Sunteți pe pagina 1din 11

LUCRAREA I SPTMNA 7/8 SEMESTRUL I ARPANT VARIANT FR MANSARD Con inutul documenta iilor predate 1.

. Piese scrise: Memoriu de prezentare Extras de material lemnos Note de calcul Plan arpant (Plan cpriori) Sec iune transversal arpant ferma principal i secundar Sec iune longitudinal arpant

2. Piese desenate:

Con inutul cadru minimal al memoriului de prezentare


1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectului 1.2. Elaborator 1.3. Condi ii de amplasament


Localitatea unde este amplasat, zona n cadrul localit ii Condi iile climatice ale zonei. Datele necesare pentru justificarea tuturor valorilor i coeficien ilor ale i 2. PREZENTAREA SITUA IEI PROIECTATE

2.1. Descrierea geometriei acoperiului

Forma n plan i spa iu Dimensiunile exterioare (de gabarit) Distan a interax ferme, pante Legtura cu restul suprastructurii

2.2. Descrierea i justificarea detaliilor arhitecturale, a materialelor utilizate

Justificarea alegerii tipului de nvelitoare, pant (condi ii esteticofunc ionale, de amplasament, prescrip ii tehnice) Justificarea materialului utilizat pentru arpant

2.3. Prezentarea structurii portante a arpantei

Alctuirea acoperi ului dispunerea sistemelor planare. Descrierea fermelor principale i secundare, sistemul planar longitudinal Modul de lucru, preluarea i transmiterea ncrcrilor. Criteriile de predimensionare ale elementelor arpantei Dimensiunile sec iunii transversale ale elementelor predimensionate. Tehnologia adoptat Suprafa a nvelitorii (exprimat n mp) Cantitatea de material lemnos (conform extrasului de material lemnos)

3. BIBLIOGRAFIE 4. ANEX (Extras de material lemnos n form tabelar)

5. NOTE DE CALCUL 1

EXTRAS DE MATERIAL LEMNOS SARPANTA


Nr. crt.
0

Element
1

Numar bucati
2

Dimensiuni sectionale net [cm]


3 4

Lungime net [m]


5

Volum [mc]
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cpriori Arbaletrier Pan de streain Pan de coam Pan intermediar Pop Clete superior Clete Bar de ag are Contrafie Talp (sub pop) Talp (sub pana de streain) Arunctori VOLUM TOTAL [mc]

Criterii tehnologice constructive Bara de agare Arbaletrierii Pana de streain Contrafie Talpa Arunctor b = bpop = h dimensiunile cpriorilor dimensiunile egale cu dimensiunile panei intermediare dimensiunile cu 2 cm mai mici dect dimensiunile popului b = 3cm+bpop+3cm h = 15 cm b = bcprior h = 12 cm

PREDIMENSIONAREA ARPANTEI
1. 1.1 ALCTUIREA ARPANTEI PE DIREC IILE TRANSVERSALE I LONGITUDINALE DISTRIBU IA FERMELOR PRINCIPALE I SECUNDARE

Se recomand dispunerea fermelor principale n dreptul cadrelor transversale, aceste cadre sint situate la distan a t. Distan a ntre dou ferme adiacente a se alege ntre 0.90 m i 1.20 m. Se determin numrul de ferme secundare ntre dou ferme principale consecutive.

1.2

ALCTUIREA N SEC IUNE TRANSVERSAL

1.2.1 Dispunerea popilor Popii se dispun recomandabil n dreptul nervurilor. (a) Varianta cu 2 nervuri intermediare (b) Varianta cu 3 nervuri intermediare

1.2.2 Alegerea pantei arpantei () (inclusiv a calit ii nvelitorii) (a) Criterii de alegere condi ie de pant minim i maxim, n func ie de calitatea nvelitorii (stipulate n standarde, date de furnizori); pant recomandabil pentru condi ii climatice; criterii estetice. (b) Pante minime i maxime (Conform STAS 3303/2-88) Nr. crt. 1 2 3 4 5 Tipul nvelitorii Panta minim cm/m 45 60 45 15 60 Panta uzual cm/m 55...75 70...90 50...70 30...60 70...180 Panta maxim cm/m 275 275 120 Vertical Vertical

igle solzi aezate dublu igle solzi aezate simplu igle trase Tabl indril i altele

2. 2.1.

