Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea din Oradea

Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 121


Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

9. CALCULUL FUNDAŢIILOR

9.1. Calculul fundaţiei stâlpului intermediar


Dimensiuni stâlp - HEB 260: bs = 260mm hs = bs
Eforturi secţionale - gruparea specială (seism):

N = 17612daN

Mx = 2788daN⋅ m Tx = 855daN

My = 582daN ⋅ m Ty = 78daN

Presiunea convenţională de bază

Stratul de fundare se găseşte la -0,90 m şi este de tip argilă prăfoasă-nisipoasă cu


plasticitate medie (10%<Ip<20%) cu următoarele caracteristici:
e = 0.6 - indicele porilor

Ic = 0.8 - indicele de consistenţă

CTN = −0.10m - cota terenului natural

Presiunea convenţională de bază se ia din tabelul A3 din NP 012 - 04, pe bază de


interpolare.

 0.5   300kPa  
x = linterp   ,  , Ic = 330⋅ kPa
 1   350kPa  
 0.5   275kPa  
y = linterp   ,  , Ic = 290⋅ kPa
 1   300kPa  
 0.5   x  
pconv.bază = linterp   ,   , e pconv.bază = 310⋅ kPa
 0.7   y  
Etapa 1 - predimensionare

Gf = 0.2⋅ N Gf = 35.224⋅ kN

Nf = 1.2⋅ N Nf = 211.344⋅ kN
Se aleg dimensiunile în plan ale blocului fundaţiei izolate în funcţie de condiţiile de mai
jos.
Nf Nf
≤ pconv.bază Rezultă: B⋅ L ≥
B⋅ L pconv.bază

L L
Alegem: L = 1.40m B = 1.40m =1 1.0 ≤ ≤ 1.5 = 1
B B
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 122
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

2
Nf 2 Nf
B⋅ L = 1.96 m = 0.682 m
pconv.bază B⋅ L > =1
pconv.bază

Etapa 2 - verificare

Se stabilesc dimensiunile cuzinetului, din condiţiile impuse în NP 012 -04, capitolul


7.3: Fundaţii pentru stâlpi metalici.

lplacă = 560mm bplacă = 590mm - dimensiunile plăcii de bază a stâlpului

lc. = lplacă + 300mm lc. = 860⋅ mm Alegem: lc = 0.90m


lc
0.50 ≤ ≤ 0.65 = 1
L
bc. = bplacă + 300mm bc. = 890⋅ mm Alegem: bc = 0.90m

bc
0.50 ≤ ≤ 0.65 = 1
B
Se aleg înălţimea blocului de fundaţie, precum şi cea a cuzinetului, din condiţiile de
mai jos. ±0,00

 L − lc B − bc  -0,20 4.5


H = max tgα adm⋅ , tgα adm⋅ 
30 5
 2 2 
85

Interpolare pentru găsirea valorii admisibile a tgα: 65

-1,20
 300kPa   1.30  
tgα adm = linterp   ,  , pconv.bază 25 90 25
 350kPa   1.40   1.40

tgα adm = 1.32 - pentru beton de clasă C 8/10 sau mai mare

 L − lc B − bc 
H = max  tgα adm⋅ , tgα adm⋅  H = 0.33 m
 2 2 
Alegem H = 0.65m
Pentru a nu fi necesar calculul cuzinetului la forţa tăietoare, se alege valoarea tangentei
unghiului β egală cu 1.
lc − lplacă
tgβ = 1 hc. = tgβ ⋅ hc. = 0.17 m
2
Alegem hc = 0.30m

Se recalculează greutatea fundaţiei.


Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 123
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

CTA = CTN - cota terenului amenajat

CIS = −0.20m - cota de încastrare a stâlpului

hsp = 0.90m - adâncimea la care se găseşte stratul portant

tmortar = 5cm - grosimea stratului de mortar de poză dintre placa de bază şi cuzinet

Df = H + hc + CIS − CTA + tmortar Df = 1.1 m - adâncime de fundare

Df ≥ hsp + 200mm = 1
kN
Htot = Df = 1.1 m γ med = 22 - densitatea medie
3
m
Se recalculează greutatea fundaţiei şi se fac verificările la gruparea specială, respectiv
la cea fundamentală.
Gruparea specială - moment încovoietor maxim

γ G = 1.35 - coeficient parţial de siguranţă pentru încărcări permanente în


gruparea fundamentală
Gf = B ⋅ L⋅ H tot⋅ γ med⋅ γ G Gf = 64.033⋅ kN

Nf = N + Gf Nf = 240.153⋅ kN
Se recalculează eforturile secţionale la baza tălpii fundaţiei.

ML = Mx ML = 27.88⋅ kN⋅ m MB = My MB = 5.82⋅ kN⋅ m

TB = T x TB = 8.55⋅ kN
TL = T y TL = 0.78⋅ kN

MLf = ML + TL⋅ H + hc ( ) MLf = 28.621⋅ kN ⋅ m

MBf = MB + TB ⋅ H + hc ( ) MBf = 13.943⋅ kN ⋅ m

MLf MBf
Excentricităţi: eL = = 0.119 m eB = = 0.058 m
Nf Nf

Se calculează presiunile efective pe talpa fundaţiei.

