Sunteți pe pagina 1din 28

TEMA PROIECT

Sa se proiecteze structura de rezistenta a unei cladiri cu P+8 nivele din


diafragme de beton armat turnate monolit. Cladirea este destinata locuinta si este
amplasata intr-o zona urbana de calcul seismic D.
Inchiderea exterioara a cladirii se realizeaza din zidarie de BCA de 30 cm si
fasii din BCA de 7,5 cm. La compartimentarile interioare se foloseste zidarie din
BCA de 20 cm.
Acoperisul este de tip terasa cu scurgere interioara a apelor si se va termoizola
cu BCA de 20 cm grosime.
Planseele se vor realiza din beton armat prefabricat.
Hnivel=2,8 m
Grosime diafragma = 20 cm
Se cere:
• Note de calcul pentru diafragmele din beton armat:
 Piese scrise
 Piese desenate:
- Plan armare diafragme
- Sectiune orizontala in diafragme
- Sectiune verticala in 2 diafragme

Nota de calcul
1. Evaluarea incarcarilor
2. Calculul total al greutatii structurii
3. Determinarea incarcarilor seismice
4. Stabilirea sectiunilor active de calcul si a caracteristicilor geometrice ale

diafragmelor transversale
5. Determinarea caracteristicilor de rigiditatea ale diafragmelor transversale la
deplasari laterale
6. Distributia incarcarilor totale intre diafragme
1. EVALUAREA INCARCARILOR
1.1 Incarcare panseu etaj curent
Incarcari Incarcare
Nr. Coeficient
Denumirea incarcarii normate de calcul
crt. de incarcare
(daN/m2) (daN/m2)
1 Planseu beton armat
325 1,1 357,5
0,13 x 2500
2 Pardoseala 100 1,3 130
3 Ziduri despartitoare 100 1,4 140
Total 525 627,5
4 Incarcari utile 150 1,4 210
TOTAL 675 837,5

1.2 Incarcare planseu terasa


Incarcari Incarcare
Nr, Coeficient
Denumirea incarcarii normate de calcul
crt, de incarcare
(daN/m2) (daN/m2)
1 Planseu beton armat
325,0 1,1 357,5
0,13 x 2500
2 Beton de panta
300 1,3 390
0,12 x 2200
3 Termoizolatie
120 1,3 156
0,20 x 600
4 Sapa
88 1,3 114,4
0,02 x 2 x 2200
5 Hidroizolatie 20 1,3 65
6 Protectie hidroizolatie (pietris) 50 1,3 65
Total 903 1108,9
11 Incarcari din zapada 150 1,4 210
TOTAL INCARCARE 1053 1319

1.3 Incarcare scara

Incarcari Incarcare
Nr, Coeficient
Denumirea incarcarii normate de calcul
crt, de incarcare
(daN/m2) (daN/m2)
1 Greutate placa
350 1,1 385
0,14 x 2500
2 Trepte
225 1,3 292,5
0,09 x 2500
Total 575 677,5
4 Incarcari utile 300 1,3 390
TOTAL 875 1067,5

1.4 Incarcare placa balcon (beton)

Incarcari Incarcare
Nr, Coeficient
Denumirea incarcarii normate de calcul
crt, de incarcare
(daN/m2) (daN/m2)
1 Greutate placa
325 1,1 357,5
0,13 x 2500
2 Pardoseala 100 1,3 130
Total 425 487,5
3 Incarcari utile 200 1,4 280
TOTAL 625 767,5

2. CALCULUL TOTAL AL GREUTATII STRUCTURII

2.1 Calculul greutatii planseului etaj curent


- incarcarea planseului etaj curent - qpl = 627,5 daN/m2
- suprafata planseu etaj curent - S = 20,4 x 13,8 = 281,52 m2
- suprafata gol - Sgol = 17 x 0,27 x 1,5 = 6,885 m2 (scara)
Spl = S - Sgol = 281,52 - 6,885 = 274,63 m2
Gpl = qpl x Spl = 627,5 x 274,63 = 172 333,46 daN

2.2 Calculul greutatii planseului terasa


- incarcare planseu terasa - qt = 1108,9 daN/m2
- suprafata planseu terasa - S = 20,4 x 13,8 = 281,52 m2
- suprafata gol - Sgol = 0,4 x 0,4 = 0,16 m2
St = S - Sgol = 281,52 - 0,16 = 281,36 m2
Gt = qt x St= 1 108,9 x 281,36 = 312 000,1 daN
2.3 Calculul greutatii scarii

Hetaj

L=17 x 0,27=4,59 m

- incarcare scara - qsc = 677,5 daN/m2


- suprafata scara - Ssc = 5,37 x 1,2 = 6,44 m2
Gsc = qsc x Ssc = 677,5 x 6,44 = 4 365,81 daN

2.4 Calculul greutatii balconului


- incarcare placa balcon - qb = 487,5 daN/m2
- suprafata placa balcon - Sb = 3,6 x 1,2 = 4,32 m2
Gb = qb x Sb + (3,6 x 0,8 x 0,13 x 2500) + 2(1,2 x 0,8 x 0,13 x 2500) = 3 666 daN

