Sunteți pe pagina 1din 7

PLANŞEE

Generalităţi
Planşeul este un element portant orizontal cu rolul de a prelua încărcările
permenente şi utile şi a le transmite pereţilor sau grinzilor.
În ansamblul structurii de rezistenţă planşeele au rolul:
- în clădiri cu pereţi portanţi din zidărie, reduc lungimea de flambaj a pereţilor şi
determină deschiderea la încovoiere a acestora la acţiunea încărcărilor
orizontale (vânt, cutremur);
- îmbunătăţesc caracterul spaţial de lucru al întregii clădiri mărind rigiditatea şi
rezistenţa la acţiunea încărcărilor orizontale prin legarea pereţilor;
- planşeele se consideră diafragme orizontale rigide care preiau încărcări
orizontale şi le distribuie pereţilor. În zone seismice se va asigura
continuitatea elementelor componente ale planşeelor şi … cu pereţi printr-o
reţea de centuri.

Clasificarea planşeelor
1) după poziţia în construcţie:
- orizontale (pentru terasă, intermediar, peste subsol);
- înclinate cu unghiul a = 600 (amfiteatre)
2) după natura materialelor:
- din beton armat (monolit, prefabricat);
- din grinzi metalice;
- din grinzi de lemn;
- bolţi din zidărie.
3) După sistemul de alcătuire:
- plăci din beton armat;
- plăci + grinzi pe o direcţie sau două;
- panouri sau semipanouri din beton prefabricat;
- fâşii din beton prefabricat;
- grinzi+materiale de umplutură;
- bolţi din zidărie sau beton.

Condiţii tehnice impuse planşeelor


1) Condiţia de rezistenţă: să preia încărcările exercitate în timpul execuţiei şi
exploatării;
2) Condiţia de rigiditate:
- sub acţiunea încărcărilor verticale: deformaţii reale < deformaţiile admise;
- planşee încărcate cu utilaje nu trebuie să vibreze.
3) Condiţia de rigiditate sub acţiunea încărcărilor orizontale: să preia şi să
transmită încărcări orizontale. Se va urmări obţinerea rigidizării în planul orizontal al
clădirii.
Măsuri:
- ancorarea elementelor planşeului în zidărie;
- centuri din beton armat cu înălţimea mai mare decât h sau o suprabetonare
generală.
4) Condiţii de izolare termică (planşeul terasă şi planşeul peste subsol), fonică
(planşeul intermediar), hidrofugă (grupuri sanitare, spălătorii etc.)
5) Condiţii de ordin arhitectonic: să aibă aspect estetic.
6) Rezistenţa la foc:
- incombustibile: beton armat monolit sau prefabricat;
- greu combustibile: din materiale şi combustibile tencuite;
- combustibile: din lemn rezistent.
Formează diafragme orizontale ……….. să le transmită elementelor verticale. Se
realizează o comprimare antiseismică.
Măsuri:
- planşeele vor fi plane şi coplanare, evitându-se denivelări bruşte;
- amplasarea casei scării se va face judicios astfel încât să afecteze cât mai
puţin caracterul de şaibă rigidă.

Variante:
I – bună II - acceptabilă III - neavantajoasă

b b b

b B B B

b < 0,4 B b > 0,4 B b < 0,4 B

I. Planşee alcătuite din plăci


- sunt planşee rigide;
- plăcile reazemă pe tot conturul pe pereţi de rezistenţă;
- pentru a mări rigiditatea planşeului se prevăd centuri din beton armat;
- încărcările se reprezintă pe tot conturul încăpertii;
- modul de armare depinde de raportul laturilor (lumina) ale încăperii.

l2
> 2; armare pe o direcţie
l1

l1 l2
< 2; armare pe 2 direcţii
l1
l2
Prevederi de alcătuire pentru plăci
• h p:
- plăci armate pe două direcţii:
1
l1 – pentru rezemare simplă
40
1
l1 – pentru încastrare pe contur
45
- plăci armate pe o direcţie:
1
l1 – pentru plăci s…….
30
1
l1 – pentru plăci continue
35

h – deschiderea de calcul a plăcii pe direcţia de lungime minimă


2(l + l )
h p = 1 2 cu deschidere de calcul în cm
180
h p min = 60 mm pentru plăci din beton armat monolit (în mod excepţional 50 mm)

• grosimea stratului de acoperire


- 10 mm pentru hp < 10 cm;
- 15 mm pentru hp > 10 cm.
• Ømin pentru armături de rezistenţă:
- la plase legate cu sârmă:
 6 mm pentru armătura inferioară;
 6 mm pentru bare înclinate şi călăreţi din OB;
 8 mm pentru bare înclinate şi călăreţi din OB.
- la plase sudate din STNB: 5 mm la beton armat monolit.

