Sunteți pe pagina 1din 7

1 Proiect: 24P/00 COMPLEX PECO TIMISUL DE JOS D.N. 1/KM JUDETUL BRASOV Beneficlar: S.N.P. PETROM S.A.

sucursala PECO BRASOV Proiectant: REMARK INVEST S.R.L. Faza: DDE

privind executarea retelelor exterioare de apa si canalizare


Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice pentru executarea retelelor exterioare de apa si canalizare si etapele ce trebuiesc urmarite pentru realizarea acestora. A. Executarea retelei exterioare de apa Executia retelei exterioare de apa cuprinde urmatoarele etape 1.Pregatirea terenului pe unde va trece conducta de apa In aceasta etapa se indentifica traseul pe unde se va monta conducta de apa eliberanduse terenul de eventuale materiale sau deseuri. 2.Marcarea traseului pe unde se va sapa santul si se va monta conducta de apa; saparea santului In aceasta etapa se marcheaza prin tarusi traseul pe unde se va executa saparea santului pentru montarea conductei de apa. Saparea santului se va face manual sau mecanic , va avea o latime de 0,80m si o adancime de 1,00 m. Fundul santului se va netezi neprezentand proeminente. Malurile santului se vor sprijini cu dulapi din fag, detaliile de executie fiind descrise in capitolul B Sprijinirea malurilor santurilor pentru reteaua de canalizare. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita numai pe o parte a santului la o distanta de cel putin 1,00 mm, celalalt mal fiind lasat liber pentru materiale. De-a lungul santului se vor monta parapeti de sprijin al pamantului rezultat din sapatura, iar din loc in loc in functie de necesitati se vor monta podine de trecere. 3.Montarea conductei de apa Conducta exterioara de apa se va executa din tevi de otel zincat D n =4, si se va monta la o adancime de 1,00m, la o distanta de 3m pe orizontala fata de reteaua de canalizare. Imbinarea intre tevi se va face cu fitinguri din otel zincat, etansarea imbinarilor facandu-se cu fuior de canepa si minium de plumb sau cu banda din teflon. Conducta se va izola anticoraziv cu bitum si fisii din PVC. In locurile unde conducta de apa intersecteaza traseul canalizarii exterioare, aceasta se va monta deasupra conductei de canalizare, asigurandu-se o distantanta intre ele de 0,40m pe verticala. In cazul cand acest lucru nu e posibil, conducta de apa se va monta in canal de protectie. 4.Proba de presiune si functionalitate Proba de presiune se va efectua inainte de izolarea conductei si se va efectua la o presiune de incercare egala cu 1,5 x presiunea de regim indicata in proiect, dar nu mai mica de 6 bari. Conducta se va mentine sub presiune timpul necesar verificarii traseului si imbinarilor dar nu mai putin de 20 minute. In intervalul de 20 minute nu se admite scaderea presiunii. In cazul ca se constata o scadere a presiunii de proba se va indentifica locurile unde sunt neetanseitati remediindu-se defectiunile. Presiunea in conducte se va reliza cu o pompa de incercari hidraulice si se va citi pe un manometru montat pe pompa. 5.Executarea lucrarilor de constructii adiacente, respectiv caminul de apometru Caminul de apometru se va construi in zona de racord a conductei exterioare de apa, din incinta statiei, cu conducta de bransament la reteaua stradala.

