1.

GENERALITĂŢI

CAIET DE SARCINI - MONTARE BORDURI

1.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de montare borduri utilizate in scopul incadrarii imbracamintilor pentru trotuare, alei de pietoni, carosabile din cadrul lucrărilor de modernizare/ranforsare străzi in mediul urban. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea si controlul lucrărilor de montare borduri ce trebuiesc a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic. 1.2. PREVEDERI GENERALE Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei, respectând proiectele de execuţie aferente si prevederile tehnice: SR 4032-1:2001, SR EN 1340:2004, SR EN 197-1:2011, SR 662:2002, SfggEN 12620+A1:2008, indicativ NE 012. Beton pentru montarea bordurilor C8/10 Borduri pentru carosabil tip Al Borduri pentru trotuar tip Bl Borduri rampa Nisipul natural spalat sort 0...4 mm Ciment Portland Apa 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Se sapa pamantul manual in vederea creerii spaţiului necesar executării fundaţiei.Latimea săpăturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20m. Fundul săpăturii va fi adus cu grija la cotele prevăzute in proiect si va fi compactata pentru a avea 95% din densitatea optima Proctor normal. In cazul unei săpături mai adanci fata de cota prescrisa, executantul trebuie sa compenseze diferenţa de cota prin creşterea grosimii fundaţiei bordurii. In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepţi, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii . Se toarna betonul fundaţiei C 16/20 manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decât cota necesara, pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completări cu mortar de ciment decât in mica masura. Betonul se toarna in asa fel incat suprafaţa lui sa asigure o aşezare corecta a bordurii. Bordurile se aseaza manual in funcţie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii. Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra cioplita. In profil longitudinal nu se admit denivelări mai mari decât ale imbracamintii asfaltice . Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii, in funcţie de cantitatea de apa ce curge pe rigola. In acest caz nu

. conform Normelor de tehnica securitatii in vigoare cu privire la lucrările de intretinere si reparaţii drumuri. 4. La bordurile de trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul. Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment M50 a spaţiului ce ramane intre doua borduri alaturate. Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeaşi secţiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat mai uşoara inscriere in curbe. Se va verifica cunoaşterea de către personalul executant a Normelor pentru protectia muncii. normative. precum si a Normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. instrucţiuni tehnice. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a utilizării echipamentelor de protectie din dotare. punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica de protectie . Normelor PSI.) în vigoare la data elaborării proiectului.Tolerantele admise la montarea bordurilor vor fi mai mici de 5mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzătoare si in profilul in lung. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri. Rosturile vor avea maxim 2cm.se admit denivelări mai mari decât panta longitudinala a rigolei si imbracamintii trotuarului. Corecturile de poziţie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier. etc.

Pentru aceasta se va solicita prezenţa unor delegaţi competenţi ai administratorilor reţelelor edilitare existente pe amplasamentul străzii care să indice poziţia acestor reţele şi să indice măsurile necesare pentru protejarea integrităţii şi funcţionalităţii acestora. guri de scurgere prevăzute in cadrul dispozitivelor de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă. Agregate: nisip. astfel ca la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate. natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii. Beton de ciment C20/25.DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de: canalizare pluviala. 2. infiintare.1.6. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj-Napoca. 2. Pentru depistarea . PREVEDERI GENERALE CAIET DE SARCINI . Ţevile si fîtinguri din PVC pentru instalatii de canalizare si drenare utilizate vor fi in conformitate cu normativele I 22-99. montare. Cămine de vizitare ale canalelor pentru evacuarea apelor meteorice vor fi in conformitate cu prevederile STAS 2448 . MATERIALE FOLOSITE 2.1. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.7.aducerea la cunostinta proiectantului a eventualele neconcordanţe între situatia proiectata si situatia din teren. NE 012-2:2009 2. Mortar de ciment M100 2. 2. Capace carosabile sau necarosabile si grătare de scurgere pentru căminele de vizitare si gurile de scurgere utilizate vor fi din tipurile prevăzute în STAS 2308-81. 2. înainte de începerea lucrărilor se va stabili cu exactitate existenţa instalaţiilor subterane.studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie. piatra sparta conform SR 662/2002. C35/45 conform NE 012-1:2007. SR 667/2001 3. balast.5. NP 084-2003 si GP 043-99.1. executantul va avea in vedere urmatoarele: .4.3. MODUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR 3. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se referă. precum şi a legislaţiei. respectiv STAS 3272-80. controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor proiectului tehnic. Guri de scurgere cu sifon si depozit pentru ape meteorice vor fi conformitate cu detaliile din proiectul tehnic si se vor amplasa conform prevederi STAS 6701-82. .82. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive. ridicare la cota cămine de vizitare.2. 2.

