Sunteți pe pagina 1din 99

S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.

Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov


Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Proiect nr: 54/2009

Creare Parc nou in Muncipiul Husi

Faza proiectare: P.Th.+C.S.


Beneficiar: Unitatea administrativ teritoriala Husi, judetul
Vaslui

Lista de semnaturi
Sef proiect: arh. Stroe Cristian

Instalatii electrice: ing. Maricela Bolea

Amenajari si inst. Irigatii: ing. Hutu Carmen

Plantari: ing. Georgiana Rusanu

1
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Lista de semnaturi ......................................................................................................................... 1

A)Partea scrisa ...................................................................................................... 4

1. DATE GENERALE .................................................................................................................. 4

1.1. DENUMIRE INVESTITIE: .................................................................................................. 4

1.2. AMPLASAMENT: ......................................................................................................... 4

1.3. TITULARUL INVESTITIEI: .............................................................................................. 4

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI: Unitatea administrativ teritoriala Husi, judetul Vaslui 4

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI: S.C. EUROCONTRACTOR S.R.L....................................... 4

2. DESCRIEREA LUCRARILOR ............................................................................................. 4

2.1. Generalitati .................................................................................................................... 4

2.1.1. Amplasamentul .......................................................................................................... 4

2.1.2. Topografie.................................................................................................................. 4

2.1.3. Clima si fenomenele naturale ale zonei ...................................................................... 5

2.1.4. Geologia si seismicitatea ............................................................................................ 5

2.1.5. Prezentarea proiectului pe specialitati........................................................................ 6

2.1.6. Devierile si protejarile de utilitati afectate .................................................................. 6

2.1.7. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea lucrari definitive si
provizorii 7

2.1.8. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemnea............................. 7

2.1.9. Trasarea lucrarilor ...................................................................................................... 8

2.1.10. Antemasuratoarea ..................................................................................................... 8

2.2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI ........................................................................ 8

2.2.1. VOLUMUL I – MEMORIU TEHNIC GENERAL ......................................................... 8

2.2.2. VOLUMUL II – MEMORIU TEHNIC PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII SI


AMENAJARE .............................................................................................................................. 9

2
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.2.3. VOLUMUL III – MEMORIU TEHNIC PENTRU REVITALIZAREA SPATIULUI


DENDROLOGIC ........................................................................................................................ 20

2.2.4. VOLUMUL IV – MEMORIU TEHNIC PENTRU INSTALATII PENTRU IRIGATII si


ALIMENTARE CU APA ............................................................................................................ 32

2.2.5. VOLUMUL V – MEMORIU TEHNIC PENTRU INSTALATII ELECTRICE SI


TELECOMUNICATII................................................................................................................. 37

3 . CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITATI .................................................... 43

3.1. CAIET DE SARCINI-CAIET DE SARCINI PLANTATII.................................................... 43

3.2. CAIET DE SARCINI-MOBILIERUL DE PARC.................................................................. 49

3.3. CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE ......................................................... 51

3.4. CAIET DE SARCINI INSTALATIE SUPRAVEGHERE VIDEO ................................. 73

3.5. CAIET DE SARCINI SISTEM IRIGATII SI ALIMENTARE CU APA .......................... 75

3.6. CAIET DE SARCINI –EXECUTIA LUCRARILOR DIN BETON ARMAT ................... 77

3.7. CAIET DE SARCINI –NISIP STABILIZAT ................................................................... 80

3.8. CAIET DE SARCINI –Locuri de joaca, zona skatepark ................................................... 81

B) PARTEA DESENATA .................................................................................... 99

3
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

A)Partea scrisa

1. DATE GENERALE

1.1. DENUMIRE INVESTITIE: Creare Parc nou in Municipiul Husi

1.2. AMPLASAMENT: Municipiul Husi, judetul Vaslui

1.3. TITULARUL INVESTITIEI: Unitatea administrativ teritoriala Husi,


judetul Vaslui

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI: Unitatea administrativ teritoriala Husi,


judetul Vaslui

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI: S.C. EUROCONTRACTOR S.R.L.

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Generalitati

2.1.1. Amplasamentul
Teren in suprafata de 9545 mp, este delimitat de paraul Draslavat, de zona de
arement de la Recea, terenul Unitatii Militare si Str. Drum Recea.

2.1.2. Topografie
Terenul pus la dispozitie pentru Creearea parc nou in Municipiul Husi, este localizat
in Municipiul Husi, fiind reprezentat de terenul avand suprafata de 9545mp. Acest teren se
afla in proprietatea Municipiul Husi.

4
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Vecinii sunt reprezentati astfel:


 N: Strand
 V si S : U.M. Husi
 E : Raul Draslavat

2.1.3. Clima si fenomenele naturale ale zonei


Date climatice :

Clima este temperat-continentală, expresie a asezării pe glob si pe continent, a


circulatiei generale a atmosferei si a unghiului de incidentă a razelor solare cu suprafata
orizontală a terenului la solstitii si echinoctii.
Temperatura medie multianuală este de 9,5 C, cu amplitudinea medie de 25,5 C ( - 3,8
in ianuarie si + 21,7 in iulie). Amplitudinea termică absolută este de 69,3 C (cu minima
absolută de – 29,1 la 1februarie 1937 si maxima absolută de + 40,2 la 30 august 1938).
Precipitatiile atmosferice sunt, in medie, de 581,5 mm / anual, cu variatii reduse in
plus sau in minus. Extremele ating cifre de 215,3 mm /an, in 1939, si maxima de 888,2 mm
/an, in 1940.

2.1.4. Geologia si seismicitatea


Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament, conform Normativului
P100/2006 sunt:

ag = 0,20g – valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului determinata pt. intervalul


mediu de recurentade referinta (IMR), corespunzator starii limite ultime ;

Tc = 0,7 s – perioada de colt a spectrului de raspuns pentru zona de amplasament considerat

Conform studiului geotehnic efectuat de catre « SC TOPOGEOTEHNICS SRL -


Vaslui», s-au evidentiat urmatoarele concluzii si recomandari :
 Amplasamentul, pentru realizarea parcului nou din mun. Husi, prezinta stabilitate
generala asigurata, terenul nefiind neafectat de degradari erosive majore sau alunecari de
teren.

 Stratificatia terenului in zona studiata apartine ca varsta cuaternarului dar la doua


faciesuri de sedimentare diferite – faciesul aluvionar si faciesul loessoid.

5
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

 Stratul bun de fundare pentru obiectele ce vor mobile spatiile verzi, in zon aluvionara
se va considera argila nisipoasa galbuie, umeda, vartoasa, ce apare imediat sub stratul de sol
vegetal

 Adancimea de fundare se va lua din conditia respectarii adancimii de inghet, cu o


incastrare a fundatiilor de 0,20m, in stratul bun de fundare . Df = 1,0m.

 Nivelul hydrostatic apare in jurul cotei de -2-3m, cu nivel sub presiune.

 Pentru obiectele ce se vor amplasa pe terasa stratul bun de fundare va fi pachetul


loessoid galbui-cafeniu, ce apare sub stratul vegetal.

 Adancimea minima de fundare se va considera adancimea de inghet plus o incastrare


a fundatiilor de 0,20m in stratul bun de fundare – Df = 1,20m

 Nivelul hydrostatic, pe terasa, variaza in intervalul 9-11m, cu nivel liber.

 Adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054/77 este de 100cm.

2.1.5. Prezentarea proiectului pe specialitati


Documentatia prezentului proiect tehnic se prezinta în 7 volume, respectiv:

Volumul I – Memoriu tehnic general

Volumul II – Memoriu tehnic pentru constructii si amenajari

Volumul III – Memoriu tehnic pentru revitalizarea fondului dendrologic

Volumul IV – Memoriu tehnic pentru instalatii de irigatii

Volumul V – Memoriu tehnic pentru instalatii electrice

Volumul VI – Caiete de sarcini pe specialitati.

Volumul VII – Listele cu cantitatile de lucrari si documentatia economica.

Volumele cuprind piese scrise, precum si piesele desenate corespunzatoare.

2.1.6. Devierile si protejarile de utilitati afectate


Lucrarile de amenajare a zonei verzi existente se vor realiza prin executatea
urmatoarelor lucrari principale de arhitectura si instalatii:

6
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

- lucrari pregatitoare pentru inceperea executiei (organizarea de santier la obiect, desfaceri


si eliberarea amplasamentului);
- lucrari de arhitectura pentru reamenajarea zonei (igienizarea amplasamentului,
amenajarea aleilor, amenajari peisagere si decorative, montarea mobilierului de parc);
- lucrari de toaletare a vegetatiei existente, curatarea si debarasarea vegetatiei uscate si
imbolnavite.
Materialele achizitionate pentru aceasta lucrare pot fi depozitate pana la punerea in
opera in incinta spatiului verde. Echipamentele necesare executiei, procurate de catre
executant, vor fi depozitate pana la montare in baza sa de productie.
In timpul desfasurarii lucrarilor de executie, muncitorii executanti (constructori si
montori) vor fi instruiti sa respecte cu strictete masurile si normele de protectia muncii si
de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatii de constructii montaj.
Obiectele cu care va fi mobilata organizarea de santier la obiect au caracter de
provizorat si vor functiona numai pe perioada executiei, fiind dezafectate la terminarea
lucrarilor. Aceste obiecte sunt utilizate zilnic de catre executant pentru activitatile
tehnologice de executie (ateliere, platforme de lucru, etc), pentru depozitarea materialelor
(magazii, depozite si platforme pentru depozitare) si pentru activitati sociale si
administrative (vestiare, birouri, etc).
In mod obligatoriu, in timpul executiei, executantul lucrarilor va asigura protectia
mediului si a instalatiilor electrice in functiune si va asigura conditiile de protectie a
muncii si a muncitorilor executanti.
Pentru inceperea executiei executantul va cere aprobarea de la forurile abilitate si va
incheia obligatoriu cu beneficiarul investitiei un program de executie detaliat cu durata si
termene de executie pe categorii de lucrari.
Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu se blocheze caile de acces pentru circulatia
masinilor de pompieri.

2.1.7. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea lucrari definitive
si provizorii
Sursele de energie electrică, telefon, alimentare cu apa, pentru organizarea de şantier,
vor fi cele existente in zona. Costul de realizarii conectarii la utilitati (energie electrica,
alimentare cu apa) atat pentru bransarea definitiva si pentru organizarea de santier sunt
prinse in devizul general.

2.1.8. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemnea


Caile acces, caile de comunicatii sunt cele existente deja pe locatie.

7
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.1.9. Trasarea lucrarilor


Pentru lucrările cuprinse în prezenta documentaţie, predarea amplasamentului se face
în mod obligatoriu de către reprezentantul beneficiarului.
Orice modificare de amplasament se va face numai cu acordul proiectantului.

2.1.10. Antemasuratoarea

În caietele de sarcini - parte integrantă a prezentului proiect tehnic, sunt prezentate


unităţile de măsura şi modul de efectuare a măsurătorilor pentru fiecare categorie de lucrări în
parte.
Se face precizarea că, în vederea recepţionarii lucrărilor, măsurătorile se vor face de
către constructor împreună cu reprezentantul beneficiarului, iar în caz de litigiu se va face
apel la proiectant.
Proiectantul îşi rezervă dreptul de a face măsurătorile de verificare pe parcursul
execuţiei lucrărilor.

2.2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

2.2.1. VOLUMUL I – MEMORIU TEHNIC GENERAL

Se urmaresc a fi realizate urmatoarele functionalitati:

realizarea unor principii compozitionale la un inalt nivel calitativ


realizarea imprejmuirii terenului ce urmeaza a fi destinat amenajarii ca parc
sistematizarea circulatiei pietonale prin amenajarea unor alei, pentru fluidizarea
circulatiei pietonale
introducere mobilier de parc de calitate
realizarea unor locuri de recreere: locuri de joaca pentru copii, loc de jocuri statice t,
foisor, skate-park.
realizare elemente de impact vizual
dotarea parcului cu cosuri de gunoi moderne
realizarea instalatiei de iluminat
realizarea instalatiei de irigat

8
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

realizarea instalatiei de supraveghere cu camere video


Parcul va cuprinde mai multe zone functionale:z ona de promenada, zone destinata
copiilor, zone dedicate activitatilor sportive (tenis de masa, skatepark).

Materialele propuse pentru reamenajare sunt cu precadere ecologice: lemn, piatra,


nisip. Pe langa aceste materiale acest proiect propune pentru realizarea imprejmuirii un nou
tip de material revolutionar si ecologic - WPC (wood polimer compozit), care combina
calitatile care imbina naturaletea lemnului cu avantajele polimerilor moderni.

2.2.2. VOLUMUL II – MEMORIU TEHNIC PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII


SI AMENAJARE

2.2.2.1. Alei pentru promenada si odihna

Alei din nisip stabilizat

Aleile vor fi alei de nisip stabilizat, cu pante de 1,5 % dinspre ax spre margini.
Bordurile la alei vor fi realizate din caramida.
Materialul deosebit prin aspectul lui „natural‟ se adapteaza bine zonelor de agrement.
Acest material cu o textura simpla este ecologic putand fi realizat din materialele
locale (nisip de concasare), pastrand si un aspect permeabil.
Nisipul stabilizat va fi realizat conform detaliului de executie urmator, folosind un
amestec de nisip/ciment.

Lyon Praga Versailles

9
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Exemplu de alei din nisip stabilizat

Imprejmuire

Personalizarea acceselor principale prin realizarea unei imprejmuiri decorative joase


in zonele de intrare in parc, realizate din gard din material compozit –WPC.

10
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Este o combinatie de fibre de lemn şi răşini polimerice virgine (plastic), unde fibrele
de lemn sunt aliniate şi încapsulate în plastic. Din aceasta cauza compoziţiei, WPC se bucură
de cele mai bune calităţi de lemn si plastic şi are un aspect similar celui de lemn, cu o
durabilitate mult mai mari.

Principalele avantajele ale acestui material sunt:

duritate extremă a suprafeţei


viaţă lungă şi durabilitate
rezistenţă mare la rupere
rezistenţă bună la intemperii
simplu de montat şi prelucrat
material ecologic
împiedică alunecarea
nu apar aşchii şi crăpături
uşor de întreţinut
formă stabil

Foisor Mileniul III

Foisorul complex este un loc umbrit, natura fiind o parte componenta in


procesul evolutiv al oricarui element al acestui proiect.
Structura de rezistenta a foisorului este alcatuita din:
-fundatie din beton
-stalpi din lemn cu inatimea de cca 6m cu placute metalice inglobate in beton
-grinzi inclinate in consola cu lungimea de cca. 6,5m
-tirant metalic (diametrul de 22mm) pentru sustinerea grinzilor

11
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.2.2.2. Spatii de recreere

Spatiul de recreere destinat copiilor va fi amenajat beneficiind atat se zona de umbra


cat si de soare. Modulele vor fi proiectate avand in vedere respectarea normelor de siguranta
a locurilor de joaca europene impuse de Comitetul European pentru standardizare (Standarde
Europene DIN EN 1176-1177).

Leagane copii mici

Grupa de varsta 1-3 ani. Produsul se adreseaza si persoanelor cu dizabilitati. Leagan lemn
tratat format din 4 picioare oblice si o bara transversala, situat la o inaltime de minim 2 m , cu
2 sezuturi speciale pentru copii intre 1-3 ani.Suprafata de siguranta va fi intre 15- 20 mp.
Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm.

Aparat rotativ cu arcuri

Grupa de varsta 2+ ani. Echipament de joaca deosebit de interactiv, cu dubla functie : rotire si
balans. Va fi realizat dintr-un tub metalic cu rulment de rotire la care se vor prinde minim 2
arcuri paralele cu solul, prevazute cu sezut si maner pentru maini. Miscarea generata astfel va
fi de o dubla variatie : rotire in jurul axei si balansare in plan vertical, pentru minim 2 copii.
12
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Suprafata de siguranta va fi intre 20 si 30 mp iar inaltimea echipamentului fi minim 0,5 m. Se


va fixa in fundatie de beton la o adancime minim de 40 cm.

Casuta Joaca cu escaladare tema Natura

Grupe de varsta 2+ ani. Echipament de joaca in forma de casuta cu acoperis in doua ape.
Acoperisul va fi prevazut cu figurine de prindere stil perete de alpinism pe ambele laturi ale
sale, formand un dublu perete de escaladare. Casuta va fi prevazuta in interior cu canapele si
masuta din lemn. Suprafata de siguranta va fi intre 15 si 20 mp iar inaltimea va fi de minim
120 cm. Se va fixa in fundatie de beton la o adancime minim de 40 cm.

Resort

Grupa de varsta 2+ ani.Produsul se va adresa si persoanelor cu dizabilitati. Balansoar figurina


arc pentru 2 persoane, cu suport pentru picioare. Suprafata de siguranta va fi intre 5-10 mp.
Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm.

Traseu mers de-a busilea

Grupa de varsta 1-5 ani.Produsul se va adresa si persoanelor cu dizabilitati. Ansamblu de


joaca, inaltimea minima 0,5 m, acesta trabuie sa aibe o suprafata cuprinsa intre 20si 30 mp,
inclusiv zona de protectie. Echipament de joaca de stimulativ, pentru copii mici care inca au
dificultati sa mearga in 2 picioare. Ansamblul va fi format din dale de plastic sau similar
interlocabile prevazute cu prinderi in pamant antivandalism. Pe suprafata lor se vor prinde
elemente de plastic sub forma unor coloane, formand diverse combinantii, pe dedesubtul
carora copii pot merge de-a busilea. Va fi un joc foarte bun pentru copii datorita faptului ca
dezvolta simtul orientarii si al directiei. Fixarea stalpilor se va face printr-un picior metalic
care sa previna contactul direct al lemnului cu solul. Fixarea se va face prin fundatie betonata,
la o adancime minima de 40 cm.

Rotativa

Grupa de varsta 1-3 ani.Produsul se va adresa si persoanelor cu dizabilitati. Aparat de invartit


sub forma unei platforme rotunde cu suport central metalic, bare centrale de prindere,pozitia
de sustinere va fi din picioare. Inaltimea minim va fi de 1 m. Suprafata de siguranta va fi intre
20-25 mp. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm.

13
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Leagan copii mari

Grupa de varsta 3+ ani. Produsul se adreseaza si persoanelor cu dizabilitati. Leagan lemn


tratat format din 4 picioare oblice si o bara transversala, situat la o inaltime de minim 2 m , cu
2 sezuturi normale din cauciuc pentru copii peste 3 ani.Suprafata de siguranta va fi intre 15-
20 mp. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm.

Groapa nisip

Grupa de varsta 1-5 ani.Produsul se va adresa si persoanelor cu dizabilitati. Nisipar din lemn
in forma hexagonala. Suprafata de siguranta va fi intre 25-30 mp. Inaltime minima va fi de
2,5 m. Fixarea se va face prin fundatie betonata, la o adancime minima de 40 cm

Skatepark

Zona de skateparc –S-a considerat o zona speciala pentru un astfel de sport, in scopul
interziceri aceastei activitati pe aleile parcului, fara a elimina aceasta placere pasionatilor.
Zona este asemenea unui traseu prevazut cu rampe si obstacole specifice, zone cu diferite
grade de dificultate, multumind orice doritor. Avantajele creeari acestei zone sunt
nenumarate, daca ne gandim la numarul mare de adolescenti care folosesc carosabilul sau un
cel mai bun caz trotuarele pentru acest sport, si la numarul mare de accidente ce rezulta dintr-
un asemenea comportament.

