Sunteți pe pagina 1din 21

Placa Peste Subsol - Incarcari Permane

Schita De Calcul (Forma) Placa Ax3-Ax B-Ax C

B (m) L (m) D1 (m) D2 (m) S1 (mp) S2 (mp)

2.80 4.70 1.4 3.3 1.96 4.62

Schita De Calcul (Forma) Placa Ax4-Ax B-Ax C :

B (m) L (m) D1 (m) D2 (m) S1 (mp) S2 (mp)

2.525 4.85 1.263 3.588 1.5939 4.5292

Schita De Calcul (Forma) Placa Ax4, Ax5, Ax B-Ax C

B (m) L (m) D1 (m) D2 (m) S1 (mp) S2 (mp)

4.85 4.85 2.425 2.425 5.8806 5.8806

Schita De Calcul (Forma) Placa Ax4, Ax5, Ax D-Ax C

B L (m) l1 (m) b1 (m) D1 (m) D2 (m)

6.4 5.48 4.35 4.69 1.4875 2.975


D3 (mp) S1 (mp)S2 (mp)S3 (mp) S4 (mp)

1.488 9.7 3.24 7.59 7.49

Schita De Calcul (Forma) Placa Ax3, Ax7, Ax8:

B (m) L (m) D1 (m) D2 (m) S1 (mp) S2 (mp)

1.95 1.95 0.975 0.975 0.9506 0.9506


rmanente

Valori De Calcul Incercar


Incercar Valori Normate
e Pe e Pe
7.31 6.42
Placa Placa
Rezultan
kN/mp Rezultan Rezultan
kN/mp Rezultan
ta R 1 ta R 2 ta R 1 ta R 2
(kN) (kN) (kN) (kN)
14.33 33.77 12.58 29.66
ncercare Distribuita
Incercare
kN/ml Distribuita kN/ml
q1 q2 q1 q2
10.23 10.23 8.99 8.99

Valori De Calcul Incercar


Incercar Valori Normate
e Pe e Pe
7.31 6.42
Placa Placa
Rezultan
kN/mp Rezultan Rezultan
kN/mp Rezultan
ta R 1 ta R 2 ta R 1 ta R 2
(kN) (kN) (kN) (kN)
11.65 33.11 10.23 29.08
ncercare Distribuita
Incercare
kN/ml Distribuita kN/ml
q1 q2 q1 q2
9.23 9.23 8.11 8.11

Valori De Calcul Incercar


Incercar Valori Normate
e Pe e Pe
7.31 6.42
Placa Placa
Rezultan
kN/mp Rezultan Rezultan
kN/mp Rezultan
ta R 1 ta R 2 ta R 1 ta R 2
(kN) (kN) (kN) (kN)
42.99 42.99 37.75 37.75
ncercare Distribuita
Incercare
kN/ml Distribuita kN/ml
q1 q2 q1 q2
17.73 17.73 15.57 15.57

Valori De Calcul Incercar


Incercar Valori Normate
e Pe e Pe
5.94 5.17
Placa Placa
Rezultan
kN/mp Rezultan Rezultan
kN/mp Rezultan
ta R 1 ta R 2 ta R 1 ta R 2
(kN) (kN) (kN) (kN)
57.54 19.22 50.08 16.73
Rezultan Rezultan Rezultan Rezultan
ta R 3 ta R 4 ta R 3 ta R 4
(kN) (kN) (kN) (kN)
45.07 44.51 39.22 38.74
ncercare Distribuita
Incercare
kN/ml Distribuita kN/ml
q1 q2 q1 q2
19.34 8.84 16.83 7.69
q3 q4 q3 q4
9.61 16.26 8.36 14.15

Valori De Calcul Incercar


Incercar Valori Normate
e Pe e Pe
7.31 6.42
Placa Placa
Rezultan
kN/mp Rezultan Rezultan
kN/mp Rezultan
ta R 1 ta R 2 ta R 1 ta R 2
(kN) (kN) (kN) (kN)
6.95 6.95 6.10 6.10
ncercare Distribuita
Incercare
kN/ml Distribuita kN/ml
q1 q2 q1 q2
7.13 7.13 6.26 6.26
Evaluarea Incarcarilor Permanente (Stas 10101/OA-77; Stas 10

Densit e
Struct Nr Referint Grosime ate Normat
Denumire Strat
ura Crt a (m) (daN/ a
mc) (daN/m
Acoperis
1 Invelitoare Tigla 45
2Caprior Rasinoase 12x15x100 600 10.8
3 Bariera De Vapori 2.3
Termoizolatie
4 Vata Minerala 10 cm. 0.1 14 1.4
5Tavan Placi Gips-Carton 2 cm. 0.02 12
72
Pardoseala Calda Peste Parter (Parchet Laminat)
1 Parchet Laminat 0.01 10
2 Sapa Mortar Ciment 0.04 2100 84
3 Placa Ba 0.15 2500 375
4 Tencuiala Mortar - Ciment 0.015 2100 31.5
501
Pardoseala Rece Peste Parter (Gresie)
1 Placi Din Gresie 0.01 2600 26
2 Sapa Mortar Ciment 0.04 2100 84
3 Placa Ba 0.15 2500 375
4 Tencuiala Mortar - Ciment 0.015 2100 31.5
517
Terasa Circulabila
1 Placi Din Gresie 0.01 2600 26
2 Sapa Mortar Ciment 0.01 2100 21
Hiroizolatie
3 (Panza;Tesatura Bitumata) 2.4
4 Sapa Mortar Ciment 0.02 2100 42
5 Placa Ba. 0.15 2500 375
466
Perete Exterior De 40 cm

