P. 1
montare borduri

montare borduri

|Views: 410|Likes:
borduri
borduri

More info:

Published by: Mihnea Constantinescu on Oct 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2015

pdf

text

original

1.

GENERALITĂŢI

CAIET DE SARCINI - MONTARE BORDURI

1.1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de montare borduri utilizate in scopul incadrarii imbracamintilor pentru trotuare, alei de pietoni, carosabile din cadrul lucrărilor de modernizare/ranforsare străzi in mediul urban. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea si controlul lucrărilor de montare borduri ce trebuiesc a fi executate conform prevederilor proiectului tehnic. 1.2. PREVEDERI GENERALE Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. 2. MATERIALE

Bordurile sunt blocuri prismatice din piatra cioplita sau beton de ciment dispuse in lungul drumului la marginea imbracamintei, respectând proiectele de execuţie aferente si prevederile tehnice: SR 4032-1:2001, SR EN 1340:2004, SR EN 197-1:2011, SR 662:2002, SfggEN 12620+A1:2008, indicativ NE 012. Beton pentru montarea bordurilor C8/10 Borduri pentru carosabil tip Al Borduri pentru trotuar tip Bl Borduri rampa Nisipul natural spalat sort 0...4 mm Ciment Portland Apa 3. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Se sapa pamantul manual in vederea creerii spaţiului necesar executării fundaţiei.Latimea săpăturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20m. Fundul săpăturii va fi adus cu grija la cotele prevăzute in proiect si va fi compactata pentru a avea 95% din densitatea optima Proctor normal. In cazul unei săpături mai adanci fata de cota prescrisa, executantul trebuie sa compenseze diferenţa de cota prin creşterea grosimii fundaţiei bordurii. In cazul in care exista bordura se desface bordura existenta si se reface . Se picheteaza traseul bordurii cu tarusi de lemn sau metal drepţi, se intinde sfoara pentru stabilirea liniei bordurii si se alineaza bordura in lungul sforii . Se toarna betonul fundaţiei C 16/20 manual cu lopata cu circa 2 - 3 cm mai sus decât cota necesara, pentru ca atunci cand se aseaza bordura sa nu mai fie nevoie de completări cu mortar de ciment decât in mica masura. Betonul se toarna in asa fel incat suprafaţa lui sa asigure o aşezare corecta a bordurii. Bordurile se aseaza manual in funcţie de greutatea acestora de unul sau doi muncitori astfel ca muchia interioara sa urmareasca sfoara care materializeaza linia bordurii. Bordurile de incadrare se aseaza cu fata superioara la 5 - 8 mm sub nivelul marginii imbracamintilor asfaltice si cu 10 mm sub nivelul imbracamintilor de piatra cioplita. In profil longitudinal nu se admit denivelări mai mari decât ale imbracamintii asfaltice . Bordurile de trotuar se aseaza cu fata superiora la 10 - 15 cm deasupra nivelului marginii imbracamintii, in funcţie de cantitatea de apa ce curge pe rigola. In acest caz nu

NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri.) în vigoare la data elaborării proiectului.Tolerantele admise la montarea bordurilor vor fi mai mici de 5mm fata de cotele precizate in profilele transversale corespunzătoare si in profilul in lung. 4. etc. La bordurile de trotuar se traseaza pe mortarul de rostuire o linie care marcheaza in relief rostul. . Rosturile bordurilor implica colmatarea cu mortar de ciment M50 a spaţiului ce ramane intre doua borduri alaturate. Corecturile de poziţie se fac prin ciocanire cu ciocan de lemn sau fier. Rosturile vor avea maxim 2cm. Normelor PSI. conform Normelor de tehnica securitatii in vigoare cu privire la lucrările de intretinere si reparaţii drumuri. Pentru curbe se folosesc borduri de trotuar de aceeaşi secţiune ca si bordurile din aliniament dar de lungime mai mica spre a se realiza o cat mai uşoara inscriere in curbe. punandu-se mai intai pe locul unde va fi lovita bordura o scandurica de protectie . Se va verifica cunoaşterea de către personalul executant a Normelor pentru protectia muncii. precum si a Normelor pentru execuţia lucrărilor sub circulaţie. instrucţiuni tehnice.se admit denivelări mai mari decât panta longitudinala a rigolei si imbracamintii trotuarului. normative. MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII Se va urmări instruirea si respectarea de către personalul executant a utilizării echipamentelor de protectie din dotare.

Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj-Napoca. respectiv STAS 3272-80.2. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini. Beton de ciment C20/25. Agregate: nisip. Pentru depistarea . 2. NP 084-2003 si GP 043-99. 2. Pentru aceasta se va solicita prezenţa unor delegaţi competenţi ai administratorilor reţelelor edilitare existente pe amplasamentul străzii care să indice poziţia acestor reţele şi să indice măsurile necesare pentru protejarea integrităţii şi funcţionalităţii acestora. MODUL DE EXECUŢIE AL LUCRĂRILOR 3. natura lor şi felul cum sunt amplasate sub pământ. Ţevile si fîtinguri din PVC pentru instalatii de canalizare si drenare utilizate vor fi in conformitate cu normativele I 22-99. SR 667/2001 3.82. MATERIALE FOLOSITE 2. 2.1. Guri de scurgere cu sifon si depozit pentru ape meteorice vor fi conformitate cu detaliile din proiectul tehnic si se vor amplasa conform prevederi STAS 6701-82. piatra sparta conform SR 662/2002. Mortar de ciment M100 2. Prezentul caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite la realizarea acestor dispozitive. C35/45 conform NE 012-1:2007. .1. guri de scurgere prevăzute in cadrul dispozitivelor de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă. ridicare la cota cămine de vizitare.4. înainte de începerea lucrărilor se va stabili cu exactitate existenţa instalaţiilor subterane. astfel ca la începerea execuţiei să poată fi clarificate toate lucrările ce urmează a fi executate.1. balast. montare. controlul calităţii materialelor şi a lucrărilor executate conform prevederilor proiectului tehnic.5.7. 2. precum şi a legislaţiei. 2. NE 012-2:2009 2. infiintare.aducerea la cunostinta proiectantului a eventualele neconcordanţe între situatia proiectata si situatia din teren.3. standardelor şi instrucţiunilor tehnice de execuţie la care se referă.DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI EVACUARE A APELOR DE SUPRAFAŢĂ Prezentul caiet de sarcini se aplică la realizarea lucrărilor de: canalizare pluviala. Capace carosabile sau necarosabile si grătare de scurgere pentru căminele de vizitare si gurile de scurgere utilizate vor fi din tipurile prevăzute în STAS 2308-81. PREVEDERI GENERALE CAIET DE SARCINI . executantul va avea in vedere urmatoarele: . Cămine de vizitare ale canalelor pentru evacuarea apelor meteorice vor fi in conformitate cu prevederile STAS 2448 . OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Pentru realizarea în bune condiţii a tuturor lucrărilor care fac obiectul prezentei investiţii.6.studierea proiectului pe baza pieselor scrise şi desenate din documentaţie.

Înainte de inceperea lucrărilor.Materializarea si verificarea cotelor proiectate la căminele de vizitare. 3. Înainte de punerea in opera a ţevilor si fitingurilor acestea se vor verifica daca corespund din punct de vedere calitativ. pantele sau stabilitatea canalelor se va obţine acordul proiectantului. ferite de soare. guri de scurgere. cota radierului şi cota de racordare. La execuţia căminelor de vizitare si a gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect. fixat la cel puţin 2. Materialele se vor depozita in magazii inchise sau locuri acoperite. schimbări de direcţie etc. Ţevile se vor aranja in rastele orizontale. Garniturile de cauciuc se depoziteaza in ambalajul de fabricaţie.75 m. crăpături. transportul si depozitarea ţevilor din PVC si a materialelor pentru execuţie . La examinarea cu ochiul liber. Pe durata depozitarii ţevile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor pentru a se evita defectarea capetelor datorita vibraţiilor si loviturilor. arsuri sau cojeli. Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor ţevilor se va face in depozit la recepţia mărfii. executantul va materializa pe teren traseul reţelelor si racordurilor de canalizare. FAZA PREMERGĂTOARE cuprinde urmatoarele lucrări: . se vor solicita clarificari din partea proiectantului. Suprafaţa interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda. nivelele. Manipularea si transportul ţevilor din PVC se va face cu grija pentru a le feri de lovituri si zgârieturi. In cazul in care elementele de trasare sunt insuficiente sau apar neconcordante intre situatia din teren si proiectul tehnic. . suprafaţa interioara si exterioara trebuie sa fie neteda. Nu se recomanda depozitarea peste tevi a altor materiale care pot duce la deformarea lor in timpul transportului. In perioade reci sunt necesare masuri speciale deoarece la temperaturi scăzute materialul devine casant. care intervine în timpul execuţiei şi care afectează traseul. fara fisuri.gospodăriilor subterane a căror poziţie nu se cunoaşte cu exactitate se vor face sondaje manuale în prezenţa delegatului unităţii ce administrează instalaţia respectivă.2. arsuri. cat si inainte de punerea in opera.Stabilirea amplasamentelor căminelor de vizitare. Fitingurile se vor aranja pe rafturi pe sortimente si dimensiuni. incluziuni si arsuri in secţiunea transversala a ţevii. pe sortimente si dimensiuni. Locul de depozitare va fi curat si uscat. Pentru transport. incluziuni. ţevile vor fi aşezate orizontal.) prin tarusi. culoare uniforma si de aceeaşi nuanţa. Pentru orice modificare a prevederilor din proiect. ţevile trebuie sa fie drepte. a gurilor de scurgere la care urmeaza sa se execute lucrări . fara denivelări. zgirieturi. stivuindu-se pe inaltimi de maxim 0. Trebuie evitate curbările excesive ale ţevilor si contactele suprafeţei conductelor cu corpuri ascutite sau abrazive si de asemenea cu substante agresive pentru PVC. Nu se admit bule de aer.0 m distanta de orice sursa de căldură. fiind interzise utilizarea cârligelor si a cablurilor metalice.Marcarea traseului si fixarea reperilor in vederea execuţiei lucrărilor . marcand punctele caracteristice (amplasament cămine.Manipularea. se foloseste frânghie de canepa sau din material plastic. La manipularea ţevilor. gurile de scurgere.