Elemente componente:

Tip 1 – Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si


reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este alcatuita dintr-o platforma
dreptughiulara imprejmuita de gard de protectie, de la care pleaca o rampa. Suprafata de
glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de
vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt :

LxBxh : 4,00 x 2,50 x 1,40 m, H max 2,50 m

Tip 2 - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si


reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este alcatuita dintr-o platforma patrata, de la
care pleaca 3 rampe de dimensiuni si inclinari diferite. Tot ansamblul este marginit de un zid
de protectie si de alunecare. Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de
sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de
dura. Dimensiunile sunt :

LxBxh : 4,75 x 3,25 x 0,60 m, H max 0,99 m

14
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Tip 3 – Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si


reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realizat din doua elemente
dreptunghiulare, unite intre ele, de inaltimi diferite . Suprafata de glisare este realizata din
minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat,
extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt :

LxBxh : 3,00 x 1,00 x 0,25 m, H max 0,50 m

Tip 4 - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si


reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realiat din o rampa de lansare, curbata .
Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica
minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt :

LxBxh : 1,50 x 1,25 x 0,60 m

Tip 5 - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare infiletabile si


reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realizat din teava metalica rotunda,
galvanizata . Dimensiunile sunt :

LxBxh : 4,50 x 0 x 0,60 m

15
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Se propune de asemenea amenajarea unei zone pentru zona de jocuri (sah,tenis


de masa)

Zona va fi amenajata in doua portiuni:


- O zona va fi amenajata pentru desfasurarea activitatilor de jocuri statice (mese de sah,
table)
- O alta zona va fi amenajata pentru desfasurarea de activitati de recreere dinamice (tenis
de masa)

Caracteristici masa de sah:


- Cadrul (picioarele si bancutele) mesei sunt realizate din otel galvanizat cu suruburi
autoblocare si sunt vopsite in pulbere de tip oxiron in doua straturi de culoare gri.
- Masa este cu grosimea de 3-4 cm, iar dimensiunea jocului de sah este de 45 x 45 cm
- Culoarea mesei: alb si albastru

16
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

- Rezistenta la toate fenomenele atmosferice si la rele utilizari


- Fixare: suruburi din otel inoxidabil cu diametru de 10 mm
- Dimensiuni: 720 x 750 mm

Caracteristici masa tenis de masa :


Pentru exterior, recomandata pentru parcuri, locuri de joaca, suprafata de joc este din
placi compozit, dimensiunea 2740x1340x800 mm, picioarele mesei sunt realizate din profil
de otel rectangular dimensiune 50x50x3mm, vopsit in camp electrostatic; fixare in ciment,
pentru a nu exista riscul de accidentare, fileu metalic, rezistenta la intemperii si socuri.

2.2.2.3. Mobilier parc

Calitatea mobilierului propus este definitorie pentru imaginea finala a obiectivului si


a intregii zone propusa dezvoltarii. Se recomanda procurarea unui mobilier realizat intr-o
manieră stilistică care să se înscrie în linia generală a ansamblului şi într-o cromatică cât mai
neutră (culori recomandate verde, lemn-natur).

Se propune folosirea unei game de mobilier cu un design deosebit, din materiale


ecologice, (in mod prioritar fata de utilizarea materialelor clasice). Se propune folosirea unor
echipamente de parc produse de firme specializate.

17
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Banci monopicior

Bancile monopicior din lemn tratat, fara brate laterale, cu spatarul mai ingust decat
lungimea bancii, care spre deosebire de modelele clasice (prezentate la prima varianta),
permit acostarea caruciorului cat mai aproape, si nu prevad obstacole de tipul bratelor
mentionate. Un alt avantaj este acela ca bancile au fundatie proprie, cu 4 prezoane,
nepermitand decalarea, inclinarea pe diferite directii, si sunt rezistente la vandalism. Un alt
avantaj ala cestor banci este aspectul pro-ecologic, lemnul nefiind vopsit ci tratat, astfel incat
poluarea prin desprinderea vopselei de pe lemn este evitata. De asemenea pentru completarea
parcului in anumite zone se vor folosi banci zidite, fara spatar si fara brate laterale.

Cosuri de gunoi

Cosurile de gunoi ,speciale pentru parcuri, vor fi imbracate in lemn oferind


un aspect natural si intregind gama de mobilier de parc.

Intreaga gama de mobilier de parc va folosi acelasi tip de lemn


tratat. Desi aparent nesemnificative pentru protectia mediului inconjurator,
acest parc tine cont aproape la fiecare aspect de respectul pentru natura. Alte exemple “eco –
friendly” sunt suprafetele lemnoase (material ecologic) - banci, gard, foisor, care vor fi
tratate pentru rezistenta la factorii atmosferici, si nu vopsite, vopseaua un produs toxic si
foarte poluator, fiind usor de indepartat si raspandit in atmosfera, sub influenta agentilor
externi. Aleile evita pe cat posibil bitumul, un material toxic, mai ales la temperaturile
ridicate ca cele inregistrate frecvent in capitala, si opteaza pentru sorturi de pietris cu ciment,
un material ecologic, si care se integreaza mult mai firesc in peisajul natural al parcului.
18
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Toaletele ecologice vor lua locul celor clasice, find mult mai usor de igienizat si
avand un impact minim asupra mediului.

Panouri informative

In parcul Chitila vor fi amplasate doua panouri informative. Acestea vor fi iluminate cu
surse alimentate cu panouri solare vor contine informatiile legate de publicitatea proiectului
precum si reguli de conduita in cadrul investitiei.

Infochioscuri

In parcul nou creat vor fi amplasate 2 infochioscuri electronice. Infochioscurile


electronice vor permite familiarizarea interactiva a cetatenilor la flora si fauna locala precum
si cu aspectele privind protectia mediului si un mod de viata ecologic. De asemenea vor fi
prezentate si principalele programe derulate la nivel national si local privind protectia
mediului astfel se va obtine un grad mai mare de participare a populatiei la aceste programe.
Fisele tehnice inclusiv cerintele pentru software sunt anexate la documentie.

19
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.2.3. VOLUMUL III – MEMORIU TEHNIC PENTRU REVITALIZAREA SPATIULUI


DENDROLOGIC

In prezent arborii si arbustii necesita operatii de toaletare si ingrijire, neexistand nici un


aliniament in parc.

Solutia vegetala propusa este alcatuita din plante cu precadere indigene. Plantele ornamentale
au fost alese din considerente estetice
pentru a crea armonii deosebite in
zonele tematice din parc.

Fiecare arbore va fi plantat conform


detaliului tehnic desenat, intr-o fosa de
1,5x1,5x1,5m. Va fi realizat un dren
natural din pietris si nisip de 10 cm in
groapa.

Plantele vor fi asezate in pozitie


verticala. Umplutura pregatita va fi
asezata in jurul radacinii. Tasarea sau
udarea vor insoti operatiunea de umplere
cu pamant pentru a elimina golurile de
aer.

VEGETATIA este reprezentata de


specii diferite-specii autohtone sau
aclimatizate precum:

20
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Teiul cu frunza mare, sau Tilia platyphyllos, este arbore, ce face parte din familia
Tiliaceae. Acesta este răspândit în aproape toată Europa, în afară de zonele nordice reci.
Arborele poate atinge o înălţime medie de 30 m, uneori până la 35 m, având un ritm de
creştere destul de redus. Frunzele sunt mari, având un diametru de până la 15 cm.

Taxus baccata (Tisa) este un arbust verde tot anul, care infloreste din martie pana in
aprilie, iar semintele sunt bune de recoltat din septembrie pana in noiembrie. Creste incet,
putand sa atinga chiar si 14 metri si un diametru de 6 metri sau chiar mai mult daca e
amplasat in locuri propice; Este un arbust folosit pentru borduri, cu ramuri cazatoare si frunze
lucioase, verde-inchise la culoare, plate, aranjate in spirala si lungi de 2-3 cm; lemnul este
rosu-purpuriu.

21
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Salcamul japonez (Sophora japonica)


este un arbore inalt pana la 20 m, cu scoarta neteda,
de culoare verde-inchis, cu ramuri lipsite de spini.
Frunzele sunt cele asemanatoare celor de salcam,
insa cu foliolele ceva mai mici. Florile sunt de
culoare alb-galbuie sau alb-verzuie, mai ales cand
sunt in faza de boboci. Ele sunt grupate in
inflorescente piramidale, ramificate, lungi de 15-35
cm, asezate la varful ramurilor si indreptate in sus,
spre deosebire de florile de salcam care sunt
aplecate in jos. Sunt placut mirositoare. Floarea are
forma de fluture ca si cea de salcam (papilonacee). Floarea este formata dintr-un caliciu cu 5
dinti, 5 petale care inconjoara 10 stamine libere. Ovarul este superior. Fructele sunt niste
pastai carnoase, prezentand strangulatii intre seminte, spre deosebire de salcam care are
pastaile uscate. Infloreste in lunile iulie-august. Se cultiva prin parcuri si pe marginea
soselelor.

Gleditsia triacanthos (Patica, Gladita)

Este un arbore de talie mare, originar din Canada, caracterizat prin spini mari, ramificaţi, ce
provin din transformarea ramurilor. Frunzele sunt simple sau de 2 ori putând fi poligamă),
sunt dispuse în raceme. Fructele sunt păstăi mari, lungi, şi late. Este un copac ornamental şi
se întrebuinţează şi în garduri vii, în perdele de protecţie.

22
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Robinia pseudoacacia (salcam, acat)

Este un arbore cu frunze imparipenat compuse, prevăzute la bază cu doua stipele


transformate în ghimpi. Florile sunt albe, grupate în raceme laxe. Este unul dintre arborii care
înfloreşte cel mai târziu, pe la mijlocul lunii mai. Se foloseşte în perdelele de protecţie, la
fixarea terenurilor nisipoase, erodate, servind în acelaşi timp ca plantă meliferă si medicinala.
Este originar din America de Nord.

23
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Frasinul (Fraxinus excelsior)

Arbore cu frunze opuse, imparipenat compuse, lungi pana la 40 cm, avand un petiol lung pe
care sunt asezate 7-15 foliole. Florile sunt grupate in inflorescente care apar inaintea frunzelor.
Fructele numite samare sunt de forma liniar-lanceolata, inconjurate de o aripioara. Infloreste in luna
mai. Frasinul creste prin paduri, lunci, din regiunea de campie si dealuri.

Ailanthus Altissima [Cenuserul], este un arbore originar din Extremul Orient [China,
Coreea].Ailanthus este un arbore inalt de 12-15 m, coroana rotunda in tinerete, rara, apoi
latita; tulpina scurta, cu putine ramuri groase, ascendente. Scoarta neteda, bruna, cenusie,
subtire, fin crapata.

Ailanthus Altissima [Cenuserul]

El creste viguros prin multe curti si locuri virane, fiind considerat adesea o adevarata
buruiana. Cercetari noi intreprinse in tara noastra, Italia etc., au confirmat caracterul de specie
repede crescatoare a acestui arbore cat si caracteristicile papetare deosebite ale lemnului,
comparabile cu cele ale unor specii valoroase ca plopul si mesteacanul. Au fost indentificate
proveniente de Ailanthus cu fibre foarte lungi, apropiate de cele ale rasinoaselor, ceea ce
mareste sansa unor castiguri genetice, prin aplicarea unui program de ameliorare a lemnului.
Furnirul de Ailanthus [Cenuser] are aspect estetic superior, asemanator ca desen si culoare
celui de frasin, cu largi posibilitati de valorificare in industria mobilei fine. Aceasta specie de
arbori, mai poate avea intrebuintare pentru fixarea taluzelor si a pantelor, a terenurilor
degradate. Cele de mai sus au facut ca in unele tari sa se realizeze culturi speciale din aceasta
specie de arbor.

24
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Stejarul (Quercus robur), este un arbore din zona temperată, înalt, cu ramuri
puternice, noduroase, coroană largă şi bogată. Scoarţa stejarului este de culoare brun-
negricioasă, aspră, adânc brăzdată, adăpostind adesea o micro-faună activă (în special furnici
şi anumite specii de gândaci). Frunzele sunt lobate, cu 4-8 perechi de lobi. Peţiolul este scurt
(4-8 cm). Stejarul înfloreşte în luna mai. Fructul este achenă (ghindă). Se întâlneşte mai ales
la câmpie şi în zonele colinare, foarte rar la deal. În afară de pădurile curate de stejar, numite
stejărete, stejarul se găseşte şi în amestec cu alte foioase, în aşa-numitele păduri de şleau.

Acer Saccharinum
 CARACTERISTICI PEDOCLIMATICE -Planta rustica cu mare rapiditate de dezvoltare
si se adapteaza la toate tipurile de teren e in schimb sensibila la seceta si vant.
 ASPECT GENERAL -Poate ajunge la 30 m inaltime are radacini nu foarte profunde dar
sunt foarte extinse.

25
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

CULTIVARE -ACER SACCHARINUM "WIERI" - Planta cu o rata dezvoltare destul de


lenta si apreciata pentru frunza zdrenturoasa.

Anin negru

Arin este numele comun al unui gen de plante - Alnus din familia Beluacea, fiind inrudit cu
mesteacanul (Betula), alunul (Corylus) si carpenul (Carpinus). Genul cuprinde aproximativ
30 de specii, distribuite in zona temperata din ambele emisfere.

Creşte arborescent pe lângă pâraie, pe coastele abrupte şi umede, prin văi, în regiunea de
câmpie, de dealuri si din etajul subalpin, unde formează arinişuri.

Tipul:arbore Liquidambar styraciflua


Inaltimea maxima: 10-12 m
26
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Frunze: verzi, toamna purpurii


Necesitate lumina: soare
Necesitate umezeala: medie
Utilizare: parcuri, gradini, solitar, in grup, pentru aliniament
Decorativ prin: flori
Plantare in: sol acidulat si afanat (ph 5,5-6)

GINKO BILOBA

Ginkgo biloba este cea mai veche specie de arbori aflaţi încă în viaţă. Este un copac foarte
robust, capabil să facă faţă căldurilor extreme, frigului şi să suporte poluarea marilor oraşe
precum Los Angeles şi New York. El este rezistent la atacurile insectelor şi nu există nici
măcar una care să-i facă rău acestui copac.

27
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Koelreuteria paniculata

Koelreuteria paniculata este un arbore de talie medie, care creste rapid pana la 7-10 m.

Este originar din extremul orient. Formeaza o coroana rotunda cu frunze compuse.

Infloreste in iunie-iulie cu flori mici si dese de culoare galbena. Dupa inflorire apar fructele ,
capsule ovoide de 4-5 cm, ce amintesc de lapioanele chinezesti. La inceput aceste fructe sant
de culoare verde deschis ca mai apoi sa se coloreze in rosu-ruginiu, contrastand cu verdele
frunzisului.

Frumusetea si bogatia fructelor , coloritul frunzisului toamna cu nuante de kaki, ocru, rosu,
ruginiu, mareste valoarea decorativa a Koelreuteriei.

Salix alba

Arbore dioic de până la 20 m înălţime, cu coroana neregulată, tulpina strâmbă cu lujeri


subţiri, flexibili, de culoare verde - gălbuie. Scoarţa tânără este netedă, cenuşiu verzuie şi
formează de timpuriu un ritidom gros, cenuşiu brun, care se desprinde cu uşurinţă. Frunzele

28
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

sunt lanceolate, alterne, lungi, cu marginea mărunt serată, la început pubescente pe ambele
feţe, ceea ce le dă culoare argintie, apoi perii rămân numai pe dos. Florile unisexuate sunt
dispuse în amenţi: cei masculi galbeni, cei femeli verzui. Floarea bărbătească are la bază o
bractee şi prezintă 2 stamine cu filamente lungi iar o floare femelă are o bractee păroasă şi un
gineceu bicarpelar, cu poziţie superioară. Fructe capsule. Specie de lunci şi zăvoaie, cu
cerinţe pentru umiditate, trăind pe văile râurilor.

Salix capre

Cresc sub formă de arbori (sau subarbori de 0,5 - 6 m), ajung chiar la 30 m înălţime şi trăiesc
până la cca. 100 ani. În ţara noastră salcia căprească este răspândită pretutindeni în afară de
Dobrogea. Se întâlneşte mai rar în regiunea de câmpie; dimpotrivă salcia zăloagă este mai
răspândită de la câmpie până în munţi şi mai ales în bălţile Dunării şi în Deltă.

ACER PLATANOIDES (ARTAR) este numit si paltin de camp, este un arbore


rezistent, cu lemnul alb şi tare, cu frunze caracteristice, lucioase, despicate în cinci lobi lungi
şi ascuţiţi,de 10 - 18 cm diametru,cu sinusuri larg rotunjite.Petiolul frunzei este lung cu o
seva laptoasa.Toamna frunzele se coloreaza in galben auriu ajungand pana la rosu.Are flori

29
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

de culoare galben verzuie,grupatein inflorescente care se deschid in aprilie mai inaintea


aparitiei frunzelor. Cu fructul format din două samare alăturate,de 8 - 10 centimetri,cu
aripioare late ce formeaza un unghi optuz.

STRATUL IERBACEU / PELUZA

Suprafetele „inierbate‟ vor fi adaptate la conditiile climatice ale zonei.

Se propune folosirea unui strat ierbaceu adaptat zonei, inspirat din compozitia
naturala ale peisajelor de campie.

Peluza trebuie sa fie adaptata terenului plan si sa


aiba o compozitie floristica formata din specii de ierburi
mezofile combinate cu unele elemente stepice de
uscaciune.

Producatorul de seminte va propune un amestec


potrivit respectand aceste criterii, si il va putea compune
dupa cum urmeaza: Lolium perene,3; Poa angustifolia,1;
Festuca pseudovina,1; Festuca vallesiaca,1; Agrostis
solonifera,1;

Pregatirea terenului:

Pregatirea terenului destinat insemantarii se


realizeaza astfel: In prima etapa se realizeaza decapare a
stratului vegetal, urmata sapatura pentru plantare si apoi
adaugarea panatului vegetal pentru plantare. Terenul
pregatit se va insamanta in afara perioadelor de iarna.
Aceasta insamantare poate fi realizata in orice luna a
anului, dar cele mai indicate perioade sunt cele din
primavara si toamna. Imediat dupa imprastierea semintelor,
se va trece cu rarita pentru a „acoperi‟, si se vor adauga 1 sau 2 cm de pamant nutritiv ; se va
trece cu un tavalug (cilindru) de o greutate minima de 200 kg care va termina insemantarea.

Semintele germineaza dificil in perioada de seceta, si este necesara irigarea daca se


insaminteaza in perioada secetoasa.

Straturile de flori vor fi plantate tinandu-se cont de perioada de inflorire, pentru a


asigura o prezenta florala pe toata perioada vegetativa. Trebuie mentionat ca stratul de sol va
fi imbunatatit prin adaugarea a 10 cm de pamant fertil, pentru o mai buna dezvoltare a
covorului vegetal.
30
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Aspectul parcului va fi intregit de materialul dendrologic care va respecta stilul


gradinilor englezesti. Gradina englezeasca este un spatiu caracterizat prin salbaticie si
aparenta dezordine. In jurul unei banci sau unui aranjament de pietre, ce constituie punctul
central al spatiului, se planteaza o multitudine de plante si flori perene, ce se revarsa
nestingherite in toate partile. Acest tip de gradina are avantajul ca nu este pretentioasa si nu
necesita un program riguros de udare si ingrijire, salbaticia fiind caracteristica ei definitorie.
Se preteaza foarte bine celor care din varii motive nu pot aloca prea mult timp acestei
indeletniciri, fiind perfecte pentru casutele mici, traditionale.

31
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.2.4. VOLUMUL IV – MEMORIU TEHNIC PENTRU INSTALATII PENTRU


IRIGATII si ALIMENTARE CU APA

Se va asigura irigarea tuturor suprafetelor prin aspersoare tip rotativ conform planului
anexat. La executarea retelei de irigare se folosesc materiale plastice, deoarece au o rezistenta
mai buna la agentii chimici, ofera posibilitati usoare de imbinare si usurinta de manipulare.
Suprafata este impartita in mai multe parcele care se iriga independent. Conductele de
distributie fac legatura cu cele secundare prin electrovane. Programatorul se va monta in zona
de acces, fiecare zona putandu-se programa independent. Avantajele sistemului programabil
fata de sistemul de actionare manuala:
-se reduce forta de munca.
-se pot face irigari repetate pe perioade scurte.
-se poate iriga chiar si in afara orelor de program ale angajatului insarcinat cu irigarea.
-se realizeaza o monitorizare exacta a udarilor.
-nu necesita supervizare.
Montajul acestor aspersore se face ingropat, la nivelul solului. In momentul
functionarii, datorita presiunii apei acesta ridicandu-se deasupra solului cu circa 10 cm.
Presiunea minima la aceste tipuri de aspersore poate lucra este de 1,5 bar putand iriga pe o
raza de 10 m. Aspersoarele au un debit cuprins intre 0,17 si 1,27 m³/h. Distanta intre
aspersoare este cuprinsa intre 8 si 12 m pentru asigurarea undei uniformitati de aproximativ
95%. Sursa de apa va fi asigurata prin conectarea la reteua de alimentare cu apa locala prin
intermediul unui camin de bransament.

32
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Reteaua de apa potabila este reprezentata prin 3 cismele. Acestea vor fi actionate din
lateral, inlesnind folosirea si a celor mai mici sau a celor cu probleme locomotorii.