Nf  eL 6eB 
p1 = ⋅  1 + 6⋅ +  p1 = 215.596⋅ kPa
B⋅ L  L B 

Nf  eL 6eB 
p2 = ⋅  1 − 6⋅ +  p2 = 90.431⋅ kPa
B⋅ L  L B 
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 124
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

Nf  eL 6eB 
p3 = 
⋅ 1 + 6⋅ −  p3 = 154.623⋅ kPa
B⋅ L  L B 

Nf  6⋅ eL 6.eB 
p4 = 
⋅ 1− −  p4 = 29.458⋅ kPa
B⋅ L  L B 

Presiunea convenţională se găseşte pe baza presiunii convenţionale de bază, aplicând


corecţia de lăţime a fundaţiei, C B şi respectiv corecţia adâncimii de fundare, C D:
pconv = pconv.bază + CB + CD

K1 = 0.05 - coeficient pentru pământuri coezive

CB = pconv.bază⋅ K1⋅ ( B − 1) CB = 6.2⋅ kPa - pentru B < 5m

Df − 2
CD = pconv.bază⋅ CD = −69.75⋅ kPa - pentru D f < 2m
4

pconv = pconv.bază + CB + CD pconv = 246.45⋅ kPa

pmax = p1 pmax = 215.596⋅ kPa pmax ≤ 1.6⋅ pconv = 1

pmin = p4 pmin = 29.458⋅ kPa pmin > 0 = 1

Gruparea fundamentală - forţă axială maximă

Eforturi secţionale - gruparea fundamentală + vânt:

N = 39813daN

Mx = 2053daN⋅ m Tx = 631daN

My = 46daN ⋅ m Ty = 6daN

Gf = B ⋅ L⋅ H tot⋅ γ med⋅ γ G Gf = 64.033⋅ kN

Nf = N + Gf Nf = 462.163⋅ kN

Se recalculează eforturile secţionale la baza tălpii fundaţiei.

ML = Mx ML = 20.53⋅ kN⋅ m MB = My MB = 0.46⋅ kN⋅ m

TB = T x TB = 6.31⋅ kN
TL = T y TL = 0.06⋅ kN
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 125
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

MLf = ML + TL⋅ H + hc ( ) MLf = 20.587⋅ kN ⋅ m

MBf = MB + TB ⋅ H + hc ( ) MBf = 6.455⋅ kN ⋅ m

MLf MBf
Excentricităţi: eL = = 0.045 m eB = = 0.014 m
Nf Nf

Se calculează presiunile efective pe talpa fundaţiei.

Nf  eL 6eB 
p1 = ⋅  1 + 6⋅ +  p1 = 294.926⋅ kPa
B⋅ L  L B 

Nf  eL 6eB 
p2 = ⋅  1 − 6⋅ +  p2 = 204.896⋅ kPa
B⋅ L  L B 

Nf  eL 6eB 
p3 = ⋅  1 + 6⋅ −  p3 = 266.7⋅ kPa
B⋅ L  L B 

Nf  6⋅ eL 6.eB 
p4 = ⋅1 − −  p4 = 176.669⋅ kPa
B⋅ L  L B 

Presiunea convenţională se găseşte pe baza presiunii convenţionale de bază, aplicând


corecţia de lăţime a fundaţiei, C B şi respectiv corecţia adâncimii de fundare, C D:
pconv = pconv.bază + CB + CD

K1 = 0.05 - coeficient pentru pământuri coezive

CB = pconv.bază⋅ K1⋅ ( B − 1) CB = 6.2⋅ kPa - pentru B < 5m

Df − 2
CD = pconv.bază⋅ CD = −69.75⋅ kPa - pentru D f < 2m
4

pconv = pconv.bază + CB + CD pconv = 246.45⋅ kPa

pmax = p1 pmax = 294.926⋅ kPa pmax ≤ 1.4⋅ pconv = 1

pmin = p4 pmin = 176.669⋅ kPa pmin > 0 = 1

Etapa 3 - verificarea cuzinetului

Se calculează eforturile secţionale la baza cuzinetului şi presiunea corespunzătoare


dintre cuzinet şi bloc.
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 126
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

Nc = N f + hc⋅ lc⋅ bc⋅ γ med⋅ γ G = 469.38⋅ kN

MLc = ML + TL⋅ hc = 20.548⋅ kN⋅ m - eforturi secţionale la baza


cuzinetului
MBc = MB + TB ⋅ hc = 2.353⋅ kN⋅ m

MLc
eLc = eLc = 0.044 m
Excentricităţi: Nc
MBc −3
eBc = eBc = 5.013 × 10 m
Nc

Nc  6eLc 6.eBc 
p1c = ⋅ 1 + + 
bc⋅ lc  lc bc  p1c = 767.967⋅ kPa

Nc  6eLc 6.eBc 
p2c = ⋅ 1 + −  p2c = 729.235⋅ kPa
bc⋅ lc
 lc bc

Nc  6eLc 6.eBc 
p3c = ⋅ 1 − +  p3c = 429.729⋅ kPa
bc⋅ lc  lc bc 

Nc  6eLc 6.eBc 
p4c = ⋅ 1 − −  p1c = 767.967⋅ kPa
bc⋅ lc
 lc bc

( )
Gc = bc⋅ hc⋅ lc⋅ γ med ⋅ γ G = 7.217⋅ kN - greutatea proprie a cuzinetului

Calculăm lungimile consolelor - distanţele de la marginile plăcii de bază la marginea