PREDIMENSIONAREA CPRIORILOR SCHEM STATIC (a) Varianta cu 2 nervuri intermediare (b) Varianta cu 3 nervuri intermediare

Deschiderea de calcul pe orizontal a cpriorului: lo = 2l. 2.2. EVALUAREA NCRCRILOR

2.2.1 ncrcri din greutate proprie (gn, gc) (a) Greutate proprie cprior (gcn, gcc) Pentru prepredimensionare, considernd dimensiunile curente pentru cpriori: gcn = b (m) * h (m) * lemn (daN/m3) gcc = 1,35*b (m) * h (m) * lemn (daN/m3) Greut i specifice lemn lemn (STAS 10101/1-78): Lemn de rinoase : Lemn de stejar : stare uscat stare umed stare uscat stare umed 600 daN/m3 800 daN/m3 800 daN/m3 1000 daN/m3

(b) Greutate proprie nvelitoare (ginvn, ginvc) (distribuit pe nclinat) Greutatea proprie a nvelitorii este distribuit pe nclinat. Greutatea pe m liniar a nvelitorii = greutatea pe m2 * distan a ntre cpriori (a) Greutate proprie nvelitoare ginvn conform STAS 10101/1-78 tabel 5 igl solzi 2 rnduri igl solzi 1 rnduri igl tras igl ceramic tip Tondach Csardas igl beton tip Bramac Alpina Clasic igl metalic tip Royal tabl ginvn 85 65 50 36.4 43 6 30 U.M. n ginvc 115 87.8 67.5 49.1 58.0 8.1 40.5 ginvn 85*a 65*a 50*a 36.4*a 43*a 6*a 30*a U.M. n ginvc 115*a 87.8*a 67.5*a 49.1*a 58.0*a 8.1*a 40.5*a

daN/m2

1.35

daN/m

1.35

(c) ncrcarea total permanent (gn, gc) (distribuit pe nclinat) ncrcarea total permanent distribuit pe nclinat: gn = gcn + ginvn daN/m gc = gcc + ginvc daN/m
Tabel centralizator privind ncrcrile permanente:
ncrcri normate pe m2 nvelitoare (daN/m2) Coeficient ncrcri de al ncrcrii calcul/metru n (daN/m) pe metru liniar gc cprior (daN/m) 1.35

1. 2. 3. 4

Greutate proprie cprior Greutatea proprie nvelitoare Total ncrcri permanente distribuite pe nclinat (gn) Total ncrcri permanente distribuite pe orizontal (gorizn=gn/cos)