Fantana arteziana
Se va amenaja o zona circulara in mijlocul careia se va amplasaa fantana arteziana.
Aceasta va avea forma hexagonala cu deschiderea exterioara de 4,90m, conform
planurilor anexate.
Fantana va fi formata din parapeti si planseu din beton armat impermeabil. Va fi
alimentata de la putul forat. Va fi actionata prin intermediul unei pompe submersibile , putere
0,75KW alimentata: 380-415V 50HZ, pentru dispersia apei din duza 1-1/2” 25 jeturi si o
pompas ubmersibila , putere 1,1kW, pentru dispersia apei prin 3 duze 1-1/2”. Apa ce va fi
folosita pentru efectul de arteziana va fi recirculata prin intermediul bazinului fantanii, prin
intermediul pompelor submersibile enumerate mai sus.
Pentru comanda si controlul acesteia se va monta un panou de comanda si de
asemenea si un tablou electric complet echipat. Comada va fi realizata si cu ajutorul
senzorilor de nivel precum si de vant ce vor fi montati pentru a preintampina o eventuala

33
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

functionare in gol a pompelor datorita nivelului insuficient al apei din bazinul fantanii.
Alimentare fantanii cu apa de la reteaua de alimentare cu apa locala se va realiza prin
intermediul unei vane, la intervale regulate de timp.
Sistemul de irigatii
Dimensionarea se face pentru urmatoarele norme de udare:

- pentru gazon: 30l/mp saptamanal

- pentru flori: 10-15l/mp la 3 zile

- pentru arbusti: 10-20l/arbust saptamanal in functie de marimea arbustului

- pentru arbori: 20-50l/arbore saptamanal, in functie de marimea arborelui.

Instalatia de apa se refera la o instalatie de irigatii ingropata la 40cm adancime in


pamant, alimentata de la reteaua locala, aceasta fiind realizata din tevi de HDPE cu DN de la
16 mm pana la 40 mm, echipata cu aspersoare. Reteaua va fi complet automatizata in ideea
aceasta se vor monta controlere, electrovane, senzori de ploaie si de vant. Aspersoarele vor fi
de tip rotativ cu raza de 8m si de 5 m si aspersoare de tip spray si vor fi dotate cu duze de
unghiuri diferite. Legaturile de racord intre teava si aspersor se va face cu legaturi flexibile
care sa poata proteja aspersorul de socuri si vibratii mecanice. Legaturile flexibile vor fi de
1/2" si 3/4".
Panoul de control al sistemului automat de irigaţii va fi amplasat si conectat prin
intermediul unui cablu multifilar cu electrovanele, la care trensmite tensiunea de deschidere
de 24 V .a.c. Panoul de automatizare al sistemului de stropit se poate monta si in alta locatie
mai accesibila, daca aceasta si dotarile necesare pot fi asigurate.
Panoul de control are urmatoarele caracteristici:

- Alimentare 220V/50Hz
- Afisaj LCD si programare cu in sistem digital
- Posibilitate de programare a cel putin 8 zone de udare (electrovane)
- Capacitatea de a porni 2 electrovane simultan
- Capacitatea de stocare a 3 programe cu 8 timpi de pornire
- Posibilitate de memorare a programelor in caz de pana de curent
- Posibilitatea de a programa timpi de functionare in increment de 10s.

Instalatia are nevoie de o singura manipulare pe an, de catre personalul de intretinere,


la sfarsitul toamnei, cand se va realize golirea instalatiei. Instalatia nu prezinta riscuri de
inghet, ea putand fi foarte simplu golita de apa.

Descriere functionala pentru sistemul de udat


34
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Elementele de baza pentru dimensionarea sistemului de irigatia si a necesarului de apa sunt:

Suprafata irigata

Normele de udare in luna de varf

Impul de revenire a udarii pe aceeasi suprafata

Numarul de aspersoare si elemente de conectare

Pentru suprafetele cu apa freatica la mica adancime, accesibila direct radacinilor sau prin
capilaritatea solului, normele de udare nu vor depasi 15-20l/mp saptamanal indiferent de
vegetatie.

Pozitionarea aspersoarelor
Se vor stabili unde vor fi amplasate aspersoarele rotative pentru suprafete mari si unde vor fi
aspersoare tip spray. Rotoarele trebuie puse la distante intre ele de 4,6 pana la 12 metri.
Aceasta distantare va permite aspersoarelor sa-si suprapuna razele pentru a asigura o udare
uniforma.
Nu se vor amplasa aspersoare de mai multe tipuri intr-o singura zona.
Nu se vor pozitiona aspersoarele la distante prea mari intre ele; distanta se va incadra
in limitele impuse de producator. Distanta dintre aspersoare este determinata de dimensiunea
suprafetei pe care o deservesc acestea. In plus, un aspersor trebuie amplasat astfel incat sa ude
pana la aspersorul de langa el si pana la cel din coltul opus.
Se va lucra cu fiecare suprafata pe rand.Pozitionarea se face:
Pasul 1. Punctele critice ale unui plan sunt colturile.
Pasul 2. Daca aspersoarele cu unghi de 90 nu uda "raza in raza" se vor pozitiona aspersoarele
si pe laturile terenului.
Pasul 3.Acum stabiliti daca aspersoarele pozitionate pe lateral vor uda pana la aspersoarele
de pe latura opusa. Daca nu uda, atunci amplasati in mijloc aspersoare care uda un cerc
complet.Un mod mai usor de a pozitiona aspersoarele este de a desena o retea de patrate pe
toata suprafata.

Instalarea automatului programabil


1.Se va decide locul in care se va amplasa automatul programabil. Se va asigura o borna de
iesire de 220-240V sau 115Vpentru a se lega la transformatorul de joasa tensiune.
2. Se vor fire de culori diferite pentru legarea vanelor la controller, de cate un fir pentru
fiecare vana,plus un fir comun.
3. Legarea firelor: Se vor poza firele in santuri de la controller pana la distribuitorul de
vane.Este recomandat sa protejam firele de sapaturi viitoareprin instalarea lor cat mai aproape
de conducta,acolo unde este posibil. Se va lasa o bucla de compensare a firelor la fiecare
schimbare de directie. Aceasta bucla va asigura ca firele nu au fost amplasate prea strans
si va reduce posibilitatea intinderii.

35
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

4. Se vor leaga firele la electrovane cu conectori rezistenti la udare; cate un fir pentru fiecare
vana, plus unul comun care va fi legat la unul din firele fiecarei vane.
Se vor folosi cabluri CYABY 8x1.5mm2. Lungimea maxima va fi de 200m pentru a se
asigura calitatea semnalului transmis electrovanelor in vederea bunei functionari a acestora.

Instalarea senzorului de ploaie


Utilizand suruburile livrate cu senzorul de ploaie, acesta se paote instala pe orice
suprafata astfel incat sa poate fi expus direct la aversele de ploaie, dar nu in zona de actiunea
a aspersoarelor.Comutatorul trebuie montat vertical, dar se poate pozitiona dupa instalare
pentru a fi reglat la orice unghi in functie de suprafata.
La instalare trebuie urmarit ca pozitia senzorului sa fie astfel aleasa incat traseul
cablului de conectare la automatul programabil sa fie cat mai scurt.
La amplasare trebuie avuta in vedere si pozitionarea din punct de vedere al expunerii
la razele soarelui, astfel incat acesta sa nu se usuce prea repede sau din contra sa nu fie expus
intr-o zona in care sa nu se usuce prea lent.
Senzorul de ploaie se va lega la automatul programabil prin cablu de semnal cf.
schitei de mai jos .

Instalarea senzorului de vant


Senzorul de vant va fi instalat astfel incat sa poata capta rafalele de vant fara sa fie
obturat de vreun obstacol. Acesta se va instala direct la terminalul de „normal inchis” sau
„normal deshis” al automatului programabil sau in zona de conectare a cablului intre zona
valvelor si automat. Senzorul de vant trebuie legat la terminalul firelor comune, care se
conecteaza la automatul programabil.

36
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.2.5. VOLUMUL V – MEMORIU TEHNIC PENTRU INSTALATII


ELECTRICE SI TELECOMUNICATII

Sistemul de iluminat

Iluminatul aleilor perimetrale si aleilor din parc se va realiza cu stalpi de 4m cu corp


ornamental echipat cu lampa cu descarcare in vapori de sodiu. Acestea asigura un nivel de
iluminare sub coronamentul arborilor. Amplasamentul lampadarelor este optim pentru o zona
cu vegetatie abundenta creand o ambianta placuta pe timp de noapte. Modelul ansamblului
stalp+corp de iluminat intregeste gama de mobilier de parc fiind realizat special pentru spatii
verzi.

Proiectorul pentru corpul de iluminat cat si corpul de iluminat cu stalpi pitici pentru
alei sunt echipate cu leduri optice (super bright). Ambele au sistem de oprire a iluminatului in
timpul zilei.

Se propune utilizare stalpilor ornamentali din materiale care contin ca element predominant
lemnul. Practic structura de otel ajuta doar la fixarea corpului in partea superioara si la partea
de fundare.

37
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Stalp de iluminat ornamental

Parametri Valori acceptate


Denumire produs Stalp iluminat pentru zone parc
Domeniu de utilizare Iluminat alei
Agremente tehnice Declaratie de conformitate
Certificat de calitate
Tip constructiv Baza cilindrica 120mm diametru, Varf 60mm
Dimensiuni H = 3500 - 4200 mm suprateran
Material metal zincat
Gura de vizitare Da
Capac gura vizitare cilindric - culisant
Culoare la cererea beneficiarului
Modalitate prindere fundatie burata
Caracteristici rezistenta la vandalism, toate materialele componente
mecanice sunt zincate
Caracteristici electrice conform normativelor in vigoare
Garantie minim 7 ani in exploatare
Intretinere conform specificatiei producatorului

Realizarea iluminatului ambiental se va realiza cu surse de lumina cu leduri atat


monocrom (stalp de iluminat pitic) cat si RGB si vor fi comandate prin intermediul unor
controlere DMX ce vor permite un program de iluminat dinamic de minim 4h.

Corp iluminat cu LED RGB

Parametri Valori acceptate


Denumire produs Corp de iluminat cu LED RGB
Domeniu de utilizare Iluminat ornamental si arhitectural
Agremente tehnice Declaratie de conformitate
Certificat de calitate
Grad protectie IP 66
Dimensiuni diametru=56-75mm H=55-80mm A=45-60mm
Carcasa aluminiu
Leduri 3 Led-uri min 2W max 3W, durata de viata 50,000h
Lentile independente de inalta precizie, fascicol minim 4
grade

38
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Culori RGB cu posibilitatea mixarii de culoare


Sursa alimentare sursa electronica stabilizata
Modalitate prindere colier suport

Caracteristici mecanice rezistenta la vandalism,


Caracteristici electrice conform normativelor in vigoare
Garantie minim 5 ani in exploatare
Intretinere conform specificatiei producatorului

Corp iluminat ornamental cu lampa cu descarcare in sodiu

Parametri Valori acceptate


Denumire produs Corp de iluminat stradal
Domeniu de utilizare Ilumintar parcuri, alei, parcari
Descriere Corp aluminiu turnat conic forma hexagonal,
Difuzor transparent, material acrylic, cu baza
hexagonal,
Capaca termoplastic, baza sectiune circulara
Agremente tehnice Declaratie de conformitate
Certificat de calitate
Dimensiuni Design deosebit care imbina formele hexagonale si
cilindrice, inaltime max. 525mm, diametrul maxim
475mm
Carcasa aluminiu
Sursa de lumina HPS 70W
Dispersor policarbonat
Optica minim 12 trepte de reglaj a fluxului de lumina
Caracteristici mecanice rezistenta la vandalism
Diametru fixare Montare in varful stalpului, diametrul 60mm, fixare
in 3 puncte
Protectie electrica clasa II
Grad protectie IP 65 atat pentru compartimentul optic cat si
pentru accesorii
Rezistenta la impact IK 10

Garantie minim 2 ani in exploatare


Intretinere conform specificatiei producatorului

39
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Corp de iluminat ornamental cu lampa cu descarcare in sodiu

Forma cu un design deosebit care imbina forma hexagonal cu cea conica.

Corp de iluminat, grad de protective IP 65, clasa 2 de izolatie electrica.

Consumul: Pentru bransarea la reteaua publica de alimentare cu apa este necesara


realizarea unui camin de racord echipat cu robinet de separatie, filtru de impuritati tip Y,
debitmetru de apa rece.
Consumul total de energie electrica este estimat la 8500 kWh anual, iar cel de apa este
de 4416 mc anual.
Plata abonamentului anual pentru comunicatii date va fi de 1920 de euro.

Cel mai lung traseu cu conductor CYY 5X6mmp are 200 m de conductor electric si
10 corpuri de iluminat. Caderea de tensiune este sub 5%.

Consumul de energie electrica pentru sistemul de irigatii este de 175kWh anual, iar
pentru camerele video 50 kWh/an.

40
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Sistemul de supraveghere video este inexistent. Parcul se va echipa cu 4 camere


video, montate pe stalpi metalici.

Instalatiile de telecomunicatii, reprezentate prin camerele de supraveghere video sunt


necesare pentru sporirea sigurantei cetatenilor si pentru diminuarea gradului ridicat de
infractionalitate din randul tinerilor si nu numai. De asemenea, aceste camere video vor fi
utile in depistarea faptelor de vandalism si pedepsirea eficienta a acestora. Mai mult aceste
camere vor dezvalui mai multe despre stilul de viata al cetatenilor legat de depozitarea
deseurilor, de petrecerea timpului liber, de preferinte si necesitati, ce vor constitui material de
studiu pentru campanile de educatie civica. Sistemul de supraveghere video trebuie conectat
la sistemul zonal al sectorului.

Sistemul de supraveghere va capta imagini folosind atat camere video fixe, fara grade
de manevrabilitate, in special in intersectiile cu flux ridicat de persoane din parc dar si camere
mobile de mare viteza care baleiaza periodic zona de inspectie sau care pot fi orientate de
catre operatori catre zonele de interes. Aceste camere vor avea unghiuri de rotire circulara in
plan orizontal de pana la 360°, iar in plan vertical de pana la 90°.

Camerele video vor fi de tip day-night, cu comutare automată în modul monocrom, de


înaltă sensibilitate, pentru a asigura o imagine cu raport semnal/zgomot îmbunătăţit în
condiţiile unui iluminat de nivel scăzut.

Camerele vor fi montate în carcase pentru funcţionare în exterior, care să asigure


protecţia camerei împotriva factorilor de mediu şi funcţionarea ansamblului în condiţiile
climatice specifice. Toate echipamentele montate în teren vor îndeplini aceleaşi condiţii.

Camerele video trebuie să dispună de un sistem optic capabil să modifice unghiul de


vedere al camerei între valori de pana la 50° pentru a permite captarea atât a unei imagini de
ansamblu, în unghi larg, cât şi vizualizarea de detalii (fizionomii, numere de înmatriculare)
ale persoanelor, vehiculelor sau obiectelor aflate la depărtare.

Înregistrarea imaginilor se face în format digital specific de tip MPEG2, MPEG3 sau
orice alt standard (video codec) de larga utilizare, pe sisteme de tip hard disk-uri, DVD-uri
sau RAM dedicate. Aceste sisteme vor dispune de elemente de redundanţă de tip RAID,
acolo unde se impune, pentru a asigura protecţia înregistrărilor în cazul defectării unui disc.

Înregistrarea se realizează prin echipamente de date specializate, care asigură


catalogarea şi indexarea informaţiei pe baza de dată şi oră, evenimente şi alte date introduse
de operatori. Astfel se asigură o bază de căutare a informaţiei video înregistrată.

Accesul la imaginile video transmise de camere şi la cele înregistrate va fi controlat


printr-un mecanism complet de restricţionare a accesului neautorizat.

41
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Se va asigura controlul accesului fizic la sistem prin restricţionarea accesului la


echipamente (dulapuri de echipamente încuiate, protejate anti-vandal), monitorizarea
deschiderii/închiderii incintelor echipamentelor de comunicaţii şi prin instalarea unui sistem
de control electronic al accesului în camerele tehnice şi spaţiile de operare.

Codarea se va face astfel încât să se asigure imagini video fluente, de înaltă rezoluţie
(25 fps la rezoluţie 640 x 480), acolo unde este cazul. Pentru zonele inspectate unde accesul
nu se face prin mijloace de deplasare rapida, aceasta frecventa va duce la reducerea latimii
benzii de transmisie a retelei. Solutia este folosirea unei rate optime, de sub 25 fps, acolo
unde se preteaza, lucru care va permite conectarea mai multor camere de supraveghere in
viitor.

Sistemul se conecteaza prin tabloul de date la un furnizor local de conexiune la


internet, de banda larga. Au fost prevazute costuri de bransament.

42
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

3 . CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITATI


3.1. CAIET DE SARCINI-CAIET DE SARCINI PLANTATII
Acest caiet de sarcini cuprinde specificatiile pentru lucrari legate de vegetatie:

Abaterea arborilor
Toaletarea
Plantarea arborilor si a arbustilor
Inierbarea

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 2104-92 Copaci si arbusti

STAS 5382-91 Copaci si copaci ornamentali. Clasificare

STAS 6053-78 Copaci si arbusti salbatici. Terminologie botanica

STAS 9167-91 Regenerare naturala, sisteme silvicole, ingrijire si pozitie.


Terminologie.

STAS 5971-92 Stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de ornament

STAS 9503-79 Insamantarea si inmugurirea salciei si plopului

STAS 7184/2/3…./21-85…91 Pamant. Determinari fizice si chimice.

INTERVENTIA PE VEGETATIA EXISTENTA

Inainte de orice interventie asupra vegetatiei existente, antreprenorul si proiectantul vor


identifica arborii de pastrat si arborii ce vor fi abatuti. Arborii si arbustii pastrati vor fi
marcati de catre antreprenor. Aceasta „marca‟ nu va fi daunatoare vegetatiei si va fi
indepartata la sfarsitul santierului.

Abaterea arborilor

Antreprenorul va asigura toate masurile de siguranta necesare pentru lucrarile de


abatere. Pentru aceasta se va informa la administratiile sau serviciile tehnice competente. Vor
fi scoase cioatele dupa taiere, iar gropile create vor fi astupate cu materiale corespunzatoare.
Vor fi scoase radacinile prezente, vizibile.
43
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Radacinile celorlalti arbori nu vor fi lovite sau ranite.

Lemnele si cioatele vor fi preluate sau arse pe un amplasament stipulat de beneficiar.

Toaletarea arborilor

Toaletarea consta in curatirea arborilor prin:

Taierea crengilor rupte sau uscate, periculoase, pe toti arborii.


Formarea, sau re-formarea coroanei

Crengile conservate vor fi alese in functie de vigoarea lor si de contextul local (vant
dominant, cladiri…).

Echilibrul plantei trebuie sa fie respectat.

Este exclus folosirea utilajelor care risca sa cioparteasca crengile.


Pe taieturile superioare sau egale cu 15 cm, va fi aplicat un mastic fongicid sau o
rasina.
Masticul cu actiune cicatrizanta va fi aplicat si pe lovituri mai vechi observate pe
arborii existenti (dupa curatirea crengilor)
Dupa orice abatere sau toaletare, vor fi dezinfectate sculele (lanturi de drujba, topoare,
fierastrau…) cu dezinfectant potrivit (alcool, formol sau glycol…)

PROTECTIA VEGETATIEI EXISTENTE CONSERVATA

Antreprenorul trebuie sa ia dispozitiile necesare astfel incat arborii remarcabili inventariati sa


nu fie deteriorati pe durata santierului.

Trebuie evitata saparea sau depunerea de rambleuri la baza arborilor. Daca este inevitabil,
aceasta va fi realizata de comun acord cu proiectantul.

MATERIALE SI ECHIPAMENTE UTILIZATE. CALITATEA PLANTELOR

Proiectantul trebuie sa-si dea acordul pentru pepeniera aleasa de unde vor fi aduse plantele.
Toate plantele trebuie sa fie supuse unui control fitosanitar.

Plantele trebuie sa fie sanatoase, fara semn de paraziti, boli, muschi, trebuie sa arate
„echilibrate‟, bine fasonate si viguroase.

Fiecare planta va fi etichetata in mod lizibil cu numele speciei.

Arborii

44
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Toti arborii propusi vor fi validati in pepiniera sau in magazinele de plante inainte de
achizitie.

Trunchiurile nu vor prezenta nici un fel de cicatrice sau lovitura.

Primele crengi trebuie sa fie la minim h=180cm.

