Sunteți pe pagina 1din 5

BRANAMENT AP POTABIL

MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE
1.1. Denumirea lucrarii:
BRANSAMENT LA RETEAUA PUBLICA DE
IMOBILUL LOCUINTA PROPRIETATE CUCAILA EUGENIA

APA POTABILA PENTRU

1.2. Amplasament:
Orasul Tg-Carbunesti, satul Cojani, judetul Gorj
1.3.Beneficiar:
SC APAREGIO GORJ SA PL TG-CARBUNESTI
1.4. Elaborator proiect: SC ADIZORLESCU DESIGN SRL
2. DESCRIEREA LUCRARII
2.1. Situatia existenta
Orasul Tg-Carbunesti dispune de un sistem de alimentare cu apa din sursa subterana, cu retele de
distributie apa care acopera in mare parte trama stradala pe care sunt dispusi potentialii consumatori
(consumatori casnici si consumatori publici).
Reteaua de distributie s-a proiectat in baza debitelor de dimensionare si verificare calculate
conform normativului P66/2000 si SR 1343/2006.
Transportul apei in reteaua de distributie se face prin cadere gravitationala.
Distributia apei la consumatori propusa in proiect:cismele stradale si bransamente individuale.
Reteaua de distributie in zona imobilului este din conducta PEHD Pn6 Dn 90 mm
2.2. SITUATIA PROIECTATA
Fata de situatia existenta prezentul proiect propune realizarea bransamentului individual pentru
solicitantul de mai sus.
Bransamentul se va realiza din conducta PEHD Pn6 Dn 25 mm cu piesa de bransare intarita si va
avea lungimea de 4 m.
Dimensionarea conductei de bransament a fost facuta in baza debitelor de calcul rezultate ca
insumare a echivalentelor de debit ai armaturilor ce vor fi folosite in instalatiile sanitare interioare si
al uni disponibil de presiune in punctul de racord cuprins intre 2 si 6 bari.
Caminul de apometru se va amplasa la limita de proprietate si se va asigura conditii de acces la
acesta.
In conditiile folosirii apei potabile in instalatii sanitare specifice constructiilor civile (bai,
bucatarii, grupuri sanitare, etc) apa uzata va fi evacuata prin instalatii de canalizare in sisteme de
colectare si epurare locale.
Conducta pentru realizarea bransamentului se va monta ingropat, pozarea acesteia facandu-se cu
respectarea adancimii de inghet.
Apometrul se va amplasa in camin special cu aceasta destinatie iar pentru montaj se vor
respecta detaliile de executie. De asemenea in functie de tipul de apometru vor fi respectate
instructiunile de montaj ale producatorului.
Caminul de apometru va fi o constructie subterana si poate fi: camin PE sau realizat din beton
turnat monulit sau prefabricat, caramida sau boltari din ciment. Hidroizolatia se va realiza cu
tebcuieli speciale. In executie se vor respecta detaliile anexate.

2.3. Date tehnice privind executia


Montarea contorului (apometrului) se va face in pozitie orizontala conform detalii de executie.
In functie de recomandarile producatorului se va prevedea, daca este cazul, un tronson de linistire in
aval contor. Acesta va avea agrement tehnic si metrologic .
Armaturile de inchidere si fitingurile folosite vor avea agrement tehnic pentru utilizare in
instalatii sanitare.
La trecerea conductelor prin elementele de constructii, conductele se vor monta in tuburi de
protectie din teava negra STAS 7656/66, cu diametrul de 1,5 ori mai mare dacat diametrul conductei
protejate. Nu se admit imbinari ale conductei in interiorul tubului de protectie. Golurile dintre tubul
de protectie si conducte se vor umple cu mastic.
Distantele minime intre conductele de apa si elementele celorlalte instalatii se vor incadra in
prevederile Normativelor in vigoare si a prevederilor tehnice ISCIR.
- Intregirea conductelor se va realiza conform indicatiilor de montaj ale producatorului. Imbinarile
demontabile se realizeaza cu fitinguri din fonta maleabila (niple stanga-dreapta, racorduri olandeze,
fitinguri de compresiune). Pentru etansarea acestor imbinari se folosesc; fuior de canepa si vopsea de
miniu de plumb, banda din teflon, garnituri din klingherit sau alte materiale de etansare agrementate.
TRASAREA SI NIVELAMENTUL. Inainte de inceperea lucrarilor, constructorul va materializa pe
traseul conductei, conform planselor din proiect, marcand punctele caracteristice (varfuri de unghi,
camine etc.) prin borne sau tarusi.
SAPATURA. Executia sapaturii se face numai dupa completa organizare a santierului si
aprovizionarea cu tevi si celelalte materiale necesare, astfel ca santurile sa ramana deschise numai
timpul strict necesat. Saparea santurilor se va incepe conform graficului detaliat al executiei
conductei, intocmit de constructor pe baza posibilitatilor de lucru ale santierului. Sapatura se va
executa manual conform prevederilor din proiectul de executie. Amenajarea patului conductei se va
face conform indicatiilor din proiect. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura
parte a transeii, opusa partii pe care se executa asamblarea conductei. Cand sunt necesare sprijiniri
cu palplanse de lemn, sapatura se executa in trepte, astfel ca pana la nivelul sprijinirilor latimea
sapaturii sa fie mai mare cu cca. 20 cm de ficare parte a transeei.
UMPLEREA TRANSEII. Umplerea transeii se executa in doua etape, una dupa lansare si alta dupa
proba de presiune. Prima etapa se va executa in straturi succesive de nisip si pamant bine compactat
manual, pe inltime de 50 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. Imbinarile executate la
pozitie in transee se vor lasa libere pana la proba generala. Dupa montarea conductelor si efectuarea
probelor de presiune, transeele se astupa cu straturi de pamant de 20 cm grosime bine compactate cu
maiul pana la 30 cm peste creasta tuburilor. Compactarea umpluturilor se poate face cu maiuri
manuale sau cu maiuri mecanice. La executarea umpluturilor nu trebuie sa se deterioreze materialul
tubular. Pamantul care se pune in jurul conductei se faramiteaza. Nu se admit sub sau in jurul
tuburilor pietre sau bucati de pamant. Santurile nu trebuie tinute deschise timp indelungat, intrucat la
o inundare a lor conductele pot fi ridicate prin plutire si deteriorate, patul de asezare al conductelor
degradat si conductele miscate fata de pozitia de pozare din profilul in lung.
PROBA DE PRESIUNE. Inainte de executia probelor, conductele vor fi spalate cu apa in ambele
sensuri de circulatie a apei pe conducta. Probele vor fi efectuate inainte de executarea umpluturii
santurilor. Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie pe conducta, se va efectua o proba
generala pe intreaga ei lungime, in regim de exploatare.
EXPLOATAREA RETELELOR DE DISTRIBUTIE . Din punct de vedere tehnic, exploatarea unei
retele de distributie cuprinde urmatoarele lucrari principale: supravegherea functionarii si starii
retelei si utilajului aferent; repararea defectelor constatate la imbinari si armaturi; repararea avariilor
la conductele retelei. Supravegherea functionarii si starii in care se gaseste reteaua se face printr-un
control regulat, periodic al conductelor si armaturilor retelei. Acest control trebuie facut cel putin de
doua ori pe an. Se verifica in mod permanent consumul de apa prin citirea regulata a contorilor din
district, montati pe bransamente. Aceste apometre trebuie inlocuite la fiecare doi - trei ani si trimise