Lucrările de săpătură vor fi executate pe cât posibil pe uscat.1. pozarea si imbinarea ţevilor Înainte de montaj se vor verifica ţevile din PVC şi celelalte componente ale reţelei de canalizare pentru a descoperi eventualele deteriorări apărute în timpul transportului şi depozitării.3. Se interzice aruncarea ţevilor în şanţ.5Om in pamanturi tari. cojiri etc.1. solul afânat sau coeziv de pe fund trebuie îndepărtat şi înlocuit cu un strat de sol necoeziv sau cu un pat de aşezare. Faza de probe şi punerea în funcţiune 3. se vor face sprijiniri sau se va sapa cu taluze. FAZA DE EXECUŢIE 3.3.1 Om sub nivelul prevăzut în proiect.1. de caracteristicile solului. Pământul în surplus se încarcă imediat în mijloace de transport şi se evacuează din zonă. grosimea maximă a fiecărui strat nu va depăşi după compactare 20 cm.1. 3. De aceea nu se admite . fara sprijiniri pana la adancimi de: l. Dacă solul este pietros sau stâncos fundul şanţului trebuie adâncit cu cel puţin 0. Cand adancimea săpăturilor depăşeşte aceste dimensiuni. iar stratul astfel îndepărtat trebuie înlocuit cu pământ fară pietre.1. zgârâieturi. Umpluturile in tranşee vor fi compactate pe straturi. Lansarea si îmbinarea ţevilor 3. Săpăturile se vor executa dinspre aval către amonte.3.3. Conform STAS 3051-91 patul de fundare trebuie astfel amenajat incit sa asigure un contact intre baza ţevii si patul de fundare pe o suprafaţa corespunzătoare unui unghi la centru de min. Solul afânat din greşeală trebuie reparat prin compactare. In cazul şanţului cu adâncime mai mare coborîrea ţevilor se face cu ajutorul unor chingi textile de pe marginea şanţului unde nu este depozitat pământul.90 grade.4.1.3.1. Umplerea transeei 3. Nu sunt admise în montaj tevi şi alte componente cu deteriorări ale suprafeţei peretelui. pentru a nu stânjeni lucrările. Canalizare pluviala 3. Lansarea.2. Săpătură se va incepe numai dupa completa organizare a şantierului si aprovizionarea conductelor/tevilor si a celorlalte materiale necesare astfel ca şanţurile sa ramana deschise un timp cat mai scurt.1. Realizarea patului de pozare constituie o fază a operaţiei de montaj.1. Executarea săpăturilor se poate face manual sau mecanic. Săpătură si sprijinirea transeei La efectuarea săpăturilor se vor respecta prevederile tehnice in vigoare privind execuţia terasamentelor. pentru evacuarea apelor de infiltraţie din săpături în mod natural. 1. mărit cu o supralărgire de o parte şi de alta. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. După executarea excavaţiilor în conformitate cu indicaţiile proiectului.3. Datorita greutăţii mici.. Fundul şanţului nu trebuie afânat.3. cum ar fi tăieturi.3. precum şi de adâncimea şi forma tranşeelor. Săpăturile manuale se vor executa cu pereţi verticali. şi doar în cazuri bine determinate se va apela la epuizarea apelor cu motopompe. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. Metodele de executare a săpăturilor sunt determinate de volumul lucrărilor.3. manipularea şi pozarea tuburile în şanţ se face manual.2. Saparea transeelor 3. se recomandă nivelarea fundului şanţului cu un strat de nisip.3.00m in pamanturi plastic vartoase si nisipuri in stare indesata. Modul în care ţeava se sprijină pe pat are o mare influenţă asupra capacităţii portante a conductei. cauzate de obiecte ascuţite.

