Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Reglementare din 11/05/2004


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659bis din 22/07/2004

Intrare in vigoare: 22/07/2004


Reglementare tehnica "Normativ privind reciclarea mixturilor
asfaltice la cald n statii fixe (Revizuire Instructiuni tehnice
AND indicativ 509-89) Indicativ: DD 509-2003"

Adaug la Acte
urmrite
Afieaz tematicile
actului
Lista de acte similare
...
Afieaz ultimele 10
acte
Afieaz versiunile
publicate
Afieaz versiunile
actualizate
Afieaz versiuni in
alte limbi

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol


Face parte din Ordin nr. 906 din 11/05/2004
Aprobat de

la 22/07/2004

Ordin nr. 906 din 11/05/2004 Articolul 1 la 22/07/2004

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data


22/07/2004

Face parte din

Ordin nr. 906 din 11/05/2004

Aprobat de

Ordin nr. 906 din 11/05/2004 Articolul 1

Varianta pt. imprimare


CAPITOLUL I
Principii generale
SECIUNEA 1
Obiect i domeniu de aplicare
Art. 1. - Prezentul normativ se refer la condiiile de reciclare la cald, n staii fixe, a mixturilor asfaltice recuperate din
straturile rutiere bituminoase.
Art. 2. - Mixtura asfaltic supus reciclrii provine din frezarea sau decaparea straturilor rutiere bituminoase n
condiiile prevzute la Art. 5.
Art. 3. - Reciclarea la cald, n staii fixe const n principiu n prepararea de mixturi asfaltice din mixtura recuperat prin
amestec cu materiale de aport (agregate naturale, filer i bitum) n instalaiile de fabricare a mixturilor asfaltice amenajate
n acest scop, conform Art. 7.
Art. 4. - Mixtura asfaltic reciclat la cald, n staii fixe, conform prezentului normativ, se poate utiliza la:
a) execuia stratului de legtur, conform SR 174-2, pe drumuri de clas tehnic II-V i strzi de categorie tehnic II-IV,
n condiiile Art. 11;
b) execuia stratului de baz, conform SR 7970, pe drumuri de clas tehnic II-V i strzi de categorie tehnic II-IV, n
condiiile Art. 11;
c) execuia lucrrilor de reparaii ale mbrcminilor rutiere bituminoase, conform Normativ AND ind. 554.
SECIUNEA a 2-a
Prescripii generale
Art. 5. - n tehnica rutier din ara noastr, reciclarea mixturilor asfaltice se poate efectua prin urmtoarele procedee:
a) Reciclarea la rece, in situ, conform Normativ AND ind. 532;
b) Reciclarea la cald, in situ, conform Normativ AND ind. 575;
c) Reciclarea la cald, n staii fixe, conform prezentului normativ;
d) Alte procedee de reciclare in situ agrementate tehnic.
Art. 6. - Principalele surse de valorificare a mixturilor asfaltice pentru reciclarea la cald, n staii fixe, sunt:
a) mbrcminile rutiere bituminoase care prezint degradri de tipul fisurilor i crpturilor multiple pe direcii diferite,
faianri, vluriri, refulri, tasri locale etc.;
b) mbrcminile bituminoase de pe calea podurilor n cazul refacerii acestora sau a hidroizolaiei;
c) mbrcminile bituminoase de pe sectoarele de drum care necesit supranlarea pentru corectarea local a
profilului longitudinal sau scoaterea de sub efectul inundaiei;
d) mbrcminile bituminoase cu aport de capacitate portant redus, n scopul ramforsrii sistemului rutier, pe baz de
studii tehnico-economice;
e) mbrcminile bituminoase de pe drumuri sau strzi pe care urmeaz s se execute lucrri de instalaii edilitare
subterane;
f) mbrcminile bituminoase de pe reelele stradale care necesit sporirea capacitii portante prin adugare de
straturi noi, dar cota bordurii de trotuar nu permite;
g) mbrcminile bituminoase de pe variantele de drum abandonate sau de pe cele de serviciu de la lucrrile de art.
Not:
(1) Sursele de valorificare indicate la Art. 6 nu sunt limitate.

(2) Se recomand - din considerente economice i ecologice - ca mixturile asfaltice rezultate din frezarea sau
decaparea straturilor rutiere s fie refolosite conform prevederilor prezentului normativ n toate situaiile n care nu sunt
reciclate in situ sau nu-i gsesc alte modaliti de valorificare.
Art. 7. - Tehnologia de reciclare la cald, n staii fixe prezentat la cap. 3, seciunea 2, include urmtoarele operaii
principale:
a) Organizarea bazelor de producie prin amenajarea de spaii de depozitare a mixturii recuperate i dotarea cu
echipamentele necesare dozrii acesteia, alimentrii instalaiei i eventual concasrii (n cazul mixturii decapate);
b) Recuperarea mixturii asfaltice din straturile rutiere existente, prin frezare sau decapare;
c) Transportul mixturii asfaltice recuperate n bazele de producie organizate i stocarea acesteia;
d) Concasarea mixturii decapate;
e) Stabilirea compoziiei medii a mixturii asfaltice recuperate;
f) Elaborarea dozajelor pentru mixtura asfaltic reciclat;
g) Reciclarea propriu-zis.
SECIUNEA a 3-a
Definiii, Notaii, Terminologie
Art. 8. - Notaiile mixturilor asfaltice reciclate prezentate n tabelul 1 sunt conform SR 174-1, respectiv conform SR
7970.
Art. 9. - Terminologia utilizat n prezentul normativ este conform SR 4032/1.
SECIUNEA a 4-a
Referine
Art. 10. - Prescripiile tehnice la care se fac referiri n cuprinsul prezentului normativ sunt urmtoarele:
a) SR 174-1:2002

Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase cilindrate executate la


cald. Condiii generale de calitate.
) SR 174-2:1997
Lucrri de drumuri. mbrcmini bituminoase cilindrate executate la
cald. Condiii tehnice pentru prepararea i punerea n oper a
mixturilor asfaltice i recepia mbrcminilor executate.
) STAS 539-79
Filer de calcar, filer de cret i filer de var stins n pulbere.
b) SR 599-2003
Lucrri de drumuri. Tratamente bituminoase. Condiii tehnice generale
de calitate.
c) SR 662:2002
Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier. Condiii tehnice
de calitate.
d) SR 667-2000
Agregate naturale i piatr prelucrat pentru drumuri. Condiii
tehnice generale de execuie.
e) STAS 730-89
Agregate naturale pentru lucrri de ci ferate i drumuri. Metode de
ncercare.
f) SR EN 12591:1999
Bitumuri i liani bituminoi. Specificaii pentru bitumurile rutiere.
g) STAS 1338/1-84
Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase
executate la cald. Prepararea mixturilor, pregtirea probelor i
confecionarea epruvetelor.
h) STAS 1338/2-87
Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase
executate la cald. Metode de determinare i ncercare.
i) STAS 1338/3-84
Lucrri de drumuri. Mixturi asfaltice i mbrcmini bituminoase
executate la cald. Tipare i accesorii metalice pentru confecionarea
i decofrarea epruvetelor.
) SR EN 1426:2002
Bitumuri. Determinarea penetraiei.
j) SR EN 1427:2002
Bitumuri. Determinarea punctului de nmuiere prin metoda inel i bil
(IB).
k) SR 4032-1:2001
Lucrri de drumuri. Terminologie.
l) STAS 4606-80
Agregate naturale grele pentru mortare i betoane cu liani minerali.
Metode de ncercare.
m) SR 7970:2000
Lucrri de drumuri. Straturi de baz din mixturi asfaltice cilindrate
executate la cald. Condiii tehnice de calitate i prescripii generale
de execuie.
n) STAS 10969/1-83
Lucrri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregate
naturale. Metoda de determinare calitativ.
o) STAS 10969/3-83
Lucrri de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregate
naturale. Metoda de determinare cantitativ.
p) SR EN 12697-13:2002 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturile asfaltice
preparate la cald. Partea 13: Msurarea temperaturii.
r) SR EN 12697-27:2002 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor.
s) SR EN 12697-28:2002 Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 28: Pregtirea probelor pentru determinarea
compoziiei i a coninutului de ap.
) Normativ AND
Normativ privind reciclarea la rece a mbrcminilor rutiere
ind. 532:1997
t) Normativ AND
Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos
ind. 537-2003
pentru drumuri.

) Normativ AND
mbrcminile
ind. 547:1999
u) Normativ AND
ind. 552:1999
v) Normativ AND
cald
ind. 553:1999
w) Normativ AND
ind. 554:2000
x) Normativ AND
ind. 575:2002

Normativ pentru prevenirea i remedierea defeciunilor la


rutiere Moderne.
Normativ privind condiiile tehnice impuse emulsiilor bituminoase
cationice.
Normativ privind execuia mbrcminilor bituminoase cilindrate la
realizate din mixturi asfaltice cu bitum aditivat.
Normativ privind ntreinerea i repararea drumurilor publice.
Normativ privind reciclarea la cald a mbrcminilor rutiere
bituminoase.

CAPITOLUL II
Condiii tehnice
SECIUNEA 1
Tipuri de mixturi asfaltice reciclate
Art. 11. - Tipurile de mixturi asfaltice reciclate n condiiile prevederilor prezentului normativ sunt conform tabel 1.
Tabel 1

Domenii de utilizare

Condiii privind:

Nr
Tipul

crt. mixturii
Simbol Tipul Clasa Categoria
Mixtura

Agregatele naturale

reciclate
stratuluitehnic atehnic a
recuperat

de aport

drumului strzii

Beton asfaltic deschis:

Mixtura
- criblur sort 4-8; 8-16;

recuperat
16-25, conform SR 667;

trebuie s
- nisip de concasare sort

- cu criblur BAD 25 Legtur II-V


II-IV provin din
0-4, conform SR 667;

straturi rutiere - nisip natural sort 0-4,

executate cu
conform SR 662;

criblur
- filer, conform STAS 539

Mixtura
- pietri concasat sort 4-8;

recuperat
8-16, 16-25, conform SR 662;

trebuie s
- nisip de concasare sort

0-4, conform SR 667;

