Sunteți pe pagina 1din 18

Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

8.CALCULUL HIGROTERMIC

8.1Calcul higrotermic pentru perete exterior:

83
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

84
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

85
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

8.2.Calcul higrotermic pentru planseul peste subsol:

86
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

87
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

88
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

89
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

90
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

8.3Calcul higrotermic pentru mansardă:

91
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

92
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

93
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

94
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

Studiul higrotermic are la bază schimbul de căldură (prin convecţie, conducţie şi


radiaţie) şi masa (prin difuzie) între elementele de construcţie cu umidităţi diferite şi între
clădire şi mediul înconjurător. Dimensionarea elementelor de construcţie din punct de
vedere termic se face în vederea asigurării climatului interior impus de cerinţele minime
de confort şi cuprinde următoarele aspecte:
- verificarea rezistenţei necesare la transfer termic, pentru reducerea pierderilor de căldură
în limita unor valori minime.
- evitarea condensului pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie care fac parte
din anvelopa clădirii.
- verificarea condiţiilor de apariţie a condensului în interiorul elementelor de construcţie
care fac parte din anvelopa clădirii.

- verificarea stabilităţii termice a principalelor elemente de construcţie perimetrale.


Calculul higrotermic s-a realizat cu programul Therwoolin.
În urma calculului higrotermic a rezultat că pierderile de căldură prin elementele care
formează anvelopa clădirii se încadrează în limitele admise date în următorul tabel:

Nr. crt. Elementul de construcţie R 0 [m 2 k/W] R 0 nec [m 2 k/W]


1 Planseu peste subsol 3.17 2.90
2 Perete exterior 4.14 1.80
3 Șarpantă mansardă 6.6 5.00

95
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

Verificarea rezistentelor minime necesare la transfer termic ( R Ö, nec )


(Normativ C 107)
R 0 nec ≤ R 0 = 1
k
Perete exterior:
R 0 nec ≤ R 0 = 1
k
2
R 0 nec =1.80 m K/W
R0 = 1 = 1
= 4.14 m K/W
2

k 0.241

Șarpantă mansardă:
R 0 nec ≤ R 0 = 1
k
R 0 nec =5.00 m 2 K/W
R0 = 1 = 1
= 6.62 m K/W
2

k 0.151

Planseu peste subsol:


R 0 nec ≤ R 0 = 1
k
2
R 0 nec =2.90 m K/W
R0 = 1 = 1
= 3.17 m K/W
2

k 0.405

Conform calculului de mai sus şi al listing-ului ataşat, concluzia generală privind


calculul higrotermic este ca structura corespunde cerinţelor impuse de Normativele în
vigoare.

96
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

8.4.Calculul coeficientului global de izolare termică G


Coeficientul global de izolare termică a unei clădiri se calculează cu relaţia:

∑(𝐿𝐿 ∙ 𝜏𝜏𝑗𝑗 ) 𝑤𝑤
𝐺𝐺 = + 0.34 ∙ 𝑛𝑛 � �
𝑉𝑉 𝑚𝑚3 ∙ 𝐾𝐾

L- coeficientul de cuplaj termic :


𝐴𝐴 𝑤𝑤
𝐿𝐿 = � �
′ 𝐾𝐾
𝑅𝑅𝑚𝑚

𝜏𝜏- factor de corecţie a temperaturilor exterioare [-]


V- volum interior, încălzit, al clădirii [m3]

𝑅𝑅𝑚𝑚 - rezistenţa termică specifică corectată medie pe ansamblul clădirii, a unui element de
𝑚𝑚 2 ∙𝐾𝐾
construcţie� �
𝑤𝑤
A- aria elementului de construcţie [m2], având rezistenţa termică 𝑅𝑅𝑚𝑚′

n - viteza de ventilare naturală a clădirii, respectiv numărul de schimburi de aer pe oră


[h-1]

Tâmplăria exterioară, uşa de acces în clădire precum şi cea de acces în subsol este din
tâmplărie PVC.
Temperatura în subsol este de 𝑇𝑇𝑢𝑢 = 10℃.

a) Determinarea caracteristicilor geometrice ale clădirii:

Se aplică prevederile capitolului 6 din C107/[1] şi ale punctelor 3.3 şi 3.4 din Normativul
C107/1-2005 cu modificările după 1 ianuarie 2011.