Arborii trebuie sa fi fost transplantati de minimum 2 ori din locul de productie, si prezentati
in container.

Livrarea

Plantele vor fi impachetate si acoperite pentru a asigura o protectie adecvata impotriva


deteriorarii din timpul transportului. Radacinile dezgolite (daca sunt) ale plantelor vor fi
protejate cu paie umede sau cu un alt material potrivit pentru a asigura livrarea plantelor la
destinatie cu radacinile umede.

Cand transportul este facut cu un vehicul acoperit, acesta va fi ventilat pentru a preveni orice
„supra-incalzire‟ in timpul transportului.

PLANTATIILE

Expunerea radacinilor la soare in perioada de plantare este strict interzisa (reducerea cresterii
timp de 3 ani).

Antreprenorul va informa proiectantul inainte de orice plantatie, pentru ca acesta sa poata fi


prezent la plantari si sa verifice calitatea plantelor.

Groapa va fi umpluta cu un pamant vegetal de calitate, de un sol argilos din orizontul A al


profilelor de sol din solurile locale. Trebuie sa aiba un continut organic intre 1% si 10%. Va
fi relativ eliberat de radacini mari, bete, buruieni, arboreti, sau pietre cu diametrul mai mare
de 25mm, sau de alte gunoaie si deseuri. Cel putin 90% trebuie sa treaca prin sita de 2,00mm
si pH-ul trebuie sa fie intre 6,0 si 7,5.

Pamantul vegetal trebuie sa poata sustine si favoriza germinatia vegetatiei.

Ingrasamantul va fi un descompus al resturilor organice produs in instalatii specializate


inregistrate. Ingrasamintele nu trebuie sa contina cioburi de sticla sau metale. Orice material
de plastic sau alt material confectionat de om nu va fi mai mare de 4 mm si va fi mai putin de
1% din greutatea uscata totala a ingrasamintelor. Ingrasamintele vor ajuta la cresterea si
dezvoltarea vegetatiei.

45
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Toti arborii vor fi ancorati conform desenului din proiect cu patrate de lemn (autoclave) de
10x10x250cm din care o portiune de 80cm va fi ingropata in pamant. Patratele vor fi legate
de o scandura de 10x2x100cm.

Arborii vor fi legati cu o bucata de cauciuc sau alte material moi de scandura.

Arbori

Fiecare arbore va fi plantat conform detaliului tehnic desenat, intr-o fosa de 1,5x1,5x1,5m.
Va fi realizat un dren natural din pietris si nisip de 10 cm in groapa.

Plantele vor fi asezate in pozitie verticala. Umplutura pregatita va fi asezata in jurul radacinii.
Tasarea sau udarea vor insoti operatiunea de umplere cu pamant pentru a elimina golurile de
aer

Dupa operatia de umplere va urma udarea copacilor. Aceasta udare va satura complet
umplutura si se va face in aceeasi zi cu plantarea. Dupa aceea pamantul se taseaza, ca rezultat
al udarii, se va adauga umplutura pentru a se potrivii cu nivelul pamantului finisat.

Arbustii

Zonele destinate plantarilor de arbusti vor fi dezierbate si sapate manual sau mecanic in
functie de contextul local (protectia arborilor inventariati).

Daca este cazul va fi adaugat pamant vegetal.

Gropile pentru arbusti, vor fi sapate in locul marcat din spatial pentru plantare. Distanta de
plantare va fi aratata in desenele lucrarii. Gropile pentru arbusti vor fi sapate cu un diametru
si o odancime minima de 45cm.

Gazonul

Suprafetele inierbate trebuie adaptate conditiilor locale.

Propunem folosirea unui strat de ierbaceu adaptat zonei, inspirit de compozitia naturala a
pajistilor de campie.

Peluza trebuie fie adaptata unui teren plan si sa aiba o compozitie floristica formata din specii
de ierburi mezofile imbinate cu unele elemente stepice de uscaciune. Producatorul rulouri de
gazon va propune un amestec potrivit climatului din zona.

Pregatirea terenului

Pregatirea terenului destinat insamintarii consta intr-o aratura pentru afanarea solului urmata
de un disc si o rarita pentru spargerea bolovanilor si prepararea patului germinativ.
46
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Terenul pregatit se va insemanta in afara perioadelor de iarna, aceasta insemantare poate fi


realizata in orice luna, dar perioadele de toamna si primavera sunt cele mai bune perioade.

Imediat dupa imprastierea semintelor, se va trece cu rarita pentru a acoperi, si se va adauga 1


sau 2 am de pamant nutritiv; se va trece cu un cilindru (tavalug) cu o greutate minima de 200
kg care va termina procesul de insamantare.

Semintele germineaza dificil in confitii de seceta su deci este necesara irigarea daca se
insemanteaza in perioada secetoasa.

INTRETINEREA SPATIILOR PLANTATE

Regula! La cel mai mic semn de suferinta al plantei, este necesara contactarea unui specialist
in protectia plantelor.

Udarea

Frecventa udarilor depinde in mare parte de cantitatea de ploaie si de evaporarea apei din sol.

Spatiile plantate vor fi echipate cu un sistem automat de irigare.

Suprafetele de gazon vor fi echipate cu aspersoare iar zonele arbustive cu picaturi.

Udarea se va face astfel incat apa sa penetreze pana la 10 cm in stratul superior de sol,
a nu se uda daca ploua regulat. Pentru aceasta se poate opta pentru automatizarea
sistemului de irigat cu sensor de ploaie;
data la 3 zile in perioadele mai putin secetoase
In fiecare zi in perioadele secetoase (dimineata si seara) pana in 7 am si dupa 7 pm; in
perioadele de seceta gazonul nu se uda in timpul zilei!
Nu se uda iarna!

In perioada de seceta mare este posibila o interventie complementara de udare a arborilor.

Tunderea gazonului

Se va face regulat, tinandu-se cont de urmatoarele:

Cosirea regulata duce la formarea de lastari noi si implicit la indesirea acestora


Daca se lasa iarba netunsa mai mult de o saptamana (in perioada de vegetatie) si apoi
se tunde se va taia gazonul in punctele de crestere, se va rari si cu timpul va capata un
aspect sarmos si neplacut la atingere
Tunderea regulata duce totodata si la reducerea buruienilor
Regula! Nu se va tunde mai mult de o treime din lungimea lastarului, altmiteri se va
afecta structura acestuia pana la sistemul radicular.
47
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Daca se tunde prea scurt va fi mai putin viguros, concentrandu-se pe formarea


lastarilor si nu pe cresterea radacinilor.
Daca se intarzie tunderea gazonului, acesta va ajunge la inaltimea de taiere dorita prin
taieri successive la 2-3 zile
Este interzisa tunderea gazonului umed deoarece gazonul va fi neuniform si resturile
pot bloca si strica masina de tuns
Este interzisa folosirea uneltelor electrice in conditii de umiditate.
In timpul toamnelor tarzii nu se recomanda tunderea pe vant deoarece iarba va ramane
arsa
Nu se tunde iarna
Se va evita traficul pe gazon iarna pe zapada.

Arbori si arbusti

Udarea se va face regulat in functie de anotimp si de dimensiunea plantelor. Udarea excesiva


ca si lipsa apei afecteaza planta.

Nu se uda iarna.

In perioadele de vara udarea se va face dimineata si seara.

Vara este interzisa udarea in timpul zilei, mai ales udarea pe Frunze.

Tunderile si fasonarile arbustilor se vor face dupa inflorire, in perioada vegetativa. Toamna
inainte de iernare se va efectua o tundere de curatire si formare.

Ingrasaminte

Pentru ca plantele sa se dezvolte armonios este necesara aplicarea anumitor ingrasaminte si


substante nutritive.

Perioada optima de aplicare a substantelor nutritive este primavara si ajuta la intrarea lor in
vegetatie, dar si periodic de-a lungul anului.

48
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

3.2. CAIET DE SARCINI-MOBILIERUL DE PARC


Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru instalarea mobilierului de parc.

1. MATERIALE SI PRODUSE

Toate materialele si elementele de mobilier folosite trebuie sa fie noi, de fabricatie recenta, de
constructive ingrijita, si provenienta lor trebuie agreata de consultant.

Caracteristici material gard imprejmuire -material ecologic compzit WPC:

Continut de apa(%) ≤2
Duritate Rockweel (HRR) ≥58
Rata de umflare dupa absorbtia apei(%) ≤1
Rezistentele lemnului la solicitarile statice. (Mpa) ≥20
Modul de inconvoiere elastic (Mpa) ≥1800
Rezistenta la abraziune(g/100r) ≤0.08
Rata de schimbare a lungimii la diferente de
±0.2
temperatura(%)
Densitate(kg/m3) 1.1

2. EXECUTIA

Consultantul va furniza antreprenorului un plan unde vor fi amplasate elementele de mobilier.

Antreprenorul va putea eventual modifica amplasarea unor elemente de mobilier cu acordul


consultantului.

Masinile folosite pentru amplasarea elementelor de mobilier de parc nu trebuie sa deterioreze


elementele construite deja realizate.

3. GARANTIA DE BUNA FUNCTIONARE

Garantia va fi de 1 an de la data receptiei.

Bancile vor fi implantate acolo unde este precizat in proiect. Fixarea lor va necesita realizarea
unei fundatii, protejata de inghet, cu beton 350 kg/m³.

49
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

4. ELEMENTELE DE MOBILIER (cf proiect)


Foisor mileniul III
Banci
Mese de sah
Mese de tenis de masa
Cosuri de gunoi
Gard imprejmuire

50
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

3.3. CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE

Prezentul caiet de sarcini cuprinde urmatoarele :

CAP. 1 – GENERALITĂŢI

CAP. 2 - EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

CAP. 3 – EXECUTAREA INSTALAŢIILOR EXTERIOARE DE LEGARE LA

PĂMÂNT

CAP. 4 – INSTRUCŢIUNI DE TEHNICA SECURITĂŢII

CAP. 1 – GENERALITATI

Prin proiect instalatiile electrice vor avea in vedere urmatoarele:

Iluminatul aleilor perimetrale si aleilor din parc se va realiza cu stalpi de 4m cu corp


ornamental echipat cu lampa cu descarcare in vapori de sodiu. Acestea asigura un nivel de
iluminare sub coronamentul arborilor. Amplasamentul lampadarelor este optim pentru o zona
cu vegetatie abundenta creand o ambianta placuta pe timp de noapte. Modelul ansamblului
stalp+corp de iluminat intregeste gama de mobilier de parc fiind realizat special pentru spatii
verzi.
Se ataseaza fisele tehnice corespunzatoare elementelor ce se vor instala.
Corpuri de iluminat ornamentale
Caracteristici corpuri de iluminat:

Denumire produs corp de iluminat ornamental


Domeniu de utilizare Iluminat parcuri, alei, parcari.
Agremente tehnice Declaratie de conformitate
Certificat de calitate
Sursa de lumina HPS 70W
Difuzor Transparent, material acrylic, cu baza hexagonala
Corp aluminiu turnat conic forma hexagonala
Capac termoplastic, baza sectiune circulara
Caracteristici mecanice rezistenta la vandalism
in varful stalpului (top), diam.Ø60mm, fixare in 3
Montare pe stalp puncte
Grad de protectie IP 65

51
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Protectie electrica clasa II


Accesorii Sistem antiorbire din aluminiu (tip jaluzele)
Design deosebit care imbina formele hexagonale si
Forma si dimensiuni cilindrice inaltime max. 525, diametrul max. 475
Intretinere conform specificatiei producatorului

Corp iluminat ornamental cu lampa cu descarcare in sodiu

Parametri Valori acceptate


Denumire produs Corp de iluminat stradal
Domeniu de utilizare Ilumintar parcuri, alei, parcari
Descriere Corp aluminiu turnat conic forma hexagonal,
Difuzor transparent, material acrylic, cu baza
hexagonal,
Capaca termoplastic, baza sectiune circulara
Agremente tehnice Declaratie de conformitate
Certificat de calitate
Dimensiuni Design deosebit care imbina formele hexagonale si
cilindrice, inaltime max. 525mm, diametrul maxim
475mm
Carcasa aluminiu
Sursa de lumina HPS 70W
Dispersor policarbonat
Optica minim 12 trepte de reglaj a fluxului de lumina
Caracteristici mecanice rezistenta la vandalism

52
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Diametru fixare Montare in varful stalpului, diametrul 60mm, fixare


in 3 puncte
Protectie electrica clasa II
Grad protectie IP 65 atat pentru compartimentul optic cat si
pentru accesorii
Rezistenta la impact IK 10

Garantie minim 2 ani in exploatare


Intretinere conform specificatiei producatorului

Iluminatul va fi completat cu proiectoare cu LED RGB

Corp iluminat cu LED RGB

Parametri Valori acceptate


Denumire produs Corp de iluminat cu LED RGB
Domeniu de utilizare Iluminat ornamental si arhitectural
Agremente tehnice Declaratie de conformitate
Certificat de calitate
Grad protectie IP 66
Dimensiuni diametru=56-75mm H=55-80mm A=45-60mm
Carcasa aluminiu
Leduri 3 Led-uri min 2W max 3W, durata de viata 50,000h
Lentile independente de inalta precizie, fascicol minim 4
grade
Culori RGB cu posibilitatea mixarii de culoare
Sursa alimentare sursa electronica stabilizata
Modalitate prindere colier suport

Caracteristici mecanice rezistenta la vandalism,


Caracteristici electrice conform normativelor in vigoare
Garantie minim 5 ani in exploatare
Intretinere conform specificatiei producatorului

Stalp de iluminat ornamental

Parametri Valori acceptate


Denumire produs Stalp iluminat pentru zone parc

53
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Domeniu de utilizare Iluminat alei


Agremente tehnice Declaratie de conformitate
Certificat de calitate
Tip constructiv Baza cilindrica 120mm diametru, Varf 60mm
Dimensiuni H = 3500 - 4200 mm suprateran
Material metal zincat
Gura de vizitare Da
Capac gura vizitare cilindric - culisant
Culoare la cererea beneficiarului
Modalitate prindere fundatie burata
Caracteristici rezistenta la vandalism, toate materialele componente
mecanice sunt zincate
Caracteristici electrice conform normativelor in vigoare
Garantie minim 7 ani in exploatare
Intretinere conform specificatiei producatorului

Proiector solar cu leduri vor fi utilizate pentru iluminatul infochioscurilor

Fabricat din material plastic;


Comutare automata-inchis pe timpul zilei si inchis noaptea;
Iluminat continuu noaptea pana la 10 ore;
Echipat cu 4 leduri optice (super bright).

54
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Alimentarea cu energie electrica se va realiza de la cel mai apropiat punct de bransament, in


functie de avizul eliberat de S.C. ELECTRICA S.A

CAP. 2 - EXECUTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

GENERALITATI

Acest capitol cuprinde precizări şi recomandări pentru lucrările de execuţie a instalaţiilor


electrice de joasă tensiune şi protecţie după cum urmează: instalaţiile de forţă 380/220 V; 50
Hz, instalatiile de iluminat 380/220 V; 50 Hz si instalaţii de protecţie contra tensiunilor
accidentale de atingere şi a descărcărilor atmosferice.

2.1.1. Breviar de calcul


2.1.1.1. Calculul puterii instalate

Conform GP 052-2000 pentru dimensionarea circuitului de alimentare trebuie


determinata puterea electrica absorbita de la retea.

Puterea electrica absorbita, denumita conventional putere de calcul Pc, depinde de


puterea instalata Pi si randamentul receptoarelor precum si de incarcarea Ci.

Astfel avem :

 Puterea de calcul Pc este data de relatia :


Pc= Cc * Pi (kW)

unde Cc este coeficientul de cerere si care in cazul nostru este 1.

Pi este puterea instalata a circuitului (kW)

Deci

Pc = Pi (kW)

 Puterea instalata pentru un circuit este egala cu suma puterilor nominale


ale lampilor si balasturilor.

Astfel vom avea puterea instalata pentru punctul de aprindere:

55
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Puterea consumata
Tip/ Putere lampa
de calcul proiectata
(W)
Pc(kW)=Pi(kW)
Nr.crt. STRADA/ZONA
Proiector lampa
led RGB 70W

1 TOTAL PARC 4 22 1,54

2.1.1.2. Determinarea curentului de calcul

In cazul circuitelor trifazate pentru receptoarele de iluminat, curentul de calcul se


determina cu relatia urmatoare (in conditiile in care repartizarea pe circuite este practic
uniforma) :

Ic = Pi/(√3*U*cosφ) (A),
unde

 Pi – puterea instalata a circuitului trifazat(kW) ;


 U – tensiunea de linie (V) ;
 cosφ – factorul de putere al circuitului si care este 0,95.

In cazul circuitelor monofazate pentru receptoarele de iluminat, curentul de calcul


se determina cu relatia urmatoare (in conditiile in care repartizarea pe circuite este practic
uniforma) :

Ic = Pi/(Uf*cosφ) (A),
unde

 Pi – puterea instalata a circuitului (kW) ;


 Uf – tensiunea de faza (V) ;
 cosφ – factorul de putere al circuitului si care este 0,95.
Ic =7,048 A

2.1.1.3. Calculul caderii de tensiune


Conform GP 052-2000 pierderile de tensiune relative U(%) se pot determina cu
ajutorul relatiei generale :
56
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

U(%)=100*(U/UN)
unde : U – pierderea de tensiune (V) ;

UN – tensiunea nominala (V).

Pierderile de tensiune pe circuite se pot determina cu urmatoarele relatii :

 Pentru circuitele monofazate :


N
2 100 1 Pik l k
U%
U F2 k 1 S Fk

 Pentru circuite trifazate echilibrate


N
100 1 Pik l k
U%
U L2 k 1 S Fk

unde : Pik – puterea instalata pe un tronson oarecare k (W) ;

lk – lungimea unui tronson oarecare k (m) ;

SFk – sectiunea conductorului de faza pentru tronsonul k( mm 2 ) ;

UL – tensiunea de linie (V) ;

UF – tensiunea de faza (V);

- conductivitatea conductorului

m
AL = 34( );
mm 2

m
Cu 57 ( );
mm 2

Vom realiza calculul pentru cablul proiectat de tip CYY5x6mmp pentru circuit
C2

Căderea de tensiune este sub 8 % valoare admisă pentru instalaţiile de iluminat


public.

Astfel avem urmatoarele :

57
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

N
100 1 Pik l k 100 1 840 100
-pentru circuitul C2: U % 4,64%
U L2 k 1 S Fk 57 230 2 6

STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ


Standarde
PE009/1994 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura
energiei si termice ;
PE 006 Instructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile SC Electrica SA ;
PE 022/1990 Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice ;
PE103/1993 Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la
solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit ;
PE 003/1984 Normativ de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune
si distributia energiei electrice si termice ;
PE 116/94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice ;

PE132/2003 Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica ;


NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice ;
Norme de protectia muncii
Indrumare de proiectare
1 RE – Ip 45/90 Indreptar de proiectare a protectiilor prin relee si sigurante fuzibile in
posturile de transformare si in reteaua de joasa tensiune ;
1 RE – Ip 30 – 2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant .
2.3. Probe, incercari si verificari
Pentru cutia de trecere
Se vor efectua urmatoarele verificari si probe :

 verificarea aparatelor din componenta;


 verificarea conform proiectului a realizarii corecte ;
 verificarea conexiunilor ;
 realizarea de probe functionale.

58
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Pentru reteaua de alimentare


Cablurile utilizate pentru realizarea retelei se vor verifica :
 inainte de montaj : la receptia cablului sau in alte etape premergatoare montarii
conform indicatiilor furnizorului de cabluri ;
 dupa montaj si in timpul exploatarii
Pentru stalpii de iluminat
Se va avea in vedere :
 locul de amplasare

 inaltimea
 accesoriile
 fundatiile
Pentru corpurile de iluminat
Se va avea in vedere :
 amplasarea( inaltimea de montaj si unghiul de inclinare )
 tipul

 numarul
 puterea
Intretinerea instalatiilor de iluminat public
Pentru cutia de trecere
 inlocuirea sigurantelor necorespunzatoare
Pentru cutii sau puncte de aprindere se vor anexa instructiunile producatorilor si buletinele de
masuratori.
Pentru reteaua de alimentare
se va face prin :
 verificarea traseelor ;

 verificarea clemelor de conexiune electrica


 masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pamant.