1. - cu pietri BADPC 25Legtur III-V III-IV provin din

concasat

straturi rutiere - nisip natural sort 0-4,

executate cu
conform SR 662;

criblur i/sau - filer, conform STAS 539

pietri concasat

- pietri sortat 4-8, 8-16,

Mixtura

recuperat poate 16-25, conform SR 662;

s provin din
- nisip de concasare sort

- cu pietri BADPS 25Legtur IV-V

IV
straturi rutiere 0-4, conform SR 667;

sortat

executate cu
- nisip natural sort 0-4,

criblur, pietriconform SR 662;

concasat i/sau - filer, conform STAS 539

pietri sortat

Anrobat bituminos:

Mixtura
- criblur sort 4-8, 8-16,

- cu agregat AB 1 Baz

recuperat
16-25, conform SR 667;

trebuie s
- pietri concasat sort 4-8;

mrunt

provin din
8-16, 16-25, conform SR 667;

straturi rutiere - nisip de concasare sau

II-III II-III executate cu


savur sort 0-8, conform

2.

criblur i/sau SR 667;

- cu agregat AB 2 Baz

pietri concasat - nisip natural sort 0-4,

mare

conform SR 662;

- filer, conform STAS 539

- cu agregat AB 1 Baz

Mixtura
- pietri sort 4-8, 8-16,

mrunt

recuperat poate 16-25, conform SR 662;

- nisip natural sort 0-4,

s provin din

IV-V

IV
straturi rutiere conform SR 662;

executate cu
- filer, conform STAS 539

- cu agregat AB 2 Baz

criblur, pietri


mare

concasat i/sau

pietri sortat

NOT:
1) Raportul dintre aportul de nisip natural i nisip de concasare n cazul n care se impune utilizarea ambelor tipuri,
trebuie s fie de max. 1:1.
2) Pentru mixturile asfaltice tip AB 1 i AB 2 destinate execuiei stratului de baz pe drumuri de clas tehnic II,
respectiv strzi de categorie tehnic II, aportul de agregate naturale trebuie s conin min. 35% criblur (recomandabil
sort 8-16 i/sau 16-25), conform SR 667.
3) Pentru materialele de aport, n cazul mixturilor asfaltice reciclate tip AB 1 i AB 2, se vor avea n vedere i
prescripiile de la Art. 12, al. 2.
4) Dozajul maxim admis de mixtur recuperat n compoziia mixturii reciclare este de 30%.
5) Bitumul de aport, conform Art. 16, va fi de tip D 60/80 pentru zona climateric cald i D 70/100 sau D 80/100,
pentru zona climateric rece.
SECIUNEA a 2-a
Materiale
Art. 12. - (1) Agregatele naturale de aport utilizate la reciclarea mixturilor asfaltice la cald, n staii fixe sunt
urmtoarele:
a) criblur sorturile 4-8; 8-16; 16-25, conform SR 667;
b) pietri concasat, sorturile 4-8; 8-16; 16-25, conform SR 662;
c) pietri sorturile 4-8; 8-16; 16-25, conform SR 662;
d) nisip de concasare sort 0-4, conform SR 667;
e) nisip natural sort 0-4, conform SR 662;
f) savur sort 0-8, conform SR 667.
(2) La obinerea mixturilor asfaltice reciclate pentru strat de baz (tip AB 1 sau AB 2) se pot utiliza ca materiale de
aport i produse de balastier sau carier nesortate, n condiiile prevzute de SR 7970, pct. 2.3.1.1. cu meniunea c
balastul trebuie s fie sort 0-25.
Art. 13. - Fiecare sort i tip de agregat natural trebuie depozitat separat n padocuri prevzute cu platforme betonate,
avnd pante de scurgere a apei i perei despritori pentru evitarea amestecrii i impurificrii agregatelor.
Art. 14. - (1) Filerul utilizat la reciclarea mixturilor asfaltice trebuie s corespund prevederilor STAS 539.
(2) Nu se admite folosirea altor materiale ca nlocuitor de filer sau a fraciunii fine recuperate de la exhaustorul staiei
de asfalt, dect n cazul n care aceasta corespunde din punct de vedere al coninutului de argil determinat prin metoda
valorii de albastru (VA), conform SR 667 (max. 2).
Art. 15. - Filerul se depoziteaz n ncperi acoperite, ferite de umezeal sau n silozuri cu ncrcare pneumatic. Nu
se admite folosirea filerului aglomerat.
Art. 16. - (1) Bitumul utilizat la prepararea mixturilor asfaltice reciclate poate fi de tip:
a) D 60/80 sau D 50/70, conform Normativ AND ind. 537, pentru zona climatic cald;
b) D 80/100 sau D 70/100, conform Normativ AND ind. 537, pentru zona climatic rece.
(2) Zonele climatice sunt delimitate conform SR 174-1.
(3) Adezivitatea bitumului fa de agregatele naturale de aport, determinat conform STAS 10969/3 sau STAS 10969/1
- metoda dinamic (n cazul agregatelor de balastier) trebuie s fie de min. 80%. n caz contrar se utilizeaz bitum
aditivat.
Art. 17. - Bitumul se depoziteaz n rezervoare metalice prevzute cu sistem de nclzire cu ulei, sistem de nregistrare
a temperaturilor (pentru ulei i bitum), gur de aerisire, pompe de recirculare etc.
Art. 18. - Mixtura recuperat utilizat la prepararea mixturilor asfaltice reciclate trebuie s ndeplineasc urmtoarele
condiii:
a) s aib granula maxim de 31 mm i un coninut de max. 5% granule care rmn pe sita de 25 mm;
b) bitumul coninut trebuie s aib un punct de nmuiere IB de max. 80C. n caz contrar, mixtura recuperat se va
refolosi prin acelai procedeu, dar ca agregat natural, fr s se in cont de liantul coninut.
Art. 19. - Alte materiale utilizate:
a) regeneratori pentru bitum, n cazul n care bitumul din mixtura existent prezint un grad avansat de mbtrnire (IB
= 65 ... 80C), iar dozajul de mixtur recuperat este de peste 10% (11 ... 30%); regeneratorul trebuie s fie un produs
compatibil cu bitumul, s asigure o refacere a compoziiei bitumului din mixtura recuperat astfel nct amestecul ternar:
bitum de aport, bitum existent i regenerator s prezinte un punct de nmuiere IB care s corespund condiiilor impuse
bitumului aferent tipului de mixtur proiectat, conform Art. 16, al. 1 i s fie agrementat tehnic;
b) aditivi pentru bitum, n cazul n care adezivitatea bitumului de aport (cu regenerator, dac este cazul) fa de
agregatele naturale utilizate este sub 80%; aditivii trebuie s fie compatibili cu bitumul, s fie stabili termic la min. 200C
i s asigure o adezivitate de min. 80% fa de agregatele naturale utilizate, fr a efectua celelalte caracteristici ale
bitumului;
c) emulsie bituminoas cationic cu rupere rapid, conform Normativ AND indicativ 552, pentru amorsarea stratului
suport nainte de aternerea mixturii reciclate.
SECIUNEA a 3-a
Compoziia i caracteristicile fizico-mecanice
ale mixturilor asfaltice reciclate