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


Tencuiala
1 Exterior Mortar - Ciment 0.025 2100 52.5
2 Perete Zidarie Bca 0.4 1050 420
Tencuiala
3 Interior Mortar - Ciment 0.01 2100 21
494
1,489
Perete Interior De 15 cm.
Tencuiala
1 Interior Mortar - Ciment 0.01 2100 21
2 Perete Zidarie Plina 0.15 1600 240
Tencuiala
3 Interior Mortar - Ciment 0.01 2100 21
282
812

NIVEL PARTER

PERETE EXTERIOR DE 40 cm.


1Tencuiala ext. mortar-ciment 0.025 2100 52.5
2 Perete zidarie B.C.A. 0.4 1050 420
4Tencuiala int. mortar-ciment 0.01 2100 21
494
1,436

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


PERETE INTERIOR DE 15 cm.
1Tencuiala int. mortar-ciment 0.01 2100 21
2 Perete zidarie plina 0.15 1600 240
4Tencuiala int. mortar-ciment 0.01 2100 21
282
821

PERETE INTERIOR DE 30 cm.


1Tencuiala int. mortar-ciment 0.01 2100 21
2 Perete zidarie B.C.A. 0.3 1050 315
4Tencuiala int. mortar-ciment 0.01 2100 21
357
1,039

CALDA PESTE SUBSOL EXCLUSIV ADAPOST(parchet laminat)


1 Parchet laminat 0.01 10
2 Sapa mortar ciment 0.04 2100 84
3 Placa b.a. 0.15 2500 375
4 Tencuiala mortar-ciment 0.015 2100 31.5
501

A CALDA PESTE SUBSOL PESTE ADAPOST(parchet laminat)


1 Parchet laminat 0.01 10
2 Sapa mortar ciment 0.04 2100 84
3 Placa b.a. 0.2 2500 500
4 Tencuiala mortar-ciment 0.015 2100 31.5
626

EALA RECE PESTE SUBSOL EXCLUSIV ADAPOST (gresie)


1 Placi din gresie 0.01 2600 26
2 Sapa mortar ciment 0.04 2100 84
3 Placa b.a. 0.15 2500 375
4 Tencuiala mortar-ciment 0.015 2100 31.5

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


517

SEALA RECE PESTE SUBSOL PESTE ADAPOST (gresie)


1 Placi din gresie 0.01 2600 26
2 Sapa mortar ciment 0.04 2100 84
3 Placa b.a. 0.2 2500 500
4 Tencuiala mortar-ciment 0.015 2100 31.5
642

NIVEL SUBSOL

PERETE EXTERIOR DE B.A. de 25 cm.

1 Perete b.a. 0.25 2500 625


Termoizolatie
2 polistiren expandat 0.02 30 0.6
3 Hidroizolatie rigida 3.5
Zidarie
4 caramida plina de protectie 0.075 1800 135
764
1,910

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


PERETE EXTERIOR DE B.A. de 40 cm.
1Tencuiala int. mortar-ciment 0.015 2100 31.5
2 Perete b.a. 0.4 2500 1000
3Tencuiala int. mortar-ciment 0.015 2100 31.5
1,063
2,604

PERETE INTERIOR DE CARAMIDA de 25 cm.


1Tencuiala int. mortar-ciment 0.015 2100 31.5
2 Perete zidarie caramida 0.25 1600 400
3Tencuiala int. mortar-ciment 0.015 2100 31.5
463
1,134

RDOSEALA CALDA PESTE SOL (parchet laminat)


1 Parchet laminat 0.02 10 0.2
2 Placa b.a. 0.1 2500 250
250

PARDOSEALA RECE PESTE SOL (gresie)


1 Placi din gresie 0.02 2600 52
2 Placa b.a. 0.1 2500 250
302

PARDOSEALA RECE PESTE SOL (ciment)


1 Mortar ciment 0.02 2100 42
2 Placa b.a. 0.1 2500 250
292

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


-77; Stas 10101/1-78)
Incarcar
Coefici
e De
ent
Calcul
Incarca
(daN/m
re
p)

1.2 54
1.3 14.04
1.2 2.76
1.2 1.68
1.2 14.4
87
inat)
1.2 12
1.3 109.2
1.1 412.5
1.3 40.95
575