Pentru transport. . transportul si depozitarea ţevilor din PVC si a materialelor pentru execuţie . Suprafaţa interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda. Nu se recomanda depozitarea peste tevi a altor materiale care pot duce la deformarea lor in timpul transportului.gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă. La examinarea cu ochiul liber. Fitingurile se vor aranja pe rafturi pe sortimente si dimensiuni. gurile de scurgere. schimbări de direcţie etc. suprafaţa interioara si exterioara trebuie sa fie neteda. guri de scurgere. 3. La manipularea ţevilor.) prin tarusi. Garniturile de cauciuc se depoziteaza in ambalajul de fabricaţie. a gurilor de scurgere la care urmeaza sa se execute lucrări . crăpături. Pentru orice modificare a prevederilor din proiect. Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor ţevilor se va face in depozit la recepţia mărfii. Înainte de punerea in opera a ţevilor si fitingurilor acestea se vor verifica daca corespund din punct de vedere calitativ. Ţevile se vor aranja in rastele orizontale. pantele sau stabilitatea canalelor se va obţine acordul proiectantului. executantul va materializa pe teren traseul reţelelor si racordurilor de canalizare.0 m distanta de orice sursa de căldură. FAZA PREMERGĂTOARE cuprinde urmatoarele lucrări: . In cazul in care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic. marcand punctele caracteristice (amplasament cămine. se vor solicita clarificari din partea proiectantului.Materializarea si verificarea cotelor proiectate la căminele de vizitare. fara fisuri. care intervine în timpul execuţiei şi care afectează traseul. incluziuni si arsuri in secţiunea transversala a ţevii. Locul de depozitare va fi curat si uscat. Pe durata depozitarii ţevile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorita vibraţiilor si loviturilor. Manipularea si transportul ţevilor din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri si zgârieturi. ferite de soare.Manipularea. ţevile trebuie sa fie drepte. arsuri sau cojeli. Înainte de inceperea lucrărilor. fara denivelări.Marcarea traseului si fixarea reperilor in vederea execuţiei lucrărilor . Trebuie evitate curbările excesive ale ţevilor si contactele suprafeţei conductelor cu corpuri ascutite sau abrazive si de asemenea cu substante agresive pentru PVC. fiind interzise utilizarea cârligelor si a cablurilor metalice. cat si inainte de punerea in opera. zgirieturi.Stabilirea amplasamentelor căminelor de vizitare. pe sortimente si dimensiuni. La execuţia căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. se foloseste frânghie de canepa sau din material plastic.75 m.2. cota radierului şi cota de racordare. culoare uniforma si de aceeaşi nuanţa. In perioade reci sunt necesare masuri speciale deoarece la temperaturi scăzute materialul devine casant. arsuri. Nu se admit bule de aer. fixat la cel puţin 2. stivuindu-se pe inaltimi de maxim 0. Materialele se vor depozita in magazii inchise sau locuri acoperite. incluziuni. ţevile vor fi aşezate orizontal. nivelele.

