Sunteți pe pagina 1din 9

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU

LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL


Proc
edeu

Caiet de Sarcini

1.
2.

1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE


Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile tehnice de calitate pe care trebuie sa le
indeplineasca straturile de forma din alcatuirea complexelor rutiere situate la partea superioara
a terasamentelor pentru :
1.constructii civile, industriale, agrozootehnice;
a.realizarea terenului de fundare;
b.realizarea platformelor industriale;
c.cai de rulare;
2.drumuri;
a.autostrazi;
b.drumuri noi de clasa tehnica I-V;
c.largirea si reabilitarea drumurilor existente de clasa tehnica I-V;
d.piste de transport;
e.platforme pentru parcari;
3.cai ferate;
a.tronsoane noi de cale ferata;
b.largirea si reabilitarea cailor ferate existente;
4.porturi;
a.cai de rulare;
b.dane;
c.platforme de parcare;
5.aeroporturi;
a.piste de decolare si aterizare;
b.parcare avioane;
c.cai de rulare;
d.hangare;

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU


LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL
Proc
edeu

Caiet de Sarcini

3.
4. Straturile de forma pot fi realizate atat din terenul natural existent in lucrare cat si prin aport de
pamanturi din gropile de imprumut.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
Detalii de executie din proiect
Specificatii tehnice
Instructii de santier
Standardele si normele in vigoare:
CD 31 2004
STAS 1339-79
STAS 1913/185
STAS 1913/485
STAS 1913/585
STAS 1913/1383
STAS 2914/4-89
STAS 12288-85
SR EN 1008 - 2003
STAS 10473/1 87
STAS 10473/2 86
SR EN 14688/1 2004
SR EN 14688/2 2005
C16 84
3.INDICATII GENERALE
Dorosol este o gama de lianti hidraulici speciali fabricati dintr-un amestec de compusi
hidraulici, clincher de ciment Prtland si var calcic, in conformitate cu standardele tehnice in
vigoare (SR EN 197-1/2011, SR ENV 459-1/2003);
Dorosol respecta conditiile tehnice de calitate prevazute in Agrementul Tehnic nr.015-07/1582011 elaborat de Laborator Central Constructii CCF SRL Bucuresti.
elaborat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Constructii si Economia
Constructiilor Bucuresti.
Liantii hidraulici speciali din gama Dorosol sunt materiale pulverulente cu proprietati
hidraulice care corespund necesitatii de imbunatatire a caracteristicilor fzico-mecanice a
diverselor categorii de pamanturi coezive si de stabilizare a acestora.
Stratul de forma din pamanturi coezive stabilizate cu lianti hidraulici speciali se realizeaza in
scopul indeplinirii urmatoarelor functiuni:
-imbunatatirea si uniformizarea portantei terasamentelor la nivelul patului drumului;
-impiedicarea contaminarii cu pamant a stratului de fundatie din agregate naturale;
-cresterea rezistentei la actiunea inghet-dezghetului a structurii rutiere;
-asigurarea realizarii profilului transversal si longitudinal al patului drumului pentru evacuarea
apelor provenite din precipitatii;

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU


LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL
Proc
edeu

Caiet de Sarcini

-asigurarea circulatiei utilajelor de santier la nivelul patului drumului;


Straturile de forma realizate cu Dorosol se vor lua in considerare in calculele de verificare a
rezistentei la actiunea inghet-dezghetului a structurii rutiere conform STAS 1709-90.
4. CONDITII TEHNICE
4.1

