablului longitudinal prin tub sau cu carlige la capetele tubului,
ciocnirea tuburilor intre ele sau de alte obiecte.
- coborârea in sant a tevilor si a tuburilor având greutate pâna la 50 Kg se poate
face manual, iar la cele cu greutate mai mare de 50 Kg se va face numai cu
mijloace mecanice.
- coborârea in sant a muncitorilor se va face numai cu mijloace specializate
- este interzisa ridicarea cu mâna a capacelor de fonta ale caminelor, pentru
aceasta se vor folosi numai carlige speciale sau rangi de otel.
- Lansarea in sant a tuburilor printre cabluri electrice, conducte de apa,gaze se face
fara atingerea acestora si numai dupa dupa ce au fost protejate prin masuri
speciale;
- Sculele devenite disponibile nu vor fi lasate pe marginea santului si vor fi
depozitate cu grija la distante de minim 1,5m de marginea sapaturii;
- Cand se lucreaza in camine de vizitare si capacul acestuia este indepartat se vor
plasa placute avertizoare cu indicatia camin in lucru amplasate in toate directiile
de deplasare la distanta de 1,5 m de centrul caminului;
- Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri, sau goluri cand se coboara
sau se ridica in acestea tevi accesorii sau alte materiale;
- Mecanismele de ridicat vor fi deservite de catre personal calificat.
La executia lucrarilor cat si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor
proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate
care vizeaza activitatea de santier.
Este necesar sa se faca instructaje cu toti oameni care iau parte la procesul de
realizare al investitiei, precum si verificari ale cunostintelor referitoare la protectia muncii.
Intocmit
Ing. Tripa Elisabeta

-4-