Săpăturile se vor executa dinspre aval către amonte. precum şi de adâncimea şi forma tranşeelor.1. cojiri etc. Săpăturile manuale se vor executa cu pereţi verticali. Săpătură se va incepe numai dupa completa organizare a şantierului si aprovizionarea conductelor/tevilor si a celorlalte materiale necesare astfel ca şanţurile sa ramana deschise un timp cat mai scurt.5Om in pamanturi tari. Dacă solul este pietros sau stâncos fundul şanţului trebuie adâncit cu cel puţin 0. iar stratul astfel îndepărtat trebuie înlocuit cu pământ fară pietre. Nu sunt admise în montaj tevi şi alte componente cu deteriorări ale suprafeţei peretelui. După executarea excavaţiilor în conformitate cu indicaţiile proiectului. Cand adancimea săpăturilor depăşeşte aceste dimensiuni.1. Solul afânat din greşeală trebuie reparat prin compactare.1. şi doar în cazuri bine determinate se va apela la epuizarea apelor cu motopompe.4.3.1. solul afânat sau coeziv de pe fund trebuie îndepărtat şi înlocuit cu un strat de sol necoeziv sau cu un pat de aşezare. De aceea nu se admite .3. Se interzice aruncarea ţevilor în şanţ. fara sprijiniri pana la adancimi de: l. se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze. Conform STAS 3051-91 patul de fundare trebuie astfel amenajat incit sa asigure un contact intre baza ţevii si patul de fundare pe o suprafaţa corespunzătoare unui unghi la centru de min. pentru a nu stânjeni lucrările. zgârâieturi. Umpluturile in tranşee vor fi compactate pe straturi. cum ar fi tăieturi.2. pentru evacuarea apelor de infiltraţie din săpături în mod natural. Fundul şanţului nu trebuie afânat.1 Om sub nivelul prevăzut în proiect. Lansarea. Lansarea si îmbinarea ţevilor 3. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. Realizarea patului de pozare constituie o fază a operaţiei de montaj.1. cauzate de obiecte ascuţite. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului..3.1.3.1.90 grade. Canalizare pluviala 3. Lucrările de săpătură vor fi executate pe cât posibil pe uscat.2. de caracteristicile solului. se recomandă nivelarea fundului şanţului cu un strat de nisip.3.00m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata.3. 3. grosimea maximă a fiecărui strat nu va depăşi după compactare 20 cm. Săpătură si sprijinirea transeei La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile tehnice in vigoare privind execuţia terasamentelor. FAZA DE EXECUŢIE 3. Datorita greutăţii mici. Saparea transeelor 3. Pământul în surplus se încarcă imediat în mijloace de transport şi se evacuează din zonă. Modul în care ţeava se sprijină pe pat are o mare influenţă asupra capacităţii portante a conductei. pozarea si imbinarea ţevilor Înainte de montaj se vor verifica ţevile din PVC şi celelalte componente ale reţelei de canalizare pentru a descoperi eventualele deteriorări apărute în timpul transportului şi depozitării. Umplerea transeei 3.3.1.3. Faza de probe şi punerea în funcţiune 3. manipularea şi pozarea tuburile în şanţ se face manual.1. mărit cu o supralărgire de o parte şi de alta.3. In cazul şanţului cu adâncime mai mare coborîrea ţevilor se face cu ajutorul unor chingi textile de pe marginea şanţului unde nu este depozitat pământul. Executarea săpăturilor se poate face manual sau mecanic.3. 1. Metodele de executare a săpăturilor sunt determinate de volumul lucrărilor.