Art. 20. - Zona de granulozitate prescris pentru amestecul total de agregate naturale (de aport i din mixtura
existent) pentru fiecare tip de mixtur asfaltic reciclat este conform tabel 2.
Tabel 2

Tipul mixturii reciclate

Specificaii

BAD 25

BADPC 25
AB 1

AB 2

BADPS 25

- trece prin sita de 25 mm, %

90-100
90-100 90-100

- trece prin sita de 16 mm, %

73-90
80-100 71-100

- trece prin sita de 8 mm, %

42-61
67-91
50-86

- trece prin sita de 4 mm, %

28-45
53-78
34-63

- trece prin sita de 2 mm, %

20-35

30-58
14-39

- trece prin sita de 1 mm, %

14-32

- trece prin sita de 0,63 mm, %

10-30
22-52
10-35

- trece prin sita de 0,20 mm, %

5-20

6-30

4-22

- trece prin sita de 0,1 mm, %

2-7

5-14

3-11

Art. 21. - (1) Coninutul de liant din mixtura asfaltic reciclat provenit din bitumul existent i cel de aport se stabilete
prin ncercri preliminare de laborator.
(2) Limitele recomandate pentru efectuarea studiilor preliminare de laborator n vederea stabilirii coninutului optim de
liant sunt prezentate n tabelul 3.
(3) La efectuarea ncercrilor preliminare de laborator se vor avea n vedere prevederile Art. 19, lit. a i b.
Tabel 3

Nr.
Tip mixtur reciclat
Coninut de bitum n
crt.
mixtura reciclat

1. BAD 25; BADPC 25; BADPS 25

4,0 ... 5,0

AB 1:

2. - cu agregate naturale concasate

3,6 ... 5,4

- cu agregate naturale de balastier neconcasate

3,5 ... 5,0

AB 2:

3. - cu agregate naturale concasate

3,4 ... 5,0

- cu agregate naturale de balastier neconcasate

3,3 ... 4,8

Art. 22. - Elaborarea dozajelor pentru mixtura asfaltic reciclat (tip BADPC 25) este exemplificat n Anexa 1.
Art. 23. - Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice reciclate determinate pe epruvetele Marshall trebuie s
corespund prevederilor SR 174-1, respectiv SR 7970, funcie de tipul mixturii i sunt prezentate n tabelul 4.
Tabel 4

Caracteristici fizico-mecanice

Nr. Tipul Zona


Clas Categorie
crt.mixturii climatictehnic tehnic Stabilitate

DensitateAbsorbie

asfaltice
drum strad (S), kN, Fluaj (I), Raport S/I aparent, de ap,

min.

mm

kg/m3, %, vol.

min.