1.2 31.2
1.3 109.2
1.1 412.5
1.3 40.95
594

1.2 31.2
1.3 27.3
1.2 2.88
1.3 54.6
1.1 412.5
528

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


1.3 68.25
1.3 546
1.3 27.3
642
1,936

1.3 27.3
1.2 288
1.3 27.3
343
987

pag1/6

1.3 68.25
1.3 546
1.3 27.3
642
1,867

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


1.3 27.3
1.2 288
1.3 27.3
343
997

1.3 27.3
1.2 378
1.3 27.3
433
1,259

1.2 12
1.3 109.2
1.1 412.5
1.3 40.95
575

1.2 12
1.3 109.2
1.1 550
1.3 40.95
712

1.2 31.2
1.3 109.2
1.1 412.5
1.3 40.95

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


594

1.2 31.2
1.3 109.2
1.1 550
1.3 40.95
731

pag2/6

1.1 687.5
1.2 0.72
1.2 4.2
1.2 162
854
2,136

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


1.3 40.95
1.1 1100
1.3 40.95
1,182
2,896

1.3 40.95
1.2 480
1.3 40.95
562
1,377

1.2 0.24
1.1 275
275

1.2 62.4
1.1 275
337

1.3 54.6
1.1 275
330

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


pag3/6

DICO si TIGANAS birou de proiectare S.R.L.


are Incarcarilor Tehnologice Din Exploatare (Stas 10101/2A1-87; St
Coeficie Incarcar Coeficie
nt e De nt
Destinatie Incarcare Normata
Nr Crt Incarcar Calcul Incarcar
Incapere (daN/mp)
e De (daN/m e De
Calcul p) Calcul
Acoperis
Acoperis 1 50 1.4 70
Nivel Mansarda
Camere 1 150 1.4 210 0.4
Terasa Circulabila 2 200 1.3 260 0.4
Casa scarii 3 300 1.3 390 0.4
Balcon 4 400 - Pe Latime De 0,80m
5 200 - Pe Toata Suprafata
Nivel Parter
Camere 1 150 1.4 210 0.4
Casa Scarii 2 300 1.3 390 0.4
Adapost 3 5000 5000
Nivel Subsol
Camere 1 150 1.4 210 0.4
pag4/6
01/2A1-87; Stas 10101/1-78)
Incarcar
e De
Lunga
Durata
(daN/m
p)

60
80
120

60
120

60
area Incarcarilor Din Actiunea Vantului (Stas 10101/20-90; Stas 10

aluarea Intensitatii Normate A Componentei Normale La Suprafata Expusa Data De Vant


pvn=bxcni x ch(z) x gv kN/mp
Unde
a) gv: Presiunea Dinamica De Baza La 10 m (Zona
gv A) 30 daN/mp
b) ch(z): Coeficient Care Tine
Seama De Variatia Cu Inaltimea A ch(z) 1
Presiunii Dinamice De Baza Si De
Tipul
c) c De Amplasament
: Coeficient I
Aerodinamic
ni
Pentru Tipul De Acoperis Si cn1 0.8 Presiune
Presiuni Si Suctiuni
cn2 -0.45 Suctiune
d) b: Coeficient De Rafala b 1.6
In Functie De Sensibilitatea La Actiunea Vantului - Categoria C1
p vn 38.4 daN/mpPresiune Pe O Fata
pvn -21.6 daN/mp
Suctiune Pe Fata Opusa

aluarea Intensitatii De Calcul A Componentei Normale La Suprafata Expusa Data De Vant


pvc=pvn x gf kN/mp
Unde
a) gf: Coeficient Partial De Siguranta
gf 1.2
p vc 46.1 daN/mpPresiune Pe O Fata
p vc -25.9 daN/mp
Suctiune Pe Fata Opusa
aluarea Incarilor Din Actiunea Zapezii (Stas 10101/21-92; Stas 1010

1. Evaluarea Intensitatii Normate A Incarcarii Date De Zapada Pzn


pzn=czi x ce x gz kN/mp
Unde
a) gz: Greutatea De Referinta A Stratului De Zapada (Zona
gz A) 90 daN/mp
b) ce: Coeficient Care Tine Seama De Conditiile De Expunere
ce 1
czi 2 Varianta 1
c) czi: Coeficient Care Tine Seama De Aglomerarea Cu Zapada
czi 1 Varianta 2
p z
n
180 daN/mpVarianta 1
p z
n
90 daN/mpVarianta 2

2. Evaluarea Intensitatii De Calcul A Incarcarii Date De Zapada P zc


pzc=pzn x gf kN/mp
Unde
gf ga-0.4xgp/cegz
gf 1.88
a) gf: Coeficient Partial De Siguranta
0.3*ga 0.66
gf> 0.3*ga
b) gp: Incarcarea Distribuita Echivalenta
Determinata Pe Baza Intensitatilor gp 72 daN/mp
Normate Ale Incarcarilor Verticale Excusiv
Zapada
) ga: Coeficient In Functie De Clasa De Importanta A Structurii
ga Expuse
2.2
pzc 338.4 daN/mpVarianta 1
pzc 169.2 daN/mpVarianta 2
arianta 1
arianta 2