Sunteți pe pagina 1din 5

Aprobat

Data aprobrii:

PROCEDURA DE LUCRU IN CONSTRUCTII

UMPLUTURI DE PAMANT
ntocmit

Verificat

Document controlat
Document necontrolat

Exemplar nr. .
F01-01/Revizia0

LISTA DE DIFUZARE

Nr.
Exemplar

Destinatar: (funcie, nume, prenume)

01

MAN VRF

02

MAN CALIT
DEPARTAMENT ECONOMICO
FINANCIAR / BIROU CONTABILITATE SI
SALARIZARE / BIROU GESTIUNE/ BIROU
RESURSE UMANE
DEPARTAMENT COORDONARE
EXECUTIE/BIROU PRODUCTIE/BIROU
APROVIZIONARE CUMPARARI
SI INVESTITII/BIROU INTRETINERE SI
REPARATII
DEPARTAMENT PROIECTARE/BIROU
CONSTRUCTII SI ARHITECTURA/BIROU
RETELE EDILITARE/ BIROU
MECANICE/BIROU ELECTRICE/BIROU
DEVIZE
DEPARTAMENT PROTECTIA MUNCII SI A
MEDIULUI
SECRETARIAT
ADMINISTRATIV

03

04

05
06
07
08

Data
predarii

Semnatura
de primire

F01-03/rev0

LISTA DE EVIDENTA A REVIZIILOR


CALITATII
Nr.
Descriere succinta Cap.
Cauza
Data
Semnatura
Revizie modificare
Modificat modificare Modificarii
F 01- 01/ rev 0

F01-01/Revizia 0

1. SCOP
Lucrarea contine datele necesare executiei umpluturilor obisnuite pentru aducerea la cota.
2. DOMENIU
Procedura se aplica pentru executarea lucrarilor de umplutura obisnuita.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Proiect de executie
3.2. Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de terasamente
3.3. Normativ C 169-88 pentru verificarea executarii lucrarilor
4. Pentru scopul acestei proceduri se aplic termenii i definiiile din
SR EN ISO 9000:2001/2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008.
Prescurtri:
RMI reprezentantul managementului integrat;
SMI - sistem de management integrat;
MCMS - manualul calitii,mediului si securitatii si sanatatii in munca.
5. CONDITII PREALABILE:
Inainte de inceperea operatiilor descrise in procedura este necesar a se verifica indeplinirea
urmatoarelor conditii:
5.1. Existenta materialelor de umplutura pe santier sau in vecinatatea acestuia in cantitatea si calitatea
ceruta.
5.2. Existenta utilajelor de incarcat, imprastiat si compactat materia de umplutura necesare lucrarii.
5.3. Existenta documentatiei de executie a lucrarilor si a prezentei proceduri.
5.4. Realizarea in prealabil a protectiei elementelor de constructii si/sau instalatii.
5.5. Instruirea personalului de executie pe baza documentatiei de executie si a prezentei proceduri.
5.6. Instruirea personalului de executie pe linie NTS si PSI conform normelor republicane in vigoare si
completarea si semnarea fiselor individuale de instructaj.
6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
6.1. Seful de lucrare asigura respectarea documentatiei de executie si a prezentei proceduri.
6.2. Responsabilui CTC pe lucrare urmareste respectarea procedurii si a documentatiei de executie.
6.3. Seful de lucrare solicita pe baza de comanda unui laborator de incercari terasamente
controlul calitatii materialelor folosite si intocmirea inregistrarilor de calitate la
determinarile pe teren pentru umpluturile executate.
6.4. Seful de lucrare raspunde de convocarea in vederea prelevarii de probe a laboratorului de
incercari geotehnice si gestioneaza inregistrarile de calitate la determinarile pe teren pentru
umpluturile executate.
6.5. Serviciul mecanizare raspunde de existenta si buna functionare a utilajelor pe tot parcursul
lucrarii.
7 . PROCEDURA

7.1.Pregatirea lucrarii:
7.1.1. Nu se admite inceperea umpluturilor pe suprafete de fundatie alterata de factori
climatologici (teren acoperit de apa sau zapada, teren inghetat ) chiar daca aceste terenuri au fost
compactate in prealabil. In astfel de situatii se procedeaza la indepartarea straturilor afectate
(inmuiate, afanate, inghetate, etc.) si la recompactarea terenului de fundare.
7.1.2. Suprafata terenului pe care va fi asezata umplutura se va elibera de toate materialele
necorespunzatoare: cofraje, radacini, moloz, etc.
7.2.Executia umpluturii din calcar, pamant sau loess si calcar:
7.2.1. Pentru stabilirea conditiilor optime tehnico-economice de punere in opera a materialului in
umpluturi, primele tronsoane ce se vor executa vor avea un caracter experimental,rezultand:
- eficacitatea utilajului de compactare ;
- grosimea optima a stratului;
- umiditatea optima de compactare;
- tasarile efective ale umpluturii
7.2.2. Imprastierea materialului se va face in straturi plane si uniforme, grosimea in stare afanata
fund de: - 40-50cm pentru calcar;
- 15-20 cm pentru argile.
7.2.3. Operatiile de descarcare, imprastiere si compactare a materialului se vor executa pe zone
distincte, zonele de intoarcere a compactorului considerandu-se in afara zonei de compactare.
7.2.4. Compactarea se face prin:
- minim 8 treceri a unui compactor vibrator greu - pentru calcar,
- minim 12 treceri de rulare cu compactorul de 16 to sau minim 10 treceri ale compactorului cu
pneuri
grele de 50 to - pentru loess;
- minim 12 treceri de rulare cu compactorul de 16 to sau minim 14 treceri ale compactorului cu
pneuri
grele de 50 to - pentru argile;
7.2.5. Compactarea materialului de umplutura in jurul cladirilor, stalpilor, estacadelor si in jurul
fundatiilor se face cu mai broasca si/sau mai manual (10-15 kg)
7.2.6.
-

Umiditatile optime de compactare in procente sunt:


pentru calcar W opt = 9%
pentru argile W opt = 18%
pentru loess W opt = 15%

7.2.7. Cand umiditatea este prea mare se face imprastierea materialului in strat si mentinerea lui in
stare afanata pana la obtinerea umiditatii prescrise.
7.2.8. Cand umiditatea este sub cea optima se executa udarea materialului imprastiat in stare
afanata.

7.2.9. Gradul de compactare va fi de 95 % pentru fiecare strat, iar pentru ultimul de 97 %.


7.2.10. Nu se va trece la executarea unui nou strat de umplutura, pana ce stratul precedent nu a fost
verificat la realizarea gradului de compactare ( D ), conf STAS 1913/13-1983, a gradului de
indesare (In ), a densitatii pamantului in stare uscata ( Pd ), a rezistentei la penetrare statica pe con
(Rp ) sau dinamica date prin proiect.
Verificarile se vor efectua pentru fiecare strat elementar in parte si pentru toata grosimea
umpluturii; frecventa lor va fi de una la fiecare 50... 100 mc pamant compactat. Rezultatul acestor
verificari vor fi inscrise in procese verbale de lucrari ascunse urmarind fazele de executie inscrise
in Planul de control calitate ( PCC ).
7.2.11. Probele se refac in cazul in care stratul compactat verificat si raceptionat a fost supus unor
conditii meteo deosebite ( inghet, ninsoare, ploaie, caldura excesiva, etc.)
8. DOCUMENTE SI INREGISTRARI
8.1. Proces verbal lucrari ascunse
8.2 Proces verbal de receptie