2.5 Calculul greutatii diaframelor

Greutatea diafragmelor o vom calcula pe bucati,


a) Greutatea bucatilor de diafragama tip fig. 1
Fig. 1

Gd1 = 2[(14,2 x 0,2 x 2,8 x 2500) + 2(0,4 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 42 000 daN
* La parter:
Gd1parter = Gd1 - Ggol usi = 42 000 - 3960 = 38 040 daN
Ggol usi = 2(1,8 x 2,2 x 0,2 x 2500) = 3960 daN
b) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 2

Gd2 = 8[(0,4 x 0,4 x 2,8 x 2500) + (3,7 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 50400 daN
Fig. 2

c) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 3

Fig.3
Gd3 = 2[(0,4 x 0,4 x 2,8 x 2500)+ (5,1 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 16520 daN
d) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 4

Gd4 = 4[(4,2 x 0,2 x 2,8 x 2500) + (0,6 x 0,2 x 2,8 x 2500)] = 26 880 daN

e) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 5

Gd5 = 2[(10 x 0,2 x 2,8 x 2500) + 2(0,6 x 0,2 x 2,8 x 2500)] =31 360 daN
f) Greutatea fasiilor de BCA de 7,5 cm
Greutatea fasiilor de BCA pe un etaj este:
Gfasii = 2(14,2 x 0,075 x 2,8 x 800) = 4771,2 daN
*La parter:
Gfasii parter = Gfasii - Ggol usi = 4771,2 - 1267,2 = 3504 daN
Ggol usi = 2(1,8 x 2,2 x 0,2 x 800) = 1267,2 daN

Greutatea totala a diafragmelor pe un etaj si la parter este:


GD etaj = Gd1 + Gd2 + Gd3 + Gd4 + Gd5 + Gfasii =
= 42 000 + 50 400+ 16520 + 26 880 + 31 360 + 4771,2 = 171 931,2 daN

GD parter = Gd1parter + Gd2 + Gd3 + Gd4 + Gd5 + Gfasii parter =


= 38 040 + 50 400+ 16520 + 26 880 + 31 360 + 3504 = 166 704 daN

2.6 Calculul atic (beton)


- grosimea aticului = 15 cm
- inaltimea aticului = 60 cm
Gatic = (2 x 14,2 + 2 x 20,8) x 0,15 x 0,6 x 2500 = 15 750 daN

2.7 Calculul greutate ziduri exterioare


a) Zidarie exterioara la sufragerie:
G=(3,2 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1612,8 daN
Ggol fereastra = (0,9 x 2 x 0,3 x 600) + (1,5 x 1,2 x 0,3 x 600) = 648 daN
Gzid.ext.sufr. = G - Ggol fereastra = 1612,8 - 648 = 964,8 daN
b) Zidarie exterioara la bucatarie:
G=(2,6 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1310,4 daN
Ggol fereastra = (1,2 x 1,2 x 0,3 x 600 = 259,2 daN
Gzid.ext.buc. = G - Ggol fereastra = 1310,4 - 259,2 = 1051,2 daN
c) Zidarie exterioara la dormitor:
G=(3,2 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1612,8 daN
Ggol fereastra = (1,5 x 1,2 x 0,3 x 600)= 324 daN
Gzid.ext.dorm. = G - Ggol fereastra = 1612,8 - 648 = 1288,8 daN
Gzid.ext.ap.= 964,8 + 1051,2 + 1288,8 = 3304,8 daN
Gzid.ext.et. = 4 x 3304,8 = 13 219,2 daN

2.8 Calculul greutate ziduri interioare


a) Zidarie interioara la baie:
Gpereti baie = (2,2 x 0,2 x 2,8 x 600) + 2(2 x 0,2 x 2,8 x 600) = 739,2 + 1344=
=2083,2 daN
Ggol usa = (0,8 x 0,2 x 2 x 600)= 192 daN
Gzid.int.baie = G - Ggol usa = 2083,2 - 192 =1891,2 daN

Gzid.int.ap.= 1891,2 daN


Gzid.int.et. = 4 x 1891,2 = 7564,8 daN

2.9 Calculul greutatii pe fiecare etaj si al intregii structuri


Gparter = Gpl + Gsc + GD parter + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 360 683,27 daN

Getaj1 = Getaj2 = Getaj3 = Getaj4 = Getaj5 = Getaj6 = Getaj7 = Gpl + Gsc + 4xGb + GD etaj + Gzid.ext.et.
+ Gzid.int.et. = 379 307,27 daN

Getaj8 = Gt + Gsc + 4xGb + GD etaj + Gatic + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 534 723,91 daN

Gstructura = ΣGi = 3 550 558,094 daN = 3550,55 tone

3. DETERMINAREA INCARCARILOR SEISMICE


Mai intai se determina sarcina seismica totala:
St = c x Gstructura = α x ks x β x φ x ε x Gstructura =
= 1 x 0,16 x 2,5 x 0,25 x 0,8 x 3 550 558,094 = 284 044,65 daN
unde:
 St - sarcina seismica totala

 c - coeficient seismic global

 α - coeficient de importanta a cladirii


 ks - coeficient functie de zona seismica
 β - coeficient de amplificare dinamica
 φ - coeficient de micsorare a actiunii seismice
 ε - coeficeint de echivalenta