CAIET DE SARCINI

Caminul de apomatru se va construi din caramida, peretii caminului tencuindu-se. Caminul de apometru va avea sectiunea interioara de 1,20 x 1,00 m si o adancime pana la radier de 1,30 m, iar capacul de acces va fi de tip carosabil. In caminul de apometru pe conducta de apa ce alimenteaza statia se va monta un robinet de inchidere Dn=4. 6. Astuparea santului si amenajarea terenului Astuparea santului cu pamant se va face dupa ce s-a efectuat proba de presiune , s-au remediat eventualele neetanseitati si s-a completat izolatia in puctele de imbinare. Pamantul de umplere nu va contine pietre sau bolovani care sa deterioreze izolatia conductelor. Umplerea santului cu pamant se va face in straturi succesive ce se vor compacta. Concomitent cu umplerea santului se vor demonta dulapii de fag ce sprijina malurile. B. Reteaua de canalizare exterioara Executarea retelei exterioare de canalizare cuprinde urmatoarele faze de executie: 1. Faza premergatoare In aceasta faza se executa urmatoarele operatiuni: - pregatirea traseului unde se va executa reteaua de canalizare prin eliberarea terenului de eventuale deseuri si amenajarea acestuia pentru aprovizionarea si manipularea materialelor. - fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executiei lucrarilor la cotele din proiect. - receptia, sortarea si transportul tuburilor de canalizare din PVC cu mufa si garnitura din cauciuc si a celorlalte materiale legate de executie. 2. Faza de executie Faza de executie cuprinde urmatoarele etape: - trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea traseului - executia santurilor - montarea tuburilor din PVC cu mufa si garnitura din cauciuc pentru canalizare exterioara - executarea caminelor si a recipientelor de canalizare. - umplerea partiala cu pamant al santurilor. 3. Faza de probe si punere in functiune In aceasta faza se vor executa : - probarea conductei pe tronsoane - inlaturarea defectiunilor - executarea umpluturilor si refacerea terenului (conform destinatiei sale initiale) - legarea tronsoanelor - proba generala a conductei si completarea umpluturilor - punerea in functiune la parametrii proiectati si verificarea capacitatii de transport - receptia generala a conductei Pe durata executiei se vor incheia procese - verbale de lucrari intre beneficiar si constructor in care se va consemna modul in care s-au executat operatiile sau rezultatele probelor la urmatoarele operatiuni : - marcarea traseului si fixarea de reperi in afara amprizei lucrarilor - probarea conductei pe tronsoane - executarea umpluturilor si refacerea terenului conform destinatiei initiale - punerea in functiune la parametrii proiectati si verificarea capacitatii de transport Din prezentul caiet de sarcini fac parte integranta standardele, normativele si instructiunile privind executarea terasamentelor, imbinarile tuburilor din PVC cu mufa si garnitura din cauciuc, probe, protectia muncii in vigoare la data executarii lucrarilor. Descrierea lucrarilor ce necesita a se executa:

1. Trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea terenului Trasarea canalelor consta in materializarea pe teren a axului acestora si a limitelor sapaturii pamantului. La trasarea lucrarilor pe teren se va tine cont de urmatoarele : - nivelmentul de-a lungul traseului sa fie efectuat cu precizia stabilita prin proiect. - sa se prevada repere provizorii de-a lungul traseului, legate de reperele definitive. - sa se marcheze pe teren intersectiile traseului canalului cu traseele constructiilor existente subterane, prin semne speciale. - sa se preia de executant sau beneficiar reperele lucrarii materializate pe teren. Trasarea aliniamentelor se face prin alinierea cu teodolitul sau alte aparate mai simple. Operatia se face prin detaliere de la puncte determinate si principale, urmate de puncte intermediare. Traseul trebuie fixat in raport cu punctele topografice verificate. Executantul poate completa trasarea fixand punctele intermediare pe carel e considera necesare pentru executarea corespunzatoare a lucrarii si verificand in permanenta pozitia corecta a reperelor si exactitatea aplicarii pe teren a cotelor din proiect. Pe fiecare tronson de retea se planteaza minim doua borne de nivelment. Inainte de inceperea sapaturilor, executantul fixeaza tarusi in punctele principale ale traseului, de o parte si de alta a axei; tarusii nu vor fi deplasati pana la terminarea lucrarilor, astfel ca in orice stadiu al executiei sa se poata determina si verifica axele traseelor sau ale amplasamentelor altor lucrari. In ansamblul unei retele de canalizari se traseaza mai intai canalele colectoare principale si apoi canalele secundare. Operatia de trasare se executa in urmatoarea ordine : - se picheteaza axul canalului - se executa apoi un nivelment de precizie in raport cu reperele topografice permanente (existente sau plantate odata cu inceperea lucrarilor de canalizare) - se traseaza apoi marginile transeelor pentru executarea sapaturii - se monteaza o scandura asezata pe muchie si orizontal, deasupra centrului fiecarui camin. Trebuie observat ca lucrarile pregatitoare sa cuprinda si curatirea traseului de tot ce ar putea impiedica buna desfasurare a lucrarilor (arbori, constructii, pamant depozitat, etc.) 2 2. Sapatura Executia sapaturii va incepe dupa completa organizare a santierului , a aprovizionarii cu tuburi de canalizare pentru exterior din PVC cu mufa si garnitura din cauciuc si cu celelalte materiale necesare, astfel ca santul sa ramana deschis numai timpul strict necesar. Saparea santurilor se va incepe conform unui grafic detaliat al executiei conductei, intocmit de constructor pe baza posibilitatilor de lucru ale santierului. Sapatura se va executa mecanizat sau manual conform prevederilor din proiect. Saparea ultimului strat de 20-30cm. De deasupra cotei de pozare va fi executat numai manual (chiar in cazul sapaturii mecanizate) imediat inainte de pozarea tuburilor, pentru a realiza o uniformitate a patului conductei. Amenajarea patului conductei se va realiza astfel incat sa se evite prezenta in patul de asezare sau in umplutura a unor corpuri tari (pietre, roci, etc.). In terenuri tari, transeea se va sapa cel putin cu 0,15m. mai adanc decat normal, pentru a putea asterne un strat de nisip sau material fin cu o granulatie de maxim 20mm. La instalarea in terenuri imbibate cu apa este necesar sa se realizeze o incarcare substantiala cu material de umplutura imediat dupa pozare. Adancimea de pozare a conductei va fi cea prevazuta in proiect. Distanta de montare a conductelor de canalizare fata de conducta de apa trebuie sa fie de 3m pe orizontala, iar pe verticala de cel putin 0,40m sub aceasta. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte a transeii, opusa partii pe care se lucreaza la asamblarea conductei. Distanta dintre piciorul taluzului depozitului de pamant si marginea transeii trebuie sa fie cel putin 1,00m. 3. Sprijinirea malurilor santurilor