cald

5,0
1,5 ... 4,51,1 ... 3,3

1. BAD 25 II-V II-IV

rece

4,5
1,5 ... 4,51,0 ... 3,0

4,5
1,5 ... 4,51,0 ... 3,0

cald

2. BADPC 25 III-V III-IV 2.250 2 ... 5

rece

4,0
1,5 ... 4,50,9 ... 2,6

cald

4,5
1,5 ... 4,51,0 ... 3,0

3. BADPS 25 IV-V
IV

rece

4,0
1,5 ... 4,50,9 ... 2,6

cald

5,0
1,5 ... 4,0

II-III II-III

rece

4,5
1,5 ... 4,5

4. AB 1
2.200 2 ... 8

cald

4,5
1,5 ... 4,5

IV-V
IV

rece

4,0
1,5 ... 4,5

cald

5,5
1,5 ... 3,5

II-III II-III

rece

5,0
1,5 ... 4,0

5. AB 2
2.200 2 ... 8

cald

5,0
1,5 ... 4,0

IV-V
IV

rece

4,5
1,5 ... 4,5

Art. 24. - Verificarea caracteristicilor mixturii reciclate se efectueaz la elaborarea dozajelor, pe parcursul execuiei
lucrrilor i pe carote extrase din stratul gata executat, conform STAS 1338/1; STAS 1338/2 i STAS 1338/3.
CAPITOLUL III
PRESCRIPII GENERALE DE EXECUIE
SECIUNEA 1
Setul de utilaje, instalaii i echipamente
Art. 25. - Setul de utilaje, instalaii i echipamente trebuie s asigure:
a) recuperarea mixturii din stratul bituminos existent, dup o prealabil curare a acestuia;
b) transportul mixturii recuperate la staia fix;
c) pregtirea mixturii recuperate;
d) prelucrarea (reciclarea) mixturii recuperate;
e) transportul i punerea n oper a mixturii asfaltice reciclate.
Art. 26. - (1) Pentru recuperarea mixturii asfaltice din straturile rutiere bituminoase se utilizeaz de regul utilaje de
frezare, de mic sau mare capacitate, funcie de tipul lucrrilor, astfel nct s se asigure adncimea de frezare
proiectat.
(2) Utilajele de frezare trebuie s aib posibilitatea de reglare a adncimii de frezare, iar mixtura frezat trebuie s aib
dimensiunea maxim a granulei de max. 30 mm, conform Art. 18, lit. a.
(3) n cazurile n care recuperarea mixturii existente nu se poate face cu freza, aceasta se va decapa cu mijloace
mecanice adecvate.
(4) nainte de recuperarea mixturii se va proceda la curarea temeinic a stratului existent cu perii mecanice i n caz
de necesitate cu echipamente prevzute cu jet de ap sub presiune sau cu aer comprimat.
(5) Mixtura frezat se ncarc direct n autocamioane sau rmne n cordon; n acest ultim caz este preluat de un
elevator de cordon sau este ncrcat manual n autocamioane.
Art. 27. - Pentru transportul mixturii recuperate la punctul de lucru se utilizeaz autobasculante cu bena curat.
Art. 28. - (1) Mixtura asfaltic recuperat prin decapare, spre deosebire de cea obinut prin frezare, trebuie mrunit
pentru a fi adus la o granulaie de 0 ... 31 mm, conform Art. 18, lit. a.
(2) Mrunirea mixturii decapate se poate realiza cu ajutorul unei instalaii de concasare alctuit dintr-un buncr
metalic de primire a mixturii, band transportoare i concasor cu flci sau instalaie de concasare-granulare. Bucile de
mixtur cu dimensiuni mai mari de 50 cm trebuie n prealabil sparte.
n cazul n care mixtura concasat prezint granule cu dimensiunea mai mare de 31 mm, se va proceda la sortarea
acesteia i reintroducerea n concasor a materialului rmas pe sita de 31 mm.
Art. 29. - Reciclarea mixturii recuperate se poate realiza:
a) n instalaiile clasice de fabricare a mixturilor asfaltice, conform SR 174-2 amenajate cu un sistem de dozare a
mixturii recuperate i de alimentare a instalaiei cu acest material;
b) n instalaiile de reciclare la cald "in situ" montate ca staii fixe;
c) n instalaii speciale de fabricare a mixturilor asfaltice reciclate: n flux continuu, prevzute cu buncr dozator i
sistem de introducere n usctor-malaxor a mixturii recuperate sau n flux discontinuu (pe arje), prevzute de asemenea
cu buncr-dozator i sistem de alimentare.
Art. 30. - Transportul i punerea n oper a mixturii asfaltice reciclate se realizeaz cu aceleai utilaje i echipamente
ca i n cazul mixturilor asfaltice la cald, conform SR 174-2, respectiv SR 7970, cu meniunea c pentru pregtirea
casetei frezate se vor folosi:
a) mturi mecanice;
b) instalaie cu aer comprimat;
c) sistem mecanic de amorsare.
SECIUNEA a 2-a
Procesul tehnologic de reciclare