59
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

 verificarea instalatiei de legare la pamant


Pentru stalpii de iluminat
Intretinerea se va face astfel :
 se vor verifica vizual daca nu au avut loc deteriorari din punct de vedere mecanic
datorate unor accidente sau alte cauze externe si se vor lua masuri de inlocuire sau remediere
dupa caz

Pentru corpurile de iluminat


Intretinerea se va face astfel:
 stergerea corpurilor de praf ;
 inlocuirea componentelor defecte
 verificarea legaturilor electrice atat in interiorul corpului cat si a legaturilor cu reteaua
de iluminat
Pentru consolele de sustinere corp de iluminat public
Intretinerea se va face astfel :
 se vor verifica vizual daca nu au avut loc deteriorari din punct de vedere mecanic
datorate unor accidente sau alte cauze externe si se vor lua masuri de inlocuire sau remediere
dupa caz
Pentru instalatiile de legare la pamant(revizie exterioara)
Prizele de pamant vor fi masurate o data la 2 ani, in conformitate cu prevederile din PE 116.

Operatiile de exploatare cuprind urmatoarele tipuri de lucrari :


 lucrari operative
 revizii tehnice : pentru corpurile de iluminat se vor face conform specificatiilor
fabricantului si au fost prezentate mai sus pentru toata instalatia de iluminat public

 reparatii curente: pentru punctele de aprindere si reteaua de iluminat public se va face


o data la 3 ani, iar pentru corpurile de iluminat o data la 2 ani.
TABLOURILE ELECTRICE
2.3.1. Tablourile electrice se comandă pentru execuţie la furnizori specializaţi şi autorizaţi în
construcţia acestora.
2.3.2. Tablourile prefabricate în carcasă de plastic se procură de la firme recunoscute pe plan
mondial

60
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.3.3. Tablourile electrice din dulapuri sau cutii metalice echipate, vor fi vopsite cu vopsea
emailată, recomandat gri-email şi vor avea gradul de protecţie conform SR EN 60529,
corespunzător mediului în care se amplasează, dar minim IP 30.
Dulapurile sau cutiile vor fi realizate din tablă de minimum 2 mm grosime, rigidizată
corespunzător, cu suporţi pentru aparate şi uşi de acces.
2.3.4. Se recomandă ca legăturile pentru curenţi mai mari de 100 A din interiorul tablourilor
să fie realizate în bare.
2.3.5. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel încât arsurile sau scânteile electrice ce
apar în timpul exploatării normale, să nu fie periculoase pentru personalul de deservire şi să
nu poată cauza scurtcircuite, puneri la pământ sau deteriorarea obiectelor înconjurătoare.

2.3.6. La dispozitivele de acţionare a aparatelor de conectare închise cu capac, sau acţionate


de pe exteriorul tabloului, trebuie indicate clar poziţiile „închis” sau „deschis”.
2.3.7. Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât conductoarele de
alimentare să fie legate la şuruburile de contact, iar conductoarele de plecare spre
consumatori să fie legate de duliile filetate.
2.3.8. Siguranţele trebuie să fie astfel montate încât eventuala apariţie a unui arc să nu
prezinte pericol pentru restul instalaţiei şi pentru personalul de deservire.
2.3.9. Imbinările între căile de curent, precum şi între acestea şi bornele aparatelor se vor face
prin metode care să asigure posibilitatea de trecere a curentului electric corespunzător
secţiunii curente, rezistenţa mecanică necesară şi păstrarea în timp a calităţii mecanice şi
electrice, ale contactului.

2.3.10. Toate circuitele din tablourile de distribuţie vor fi prevăzute cu inscripţii vizibile şi
neechivoce, în care să se indice destinaţia fiecărui circuit. Inscripţiile se amplasează cu vedere
din direcţia de deservire a tabloului.
2.3.11.Vor fi prevăzute şi etichete care vor conţine simbolizarea sau destinaţia tabloului,
tensiunilor de lucru, indicaţii de acţiune, situaţii de stare (după caz).
2.3.12. Recepţia tablourilor unicate, la furnizor se face în prezenţa delegatului autorizat al
antreprenorului şi beneficiarului. Tabloul va fi însoţit de certificat de calitate.
2.3.13. Pentru transport,tablourile vor fi protejate contra prafului şi umezeală, în timpul
transportului se va asigura poziţia verticală a dulapurilor şi se vor feri de zdruncinături,
aparatele de măsură şi automatizare vor fi transportate în lădiţe, ambalajele trebuie să conţină
semnele de „FRAGIL”, „NU RĂSTURNAŢI” şi „A SE FERI DE UMEZEALĂ”.
2.3.14. Depozitarea tablourilor se va face în încăperi cu atmosferă neutră, lipsite de gaze
corozive, cu temperatura cuprinsă între 0 şi 400 C şi umiditatea relativă a aerului de max.
80% la 200 C.
INSTALAREA TABLOURILOR ELECTRICE
61
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.4.1. Tablourile de distribuţie trebuie montate perfect vertical şi fixate bine, pentru a nu fi
supuse vibraţiilor sau deplasărilor, ce pot surveni în caz de scurtcircuit pe bare sau cutremur.

2.4.2. Inălţimea minimă faţă de pardoseală a laturilor de jos ale tablourilor capsulate trebuie
să fie astfel stabilită încât să permită posibilitatea realizării razei de curbură a cablului cu
diametrul cel mai mare, iar înălţimea maximă, faţă de pardoseală (sau teren, la amplasarea în
exterior), a laturii de sus a tabloului să fie de cel mult 2,2 m.
2.4.3. In încăperile de producţie (tehnologice) distanţa între marginea tablourilor de
distribuţie şi conductele de apă, abur, aer comprimat, gaze sau lichide inflamabile, etc.,
trebuie să fie de cel puţin 1,25 m.
2.5.VERIFICAREA TABLOURILOR ELECTRICE

Date fiind eventualele urmări ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedează la
completarea şi verificarea prealabilă a tablourilor, înainte de trecerea la racordarea
instalaţiilor.
2.5.1. Verificarea vizuală a integrităţii construcţiei tabloului.
2.5.2. Montarea aparatelor de măsură, care au fost transportate separat în lădiţe, de la
furnizorul tabloului. In prealabil se va verifica la fiecare aparat, existenţa sigiliului.
2.5.3. Verificarea existenţei şi integrităţii marcajelor şi etichetărilor tabloului, circuitelor,
aparatelor.
2.5.4. Verificarea legăturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiunea
nepericuloasă de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la reţea. Se va verifica şi strângerea
legăturilor, fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.
2.5.5. Verificarea legăturilor de protecţie, prin punere la pământ (sub 0,1 ohmi) a aparatelor,
precum şi între bara generală de pământ şi centura de legare la pământ.
2.6. APARATELE LOCALE – CONDIŢII ŞI INSTALARE
2.6.1. Pentru executarea instalaţiilor electrice se vor utiliza numai aparate şi materiale
omologate. Fiecare aparat trebuie să fie prevăzut cu o plăcuţă indicatoare care să cuprindă
datele sale tehnice.
Alegerea materialelor (conducte, cabluri, tuburi, etc.) a aparatelor, a echipamentelor şi a
utilajelor electrice din import se va face prin asimilarea caracteristicilor acestora cu cele ale
produselor indigene omologate, respectiv prin încadrarea lor în prevederile normativelor I7-
2002.
2.6.2. Aparatele electrice individuale care se instalează în teren, conform proiectului ( corpuri
de iluminat.) vor fi însoţite în cazul celor de forţă, de certificat de calitate şi după caz de
garanţie.

62
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.6.3. Se vor verifica la fiecare aparat, tensiunea nominală şi ceilalţi parametri prevăzuţi în
mod expres în proiect şi în mod special gradul de protecţie conform SR EN 60947.

2.6.4. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice locale, trebuie să se facă


astfel încât întreţinerea , verificarea, localizarea defectelor şi reparaţiilor să se poată realiza cu
uşurinţă.
2.6.5. Se va evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea
deteriorării lor în exploatare, ca urmare a loviturilor mecanice sau acţiunii agenţilor corozivi.
2.7. MATERIALELE CIRCUITELOR ELECTRICE

2.7.1. Materialele circuitelor electrice se consideră mijloacele prin care se realizează funcţiuni
de izolare, legătură electrică şi mecanică (puse în operă individual în teren sau altfel spus
necuprinse în tablourile electrice), ca de exemplu:conductoare, cabluri, cleme,alte materiale
de montaj.
2.7.2. La alegerea materialelor se va ţine seama de destinaţia construcţiei şi de condiţiile lor
de utilizare şi montare.
2.7.3. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoţite de certificate de
calitate.
2.7.4. Se vor utiliza ca materiale de protecţie, de izolare sau pentru suporturi, materiale
incombustibile sau greu combustibile, încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe
baza prescripţiilor specifice în vigoare ( I 7-02, cap.5).

2.7.5. Se vor utiliza cu prioritate tuburi de materiale plastice şi cabluri cu manta din materiale
plastice.
2.7.6. Conductele de legătură se vor alege astfel ca să aibă tensiune de izolaţie
corespunzătoare, să fie rezistente la solicitările datorită efectului termic şi electrodinamic al
curentului de scurtcircuit la locul de montare.
2.7.7. Secţiunea conductorului de nul de lucru, în cazul circuitelor monofazate va fi egală cu
aceea a conductorului de fază.
2.7.8. Se utilizează de regulă pentru instalaţii de iluminat şi forţă cabluri în conductoare de
aluminiu sau cupru şi izolaţie şi manta de PVC.
2.7.9. Nivelul de izolaţie al cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale
cablurilor (U0 şi U) şi de valorile rigidităţii dielectrice (normativul NTE007/08). In cazul
instalaţiilor de joasă tensiune, cablurile vor avea tensiunile nominale U0 0,6 kV şi U = 1
kV.
2.7.10. In instalaţiile electrice vor fi montate numai siguranţe calibrate.
2.7.11. Conductele instalaţiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS
12604. Centurile interioare din clădiri vor fi din bandă de oţel zincat.
63
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.7.12 Construcţiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din
oţel sau tablă se vopsesc pentru protecţie şi după caz anticoroziv.

2.8. EXECUŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE


2.8.1. Prevederi generale
2.8.1.1. Se va avea în vedere încadrarea stabilită în proiect a consumatorului şi a receptorilor,
conform prescripţiei PE 124 , din punct de vedere al nivelului de siguranţă în continuitatea
alimentării cu energie electrică. Această încadrare stă la baza concepţiei proiectului şi a
execuţiei.

2.8.1.2. In instalaţiile electrice, se vor lua măsuri de protecţie împotriva electrocutărilor prin
atingere directă şi a electrocutărilor prin atingere indirectă (I 7-02, cap.4) respectându-se
standardele şi normele în vigoare, atât în conţinutul proiectului, cât şi la execuţie şi în
exploatare.
2.8.1.3. Legarea la pământ este folosită ca mijloc principal de protecţie. Alegerea modului de
legare la pământ se face conform normativ I 7-02, cap. 3.2.
2.8.1.4. Se va evita amplasarea elementelor instalaţiilor electrice (tuburi, conducte, etc.) în
structura de rezistenţă a construcţiilor. Se exceptează situaţiile prevăzute în proiect, unde s-au
luat măsurile corespunzătoare de înglobare a instalaţiilor electrice.
2.8.1.5.Se interzice spargerea de şanţuri, goluri, etc, în elementele de beton, dacă nu este
prevăzut în proiect, în vederea amplasării instalaţiei electrice, afectând structura de rezistenţă
a construcţiei.
2.8.1.6. Se va evita amplasarea instalaţiilor electrice (conducte, cabluri, tuburi, etc.) pe trasee
comune cu acelea ale conductelor altor instalaţii. Excepţiile se rezolvă conform prevederilor
normativului I 7-02, art.3.5.1...3.5.3. şi ale normativului NTE007/08.
2.8.1.7. In toate cazurile în care se utilizează cabluri, trebuie respectate prevederile din
normativul NTE007/08, precum şi indicaţiile fabricii constructoare de cabluri. Distanţele
minime între cabluri şi alte instalaţii şi construcţii, atât la instalarea în interiorul
construcţiilor, cât şi în exterior, sunt prevăzute în normativul NTE007/08 şi respectarea lor
este obligatorie.
2.8.1.8. Se interzice montarea directă pe elemente de construcţie din materiale combustibile a
conductelor, cablurilor, tuburilor din PVC, aparatelor şi echipamentelor electrice.
2.8.1.9. Imbinările între căile de curent, precum şi între acestea şi bornele aparatelor se vor
face prin metode care să asigure posibilitatea de trecere a curentului electric, corespunzător,
secţiunii curente, rezistenţa mecanică necesară şi păstrarea în timp a calităţii mecanice şi
electrice a contactului.

64
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.8.1.10. Bara sau conductorul de nul între punctul neutru al transformatoarelor şi tablouri,
precum şi între tablouri, se va monta tot atât de îngrijit ca şi cele de fază, ele fiind protejate
împotriva atingerilor şi deteriorărilor ca şi conductoarele şi barele de fază.
2.8.2. Condiţii generale de montare a conductelor, cablurilor, tuburilor şi accesoriilor
2.8.2.1. Cablurile vor fi montate astfel încât în timpul montării şi exploatării să nu fie supuse
la solicitări mecanice. Se vor respecta distanţele prescrise în normtivul NTE007/08.
2.8.2.2. Pozarea cablurilor se va face numai după ce toate construcţiile metalice aferente au
fost montate, vopsite şi legate la pământ. Se interzic suduri după instalarea cablurilor.

2.8.2.3. Cablurile de energie se vor marca cu etichete de identificare la capete şi la trecerile


dintr-o construcţie de cabluri în alta; cele pozate în pământ se vor marca şi pe traseu din 10 în
10 m.
Cablurile de comandă, control, măsură, etc., se vor marca cu etichete de identificare la capete,
la intersecţii şi la trecere dintr-o construcţie în alta.
2.8.2.4. Pentru prevenirea incendiilor ce pot fi provocate de cablurile electrice se vor respecta
prevederile din normativul NTE007/08
2.8.2.5. In cazul montării cablurilor pe trasee expuse acţiunii razelor solare, se vor utiliza
cabluri cu înveliş rezistent la intemperii.

2.8.2.6. Intr-un tub de protecţie sau gol se va monta numai un singur cablu de energie. Se
admite montarea mai multor cabluri de semnalizare, control, etc. în acelaşi gol sau tub.
2.8.2.7. Distanţa de la suprafaţa pământului până la faţa de sus a tubului de protecţie a
cablului va fi de cel puţin 0,8 m, iar în cazul aşezării sub trotuar, de cel puţin 0,5 m.
2.8.2.8. Se interzice montarea cablurilor în canale şi tuneluri în care sunt instalate conducte
de gaze, lichide inflamabile sau conducte termice. Intersecţiile inevitabile se tratează conform
normativului NTE007/08.
2.8.2.9. Cablurile de pământ, vor fi pozate şerpuit în şanţ pe un strat de pământ sau nisip, şi
acoperiş cu pământ cernut (granulaţie maximă 2 mm) sau nisip (conform proiectului), cu
grosimea totală de la fundul şanţului până la stratul avertizor şi de protecţie din plăci speciale,
benzi cu inscripţie avertizoare, cărămizi (conform proiectului), de cel puţin 20 cm. Umplutura
se va realiza cu pământ rezultat din săpătură, din care s-au îndepărtat corpurile ce ar putea
produce deteriorarea cablurilor.
2.8.2.10. Adâncimea de pozare a cablurilor, măsurată de la nivelul solului, va fi de cel puţin
0,8 m. In teren pietros, la intersecţia cu alte construcţii subterane şi la intrarea în clădiri, se
admite o adâncime de 0,5 m.
2.8.2.11. Cablurile pozate în pământ în straturi suprapuse, se vor dispune de sus în jos în
ordinea crescândă a tensiunilor, iar distanţa dintre cărămizile (sau plăcile avertizoare) care
protejează diferitele straturi, va fi de cel puţin 20 cm.
65
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2.8.2.12. Intre cablurile de tensiuni diferite, precum şi între cablurile de curent alternativ şi
cele de curent continuu se vor face separaţii executate din cărămizi sau alte materiale
echivalente, sau se va asigura distanţa minimă prescrisă prin distanţoare (din mase plastice şi
cauciuc) în condiţiile din normativul NTE007/08.

2.8.2.13. Manşoanele se vor proteja cu plăci avertizoare, plăci de beton sau cărămizi. Toate
manşoanele şi cutiile terminale vor fi marcate cu etichete de identificare.
2.8.2.14. Desfăşurarea cablurilor de pe tamburi şi pozarea lor se va face numai în condiţiile în
care temperatura mediului ambiant este superioară limitelor minime indicate în standardele şi
normativele interne de fabricaţie a cablurilor. In cazul în care este necesară desfăşurarea şi
pozarea cablului la temperaturi mai scăzute decât cele indicate de fabricile furnizoare,
cablurile trebuie să fie încălzite.
CAP. 3 – EXECUTAREA INSTALAŢIILOR DE LEGARE LA PĂMÂNT
3.1. GENERALITĂŢI
Prezentul capitol cuprinde prevederi privind execuţia prizei generale de legare la pământ .
3.2. MATERIALE
3.2.1. Electrozii prizelor de pământ artificiale, vor fi din ţeavă de oţel zincat, cu diametru 2 ½
ţoli şi 3 m lungime.

3.2.2. Conductoarele principale de legare la pământ, conductoarele de ramificaţie racordate la


conductoarele principale, conductoarele de legătură între conductoarele principale şi priza de
pământ, conductoarele de captare şi coborâre vor fi din bandă de oţel zincat, cu secţiunile
minime indicate în STAS 12604/5-90 şi Normativ I 20.
3.2.3. Piesele pentru instalaţiile de protecţie prin legare la pământ vor corespunde STAS
4102-85.
3.3. EXECUTAREA INSTALAŢIILOR
3.3..1. Prizele de pământ vor fi de suprafaţă cu electrozi îngropaţi la adâncimea de minim 0,8
m considerată de la capătul superior al electrodului până la suprafaţa solului.
3.3.2. Grosimea sau diametrul minim al electrozilor şi a conductoarelor de legătură la priza de
pământ în funcţie de agresivitatea solului şi de modul de protejare a oţelului împotriva
coroziunii va fi conform STAS 12604/5-90, tabelul 2.
3.3.4. Intre diferitele prize de pământ se va respecta distanţa de minim 20 m.
3.4. VERIFICAREA INSTALAŢIILOR DE LEGARE LA PĂMÂNT
Verificarea instalaţiilor de legare la pământ se face în conformitate cu standardele,
normativele şi prescripţiile in vigoare. In funcţie de rezultate se adoptă măsuri suplimentare
de împământare.

66
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

CAP. 4 – INSTRUCŢIUNI DE TEHNICA SECURITĂŢII


4.1. GENERALITĂŢI
4.1.1. Prezentele instrucţiuni au un caracter preliminar prezentând principalele măsuri de
protecţia muncii care trebuie respectate la montajul, verificarea, punerea în funcţiune,
exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice.
4.1.2. Aceste instrucţiuni vor fi detaliate şi completate de către unitatea care execută montajul
instalaţiilor electrice şi de către unitatea beneficiară.
4.1.3. Conducerile unităţilor care execută montajul, verificarea, punerea în funcţie,
exploatarea şi întreţinerea instalaţiei au, în principal, următoarele obligaţii:
-să asigure controlul respectării proceselor tehnologice stabilite;
-să organizeze procesele tehnologice astfel ca desfăşurarea activităţii să
se facă în condiţii de deplină securitate;
-să elaboreze şi să afişeze instrucţiunile de protecţia muncii la locurile de lucru;
-să facă instructajul de protecţia muncii cu toţi angajaţii conform normelor;
-să asigure propaganda pentru protecţia muncii;

-să supună la examen medical, conform normelor pe toţi salariaţii;


-să analizeze situaţia protecţiei muncii, cauzelor accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
-să organizeze întreţinerea şi exploatarea corectă a instalaţiilor
prevăzute pentru crearea condiţiilor normale de muncă.
4.1.4. Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, organele de conducere ale unităţii care
execută montajul, exploatarea şi întreţinerea instalaţiei au următoarele principale obligaţii:
- să întocmească planurile de măsuri tehnico-organizatorice de
prevenire şi stingere a incendiilor;
să constituie formaţia de pază contra incendiilor şi să asigure instruirea membrilor formaţiei
potrivit instrucţiunilor;
să asigure măsurile necesare pentru evacuarea personalului în condiţii lipsite de accidente în
cazul izbucnirii unui incendiu;

- să organizeze controlul respectării măsurilor stabilite.