Elemente geometrice si abateri limita

4.1.1 Grosimea stratului de forma se stabileste prin calcul in conformitate cu prevederile STAS
1339-79 si a reglementarilor tehnice in vigore privind alcatuirea si dimensionarea sistemelor
rutiere, grosimea minima constructiva fiind de 15 cm.
4.1.2 Straturile de forma se vor executa pe toata latimea terasamentelor.
4.1.3 Pantele in profil transversal ale suprafetei straturilor de forma sunt aceleasi ca ale
suprafetei imbracamintilor,admitandu-se aceleasi tolerante ca ale acestora cu respectarea
prevederii de la pct.4.1.4.
La drumurile cu mai mult de 2 benzi de circulatie si la autostrazi, pantele in profil transversal
trebuie sa fie de 3,54%.
4.1.4 Suprafata straturilor de forma trebuie sa aiba pante trasversale de 1012% pe ultimii 80
cm pana la taluzurile drumului, in vederea executarii rapide a apelor.
4.1.5 Declivitatile in profil longitudinal ale suprafetei straturilor de forma sunt aceleasi ca ale
imbracamintilor sub care se executa in conformitate cu standardele respective de imbracaminte,
SR 174-2010, SR 179-95, SR 183/2-98, SR 1120-95, SR 6978-95;
4.1.6 Abaterile limita la latimea stratului de forma sunt de 0,05 m fata de axa si 0,10 m la
latimea intreaga, iar la cotele de nivelare a proiectului de 0,05 m. Abaterile limita se admit in
puncte izolate, care nu sunt situate in acelasi profil transversal sau profile consecutive.
4.2 Materiale
4.2.1 Materialele din care se executa straturile de forma trebuie sa indeplineasca conditiile de
calitate in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare dupa cum urmeaza:
a) Pamanturile coezive - compozitia granulometrica conform STAS 1913/5-85 sau SR EN
ISO 14688/1-2004 si identificarea si clasificarea pamanturilor conform STAS 2914/84 si
SR EN ISO 14688/2-2005;
b) Apa necesara pentru compactare, conform SR EN 1008 - 2003, ;
c) Lianti hidraulici speciali de tip Dorosol , conform parametrilor de calitate din tabelul
nr.1;

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU


LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL
Proc
edeu

Caiet de Sarcini

Tabel nr.1
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE LIANTILOR
TIP DOROSOL

Nr.crt.

Caracteristica

1
2

Apa libera (%)


Finete (trecere pe 0,09
mm)

CaO+MgO (%)

SO3 (%)

Incercarea de
referinta
SR EN 459/22003
SR EN 459/22003
SR EN 459/22003
SR EN 196/22002

HIDRAULICI SPECIALI DE

Tipul Produsului
Dorosol
C50

Dorosol

C70

Dorosol

max.2

max.2

max.2

max.2

max. 15

max. 15

max. 15

max. 15

min. 40

min. 55

min. 65

min. 30

max. 4

max. 4

max. 3

max. 3

Dorosol
C30

4.2.2 Livrare i transport lianti hidraulici speciali


Produsele din gama Dorosol se livreaz vrac si este transportat n vehicule rutiere cu recipiente
speciale, nsoit de documentele de certificare a calitii.
Produsele vor fi protejate de umezeal i impuriti n timpul transportului i depozitrii.
4.2.3 Depozitarea:
Depozitarea produsului n vrac se va face n celule tip siloz, n care nu au fost depozitate
anterior alte materiale, marcate prin nscriere vizibil a tipului de produs. Pe ntreaga perioad de
exploatare a silozurilor se va ine evidena loturilor de produs depozitate pe fiecare siloz prin
nregistrarea zilnic a primirilor i a livrrilor.
Nu se va depi termenul de valabilitate
prescris de productor pentru tipul de produs utilizat.
Produsul rmas n siloz peste termenul de valabilitate sau n condiii improprii de
depozitare va putea fi ntrebuinat la stabilizarea pamanturilor coezive si necoezive numai dup
verificarea caracteristicilor fizico-chimice ale produselor din gama Dorosol .
4.2.4 Termen de valabilitate:
Pentru fiecare produs in gama Dorosol termenul de valabilitate este de 60 zile de la data livrarii
produsului in conditiile respectarii pct.4.2.2 si 4.2.3.
4.3 Dozaj de liant
4.3.1 Dozajul de liant hidraulic special pentru realizarea straturilor de forma este de 3...8 %
raportat la masa pamantului uscat.
Fiecare liant este recomandat pentru anumite categorii de pamanturi, conform tabelului nr 2, in
functie de umiditatea pamantului in comparatie cu umiditatea optima de compactare determinata
prin incercarea Proctor Modificat, conform STAS 1913/13-83, corespunzatoare domeniului
umed.
4.3.2 Dozajul de lianti hidraulici speciali poate fi marit fata de cel prevazut la pct. 4.3.1 in cazul
tratarii unor pamanturi coezive cu umiditate naturala mai mare decat umiditatea optima de
compactare Wopt + 10...15 % contandu-se pe o reducere a umiditatii de cca. 2...3 % pentru
fiecare procent suplimentar de liant.