Pentru determinarea sarcinilor seismice pe fiecare nivel folosim urmatoarele relatii


ale caror rezultate sunt centralizate in tabelul de mai jos:
S t × G k × hk
Sk =
∑ G k × hk
∑G k × hk = S t × ∑hk

Greutatea pe Inaltimea Sarcina


fiecare etaj - pana la seismica pe
Nr.crt. Gk nivel hk Gkhk ΣGkhk nivel - Sk
Parter 360683,2725 2,8 795325,013 35789625,6 360683,2725
Etaj1 379307,2725 5,6 1590650,03 35789625,6 379307,2725
Etaj2 379307,2725 8,4 2385975,04 35789625,6 379307,2725
Etaj3 379307,2725 11,2 3181300,05 35789625,6 379307,2725
Etaj4 379307,2725 14 3976625,07 35789625,6 379307,2725
Etaj5 379307,2725 16,8 4771950,08 35789625,6 379307,2725
Etaj6 379307,2725 19,6 5567275,09 35789625,6 379307,2725
Etaj7 379307,2725 22,4 6362600,1 35789625,6 379307,2725
Etaj8 534723,914 25,2 7157925,12 35789625,6 534723,914
Total 3550558,094 3550558,094

Observam ca:
Sp + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7 + S8 = Gstructura

4. STABILIREA SECTIUNILOR ACTIVE DE CALCUL SI A


CARACTERISTICILOR GEOMETRICE ALE DIAFRAGMELOR
TRANSVERSALE

Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale diafragmelor se folosesc


urmatoarele notatii si relatii de calcul ale caror rezultate vor fi centralizate in
tabele de mai jos pentru fiecare diafragma in parte:
- Ai - suprafata bucatii de diafragma i
- Yci - pozitia centru de greutate al partii de diafragama i fata de axa Δ
- Yc - pozitia centrului de greutate al intregii sectiunii fata de axa Δ
- Iyi - moment de inertie fata de centru de greutate propriu al partii de
montant/rigla i
- Im/Ir - moment de inertie al montantului/riglei in raport cu axa ce trece prin
centru de greutate al intregii sectiuni
- Ami = sectiunea activa la compresiune excentrica
- Amti - sectiunea activa la forta taietoare
Relatii de calcul:

Yc =
∑Ai ×Yci
∑Ai
d i = Yc −Yi

l4
I yi = pentru patrat
12

b × h3
I yi = pentru dreptunghi
12

I m / I r = ∑ ( I yi + Ai × d i2 )

Structura este compusa precum urmeaza:


• 7 diafragme transversale (vezi fig. 6):
DT1 ≡ DT7 - diafragme fara goluri
DT2 ≡ DT6 - diafragme cu un sir de goluri
DT3 ≡ DT5 - diafragme cu un sir de goluri
DT4 diafragma fara goluri
• 4 diafragme longitudinale (vezi fig. 7)
DLD ≡ DLA
DLB ≡ DLC

4.1 Diafragmele DT1≡DT7 (vezi fig. 8)


Acest tip de diafragme este alcatuit dintr-un singur montant.
4.1.1 Calculul latimii talpilor
a) Talpile mici
Δbdr = 0,2 m (pana la primul gol) => bp = 0,2+0,2 = 0,4 m
b) Talpile mari
Δbdr = 6 x d = 6 x 0,2 = 1,2 m => bp = 0,2 + 1,2 = 1,4 m

4.1.2 Calculul caracteristicilor geometrice

Montant/Rigl A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
Diafragma
a [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2]
DT1≡DT7 M1 0.16 1.02 0.28 0.56 0.28 1.02 0.16

Yc1 Yc2 Yc3 Yc4 Yc5 Yc6 Yc7 Yc


[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
14.00 11.25 8.60 7.10 5.60 2.95 0.20 7.10

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]
6.90 4.15 1.50 0.00 1.50 4.15 6.90

Iy1 Iy2 Iy3 Iy4 Iy5 Iy6 Iy7 Im / Ir


[m4] 4
[m ] [m4] 4
[m ] 4
[m ] 4
[m ] 4
[m ] [m4]
0.0021 2.21 0.0009 0.37 0.0009 2.21 0.0021 56.42

