Sunteți pe pagina 1din 17

Dimensionare fundatie NP 112/2014

Eforturi la baza stalpului (cota +/- 0.00) Gruparea fundamentala

N

(kN)

Hx (kN)

ML(y) (kNm)

Hy (kN)

MB(x) (kNm)

 

1052.00

200.00

300.00

0.00

0.00

 

Gruparea speciala

N

(kN)

Hx (kN)

ML(y) (kNm)

Hy (kN)

MB(x) (kNm)

 

800.00

121.00

1790.00

63.00

122.00

Date de intrare (suprastructura)

 

bst (m)

0.90

lst (m)

0.90

*dimensiunile sectiunii stalpului

Caracteristici teren de fundare

φ'

12.00

unghiul de frecare interna in termeni de eforturi efective

γ

18.60

media ponderata a greutatilor volumice de calcul a straturilor de sub fundatie pe o adancime de B/4

c

2.00

valoarea de calcul a coeziunii de sub baza fundatiei Presiune conventionala de baza

pconv (kPa)

200.00

Date fundatie

S1 (m)

0.20

Grosime placa (pardoseala) Cota superioara fundatie Grosime straturi intre placa si cota superioara fundatie

Csf (m)

-0.50

S2 (m)

0.3

Predimensionare fundatie (stabilirea dimensiunilor in plan)

B

(m)

2.81

B- latimea fundatiei

Tip fundatie

patrata

L

(m)

2.81

L- Lungimea fundatiei

D'f (m)

1.98

Df min (m)

1.10

Df min- adancimea minima de fundare max (D'f; Dfmin)

Df (m)

1.98

Verificare fundatie (dimensiuni impuse)

B

(m)

4.80

 

bc(m)

2.4

L

(m)

4.80

lc(m)

2.4

Df (m)

2.60

hc(m)

1.3

γ (kN/m3)

20.00

greutate specifica medie beton/ pamant greutatea fundatiei

G f (kN)

1198.08

Eforturi la baza fundatiei (nivelul inferior al fundatiei) Gruparea fundamentala

N

(kN)

Hx (kN)

ML(y) (kNm)

Hy (kN)

MB(x) (kNm)

2669.41

200

820

0

0

 

Gruparea speciala

N

(kN)

Hx (kN)

ML(y) (kNm)

Hy (kN)

MB(x) (kNm)

1998.08

121

2104.6

63

285.8

Limitarea excentricitatilor Gruparea Fundamentala

e B (m)

0.307

excentricitatea incarcarii de calcul (ML(My)) fata de axa longitudinala a talpii (paralela cu latura L)

e L (m)

0.000

excentricitatea incarcarii de calcul (MB(Mx)) fata de axa transversala a talpii (paralela cu latura B)

e B /B=

0.064

e B B/6 ?

 

OK!

 

e L / L=

0.000

e L L/6 ?

 

OK!

(e B /B) 2 + (e L /L) 2

0.004

(eB/B)2 + (eL/L)2 1/9

OK!

 

Gruparea Speciala

 

e B (m)

1.053

e L (m)

0.143

e B /B=

0.219

e B B/3 ?

 

OK!

 

e L / L=

0.030

e L L/3 ?

 

OK!

(e B /B) 2 + (e L /L) 2

0.049

(eB/B)2 + (eL/L)2 1/9

OK!

 

Estimare preliminara presiuni la nivelul terenului Gruparea fundamentala

p1 (kPa)

71.372

p2 (kPa)

71.372

p3 (kPa)

160.348

p4 (kPa)

160.348

Gruparea speciala

p1 (kPa)

-42.965

p2 (kPa)

-11.954

p3 (kPa)

216.410

p4 (kPa)

185.398

Verificare preliminara presiuni la nivelul terenului- GF

α=

1.40

 

0≤ p1 ≤ α pconv

OK!

0≤ p2 ≤ α pconv

OK!

0≤ p3≤ α pconv

OK!

0≤ p4 ≤ α pconv

OK!

Verificare preliminara presiuni la nivelul terenului- GS

α=

1.60

 

0≤ p1 ≤ α pconv

Verifica Ac!