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU


LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL
Proc
edeu

Caiet de Sarcini

Tabel nr.2
Natura pamantului

Pamanturi foarte
coezive (argile plastice
argila si argila grasa)
Pamanturi coezive
( argila prafoasa, argila
nisipoasa, argila
prafoasa nisipoasa)
Pamanturi slab coezive
(praf argilos, praf
nisipos,praf nisipos
argilos, nisip argilos,
nisip prafos)
Pamanturi foarte slab
coezive (nisipuri cu %
redus de praf si argila)

Umiditate in teren

Dozajul in % din masa, raportat la masa


uscata a pamantului
Dorosol
C30

Dorosol
C50

Dorosol
C70

Dorosol
F

46 %

35 %

35 %

3...5 %

46 %

35 %

35 %

35%

46 %

46 %

35 %

35 %

68 %

46 %

de la W opt+10 pana
la W opt+20%
de la W opt pana la
W opt+10%
de la W opt+10 pana
la W opt+20%
de la W opt pana la
W opt+10%
de la W opt+10 pana
la W opt+20%
de la W opt pana la
W opt+10%
de la W opt+5 pana
la W opt+10%
de la W opt pana la
W opt+5%

4.3.3 Dozajele de liant hidraulic special pentru realizarea straturilor de forma se vor stabili de
catre un laborator de specialitate, prin incercari conform STAS 10473/2-86.
Rezistenta la compresiune Rc la varsta de 3 si 7 zile a amestecului de pamant coeziv si liant
trebuie sa corespunda valorilor din tabelul 3.
Tabel nr.3
Denumirea pamanturilor
Foarte coezive (argila, argila grasa)
Coezive (argila prafoasa,argila nisipoasa,
argila prafoasa nisipoasa)
Slab coezive (praf, praf argilos, praf argilos
nisipos)
Slab coezive (praf nisipos, nisip prafos, nisip
argilos)

Rc la 3 zile
(N/mmp)
0,8
0,7

Rc la 7 zile
(N/mmp)
1,1
1,0

0,3

0,35

0,4

0,5

4.3.4 Caracteristicile de compactare ale straturilor de forma vor fi determinate prin incercarea
Proctor Modificat conform STAS 1913/13-83 si sunt corespunzatoare domeniului umed al curbei
Proctor.
5.

EXECUTIA STRATURILOR DE FORMA

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU


LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL
Proc
edeu

Caiet de Sarcini

5.1

Conditii prealabile

5.1.1 Asigurarea pe santier a documentatiei de executie precum si a prezentului Caiet de Sarcini;


5.1.2 Personalul care participa la realizarea stratului de forma trebuie sa cunoasca si sa isi
insuseasca proiectul de executie, specificatiile tehnice, standardele, normativele si acest Caiet de
Sarcini.
5.1.3 Existenta studiului de reteta pentru amestec (pamant coeziv si liant hidraulic), emis de un
laborator autorizat.
In reteta se vor determina rezistentele la compresiune la varsta de 3 si 7 zile (tabel nr.3) fiind
unele din caracteristicile pe baza carora se va aprecia procentul optim de liant care se recomanda
a fi utilizat .
5.1.4 Existenta procesului verbal de receptie calitativa (QCF) si procesului verbal de faza
determinanta referitor la stratul realizat anterior.
5.1.5 Existenta utilajelor si anume:
- repartizator de liant hidraulic;
- reciclator de sol tractat sau autotractat;
- cilindru compactor picior de oaie;
- cilindru compactor lis de 8-16 to;
- autogreder si/sau buldozer;
- autocisterne pentru apa la locul de punere in opera;
5.1.6 Existenta utilitatilor si anume:
- Drumuri de acces corespunzatoare;
- Mijloace adecvate de transport pentru materiale;
- Autocisterne pentru apa la locul de punere in opera;
- Incarcatoare frontale, autogredere si cilindri compactori;
- Panouri si indicatoare de semnalizare pentru circulatie conform planului de management al
traficului.
5.1.7 Asigurarea fortei de munca (echipe de muncitori), a formatiei topo si supravegherii tehnice.
5.1.8 Dotarea echipelor de lucru cu unelte specifice (lopeti, tarnacoape) si cu mijloace de masura
necesare (metru, ruleta, teuri) si cu echipamente de protectie specifice (salopeta, casca, cizme de
cauciuc), conform situatiei data de responsabilul cu protectia muncii (RPM).
5.1.9 Instruirea efectuata de responsabilul cu protectia muncii (RPM) privind respectarea
normelor de protectie a muncii, PSI si a normelor pentru executia lucrarilor sub circulatie.
5.2. Asternerea , amestecarea si nivelarea
- asternerea liantului hidraulic se realizeaza cu mijloace mecanice (repartizator) pe suprafata
stratului de pamant in procentul stabilit in reteta cadru;
- viteza de inaintare a repartizatorului si treapta de viteza sunt alese astfel incat sa se obtina