aliniamentul. conţinutul în materiale organice şi impurităţi. Faza de probe şi punerea în funcţiune La verificarea tranşeei şi a patului de nisip a conductei se va urmări adâncimea tranşeei. după verificarea calităţii execuţiei şi după efectuarea primei probe de etanşeitate. iar pe de altă parte materialul din strat să poată fi bine compactat. Se admit următoarele abateri limită: la pante ±10% faţă de proiect. Ţevile sunt pozate începând din aval. Este indicată lăsarea liberă a extremităţilor tubului pentru a putea executa cu uşurinţă operaţiile ulterioare de montare. Pentru schimbări de direcţie. Este interzisă îngroparea lemnăriei provenite din cofraje. spaţiile libere rămase între ţeava şi peretele şanţului vor fi umplute cu nisip si balast.1. Pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele ţevilor din afara zonelor carosabile trebuie sa existe un grad de compactare de 80% Proctor iar pentru umpluturi în jurul construcţiilor şi tranşeele conductelor din zone carosabile un grad de compactare de 95% Proctor. Ţevile trebuie coborâte cu grijă în tranşee unele în prelungirea celorlalte. După efectuarea lucrărilor de montaj. Patul de pozare nu trebuie să îngheţe vreodată. Umplerea se face în straturi succesive avâd grosimi alese astfel ca.4. conform STAS 3051-91. după care se face umlerea şanţului. panta părţii inferioare a tranşeei şi natura terenului de fundare. Deasupra stratului superior de nisip se va umple tranşeea cu un strat de balast bine compactat. manual. îmbinarea ţevilor se realizeaza uşor. Calarea provizorie cu ajutorul pietrelor este interzisă.3. Executarea imbinarilor incepe prin curatirea eventualelor impuritati a mufei si a capatului conductei. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie. bine aliniate şi cu o pantă regulată. bine compactate prin udare şi batere cu maiul de mână până la acoperirea crestei canalului cu un strat de miniumum 20cm.Dacă conducta a stat în bătaia soarelui şi temperatura ei este mult mai mare dcât temperatura şanţului. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta toate materialele de construcţie rămase precum şi surplusul de pământ lăsându-se amplasamentul lucrărilor în stare curată. 3. O pozare corectă a ţevilor permite obţinerea celor mai bune rezultate în exploatare. cu o grosime corespunzătoare având cel puţin 20cm şi apoi compactat. Umplerea în jurul tuburilor se va efectua manual de 12-15cm grosime. Pentru ramificaţii si reducţii.3. facilitând alinierea lor cu ajutorul calelor provizorii constituite din bucăţi de lemn.Decalarea axiala este interzisa. sprijiniri. podeţe. se vor utiliza coturile sau daca poziţia permite. înainte de execuţia finală a umpluturilor se execută încercarea de etanşeitate a ţevilor pe porţiuni. umplerea şanţului se va face în etape: mai întâi se aşterne un strat subţire de nisip. Umplerea transeei Umplerea cu material a tranşeei se va face după efectuarea controlului de nivelment al cotelor de fund şi panta canalului.Zona de protecţie din jurul ţevii având cel puţin 20cm sub conductă şi de cel puţin 20 cm deasupra generatoarei conductei se va realiza din nisip.1. fara echipamente mecanice. la cote ±5cm faţă de cote proiectate. respectarea tehnologică de compactare. se vor folosi numai teuri si reducţii uzinate. Reţelele de canalizare din PVC se vor racorda la cămine de vizitare realizate prefabricate din beton cu diametrul de 800mm. Ţevile se pozeaza in patul de fundaţie sau pe fundul pregătit al sântului. Rolul patului de nisip este de a asigura o rezemare uniformă atât transversal pe lungimea determinată de unghiul la centru cât şi longitudinal. pe de o parte să nu compromită stabilitatea poziţiei conductei.sprijinirea ţevii pe reazeme lineare sau punctiforme. La execuţia lucrărilor de umpluturi se vor verifica : calitatea materialului utilizat pentru umplutură. În cazul conductelor pozate în zone carosabile umplutura se va executa până la nivelul stratului îmbrăcăminţii rutiere.1. . curbe din ţeava uzinata. 3. realizarea gradului de compactare. Pentru patul de aşezare se poate folosi nisip. După pozarea ţevilor.

