Sunteți pe pagina 1din 3

CALCUL COEFICIENT GLOBAL

DE IZOLARE TERMICĂ

Determinarea caracteristicilor geometrice ale clădirii


1. Aria plăcii la sol :
1
A1 = × [(7,45 + 2,65) + (7,45 + 1,175)] × (5,625 + 0,25) + (3,4 × 3,3) = 66,20 m2
2
2. Aria plăcii aferente terasă etaj : A2 = 6,125 × 2,1 = 12,85 m2
3. Aria planşeului peste etaj, sub pod : A3 = A1 − A2 = 66,2 − 12,85 = 53,35 m2
4. Aria laterală a parterului : A4 = 28,82 × 2,55 = 73,49 m2
– Perimetru parter : P = 8,874 + 6,375 + 6,153 + 3,656 + 2,917 + 0,85 = 28,82 m
– Înălţime parter : Hp = 2,55 m
5. Aria laterală a etajului : A5 = 38,5 × 2,3 = 88,71 m2
– Perimetru etaj : 6,15 + 8,874 + 6,204 + 3,7 + 2,917 + 3,275 + 7,45 = 38,57 m2
– Înălţime etaj : Hp = 2,30 m
6. Aria pereţilor exteriori (aria laterală opacă) : A6 = 73,49 − 17,64 = 144,60 m2
7. Aria tâmplăriei exterioare (termopan) : A7 = 8,46 + 1,89 + 5,82 + 1,47 = 17,64 m2
– Ferestre parter : (1,2 × 1,5) × 4 + (0,6 × 1,5) + (0,6 × 0,6) = 8,46 m2
– Uşa parter : 0,9 × 2,1 = 1,89 m2
– Ferestre etaj : (1,2 × 1,2) × 3 + (0,9 + 0,6) × 1,2 = 5,82 m2
– Uşi etaj : 0,7 × 2,1 = 1,47 m2

8. Volumul clădirii (fără volum verandă etaj) : V = 66,2 × 2,65 + 53,35 × 2,3 = 298,135 m3
9. Aria anvelopei : A = 66,2 + 53,35 + 12,85 + 144,6 + 17,6 = 294,6 m2

Determinarea coeficientului global de izolare termică pe baza valorilor rezistenţelor


termice minime, ale elementelor de construcţie pe ansamblul clădirii.
Pentru calculul preliminar, factorul de corecţie a temperaturilor exterioare se consideră
conform anexei 1 din normatv.

`

Nr. A Rm
Elementul de construcţie τ Rm`
crt (m2) (m2K/W)
(W/K)
1 Placa de sol 66,20 3,0 1,0 22,07
2 Planşeu sub pod 53,35 2,0 0,9 24,00
3 Planşeu sub terasă 12,85 2,0 1,0 6,42
4 Pereţi exteiori 144,60 1,2 1,0 120,50
5 Tâmplărie exterioară 17,60 0,6 1,0 44,00
TOTAL 216,99

– Numărul schimburilor de aer pe oră (viteza de ventilare) la clădirile de locuit, individuale,


adăpostite, cu tâmplărie exterioară cu garnituri etanşe : n = 0,6 h−1
217
– G= + 0,34 × 0,6 = 0,93 W/m3K
298 .1
A 294 ,6
– Se determină : = 298 ,1 = 0,988 m2/m3 ; Număr de niveluri : N = 2
V
– Coeficientul global normat de izolare termică la clădirile de locuit : GN = 0,75 W/m3K
– Avem deci : G = 0,93 W/m3K
GN = 0,75 W/m3K
G > GN
În consecinţă trebuie să se ia unele măsuri de reducere a pierderilor de căldură.
Se acţionează numai asupra pereţilor exteriori, astfel toţi pereţii exteriori se plachează
la exterior cu un strat de polistiren de 5 cm grosime.
Calculăm rezistenţele termice reale ale elementelor de construcţie (rezistenţele
termice specifice unidirecţionale).
Coeficienţii de transfer termic superficial, avuţi în vedere, sunt :
– pe faţa interioară a pereţilor : 8 W/mK
– pe faţa exterioară a pereţilor : 24 W/mK
– pe suprafaţa orizontală în contact cu pământul : 6 W/mK

1. Pereţi exteriori din zidărie blocuri B.C.A., placaţi cu polistiren celular şi tencuiţi cu
mortar de ciment pe ambele feţe :
– Zidărie blocuri B.C.A. : d = 0,25 m ; λ = 0,34 W/mK
– Mortar de ciment : d = 0,03 m ; λ = 0,93 W/mK
– Polistiren celular : d = 0,05 m ; λ = 0,04 W/mK
1 1 0,25 0,05 0,03
R= + + 0,34 + 0,04 + 0,93 = 2,18 m2K/W
8 24
d = grosimea de calcul a stratului izolator
λ = conductivitatea termică de calcul a materialelor
2. Pardoseală din beton armat, termoizolată cu polistiren extrudat (placa pe sol) :
– Placă beton armat : d = 0,1 m ; λ = 1,74 W/mK
– Hidroizolaţie (carton bitumat) : d = 0,005 m ; λ = 0,17 W/mK
– Umplutură de nisip : d = 0,2 m ; λ = 0,58 W/mK
– Şapă egalizare din mortar de ciment : d = 0,01 m ; λ = 0,93 W/mK
– Parchet laminat (placă aglomerată din aşchii lemn, de mare densitate, montată
pe o folie de plastic de 2 mm grosime) : d = 0,06 m ; λ = 0,204 W/mK
– Izolaţie din polistiren extrudat : d = 0,1 m ; λ = 0,04 W/mK
1 0,1 0,005 0,2 0,01 0,06 0,1
R= + 1,74 + 0,17 + 0,58 + 0,93 + 0,204 + 0,04 = 3,403 m2K/W
6
3. Planşeu sub din grinzi lemn cu podina din OSB şi tavan din rigips, sub pod.
– Placă rigips : d = 0,01 m ; λ = 0,37 W/mK
– Izolaţie din vată minerală : d = 0,01 m ; λ = 0,05 W/mK
– Placă din aşchii lemn (OSB) : d = 0,006 m ; λ = 0,264 W/mK
1 1 0,01 0,1 0,006
R= + + 0,37 + 0,05 + 0,264 = 2,25 m2K/W
8 24
4. Planşeu sub terasă :
– Gresie ceramică : d = 0,005 m ; λ = 1,57 W/mK
– Izolaţie polistiren extrudat : d = 0,1 m ; λ = 0,04 W/mK
– Şapă de protecţie din mortar de ciment : d = 0,015 m ; λ = 0,93 W/mK
– Tencuieli cu mortar de ciment : d = 0,01 m ; λ = 0,93 W/mK
1 1 0,005 0,1 0,015 0,01
R= + + 1,57 + 0,04 + 0,93 + = 2,697 m2K/W
8 24 0,93
5. Tâmplăria exterioară din PVC cu geam termopan uzual, format 4-16-4 mm
R = 0,55 m2K/W

Determinarea coeficientului global de izolare termică pe baza valorilor rezistenţelor


termice unidirecţionale calculate pentru fiecare element de construcţie în parte :

`

Nr. A Rm
Elementul de construcţie τ Rm`
crt (m2) (m2K/W)
(W/K)
1 Placa de sol 66,20 3,4 1,0 19,47
2 Planşeu sub pod 53,35 2,25 0,9 21,34
3 Planşeu sub terasă 12,85 2,7 1,0 4,76
4 Pereţi exteiori 144,60 2,18 1,0 66,33
5 Tâmplărie exterioară 17,60 0,55 1,0 32,00
TOTAL 143,90

– Coeficientul global de izolare termică


144
G = 298 ,1 + 0,34 × 0,6 = 0,684 W/m3K < GN = 0,75 W/m3K

Întocmit,
Ing. Aurelian Văduva
(Turnu Măgurele)

S-ar putea să vă placă și