spre verificare la atelierul de contoare. Pierderile din retea care nu se observa la suprafata terenului
se depisteaza mai intai cu ajutorul contoarelor de district, care limiteaza zona in care se afla
defectele, si apoi cu ajutorul aparatelor acustice (stetoscoape si geofoane) prin care se stabileste cu
suficienta precizie locul defectului la conducte. Avariile se descopera usor deoarece in acele puncte
apa iese la suprafata terenului.
2.4 Dispozitii finale
PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII
Exectia retelelor de alimentare cu apa se va face cu respectarea normelor republicane de
protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. Montajul conductelor se va face utilizand scule si
dispozitive de ridicat adecvate. La executia lucrarilor de sudura aferente vor fi folosite echipamente
de protectie corespunzatoare (sort de protectie, ochelari de protectie, manusi, etc.). lucrarile de
sapaturi si excavatii vor fi incepute numai dupa stabilirea existentei eventualelor instalatii subterane
din zona. Lucrarile de excavatii vor fi executate cu precautie, sub supraveghere tehnica permanenta;
zonele de excavatie vor fi delimitate si imprejmuite. In cazul intalnirii unor conducte, cabluri sau
altor instalatii care pot produce accidente, executantul va lua legatura cu beneficiarul care va anunta
unitatile de exploatare ale acestora pentru luarea masurilor de prevenire a eventualelor accidente. In
timpul executiei lucrarilor se vor lua masuri privind securitatea si stabilitatea constructiilor si
instalatiilor invecinate sau interceptate, precum si pentru protectia pietonilor si vehiculelor atat ziua
cat si noaptea.
INTOCMIT
ing. Fratilescu Dragos

Formularul F3
Obiectivul:
Obiectul:

0181 000000182
0001 1

BRANSAMENT APA POTABILA


BRANSAMNET APA

Lista cu cantitatile de lucrari


Deviz oferta BRN008 BRANSAMENT APA POTABILA
Categoria de lucrari: 0610
=================================================================
= NR. SIMBOL ART.
CANTITATE
UM
PU MAT
VAL MAT =
=
D E N U M I R E
PU MAN
VAL MAN =
=
A R T I C O L
PU UTI
VAL UTI =
=
PU TRA
VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
GR./UA
GR.TOT.
T O T A L =
=================================================================
001 TSA02F1
M.C.
10.400
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
ADINC.<1,5M T.TARE
002 TSD01C1
M.C.
10.400
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
003 ACE08A1
M.C.
0.600
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA
SI CANALIZARE CU: NISIP
004 TSD04D1
M.C.
10.400
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV
005 ACA15E1 [ASIM] M
10.000
MONTARE TUBURI DE PRES.DIN POLIEST.
ARMATE CU FIBRESTICLA PRIN INFAS.,IN
PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP P,D
005 6701122
M
4.000
@TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32 X1.6
COD 64000085
006 ACA17A1
BUC.
5.000
PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU
FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA
PINA LA INC. 10 K
006
YC01RON
LEI.
PROCURARE FITINGURI DN25 (3/4)= 5 BUC

006
YC01RON
LEI.
PROCURARE SA DE BRANSARE = 1 BUC

BRN008 pag
2
=================================================================
007 ACE09A1 [ASIM]
BUC.
5.000
MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE
MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE
CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 5
007
YC01RON
LEI.
ROBINET DE TRECERE

007
YC01RON
LEI.
PROCURARE APOMETRU = 1

2 buc

BUC

008 YC01RON
LEI.
PROCURARE CAMIN PE = 1 BUC
009 ACD01G1 [ASIM]
BUC.
1.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE
CU PIESA SUPORT NECAROSABIL TIP I

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE
MATERIALE
MANOPERA
UTILAJ
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
=
Valoare aferenta utilaje electrice =

TRANSPORT

TOTAL

TRANSPORT

TOTAL

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-SANATATE
Total cheltuieli directe:
GREUTATE

MATERIALE

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA
PROIECTANT

MANOPERA

UTILAJ