Executarea imbinarilor incepe prin curatirea eventualelor impuritati a mufei si a capatului conductei. înainte de execuţia finală a umpluturilor se execută încercarea de etanşeitate a ţevilor pe porţiuni. Pentru schimbări de direcţie. Umplerea transeei Umplerea cu material a tranşeei se va face după efectuarea controlului de nivelment al cotelor de fund şi panta canalului. aliniamentul. la cote ±5cm faţă de cote proiectate. La execuţia lucrărilor de umpluturi se vor verifica : calitatea materialului utilizat pentru umplutură. După pozarea ţevilor. Pentru patul de aşezare se poate folosi nisip. Ţevile sunt pozate începând din aval. Este interzisă îngroparea lemnăriei provenite din cofraje. manual. sprijiniri. se vor utiliza coturile sau daca poziţia permite. îmbinarea ţevilor se realizeaza uşor. facilitând alinierea lor cu ajutorul calelor provizorii constituite din bucăţi de lemn. pe de o parte să nu compromită stabilitatea poziţiei conductei. Este indicată lăsarea liberă a extremităţilor tubului pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare de montare. Deasupra stratului superior de nisip se va umple tranşeea cu un strat de balast bine compactat. 3. se vor folosi numai teuri si reducţii uzinate. bine compactate prin udare şi batere cu maiul de mână până la acoperirea crestei canalului cu un strat de miniumum 20cm. Ţevile se pozeaza in patul de fundaţie sau pe fundul pregătit al sântului. 3. Pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele ţevilor din afara zonelor carosabile trebuie sa existe un grad de compactare de 80% Proctor iar pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele conductelor din zone carosabile un grad de compactare de 95% Proctor. Pentru ramificaţii si reducţii. iar pe de altă parte materialul din strat să poată fi bine compactat.Dacă conducta a stat în bătaia soarelui şi temperatura ei este mult mai mare dcât temperatura şanţului.Decalarea axiala este interzisa. realizarea gradului de compactare. panta părţii inferioare a tranşeei şi natura terenului de fundare.Zona de protecţie din jurul ţevii având cel puţin 20cm sub conductă şi de cel puţin 20 cm deasupra generatoarei conductei se va realiza din nisip.1. O pozare corectă a ţevilor permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare. Se admit următoarele abateri limită: la pante ±10% faţă de proiect. . Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisă. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ lăsându-se amplasamentul lucrărilor în stare curată. conţinutul în materiale organice şi impurităţi. după verificarea calităţii execuţiei şi după efectuarea primei probe de etanşeitate. respectarea tehnologică de compactare. Ţevile trebuie coborâte cu grijă în tranşee unele în prelungirea celorlalte. Patul de pozare nu trebuie să îngheţe vreodată. curbe din ţeava uzinata. Umplerea se face în straturi succesive avâd grosimi alese astfel ca. Umplerea în jurul tuburilor se va efectua manual de 12-15cm grosime. după care se face umlerea şanţului. Rolul patului de nisip este de a asigura o rezemare uniformă atât transversal pe lungimea determinată de unghiul la centru cât şi longitudinal.3. După efectuarea lucrărilor de montaj. cu o grosime corespunzătoare având cel puţin 20cm şi apoi compactat.1. fara echipamente mecanice. bine aliniate şi cu o pantă regulată. Reţelele de canalizare din PVC se vor racorda la cămine de vizitare realizate prefabricate din beton cu diametrul de 800mm. podeţe.4. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie.sprijinirea ţevii pe reazeme lineare sau punctiforme. spaţiile libere rămase între ţeava şi peretele şanţului vor fi umplute cu nisip si balast. Faza de probe şi punerea în funcţiune La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei.1. conform STAS 3051-91. În cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere.3. umplerea şanţului se va face în etape: mai întâi se aşterne un strat subţire de nisip.

Suprafaţa exterioară de acces la cămin face priză cu betonul.IO2N/mm2. La cămin se va folosi capac şi ramă din fontă de tip carosabil şi se vor monta la cotele din proiect profile longitudinale si transversale. .50m de la coşul de acces până la cota terenului unde va fi cota capac cămin. Cota radierului căminului va fi egală cu cota radierului canalului având cota de nivel conform profilului longitudinal. iar între suprafeţele interioare ale piesei şi tubului. stabilite cu consultarea proiectantului. Racordarea conductelor de PVC. se iau masuri de remediere. 30cm deasupra radierului. Rezultatele probei de etanşeitate se menţionează într-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării. Pierderile de apa admise in canale inchise sunt conform tabelului 3 din STAS 3051-91. curăţirea şi evacuarea depunerilor. 50cm distanţă faţă de capac iar ultima va fi la max. 3. Executarea umpluturilor. precum şi cuplarea a două sau trei canale. Efectuarea probei de etanşeitate în confomiitate cu normativele în vigoare . Căminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448-82. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment Ml00 şi rostuite în interiorul căminelor de vizitare. Un cămin de vizitare se compune din: fundaţie cameră de lucru coş de acces inclusiv centura de rezemare a ramei capacului capac şi ramă scară de acces. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestuia. conform STAS 3051-91. In vederea realizării probei de etanşeitate cu apă. Probele de etanşeitate se fac pe tronsoane de cel mult 500 m. In cazul cand rezultatele incercarii de etanşeitate nu sunt corespunzătoare. la o presiune de încercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5. se va efectua aducerea la cotă din beton monolit. 02Omm şi se vor dispune pe două rânduri având lăţimea (paralel cu zidul) 20cm. Punerea în funcţiune. întreţinere.3. Căminele de vizitare permit accesul în canale pentru supraveghere. La montare capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului iar depăşirea să fie permisă doar la capătul exterior.2. etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc. Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la max. se vor executa următoarele lucrări pregătitoare: umplutură parţială de pământ cu lăsarea îmbinărilor libere. În cazul când există diferenţă de până la 0. Fundaţia căminelor de vizitare se va executa din beton simplu C35/45. Înfiinţare cămine de vizitare Căminele de vizitare se amplaseaza pe reţele de canalizare. inchiderea etanşă a orificiilor. la căminele de vizitare din beton se face prin intermediul unor garnituri speciale care asigură o etanşeitate corespunzătoare.Probarea reţelei de canalizare Faza de probare cuprinde: Prevederea lucrărilor pregătitoare pentru proba de etanşeitate. Legarea tronsoanelor. Treptele vor fi confecţionate din OB 37. refacerea terenului şi îmbrăcăminţii rutiere unde este cazul. Recepţia generală a lucrărilor. înlăturarea eventualelor defecţiuni şi refacerea probei de etanşeitate. blocarea extremităţilor conductei şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul executării probei.