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU


LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL
Proc
edeu

Caiet de Sarcini

cantitatea de liant / mp stabilita prin reteta cadru;


- amestecarea materialelor cu ajutorul instalatiei mobile de reciclare a solului (pamant si
DOROSOL) pana la obtinerea un grad de faramitare de minim 70 %, prin trecerea amestecului
prin ciururi cu ochiuri patrate de 8 mm;
Amestecarea si omogenizarea se realizeaza pe loc iar pamantul este sfaramat pe toata grosimea
stabilita;
- daca este necesar se vor realiza mai multe treceri cu utilajul de reciclare al solului pana cand se
va obtine gradul de optim de faramitare;
- cantitatea de apa necesara pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de
catre laborator tinand seama de umiditatea pamantului, aceasta adaugandu-se in timpul
amestecarii prin racordarea cisternei la reciclator, in acest fel stropirea realizandu-se uniform
evitindu-se supraumezirea locala;
Nivelarea se face cu respectarea pantei si a latimii prevazute in proiect utilizandu-se echipamente
speciale (autogreder sau buldozer);
Nu se va folosi pamant inghetat si nu se va asterne pamantul peste stratul final al
terasamentului inghetat si/sau acoperit cu zapada sau gheata.

5.3.

Compactarea

5.3.1. Compactarea se realizeaza prin efectuarea unui numar de treceri fara vibrare cu cilindri
compactori lis si/sau picior de oaie, urmarinduse viteza si tehnologia de compactare. Numarul
de treceri poate varia in functie de conditiile din teren (nu trebuie sa se continue trecerea cu
ruloul compactor daca se observa ca pe suprafata startului realizat apar fisuri datorate
compactarii in exces).
5.3.2. Denivelarile mai mari decit cele prevazute in normative sau in specificatiile tehnice care
raman dupa compactare se corecteaza procedandu-se apoi la renivelare si recompactare.
5.3.3 Stratul de forma se compacteaza pana la realizarea in cel putin 95% din puncte a unui grad
de compactare de min. de 97 % din valoarea Proctor Modificat , conform STAS 1913/13-83 si de
min 95 % in toate puncetele de masurare.
5.3.4 Executia stratului de forma din pamanturi coezive tratate cu lianti hidraulici nu se
efectueaza in perioade cu precipitatii si cu temparaturi atmosferice negative.
In cazul unor ploi accidentale sau de lunga durata , precum si in caz de vant puternic executia
stratului stabilizat cu Dorosol se intrerupe.
Stratul necompactat trebuie protejat impotriva patrunderii apei prin acoperire cu folii de
polietilena sau prin compactarea stratului la suprafata. Pentru eventualele supraumeziri ale
pamantului stabilizat se impune adoptarea de masuri pentru reducerea umiditatii si asigurarea
compactarii.
In cazul in care executia stratului de forma se realizeaza in perioada imediat premergatoare
inghetului, aceasta nu se va data circulatiei de santier decat dupa o perioada de min. 14 zile cu

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU


LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL
Proc
edeu

Caiet de Sarcini

temperaturi pozitive ale anului.


5.4.