la o presiune de încercare masurata la capatul aval al tronsonului de 5. 3. Treptele vor fi confecţionate din OB 37. Găurile pentru fixarea treptelor în tuburile de beton vor fi executate cu îngrijire pe toată grosimea peretelui acestuia.50m de la coşul de acces până la cota terenului unde va fi cota capac cămin. 30cm deasupra radierului. La cămin se va folosi capac şi ramă din fontă de tip carosabil şi se vor monta la cotele din proiect profile longitudinale si transversale. curăţirea şi evacuarea depunerilor. 50cm distanţă faţă de capac iar ultima va fi la max. conform STAS 3051-91. iar între suprafeţele interioare ale piesei şi tubului. Un cămin de vizitare se compune din: fundaţie cameră de lucru coş de acces inclusiv centura de rezemare a ramei capacului capac şi ramă scară de acces. se vor executa următoarele lucrări pregătitoare: umplutură parţială de pământ cu lăsarea îmbinărilor libere.2. In vederea realizării probei de etanşeitate cu apă. blocarea extremităţilor conductei şi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul executării probei. Probele de etanşeitate se fac pe tronsoane de cel mult 500 m. In cazul cand rezultatele incercarii de etanşeitate nu sunt corespunzătoare. Recepţia generală a lucrărilor. Punerea în funcţiune.Probarea reţelei de canalizare Faza de probare cuprinde: Prevederea lucrărilor pregătitoare pentru proba de etanşeitate. Legarea tronsoanelor. Cota radierului căminului va fi egală cu cota radierului canalului având cota de nivel conform profilului longitudinal.3. Efectuarea probei de etanşeitate în confomiitate cu normativele în vigoare . Căminele de vizitare permit accesul în canale pentru supraveghere. se va efectua aducerea la cotă din beton monolit. Executarea umpluturilor. refacerea terenului şi îmbrăcăminţii rutiere unde este cazul. Racordarea conductelor de PVC. Înfiinţare cămine de vizitare Căminele de vizitare se amplaseaza pe reţele de canalizare. inchiderea etanşă a orificiilor. În cazul când există diferenţă de până la 0. . Căminele de vizitare se vor executa conform STAS 2448-82.IO2N/mm2. precum şi cuplarea a două sau trei canale. întreţinere. Prima treaptă a scării de acces în căminele de vizitare va fi fixată la max. 02Omm şi se vor dispune pe două rânduri având lăţimea (paralel cu zidul) 20cm. înlăturarea eventualelor defecţiuni şi refacerea probei de etanşeitate. se iau masuri de remediere. la căminele de vizitare din beton se face prin intermediul unor garnituri speciale care asigură o etanşeitate corespunzătoare. La montare capătul interior al piesei trebuie să fie în acelaşi plan cu peretele interior al căminului iar depăşirea să fie permisă doar la capătul exterior. Rezultatele probei de etanşeitate se menţionează într-un proces verbal care face parte integrantă din documentaţia necesară la recepţia preliminară şi definitivă a lucrării. Suprafaţa exterioară de acces la cămin face priză cu betonul. stabilite cu consultarea proiectantului. Îmbinarea tuburilor prefabricate din beton se face cu mortar de ciment Ml00 şi rostuite în interiorul căminelor de vizitare. etanşeitatea se asigură cu inel de cauciuc. Fundaţia căminelor de vizitare se va executa din beton simplu C35/45. Pierderile de apa admise in canale inchise sunt conform tabelului 3 din STAS 3051-91.