Executarea sapaturilor la santuri cu pereti verticali si mai adanci de 0,80 - 1,20m se face cu sprijinirea peretilor corespunzator naturii pamantului, potrivit normelor pentru protectia muncii. Din aceasta cauza este necesara executarea unor constructii care sa impiedice alunecarea terenului si surparea malurilor. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor si bilelor de brad sau a sprijinirilor metalice de inventar, astfel incat sa se obtina o siguranta suficienta si o executare usoara a lucrarilor in interiorul santului. Cantitatea de materiale si felul sprijinirilor depind de natura pamantului. In functie de natura terenului, dulapii se aseaza alaturati sau distantati. In terenurile coezive, sprijinirea se executa orizontal. In terenurile mai putin coezive sprijinirea se executa cu dulapi orizontali alaturati. Demontarea sprijinirilor orizontale se face de jos in sus, cate un dulap de fiecare parte, pamantul batandu-se in straturi de cate 20cm. Dulapii verticali se aseaza la distante de 1,00 - 1,50m, iar spraiturile la distante de 0,70 0,80m. Dupa adancirea transeei la 0,70 - 0,80m se aseaza un nou rand de dulapi pe muchie, apoi iar dulapi verticali si iar spraituri, etc. Dulapii din lemn de fag pot fi inlocuiti cu dulapi si spraituri extensibili cu surub, metalici de inventar . In terenurile necoezive sau slab acvifere sprijinirea se face cu dulapi batuti vertical peste care se monteaza dulapi orizontali cu interspatii de 0,50m, intre care se monteaza spraituri metalice. In terenurile cu ape subterane abundente si in cele curgatoare, sprijinirile se fac prin intermediul palplanselor de lemn sau metalice. Dupa ce s-a ajuns cu sapatura la circa 1,00m adancime, pe fundul sapaturii se instaleaza un cadru de lemn constituind ghidajul palplanselor. Un alt cadru se introduce in interior palplansele urmand a se bate intre cele doua cadre. Pe masura avansarii sapaturii, palplansele se bat, iar la intervale verticale de 70 - 80cm, se monteaza la interior alte cadre. Palplansa trebuie sa fie incastrata in pamant pe minimum 0,50m. Ea poate avea lungimi de 4,00 - 5,00m si grosimi de 0,05 - 0,10m. Pentru o cat mai bu- na etanseitate a sapaturii, palplansele se imbina in nut si feder, avand partea de jos tesita in muchie de cutit, acoperita cu tabla. Baterea palplanselor se face cu berbecul de mana sau mecanic. 4. Aprovizionarea si transportul tuburilor Tuburile de canalizare exterioara din PVC cu mufa si garnitura din cauciuc se transporta cu multa atentie pentru a nu fi deteriorate. Fiecare lot livrat va fi insotit de certificat de calitate. Se vor aproviziona cu tuburi numai de la firmele care prezinta certificat de atestare din partea MLPAT si MS. La transport, tuburile se aseaza pe generatoare, in lungul vehiculelor. Manipularea se va face cu grija, pentru prevenirea deteriorarilor. Tuburile din PVC pentru canalizare se vor depozita in locuri ferite de soare, asezate in stive bine sprijinite . Stivele nu vor avea o inaltime mai mare de 1,50 m. 5. Montarea tuburilor din PVC cu mufa si garnitura de cauciuc pentru canalizare exterioara Prima operatie in vederea montarii tuburilor din PVC cu mufa si garnitura din cauciuc este verificarea fizica a fiecarui tub pentru a se vedea daca nu este degradat sau ii lipseste garnitura de cauciuc. In cazul ca se descopera astfel de tuburi acestea nu vor fi folosite la montaj . Dupa aceasta operatie tuburile se aseaza de-a lungul santului, pe partea de mal unde nu este depozitat pamantul rezultat din sapatura. Tuburile se aseaza la o distanta de cel putin 1,00 m de buza santului prevenindu-se caderea accidentala in sant a acestora evitindu- se astfel producerea de accidente. Tuburile se coboara in sant unul cate unul, pe masura ce se imbina intre ele. Coborarea tuburilor in sant se va face manual, cu multa atentie pentru a nu produce accidentarea muncitorilor aflati in sant la operatiunea de montaj.