4.1.5. Toate abaterile de la normele de protecţia muncii vor fi analizate şi sancţionate imediat
după constatare potrivit statutului disciplinar sau a regulamentului de ordine interioară al
67
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

unităţii respective, precum şi prevederilor Codului Muncii. Cazurile deosebite de abateri de la


normele protecţiei muncii vor fi semnalate organelor de resort în vederea analizei şi stabilirii
de măsuri.
4.2. INSTRUCŢIUNI GENERALE
4. 2.1. Persoanele care au atribuţii în activitatea de montaj, verificare, punere în funcţiune,
exploatare şi întreţinere a instalaţiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie sănătoase din punct de vedere fizic şi psihic şi să nu aibă
infirmităţi care le-ar stânjeni activitatea de producţie sau care ar
putea duce la accidentarea lor sau a altor persoane;
să fie instruite şi verificate din punct de vedere al normelor de protecţia muncii, să-şi
însuşească şi să respecte normele de protecţia muncii care privesc funcţia şi locul de muncă în
care îşi desfăşoară activitatea;

să posede calificarea profesională necesară pentru lucrările care l-i se încredinţează,


corespunzător funcţiei pe care o deţin;
- să fie autorizate din punct de vedere al normelor de protecţia
muncii pentru desfăşurarea activităţii în instalaţie.
4.2.2. Instruirea personalului se va efectua în conformitate cu reglementările în vigoare
privind instruirea personalului, elaborate de forul tutelar, în următoarele faze distincte:
- instructajul de angajare;
- instructajul periodic şi verificarea periodică a cunoştinţelor;
- instructajul la schimbarea locului de muncă.

4.2.3. Instructajul la locul de muncă se efectuează de către conducătorul direct al procesului


tehnologic (numai inginer, tehnician sau maistru) şi va avea în vedere principalele reguli de
protecţia muncii ce trebuie respectate la locul de muncă.
4.2.4. Pentru muncitori, instructajul va avea un pronunţat caracter practic, efectuându-se în
termenul practic de instructaj.
4.2.5. Toate procesele de muncă vor fi conduse şi supravegheate de persoane care posedă
pregătirea tehnică corespunzătoare şi care au fost stabilite de conducerea unităţii în acest
scop.

4.2.6. Obligaţia efectuării instructajului de protecţia muncii o au cei ce organizează şi conduc


procesele de muncă.

68
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

4.2.7. Personalul răspunde de orice acţiune care ar scoate din funcţiune, avaria sau deteriora
dispozitivele sau instalaţiile de lucru, cele de protecţia muncii sau instrucţiunile afişate la
locul de muncă.
4.2.8. Nici o maşină, agregat, instalaţie, etc. nu poate fi pusă în funcţiune dacă nu s-a efectuat
recepţia ei.
4.2.9. Prin personal de exploatare se înţelege personalul de deservire operativă care are ca
sarcină supravegherea continuă a funcţionării instalaţiei prin serviciul de tură, precum şi
personalul pentru lucrări curente.
4.2.10. Prin personal de întreţinere se înţelege personalul de revizie şi personalul de reparaţii,
care execută lucrări de revizie şi reparaţii planificate sau preventive şi lucrări de revizie şi
reparaţie în urma incidentelor de exploatare, în scopul menţinerii şi readucerii instalaţiei în
starea tehnică corespunzătoare.
Repararea şi întreţinerea se face numai de personal special însărcinat cu această misiune. Este
interzis personalului de exploatare să facă remedierea defecţiunilor.
4.2.11. Pentru executarea lucrărilor în instalaţie se vor respecta următoarele condiţii:
- pentru executarea lucrării să existe o aprobare a personalului
tehnic superior;

lucrările trebuie executate de minim două persoane;


la executarea lucrărilor trebuie respectate măsurile specifice de protecţia muncii.
Executarea lucrărilor în instalaţie este permisă numai în baza dispoziţiei de lucru scrisă şi
aprobată de conducerea tehnică a unităţii. Dispoziţia de lucru trebuie să cuprindă cel puţin
următoarele: obiectul lucrării, zona de lucru, formaţia de lucru, măsurile de protecţia muncii
care au fost luate pentru adimiterea la lucru.

Admiterea formaţiilor de lucru în instalaţie, evacuarea formaţiilor de lucru din instalaţie,


precum şi întreruperea sau terminarea lucrărilor se vor consemna în registrul operativ de tură.
4.2.12. Accesul în instalaţie este permis numai persoanelor autorizate de către conducerea
tehnică a unităţii beneficiare.
4.2.13. La montajul instalaţiei se vor respecta normele de protecţia muncii specifice unităţilor
de montaj.

4.2.14. Conducerea tehnică a unităţilor care montează, exploatează şi întreţin instalaţia, va


pune la dispoziţia personalului îmbrăcămintea şi încălţămintea specială de protecţie, precum
şi dispozitivele de protecţia muncii conform normelor în vigoare şi caracterul muncii prestate.
4.2.15. Personalul este obligat să sesizeze imediat orice defecţiune observată la sculele sau
dispozitivele de protecţia muncii utilizate.

69
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

4.2.16. Dotarea la timp şi în suficientă măsură cu mijloace de protecţia personalului,


organizarea păstrării evidenţei şi încercării periodice a mijloacelor de protecţie se fac prin
grija conducerii unităţii respective.
4.2.17. Mijloacele de protecţie aflate în dotarea individuală sau colectivă se păstrează,
întreţin, utilizează şi prezintă periodic la verificare prin grija celui care le are în dotare.
4.2.18. Personalul este obligat ca la executarea lucrărilor care comportă utilizarea mijloacelor
de protecţie conform normelor, să solicite dotarea cu mijloace de protecţie necesare, refuzând
executarea lucrărilor în caz că nu se asigură dotarea.
4.2.19. Toate sculele şi dispozitivele de lucru şi de protecţie trebuie să fie utilizate numai în
scopuri pentru care sunt destinate şi trebuie să fie întreţinute corespunzător.

4.2.20. Se interzice executarea operaţiilor speciale (polizare, sudură, etc.) fără folosirea
echipamentului de protecţie corespunzător.
4.2.21. La înălţimi de peste 2 m, exceptând platformele stabile şi sigure, toate lucrările se vor
executa cu centură de siguranţă.
4.2.22. Toate zonele unde există pericol de accidentare vor fi semnalizate prin placarde sau
afişe avertizoare amplasate în locuri adecvate.
4.2.23. Insuşirea cunoştinţelor necesare şi dobândirea unei îndemânări în acordarea primului
ajutor în caz de accident se asigură prin instruirea personalului şi prin dotarea acestuia şi a
formaţiilor de lucru cu mijloace de intervenţie pentru prim ajutor. Asigurarea şi menţinerea
completă şi în bună stare de funcţionare a dotărilor cu mijloace de prim ajutor prescrise
reprezintă obligaţia conducerii unităţilor.

4.3. INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIA MUNCII SPECIFICE INSTALAŢIILOR


ELECTRICE
4.3.1. Toate instalaţiile electrice trebuie să fie astfel construite şi întreţinute încât să nu se
poată produce accidente tehnice sau umane, ca urmare a accesului persoanelor neavizate în
instalaţie.
4.3.2. Manevrele în instalaţiile electrice se execută numai de personalul de deservire
operativă (personalul de exploatare).
4.3.3. Se vor conecta în mod obligatoriu la instalaţia de legare la pământ părţile metalice ale
instalaţiei şi echipamentelor electrice care în mod normal nu sunt sub tensiune. Se vor
respecta prevederile STAS 2612-87, STAS 8275-87, STAS 12604, precum şi prevederile din
documentaţia de proiectare în ceea ce priveşte instalaţiile de legare la pământ şi valorile
rezistenţei prizelor de punere la pământ.
4.3.5. Toate sculele, utilajele, etc. alimentate electric la tensiuni peste 24 V vor avea
obligatoriu instalaţia de punere la pământ.

70
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

4.3.6. Corpurile maşinilor electrice şi ale echipamentelor de pornire trebuie să fie legate la
pământ. Se interzice executarea de lucrări la aceste legături la pământ în timpul funcţionării
maşinilor electrice.

4.3.7. Echipamentele electrice şi de automatizare se vor fixa definitiv în suporţi imediat după
montare. Nu este permisă lăsarea aparatelor sau echipamentelor nefixate.

4.3.8. Toate instalaţiile, echipamentele şi aparatele electrice şi de automatizare vor fi


verificate înainte de darea în funcţiune conform reglementărilor în vigoare. Verificările,
probele şi măsurătorile se vor face cu respectarea măsurilor necesare de protecţia muncii,
astfel încât să nu pună în pericol persoanele care efectuează aceste lucrări.

4.3.9. Este interzis lucrul la circuitele electrice alimentate cu tensiune operativă. Fac excepţie
circuitele alimentate la o tensiune de maximum 48 V.

4.3.10. Lucrările de încercări preventive şi probele de laborator se vor executa numai de


personalul cu calificare specială însărcinat cu executarea acestor lucrări. Personalul de
execuţie va fi instruit şi examinat corespunzător.

4.3.11. In punctul în care se realizează scoaterea de sub tensiune a unei instalaţii se montează
indicatoare mobile de interzicere cu inscripţia: „NU INCHIDE! SE LUCREAZĂ!”.

4.3.12. La motoarele şi aparatele electrice protejate numai prin siguranţe fuzibile care nu au
alte elemente de separaţie în faţa acestora, înainte de începerea lucrărilor se vor demonta
aceste siguranţe şi se vor monta în locul lor capace de siguranţă, fără fuzibile, vopsite în roşu.
Repunerea sub tensiune a instalaţiei se va executa de către şeful de lucrare numai după
terminarea lucrării şi evacuarea personalului.

4.3.13. Este interzisă întreruperea în timpul lucrului a circuitelor secundare ale


transformatoarelor de curent aflate în funcţiune. Demontarea acestora din cleme sau borne se
va executa numai după scurtcircuitarea lor prealabilă.

4.3.14. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instalaţiile electrice şi de automatizare în


funcţiune trebuie să aibă în permanenţă asupra sa mijloacele de protecţie necesare. In
categoria mijloacelor de protecţie s-au inclus echipamentele, aparatele, instrumentele mobile,
care servesc pentru protejarea persoanelor ce lucrează în instalaţiile electrice şi de
automatizare împotriva electrocutării, a acţiunii arcului electric, a traumatismelor, etc.

4.3.14. Dotarea la timp şi cu suficiente mijloace de protecţia personalului, organizarea


păstrării evidenţei şi încercării periodice a mijloacelor de protecţie se va face prin grija
conducerii unităţii respective.

4.4. CONCLUZII
71
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

4.4.1. Prezentele instrucţiuni prezintă principalele măsuri de protecţia muncii şi indică


normele, prescripţiile, normativele şi instrucţiunile care trebuie respectate la montajul,
verificarea, punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice şi de
automatizare.

4.4.2. Aceste instrucţiuni vor fi completate de conducerea tehnică a unităţilor de montaj şi de


exploatare, constituind baza de instruire a personalului care lucrează în instalaţiile electrice şi
de automatizare.

4.4.3. Conducerea tehnică a unităţii care execută montajul, exploatarea şi întreţinerea


instalaţiilor va revizui instrucţiunile de protecţia muncii pe baza experienţelor acumulate şi a
reactualizărilor normelor şi dispoziţiilor organelor superioare.

72
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

3.4. CAIET DE SARCINI INSTALATIE SUPRAVEGHERE VIDEO

Sistemul de supraveghere va capta imagini folosind atat camere video fixe, fara grade de
manevrabilitate, in special in intersectiile cu flux ridicat de persoane din parc dar si camere
mobile de mare viteza care baleiaza periodic zona de inspectie sau care pot fi orientate de
catre operatori catre zonele de interes. Aceste camere vor avea unghiuri de rotire circulara in
plan orizontal de pana la 360°, iar in plan vertical de pana la 90°.

Camerele video vor fi de tip day-night, cu comutare automată în modul monocrom, de înaltă
sensibilitate, pentru a asigura o imagine cu raport semnal/zgomot îmbunătăţit în condiţiile
unui iluminat de nivel scăzut.

Camerele vor fi montate în carcase pentru funcţionare în exterior, care să asigure protecţia
camerei împotriva factorilor de mediu şi funcţionarea ansamblului în condiţiile climatice
specifice. Toate echipamentele montate în teren vor îndeplini aceleaşi condiţii.

Camerele video trebuie să dispună de un sistem optic capabil să modifice unghiul de vedere
al camerei între valori de pana la 50° pentru a permite captarea atât a unei imagini de
ansamblu, în unghi larg, cât şi vizualizarea de detalii (fizionomii, numere de înmatriculare)
ale persoanelor, vehiculelor sau obiectelor aflate la depărtare.

Înregistrarea imaginilor se face în format digital specific de tip MPEG2, MPEG3 sau orice alt
standard (video codec) de larga utilizare, pe sisteme de tip hard disk-uri, DVD-uri sau RAM
dedicate. Aceste sisteme vor dispune de elemente de redundanţă de tip RAID, acolo unde se
impune, pentru a asigura protecţia înregistrărilor în cazul defectării unui disc.

Înregistrarea se realizează prin echipamente de date specializate, care asigură catalogarea şi


indexarea informaţiei pe baza de dată şi oră, evenimente şi alte date introduse de operatori.
Astfel se asigură o bază de căutare a informaţiei video înregistrată.

Accesul la imaginile video transmise de camere şi la cele înregistrate va fi controlat printr-un


mecanism complet de restricţionare a accesului neautorizat.

Se va asigura controlul accesului fizic la sistem prin restricţionarea accesului la echipamente


(dulapuri de echipamente încuiate, protejate anti-vandal), monitorizarea deschiderii/închiderii
incintelor echipamentelor de comunicaţii şi prin instalarea unui sistem de control electronic al
accesului în camerele tehnice şi spaţiile de operare.

73
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Codarea se va face astfel încât să se asigure imagini video fluente, de înaltă rezoluţie (25 fps
la rezoluţie 640 x 480), acolo unde este cazul. Pentru zonele inspectate unde accesul nu se
face prin mijloace de deplasare rapida, aceasta frecventa va duce la reducerea latimii benzii
de transmisie a retelei. Solutia este folosirea unei rate optime, de sub 25 fps, acolo unde se
preteaza, lucru care va permite conectarea mai multor camere de supraveghere in viitor.

Sistemul se conecteaza prin tabloul de date la un furnizor local de conexiune la internet, de


banda larga. Au fost prevazute costuri de bransament.

Specificatii tehnice Soft procesare imagini video real-time

Nr Parametri Valori acceptate


1 Denumire produs Soft analiza si recunoastere miscare real-time
Descriere Modul software ce realizeaza recunoasterea anumitor obiecte
2 din imagini si detectarea miscarii are doua utilizari majore:
alarmarea in timp real a operatorilor sau pornirea unor sisteme
dedicate si, in acelasi timp, face deosebit de eficienta folosirea
spatiului de stocare a imaginilor prin inregistrarea doar a
imaginilor de interes. Sistemul permite detectarea miscarii
anumitor obiecte presetate dar si operatorul are posibilitatea
de a alege obiectele de interes. De exemplu, in vecinatatea
unui anumit obiectiv/institutie exista un sistem de
supraveghere ce include acest modul. Operatorul
administrator a setat sistemul pentru a filtra obiectele in
miscare si pentra a porni alarma in cazul aparitiei unui om (ca
in figura).In acest caz sistemul va alege din obiectele in
miscare doar cele care prezinta caracteristicile cerute –
respectiv persoane , va prelua inregistrarea imaginilor deja
existenta in buferul circular cu un minut sau mai mult
(valoare setata de utilizator), pentru a fi folosita la
inregistrarea intregului evenimentului si va porni configuratia
de alarma care poate fi de asemenea setata de utilizator (ex.
porneste un semnal luminos si acustic local si/sau porneste
semnale acustice la punctul de monitorizare si/sau porneste
alte sisteme specifice ca inchiderea si blocarea usilor,
trimiterea unor SMS-uri la numere presetate, apel telefonic
automat cu mesaj preinregistrat, etc). Sistemul este deosebit
de util in cazul in care se inregistreaza fata subiectului pentru
ca poate recunoaste caracteristicile faciale ale persoanelor
inregistrate si, pentru anumite caracteristici (persoane deja
existente in baza de date) sistemul porneste alarma in
configuratia de alarmare dorita de utilizator.

74
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

3.5. CAIET DE SARCINI SISTEM IRIGATII SI ALIMENTARE CU APA

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru realizarea instalatiei de irigare prin aspersie
si pentru realizarea alimentarii cu apa si a fantanii arteziene.
Originea Apei
Bransare la retaua de alimentare cu apa locala exitenta.
Materiale utilizate
La realizarea retelei de irigat se vor folosi materiale din HDPE, deoarece au o rezistenta mai
buna la agenti chimici, ofera posibilitati mai usoare de imbinare si usurinta in manipulare.
Instalatia de apa se refera la o instalatie de irigatii ingropata la 40cm adancime in
pamant, alimentata de la reteaua locala, aceasta fiind realizata din tevi de HDPE cu DN de la
16 pana la 40, echipata cu aspersoare. Reteaua va fi complet automatizata in ideea aceasta se
vor monta controlere, electrovane, senzori de ploaie si de vant. Aspersoarele vor fi de tip
rotativ cu raza carea variazaca dimensiuni si vor fi dotate cu duze de unghiuri diferite.
Legaturile de racord intre teava si aspersor se va face cu legaturi flexibile care sa poata
proteja aspersorul de socuri si vibratii mecanice. Legaturile flexibile vor fi de 1/2" si 3/4".
Instalatia are nevoie de o singura manipulare pe an, de catre personalul de intretinere,
la sfarsitul toamnei, cand se va realize golirea instalatiei. Instalatia nu prezinta riscuri de
inghet, ea putand fi foarte simplu golita de apa.

Descriere functionala pentru sistemul de udat

Elementele de baza pentru dimensionarea sistemului de irigatia si a necesarului de apa sunt:

Suprafata irigata

Normele de udare in luna de varf

Impul de revenire a udarii pe aceeasi suprafata

Numarul de aspersoare si elemente de conectare

Dimensionarea se face pentru urmatoarele norme de udare:

- Pentru gazon: 30l/mp saptamanal

- Pentru flori: 10-15l/mp la 3 zile

75
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

- Pentru arbusti: 10-20l/arbust saptamanal in functie de marimea

arbustului

- Pentru arbori: 20-50l/arbore saptamanal, in functie de marimea arborelui

Pentru suprafetele cu apa freatica la mica adancime, accesibila direct radacinilor sau prin
capilaritatea solului, normele de udare nu vor depasi 15-20l/mp saptamanal.

Pierderea de presiune pe conducta:

hri =[( λ*l)/d]*v2/2 = i*l ,

unde :

i – pierderea de sarcina liniara unitara [Pa/m];

l – lungimea tronsonului de conducta [m] vegetatie.

Pentru sistemul de irigatii s-au considerat tevi de 40 mm pentru conducta principal si tevi de
32 mm pentru conductele secundare de alimentare aspersoare.

Avand in vedere ca pentru functionarea normala a sistemului propus este permisa o pierderea
intre 10%-20%, rezulta pierderea de sarcina in conducta de 32 mm este neglijabila
neinfluentand functionarea aspersoarelor in mod semnificativ.

Se considera 8 zone de udare controlate de cate o electrovana de control. Aceste 8 zone vor
functiona consecutiv conform graficului de functionare.

Mai jos se prezinta calculul efectuat pentru zona de udare cel mai defovarabila din punct de
vedere al pierderii de sarcina pe conduca.

Fantana arteziana

Caracteristici tehnice :

- forma hexagonala cu deschiderea exterioara maxima de 4,90m, cf. Planurilor anexate.

- alcatuita din parapeti si radier de beton armat impermeabil

- este actionata prin intermediul a doua pompe submersibile:

- tip 1.1KW 3X380-415V 50HZ , ce alimenteaza duza – 1-1/2” 25 jeturi;

- tip 0.75KW 380-415V 50HZ, alimenteaza 3 duze – 1-1/2”;


76
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

- comanda este asigurata prin intermediul unui panou de comanda si control ce trebuie sa
asigure urmatoarele functiuni:

- pornirea – oprirea pompelor in functie de programul de functionare stabilit

-oprirea pentru evitarea functionarii in gol a pompelor in cazul in care nivelul apei
este insuficent

-oprirea functionarii pompelor in cazul in care viteza vantului este prea mare.