ele trebuie să fie derocate şi aduse la o cotă cu cel puţin 10 cm sub fundul săpăturii şi înlocuite pe această grosime cu pământ fin. Placa de beton va rezema pe straturile compactate din nisip si balast/piatra sparta. tranşeea având lăţimea egală cu diametrul exterior al tubului. . Gurile de scurgere se vor executa conform detaliului din partea desenata. cu direcţia ieşirii spre căminul de vizitare la care se va racorda. mărit cu o supralărgire de 0.3. . dupa care se va trece la umplerea in straturi succesive de cate 15 cm urmate de compactare pana la atingerea cotei la care trebuie montata placa prefabricata de beton care are inglobat gratarul de fonta. Placa prefabricata de beton se va monta pe un pat de nisip pilonat in grosime de 5 cm. Când în tranşee se întâlnesc bancuri stâncoase.3. Înfiinţare gura de scurgere Gurile de scurgere au drept scop colectarea apelor pluviale şi conducerea acestora în reţeaua de canalizare. Amplasamentul cotei radier şi cotă capac ale căminelor va fi conform planurilor de situaţie şi a profilelor longitudinale anexate prezentei documentaţii. Verificarea calităţii căminelor de vizitare şi proba de etanşeitate se vor face concomitent cu verificarea şi proba canalelor.3 m de o parte şi de alta. La execuţia gurilor de scurgere se va respecta poziţia acestora indicata în proiect.verificarea etanşeităţii. Săpăturile vor fi executate pe cât posibil pe uscat. Calitatea gurilor de scurgere se verifică pentru fiecare gură de scurgere în parte. Execuţia gurii de scurgere cuprinde următoarele operaţiuni: -săpătura de pământ la cota stabilita. de aşa manieră încât densitatea uscată a solului să atingă 95% din densitatea uscată optimă Proctor normal.Toate părţile componente ale căminului de vizitare se vor executa respectând prescripţiile din STAS 2448-82. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei retinuta de sifon sa fie la o adancime H cel puţin egala cu adancimea de inghet conform STAS 6054. nisip sau balast. Dupa pozarea corpului gurii de scurgere se va trece la umplerea cu balast/piatra sparta si nisip in jurul tubului astfel: se va umple cu nisip pe o raza de 10 cm si balast /piatra sparta pe o raza de 20 cm in prima faza pana la partea inferioara a cotului de racordare din PVC Ø200. -coborârea şi aşezarea în poziţie verticală a corpului din PVC O 400 cu element de fiind. -asternerea patului de pozare. urmata de compactare si montarea cotului de racordare si a tubului PVC Ø 200. mai uşoare decât apa.verificarea legării racordului la canalizare. Gurile de scurgere vor fi cu depozit şi sifon. grătarele cu ramă de fontă pentru guri de scurgere sunt executate în conformitate cu STAS 3272/82. Pământul rezultat din săpătură va fi evacuat şi pus în depozitul stabilit de Beneficiar. la cota indicata in proiectul tehnic. -racordarea la căminul de vizitare mai apropiat prin tuburi PVC O 200. De asemenea se va împiedica ieşirea mirosurilor neplăcute din canalizare prin grătarele gurilor de scurgere. -montarea la cota a plăcii suport din beton armat cu rama cu grătar de fontă pe un pat de mortar de ciment. 3. astfel realizându-se reţinerea nisipului şi a produselor petroliere. Corpul gurii de scurgere se va aşeza pe un pat din balast/piatra sparta compactat in grosime de 20 cm peste care se aşterne un strat de 10 cm de nisip care deasemenea se compacteza. dacă este cazul. Etanseizarea dintre corpul gurii de scurgere realizat din tub PVC Ø400 si placa prefabricata din beton armat se va face cu mortar M 100. Verificarea calităţii constă din: . Fundul săpăturii este adus cu grijă la cotele prevăzute în proiect şi este compactat. Săpăturile se vor executa cu pereţi verticali. si nu pe corpul gurii de scurgere confecţionat din PVC.