Art. 31. - Procesul tehnologic de reciclare include ca operaii principale fazele prezentate la art. 7, respectiv
recuperarea mixturii, transportul, stocarea, elaborarea dozajelor i prelucrarea acesteia, conform art. 32 ... 38.
Art. 32. - (1) Recuperarea mixturii asfaltice din straturile rutiere bituminoase se realizeaz prin frezare sau decapare,
dup prealabila curare a suprafeei acestora.
(2) Se recomand recuperarea pe ct posibil prin frezare, cu freze prevzute cu sistem de ncrcare a mixturii frezate
direct n mijlocul de transport.
(3) Operaiile de frezare sau decapare pentru lucrri de reparaii se vor efectua cu max. 2 ore nainte de execuia
reparaiilor.
(4) Adncimea de frezare se stabilete pe baz de sondaje astfel nct s se frezeze numai straturile rutiere
bituminoase.
Art. 33. - Transportul mixturii recuperate la punctul de lucru se realizeaz cu autobasculante cu bena curat. Nu se
admite transportul mixturii cu autobasculante a cror ben este impurificat cu resturi de alte materiale.
Art. 34. - (1) Stocarea mixturii recuperate se va face n depozite acoperite sau pe platforme betonate, prevzute cu
perei despritori i pante de scurgere a apei, pentru evitarea impurificrii.
(2) Se recomand ca mixtura frezat i cea mrunit s se depoziteze n spaii acoperite. Durata de stocare a
acestora nu trebuie s depeasc 20-25 zile cu temperaturi mai mari de 25C.
(3) Stocurile de mixtur recuperat vor fi alctuite pe ct posibil din acelai tip de mixtur.
Art. 35. - (1) Mixtura asfaltic recuperat prin decapare se mrunete pn la o dimensiune a granulei de max. 31
mm, conform Art. 18, lit. a, de preferat cu ajutorul unei instalaii de concasare-granulare, conform Art. 28.
(2) Se recomand ca operaia de concasare s se efectueze n perioade cu temperaturi atmosferice sub +15C.
Art. 36. - (1) Pentru elaborarea dozajelor mixturii reciclate se analizeaz mixtura existent n stoc (frezat sau
mrunit), precum i materialele de aport.
(2) Pentru analizarea mixturii asfaltice existente se procedeaz la:
a) prelevarea de probe de mixtur (minim 5 probe elementare de cte 3 kg pentru fiecare 200 tone mixtur), conform
SR EN 12697-27; probele de ncercare se constituie ca probe medii din probele elementare conform SR EN 12697-28;
b) determinarea granulozitii mixturii frezate sau mrunite, conform STAS 730 pentru verificarea dimensiunii maxime
a granulei;
c) determinarea compoziiei mixturii frezate sau mrunite (coninut de bitum i granulozitate agregat natural), conform
STAS 1338/2;
d) determinarea punctului de nmuiere IB pe bitumul extras.
(3) Materialele de aport (agregate naturale, filer i bitum) se analizeaz conform standardelor de produs i prevederilor
de la Cap. II, Art. 12-19, inclusiv adezivitatea bitumului de aport fa de agregatele naturale utilizate. n cazul utilizrii de
regeneratori, adezivitatea se va determina pe bitumul de aport cu adaos de regenerator, ntruct unii regeneratori pot
diminua adezivitatea.
(4) n cazul utilizrii bitumului aditivat sau cu adaos de regenerator, se va proceda la stabilirea dozajului optim de aditiv
i respectiv la verificarea punctului de nmuiere IB pe bitumul rezidual.
(5) Pe baza analizei materialelor componente se elaboreaz dozajele pentru mixtura asfaltic reciclat, innd cont de
tipul de agregate naturale i limitele prescrise pentru compoziia tipului respectiv de mixtur.
(6) n anexa 1 (informativ) este prezentat un exemplu de elaborare a dozajelor pentru mixtura reciclat.
(7) Dozajul de mixtur recuperat din compoziia mixturii reciclate poate s fie de max. 30%.
Art. 37. - (1) Fabricarea mixturii asfaltice reciclate n cazul instalaiilor n flux discontinuu include urmtoarele operaii
principale:
a) alimentarea buncrului predozator cu mixtur frezat sau mrunit n paralel cu alimentarea bateriei de buncre
predozatoare cu agregate naturale de aport;
b) introducerea n usctor a agregatelor naturale de aport unde are loc uscarea i nclzirea lor urmat de resortarea i
dozarea acestora;
c) dozarea i introducerea mixturii frezate sau concasate n fluxul agregatelor naturale calde n bypas-ul sitelor de
sortare;
Not: Exist posibilitatea introducerii mixturii recuperate i n alte puncte: n usctor, la elevatorul cu cupe "calde" sau
direct n malaxor. De asemenea, exist tehnologii care prescriu nclzirea prealabil a mixturii recuperate, n paralel cu
agregatele de aport. Fa de avantajele i dezavantajele fiecrei variante, s-a ales ca soluie optim introducerea mixturii
recuperate la temperatura mediului ambiant n bypas-ul sitelor de sortare.
d) introducerea n malaxor a agregatelor naturale i a mixturii recuperate urmate de malaxarea acestora timp de 40 ...
60 secunde, dup care se introduce n malaxor filerul i bitumul cald de aport dozate volumetric sau gravimetric,
continundu-se malaxarea pn la obinerea unui amestec omogen; durata de malaxare, n funcie de tipul instalaiei,
trebuie s fie suficient pentru realizarea unei anrobri complete i uniforme a agregatului natural.
e) evacuarea mixturii reciclate din malaxor n buncrul de stocare.
(2) n cazul instalaiilor n flux continuu, mixtura asfaltic recuperat, dozat conform reetei, se introduce peste
agregatele naturale calde n tamburul usctor-malaxor (TUM), n zona median a acestuia cu ajutorul unui dispozitiv
special amenajat. Filerul i bitumul de aport, dozate corespunztor, se introduc n flux continuu (ca i mixtura recuperat)
n TUM, n ultima treime a acestuia.
(3) n cazul utilizrii bitumului aditivat i/sau cu adaos de regenerator, fluxul tehnologic va mai include operaiile de
aditivare a bitumului, conform Normativ AND ind. 553 i de introducere a regeneratorului n bitum, conform agrementului
tehnic.
Art. 38. - Regimul termic aplicat la fabricarea mixturilor asfaltice reciclate este conform tabel 5.
Tabel 5

Nr.
Materialul sau faza de execuie

Temperatura, C

crt.

1. Agregate naturale
180 ... 200, funcie de dozajul

de mixtur recuperat

2. Bitum de aport

150 ... 160

Mixtura asfaltic reciclat:

- la ieire din malaxor

155 ... 165

3. - la aternere

Min. 150

- la nceputul compactrii

Min. 145

- la sfritul compactrii

Min. 105

SECIUNEA a 3-a
Transportul i punerea n oper
Art. 39. - Transportul mixturilor asfaltice reciclate se efectueaz conform SR 174-2, respectiv SR 7970 n
autobasculante cu bena curat i cu posibiliti de acoperire cu prelat.
Art. 40. - (1) Punerea n oper a mixturilor asfaltice reciclate se efectueaz n sezonul cald (martie-octombrie) la
temperaturi atmosferice de peste 10C, n aceleai condiii ca i n cazul mixturilor asfaltice de acelai tip, conform SR
174-2, respectiv conform SR 7970. Att stratul de legtur ct i cel de baz trebuie s fie acoperite imediat dup
execuie, n acelai sezon de lucru, cu stratul superior prevzut n proiect. n cazul n care aceast condiie nu poate fi
ndeplinit i stratul de mixtur reciclat este dat n circulaie nainte de execuia stratului superior, el trebuie protejat prin
aplicarea unui tratament bituminos simplu sau dublu, conform SR 559.
Se interzice meninerea neprotejat pe perioada sezonului rece a stratului de legtur sau de baz executat din
mixtura asfaltic reciclat.
(2) n cazul lucrrilor de reparaii cu mixtur asfaltic reciclat, acestea se vor executa conform Normativ AND indicativ
547.
CAPITOLUL IV
Controlul calitii lucrrilor
Art. 41. - (1) Controlul calitii lucrrilor de reciclare a mixturilor asfaltice n staii fixe se execut pe faze, astfel:
a) controlul calitii materialelor;
b) controlul procesului tehnologic de reciclare;
c) controlul calitii mixturii asfaltice reciclate.
(2) Controlul calitii stratului gata executat se efectueaz conform standardelor care reglementeaz lucrarea, funcie
de tipul mixturii reciclate, respectiv conform SR 174-2 pentru stratul de legtur i SR 7970 pentru stratul de baz.
SECIUNEA 1
Controlul calitii materialelor
Art. 42. - (1) La elaborarea dozajelor, materialele folosite la reciclarea mixturilor asfaltice n staii fixe se verific n
conformitate cu prescripiile din standardele i reglementrile de produs i cu condiiile prevzute la art. 12-19 i art. 36
din prezentul standard.
(2) Studiul de laborator pentru elaborarea dozajelor i verificarea calitii materialelor se face de ctre laboratorul
antreprenorului sau de ctre un alt laborator autorizat.
Art. 43. - Pe parcursul execuiei lucrrilor, verificrile i determinrile minime care se execut pe antier de ctre
laboratorul antreprenorului, pe fiecare lot de materiale de aport aprovizionat i pe fiecare lot de mixtur frezat sau
mrunit precum i sptmnal din depozitele de agregate naturale i mixtur, respectiv din tancul de depozitare a
bitumului, constau n urmtoarele:
a) Bitum
- penetraia la 25C, SR EN 1426;
- punct de nmuiere IB, SR EN 1427.
b) Cribluri
- granulozitate, STAS 730;
- coeficient de form, STAS 730;
- coninut de fraciuni sub 0,1 mm, STAS 730;
- coninut de argil, SR 667.
c) Pietri
- granulozitate, STAS 4606;
- coeficient de form, STAS 730;
- coninut de fraciuni sub 0,1 mm, STAS 730;
- parte levigabil, STAS 4606.
d) Nisip de concasare
- granulozitate, STAS 730;
- coninut de corpuri strine, STAS 4606;
- coeficient de activitate, STAS 730.

e) Nisip natural
- granulozitate, STAS 4606;
- coninut de corpuri strine, STAS 4606;
- parte levigabil, STAS 4606;
- echivalent de nisip, STAS 730.
f) Balast
- granulozitate, STAS 4606;
- echivalent de nisip, STAS 730.
g) Filer
- fineea, STAS 539;
- umiditate, STAS 539.
h) Mixtur recuperat (frezat sau mrunit)
- granulozitate, STAS 73;
- compoziie, STAS 1338/2.
SECIUNEA a 2-a
Controlul procesului tehnologic
Art. 44. - Controlul procesului tehnologic de reciclare const n urmtoarele operaii:
a) Controlul reglajului instalaiei de preparare a mixturii asfaltice:
a1) funcionarea corect a predozatoarelor de agregate naturale i mixtur recuperat: zilnic.
a2) funcionarea corect a dispozitivelor de dozare gravimetric sau volumetric: la nceputul fiecrei zile de lucru;
b) Controlul regimului termic de preparare a mixturii asfaltice conform SR EN 12697-13:
b1) temperatura liantului la introducerea n malaxor: permanent;
b2) temperatura agregatelor naturale uscate i nclzite la ieirea din usctor: permanent;
b3) temperatura mixturii asfaltice la ieirea din malaxor: permanent.
c) verificarea compoziiei mixturii asfaltice reciclate (compoziia granulometric i coninutul de bitum) prin extracii, pe
probe de mixtur prelevate de la malaxor sau de la aternere: zilnic.
SECIUNEA a 3-a
Controlul calitii mixturii asfaltice reciclate
Art. 45. - Verificarea calitii mixturii asfaltice reciclate se face prin analize de laborator efectuate de laboratorul
antreprenorului sau un alt laborator autorizat pe probe de mixtur asfaltic (1 prob/200 ... 400 tone mixtur reciclat, n
cazul instalaiilor cu o productivitate de pn la 40 t/h i 1 prob/400 ... 800 tone mixtur reciclat, n cazul instalaiilor cu
o productivitate mai mare sau egal cu 40 t/h), dar cel puin o prob pe lucrare, dup cum urmeaz:
a) compoziia mixturii asfaltice, care trebuie s se ncadreze n limitele din tabelele 2 i 4 i s corespund dozajelor
stabilite prin studiul preliminar de laborator, abaterile admise fiind cele din tabelul 6;
b) caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall, conform Art. 23.
Tabel 6

Nr.
Elementele componente

Abateri admise fa de

crt.
ale mixturii

dozajul prescris, %

1. Coninut de bitum

0,3

Fraciunile de agregate naturale:

16 ... 25

8 ... 16

4 ... 8

2.
2 ... 4

1 ... 2

0,63 ... 1

0,2 ... 0,63

0,1 ... 0,2

< 0,1

1,5

ANEXA Nr. 1
(informativ)

Exemplu de elaborare reet


pentru mixtura asfaltic reciclat tip BADPC 25
1. Materiale de aport:
- pietri concasat sort 4-8, 8-16 i 16-25, conform SR 662;
- nisip natural sort 0-4, conform SR 662;
- nisip de concasare sort 0-4, conform SR 667;
- filer, conform STAS 539;
- bitum tip D 80/100, conform SR 754.
2. Coninut de bitum n mixtura recuperat (frezat sau mrunit): 5,6% (IB = 64C).
3. Granulozitatea agregatelor naturale de aport, a filerului i a agregatului natural din mixtura recuperat: conform tabel
1.
Celelalte caracteristici ale materialelor de aport i ale mixturii recuperate se consider conforme.
Tabel 1

Trece prin sita de ... mm, %

Nr.
Materiale

crt.
25 16 8 4 2 1 0,630,2 0,1

1. Agregat din mixtura frezat 100 99,387,760,146,339,730,615,7 7,1

2. Pietri concasat sort 16-25 95,0 7,6 - - - - - - -

3. Pietri concasat sort 8-16 10095,0 5,2 - - - - - -

4. Pietri concasat sort 4-8


100 10095,0 8,9 - - - - -

5. Nisip de concasare sort 0-4 100 100 100 10064,532,622,910,7 6,0

6. Nisip naturale sort 0-4


100 100 10099,382,071,356,8 7,5 1,0

100 100 100 100 100 100 10097,492,1


7. Filer

4. Dozaje mixtur reciclat: conform tabel 2.


Tabel 2

Dozaje, %

Trece prin sita de ... mm, %

Materiale

MixturBitum Agregate 25 16 8 4 2 1 0,63 0,2 0,1

Mixtur recuperat

30 1,7 28,3 28,3 28,1 24,8 17,013,1 11,2 8,6 4,4 2,0

Pietri concasat sort 16-25


18
18 17,1 1,4 - - - - - - -

Pietri concasat sort 8-16


22
22
22 20,9 1,1 - - - - - -

Pietri concasat sort 4-8 6,0


6
6
6 5,7 0,5 - - - - -

Nisip de concasare sort 0-4


10
10
10 10
10
10 6,4 3,3 2,3 1,1 0,6

9,2 9,2 9,2 9,2 9,1 7,5 6,5 5,2 0,7 0,1
Nisip natural sort 0-4
9,2
Filer
2,0
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8

Bitum
2,8 2,8
- - - - - - - -

Total
100 4,5 95,5 94,6 77,6 52,8 38,629,0 23,0 18,1 8,1 4,5

Curba granulometric
99,0 81,3 55,3 40,430,4 24,1 18,9 8,5 4,7

Condiii tehnice SR 174-1


90-10073-9042-6128-4520-3514-3210-305-202-7

5. Stabilire dozaje optime


Se prepar n laborator mixtur asfaltic reciclat cu 3 dozaje de liant (n cazul de fa cu 4,2%; 4,5% i 4,7%) i se
determin caracteristicile fizico-mecanice conform tabel 5.
Se alege ca dozaj optim procentul minim de liant pentru care mixtura are un aspect corespunztor i caracteristici care
se ncadreaz n limitele prescrise.