Protectia

5.4.1 Protectia stratului de forma din pamanturi coezive tratate cu lianti hidraulici se poate
realiza prin:
- mentinerea suprafetei stratului in stare umeda - udare cu apa sau aplicarea la suprafata acestuia
a unui material (emulsie bituminoasa) care impiedica evaporarea prematura a apei necesare
hidratarii liantului;
- prin asternerea stratului imediat urmator;
6.

CONDITII SI METODE DE VERIFICARE A CALITATII LUCRARILOR

6.1

Verificarea calitatii materialelor

6.1.1 Pamanturile coezive se identifica conform SR EN 14688/1-2004, si se clasifica din punct


de vedere al calitatii lor pentru lucrari de terasamente conform STAS 2914-84; SR EN ISO
14688/2-2005;
6.1.2 Pentru liantul hidraulic rutier se vor verifica conditiile de calitate specificate la pct. 4.2.1,
tabelul nr.1, la aprovizionare / loturi. Marimea lotului se stabileste de constructor in functie de
PCCVI propriu .
6.2

Verificarea calitatii lucrarilor pe parcursul executiei

6.2.1

Se verifica respectarea proceselor tehnologice prevazute la pct.3;

6.2.2
La executia straturilor de forma din pamanturi necoezive si lianti hidraulici rutieri se
verifica urmatoarele:
a) umiditatea pamantului din terenul natural si stabilirea cantitatii de apa necesara asigurarii
umiditatii optime de compactare zilnic sau ori de cate ori este necesar, conform 1913/1-83 ;
b) cantitatea de liant / mp zilnic in cel putin 2 puncte la 1500 mp, in conformitate cu procedura
operationala proprie a constructorului;
c) umiditatea amestecului in strat, inaintea compactarii-zilnic si ori de cate ori se observa ca este
necesar, conform 1913/1-83;
d) gradul de faramitare a pamanturilor stabilizate , conform 10473/2-86;
e) gradul de compactare al stratului executat, prin recoltarea a min 2 probe la fiecare 1500 mp si
se realizeaza conform STAS 12288-85 sau STAS 1913/15-75;
f) capacitatea portanta cu parghia Benkelman se verifica conform CD 31-2002 si/sau
determinarea modulului de deformare liniara prin incercari cu placa Lukas , conform STAS
2914/4-89;
Capacitatea portanta se considera satisfacatoare daca deformatia elastica corespunzatoare
vehicolului etalon de 11,5 kN inregistreaza valorile sub 200* 1/100 mm in cel putin 90 % din
punctele masurate.
Uniformitatea executiei se considera satisfacatoare daca valoarea coeficientului de variatie este
sub 50%.

STRATURI DE FORMA DIN PAMANTURI COEZIVE STABILIZATE CU


LIANTI HIDRAULICI DE TIP DOROSOL
Proc
edeu

Caiet de Sarcini

Valorile de modului de deformatie liniara-Edc si modulul de deformatie liniara echivalentEdc echiv. obtinute se compara cu valorile stabilite de proiectant in conformitate cu prescriptiile
tehnice specifice privind dimensionarea sistemelor rutiere.

6.3

Verificarea elementelor geometrice

6.3.1 Suprafata straturilor de forma se verifica in profil transversal si longitudinal pentru a


corespunde datelor si abaterilor limita prevezute la pct. 4.1 din prezentul Caiet de Sarcini.
6.3.2 Latimea straturilor de forma se verifica daca corespund datelor din proiectul de executie
precum si pct. 4.1 la distante de max. 200m.
6.3.3 Grosimile straturilor de forma trebuie sa corespunda datelor din proiectul de executie
precum si pct. 4.1 . Verificarea grosimii straturilor de forma se face prin sondaje cel putin unul la
200m de drum.
6.3.4 Cotele profilului longitudinal se verifica in axa drumului cu aparate de nivel si trebuie sa
corespunda celor din proiect.
Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in prezentul Caiet de
Sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului, ce va constitui documentatia
de control in vederea receptiei lucrarilor.
7

RECEPTIA LUCRARILOR
7.1
Rezultatele tuturor masuratorilor, determinarilor si verificarilor specificate in prezentul
Caiet de Sarcini vor fi tinute la zi in documentatia de executie a santierului, ce va constitui
documentatia de control in vederea receptiei lucrarilor.

S-ar putea să vă placă și