Sunteți pe pagina 1din 2

CAIET DE SARCINI

NISIP NATUAL SPALAT 0-4 MM


Nisipul este agregatul natural reprezentat prin fractiunea fina din balast. Se livreaza n sortul 0-4
mm. In conditiile prezentului caiet de sarcini nisipul natural este prelucrat prin spalare si sortare.
Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozitatii agregatelor naturale au ochiuri patrate
conform SR EN 933-2. Setul de site trebuie sa includa, n orice caz n functie de dimensiunile
produsului, urmatoarele dimensiuni nominale: 0,063 mm, 0,125 mm, 0,250 mm, 0,500 mm, 1 mm, 4
mm, 8 mm, 16 mm, 25 mm, 31,5 mm, 40 mm, 63 mm.
Natura si caracteristicile petrografice-mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932-3 si STAS
6200/4. Se impune ca omologarea produselor de balastiera si verificarile periodice, examinarea
agregatelor, sa fie efectuata de un geolog calificat.
Agregatele naturale nu trebuie sa contina corpuri straine, pirite, limonite sau saruri solubile. Se
interzice folosirea agregatelor naturale cu un continut de granule constituite din roci alterate, moi,
friabile, poroase.
Caracteristici fizico-mecanice
Granulozitate.
Granulozitatea agregatelor naturale trebuie sa indeplineasca conditiile urmatoare:
Caracteristica
Sorturi
D min d max
0 d max
Conditii admisibile
Continut de granule care:
- ramn pe sita superioara d max, % max 5
5
- trec prin sita inferioara d min, % max
10
Nisipul trebuie sa ndeplineasca urmatoarele caracteristici:
Caracteristica
Clasa tehnica
I - III
IV V
Conditii de admisibilitate
Sort
04
04
Granulozitate
continua
Continua
Coeficient de neuniformitate(Un) %min
8
8
Echivalent de nisip (EN) min
50
30
REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII
Verificarea calitatii agregatelor naturale de balastiera se face pe loturi constituite din acelasi fel de
agregat si sort prin :
- verificari periodice
- verificari pe lot
Verificarile periodice se efectueaza pentru stabilirea calitatii agregatelor si au frecventa minima de :
- o data la un interval de maximum doi ani pentru exploatarile cu o productie anuala mai mica de
400 000 mc.
- o data la un interval de maximum un an pentru exploatarile cu o productie anuala mai mare de
400 000 mc.

Verificarile periodice se mai efectueaza ori de cte ori calitatea agregatelor se modifica, s-au produs
viituri si/sau cresteri importante ale apelor precum si inaintea organizarii exploatarii unei surse de
agregate naturale.
Verificarile pe loturi se fac pe loturi de maximum: - 200 to pentru nisip, dar nu mai mari dect
productia medie zilnica a balastierei respective pentru fiecare sort de agregate.
Verificarile pe lot constau n determinarea caracteristicilor prevazute n tabel:
Nr. crt.
Caracteristica
Nisip
Metoda de
ncercare
1.
Natura si caracteristici
Da
STAS 6200/4
petrografice-mineralogice
STAS 9110
SR EN 932-3
2.
Granulozitate
Da
STAS 730
SR EN 933-2
3.
Echivalent de nisip (EN)
Da
STAS 730
4.
Coeficient de neuniformitate
Da
STAS 730
5.
Continut de impuritati:
- corpuri straine
Da
STAS 4606
- humus
Da
STAS 4606
- mica libera
Da
STAS 4606
- sulfati
Da
STAS 4606
- carbune
Da
STAS 4606
- fractiuni sub 0,1mm
Da
STAS 730
- fractiuni sub 0,2mm
Da
STAS 1913/5
6.
Parti levigabile
Da
STAS 4606
7.
Conditii de filtru invers
Da
STAS 730
8.
Coeficient de permeabilitate
Da
STAS 1913/6
Beneficiarul produselor va efectua verificarile de calitate conform planului sau pentru realizarea
conditiilor de calitate prevazute, ori de cte ori considera necesar .
La contractarea produselor, furnizorul trebuie sa prezinte certificate de conformitate a calitatii
produselor livrate.
Declaratia de conformitate a calitatii se prezinta de catre furnizor la livrarea produselor prin
rapoartele de ncercare a produselor livrate. Beneficiarul va verifica prin propriile ncercari nisipul
livrat.
Probele pentru verificarile periodice se face conform SR EN 932-1. La recoltarea probelor se
ntocmeste un proces verbal n care se specifica datele necesare identificarii probelor.
DEPOZITARE TRANSPORT SI LIVRARE
Depozitarea se face separat, pe tip de produs si sort, pe platforme amenajate si cu pante de
scurgere a apei, in conditii care sa previna impurificarea si amestecarea acestora.
Fiecare lot de livrare trebuie insotit de documentul de certificare a calitatii si de rapoartele de
incercari.