ncrcarea total permanent distribuit pe orizontal: gorizn = gn / cos daN/m; gorizc = gc / cos daN/m. 2.2.2 Evaluarea ncrcrilor date de zpad (pn, pc) Conform SR EN 1991-1-3:2005 / NA:2006 Pentru situa ii de proiectare permanente/tranzitorii (ncrcarea din zpad este uniform distribuit pe orizontal): (a) ncrcarea pe m2 S = i*Ce*Ct*Sk (daN/m2), unde: Coeficientul de form( i) al ncrcrii n func ie de panta acoperiului() <30o i =0,8 30o< <60o i = 0.8(60-)/30 60o< i=0 Sk - valoarea caracteristic a ncrcrii date de zpad pe sol n func ie de amplasarea cldirii Sk= 1.5 kN/m2 pentru Zona 1 TG MURE (150 daN/m2 ) Sk= 2.0 kN/m2 pentru Zona 2 DROBETA TURNU SEVERIN Sk= 2.5 kN/m2pentru Zona 3 IAI Ce - coeficient de expunere, pentru diferite topografii ale amplasamentului: Expus Ce=0.8 (Topografie expus: zone ntinse de teren plat, lipsit de adpostire sau cu adpostire limitat, creat de natura terenului, construc ii nalte sau copaci.) Normal Ce=1.0 (Topografie normal: zone unde nu se produce o spulberare semnificativ a zpezii din ac iunea vntului asupra construc iilor, datorit naturii terenului i prezen ei altor construc ii sau a copacilor. Adpostit Ce=1.2 (Topografie adpostit: zone unde construc ia analizat este mult mai joas dect terenul nconjurtor sau este nconjurat de copaci nal i i/sau construc ii nalte) Ct - coeficient termic n func ie de propriet ile de conductivitate termic ale materialelor de construc ii, (mai mare de 1W/m2K, temperatura interioar i de func ionare ale construc iei. particular la nvelitoarea din sticl poate s apare fenomenul de topire a zpezii datorit pierderilor de cldur, astfel se aplic o valoare redus a coeficientului Ct )

(b) ncrcarea pe ml: pn = S * a daN/m; pc = pn * n daN/m. 2.2.3 ncrcarea din vnt ncrcarea din vnt n faza de predimensionare este neglijat, urmnd a considera acoperitor influen a ncrcrilor permanente, respectiv din zpad, prin supraevaluarea a deschiderilor de calcul, respectiv a modurilor de rezemare. 2.2.4 ncrcarea total (qn, qc) ncrcri permanente distribuite pe orizontal ncrcri din zpad (pn, pc) ncrcri totale distribuite pe orizontal (qn, qc) qn = gorizn + pn daN/m qc = gorizc + pc daN/m gin / cos pn qn = gin / cos + pn n = 1.35 n = 1.5 gic / cos pc qc = gic / cos + pc

2.3. PREDIMENSIONARE CPRIORI


2.3.1. Condi ii de rezisten max = Mmax/W R Mmax = qc * lo2 /8 daNm; R = 100 daN/cm2 b = 0.8 * h; w = b * h2/6 de unde rezult
h=
3

6*M 0.8*R

2.3.2. Condi ii tehnologice multiplu de cm ntregi; dimensiunile uzuale standard; b = 0.8*h; 2.3.3. Condi ii de rigiditate f = (5/384) * qn *lo 4/(E*I) fadm = lo /250 I=bh3/12 E= 100 000 daN/cm2; Bibliografie STANDARDE

STAS 3303/2-88 Construc ii civile, industriale si agrozootehnice. Pantele nvelitorilor. Prescrip ii de


proiectare

STAS 10101/1-78 Ac iuni n construc ii. Greutati tehnice i ncarcari permanente SR EN 1991-1-3:2005 / NA:2006 Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-3: Ac iuni generale.
ncrcri date de zpad. Anexa na ional NEUFERT MANUALUL ARHITECTULUI, ELEMENTE DE PROIECTARE I DE CONSTRUC IE

Capitol arpant Capitol nvelitoare


CATALOAGE PRIVIND DATELE TEHNICE ALE DIFERITOR TIPURI DE NVELITOARE

3. 3.1.

PREDIMENSIONAREA PANEI INTERMEDIARE SCHEMA STATIC (a) Varianta cu 2 nervuri intermediare

(b) Varianta cu 3 nervuri intermediare

3.2.