0≤ p2 ≤ α pconv

Verifica Ac!

0≤ p3≤ α pconv

OK!

0≤ p4 ≤ α pconv

OK!

Verificare Ac si presiuni recalculate functie de Ac- GS

Ac= % Af

83.681

 

Ac 75% ?

OK!

p1 (kPa)

0.000

0≤ p1 ≤ α pconv

OK!

p2 (kPa)

0.000

0≤ p2 ≤ α pconv

OK!

p3 (kPa)

223.213

0≤ p3≤ α pconv

OK!

p4 (kPa)

190.458

0≤ p4 ≤ α pconv

OK!

Starea limita de serviciu (exploatare/ stare limita de deformatii)

Evaluarea tasarii fundatiei

s (mm)=

11.190

s max (mm)=

80.00

s < s max ?

OK!

Incarcarea transmisa la teren

ppl(kN/m2)=

128.395

 

B (m)

4.80

ml

1.60

q

26.000

N1

0.235

N2

1.940

N3

4.421

α=

1.40

pef(kN/m2)=

160.348

pef< αppl ?

 

OK!

Starea limita de capacitate portanta

Rd (kN)= A' >0.5A (?) A'/ A=

2333.186

OK!

0.528

A'

(m2)=

12.16

B'

(m)=

2.69

L'

(m)=

4.51

A

(m2)=

23.04

B

(m)=

4.80

L

(m)=

4.80

Vd (kN)= H B (kN)= H L (kN)= M L (kNm)=

1998.08

121.00

63.00

2104.60

M B (kNm)= e L (m)= e B (m)=

285.80

0.143

1.053

c' d (kN/m2)= φ' d =

2.00

12.00

 

N

q =

2.97

 

δ=

6.00

α=

0

 

s

q =

1.12

i

q = m=m B =

1.00

1.63

m=

1.37

q' (kN/m2)= Vd (kN)≤ Rd ?

48.36

OK!

R d - capacitatea portanta a terenului in conditii drenate

A' = L'B', A'- aria redusa a fundatiei

B'= B-2e B , B'- latimea redusa a fundatiei

L'= L- 2e L , L'- lungimea redusa a fundatiei

A = LB, A- aria fundatiei

B- latimea fundatiei

L- lungimea fundatiei

V- forta axiala la nivelul talpii fundatiei

H

B - forta orizontala pe directia lui B

H

L - forta orizontala pe directia lui L

M

L - momentul de incovoiere pe directia B a fundatiei

M

B - momentul de incovoiere pe directia L a fundatiei

e L = M B /N, e L - excentricitatea prin raport cu axa transversala a bazei fundatiei e B = M L /N, e B - excentricitatea prin raport cu axa longitudinala a bazei fundatiei c' d - valoarea de calcul a coeziunii efective φ' d - valoarea de calcul a unghiului de frecare interna in termeni de eforturi efective

Nγ= b q = b γ =

θ=

s γ =

i γ = m=m L =

0.41

1.00

0

0.82

1.00

1.37

N c = 9.28 b c = 1.00 s c = 1.19 i c =
N
c =
9.28
b
c =
1.00
s
c =
1.19
i
c =
1.00
m=m θ =
1.37

Verificare preliminara excentricitati Gruparea fundamentala

Estimare arie comprimata (arie activa)

AcL (mp)

11.84

Ac=1.5(L-2eL)B

AcB (mp)

#REF!

Ac=1.5(B-2eB)∙L

AcL/ (BL)

150%

AcB/ (BL)

#REF!

Gruparea speciala

Estimare arie comprimata (arie activa)

AcL (mp)

10.63

Ac=1.5(L-2eL)B

AcB (mp)

2.96

Ac=1.5(B-2eB)∙L

AcL/ (BL)

135%

AcB/ (BL)

38%

Rconsiderare sectiune

 

B

(m)

4.55

L

(m)

4.55

Estimare preliminara excentricitati Gruparea Fundamentala

eB (m)

0.132

eL (m)

0.000

Gruparea Speciala

eB (m)

1.052

eL (m)

0.072

Verificare preliminara excentricitati Gruparea fundamentala

eB B/6

#REF!

eL L/6

#REF!