cuzinetului, pe direcţiile longitudinală şi respectiv transversală.
lc = 0.9 m bc = 0.9 m - dimensiunile cuzinetului

lplacă = 560⋅ mm bplacă = 590⋅ mm - dimensiunile plăcii de bază a stâlpului

lc lplacă bc bplacă
lc1 = − = 170⋅ mm bc1 = − = 155⋅ mm - lungimile consolelor
2 2 2 2

Pentru găsirea valorii presiunii pe consolele cuzineţilor, se scriu proporţiile din


triunghiurile asemenea.
xp bc − bc1
=
 p1c + p3c Gc   p2c + p4c Gc  bc
 − − − 
 2 bc⋅ lc   2 bc⋅ lc 
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 127
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

 p1c + p3c G c   p2c + p4c G c 


 − − −  ⋅ (bc − bc1)
 2 b ⋅
c c 
l 2 b ⋅
c c 
l
xp = xp = 32.062⋅ kPa
b c

p1c + p3c Gc
pb.sup = − = 589.938⋅ kPa
2 bc⋅ lc

p2c + p4c Gc
pb.inf = − + xp = 583.268⋅ kPa
2 bc⋅ lc

yp lc − lc1
=
 p1c + p2c Gc   p3c + p4c Gc  lc
 − − − 
bc⋅ lc bc⋅ lc
 2
  2

 p1c + p2c G c   p3c + p4c G c 


 − − −  ⋅ (lc − lc1)
 2 b ⋅
c c 
l 2 b ⋅
c c 
l
yp = yp = 274.349⋅ kPa
l c
p1c + p2c Gc
pl.dr = − = 739.691⋅ kPa
2 bc⋅ lc

p3c + p4c Gc
pl.st = − + yp = 675.802⋅ kPa
2 bc⋅ lc

0.90
pb.sup = 589.938⋅ kPa
0.56
pb.inf = 583.268⋅ kPa
0.90

0.59

0.170
0.155

p2c + p4c Gc
− = 551.206⋅ kPa
2 bc⋅ lc

p3c + p4c Gc
pl.st
− pl.dr
2 bc⋅ lc
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 128
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

bc1 bc1 2
Mx = pb.inf ⋅ lc⋅ bc1⋅
2
(
+ pb.sup − pb.inf ⋅ lc⋅ ⋅ ⋅b
2 3 c1
) Mx = 6.354⋅ kN ⋅ m

lc1 lc1 2
My = pl.st ⋅ bc⋅ lc1⋅
2
(
+ pl.dr − pl.st ⋅ bc⋅ )
⋅ ⋅l
2 3 c1
My = 9.343⋅ kN ⋅ m

Se face armarea cuzinetului. lc = 0.9 m bc = 0.9 m

ax = 55mm ay = 65mm

h0x = hc − ax
- înălţimea utilă a secţiunii
h0y = hc − ay cuzinetului pe cele 2 direcţii

N
Rc = 9.50 - rezistenţa la compresiune a C 12/15
2
mm betonului

N
Ra = 300 - rezistenta oţelului PC 52
2
mm

Mx
Bx = Bx = 0.012
2
lc⋅ h0x ⋅ Rc

( )
Rc
px = ⋅ 1 − 1 − 2Bx ⋅ 100 px = 0.039 - procent de armare pe direcţia x
Ra
My
By = By = 0.02
2
bc⋅ h0y ⋅ R c

( )
Rc
py = ⋅ 1− 1 − 2By ⋅ 100 py = 0.063 - procent de armare pe direcţia y
Ra

px 2
Ax = ⋅ lc⋅ h0x = 86.99⋅ mm
100
- arii de armare necesare pe
py cele două direcţii principale
2
Ay = ⋅ b ⋅ h = 133.859⋅ mm
100 c 0y

Cuzinetul se va arma cu aria de armare minimă, conform NP 012-04, ϕ10/200mm


adică 5ϕ10, pe fiecare direcţie.
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 129
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

Distanţe între armături:

sac = 50mm - strat de acoperire cu beton ϕmin = 10mm

lc − 2⋅ sac − ϕmin bc − 2⋅ sac − ϕmin


dx = = 197.5⋅ mm dy = = 197.5⋅ mm
4 4

dx ≡ 200mm dy ≡ 200mm
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 130
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

daN = 10N
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 131
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

B
B =
1m
Df
Df =
1m

B = 1.4m
Universitatea din Oradea
Facultatea de Arhitectură şi Construcţii PROIECT DE DIPLOMĂ Pagina 132
Specializarea: Construcţii Civile, Industriale
şi Agricole

B = 1.4