Montant/Rigl bp1 bp2 Ami Amti


Diafragma a [m] [m] [m2] [m2]
DT1≡DT7 Montant 1 1.40 0.40 3.48 2.58

4.2 Diafragmele DT2≡DT6 (vezi fig. 9)


Acest tip de diafragme este alcatuit din 2 montanti si o rigla.
4.2.1 Calculul latimii talpilor
a) Montant 1
Δbdr = 0,6 m (distanta pana la primul gol)
Δbstg = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 2,00 m
b) Montant 2
bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 0,10 + 0,20 + 0,10 = 0,40 m
c) Rigla
bp = 0,20 m
4.2.2 Calculul caracteristicilor geometrice
Montant/Rigl A1 A2 Yc1 Yc2 Yc
Diafragma
a [m2] [m2] [m] [m] [m]
M1 0,4 0,12 0,70 0,30 0,61
DT2≡DT6 M2 0,74 0,16 2,25 0,2 1,89
R1 0,16 0,4 0,4

d1 d2 Iy1 Iy2 Im / Ir
[m] [m] [m4] [m ]4
[m4]
0,09 0,31 0,0013 0,0036 0,0197
0,36 1,69 0,8442 0,0009 1,3979
0,0085 0,0123

Montant/Rigl
Diafragma a bpi Ami Amti
M1 2,00 0,52 0,16
DT2≡DT6 M2 0,40 0,90 0,82
R 0,2 0,16 0,036

4.3 Diafragmele DT3≡DT5 (vezi fig.10)


Acest tip de diafragme este alcatuit din 2 montanti si o rigla.
4.3.1 Calculul latimii talpilor
a) Montant 1
Δbstg = 1,4 m (distanta pana la primul gol)
Δbdr = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 2,80 m
b) Montant 2
bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 0,10 + 0,20 + 0,10 = 0,40 m
c) Rigla
bp = 0,20 m
4.3.2 Calculul caracteristicilor geometrice

Montant/Rigl A1 A2 Yc1 Yc2 Yc


Diafragma
a [m2] [m2] [m] [m] [m]
M1 0,56 0,12 0,70 0,30 0,63
DT3≡DT5 M2 0,74 0,16 2,25 0,2 1,89
R1 0,16 0,4 0,40
d1 d2 Iy1 Iy2 Im / Ir
[m] [m] [m4] [m4] [m4]
0,07 0,33 0,0019 0,0036 0,0213
0,36 1,69 0,8442 0,0009 1,3979
0,0085 0,0123

Montant/Rigl
Diafragma a bp1 bp2 Ami Amti
M1 2,8 0,68 0,036
DT3≡DT5 M 0,4 0,90 0,036
R 0,2 0,16 0,036

4.4 Diafragma DT4 (fig. 11)


Acest tip de diafragma este alcatuit dintr-un singur montant
4.4.1 Calculul latimii talpilor
a) Talpa 1
Δbstg = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
Δbdr = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 2,60 m
b) Talpa 2
bp = 0,40 m

4.4.2 Calculul caracteristicilor geometrice


Montant/Rigl A1 A2 A3 Yc2 Yc3 Yc4 Yc
Diafragma
a [m2] [m2] [m2] [m] [m] [m] [m]
DT4 M1 0,52 1,02 0,16 5,6 2,95 0,2 3,50

d1 d2 d3 Iy1 Iy2 Iy3 Im / Ir


[m] [m] [m] [m4] [m4] [m4] [m4]
2,10 0,55 3,30 0,0019 2,2109 0,0021 6,5590

Montant/Rigl
Diafragma a bp1 bp2 Ami Amti
DT4 M1 2,6 0,4 1,7 1,140

5. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE RIGIDITATE ALE


DIAFRAGMELOR TRANSVERSALE LA DEPLASARI LATERALE
5.1 Diafragme pline – DT1, DT7 si DT4

Se determina:
I0 = Im – moment de inertie global al diafragmei
ηs – coeficient adimensional si este 1 in cazul diafragmelor pline
νs – coeficient adimensional
Amt – sectiunea activa la forta taietoare
Momentul de inertie echivalent corectat va fi:
ηs × I0
I es =
ηs × I0
1 +ν
( ∑ Amt ) H 2
Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Diafragma Montant/Rigla I0 ηs νs Amt I es


DT1≡DT7 Montant 1 56.42 1 11.50 2.58 40.425
DT4 Montant1 6.56 1 11.50 1.140 5.940

5.2 Diaframe cu goluri – DT2, DT3, DT5 si DT6

Se determina astfel
a) Caracteristicile cadrului real:
3
6Er × I r  L 
- Kr = −   µ– rigiditatea la distorsiune a riglelor
L l 

1
µ=
- 30 I r
1+
Art l 2

Em × I m
- Km = – rigiditatea la distorsiune a montantilor
H et

b) Caracteristicile cadrului inlocuitor


z

- ∑K m
- rigiditatea la distorsiune a stalpului cadrului echivalent
K me = 1

2
z

- K re = ∑ K r - rigiditatea la distorsiune a riglei cadrului echivalent


1

c) Marimile (λ, γ, I0, α si Ie )


K
- λ=K
re

me

I m1 + I m 2  1 1 
- γ =1+  +  - coeficient care introduce influenta
L2  Am1 Am 2 

deformabilitatii axiale a montantilor


γ
- I0 = ( I m1 + I m 2 ) - moment de inertie global
γ −1

- α = n λγ - coeficient de monolitism
ηs × I0
I es =
- ηs × I0 - momentul de inertie echivalent corectat
1 +ν
( ∑ Amt ) H 2