• Aria pereţilor exteriori (partea opacă + tâmplăria)

Mansardă
7.16 × 3.56
axa D: 11.60 × 0.62+
2
7.16 × 3.56
axa A: 11.60 × 0.62+
2
8,00 × 3.56
axa 1: 8.60 × 0.62+
2
8,00 × 3.56
axa 4: 8.60 × 0.62+
2
Total1: 78.27 mp
Parter
axa D: 11.60 × 2.55
axa A: 11.60 × 2.55
axa 1: 8.60 × 2.55
axa 4: 8.60 × 2.55
Total2: 103.02 mp

97
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

Atotal=181.29

• Aria tâmplăriei exterioare A2


A2=38 m2

• Aria părţii opace a pereţilor exteriori A1


A1=181.29-38=143.29 m2

• Aria planșeului mansardă A3


A3=4.50x11.70=52.65 m2

• Aria planşeului peste subsol A4


A4=82.40 m2

ARIA TOTALĂ A ANVELOPEI

A=A1+A2+A3+A4+A5=143.29+38+52.65+82.40=316.34 m2

• Volumul interior, încălzit, al clădirii


V=A4·H=82.40·5.45=449.08 m3

b) Determinarea rezistenţelor termice specifice unidirecţionale (R)

𝑚𝑚 2 ∙𝐾𝐾
1) pereţi exteriori: R=3.33
𝑤𝑤

1 𝑚𝑚2 ∙𝐾𝐾
2) tâmplăria exterioară: R= = 0.78
1.28 𝑤𝑤

𝑚𝑚 2 ∙𝐾𝐾
3) planșeu mansardă: R=5.99
𝑤𝑤

𝑚𝑚 2 ∙𝐾𝐾
4) planşeu peste subsol: R=5.71
𝑤𝑤

𝑚𝑚 2 ∙𝐾𝐾
5) pereţi interiori: R=2.21 (12.5 cm)
𝑤𝑤
𝑚𝑚 2 ∙𝐾𝐾
R=4.80 (20 cm).
𝑤𝑤

c) Determinarea rezistenţelor termice specifice corectate 𝑅𝑅𝑚𝑚Se utilizează valorile minime 𝑅𝑅𝑚𝑚

= 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 conform anexei 3 Normativul C107/1-2005 cu
modificările după 1 ianuarie 2011.

98
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

𝑚𝑚2 ∙𝐾𝐾
1) pereţi exteriori: 𝑅𝑅𝑚𝑚

= 1.80
𝑤𝑤

𝑚𝑚2 ∙𝐾𝐾
2) tâmplăria exterioară: 𝑅𝑅𝑚𝑚

= 0.77
𝑤𝑤

𝑚𝑚2 ∙𝐾𝐾
3) planșeu mansardă: 𝑅𝑅𝑚𝑚

= 5.00
𝑤𝑤

𝑚𝑚2 ∙𝐾𝐾
4) planşeu peste subsol: : 𝑅𝑅𝑚𝑚

= 2.90
𝑤𝑤

d) Determinarea coeficientului global de izolare termică G

1 A∙τ 𝑤𝑤
G= � � ′ � + 0.34 ∙ n � 3 �
V Rm 𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾

Factorul de corecţie a temperaturilor exterioare se calculează cu relaţia :


𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑢𝑢 20 − 10
𝜏𝜏 = = = 0.285
𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑒𝑒 20 − (−15)

𝐴𝐴∙𝜏𝜏
Valoarea ∑ ′ se calculeazăîn tabel:
𝑅𝑅𝑚𝑚

Nr. A ′
𝑅𝑅𝑚𝑚 𝜏𝜏 𝐴𝐴 ∙ 𝜏𝜏
Crt. Elementul de construcţie ′
𝑅𝑅𝑚𝑚
m2 𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾 - 𝑤𝑤
𝑤𝑤 𝐾𝐾
1. Pereţi exteriori 143.29 1.80 - 79.61
2. Tâmplărie exterioară 38 0.77 - 49.35
3. Planşeu mansardă 52.65 5.00 - 10.53
4. Planşeu peste subsol 82.40 2.90 0.285 8.10
TOTAL 316.34 - - 147.59

Viteza de ventilare n se determină pe baza anexei 1 din Normativul C107/1-2005 cu


modificările după 1 ianuarie 2011 având în vedere următoarele caracteristici:
- clasa de adăpostire: moderat adăpostită
- categoria clădirii: clădire de locuit familiar
- clasa de permeabilitate: medie (tâmplărie exterioară cu garnituri de etanşare).

Rezultă n=0.6 h-1

147.59 𝑤𝑤
𝐺𝐺 = + 0.34 ∙ 0.6 = 0.37 3
449.08 𝑚𝑚 ∙ 𝐾𝐾

Coeficientul global normat de izolare termică GN se extrage din anexa 2 a Normativului


C107/1-2005 cu modificările după 1 ianuarie 2011 în funcţie de:

99
Lucrare de diplomă Calcul termotehnic

Anul elaborării proiectului: după 1 ianuarie 2011.


𝑤𝑤
Rezultă: GN=0.4
𝑚𝑚 3 ∙𝐾𝐾

Se respectă condiţia din Normativul C107/1-2005 cu modificările după 1 ianuarie 2011:


G<GN
𝑤𝑤 𝑤𝑤
0.37 <0.4 3
𝑚𝑚 3 ∙𝐾𝐾 𝑚𝑚 ∙𝐾𝐾

100

S-ar putea să vă placă și