Estimare arie comprimata (arie activa)

AcL (mp)

31.05

Ac=1.5(L-2eL)B

AcB (mp)

29.25

Ac=1.5(B-2eB)∙L

AcL/ (BL)

150%

AcB/ (BL)

141%

Gruparea speciala

% AcB/ (B ∙ L) 1 4 1 % Gruparea speciala (eB/B)2 + (eL/L)2 ≤ 1/9

(eB/B)2 + (eL/L)2 1/9

OK

Estimare arie comprimata (arie activa)

AcL (mp)

30.08

Ac=1.5(L-2eL)B

AcB (mp)

16.70

Ac=1.5(B-2eB)∙L

AcL/ (BL)

145%

AcB/ (BL)

81%

Estimarea preliminara a presiunilor se efectueaza conside

In Gruparea Speciala se admit presiuni negative cu conditia reconsiderarii presiunilor maxim

Verificare preliminara presiuni la nivelul terenului

0≤ p1 ≤ α pconv

0≤ p2 ≤ α pconv

0≤ p3 ≤ α pconv

0≤ p4 ≤ α pconv

In functie de tipul incarcarii (centrica sau

Recalcularea preliminara a presiunilor maxime la nivelul terenului in cazul in care apar si presiuni negative

pef,max,x (kPa)

203.854

pef,max,x= 2N/(3cxL); cx=B/2-eB pef,max,y= 2N/(3cyB); cy=L/2-eL pef,max,y= (2N/(3∙cx∙L)+ 2N/(3cyB))/2?

 

pef,max,y (kPa)

113.170

pef,max,xy (kPa)

 

Verificare supli

Verificare preliminara a presiunilor recalculate la nivelul terenului

pef,max,x ≤ 1.4pconv

pef,max,y ≤ 1.4pconv

pef,max,xy ≤ 1.6pconv

Dimensionare fundatie Date fundatie

Verificare suplimentara, literatura este neclara

Csf (m)

-0.50

Cota superioara fundatie Grosime placa (pardoseala) Grosime straturi placa-fundatie Grosime straturi deasupra talpii fundatiei Grosime straturi beton egalizare

S1 (m)

0.20

S2 (m)

0.30

S3 (m)

1.30

S4 (m)

0.00

L

(m)

4.7

 

B

(m)

4.7

H

(m)

2.2

H1 (m)

1

Hf (m)

0.8

bp (m)

0.4

bp1(m)

0.10

ls

(m)

0.9

l0 (m)

1.9

bs (m)

0.9

b0 (m)

1.9

Nst (kN)

633

Mst (kNm)

1790

Gf (kN)

660.55

Gpl b.a (kN)

105.45

Gpam (kN)

412.4736

G

utila (kN)

33.84

Nfund (kN)

1845.3

Calcul la Starea Limita de Deformatii(SLD), SLU-ppl ppl=ml(γ∙B∙N1+q∙N2+c∙N3)- constructii fara subsol latura mica a bazei fundatiei (pentru fundatii cu baza circulara sau poligonala, latura echival coeficient adimensional al conditiilor de lucru (depinde de natura terenului de fundare)

suprasarcina de calcul la adancimea de fundare, lateral fata de fundatie coeficienti adimensionali de capacitate portanta, definiti in functie de valoarea de calcul a un

Calculul capacitatii portante in conditii drenate

rand o fundatie paralelipipedica de baza BL si inaltime D si o greutate volumica a betonului de 22kN/m3 (beton +pamant)

e si verificarea acestora in raport cu presiunile admise. Excentricitatile au fost verificate in prealabil.

excentrica), presiunea conventionala va fi inmultita cu 1.2;1.4 sau 1.6

In ipoteza in care apar si presiuni negative, presiunile maxime se recalculeaza

mentara, literatura este neclara

sau 1.6 In ipoteza in care apar si presiuni negative, presiunile maxime se recalculeaza mentara, literatura

enta B se calculeaza cu relatia B=F, unde F este aria bazei fundatiei de forma data

ghiului de frecare interioara a pamantului de sub baza fundatiei