- ηs si νs se ia din tabele in functie de valoarile lui γ si λ


Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelele de mai jos:
Montant/Rigl Kme
Km(Kr)/Em μ
Diafragma a (Kre)/Em
Montant 1 0.0070 -
0.2567
DT2≡DT6 Montant 2 0.4993 -
Rigla 0.0142 0.162 0.0142
Montant 1 0.0076 -
0.2572
DT3≡DT5 Montant 2 0.4993 -
Rigla 0.0144 0.162 0.0144

λ γ I0 α νs I es
ηs

0.0553 1.3301 5.71 2.44 0.905 11.50 4.72

0.0561 1.2765 6.55 2.41 0.905 11.50 2.39

6. DISTRIBUTIA INCARCARII TOTALE INTRE DIAFRAGME


Determinarea pozitiei centrului maselor(CM) si centrului de rigiditate (CR)
Fiind structura simetrica CM≡CR si se afla L/2 respectiv l/2 din cladire.
Astfel:
20 ,6
z CM = z CR = = 10 ,3 m
2
14 ,2
y CM = y CR = = 7,1 m
2
Distributia incarcarii totale intre diafragme
Distributia incarcarii orizontale din seism se face in conformitate cu relatia:
I ei , s I ei , s × Z i
S DTi = S m
+ M t ,s m

∑I
1
ei , s ∑I
1
ei , s × Z i2

M t = S x es
unde:
- S=284 044,6 daN – rezultanta incarcarii seismice
- Mt,s – moment de torsiune din seism
- es = eos + ea = 1,29m (eos=0 excentricitatea centrului maselor in raport cu
centrul de rigiditate; ea=1,29 – excentricitatea aditionala convetionala)
Calculand pentru fiecare diafragma obtinem:

Zi
Diafragma S Mt Iei,s [m4] [m] ∑Iei,s SDTi qSDTi
DT1 284044.6 366417.6 40.42 10.2 101.02 128044.607 101.6
DT2 284044.6 366417.6 4.72 6.6 101.02 15863.3258 12.59
DT3 284044.6 366417.6 2.39 3.6 101.02 9144.82388 7.26
DT4 284044.6 366417.6 5.94 0 101.02 16702.7883 13.26
DT5 284044.6 366417.6 2.39 3.6 101.02 9144.82388 7.26
DT6 284044.6 366417.6 4.72 6.6 101.02 15863.3258 12.59
DT7 284044.6 366417.6 40.42 10.2 101.02 128044.607 101.60

7. CALCULUL FORTELOR AXIALE N

S1=6,48 m2
S2=3,24 m2
S3=5,17 m2
S4=2,25 m2
S5=0,045 m2
S6=0,02 m2
S7=0,18 m2
q terasa=1319daN/m2
qepl. current=838daN/m2
qbalcon= 765daN/m2
S8=28,35 m2
S9=2,25 m2

Diafragma DT1 (etaj 8)


q t × S 5 × 2 q t × S1 × 2 q t × S 9 × 2
N1= + + = 4550 daN/ml
0,3 5,4 3
Greutatea diafragmei
G= ∑Am × H e × 2500 24.360 daN

G
Greutatea diafragmei/ ml = L
=1432,94 daN/ml

Descarcam planseul etajului current pe o diafragma DT1


q epl × S 5 × 2 q epl × S1 × 2 q epl × S 9 × 2
N2= + + = 2891,1 daN/ml
0,3 5,4 3

Greutate atic = 17.748 daN


Gatic/ml=255 daN/ml

N8= Gatic + N1+Gd= 6238 daN/m


N7=N8+ N2 +Gd =10.562 daN/m
N6=14.886 daN/m
N5=19.210 daN/m
N4=23.534 daN/m
N3=27.858 daN/m
N2=32.182 daN/m
N1=36.506 daN/m
Np=40.830 daN/m

Diafragma DT2
Nterasa=4550 daN/ml

Greutate diafragma
G=9.940 daN
G diafr/ml=1.420 daN/ml

Nplanseu=2.891,1 daN/ml
N8=5.970 daN/ml
N7=10.281 daN/ml
N6=14.592 daN/ml
N5=18.903 daN/ml
N4=23.214 daN/ml
N3=27.525 daN/ml
N2=31.836 daN/ml
N1=36.147 daN/ml
Np=40.458 daN/ml

Diafragma DT3
Nterasa=4550 daN/ml

Greutate diafragma
G=9.940 daN
G diafr/ml=1.420 daN/ml

Nplanseu=2.891,1 daN/ml
N8=5.970 daN/ml
N7=10.281 daN/ml
N6=14.592 daN/ml
N5=18.903 daN/ml
N4=23.214 daN/ml
N3=27.525 daN/ml
N2=31.836 daN/ml
N1=36.147 daN/ml
Np=40.458 daN/ml

Diafragma DT4
GDT4=11.900 daN
GDT4/ml=1.434daN/m
N8=5.984 daN/ml
N7=10.308 daN/ml
N6=14.634 daN/ml
N5=18.959 daN/ml
N4=23.284 daN/ml
N3=27.609 daN/ml
N2=31.934 daN/ml
N1=36.259 daN/ml
Np=40.584 daN/ml

Diafragma DT5
Nterasa=4550 daN/ml

Greutate diafragma
G=9.940 daN
G diafr/ml=1.420 daN/ml

Nplanseu=2.891,1 daN/ml
N8=5.970 daN/ml
N7=10.281 daN/ml
N6=14.592 daN/ml
N5=18.903 daN/ml
N4=23.214 daN/ml
N3=27.525 daN/ml
N2=31.836 daN/ml
N1=36.147 daN/ml
Np=40.458 daN/ml

Diafragma DT6
Nterasa=4550 daN/ml
Greutate diafragma
G=9.940 daN
G diafr/ml=1.420 daN/ml

Nplanseu=2.891,1 daN/ml
N8=5.970 daN/ml
N7=10.281 daN/ml
N6=14.592 daN/ml
N5=18.903 daN/ml
N4=23.214 daN/ml
N3=27.525 daN/ml
N2=31.836 daN/ml
N1=36.147 daN/ml
Np=40.458 daN/ml

Diafragma DT7(etaj 8)
N1=4550 daN/ml

Greutatea diafragmei
G=24.360 daN

Greutatea diafragmei/ ml = 1432,94 daN/ml

Descarcam planseul etajului current pe o diafragma DT1


N2=2891,1 daN/ml

Greutate atic = 17.748 daN


Gatic/ml=255 daN/ml

N8=6238 daN/m
N7=10.562 daN/m
N6=14.886 daN/m
N5=19.210 daN/m
N4=23.534 daN/m
N3=27.858 daN/m
N2=32.182 daN/m
N1=36.506 daN/m
Np=40.830 daN/m

8. DETERMINAREA MOMENTELOR INCOVOIETOARE SI A


FORTELOR TAIETOARE
Se folosesc urmatoarele relatii de calcul:
qs × H 2
M jk = ms
100
2 × S DTi
qs = (deja calculat anterior)
H

Ms – coeficienti functie de λ si γ

Rezultatele calculelor sunt prezentate in tabele de mai jos:


DT1

Nivel ms qSDTi H M
9-8 0 101.6 25.2 0.00
8-7 0.83 101.6 25.2 535.52
7-8 0.33 101.6 25.2 -212.92
7-6 1.2 101.6 25.2 774.24
6-7 0.25 101.6 25.2 -161.30
6-5 1.17 101.6 25.2 754.88
5-6 0.19 101.6 25.2 122.59
5-4 0.79 101.6 25.2 509.71
4-5 0.91 101.6 25.2 587.13
4-3 0.09 101.6 25.2 58.07
3-4 1.91 101.6 25.2 1232.33
3-2 0.91 101.6 25.2 -587.13
2-3 3.16 101.6 25.2 2038.83
2-1 2.2 101.6 25.2 -1419.44
1-2 4.65 101.6 25.2 3000.18
1-p 3.8 101.6 25.2 -2451.76
p-1 6.4 101.6 25.2 4129.28

DT2
Nivel ms qSDTi H M
9-8 0 12.59 25.2 0.00
8-7 0.83 12.59 25.2 66.36
7-8 0.33 12.59 25.2 -26.38
7-6 1.2 12.59 25.2 95.94
6-7 0.25 12.59 25.2 -19.99
6-5 1.17 12.59 25.2 93.54
5-6 0.19 12.59 25.2 15.19
5-4 0.79 12.59 25.2 63.16
4-5 0.91 12.59 25.2 72.76
4-3 0.09 12.59 25.2 7.20
3-4 1.91 12.59 25.2 152.71
3-2 0.91 12.59 25.2 -72.76
2-3 3.16 12.59 25.2 252.65
2-1 2.2 12.59 25.2 -175.89
1-2 4.65 12.59 25.2 371.77
1-p 3.8 12.59 25.2 -303.82
p-1 6.4 12.59 25.2 511.69
DT3
Nivel ms qSDTi H M

9-8 0 7.26 25.2 0.00


8-7 0.83 7.26 25.2 38.27
7-8 0.33 7.26 25.2 15.21
7-6 1.2 7.26 25.2 55.32
6-7 0.25 7.26 25.2 11.53
6-5 1.17 7.26 25.2 53.94
5-6 0.19 7.26 25.2 8.76
5-4 0.79 7.26 25.2 36.42
4-5 0.91 7.26 25.2 41.95
4-3 0.09 7.26 25.2 4.15
3-4 1.91 7.26 25.2 88.06
3-2 0.91 7.26 25.2 41.95
2-3 3.16 7.26 25.2 145.69
2-1 2.2 7.26 25.2 101.43
1-2 4.65 7.26 25.2 214.38
1-p 3.8 7.26 25.2 175.19
p-1 6.4 7.26 25.2 295.06