EVALUAREA NCRCRILOR

3.2.1 ncrcri permanente (gn, gc) (a) Greutate proprie pan (gpn, gpc) Se alege h = 17cm i b = 15 cm. Valoarea normat: gpn = b (m) * h (m) * lemn (daN/m3) daN/m; Valoarea de calcul: gpc = 1.35 * gpn (daN/m) daN/m (b) Greutate proprie cprior + nvelitoare Se consider valoarea ncrcrilor permanente totale, distribuite pe orizontal, pe m, calculat la punctul 2.2.1.c tc = t a deschiderea de calcul a panei). Pentru varianta cu 2 nervuri intermediare: gc.+nv.n = (gorizn/a) * 2 * l daN/m; gc +nv.c = 1.35 * gcpr.+nv.n daN/m Pentru varianta cu 3 nervuri intermediare: gc+nv.n = gorizn/a * 3 * l daN/m; gc.+nv.c = 1.35 * gcpr.+nv.n daN/m (c) ncrcarea total permanent (suma celor calculate de la pctul a i b) gn = gpn + gc+nv n daN/m; gc = gpc + gc+nv c daN/m 3.2.2. ncrcri din zpad Se consider valoare calculat de la punctul 2.2.2.a pcprn = S (daN/m2) Pentru varianta cu 2 nervuri intermediare: pn = pcprn * 2 * l daN/m; pc = 1.5 * pn daN/m

Pentru varianta cu 3 nervuri intermediare: pn = pcprn * 3 * l; pc = 1.5 * pn 3.2.3 ncrcri totale qnpana = gn + pn daN/m; qcpana = gc + pc daN/m 3.3 PREDIMENSIONAREA PANEI

3.3.1 Condi ii de rezisten = Mmax /W R Mmax = q cpana * tc2 /8 R = 100 daN/cm2 b = 0.8*h W =b*h2/6
h=
3

6*M 0.8*R

3.3.2 Condi ii tehnologice multiplu de cm dimensiunile uzuale standard b = 0.8 * h 3.3.3 Condi ii de rigiditate fadm,pan = tc/250 cm; fef,pan = 5/384 * (qnpana * tc4)/(EI) cm; E = 100 000 daN/cm2; I = bh3/12 cm4 fef,pan fadm,pan

4. 4.1

PREDIMENSIONAREA POPILOR SCHEMA STATIC (a) Sec iune transversal

(b) Sec iune longitudinal

4.2. 4.2.1.

EVALUAREA NCRCRILOR ncrcri permanente Se alege h = 14cm i b = 14 cm; se determin H = 2 * l * tg ; gpn = b (m) * h (m) * lemn (daN/m3) daN/m gpc = 1.35 * gpn (daN/m daN/m

(a) Greutate proprie pop

normat: de calcul:

(b) ncrcri permanente provenite de la pan Gc = ncrcare permanent pan, conform pct. 3.2.1.c gc * distan a ntre popi, exprimat n daN. 4.2.2 ncrcarea din zpad provenit de la pan Pc = ncrcare din zpad pan, conform pct. 3.2.2. pc * distan a ntre popi, exprimat n daN 4.2.2 ncrcarea total (Qc = N) Qc = N = t * qpanc + H * gpc = Gc + Pc + H * gpc daN

4.3. 4.3.1.

PREDIMENSIONARE POPI Condi ii de rezisten N / ( * A) R Anec = bnec * hnec N / ( * R); bnec = hnec = coeficientul de flambaj = 0.4 1.0 (lf/h = 10 => = 1.0; lf/h = 25 => = 0.4; se interpoleaz liniar) R rezisten a a compresiune a lemnului se consider 100 daN/cm2 h = N/( * R) => se alege h = b

4.3.2.

Condi ii de rigiditate Deoarece: (i) reazemul inferior se poate considera articula ie fix; (ii) reazemul superior este par ial deplasabil, se consider lf = (1.2 1.5) Hpop Pentru lf/h = 10 => = 1.0; lf/h = 25 => = 0.4; se interpoleaz liniar. lf = 1.25 * Hpop Condi ia de rigiditate: lf/h = < 25.

4.3.3.

Condi ii tehnologice multiplu de cm dimensiunile uzuale standard b=h

10

11