grătarele cu ramă de fontă pentru guri de scurgere sunt executate în conformitate cu STAS 3272/82. Gurile de scurgere vor fi cu depozit şi sifon. Etanseizarea dintre corpul gurii de scurgere realizat din tub PVC Ø400 si placa prefabricata din beton armat se va face cu mortar M 100. mărit cu o supralărgire de 0. dupa care se va trece la umplerea in straturi succesive de cate 15 cm urmate de compactare pana la atingerea cotei la care trebuie montata placa prefabricata de beton care are inglobat gratarul de fonta. Dupa pozarea corpului gurii de scurgere se va trece la umplerea cu balast/piatra sparta si nisip in jurul tubului astfel: se va umple cu nisip pe o raza de 10 cm si balast /piatra sparta pe o raza de 20 cm in prima faza pana la partea inferioara a cotului de racordare din PVC Ø200. mai uşoare decât apa. ele trebuie să fie derocate şi aduse la o cotă cu cel puţin 10 cm sub fundul săpăturii şi înlocuite pe această grosime cu pământ fin. -asternerea patului de pozare. -montarea la cota a plăcii suport din beton armat cu rama cu grătar de fontă pe un pat de mortar de ciment. -coborârea şi aşezarea în poziţie verticală a corpului din PVC O 400 cu element de fiind.3 m de o parte şi de alta. Corpul gurii de scurgere se va aşeza pe un pat din balast/piatra sparta compactat in grosime de 20 cm peste care se aşterne un strat de 10 cm de nisip care deasemenea se compacteza.3. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. . tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. De asemenea se va împiedica ieşirea mirosurilor neplăcute din canalizare prin grătarele gurilor de scurgere. Înfiinţare gura de scurgere Gurile de scurgere au drept scop colectarea apelor pluviale şi conducerea acestora în reţeaua de canalizare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H cel puţin egala cu adancimea de inghet conform STAS 6054. . dacă este cazul. cu direcţia ieşirii spre căminul de vizitare la care se va racorda. Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. La execuţia gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. si nu pe corpul gurii de scurgere confecţionat din PVC. urmata de compactare si montarea cotului de racordare si a tubului PVC Ø 200.Toate părţile componente ale căminului de vizitare se vor executa respectând prescripţiile din STAS 2448-82.verificarea etanşeităţii. Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor. Fundul săpăturii este adus cu grijă la cotele prevăzute în proiect şi este compactat. Placa prefabricata de beton se va monta pe un pat de nisip pilonat in grosime de 5 cm. Verificarea calităţii constă din: . nisip sau balast. Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de Beneficiar. Gurile de scurgere se vor executa conform detaliului din partea desenata. de aşa manieră încât densitatea uscată a solului să atingă 95% din densitatea uscată optimă Proctor normal.3.verificarea legării racordului la canalizare. -racordarea la căminul de vizitare mai apropiat prin tuburi PVC O 200. Placa de beton va rezema pe straturile compactate din nisip si balast/piatra sparta. Când în tranşee se întâlnesc bancuri stâncoase. Execuţia gurii de scurgere cuprinde următoarele operaţiuni: -săpătura de pământ la cota stabilita. Calitatea gurilor de scurgere se verifică pentru fiecare gură de scurgere în parte. astfel realizându-se reţinerea nisipului şi a produselor petroliere. la cota indicata in proiectul tehnic. Amplasamentul cotei radier şi cotă capac ale căminelor va fi conform planurilor de situaţie şi a profilelor longitudinale anexate prezentei documentaţii. 3.