- este echipata cu senzor de preaplin si senzor de nivel pentru evitarea functionarii pompelor
in cazul in care nivelul apei este insuficient.

- echipata cu senzor de vant pentru a opri functionarea in cazul in care viteza vantului
influenteaza traseul si inaltimea stabilite, pentru apa dispersata prin intermediul duzelor.

3.6. CAIET DE SARCINI –EXECUTIA LUCRARILOR DIN BETON ARMAT


Prezentul caiet de sarcini se aplică la execuţia lucrărilor din beton armat şi cuprinde
condiţiiile tehnice pentru:

materiale necesare preparării betoanelor;


materiale necesare pentru armare;
materiale necesare pentru cofraje şi susţineri;
prepararea, transportul şi punerea în operă a betoanelor;
punerea în operă a armăturilor;
punerea în operă a cofrajelor;
controlul calităţii.
În cursul execuţiei lucrărilor din betoane nu se va face nici o derogare de la prevederile
prezentului „caiet de sarcini” fără aprobarea în scris a proiectantului.
Proiectantul îşi rezervă dreptul ca în situaţii speciale săa ducă modificări şi completări
prezentelor prescripţii.
Prin laboratorul propriu de şantier sau prin unităţi specializate se vor efectua de către
executant toate încercările şi determinările rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
La cererea dirigintelui de şantier executantul este obligat să efectueze verificări suplimentare
faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.
În cazul când dirigintele sau proiectantul constată abateri de la prezentul caiet de sarcini,
aceştia pot dispune măsurile ce se impun.

Prezentul caiet de sarcini s-a întocmit în conformitate cu prevederile „Codului de practică


pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat (partea I – beton şi
beton armat) indicativ NE 012-99” aprobat MLPAT cu ordinul nr. 59/N din 24.08.1999 şi
prevederilor Legii nr. 10/1995 secţiunea 2.
77
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

La prepararea betonului se va utiliza numai ciment care corespunde condiţiilor tehnice de


calitate (Sr 1500-1996, SR 388-1995).

Condiţiile tehnice de livrare, recepţie şi control al cimentului trebuie să fie conform


standardelor SR 388-1995 şi SR 1500-1996 şi celor de referinţă ale acestora, şi anume:

SR-EN 196-1-1995 – Metode de încercări ale cimenturilor; Determinarea


rezeistenţelor mecanice
SR-EN 196-2-1995 – Metode de încărcări ale cimenturilor; Analiza chimică a
cimenturilor
SR-EN 196-3-1995 – Metode de încercări ale cimenturilor; Determinarea timpului d
priză şi stabilităţii
SR-EN 196-21-1994 – Metode de încercări ale cimenturilor; Determinarea
conţinutului de cloruri, dioxid de carbon şi alcalini în cimenturi.
SR-EN 8133-1990 – Ciment. Reguli pentru verificarea calităţii.
Controlul calităţii cimentului se face în conformitate cu NE 012-99.
Controlul calităţii agregatelor este prezentat în NE 012-99 punctul 17.2.1.1. şi în Anexa VI.I
iar metodele de verificare sunt reglementate în STAS 4606/80.
Apa de amestecare utilizată la prepararea betoanelor poate să provină din reţeaua publică de
apă potabilă sau din alte surse care să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS
790-84.

Cantitatea de apă, respectiv raportul apă/ciment se va lua conform NE 012-99 şi se va


verifica la staţia de betoane.
Tipurile uzuale de aditivi şi condiţiile de utilizare a acestora sunt indicate în „Codul de
practică”-NE-012-99 cap. 4.4.
Oţelul pentru betonul armat sunt OB 37 şi PC 52 conform STAS 438/1-89 şi STNB conform
STAS 438/2-91.

Oţelurile de alte tipuri, inclusiv cele provenite din import trebuie să fie argumentate tehnic cu
precizarea domeniului de utilizare.
Oţelurile PC 52 şi STNB nu se vor folosi la elementele cu solicitări dinamice importante, în
aceste cazuri folosindu-se oţel OB 37.
Livrarea, marcarea, transportul şi depozitarea se fac în conformitate cu prevderile din NE
012-99 cap. 10.

Cofrajele trebuie să asigure forma şi gradul de finisare prevăzute în proiect respectând


toleranţele admisibile NE 012-99 Anexa III.1. De asemenea, trebuie să fie proiectate astfel
încât să fie capabile să reziste la toate acţiunile ce pot apărea în timpul execuţiei; să fie stabile
până când betonul atinge o rezistenţă suficientă pentru a suporta eforturile ce apar la
decofrare; să fie rigide pentru a asigura satisfacerea toleranţelor şi a nu afecta capacitatea
portantă a structurii şi să nu fie etanşe.
78
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Detaliile de alcătuire a cofrajelor se vor elabora de către constructor în cadrul proiectului


tehnologic de execuţie

Betonul se va realiza pe baza compoziţiei orientative stabilite în NE 012-99 şi care va fi


verificată la staţia de betoane.
Cerinţele generale pentru amestecul din beton sunt detaliate în NE 012-99 cap. 6 şi 9.
Mijloacele de transport de la staţii spre punctul de lucru, cât şi cele locale (în şantier),
duratele de transport în funcţie de compoziţia betonului şi condiţiile atmosferice sunt detaliate
în NE 012-99 cap.12.

Regulile generale de betonare precum şi de compactare a acestuia, rosturile de lucru sunt cele
din NE 012-99 cap. 12 şi 13. Tratarea betonului după turnare se va face conform cap.15 din
acelaşi normativ.
Fasonarea barelor, confecţionarea şi montarea armăturilor se va face în strictă conformitate cu
prevederile proiectului. Armătura trebuie tăiată, îndoită şi manipulată astfel încât să se evite
deteriorarea mecanică, contactul cu substanţe corozive, etc.
De asemenea, nu se acceptă eventuale impurtăţi, rugină.
Barele tăiate şi fasonate vor fi etichetate pentru a evita confuzii şi vor fi depozitate
corespunzător pentru a asigura păstrarea formei, curăţeniei, etc.

Toleranţele de execuţie sunt cele din NE 012-99 anexa II. Barele PC 25 mm se fasonează la
cald. Modul de înădire şi stratul de acoperire se indică prin proiect.
Piesele metalice înglobate se vor confecţiona şi monta conform prevederilor din proiect.
Recepţia pieselor se va face în atelier (dimensiunile elementelor componente şi materialul din
care s-au debitat, grosimea, lunbgimea cordoanelor de sudură).
Piesele metalice se vor curăţa pentru a asigura aderenţa la beton. Fixarea pieselor în cofraj se
va face astfel încât să nu se deplaseze în timpul betonării.
Prevderile minime obligatorii necare execuţiei structurilor din beton armat sunt detaliate în
NE 012-99 cap. 17.

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectării de către


întreprinderea constructoare şi de către beneficiar a tutror actelor normative (STAS Inst.
departamentale şi republicane) care au referire la problemele ce fac obiectul caietului de
sarcini şi care sunt în vigoare la data execuţiei lucrărilor.

79
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

3.7. CAIET DE SARCINI –NISIP STABILIZAT

Acest caiet de sarcini cuprinde specificatii pentru realizarea suprafatei din nisip
stabilizat (zona de joaca pentru copii).
Nisipul stabilizat trebuie sa aiba un aspect de culoare 'pai', uniform si continuu pe
toate suprafetele realizate.
In caz de deteriorare din cauza conditiilor climatice in cursul executiei se va strica si
se va reface pe cheltuiala anteprenorului.
Inainte realizarii se vor pune la dispozitie consultantului spre aprobare 2 mostre de
2x2m: - Nisip + ciment gri 6%
- Nisip + var naturala 7%
In functie de rezultatul obtinut se va alege impreuna cu beneficiarul una din cele 2
variante.
Grosimea nisipului stabilizat stabilita in proiectul (15cm), este marimea de nisip 'compactata'.

MATERIALE SI PRODUSE

Nisipul folosit, va fi compus din nisipuri naturale concasate (din cariera) de dimensiuni 0-
6mm. Nisipul trebuie sa contina 12-15% elemente fine.
Ciment gri sau Var natural alb.
Cilindru compactor.

EXECUTIA
Se va nivela terenul si evacua pamantul vegetal.
Spatiul din nisip stabilizat va fi delimitat de 2 randuri de borduri asezate pe o fundatie
de beton Bc 3,5 conform celor specificate.
Langa bordura din piatra (spre exterior) se va executa un dren natural din pietris de tip
. margaritar 2,5-5.
Se va creea un strat de balast cilindrat 0-32 compactat de 12> 20cm (in functie de
terenul existent), care va permite asezarea si compactarea unui strat de nisip stabilizat
9<15cm.
Se va umidifica suportul.
Se va amesteca nisipul cu cimentul (sau var) in malaxor sau in centrala de beton
(fabrica).
Trebuie luata in considerare o scadere de aprox. 20% din volum dupa compactare.
Se va amesteca cu apa pentru a obtine o consistenta de 'pamant ud'.
Se va aplica nisipul stabilizat pe stratul de balast in 2 etape de 7cm, cu crearea unei
pante spre exterior pentru a evacua apele in caz de precipitatii importante.
Se va trece cu compactor o prima data fara vibratii.
Se va trece de 2 ori cu vibratii.
Se va mai trece a 4 ora fara vibratii.
In caz ca vor fi 2 etape, nu vor fi separate in timp de mai mult de 3 ore.
Dupa terminarea lucrarii, se va proteja cu o folie 24 ore.

80
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

VERIFICAREA LUCRARILOR
Se va verifica calitatea nisipul stabilizat cu o analiza vizuala asupra uniformitatii si calitatii
pantei creeate pentru scurgerea naturala a apelor pluviale spre exterior.

3.8. CAIET DE SARCINI –Locuri de joaca, zona skatepark

Element joaca - Traseu de mers de-a busilea buc


1.00
Element joaca - Leagan copii mici buc
1.00
Element joaca - Leagan copii mari buc
2.00
Element joaca - Casuta Joaca cu Escaladare buc
2.00
Element joaca - Rotativa buc
1.00
Element joaca - Jucarie Rotativa Arcuri buc
1.00
Resort buc
4.00
Tobogan buc
2.00
Casuta buc
1.00
Groapa Nisip buc
1.00

DENUMIRE ECHIPAMENT JOACA:

Leagane copii mici

- Leagan lemn tratat format din 4 picioare oblice si o bara transversala galvanizata si vopsita
albastru, cu 2 sezuturi specialedin cauciuc si margini de protectie cauciucate intarite cu metal.

CARACTERISTICI GENERALE

Obs: toate solicitarile din acest capitol trebuie sa se regaseasca in fisele tehnice originale ( semnate si
stampilate) ale producatorului echipamentelor,fiind considerat ca prag minim de etalon valorile trecute in
prezentul tabel. In cazul in care producatorul nu pune la dispozitie documentatia necesara evaluarii, intr-un
format clar si neinterpretabil, propunerea tehnica poate fi descalificata, in baza unei argumentatii prealabile.

Solicitari specifice minime Corespondenta cu cerintele (


DA/NU)

Varsta minima/maxima* 1/3 ani

81
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

*valori ce nu trebuiesc depasite

Facilitati pentru persoane cu Se solicita


dizabilitati

Interval suprafata de siguranta 15-20


(m2)

Inaltime minima echipament(m) 2

Numar minim activitati de joaca 1


distincte ale copiilor( ex: catarare,
alunecare, etc.

Capacitate minima copii simultan 2

CERTIFICATE SIGURANTA EXPLOATARE

Codul produsului aferent descrierii Corespondenta cu cerintele ( CARACTERISTICI


cerute ( se va trece codul din fisa DA/NU) SPECIFICE
tehnica, asa cum a fost specificat
de producator) * se va trece si numarul complet
al certificatului

CARACTERISTICI SPECIFICE Solicitari specifice minime (daca Corespondenta cu cerintele (


producatorul va prevede mai mult DA/NU)
Obs: toate solicitarile din acest decat solicitat nu va fi depunctat,
capitol trebuie sa se regaseasca cu conditia sa respecte
in fisele tehnice originale(semnate suprafetele de siguranta
si stampilate de producator) si in solicitate)
instructiunile detaliate de montaj.

Incadrare in tema propusa locului -


de joaca prin
materiale/culori/forma/accesoriile

Schelet structura Lemn

DENUMIRE ECHIPAMENT JOACA:

Jucarie rotativa cu arcuri

Echipament de joaca deosebit de interactiv, cu dubla functie : rotire si balans. Va fi realizat dintr-un
tub metalic cu rulment de rotire la care se vor prinde minim 2 arcuri paralele cu solul, prevazute cu
sezut si maner pentru maini. Miscarea generata astfel va fi de o dubla variatie : rotire in jurul axei si
balansare in plan vertical, pentru minim 2 copii.

82
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

CARACTERISTICI GENERALE

Obs: toate solicitarile din acest capitol trebuie sa se regaseasca in fisele tehnice originale ( semnate si
stampilate) ale producatorului echipamentelor,fiind considerat ca prag minim de etalon valorile trecute in
prezentul tabel. In cazul in care producatorul nu pune la dispozitie documentatia necesara evaluarii, intr-un
format clar si neinterpretabil, propunerea tehnica poate fi descalificata, in baza unei argumentatii prealabile.

Solicitari specifice minime Corespondenta cu cerintele (


DA/NU)

Varsta minima/maxima* 2/10 ani

*valori ce nu trebuiesc depasite

Facilitati pentru persoane cu Nu se solicita


dizabilitati

Interval suprafata de siguranta 20-30


(m2)

Inaltime minima echipament(m) 0,5

Numar minim activitati de joaca 3


distincte ale copiilor( ex: catarare,
alunecare, etc.

Capacitate minima copii simultan 2

CERTIFICATE SIGURANTA EXPLOATARE

ISCIR sau similar Codul produsului aferent descrierii Corespondenta cu cerintele (


cerute ( se va trece codul din fisa DA/NU)
tehnica, asa cum a fost specificat
de producator) * se va trece si numarul complet
al certificatului

CARACTERISTICI SPECIFICE Solicitari specifice minime (daca Corespondenta cu cerintele (


producatorul va prevede mai mult DA/NU)
Obs: toate solicitarile din acest decat solicitat nu va fi depunctat,
capitol trebuie sa se regaseasca cu conditia sa respecte
in fisele tehnice originale(semnate suprafetele de siguranta
si stampilate de producator) si in solicitate)
instructiunile detaliate de montaj.

Incadrare in tema propusa locului -


de joaca prin
materiale/culori/forma/accesoriile

83
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Schelet structura Metal

Numar de arcuri 2

DENUMIRE ECHIPAMENT JOACA:

Casuta Joaca cu escaladare

Echipament de joaca in forma de casuta cu acoperis in doua ape. Acoperisul va fi prevazut cu


figurine de prindere stil perete de alpinism pe ambele laturi ale sale, formand un dublu perete de
escaladare. Va fi realizata in culoarea verde, conform temei alese.

CARACTERISTICI GENERALE

Obs: toate solicitarile din acest capitol trebuie sa se regaseasca in fisele tehnice originale ( semnate si
stampilate) ale producatorului echipamentelor,fiind considerat ca prag minim de etalon valorile trecute in
prezentul tabel. In cazul in care producatorul nu pune la dispozitie documentatia necesara evaluarii, intr-un
format clar si neinterpretabil, propunerea tehnica poate fi descalificata, in baza unei argumentatii prealabile.

Solicitari specifice minime Corespondenta cu cerintele (


DA/NU)

Varsta minima/maxima* 2/10 ani

*valori ce nu trebuiesc depasite

Facilitati pentru persoane cu Nu se solicita


dizabilitati

Interval suprafata de siguranta 15-20


(m2)

Inaltime minima echipament(m) 1,25

Numar minim activitati de joaca 4


ale copiilor( ex: catarare,
alunecare, etc.

Capacitate minima copii simultan 12

CERTIFICATE SIGURANTA EXPLOATARE

ISCIR sau similar Codul produsului aferent descrierii Corespondenta cu cerintele (


cerute ( se va trece codul din fisa DA/NU)
tehnica, asa cum a fost specificat
* se va trece si numarul complet

84
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

de producator) al certificatului

CARACTERISTICI SPECIFICE Solicitari specifice minime (daca Corespondenta cu cerintele (


producatorul va prevede mai mult DA/NU)
Obs: toate solicitarile din acest decat solicitat nu va fi depunctat,
capitol trebuie sa se regaseasca cu conditia sa respecte
in fisele tehnice originale(semnate suprafetele de siguranta
si stampilate de producator) si in solicitate)
instructiunile detaliate de montaj.

Incadrare in tema propusa locului Tema NATURA, se puncteaza ,


de joaca prin forma, detaliile, accesoriile,
materiale/culori/forma/accesoriile culorile care se regasesc in
padure.

Schelet structura Lemn sau metal

Numar platforme 1/-


acoperite/descoperite

Tunel trecere de-a busilea -

Loc de odihna cu sezut -/-


acoperit/neacoperit

Numar scari : oblica/verticala -/-

Numar balcoane -

Numar sisteme catarare -/2


plase/panouri

Numar bare pompieri -

Numar pod miscator lemn -

Accesorii specifice : -

85
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

DENUMIRE ECHIPAMENT JOACA:

Resort

CARACTERISTICI GENERALE

Obs: toate solicitarile din acest capitol trebuie sa se regaseasca in fisele tehnice originale ( semnate si
stampilate) ale producatorului echipamentelor,fiind considerat ca prag minim de etalon valorile trecute in
prezentul tabel. In cazul in care producatorul nu pune la dispozitie documentatia necesara evaluarii, intr-un
format clar si neinterpretabil, propunerea tehnica poate fi descalificata, in baza unei argumentatii prealabile.

Solicitari specifice minime Corespondenta cu cerintele (


DA/NU)

Varsta minima/maxima* 2/10 ani

*valori ce nu trebuiesc depasite

Facilitati pentru persoane cu Nu se solicita


dizabilitati

Interval suprafata de siguranta 5-10


(m2)

Inaltime minima echipament(m) 0,8

Numar minim activitati de joaca 3


distincte ale copiilor( ex: catarare,
alunecare, etc.

Capacitate minima copii simultan 2

CERTIFICATE SIGURANTA EXPLOATARE

Codul produsului aferent descrierii Corespondenta cu cerintele ( CARACTERISTICI


cerute ( se va trece codul din fisa DA/NU) SPECIFICE
tehnica, asa cum a fost specificat
de producator) * se va trece si numarul complet
al certificatului

CARACTERISTICI SPECIFICE Solicitari specifice minime (daca Corespondenta cu cerintele (


producatorul va prevede mai mult DA/NU)
Obs: toate solicitarile din acest decat solicitat nu va fi depunctat,
capitol trebuie sa se regaseasca cu conditia sa respecte
in fisele tehnice originale(semnate suprafetele de siguranta
si stampilate de producator) si in solicitate)
instructiunile detaliate de montaj.

Incadrare in tema propusa locului Nu e cazul


de joaca prin

86
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

materiale/culori/forma/accesoriile

Schelet structura Metal

DENUMIRE ECHIPAMENT JOACA:

Leagane copii mari

- Leagan lemn tratat format din 4 picioare oblice si o bara transversala galvanizata si vopsita
albastru, cu 2 sezuturi din cauciuc intarite cu metal.

CARACTERISTICI GENERALE

Obs: toate solicitarile din acest capitol trebuie sa se regaseasca in fisele tehnice originale ( semnate si
stampilate) ale producatorului echipamentelor,fiind considerat ca prag minim de etalon valorile trecute in
prezentul tabel. In cazul in care producatorul nu pune la dispozitie documentatia necesara evaluarii, intr-un
format clar si neinterpretabil, propunerea tehnica poate fi descalificata, in baza unei argumentatii prealabile.

Solicitari specifice minime Corespondenta cu cerintele (


DA/NU)

Varsta minima/maxima* 3/- ani

*valori ce nu trebuiesc depasite

Facilitati pentru persoane cu Se solicita


dizabilitati

Interval suprafata de siguranta 15-20


(m2)

Inaltime minima echipament(m) 2

Numar minim activitati de joaca 1


distincte ale copiilor( ex: catarare,
alunecare, etc.