DT4
Nivel ms qSDTi H M
9-8 0 13.26 25.2 0.00
8-7 0.83 13.26 25.2 69.89
7-8 0.33 13.26 25.2 -27.79
7-6 1.2 13.26 25.2 101.05
6-7 0.25 13.26 25.2 -21.05
6-5 1.17 13.26 25.2 98.52
5-6 0.19 13.26 25.2 16.00
5-4 0.79 13.26 25.2 66.52
4-5 0.91 13.26 25.2 76.63
4-3 0.09 13.26 25.2 7.58
3-4 1.91 13.26 25.2 160.83
3-2 0.91 13.26 25.2 -76.63
2-3 3.16 13.26 25.2 266.09
2-1 2.2 13.26 25.2 -185.25
1-2 4.65 13.26 25.2 391.56
1-p 3.8 13.26 25.2 -319.98
p-1 6.4 13.26 25.2 538.92

DT5
Nivel ms qSDTi H M
9-8 0 7.26 25.2 0.00
8-7 0.83 7.26 25.2 38.27
7-8 0.33 7.26 25.2 15.21
7-6 1.2 7.26 25.2 55.32
6-7 0.25 7.26 25.2 11.53
6-5 1.17 7.26 25.2 53.94
5-6 0.19 7.26 25.2 8.76
5-4 0.79 7.26 25.2 36.42
4-5 0.91 7.26 25.2 41.95
4-3 0.09 7.26 25.2 4.15
3-4 1.91 7.26 25.2 88.06
3-2 0.91 7.26 25.2 41.95
2-3 3.16 7.26 25.2 145.69
2-1 2.2 7.26 25.2 101.43
1-2 4.65 7.26 25.2 214.38
1-p 3.8 7.26 25.2 175.19
p-1 6.4 7.26 25.2 295.06

DT6
Nivel ms qSDTi H M
9-8 0 12.59 25.2 0.00
8-7 0.83 12.59 25.2 66.36
7-8 0.33 12.59 25.2 -26.38
7-6 1.2 12.59 25.2 95.94
6-7 0.25 12.59 25.2 -19.99
6-5 1.17 12.59 25.2 93.54
5-6 0.19 12.59 25.2 15.19
5-4 0.79 12.59 25.2 63.16
4-5 0.91 12.59 25.2 72.76
4-3 0.09 12.59 25.2 7.20
3-4 1.91 12.59 25.2 152.71
3-2 0.91 12.59 25.2 -72.76
2-3 3.16 12.59 25.2 252.65
2-1 2.2 12.59 25.2 -175.89
1-2 4.65 12.59 25.2 371.77
1-p 3.8 12.59 25.2 -303.82
p-1 6.4 12.59 25.2 511.69

DT7
Nivel ms qSDTi H M
9-8 0 101.6 25.2 0.00
8-7 0.83 101.6 25.2 535.52
7-8 0.33 101.6 25.2 -212.92
7-6 1.2 101.6 25.2 774.24
6-7 0.25 101.6 25.2 -161.30
6-5 1.17 101.6 25.2 754.88
5-6 0.19 101.6 25.2 122.59
5-4 0.79 101.6 25.2 509.71
4-5 0.91 101.6 25.2 587.13
4-3 0.09 101.6 25.2 58.07
3-4 1.91 101.6 25.2 1232.33
3-2 0.91 101.6 25.2 -587.13
2-3 3.16 101.6 25.2 2038.83
2-1 2.2 101.6 25.2 -1419.44
1-2 4.65 101.6 25.2 3000.18
1-p 3.8 101.6 25.2 -2451.76
p-1 6.4 101.6 25.2 4129.28

Astfel eforturile sectionale sunt:


DT1
Nivel M T N
8 0.00 8.02 6238
7 -212.92 15.52 10562
6 -161.30 22.23 14886
5 122.59 28.20 19210
4 587.13 33.43 23534
1232.3
3 3 37.92 27858
2038.8
2 3 41.67 32182
3000.1
1 8 44.63 36506
-
2451.7
P 6 46.85 40830

DT2
Nivel M T N
8 0.00 5.06 5970
7 -26.38 9.79 10281
6 -19.99 14.02 14592
5 15.19 17.79 18903
4 72.76 21.09 23214
3 152.71 23.92 27525
2 252.65 26.28 31836
1 371.77 28.15 36147
-
P 303.82 29.55 40458
Nivel M T N
8 0.00 5970
7 15.21 10281
6 11.53 14592
5 8.76 18903
4 41.95 23214
3 88.06 27525
2 145.69 31836
1 214.38 36147
P 175.19 40458

DT4
Nivel M T N
8 0.00 8.32 5984
7 -27.79 16.1 10308
6 -21.05 23.06 14634
5 16.00 29.25 18959
4 76.63 34.68 23284
3 160.83 39.34 27609
2 266.09 43.23 31934
1 391.56 46.3 36259
-
P 319.98 48.6 40584

DT5
Nivel M T N
8 0.00 5970
7 15.21 10281
6 11.53 14592
5 8.76 18903
4 41.95 23214
3 88.06 27525
2 145.69 31836
1 214.38 36147
P 175.19 40458
DT6
Nivel M T N
8 0.00 5.06 5970
7 -26.38 9.79 10281
6 -19.99 14.02 14592
5 15.19 17.79 18903
4 72.76 21.09 23214
3 152.71 23.92 27525
2 252.65 26.28 31836
1 371.77 28.15 36147
P -303.82 29.55 40458