nivelul apei nu trebuie să scadă cu mai mult de 4cm. conform detaliului de execuţie. verificarea tranşeei şi a patului conductelor. Ridicarea la cota a gurilor de scurgere cuprinde urmatoarele etape: . După curăţarea şi verificarea cu ochiul liber a integrităţii ramei.demontarea si montarea gurii de scurgere si fixarea acesteia la cota. . Cu această ocazie se va verifica integritatea sa (lipsa de ciobituri şi crăpături). termenul de execuţie a acestora şi recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini. crăpături. probarea canalelor. executarea umpluturilor şi refacerea terenului. . .după extragerea betonului care a fixat rama de piesa suport se va căuta. fară a se produce degradări ale ramei (spargeri. 3. . .cu ajutorul unei răngi metalice. In cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează ( marcarea terenului si fixare de repere în vederea execuţiei lucrărilor la cotele din proiect.3. montare cămine de vizitare. Verificarea legării racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnând apa în gura de scurgere şi urmărind scurgerea apei la canal. până la placa prefabricata.capacul. înfiinţare gura de scurgere . ciobirea sau crăparea fontei. aceasta va fi depozitată în apropiere.în cazul tuturor lucrărilor se va împiedica căderea molozului în cămin. pozarea conductelor la cotele din proiect.4. cu capătul lat şi încovoiat al răngii să se desprindă rama de pe placă sau zidăria de cărămidă. dupa caz. -daca au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora In urma acestei recepţii se incheie Procesul verbal de recepţie preliminară în care se consemnează eventualele remedieri necesare. RECEPŢIA LUCRĂRILOR La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se: -concordanţa cu prevederile caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie. .montare capac cămin de vizitare sunt urmatoarele: .incarcarea si transportul materialului rezultat din desfacere intr-un depozit autorizat. după trecerea unui timp de 20 minute.turnarea betonului C20/25 pentru aducerea la cota proiectata (finala a imbracamintei) .realizarea elementului de completare din beton de ciment pentru aducerea la cota necesara.suprafaţa stratului suport (placă prefabricată. zidărie de cărămidă) va fi prelucrată sau. se va ridica şi înmagazina într-un loc apropiat. Ridicarea capacelor căminelor de vizitare si gratarelor gurilor de scurgere Ridicarea la cota a căminelor si gurilor de scurgere se va executa conform detaliilor de execuţie.se va săpa cu mijloace mecanice în jurul ramei capacului. cu forţă dar fară izbituri se va căuta să se desprindă rama de pe suportul pe care este fixată. fară a încurca circulaţia sau lucrările. -daca verificările prevăzute în caietul de sarcini au fost efectuate în totalitate. . într-un loc sigur. placa suport va fi total inlocuita. fară spargerea. . dacă e demontabil. Masurile recomandate a fi luate pentru demontare. După aceea.prepararea/procurarea betonului simplu C20/25 pentru aducerea la cota sau montarea elementului prefabricat. . .Verificarea etanşeităţii se face după ce gura de scurgere inclusiv racordul au fost umplute cu apă şi menţinute astfel timp de cel puţin 24h. gura de scurgere inclusiv racordul se umplu din nou cu apă până la nuvelul feţei inferioare a ramei grătarului. spărgându-se betonul.fixarea ramei si capacului cu mortar de'ciment Ml00 Partea superioara a căminului de vizitare este alcatuita dintr-o placa de rezemare din beton armat prevăzută cu rama si capac din fonta.se va examina capacul si se vor îndepărta impurităţile de pe suprafaţa sa şi din jur. 4. ciobiri). pentru aceasta se va lucra cu atenţie.

"Documentaţie privind execuţia". însuşite de beneficiar. Instrucţiuni tehnice. . Recepţia finală a reţelei de canalizare cuprinde examinarea amănunţită a fiecărei părţi componente a reţelei şi a funcţionării întregii reţele recepţionate. Normative. conform Regulamentului numărul 273/1994 modificat prin H 940/2006. La recepţie executantul va prezenta certificatele de calitate ale materialelor puse în operă precum şi procesele verbale de lucrări ascunse.etc.) s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini. etc. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS. în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Construcţiei .uri.) în vigoare la data elaborării proiectului. În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza".