Asezarea tuburilor in sant trebuie sa fie executata cu multa gija, pentru ca acestea sa capete stabilitate suficienta si sa respecte strict panta prevazuta in proiect. Inainte de coborarea tuburilor in sant, se executa pe fundul santului un pat de nisip de circa 10 cm grosime. Montarea tuburilor se face din aval catre amonte.Tuburile cu mufa se vor aseza cu mufa contra sensului de scurgere a apei. Respectarea pantei prevazute in proiect se poate realiza folosind un vizor mobil si rigle de trasare. Pentru trasee mai scurte, panta se poate realiza usor folosind scandura cu cui si nivela cu bula de aer. Scandura trebuie sa fie foarte dreapta si data la rindea iar cuiul care se bate la unul din capetele scandurii trebuie sa ramana in afara atat cat este necesar pentru ca atunci cand scandura se va aseza pe tubul montat cu panta corecta, sa se afle in pozitie orizontala. Scandura se aseaza pe tub astfel ca in amonte sa se sprijine direct pe tub, iar in aval sa se sprijine cu cuiul pe tub. Deasupra scandurii se aseaza o nivela cu bula de aer (boloboc), tubul se ridica sau se coboara de la unul din capete pana cand nivela indica pozitia orizontala. Tubul se aseaza in aceasta pozitie introducand sau scotand nisip de sub el. Cum tuburile se monteaza din aval catre amonte, pentru asezarea lor se ridica sau se coboara capatul dinspre amonte, intrucat pozitia capatului din spre aval este conditionata de tubul montat anterior. Scandura cu cui trebuie sa aiba lungimea de 93 - 94 cm pentru ca intre cuiul batut aproape de unul din capete si capatul celalalt al scandurii sa existe o distanta de 90 cm. Lungimea cuiului in afara scandurii se determina in functie de panta, astfel : L cui = (panta in cm / m x 90 cm ) : 100 cm Metoda cu scandura cu cui da foarte bune rezultate pe santiere. Imbinarea tuburilor din PVC cu mufa si garnitura de cauciuc pentru canalizare exterioara se executa astfel: - se aseaza primul tub in pozitia de montaj - se curata interiorul mufei de pamant sau nisip - se verifica daca garnitura din cauciuc este asezata corespunzator - se curata capatul fara mufa a tubului urmator - cu un distantier aflam cat trebuie introdus capatul tubului urmator in mufa, din distanta scazand 1 cm, si marcam distanta pe tub - se unge interiorul mufei cu vaselina siliconica. Nu se va folosi grasimi sau ulei. - se introduce capatul fara mufa a tubului urmator pina la semnul stabilit cu distantierul In situatia ca trebuie sa taiem tubul, operatia se face in felul urmator: - se taie cu un fierasrau de mana, tubul perpendicular pe axa - se sanfreneaza extremitatea taiata, la un unghi de 15o - se debavureaza extremitatea respectiva 6. Executarea umpluturii Umplerea santurilor se face cu pamantul rezultat din sapatura, dupa un control de nivelment, verificarea calitatii executiei lucrarii si dupa efectuarea primei probe de etanseitate. Se incepe cu asezarea pe tub a unui strat de 10- 15 cm de nisip fin care sa nu contina pitre. Apoi se umple santul cu pamant fara bolovani, pietre, sau pamant inghetat; acesta se aseaza in straturi de 10 - 15 cm si se compacteaza separat cu o deosebita ingrijire. In acelasi timp se va avea grija sa se scoata sprijinirile. Restul umpluturii se poate face mecanizat in straturi de 20 - 30 cm grosime, de asemenea bine compactate. In pamanturile cu ape subterane, transeea trebuie epuizata de apa inainte de executarea umpluturilor. Se interzice ingroparea lemnului provenit din cofraje si sprijiniri in umplutura. La terminarea lucrarilor se indeparteaza toate materialele de constructii ramase, precum si surplusul de pamant care se transporta intr-un depozit stabilit. Lucrarea se incheie cu indreptarea terenului si curatirea completa a traseului lucrarilor.