DT7
Nivel M T N
8 0.00 8.02 6238
7 -212.92 15.52 10562
6 -161.30 22.23 14886
5 122.59 28.20 19210
4 587.13 33.43 23534
1232.3
3 3 37.92 27858
2038.8
2 3 41.67 32182
3000.1
1 8 44.63 36506
-
2451.7
P 6 46.85 40830

9. CALCULUL ARMATURILOR TRANSVERSALE


Calculul la compresiune (intindere) se realizeaza in conformitatea cu STAS 10107/0-
90.
Necesitatea armaturilor constructive nu se stabileste de regula din calcul
prevederea lor fiind determinata de acoperirea unor solicitari neevidentiate in calcule
curente (de ex. cele din contractia betonului, variatii de temperatura, etc.).
Se executa armare continua realizata cu ajutorul a doua plase de armature
dispuse spre fata peretelui cu acoperire de beton de 1,5 cm.
Cele doua plase de armature se leaga intre ele cu agrafe de 5-6 mm diametru I
minim 6-8 buc/m2 de perete.

1. Diafragmele de la etajul 1 I etajul 10: tab 2.9 – [2]


- plase sudate din sarma trasa mata
a) armature verticale: ø8/25 cm
procentul de armare p=0,1%
b) Armaturi orizontale: ø 8/25 cm
Procentul de armare p=0,12%

2. Diafragmele de la etajele intermediare


- plase sudate din sarma trasa mata
a) armature verticale: ø6/20 cm
procentul de armare p=0,08%
b) armaturi orizontale: ø6/20 cm
procentul de armare p=0,10%

3. Armari locale ale elementelor verticale (capetelor de diafragme cu si fara


bulbi)
Se realizeaza cu carcase de tipul celor utilizate la armarea stalpilor.

In cazul capetelor de diafragme cu bulbi, armarea se face cu un procent de minim


p=0,4% din aria ingrosarii, in timp ce armarea zonelor de capat a diafragmelor
fara bulbi se face cu un procent de minim 0,6% din aria zonei armate.
Barele verticale din zonele de capat vor avea diametrul de 10 - 12 mm
Etrierii vor avea diametrul Ø6 se vor dispune la ditanta de 10 cm.

4. Armarea intersectiilor de diafragme

Se face cu carcase cu 2 etrieri in cruce care fac legatura cu armarea orizontala a


peretilor. Armarea verticala minima este de 4Ø12.

5. Armarea intersectiilor peretilor cu planseele

Se face pe grosimea planseului cu o centura, formata din 4 bare cu diametrul


minim al armaturiloe Ø10.

- In cazul armarii diafragmelor cu plase continue, prevederea a doua bare cu


diametrul de 8 mm se considera suficienta.
- Centura de la intersectia cu planseul va avea inaltimea de 40-45 cm
- In dreptul golurilor pentru usi, barele din centura se vor inadi prin petrecere cu
barele din boiandrugi fara a se continua deaupra golului.

7. Dimensionarea armaturilor in diafragmele de beton armat

Diafragma T1
N=408,30 t
M=2.451 tm
T=46,85 t
Se alege beton BC 20: Rc=65 daN/cm2
PC 52: Rt= 6,7 daN/cm2
Ra 3.000 daN/cm2
Verificarea sectiunilor de beton:
n0=0,0267 cm2
Capatul de bulb comprimat
At=0,28 m2
Ai= 2,84 m2
At
Ai
=0,098
γ =1,171
Se considera γ =1
At
≤ 1,5 × + 0,35γ =>
n0 Ai
0,0267 ≤1,5 x0,098 + 0,35 x1 = 0,497
Abc=0,12 m2
At=0,157
γ =0,915
At
≤ 1,5 × + 0,35γ
n0 Ai
0,0267 ≤1,5 x0,098 +0,35 x1 = 0,497
Qc ≤1,5 xbxhxRt
Qc ≤1,5 xQ = 2.854 ,2 daN

Dimensionarea armaturii de la capetele diafragmei


Pozitia centruluide greutate G
lg=Im1=7,10 m lfl
Talpa se afla in zona comprimata
lfl
=1,75 <4 => ρ =1
bp
n=0,0267 cm2
m=0,114
At
=0,2 => α = 0,01
Ai
Armatura de rezitenta din bulbi
Aa=6,15 cm2
Armatura necesara din pmin=0,1%
bh
Aa1+ ∆ Aa1> pmin% 100
bh
pmin% 100 =2,84 cm2
Aa1=14,20 cm2
∆ Aa1=1,57 cm2
ρ =0,9
n=0,30
m=0,127
At
=0,2 => α = 0,01
Ai
Armatura de rezistenta din talpa
Aa2=2,6 cm2
Armatura necesara din pmin de armare
pmin=0,1%
Aa=2,84 cm2
Dimensionarea armaturilor din camp
(Qc - Qb)Hnivel
Aanivel= 0,8 xRaxb
Armatura verticala Aas=4,0 cm2
Se dispune: plasa sudata ø6/10 cm