Capacitate minima copii simultan 2

CERTIFICATE SIGURANTA EXPLOATARE

ISCIR sau similar Codul produsului aferent descrierii Corespondenta cu cerintele (


cerute ( se va trece codul din fisa DA/NU)
tehnica, asa cum a fost specificat
de producator) * se va trece si numarul complet
al certificatului

87
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

CARACTERISTICI SPECIFICE Solicitari specifice minime (daca Corespondenta cu cerintele (


producatorul va prevede mai mult DA/NU)
Obs: toate solicitarile din acest decat solicitat nu va fi depunctat,
capitol trebuie sa se regaseasca cu conditia sa respecte
in fisele tehnice originale(semnate suprafetele de siguranta
si stampilate de producator) si in solicitate)
instructiunile detaliate de montaj.

Incadrare in tema propusa locului -


de joaca prin
materiale/culori/forma/accesoriile

Schelet structura Lemn

DENUMIRE ECHIPAMENT JOACA:

Traseu mers de-a busilea

- Echipament de joaca de stimulativ, pentru copii mici care inca au dificultati sa mearga in 2 picioare.
Ansamblul va fi format din dale de plastic sau similar interlocabile prevazute cu prinderi in pamant
antivandalism. Pe suprafata lor se vor prinde elemente de plastic sub forma unor coloane, formand
diverse combinantii, pe dedesubtul carora copii pot merge de-a busilea. Va fi un joc foarte bun
pentru copii datorita faptului ca dezvolta simtul orientarii si al directiei.

CARACTERISTICI GENERALE

Obs: toate solicitarile din acest capitol trebuie sa se regaseasca in fisele tehnice originale ( semnate si
stampilate) ale producatorului echipamentelor,fiind considerat ca prag minim de etalon valorile trecute in
prezentul tabel. In cazul in care producatorul nu pune la dispozitie documentatia necesara evaluarii, intr-un
format clar si neinterpretabil, propunerea tehnica poate fi descalificata, in baza unei argumentatii prealabile.

Solicitari specifice minime Corespondenta cu cerintele (


DA/NU)

Varsta minima/maxima* 0,5/5 ani

*valori ce nu trebuiesc depasite

Facilitati pentru persoane cu Se solicita


dizabilitati

Interval suprafata de siguranta 20-30


(m2)

Inaltime minima echipament(m) 0,5

Numar minim activitati de joaca 7


distincte ale copiilor( ex: catarare,
alunecare, etc.

88
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Capacitate minima copii simultan 8

CERTIFICATE SIGURANTA EXPLOATARE

ISCIR sau similar Codul produsului aferent descrierii Corespondenta cu cerintele (


cerute ( se va trece codul din fisa DA/NU)
tehnica, asa cum a fost specificat
de producator) * se va trece si numarul complet
al certificatului

CARACTERISTICI SPECIFICE Solicitari specifice minime (daca Corespondenta cu cerintele (


producatorul va prevede mai mult DA/NU)
Obs: toate solicitarile din acest decat solicitat nu va fi depunctat,
capitol trebuie sa se regaseasca cu conditia sa respecte
in fisele tehnice originale(semnate suprafetele de siguranta
si stampilate de producator) si in solicitate)
instructiunile detaliate de montaj.

Incadrare in tema propusa locului Nu e cazul


de joaca prin
materiale/culori/forma/accesoriile

Schelet structura Metal

Numar turnulete -/-


acoperite/descoperite

DENUMIRE ECHIPAMENT JOACA:

Rotativa copii mici

Aparat de invartit sub forma unei platforme rotunde cu suport central metalic, bare centrale de
prindere,pozitia de sustinere va fi din picioare

CARACTERISTICI GENERALE

Obs: toate solicitarile din acest capitol trebuie sa se regaseasca in fisele tehnice originale ( semnate si
stampilate) ale producatorului echipamentelor,fiind considerat ca prag minim de etalon valorile trecute in
prezentul tabel. In cazul in care producatorul nu pune la dispozitie documentatia necesara evaluarii, intr-un
format clar si neinterpretabil, propunerea tehnica poate fi descalificata, in baza unei argumentatii prealabile.

Solicitari specifice minime Corespondenta cu cerintele (


DA/NU)

Varsta minima/maxima* 1/5 ani

89
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

*valori ce nu trebuiesc depasite

Facilitati pentru persoane cu Se solicita


dizabilitati

Interval suprafata de siguranta 20-25


(m2)

Inaltime minima echipament(m) 1

Numar minim activitati de joaca 3


distincte ale copiilor( ex: catarare,
alunecare, manevrare, etc.

Capacitate minima copii simultan 4

CERTIFICATE SIGURANTA EXPLOATARE

ISCIR sau similar Codul produsului aferent descrierii Corespondenta cu cerintele (


cerute ( se va trece codul din fisa DA/NU)
tehnica, asa cum a fost specificat
de producator) * se va trece si numarul complet
al certificatului

CARACTERISTICI SPECIFICE Solicitari specifice minime (daca Corespondenta cu cerintele (


producatorul va prevede mai mult DA/NU)
Obs: toate solicitarile din acest decat solicitat nu va fi depunctat,
capitol trebuie sa se regaseasca cu conditia sa respecte
in fisele tehnice originale(semnate suprafetele de siguranta
si stampilate de producator) si in solicitate)
instructiunile detaliate de montaj.

Incadrare in tema propusa locului Nu e cazul


de joaca prin
materiale/culori/forma/accesoriile

Schelet structura Metal

90
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

DENUMIRE ECHIPAMENT JOACA:

Groapa nisip

Nisipar din lemn in forma hexagonala.

CARACTERISTICI GENERALE

Obs: toate solicitarile din acest capitol trebuie sa se regaseasca in fisele tehnice originale ( semnate si
stampilate) ale producatorului echipamentelor,fiind considerat ca prag minim de etalon valorile trecute in
prezentul tabel. In cazul in care producatorul nu pune la dispozitie documentatia necesara evaluarii, intr-un
format clar si neinterpretabil, propunerea tehnica poate fi descalificata, in baza unei argumentatii prealabile.

Solicitari specifice minime Corespondenta cu cerintele (


DA/NU)

Varsta minima/maxima* 1/10 ani

*valori ce nu trebuiesc depasite

Facilitati pentru persoane cu Se solicita


dizabilitati

Interval suprafata de siguranta 25-30


(m2)

Inaltime minima echipament(m) 2,5

Numar minim activitati de joaca 2


ale copiilor( ex: catarare,
alunecare, etc.

Capacitate minima copii simultan 10

CERTIFICATE SIGURANTA EXPLOATARE

ISCIR sau similar Codul produsului aferent descrierii Corespondenta cu cerintele (


cerute ( se va trece codul din fisa DA/NU)
tehnica, asa cum a fost specificat
de producator) * se va trece si numarul complet
al certificatului

CARACTERISTICI SPECIFICE Solicitari specifice minime (daca Corespondenta cu cerintele (


producatorul va prevede mai mult DA/NU)
Obs: toate solicitarile din acest decat solicitat nu va fi depunctat,
capitol trebuie sa se regaseasca cu conditia sa respecte
in fisele tehnice originale(semnate suprafetele de siguranta
si stampilate de producator) si in solicitate)
instructiunile detaliate de montaj.

91
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Incadrare in tema propusa locului -


de joaca prin
materiale/culori/forma/accesoriile

Schelet structura -

Skatepark
Tip 1(tip Quarter Pipe) – Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu
picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este alcatuita dintr-o
platforma dreptughiulara imprejmuita de gard de protectie, de la care pleaca o rampa.
Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica
minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt :

LxBxh : 4,00 x 2,50 x 1,40 m, H max 2,50 m

Tip 2 (tip Death Box/ Bauer Box) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata,
cu picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este alcatuita dintr-
o platforma patrata, de la care pleaca 3 rampe de dimensiuni si inclinari diferite. Tot
ansamblul este marginit de un zid de protectie si de alunecare. Suprafata de glisare este
realizata din minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip
gelcoat, extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt :

LxBxh : 4,75 x 3,25 x 0,60 m, H max 0,99 m

Tip 3 (tip Ollie Box) – Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare
infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realizat din doua elemente
dreptunghiulare, unite intre ele, de inaltimi diferite . Suprafata de glisare este realizata din
minim 9 mm de fibra de sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat,
extreme de rezistenta si de dura. Dimensiunile sunt :

LxBxh : 3,00 x 1,00 x 0,25 m, H max 0,50 m

Tip 4 (Tip Jump ramp) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu
picioare infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realiat din o
rampa de lansare, curbata . Suprafata de glisare este realizata din minim 9 mm de fibra de
sticla peste care se aplica minim 0,9 mm de vopsea tip gelcoat, extreme de rezistenta si de
dura. Dimensiunile sunt :

LxBxh : 1,50 x 1,25 x 0,60 m

92
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

Tip 5 (Tip Rail) - Element skate, realizat pe structura metalica, galvanizata, cu picioare
infiletabile si reglabile pe inaltime pentru o stabilitate optima. Este realizat din teava metalica
rotunda, galvanizata . Dimensiunile sunt :

LxBxh : 4,50 x 0 x 0,60 m

Suprafata pe care se vor aseza echipamentele este de 30x10 m.

Condiţii tehnice

1. Certificat de atestare conform normelor EN 1176/1177 ( pentru echipamentele de


recreeere/joaca)

Toate echipamentele vor fi însoţite de certificatul de conformitate cu normativele europene.

Ofertantul va depune o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că toate


echipamentele vor fi proiectate, realizate si montate având in vedere respectarea normele de
siguranţa locurilor de joaca europene impuse de Comitetul European pentru Standardizare.
(Standarde Europene DIN EN 1176 – 1177).

2. Certificate de conformitate siguranta in exploatare ISCIR CERT sau similar pentru


echipamentele de joaca/recreere

Certificat de conformitate tip pentru fiecare echipament de joaca si recreere pentru


copii si adolescenti solicitat ce face obiectul propunerii tehnice, eliberat de ISCIR
conform HG 1102/2002 sau echivalent. Codul fiecarui produs sa se regaseasca in
catalogul producatorului si in certificatul care-i atesta conformitatea cu EN 1176. Se
va prezenta copie legalizata notarial dupa original.

Echipamentele de joaca si toate produsele de mobilier solicitate vor fi noi, nu vor avea nici un
defect ca urmare a proiectului , materialelor sau manoperei sau oricarei alte actiuni sau omisiuni
a furnizorului si vor functiona in conditii normale cu respectarea standardelor europene in
vigoare . Echipamentele de joaca vor fi executate conform cerintelor de securitate prevazute in
prescriptiile tehnice PT R 19/2002 si a standardelor in vigoare : SR EN 1176/1-7/2002 –
Echipamentele pentru spatii de joaca , SR EN 1177/2002- Acoperiri ale suprafetelor spatiilor de
joaca.

93
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

EN 1176 – 1:2008 Echipamente pentru spatii de joaca – Partea 1: Cerinte de securitate specifice
suplimentare si metode de incercare generale;

EN 1176 – 2:2008 Echipamente pentru spatii de joaca – Partea 2: Cerinte de securitate specifice
suplimentare si metode de

incercare pentru leagane;

EN 1176 – 3:2008 Echipamente pentru spatii de joaca – Partea 3: Cerinte de securitate specifice
suplimentare si metode de incercare pentru tobogane;

EN 1176 – 6:2008 Echipamente pentru spatii de joaca – Partea 6: Cerinte de securitate specifice
suplimentare si metode de incercare pentru echipamente oscilante;

EN 1176 – 7:2008 Echipamente pentru spatii de joaca – Partea 7: Ghid de instalare de control, de
intretinere de utilizare;

EN – 1177:2002 Acoperiri ale suprafetelor spatiilor de joaca pentru amortizarea socurilor.


Cerinte de securitate si metode de incercare.

3. Absolut toate echipamentele trebuie sa aibe certificat TUV valid la data vanzarii
lor si sa contina fise tehnice si certificat TUV pentru fiecare echipament de joaca
distinct( sau similar)

4. Montatorul echipamentelor trebuie sa aibe atestat de la producator privind garantia


montarii echipamentelor in cele mai bune conditii, respectand suprafetele de siguranta
minime prevazute in specificatiile tehnice. Se va prezenta copie tradusa autorizat si legalizata
notarial dupa original.

5. Distribuitorul echipamentelor , in cazul in care nu este si producator, va trebui sa prezinte


autorizatatia de comercializare a produselor pe teritoriul Romaniei, copie dupa original
legalizata notarial.

94
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

6. Ofertanţii vor prezenta prospecte ale ansamblurilor oferite din care sa reiasă caracteristicile
tehnice si proprietăţile lor. Trebuie demonstrate faptul ca echipamentele ofertate sunt similare
echipamentelor ce fac obiectul proiectului. ( din ratiuni de corectitudine, se vor prefera copii
legalizate de pe fisele tehnice ale producatorului)

Toate echipamentele vor fi insotite de fisele tehnice in limba romana ( in cazul produselor de
import vor fi traduse autorizat si vor fi atasate si fisele tehnice originale in limba engleza
pentru comparatie) in care se vor mentiona obligatoriu : codul produsului, suprafetele de
siguranta delimitate conform EN 1176-1, EN1177, subansamblele componente, numarul de
copii maxim care se pot juca simultan, grupele de varsta, inaltimea maxima de cadere,
numarul de ore necesar montajului, necesarul de beton, instructiunile de montaj detaliate,
schema fundatiilor de beton.

7. Ofertanţii vor prezenta certificate de calitate ale produselor ofertate.

8. Prezentarea Grafica
Cerinţă obligatorie

Se va anexa propunerii tehnice o varianta de amenajare pentru intreaga locatie.


Dosarul de prezentare va contine minimul de documente solicitat in formatele
specificate :

a. plansa in format A3 color cu amplasarea echipamentelor solicitate, cu cotele


precise fata de principalele puncte de reper cat si dimensiunile de siguranta ale
echipamentelor, conform fiselor tehnice.
b. Plansa in format A3 color cu simularea tridimensionala privind amplasarea
echipamentelor solicitate modelate 3D , din minim 3 perspective diferite.

Materiale utilizate

1. Stalpii de rezistenta ai ansamblurilor de joaca vor fi din otel galvanizat, vopsit cu


pulbere de poliester. Restul structurii va fi realizat din inox, datorita rezistentei superioare
oricarui aliaj din otel si datorita costurilor zero de intretinere.

95
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

2. Panourile laterale de protectie cu grosimea intre15-22 mm vor fi realizate din straturi


suprapuse din lemn de inalta calitate. Panourile vor fi vopsite in minim trei straturi cu
vopsea poliuretanica fara plumb, al patrulea strat fiind un lac protectorimpotriva apei.

3. Tevile metalice vor fi realizate din otel inoxidabil, au diametru de minim 40 mm si


grosime de minim 3 mm. Toate imbinarile vor fi protejate cu imbracaminti din poliamida.

4. Suprafetele de alunecare (topoganele) vor fi realizate din inox de minim 3 mm


grosime. Aceste suprafete vor fi realizate dintr o singura bucata ondulata in functie de forma
topoganului.

5. Funiile de 10-12 mm grosime vor fi realizate din cablu de otel galvanizat, acoperit cu
polipropilena.

6. Toate suruburile vor fi realizate din otel inoxidabil si sunt protejate cu dopuri de
poliamida.

7. Contururile jucariilor cu arc vor fi realizate dintr-un material compact de minim 13


mm grosime, avand 70% fibre de lemn moale si 30% rasini termostabilizate. Suprafetele
colorate vor fi tratate cu rasini poliuretanice acrilice, rezistente la radiatii UV si vandalism.

Nota:

Calitatea minima a echipamentelor va fi demonstrata prin certificat semnat si stampilat de


producator sau copie legalizata notarial dupa original, prin care descrie in amanunt calitatea
produselor si a materialelor utilizate.

Lemnul utilizat trebuie sa fie procurat de la companii care utilizeaza lemn din padurile
administrate in mod durabil, certificate PEFCsi FSC. Se va prezenta certificatul de
conformitate de la furnizor, copie tradusa si legalizata notarial, precum si declaratia
producatorului de echipamente, copie tradusa autorizat si legalizata notarial dupa original.

Vopseaua folosita trebuie sa fie ecologica, pe baza de apa, fara metale grele, fapt certificat de
producator prin document copie tradusa si legalizata notarial dupa original. Se va prezenta si
copie autorizata si legalizata notarial de pe fisa tehnica a produsului, dupa original.

Tratamentul de impregnare a lemnului trebuie specificat de producatorul echipamentelor


prin declaratie proprie, copie tradusa autorizat si legalizata notarial dupa original. De

96
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

asemenea, se va prezenta copie tradusa autorizat si legalizata de pe certificatul de calitate al


produsului de impregnare, copie autorizata si legalizata notarial, acordata de o organizatie
independenta. Se vor prezenta detaliat specificatii tehnice cu toate etapele tratarii lemnului.

La toate documentele se vor prezenta si variantele in limba engleza, pentru a putea fi


comparate cu traducerile legalizate.

Calitatea minima a materialelor cerute in caietul de sarcini si conformitatea lor cu


specifiicatiile tehnice vor fi demonstrate cu certificat de la producator in care sunt enumarate,
pozate si explicitate clar toate componentele echipamentelor, copie autorizata si legalizata
notarial dupa original.

Garanţii

Garantiile minime solicitate pentru echipamentele de joaca sunt :

5 ani pentru orice defect structural al produselor de sport sau de joaca din cauza
defectelor materialelor sau a defectelor de productie referitoare la:

- Arcuri

- Partile de plastic mulate sau mulate prin rotatie( cu exceptia uzurii pieselor introduse
in interior sau mobile)

- Ansambluri din ondulari metalice si din franghii

10 ani pentru orice defect structural al produselor de sport sau de joaca din cauza
defectelor materialelor sau a defectelor de productie referitoare la:

- Componente din metal( cu exceptia arcurilor, pieselor mobile sau a pieselor


mecanice si a prinderilor)

- Piesele de plastic de inalta densitate ( cu exceptia pieselor mobile sau a pieselor


mecanice)

- Panouri antiderapante din placaj

- Stalpi din lemn

25 ani pentru orice defect structural al produselor de sport sau de joaca din cauza
defectelor materialelor sau a defectelor de productie referitoare la:

- Panouri ( placaj lacuit/ compact laminat/ polietilena sau altele)

97
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

- Stalpi ( otel galvanizat si vopsit, otel galvanizat, otel inoxidabil)


- Tevi din otel inoxidabil

Garantia va fi oferita de catre producator si se va prezenta in copie legalizata notarial


dupa original.

9. Instructiuni de montaj si mentenanta conform ISCIR

Pentru echipamentele de recreere se va prezenta manualul de instructiuni, programul


de mentenanta precum si graficul de mentenanta, formularul de accidente. Se va atasa
integral la manualul de instructiuni, pentru fiecare produs in parte, instructiunile de
montaj originale ale producatorului, cu toate etapele montajului si piesele componente.

OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR VA FI DIRECT RASPUNZATOR IN

CAZUL PRODUCERII DE ACCIDENTE CA URMARE A REALIZARII

ANSABLURILOR DE JOACA IN CONDITIILE FOLOSIRII CORESPUNZATOARE.

Livrarea si recepţia lucrărilor

Produsele vor fi livrate la data indicata de beneficiar . Livrarea si montarea acestora

in teren se va face la locul indicat de beneficiar, pe cheltuiala furnizorului , unde se va face si


recepţia parţiala a acestora.

Oferta se va face pe întreaga gama de produse solicitate in caietul de sarcini.

98
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi
S.C. EURO CONTRACTOR S.R.L.
Potcoavei Str., 59A, Voluntari, Ilfov
Phone: +4 021 269 06 09
Fax : +4 021 269 06 09
J23/3486/21.12.2007 CUI: 22983190/27.12.2007

B) PARTEA DESENATA

Plan amplasament PL. NR. 01

Plan de situatie existent PL. NR. 02

Plan de situatie propus PL. NR. 03

Instalatia electrica PL. NR. 04

Instalatia de irigatii PL. NR. 05

Amenajari PL. NR. 06

Plan plantari PL. NR. 07

Schema monofilara – Tablou electric TED PL. NR. 08

Plan profil transversal – alee nisip stabilizat PL. NR. 09

Detaliu gard perimetral PL. NR. 10

Detaliu cofret poliester PL. NR. 11

Instalatii electrice iluminat – Detaliu pozare cabluri PL. NR. 12

Banca monopicior cu spatar PL. NR. 13

Plan instalatii fantana 5m PL. NR. 14

Plan fundatii fantana 5m PL. NR. 15

Foisor – plan acoperis PL. R-01

Plan fundatii – Sectiunea 1-1, detalii si armare fundatii PL. R-02

Cos de gunoi tip parc PL. A3

99
Crearea Parc Nou in Muncipiul Husi