culori. majoritatea având fond albastru. valori pentru viteze de circulaţie. Indicatoare de reglementare De prioritate: Formele cele mai variante sunt intâlnite la acest tip de indicatoare: . De obligaţie Sunt in totalitate circulare.CAIET DE SARCINI . restricţii de viteză. reglementarea accesului utilizatorilor drumului in zona de drum unde se efectuează lucrări (eventual semaforizare. Indicatoare de orientare si informare Indicatoare de orientare Forma in care se prezintă acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata. pe fond albastru prezentând sageti albe. reprezentări schematice.triunghiuri echilaterale albe cu chenar roşu . toate celelalte figuri au forma circulara cu chenar roşu in marea lor majoritate afişând diverse inscripţii. etc.INDICATOARE DE CIRCULAŢIE IN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor amplasa panourile de semnalizare verticală.) Pentru semnalizarea pe verticală se utilizează indicatoare rutiere cu tablă reflectorizantă montate pe stâlpi metalici. desene pe fond alb sau albastru. SEMNALIZARE RUTIERĂ PE VERTICALĂ . Semne adiţionale Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu câteva excepţii si pe cea patrata. circulaţie pe timp de noapte. . semnificaţii ale indicatoarelor Indicatoare de avertizare a pericolului Acest tip de indicatoare se prezintă in urmatoarele doua forme: . pe care sunt inscrise cu diverse caractere denumiri de localitati cu culoare alba. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj Napoca. Forme.triunghiurile echilaterale au chenar roşu prezentând o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb. Indicatoare de informare Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere. impuse de desfăşurarea lucrărilor pe un drum aflat sub circulaţie: drum îngustat (circulaţie pe o singură bandă). sunt montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducătorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale tronsoanelor de drum.SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUŢIEI 1.dreptunghiurile sunt de mărimi diferite prezentând pe fond alb sagetf roşii )care indica sensul virajului sau benzii înclinate descendente spre partea carosabila.octogon de culoare roşie având înscrisa inscripţia STOP De interzicere sau restricţie: Cu singura excepţie care se prezintă sub forma patrata. .

fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.planeitatea feţei .5mm la grosimi ale literelor pâna la 18 mm + 1 mm pentru grosimi mai mari de 18mm Recepţia lucrărilor Recepţia finală se face odată cu îmbrăcămintea.aspectul şi exactitatea executării simbolului . Aceste folii sunt constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica. reguli şi metode de verificare La dimensiuni se admit toleranţe de + 1 % pentru indicatoarele metalice. conform normelor legale in vigoare. care trebuie sa prezinte o buna aderenţa.aplicarea corecta a foliei reflectorizante. încapsulate de către o suprafaţa plana la exterior. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata.respectarea prescripţiilor de instalare. în conformitate cu SR 1848-1 : 2008 .Controlul calităţii panourilor Verificările ce se efectueaza sunt: . Condiţii de montare Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 (high intensity grade). Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricaţiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau chimice. Dimensiunile indicatoarelor Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementările Comunitatii Europene.forma şi dimensiunile. ţinând seama de distanţele şi înălţimile prevăzute modul de prindere pe stâlpi .aspectul şi exactitatea inscripţiilor Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta în: . sa nu aiba încreţituri şi umflături . Toleranţe admise: + 1 mm pentru înălţimi ale literelor pâna la 130 mm + 2 mm pentru înălţimi mai mari de 130mm + 0. Condiţii tehnice. .este interzisa montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsa între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor. spre a nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage atentia conducătorilor de autovehicule.verificarea rezistenţei şi nedeformabilitaţi ale dispozitivelor de prindere pe stâlpi . după expirarea perioadei de verificare a comportării acesteia. Controlul calităţii materialelor înainte de punerea lor în operă se face de către Antreprenor. Foliile retroreflectorizante sunt marcate de către producătorul lor. când suprafaţa foliei reflectorizante este iluminata perpendicular. Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producătorului si numărul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Foliile care aparţin acestei clase deţin o inalta performanta de retroreflexie.

Partea 2: Prescripţii tehnice -STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. -SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ . ANEXĂ . Condiţii tehnice de calitate. -SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera. instrucţiuni tehnice. etc. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri.STANDARDE -SR 1848/7 . Amplasare si funcţionare. Marcaje rutiere. Partea 3: Scriere. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. . mod de alcatuire.) în vigoare la data elaborării proiectului. -SR 1848-2:2008 Semnalizare rutiera. normative. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera.2.2004 Semnalizare rutiera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful