Sunteți pe pagina 1din 12

cititi stirile din constructii si imobiliare pe www.arenaconstruct.ro

STANDARD DE COST

SCOST – 01

Cladiri administrative

Elaborator

Indicativ:

SCOST – 01

Obiectiv

STANDARD DE COST

I. Preambul

Standardul de cost constituie documentul de referinţă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 "Cheltuieli pentru investiţia de bază" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

La elaborarea prezentului standard de cost s-au avut in vedere:

- studiu parametric pentru clădiri civile cu diferite destinaţii, capacităţi, configuraţii arhitectural - structurale şi sisteme tehnice/echipamente

- stabilirea de costuri unitare pe categorii de lucrări de construcţii/instalaţii pentru tipul de clădire rezidenţială/nerezidenţială, inclusiv pentru cele care utilizează energie din surse regenerabile, general aplicabil la realizarea de obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

- stabilirea de costuri unitare pentru categorii de lucrări de construcţii/instalaţii, inclusiv utilaje, echipamente cu/fără montaj şi/sau dotări necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului (daca este cazul), astfel încât să poată fi determinate, defalcat, cheltuielile pentru investiţia de bază, precum şi cheltuielile detaliate pe structura devizului pe obiect (clădire rezidenţială/nerezindenţială), cu respectarea prevederilor cap.4 din devizul general aprobat prin HG nr. 907/2016;

- stabilirea de niveluri maximale de costuri unitare/cheltuieli pentru obiectul de construcţii, în funcţie de destinaţie/capacitate/amplasament/geometrie/configuraţie arhitectural- structurală/caracteristici volumetrice - gabaritice/soluţii tehnice/utilităţi/sisteme tehnice/ echipamente/dotări/spaţii anexe (daca este cazul), pe baza categoriilor de lucrări de construcţii/instalaţii;

- estimarea costurilor unitare pentru fiecare tip de clădire rezidenţială/nerezidenţială pe baza

destinaţiei, capacităţii, configuraţiei arhitectural-structurale şi sistemelor tehnice/echipamentelor analizate; - evidentierea concluziilor studiului cuprinde o descriere tehnică detaliată a elementelor constitutive ale acestora, cu incadrarile aferente.

La stabilirea costului investiţiei de bază s-au avut în vedere:

- salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei

anului 2016;

- contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri (C.A.S.,

C.A.S.S., ajutor şomaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 156/2016; pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- cota de cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- distanţe de transport: transport de materiale 25 km/10 km.

- cursul valutar care se ia în calcul este cel utilizat la fundamentarea bugetului pentru anul 2017.

II. Domeniu de aplicare Prezentul standard de cost se adreseaza beneficiarilor/investitorilor/proprietarilor /administratorilor de clădiri, proiectanţilor, executanţilor de lucrări de construcţii/instalaţii şi autorităţilor administraţiei publice locale pentru:

fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor noi de investiţii finanţate din fonduri publice;

fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanţarea programelor de investiţii în condiţii de eficienţă economică;

elaborarea ofertelor de către operatorii economici în vederea contractării lucrărilor de construcţii.

III. Obiectiv de referinţă III.1. Prezentare generală Destinaţie: constructie cladire de spatii administrative si dotari conexe; Funcţiune: sediu primarie; Lista orientativa a spatiilor interioare:

Ds: Centrala termica, Parcare demisol, Spatii depozitare, Casa scarii, Spatii tampon, Spatii Tehnice; E: Casa scarii, Circulatii, Grupuri Sanitare, Sala conferinta, Birouri, Arhiva, Sala Mese, Oficiu;

III.2. Date tehnice orientative Capacitate: 80-120 persoane Număr de unităţi: 1 Categorie de importanţă: „C” – Normala Clasa de importanta: III Regim de înălţime: Ds + P +E Dimensiuni in plan de 34,30 x 19,80m Infrastructura: fundatii de tip talpi continue din beton, dispuse pe directiile principale ale constructiei. Suprastructura: cadre de beton armat dispuse pe doua directii ortogonale, cu stalpi incastrati in fundatii, plansee din beton armat; Tip invelitoare: sarpanta simpla, alcatuita din pane si capriori din lemn, invelitoare din tigla metalica profilata Suprafaţă construită: 607,13 mp Suprafaţă desfăşurată (inclusiv demisol): 1821,39 mp

Arhitectura:

Inchiderile exterioare se realizeaza cu pereti de 30 cm grosime din zidarie de caramida si placare cu polistiren de 10.0 cm grosime, asigurandu-se rezistenta termica necesara. Compartimentarile interioare se realizeaza cu pereti din zidarie de caramida. Compartimentarile interioare pentru cabinele sanitare vor fi realizate din panouri tip HPL (laminat la inalta presiune) cu o grosime de 10mm, de culoare alba. La interior finisajele sunt pardoseli din parchet trafic intens in spatiile destinate birourilor si camerelor si gresie in holuri si incaperile umede: grupuri sanitare, bucatarii, camera tehnica. Pardoseala in zona parcarii - rasina sintetica poliuretanica. Peretii vor fi zugraviti cu var lavabil sau, in spatiile umede, bucatarii, camera tehnica, cu faianta. Tavanele - zugravite cu var lavabil in toate spatiile. Tamplaria exterioara - din PVC cu geam termoizolant. Tamplarie interioara - usi din placaj furniruite.

III.3. Caracteristici esenţiale de calcul Categoria de importanta a constructiei, conform HGR 766/1997, este “C” – constructie de importanta normala. Seismicitatea zonei, conform P100-1/2013 este caracterizata pentru un cutremur avand durata de revenire IMR=225 ani si prezinta urmatoarele caracteristici: ag = 0.35g, TC = 1.00sec. Clasa de importanta a constructiei este III, pentru care γI = 1.00

III.4. Planuri şi secţiuni caracteristice Plan demisol Plan parter Plan etaj Plan invelitoare Secţiune caracteristică - longitudinala Secţiune caracteristică - transversala

IV. Cost investiţie de bază IV.1. Cost total Tabel IV.1 (valori informative)

   

Valoare (fără

Valoare (fără

Nr.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli

TVA)

TVA)

crt.

 

Lei

Euro

1

2

34

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază

 

4.1

Construcţii şi instalaţii

4,447,204

997,131

4.1.1

INFRASTRUCTURA

1,142,834

256,241

4.1.2

SUPRASTRUCTURA

1,057,863

237,189

4.1.3

ARHITECTURA

1,709,875

383,380

4.1.4

INSTALATII (sanitare, termice, electrice, HVAC, PSI)

496,282

111,274

4.1.5

INSTALATII (sisteme regenerabile)

40,350

9,047

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

23,414

5,250

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

409,400

91,794

 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport

   

4.4

0

0

4.5

Dotari

572,100

128,274

4.6

Active necorporale

0

0

 

TOTAL

5,452,118

1,222,448

*) 1 euro = 4,46 lei **) Lista de utilaje si echipamente tehnologice cu montaj:

- arhitectura: dispozitiv de urcare pentru persoane cu dizabilitati(servoscara), trape fum de acoperis, trape fum verticale;

- instalaţii electrice şi automatizare: centrală telefonică, centrală de avertizare si semnalizare incendiu, grup

electrogen, tablouri electrice;

- instalaţii sanitare: hidrofor, separator de hidrocarburi, statie pompare hidranti interiori si exteriori, cazan termic si

vas de expansiune, statie epurare;

- instalaţii ventilare, climatizare: pompă sumersibilă, rooftop si ventilatie extractie aer, sistem climatizare tip split;

- echipamente pentru producere energie regenerabila: kit instalatii panouri solare;

***) Lista de dotări:

- dotări multimedia şi sonorizare: videoproiectoare, ecran proiecţie, televizor LCD, DVD playere, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, DVD sistem cu plasmă;

- dotări lumini: proiectoare, dimmeri, rack pentru dimmeri;

- dotări mobilier: birouri si scaune operationale, scaune conferinte, dulapuri. Precizare

La stabilirea costului total s-au luat în calcul:

Costul investiţiei de bază se stabileşte în funcţie de:

- preţuri exprimate la nivelul lunii decembrie 2016 pe bază de liste cu cantităţi pe categorii de lucrări, inclusiv pentru materiale, utilaje şi transport;

- salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2016 (2.885 Lei);

- contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri (C.A.S., C.A.S.S., ajutor şomaj, CCI., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 156/2016; pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

- cota de cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi, respectiv, de 5%;

- distanţe de transport: transport de materiale 25 km/10 km.

Cursul valutar care se ia în calcul este cel utilizat la fundamentarea bugetului pentru anul 2017 (1 euro = 4,46 lei).

IV.2. Cost unitar Tabel IV.2 (valori de referinţă)

COST UNITAR Investitie de baza Constructii si instalatii (Cap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) Cost unitar

COST UNITAR

Investitie de baza

Constructii si instalatii (Cap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

Cost unitar (exclusiv TVA)

Cost unitar (exclusiv TVA)

Lei/mp ACD

2,993

2,679

Euro/mp ACD

671

601

*) 1 euro = 4,46 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2017).

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016:

- CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;

- CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli;

- CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste.

fonduri publice, pentru următoarele

capitole/subcapitole de cheltuieli se recomanda a se lua în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente raportate la investitia de baza (constructii si

instalatii, conf. Cap.4.1, 4.2, 4.3, 4.4), astfel:

Cap. 3.1

2.

Pentru

eficientizarea

cheltuielilor

din

Studii – 1,00%

3.1.1. Studii de teren – 0,45%

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului – 0,15%

3.1.3. Alte studii specifice – 0,40%

Cap. 3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii* – 0,10%

Cap. 3.3

Expertizare tehnică – 0,50%

Cap. 3.4

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor – 0,20%

Cap. 3.5

Proiectare – 6,60%

3.5.1. Temă de proiectare – 0,10%

3.5.2. Studiu de prefezabilitate – 0,50%

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz

general – 1,50%

3.5.4.

Documentaţiile

tehnice

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor ** – 2,00%

necesare

în

vederea

obţinerii

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – 0,50%

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 2,00%

Organizarea procedurilor de achizitie – 0,10% Consultanta – 1,50% 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii – 1,35% 3.7.2. Auditul financiar – 0,15% Asistenţă tehnică – 1,50%

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului – 0,30%

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor – 0,20% 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al

Cap. 3.6

Cap. 3.7

Cap. 3.8

lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – 0,10%

3.8.2.

Cap. 5.1

Dirigenţie de şantier – 1,20% Organizare de şantier – 2,5%

Cap. 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute – 10% (se stabileşte conform prevederilor anexei nr. 6 "Metodologie privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect" la HG nr.

907/2016).

* Taxele pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor aferente nu sunt incluse in Cap. 3.2, ci in Cap. 5.2.5 - Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare – conform HG907/2016. ** Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – cuprind intocmirea proiectului faza DTAC conform Legii 50 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Creşterea costului unitar, datorată influenţei zonei seismice şi climatice de calcul a amplasamentului investiţiei, precum şi/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investiţiei de referinţă, se justifică distinct în documentaţia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

4. Caracteristicile arhitecturale, structurale si instalatiile obiesctului de referinta sunt cu caracter orientativ si nu sunt obligatorii, acestea avand scop de ghidare in estimarile financiare maximale pentru fundamentarea prezentului standard de cost.

2510053066553015525

2030

2510053066553015525 2030 6 5 4 3 1 2 A B C D E F G H

6

5

2510053066553015525 2030 6 5 4 3 1 2 A B C D E F G H
2510053066553015525 2030 6 5 4 3 1 2 A B C D E F G H
2510053066553015525 2030 6 5 4 3 1 2 A B C D E F G H

4

3

1

2

2510053066553015525 2030 6 5 4 3 1 2 A B C D E F G H
2510053066553015525 2030 6 5 4 3 1 2 A B C D E F G H
A B C D E F G H I J 3480 25 150 530 530
A
B
C
D
E
F G
H
I J
3480
25
150
530
530
290
430
290
530
530
150
25
150
630
120
140
120
150
120
70
480
70
120
150
120
140
120
150
120
140
120
100
150
616
F3
acces camera tehnica
S=7.21mp
P=14.42m
pardoseala gresie
antiderapanta
6
pereti -
tavan -
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
28
28
28
28
28
461
15
U8
U8
hp=15
hp=15
5
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
360
120
60
30
60
120
140
120
150
120
80
80
120
150
120
140
120
150
120
140
120
60
40
790
9
9
500
8
10
grup electrogen
S=20.24 mp
7
11
Spatiu depozitare
P=20.00m
S=33.83mp
6
12
P=26.60 m
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
305
195
pardoseala gresie
5
13
h=2.43m
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
120
4
14
120
F1
h=2.43m
7
8
9
F1
EI 180
60
60
3
15
Centrala termica
EI 90C
2
16
90
S=19.35 mp
U4
spatiu tampon
3
P=20.00 m
215
1
S=15.26mp
220
55
90
135
P6
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
30
55
90
385
260
casa scarii
P=20.22m
Ø 450
30
30
pardoseala gresie
S=7.89mp
Cos fum
P6
pereti zugraveala lavabila
h=2.43m
P=12.10m
tavan zugraveala lavabila
EI 180
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
h=2.55m
Loc pentru cutie
25
135
EI 60C
cu nisip si lopata
20
55
EI 90C
195
U4
h=2.55m
165
U4
305
30
60
90
15
340
30
130
30
260
EI 60C
100
90
EI 60C
U4
U4
645
EI 60C
EI 60C
190
215
140
20
200
50
EI 60C
REI 150
EI 180
4
EI 180
EI 180
EI 180
P6
U4
U4
U4
645
40
545
90
245
90
840
90
30
260
30
500
30
390
90
170
3400
spatiu tampon 2
spatiu tampon 4
spatiu tampon 1
S=4.08mp
S=3.50 mp
S=4.29mp
P=9.20m
P=7.80m
P=8.50m
pardoseala gresie
120
pereti zugraveala lavabila
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
F1
60
tavan zugraveala lavabila
h=2.43m
h=2.43m
h=2.43m
parcare
S=345.12mp
P=101.90m
pardoseala rasina sintetica poliuretanica
rampa 17.65%
635
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
U7
215
Hi1
h=2.43m
rampa acces parcare
B
B
S=43.50mp
P=26.40m
pardoseala rasina sintetica poliuretanica
pereti tencuiala exterior
120
F1
90
150
500
30
500
30
260
30
250
150
1260
90
150
Hi2
3
260
P50
spatiu tampon 5
500
500
S=18.24mp
30
P=30.80m
30
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
110
90
150
90
h=2.43m
440
90
190
90
70
U4
U4
U4
U4
1
2
3
4
5
6
260
90
60
30
60
90
350
30
60
90
100
30
220
statie pompare
centrala detectare
120
S=7.26mp
120
hidrofor+ atelier intretinere
tablou electric general
F1
semnalizare
F1
P=11.00m
90
S=13.53mp
S=8.25mp
60
S=16.50mp
pardoseala gresie
P=14.80m
P=12.60m
P=16.60m
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
h=2.43m
h=2.43m
h=2.43m
h=2.43m
1600
30
80
30
1070
30
220
40
60
120
140
120
150
120
140
120
630
30
40
30
260
30
60
120
140
120
60
30
60
120
70
40
120
60
40
U5
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
hp=155
2
magazie piese schimb
pise schimb electrice
S=6.88mp
550
30
80
S=5.00mp
290
40
P=13.50m
980
P=10.50m
40
F1
F1
F1
F1
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
F1
F1
F1
F1
80
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
U5
tavan zugraveala lavabila
200
h=2.43m
h=2.43m
1
155
200
120
210
160
120
155
120
160
210
120
200
100
trapa fum
trapa fum
120/90
120/90
F2
hp=155hp=155
40
120120155120120
40
hp=155
hp=155
40
160
120
250
220
120
160
40
120
120
15
60
500
2103090170
EI 180
170
120
120
60
200
90
260
215
210
EI 180
460
70
30635530
120
30
350
1165
90
120
215
120
60
200
90
215
120
EI 180
120
120
60
60
150
350
40
460
120
60
500
REI 180
185191
28
28
28
28
28
28
28
28
409
9trx28x17.5
4580
REI 150
90
336
174
A
7trx28x17.5
17030
282828282828247
90
80
600
40
215
200
30
REI 150
140
EI 60C
120
90
60
215
330
3012540
530
40
330
30
635
70
460
40
100
40
1695
140
EI 60C
90
120
120
215
60
60
120
120
60
60
530
100
40
140
500
EI 60C
90
120
120
215
60
60
170
330
90
215
EI 60C
120
120
90
140
60
60
215
90
EI 60C
330
90
215
U4
40
60
100
120
50
30
140
635
215
hp=155
hp=155
F4
10020012021010306353010210120200155
25
155
530
665
530
100
25
2030
3063530
F1 150 100 120 140 120 150 120 140 120 50 1060 50 120 140
F1
150
100
120
140
120
150
120
140
120
50
1060
50
120
140
120
150
120
140
120
100
150
25
150
530
530
290
430
290
530
530
150
25
3480
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A

Sc=607.13mp

Su=511.82mp

St=50.71mp

Sd=1821.39mp

Categoria de importanta a lucrarilor este "C", clasa de importanta a constructiilor III. Gradul II de rezistenta la foc

plan DEMISOL

A B C D E F G H I J 3480 25 150 530 530
A B
C
D
E
F G
H
I J
3480
25
150
530
530
290
430
290
530
530
150
25
150
360
120
150
120
140
120
150
120
70
150
180
150
70
120
150
120
140
120
150
120
140
120
100
150
scara acces secundar
S=8.44mp
P=13.12m
pardoseala gresie antiderapanta
F3
balcon 1
balcon 2
balcon 3
balcon 4
balcon 5
balcon 6
balcon 23
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
S=0.80mp
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
6
120/80
120/80
120/80
120/80
120/80
120/80
120/80
P=4.20m
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
6
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
pardoseala gresie
pereti -
pereti -
F4
F4
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
antiderapanta
U3
196
160
15
tavan -
160
tavan -
pereti -
160
160
tavan -
160
tavan -
160
tavan -
160
tavan -
tavan -
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
casa scarii
S=25.20mp
P=20.60m
5
5
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
hp=220
hp=220
tavan zugraveala lavabila
balcon 22
60
120
80
80
120
60
h=3.30m
balcon 10
320
120
60
60
120
140
120
60
70
70
60
120
140
120
60
60
120
140
120
60
S=0.80mp
U13
U13
S=0.80mp
210
210
P=4.20m
P=4.20m
9
9
pardoseala gresie
pardoseala gresie
antiderapanta
antiderapanta
pereti -
w.c.
barbati
8
10
w.c. femEI
pereti -
tavan -
tavan -
S=7.07mp
S=7.07mp
70
7
11
70
P=10.64m
P=10.64m
U13
U13
210
pardoseala gresie
pardoseala gresie
210
6
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
25
12
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
tavan zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
50
birou rezerva
h=3.00m
h=3.00m
260
24
13
1
birou audiente/oficiu casatorii
120
1
139
139
120
S=25.00mp
contabilitate
120
S=25.00mp
260
23
80
180
14
120
P=20.00m
U2
70
S=25.00mp
U2
P=20.00m
180
80
220
pardoseala parchet trafic intens
U13
P=20.00m
220
210
pereti zugraveala lavabila
pardoseala parchet trafic intens
22
15
U11
U11
tavan zugraveala lavabila
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
50
h=3.30m
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
21
16
tavan zugraveala lavabila
h=3.30m
h=3.30m
20
19
Ø 450
30
180
80
30
Cos fum
g.s. barbati
18
80
180
30
500
30
500
40
S=5.67mp
P=9.56m
17
g.s. femEI
500
pardoseala gresie
S=5.67mp
350
90
60
30
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
16
400
P=9.56m
tavan zugraveala lavabila
80
80
pardoseala gresie
registru agricol
h=3.00m
U10
U10
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
500
220
220
S=53.81mp
tavan zugraveala lavabila
90
90
320
645
h=3.00m
90
90
320
60
90
60
P=36.30m
pardoseala parchet trafic intens
260
260
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
4
h=3.30m
4
balcon 7
balcon 11
S=0.80mp
P6
S=0.80mp
290
150
P=4.20m
U9
U9
U9
U9
P=4.20m
pardoseala gresie
pardoseala gresie
30
90
180
90
640
400
410
90
410
90
30
antiderapanta
antiderapanta
pereti -
pereti -
tavan -
tavan -
oficiu
S=13.64mp
P=15.00m
50
50
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila+faianta
h=0.65-1.75
120
Hi4
120
tavan zugraveala lavabila
U2
U2
90
220
h=3.30m
220
U9
220
440
hol
S=167.81mp
P=67.70m
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
Hi3
tavan zugraveala lavabila
h=3.30m
B
B
50
50
asistenta sociala
90
S=13.64mp
U9
120
120
220
U2
P=15.00m
U2
220
w.c. persoane dizabilitati
220
90
pardoseala parchet trafic intens
U9
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
S=4.03mp
220
P=8.30m
h=3.30m
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
tavan zugraveala lavabila
2460
h=3.00m
balcon 8
1030
400
1030
440
balcon 12
S=0.80mp
40
440
30
30
90
180
90
390
90
160
110
180
110
40
90
190
500
90
90
30
30
60
90
290
40
F7
S=0.80mp
P6
P=4.20m
P6
P=4.20m
U9
pardoseala gresie
pardoseala gresie
U9
U9
U9
U9
antiderapanta
antiderapanta
pereti -
pereti -
3
tavan -
tavan -
3
hp=120
U9
10
90
160
350
90
60
90
90
320
40
90
130
500
30
60
90
120
90
140
260
400
30
260
evidenta populatiei(1)
registratura
taxe si impozite
S=25.00mp
S=6.76mp
220
S=51.38mp
F5
P=20.00m
P=10.40m
P=31.40m
60
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
casa bani
260
S=2.47mp
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
stare civila, resurse umane
h=3.30m
h=3.30m
P=7.10m
h=3.30m
S=25.00mp
80
50
P=20.00m
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
U5
200
50
pardoseala parchet trafic intens
90
hp=90
hp=90
U9
U6
pereti zugraveala lavabila
h=3.00m
220
tavan zugraveala lavabila
120
120
U2
h=3.30m
U2
220
220
90
90
U9
U9
220
220
F3
F3
paza
S=9.49mp
evidenta populatiei(2)
40
110
180
110
P=12.50m
30
balcon 9
S=9.49mp
balcon 13
S=0.80mp
90
P=12.50m
S=0.80mp
U9
P=4.20m
pardoseala parchet trafic intens
220
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
P=4.20m
pereti zugraveala lavabila
pardoseala gresie
hol intrare
h=3.30m
pardoseala gresie
500
500
tavan zugraveala lavabila
1030
antiderapanta
antiderapanta
S=14.60mp
pereti -
60
120
140
120
60
30
60
120
140
120
60
30
h=3.30m
60
120
140
120
150
120
140
120
60
pereti -
P=15.30m
tavan -
tavan -
pardoseala gresie
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
275
2
h=3.30m
F6
2
60
30
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
160
balcon 14
balcon 15
160
balcon 16
160
balcon 17
160
160
balcon 18
160
balcon 19
160
balcon 20
160
balcon 21
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
260
400
260
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
30
195
35
30
110
180
110
30
35
180
45
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
antiderapanta
120/80
antiderapanta
120/80
antiderapanta
120/80
antiderapanta
120/80
120/80
120/80
120/80
120/80
hp=100
hp=100
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
U1
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
1
1
F2
F2
supralumina
180/100
scara acces principal
S=27.72mp
P=21.16m
pardoseala gresie antiderapanta
Sc=607.13mp
Su=522.80mp
St=54.56mp
Sd=1821.39mp
Categoria de
importanta a
lucrarilor este
"C", clasa de
importanta a
constructiilor III.
Gradul II de
rezistenta la foc
scara acces secundar
60
580
60
S=8.44mp
P=13.12m
pardoseala gresie antiderapanta
scara acces secundar
S=5.76mp
P=12.00m
F1
pardoseala gresie antiderapanta
150
100
120
140
120
150
120
140
120
50
85
180
175
180
175
180
85
50
120
140
120
150
120
140
120
100
150
plan PARTER
25
150
530
530
290
430
290
530
530
150
25
3480
A
B
C
D E
F G
H
I J
2030
2510053066553015525
155
200
120
210
160
120
155
120
160
530
100
supralumina
supralumina
120/80
120/80
F2
160
160
supralumina
supralumina
120/80
120/80
160
160
40
120
120
65
25
65
120
120
40
305
305
40
220120160
30
160220
120
500
500
120
120
15
220
50
65
90
150
150
90
65
150
90
155
90
150
120
120
90
90
220
220
220
220
50
50
20590205
500
20590205
500
120
120
90
90
220
220
220
220
50
50
30
30
500
40
120
120
220
220
50
50
3709040
90
215
195
90
80
635
219
272
40
365
1030
25
80
113
100
90
90
90
1
1
220
120
180
80
220
260
80
275
90
30
220
40
30
210
hp=120
REI 150
REI 60
REI 60
275
90
110
130
12trx28x17.5
185805563570220
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
290
635
135
493
1062
180
180
180
REI 150
220
220
220
A
A
365
7trx28x17.5
275
90
110
130
REI 60
REI 60
REI 150
478
hp=120
28
28
28
2828
18272
2828
28
80
275
90
30
25
80
113
90
365
210
218
220
180
120
220
80
365
30
95
30
155
10
1580
272
1
1
10
90
90
90
240
80
180
120
120
90
220
220
220
50
50
500
60
120
120
220
220
50
50
500
90CEI
40460
U4
30
500
90
90
120
120
220
220
220
220
112.5
90
432.5
50
50
112.5
90
462.5
90
220
120
120
220
220
50
50
1165
530
500
160120250
160
120
220
160
160
635
120120155120120
supraluminasupralumina
120/80
120/80
160
160
F4
supraluminasupralumina
120/80
120/80
300120210160120155120160210200155
120
25
155
530
665
530
100
25
2030
30

25

100

530

665

2030

530

155

25

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H I J 3480 25 150 530 530
A B
C
D E
F G
H
I J
3480
25
150
530
530
290
430
290
530
530
150
25
150
100
120
140
120
150
120
140
120
150
120
70
150
180
150
70
120
150
120
140
120
150
120
140
120
100
150
F8
F3
balcon 1
balcon 2
balcon 3
balcon 4
balcon 5
balcon 6
balcon 7
balcon 8
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
trapa fum
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
120/80
120/80
120/80
120/80
120/80
120/80
120/80
120/80
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
6
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
antiderapanta
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
F4
hp=65;275
F4
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
tavan -
160
tavan -
160
tavan -
160
tavan -
160
160
tavan -
160
tavan -
160
tavan -
160
tavan -
casa scarii
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
S=25.20mp
P=20.60m
5
pardoseala gresie
hp=220
pereti zugraveala lavabila
hp=220
balcon 9
60
120
80
tavan zugraveala lavabila
80
120
60
balcon 13
70
70
S=0.80mp
U13
h=3.30m
U13
S=0.80mp
60
120
140
120
60
30
60
120
140
120
60
w.c. femEI
210
210
P=4.20m
P=4.20m
500
S=7.07mp
500
28
28
pardoseala gresie
pardoseala gresie
P=10.64m
antiderapanta
antiderapanta
pardoseala gresie
w.c.
barbati
27
60
120
140
120
60
60
120
140
120
60
pereti -
29
pereti -
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
tavan -
tavan -
S=7.07mp
tavan zugraveala lavabila
70
26
30
70
P=10.64m
h=3.00m
U13
U13
210
pardoseala gresie
210
25
49
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
31
50
tavan zugraveala lavabila
50
260
h=3.00m
48
32
1
120
1
139
139
120
oficiu
camera(1)
120
arhiva
260
47
80
180
33
S=25.00mp
120
70
S=25.00mp
U2
U2
S=50.66mp
180
80
P=20.00m
220
U13
P=20.00m
220
46
210
P=36.20m
34
pardoseala gresie
U11
U11
pereti zugraveala lavabila+faianta
risc mare incendiu
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
h=0.65-1.75
45
35
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
h=3.30m
h=3.30m
h=3.30m
44
36
43
Ø 450
37
30
180
80
30
400
40
Cos fum
42
38
g.s. barbati
80
180
30
30
500
30
500
40
S=5.67mp
41
g.s. femEI
39
P=9.56m
S=5.67mp
pardoseala gresie
40
40
P=9.56m
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
pardoseala gresie
80
80
tavan zugraveala lavabila
U10
U10
pereti zugraveala lavabila+faianta h=220
h=3.00m
220
220
350
90
60
30
320
90
90
tavan zugraveala lavabila
EI 90C
P6
P6
h=3.00m
EI 90C
90
90
320
340
90
70
260
260
EI 180
EI 180
4
balcon 10
balcon 14
S=0.80mp
P6
S=0.80mp
130
90
220
P=4.20m
U9
U9
U9
P=4.20m
440
30
pardoseala gresie
hol+bucatarie (1)
pardoseala gresie
antiderapanta
30
90
410
90
410
400
410
90
530
antiderapanta
S=9.17mp
pereti -
pereti -
P=14.90m
tavan -
tavan -
90
pardoseala gresie
secretar
440
U9
pereti zugraveala lavabila+faianta
S=13.42mp
220
U12
P=14.90m
h=0.85-1.75 la blat
tavan zugraveala lavabila
50
pardoseala parchet trafic intens
h=3.00m
50
pereti zugraveala lavabila
90
tavan zugraveala lavabila
U9
h=3.30m
220
120
Hi6
120
U2
U2
40
220
210
500
1040
500
210
220
30
90
80
70
baie(1)
240
10
190
40
S=3.84mp
P=8.00m
hol
pardoseala gresie
pereti faianta
S=135.71mp
tavan zugraveala lavabila
P=61.90m
h=2.70m
gol
pardoseala gresie
gol
Hi5
S=10.25mp
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
S=10.25mp
P=14.10m
P=14.10m
h=3.30m
baie(2)
440
30
S=3.84mp
P=8.00m
B
B
pardoseala gresie
50
pereti faianta
50
tavan zugraveala lavabila
240
190
40
h=2.70m
40
30
90
80
70
10
120
120
U2
U2
220
220
90
viceprimar
U9
220
S=13.42mp
P=14.90m
hol+bucatarie(2)
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
S=9.17mp
U12
90
P=14.90m
440
U9
pardoseala gresie
h=3.30m
220
balcon 11
pereti zugraveala lavabila+faianta
balcon 15
2460
S=0.80mp
h=0.85-1.75 la blat
tavan zugraveala lavabila
S=0.80mp
30
90
410
90
520
180
520
90
530
P6
P=4.20m
P=4.20m
h=3.00m
pardoseala gresie
P6
pardoseala gresie
U9
U9
U6
U9
130
90
220
antiderapanta
antiderapanta
pereti -
pereti -
tavan -
tavan -
3
40
350
90
60
30
30
30
260
90
90
30
260
30
110
180
110
30
260
180
320
30
340
90
70
40
560
440
980
500
500
camera (2)
50
birou rezerva
50
S=25.00mp
90
primar
U9
S=25.00mp
P=20.00m
220
P=20.00m
120
S=27.88mp
secretara primar
sala conferinta
pardoseala parchet trafic intens
P=22.00m
S=22.00mp
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
120
U2
U2
220
S=63.95mp
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
220
P=18.80m
P=34.30m
h=3.30m
h=3.30m
h=3.30m
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
pardoseala parchet trafic intens
pereti zugraveala lavabila
tavan zugraveala lavabila
h=3.30m
h=3.30m
balcon 12
balcon 16
S=0.80mp
S=0.80mp
P=4.20m
60
120
140
120
120
120
140
120
60
60
120
140
120
60
30
60
120
140
120
60
P=4.20m
pardoseala gresie
pardoseala gresie
antiderapanta
antiderapanta
pereti -
pereti -
tavan -
tavan -
2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
U2
160
160
160
160
160
160
160
160
balcon 17
balcon 18
balcon 19
balcon 20
balcon 22
balcon 23
balcon 24
balcon 25
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
45
180
175
180
175
180
45
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
S=0.80mp
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
P=4.20m
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
supralumina
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
pardoseala gresie
antiderapanta
120/80
antiderapanta
120/80
antiderapanta
120/80
antiderapanta
120/80
120/80
antiderapanta
120/80
antiderapanta
120/80
antiderapanta
120/80
antiderapanta
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
pereti -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
tavan -
1
U1
U1
U1
balcon 21
930
S=7.44mp
P=20.20m
pardoseala gresie
antiderapanta
plan ETAJ
supralumina
supralumina
supralumina
pereti -
tavan -
180/100
180/100
180/100
Sc=607.13mp
Su=503.74mp
St=26.64mp
Sd=1821.39mp
F1
Categoria de
importanta a
150
100
120
140
120
150
120
140
120
50
85
180
175
180
175
180
85
50
120
140
120
150
120
140
120
100
150
25
150
530
530
290
430
290
530
530
150
25
3480
lucrarilor este
"C", clasa de
importanta a
constructiilor III.
Gradul II de
rezistenta la foc
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
100200120210160120155120160210120190165
supralumina
supralumina
120/80
120/80
F2
160
160
supralumina
trapa fum
120/80
120/80
40
120
120
65
22.5
65
120
120
40
305
305
160
160
220120160
160120220
500
50
120
120
220
220
50
112.5
90
102.5
102.5
90
112.5
112.59023090112.5
120
120
635
90
90
220
220
220
220
50
50
140220140
500
205
90
165
205
20590205
120
120
220
220
50
50
90
90
120
120
220
220
220
220
215205215
4040
500
50
50
500
EI 180
219
272
40
635
1030
25
80
113
100
90
90
1
1
120
180
80
220
80
210
REI 150
12trx28x17.5
1858055
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
135
180
180
180
220
220
80
A
A
12trx28x17.5
630
80
REI 150
80
635
30
25
80
113
210
218
180
120
220
80
272
1
1
10
90
90
90
655
215205215
120
120
90
90
220
220
220
220
50
50
120
120
220
220
50
50
500
500
120
120
220
220
45903659045
50
50
90
45
45
90
161
25
25
161
80
80
210
210
120
120
90
90
220
220
220
220
50
500
50
225115160
500
160120220
135
170
170
135
160
160
305
305
2565120120
65
120
120
supralumina
supralumina
120/80
120/80
160
160
F4
supralumina
supralumina
120/80
120/80
155
200
115
215
160
120
155
120
160
210
120
200
100
2510053066553015525
2030

100

530

915

2230

530

155

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H I J 3680 125 150 530 530
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
3680
125
150
530
530
290
430
290
530
530
150
125
150
1350
680
1350
150
F3
36.4% -20°
36.4% -20°
6
5
Ø 450
Cos fum
trapa fum
F9
4
36.4% -20°
36.4% -20°
36.4% -20°
36.4% -20°
B
B
3
36.4% -20°
36.4% -20°
2
1
plan INVELITOARE
F1
Categoria de
importanta a
lucrarilor este
150
1060
1260
1060
150
125
150
530
530
290
430
290
530
530
150
125
"C", clasa de
importanta a
constructiilor III.
3680
Gradul II de
rezistenta la foc
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
125100530665530155125
F2
36.4% -20°36.4%
-20°
36.4% -20°
36.4% -20°
A
A
36.4% -20°
36.4% -20°36.4%
-20°
F4
125100530665530155125
155
530
915
530
100
2230

sectiune

longitudinala

invelitoare tabla tip tigla 0.8mm astereala termoizolatie vata minerala intre capriori folie anticondens rigips EI30
invelitoare tabla tip tigla 0.8mm
astereala
termoizolatie vata minerala intre capriori
folie anticondens
rigips EI30
+12.227
+12.227
+10.976
+10.365
+9.94
placa b.a. 15cm
polistiren extrudat 10cm
plafon rigips EI 30
+8.70
+8.50
+8.30
+8.40
+8.30
+7.75
+7.50
+7.40
EI 30
EI 30
EI 30
EI 30
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
polistiren expandat 10cm
tencuiala driscuita armata
cu plasa din fibra de sticla
+6.95
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
+6.40
+6.30
+6.30
+5.65
+5.10
strat finit 1.5cm
strat suport 1 cm
sapa nivelare 7.5cm
placa b.a. 15cm
plafon rigips EI30
+4.85
+4.20
+4.20
+4.20
+3.55
+3.30
+3.20
EI 30
EI 30
EI 30
EI 30
EI 30
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
polistiren expandat 10cm
tencuiala driscuita armata
cu plasa din fibra de sticla
+2.75
+2.20
+2.10
+2.10
+1.80
strat finit 1.5cm
strat suport 1 cm
sapa nivelare 7.5cm
placa b.a. 15cm
polistiren expandat 10 cm
rigips EI30
+1.20
+0.975
+0.90
±0.00
±0.00(70.125)
-0.50
-0.65
strat finit 1.5cm
strat suport 1 cm
-1.25
-1.225
sapa nivelare 7.5cm
placa b.a. 20cm
645
umplutura 40cm
EI 180
EI 180
EI 180
REI 150
-1.75(68.375)
sapa protectie 5cm
membrana hidroizolanta 3 straturi
strat egalizare beton 10cm
perna balast conform studiu geo min 100cm
pamant natural compactat
-1.40
-2.80
-2.80
-2.90
-3.50
100
100
25
150
530
530
290
430
290
530
530
150
25
3480
105
138
243
330
750
251.1
330330243
750

A B

C

D E

F G

H

I J

tencuiala interioara +glet +vinarom alb 2cm zidarie caramida polistiren expandat 10cm tencuiala driscuita armata cu plasa din fibra de sticla

tencuiala interioara +glet +vinarom alb 2cm zidarie caramida polistiren expandat 10cm tencuiala driscuita armata cu plasa din fibra de sticla

Categoria de importanta a lucrarilor este "C", clasa de importanta a constructiilor III. Gradul II de rezistenta la foc

362

sectiune

transversala

Categoria de importanta a lucrarilor este "C", clasa de importanta a

constructiilor III. Gradul II de rezistenta la foc

a constructiilor III. Gradul II de rezistenta la foc +8.30 invelitoare tabla tip tigla 0.8mm astereala

+8.30

invelitoare tabla tip tigla 0.8mm astereala termoizolatie vata minerala intre capriori folie anticondens rigips EI 30

placa b.a. 15cm polistiren extrudat 10cm plafon rigips EI 30

+12.227

REI 150

+8.40

REI 150

EI 30 EI 30 tencuiala interioara +glet +vinarom alb 2cm zidarie caramida polistiren expandat 10cm
EI 30
EI 30
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
polistiren expandat 10cm
tencuiala driscuita armata
cu plasa din fibra de sticla
REI 150
+6.30
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
polistiren expandat 10cm
tencuiala driscuita armata
cu plasa din fibra de sticla
strat finit 1.5cm
strat suport 1 cm
sapa nivelare 7.5cm
placa b.a. 15cm
plafon rigips EI 30
REI 150
+4.20
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
polistiren expandat 10cm
EI 30
EI 30
tencuiala driscuita armata
cu plasa din fibra de sticla
tencuiala interioara +glet
+vinarom alb 2cm
zidarie caramida
polistiren expandat 10cm
REI 60
REI 60
REI 150
tencuiala driscuita armata
cu plasa din fibra de sticla
+2.10
strat finit 1.5cm
strat suport 1 cm
sapa nivelare 7.5cm
placa b.a. 15cm
polistiren expandat 10 cm
rigips EI 30
±0.00
REI 150
EI 120
EI 30
REI 150
strat finit 1.5cm
strat suport 1 cm
sapa nivelare 7.5cm
placa b.a. 20cm
umplutura 40cm
sapa protectie 5cm
membrana hidroizolanta 3 straturi
strat egalizare beton 10cm
perna balast conform studiu geo min 100cm
pamant natural compactat
-1.225
EI 120
-2.80
-2.80
100
100
25
155
530
665
530
100
25
330330
REI 150

1 2

3

2030

4

5 6