Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

Denumirea obiectivului : CONSTRUCTII PROVIZORII − COPERTINE AUTO

SOLUTIA CONSTRUCTIVĂ

Beneficiarii doresc realizarea unor copertine pentru gararea a două autoturisme. Se


propune realizarea unor copertine realizata integral din profile de otel (ţeavă pătrată) cu
învelitoare din tablă cutată.
Structura de rezistenţă se realizează din ţeava pătrată laminată la rece, sudată
longitudinal, 60 × 60 × 5 mm – stâlpi și rigle longitudinale și transversale din oţel S 235. Toate
îmbinările se realizează prin sudură. Profilele metalice din structura de rezistenţă a copertinei
vor fi tratate anti-rugina prin vopsire cu grund anticoroziv.
Fiecare stâlp e încastrat într-o fundaţie izolată din beton simplu cu dimensiunile 0,4 ×
0,4 × 0,6 m. .
Acoperisul este realizat intr-o apă, avand o panta de 7,4 %. Invelitoarea copertinei
este realizată din tabla cutata din oţel galvanizat de 0,5 mmgrosime, cu cu înălţimea cutei de
16,5 mm. Distanţele între reazeme este de 70 cm şi este dată de producător, în funcţie de
încărcarea maximă uniform distribuită, corespunzător unei săgeţi a deformării fmax ≤ λ/150..
Prinderea placilor de tabla zincata cutata pe rigle se face cu suruburi autofiletante.
Copertinele se construiesc într-o baterie de trei copertine.
Dimensiuni exterioare :
– Lățimea unei copertină : 3,00 m
─ Lungimea copertinei : 5,40 m
─ Înălțime copertină : de la 2,00 m la 2,40 m
─ Lățimea streașinei xopertină : 0,20 m
─ Acoperis cu o pantă - panta în spate; fără jgheaburi și burlane.

BREVIAR DE CALCUL

PREDIMENSIONARE RIGLE TRANSVERSALE


Predimensionarea sa făcut printr-un calcul la starea limită ultimă a pierderii capacităţii
portante a structurii. Având în vedere că este vorba de o simplă copertină nu au fost folosiţi
coeficienţii parţiali de siguranţă pentru multiplicarea acţiunilor din gruparea fundamentală,
conform normativuluiCR 0 - 2012.Oţel S235 → Ra = 2100 daN/cm2
Pentru încărcarea maximă uniform distribuită de 2,0 kN/m2 distanţa dintre reazeme
admisă este de 0,70 m.
– încărcarea normată din greutate învelitoare (greutate panouri tablă cutată)
gînv= an mpanou = 9,8 m/s2 × 4,17 kg/mp= 41daN/m2
– incărcarea normată din zăpadă pe acoperiş :
gzăpadă = μ × Ce × Ct × Sk = 0,8 × 1 × 1 × 250 = 200 daN/m2
– încărcarea normată din greutate proprie riglă (se aproximează masa 8,13 kg/ml)
grigla = ag mrigla = 9,8 × 8,13= 80daN/m
– încărcarea totală de calcul pe ml de riglă :
griglac = griglă + (gînv + gzăpadă) × 0,5 = 80 + (41 + 200) × 0,7 = 251 daN

1
Momentul încovoietor pentru o riglă :
g rigla  t 2 251  3 2
Mrigla = = = 282 daNm = 28200daNcm
8 8
Modulul de rezistenţă necesar pentru o riglă :
M rigla 28200
Wnec. rigla= = = 13,45 cm3
Ra 2100
Se alege ţeavă pătrată 60 × 60 × 5 mm :
– M = 8,13 kg/ml
– I = 50,5cm4
– W = 16,8 cm3
Verificarea riglei la săgeată
1 M rigla  t 2 28200  300 2
frigla = × = = 2 cm
10 Eotel  I rigla 10  2.100.000  50,5
Săgeata admisibilă este :
300
fadm = = 2 cm = friglă = 2 cm
150

PREDIMENSIONARE RIGLE LONGITUDINALE.


Distanţa dintre reazeme este egală cu distanţa dintre stâlpii laterali, respectiv 1,65 m.

– greutate proprie învelitoare : gînv= 41 daN/m2


– greutate zăpadă : gzăpadă = 200 daN/m2
– greutate proprie rigletransversale :

g rigla/ m 80
grigla transv = = =114 daN/m2
t rigla 0,7

– greutate proprie riglă longitudinală :


grigla long = ag mrigla long = 9,8 × 9,7 = 95 daN/m
– încărcarea totală de calcul pe ml de riglă :
grigla long = griglă long + (gînv + grigla tranv + gzăpadă) × 2,5× 3 =
= 95 + (41 + 200 + 114) × (1,65× 1,5)= 974 daN
Predimensionarea sa făcut printr-un calcul la starea limită ultimă a pierderii capacităţii
portante a structurii. Având în vedere că este vorba de o simplă copertină nu au fost folosiţi
coeficienţii parţiali de siguranţă pentru multiplicarea acţiunilor din gruparea fundamentală,
conform normativuluiCR 0 - 2012.Oţel S235 → Ra = 2100 daN/cm2

Momentul încovoietor pentru o riglă :


g rigla  t 2 974  1,65 2
Mrigla = = = 331 daNm = 33100daNcm
8 8

2
Modulul de rezistenţă necesar pentru o riglă
M rigla 33100
Wnec. rigla= = = 15,8 cm3
Ra 2100
Se alege ţeavă pătrată 60 × 60 × 5 mm :
– M = 8,13 kg/ml
– I = 50,5 cm4
– W = 16,8 cm3
Verificarea riglei la săgeată
1 M rigla  t 2 33100  165 2
frigla = × = = 0,85 cm
10 Eotel  I rigla 10  2.100.000  50,5
Săgeata admisibilă este :
300
fadm = = 2 cm < frigla = 0,85 cm
150

PREDIMENSIONAREA STÂLPULUI.
Constructiv se alege tot ţeava patrata 60 × 60 × 5 mm.

INFRASTRUCTURA. Fiecare stâlp va fi fixat într-o într-o fundație izolată din beton
simplu, cu dimensiunile 40 × 40 × 60 cm.

MATERIALE FOLOSITE
─ Beton simplu: C8/10
─ Teavă pătrată 60 × 60 × 5 mm
─ Tablă zincată cutată : 5 mm grosime (cu înălţimea cuteide 16,5 mm)

Întocmit
Ing. Aurelian Vaduva
Turnu Măgurele

S-ar putea să vă placă și