Din secţiunea totală de armătură necesară în zona întinsă a plăcii minim 1/3 şi cel
puţin 3 bare/m se vor prelungi din … de reazem, asigurându-se lungimea de ancorare.
1 1
Dacă nu se face un calcul special ridicarea armăturii se face la ⋅ l 0 sau ⋅ l 0 , la
5 10
reazemul simplu.
La plăcile continue armătura ridicată dintr-o deschidere se prelungeşte la
1
deschiderea alăturată la ⋅ l0 .
4
La plăcile pe o direcţie, armătura de repartiţie va fi de cel puţin 10 % din cea de
rezistenţă şi minim 3 Ø / m.

Distanţa dintre armături:


- în zona centrală şi pe reazem: minim 70 mm (.. armătură din plase sudate)
- maxim 20 cm la plăci cu grosimea < 150 mm
- 1,5 hp dacă hp > 150 mm.

Planşee cu grinzi aşezate pe o direcţie


- Se recomandă pentru deschideri de maxim 8 m.
1
- Înălţimea minimă a grinzii ⋅ l ; l – deschiderea de calcul a grinzii.
20
- Armarea plăcii se face în general pe o direcţie.
- Se recomandă ca grinzile să nu se suprapună peste golurile existente în
zidărie.

Planşee cu grinzi principale şi grinzi secundare

Grinzile principale se încarcă cu reacţiunile nervurilor.


1
hmin pentru grinda principală > ⋅ L , L – deschiderea de calcul a grinzii principale.
15
Se recomandă ca:
- distanţa maximă între grinzile principale să fie 6 m;
- distanţa d între feţele nervurilor 1,5 …2,5 m
- distribuţia grinzilor principale se va face în funcţie de:
distribuţia pereţilor în plan
cerinţele funcţionale
dimensiuni încăpere
Placa din beton armat se va turna concomitent cu grinzile principale şi cu nervurile.
Se recomandă armarea superioară a plăcii în dreptul grinzii principale sau reazemelor
intermediare alcătuite din pereţi, să se facă astfel:

Planşee cu nervuri dese


Planşeul este format dintr-o reţea de grinzi aşezate pe o direcţie.
.

Se recomandă pentru deschideri < 80 cm,


caracteristic pentru înălţime mică de
construcţie.
Spaţiul dintre grinzi se poate umple cu
corpuri de umplutură.
Se pune condiţia:
hp > 5 cm, fără corpuri de umplutură
hp > 3 cm, cu corpuri de umplutură
1
hgr min = ⋅L;
25
L – deschiderea de calcul a grinzii
L > 4 m, se vor prevede nervuri
transversale cu rol de rigidizare.

Planşee casetate
Planşeul este format dintr-o placă şi o reţea de grinzi sub formă ortogonală sau
oblică cu aceeaşi secţiune transversală pe ambele direcţii.
la
Raportul între laturile casetei < 1,5.
lb
Are un aspect arhitectonic deosebit.
Se recomandă pentru clădiri administrative, holuri.

Planşee cu capiteluri

Planşeul este format dintr-o placă din beton armat rezemată pe stâlp prin intermediul
unui capitel.
Se recomandă pentru clădiri cu încărcare utilă > 500 daN/m2, când stâlpii nu
deranjază activitatea desfăşurată: săli de mese, depozite, ateliere, rezervoare de mare
capacitate.
Caracteristici:
- simplicitate în execuţie;
- reducerea înălţimii;
- întreţinere uşoară.
Distanţa între stâlpi este 3 … 6 m.
hp = 9 … 12 cm.
Capitelul, poate fi cu o pantă, două pante sau placă suplimentară. Are rolul de a mări
suprafaţa de contact între stâlpi şi planşeu şi a reduce eforturile de forfecare pe conturul
suprafeţei, îmbunătăţeşte condiţiile de preluare a momentelor negative de pe stâlpi.

Planşee tip dală


Pentru încărcarea utilă < 500 daN/m2.
Planşeul este format din placă şi stâlpi. apare t
Placa are hp = 14 … 22 cm.
Distanţa între stâlpi este 3,5 … 5 m.
Avantaje:
- reducerea înălţimii de construcţie prin suprimarea grinzilor;
- economie de cofraje;
- simplitate în execuţie;
- reducerea suprafeţelor finisate