Ridicarea capacelor căminelor de vizitare si gratarelor gurilor de scurgere Ridicarea la cota a căminelor si gurilor de scurgere se va executa conform detaliilor de execuţie. gura de scurgere inclusiv racordul se umplu din nou cu apă până la nuvelul feţei inferioare a ramei grătarului. -daca verificările prevăzute în caietul de sarcini au fost efectuate în totalitate. . până la placa prefabricata. .după extragerea betonului care a fixat rama de piesa suport se va căuta. fară a se produce degradări ale ramei (spargeri. După curăţarea şi verificarea cu ochiul liber a integrităţii ramei. după trecerea unui timp de 20 minute. cu capătul lat şi încovoiat al răngii să se desprindă rama de pe placă sau zidăria de cărămidă.fixarea ramei si capacului cu mortar de'ciment Ml00 Partea superioara a căminului de vizitare este alcatuita dintr-o placa de rezemare din beton armat prevăzută cu rama si capac din fonta. In cadrul recepţiei pe faze (de lucrări ascunse) se va verifica dacă partea de lucrări ce se recepţionează ( marcarea terenului si fixare de repere în vederea execuţiei lucrărilor la cotele din proiect. . RECEPŢIA LUCRĂRILOR La terminarea lucrărilor sau a unor părţi din acestea se va proceda la efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor verificându-se: -concordanţa cu prevederile caietului de sarcini şi a detaliilor de execuţie. .Verificarea etanşeităţii se face după ce gura de scurgere inclusiv racordul au fost umplute cu apă şi menţinute astfel timp de cel puţin 24h. termenul de execuţie a acestora şi recomandări cu privire la modul de ţinere sub observaţie unde s-au constatat unele abateri faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.3.capacul. spărgându-se betonul.se va săpa cu mijloace mecanice în jurul ramei capacului. se va ridica şi înmagazina într-un loc apropiat. Masurile recomandate a fi luate pentru demontare. .realizarea elementului de completare din beton de ciment pentru aducerea la cota necesara. zidărie de cărămidă) va fi prelucrată sau. ciobirea sau crăparea fontei.demontarea si montarea gurii de scurgere si fixarea acesteia la cota.se va examina capacul si se vor îndepărta impurităţile de pe suprafaţa sa şi din jur. Cu această ocazie se va verifica integritatea sa (lipsa de ciobituri şi crăpături). pentru aceasta se va lucra cu atenţie. crăpături. . . înfiinţare gura de scurgere .turnarea betonului C20/25 pentru aducerea la cota proiectata (finala a imbracamintei) . placa suport va fi total inlocuita. 3. -daca au fost efectuate recepţiile pe faze şi rezultatul acestora In urma acestei recepţii se incheie Procesul verbal de recepţie preliminară în care se consemnează eventualele remedieri necesare. aceasta va fi depozitată în apropiere. nivelul apei nu trebuie să scadă cu mai mult de 4cm. După aceea. Verificarea legării racordului gurii de scurgere la canalizare se face turnând apa în gura de scurgere şi urmărind scurgerea apei la canal.suprafaţa stratului suport (placă prefabricată. 4. ciobiri). fară a încurca circulaţia sau lucrările. .cu ajutorul unei răngi metalice. conform detaliului de execuţie.incarcarea si transportul materialului rezultat din desfacere intr-un depozit autorizat. cu forţă dar fară izbituri se va căuta să se desprindă rama de pe suportul pe care este fixată.4. dacă e demontabil. executarea umpluturilor şi refacerea terenului. probarea canalelor. montare cămine de vizitare. pozarea conductelor la cotele din proiect. într-un loc sigur.montare capac cămin de vizitare sunt urmatoarele: . verificarea tranşeei şi a patului conductelor. . dupa caz. . Ridicarea la cota a gurilor de scurgere cuprinde urmatoarele etape: . fară spargerea.în cazul tuturor lucrărilor se va împiedica căderea molozului în cămin.prepararea/procurarea betonului simplu C20/25 pentru aducerea la cota sau montarea elementului prefabricat.

) s-a executat conform proiectului şi atestă condiţiile impuse de documentaţii şi de prezentul caiet de sarcini.etc.uri. În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza".) în vigoare la data elaborării proiectului. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS. conform Regulamentului numărul 273/1994 modificat prin H 940/2006. însuşite de beneficiar. La recepţie executantul va prezenta certificatele de calitate ale materialelor puse în operă precum şi procesele verbale de lucrări ascunse. etc. Instrucţiuni tehnice."Documentaţie privind execuţia". . Normative. Recepţia finală a reţelei de canalizare cuprinde examinarea amănunţită a fiecărei părţi componente a reţelei şi a funcţionării întregii reţele recepţionate. în care se confirmă posibilitatea trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Construcţiei .

) Pentru semnalizarea pe verticală se utilizează indicatoare rutiere cu tablă reflectorizantă montate pe stâlpi metalici. Semne adiţionale Acest tip de indicator are forma dreptunghiulara dar cu câteva excepţii si pe cea patrata. pe fond albastru prezentând sageti albe. reglementarea accesului utilizatorilor drumului in zona de drum unde se efectuează lucrări (eventual semaforizare. etc. majoritatea având fond albastru. . Indicatoare de reglementare De prioritate: Formele cele mai variante sunt intâlnite la acest tip de indicatoare: . . desene pe fond alb sau albastru. sunt montate sub indicatoarele prezentate mai sus cu scopul de a atentiona conducătorii autovehiculelor asupra unor particularitati ale tronsoanelor de drum.triunghiurile echilaterale au chenar roşu prezentând o figura desenata in culoarea neagra pe fond alb. Indicatoare de orientare si informare Indicatoare de orientare Forma in care se prezintă acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata. Forme. restricţii de viteză. semnificaţii ale indicatoarelor Indicatoare de avertizare a pericolului Acest tip de indicatoare se prezintă in urmatoarele doua forme: . pe care sunt inscrise cu diverse caractere denumiri de localitati cu culoare alba. valori pentru viteze de circulaţie. circulaţie pe timp de noapte.CAIET DE SARCINI . culori. SEMNALIZARE RUTIERĂ PE VERTICALĂ .INDICATOARE DE CIRCULAŢIE IN TIMPUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR Pe toată durata execuţiei lucrărilor se vor amplasa panourile de semnalizare verticală. Prezentul caiet de sarcini se aplica la lucrările de modernizări străzi din municipiul Cluj Napoca.dreptunghiurile sunt de mărimi diferite prezentând pe fond alb sagetf roşii )care indica sensul virajului sau benzii înclinate descendente spre partea carosabila. reprezentări schematice. toate celelalte figuri au forma circulara cu chenar roşu in marea lor majoritate afişând diverse inscripţii. impuse de desfăşurarea lucrărilor pe un drum aflat sub circulaţie: drum îngustat (circulaţie pe o singură bandă).octogon de culoare roşie având înscrisa inscripţia STOP De interzicere sau restricţie: Cu singura excepţie care se prezintă sub forma patrata.SEMNALIZARE RUTIERA PE TIMPUL EXECUŢIEI 1. Indicatoare de informare Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere.triunghiuri echilaterale albe cu chenar roşu . De obligaţie Sunt in totalitate circulare.