Pamantul de umplutura din transee se compacteaza manual sau mecanic. Manual se foloseste maiul de mana, cu ajutorul caruia se compacteaza ingrijit pe inaltimea de 30 - 40 cm deasupra generatoarei tubului. Pentru compactarea mecanica se folosesc diferite utilaje : maiuri mecanice, maiuri vibrante, cilindri compresori. 7. Lucrari anexe pe retelele de canalizare Pentru buna functionare si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor trebuie executate o serie de lucrari anexe pe reteaua de canalizare cum sunt: - Racordul dintre reteaua de canalizare interioara si reteaua de canalizare exterioara - Racordul dintre reteaua de canalizare exterioara si reteaua stradala - Recipienti pentru colectarea apei uzate provenite de la AWU. - Rigole pentru colectarea apelor uzate din zona pompelor - Separatoare de grasimi si hidrocarburi - Camine de vizitare pentru controlul functionarii retelei si posibilitatea exploatarii acesteia; caminele de vizitare se amplaseaza conform STAS 3051/68 la toate sistemele de canalizare, in urmatoarele puncte caracteristice: - la schimbarea diametrelor - la schimbarea directiei canalelor nevizitabile - la racordarea canalizarii din incinta cu cea de pe caile sau spatiile publice. 8. Executarea caminelor de canalizare La caminele de vizitare, la tuburile cu diametrul sub Dn 1000, executia se incepe prin turnarea fundatiei inainte de asezarea tuburior. Dupa turnarea fundatiei se excuta rigola caminului al carui diametru va fi egal cu diametrul tubului; in peretii caminului se prevad golurile necesare introducerii tuburilor. Caminele se excuta in conformitate cu STAS 244873. In cazul caminelor de vizitare care se amplaseaza la o schimbare de directie a canalului, unghiul dintre cele doua directii trebuie sa fie de maximum 90 0 in cazul canalului cu dimensiunea orizontala a sectiunii transversale pana la 50 cm inclusiv si 45 0 in cazul canalului cu dimensiunea orizontala de 60 - 100 cm ; daca nu se pot respecta aceste conditii se vor proiecta camine speciale. Peretii interiori ai caminelor de vizitare vor fi protejati impotriva coroziunii prin tencuire pe 2 cm grosime cu tencuiala sclivisita. Rigola se scliviseste la interior cu mortar de ciment pe toata inaltimea, pana la bancheta camerei de lucru. Montarea ramei capacului se va executa cu mortar de ciment M100. Prima treapta a scarii de acces in caminele de vizitare va fi fixata la maximum 50 cm distanta de la capac, iar ultima va fi fixata la maximum 30 cm deasupra banchetei ; treptele se executa din otel - beton 20, protejat impotriva coroziunii prin vopsire; Verificarea calitatii caminelor de vizitare si proba de etanseitate se vor face concomitent cu verificarea si proba canalelor, tinand seama de conditiile de exploatare ale acestora. 9. Proba de etanseitate la retelele de canalizare Proba de etanseitate se efectueaza intre doua camine consecutive, inainte de executia umpluturilor. Lucrarile pregatitoare comporta umpluturi de pamant peste canal ( lasand imbinarile libere pentru a preveni plutirea canalului sau deplasarile laterale ale acestuia ), inchiderea etansa a tuturor punctelor susceptibile de deplasare in timpul probelor. Umplerea cu apa a canalului se face de la capatul aval, aerul evacuandu-se pe la capatul amonte. Durata probei va fi de 15 min. In timpul probei se completeaza permanent apa pierduta, masurandu-se cantitatile adaugate. In cazul in care rezultatele probelor nu sant corespunzatoare se vor reface defectiunile pe tronsonul respectiv. 10. Receptia retelelor de canalizare 3 Verificarea calitatii lucrarilor se face cu ajutorul unei surse de lumina plasata in

canalul din aval si doua oglinzi asezate la 450, una din caminul din aval - in dreptul sursei luminoase - si alta in caminul din amonte. Privind prin canalul din amonte se poate verifica executia canalului si daca a fost bine curatit. Verificarea pantelor se face printr-un nivelment de precizie, nivelele fiind asezate in camine. Abaterile admise la dimensiunile interioare sunt de 20/0 . La pante se admit tolerante de + 100/0. fata de panta din proiect. La cote se admit tolerante de 5 cm, fata de cotele din proiect, fara a se depasI toleranta admisa pentru panta. 11. Prescriptii de tehnica securitatii muncii si masuri de prevenire si stingere a incendiilor O deosebita atentie se va acorda respectarii normelor de protectie a muncii si normelor P.S.I. respectiv: - Normele generale de protectia muncii - Ordinul 117/1996 al M.M.P.S. privind normele specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico- sanitare si de incalzire. - Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor (M.I. nr. 381/1994 si M.L.P.A.T. nr. 1219/NC/1994. - Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor (Decret 290/1997). - Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (M.L.P.A.T. C300/1994). - Normativele: I9-1994; I 003- 1996 Materialele din PVC obligatoriu se vor depozita in magazii bine aerisite interzicandu-se ca in interiorul magaziilor sa se amenajeze spatii pentru birouri, depozitarea si distribuirea lichidelor combustibile. La depozitarea materialelor, se va tine seama de caracteristicile acestora, pentru a se stabili modul cum trebuie compartimentata incaperea, cum trebuie asezate diverse materiale unul fata de celalalt, cantitatile depozitate in fiecare stiva, spatiile de siguranta intre acestea, precum si orice elemente care sa asigure reducerea la minim a riscului de propagare a unui eventual incendiu si producerea de accidente.

Intocmit , ing. Radu IANA