ţinând seama de distanţele şi înălţimile prevăzute modul de prindere pe stâlpi . în conformitate cu SR 1848-1 : 2008 . după expirarea perioadei de verificare a comportării acesteia.Controlul calităţii panourilor Verificările ce se efectueaza sunt: .aspectul şi exactitatea executării simbolului . Foliile care aparţin acestei clase deţin o inalta performanta de retroreflexie. când suprafaţa foliei reflectorizante este iluminata perpendicular. Controlul calităţii materialelor înainte de punerea lor în operă se face de către Antreprenor. Aceste folii sunt constituite din microbile de sticla aderente la o rasina sintetica.forma şi dimensiunile.5mm la grosimi ale literelor pâna la 18 mm + 1 mm pentru grosimi mai mari de 18mm Recepţia lucrărilor Recepţia finală se face odată cu îmbrăcămintea. Dimensiunile indicatoarelor Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementările Comunitatii Europene. .aspectul şi exactitatea inscripţiilor Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta în: . încapsulate de către o suprafaţa plana la exterior.planeitatea feţei . Semnele de marcare sunt integrate in folii in timpul fabricaţiei si nu pot fi indepartate prin metode fizice sau chimice. Condiţii tehnice.aplicarea corecta a foliei reflectorizante.respectarea prescripţiilor de instalare. Semnele de identificare vizuala pot fi vizibile la lumina retroreflectata. care trebuie sa prezinte o buna aderenţa. spre a nu afecta vizibilitatea acestora şi a nu distrage atentia conducătorilor de autovehicule. Modelul si locul de aplicare a semnelor de identificare vizuala permite identificarea producătorului si numărul anilor de utilizare a foliei retroreflectorizante. Foliile retroreflectorizante sunt marcate de către producătorul lor. conform normelor legale in vigoare. reguli şi metode de verificare La dimensiuni se admit toleranţe de + 1 % pentru indicatoarele metalice.verificarea rezistenţei şi nedeformabilitaţi ale dispozitivelor de prindere pe stâlpi . sa nu aiba încreţituri şi umflături . fara a nu provoca distrugerea sistemului de retroreflexie.este interzisa montarea reclamelor şi a altor panouri pe suprafaţa de teren cuprinsa între marginea platformei drumului şi linia indicatoarelor. Toleranţe admise: + 1 mm pentru înălţimi ale literelor pâna la 130 mm + 2 mm pentru înălţimi mai mari de 130mm + 0. Condiţii de montare Materialele retroreflectorizante vor fi clasa 2 (high intensity grade).

-SR 1848-2:2008 Semnalizare rutiera.STANDARDE -SR 1848/7 . Condiţii tehnice de calitate. instrucţiuni tehnice. Indicatoare luminoase pentru circulaţie. -SR 1848-4:1995 Siguranţa circulaţiei. Partea 2: Prescripţii tehnice -STAS 1848/5-82 Semnalizare rutiera. mod de alcatuire. Semafoare pentru dirijarea circulaţiei. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. . normative. NOTĂ IMPORTANTĂ Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (stas-uri. ANEXĂ . Partea 3: Scriere. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. etc. Amplasare si funcţionare. Marcaje rutiere.2.DOCUMENTE DE REFERINŢĂ .2004 Semnalizare rutiera.) în vigoare la data elaborării proiectului. -SR 1848-3:2008 Semnalizare rutiera.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->