Sunteți pe pagina 1din 6

ACOPERIŞURI TERASĂ

Se recomandă pentru construcţii civile şi social-culturale.

I. Terase necirculabile peste spaţii calde

1. placa b.a.
2. beton de pantă
3. strat de egalizare
4. start de difuzie
5. barieră contra vaporilor
6. şapă
7. termoizolaţie
8. suport pentru hidroizolaţie
9. hidroizolaţie
10. protecţie hidroizolaţie

II. Terase necirculabile, fără termoizolaţie:


- terase reci;
- folosite la construcţii industriale, depozite, copertine etc.;
Sunt formate din:
 elemente de rezistenţă
 strat de pantă
 suport hidroizolaţie
 hidroizolaţie
 protecţie

III. Terase circulabile: au aceeaşi alcătuire ca şi cele tip I sau II cu deosebirea că stratul de
protecţie se execută astfel încât să permită circulaţia.

Scurgerea apelor se asigură:


1) spre exterior: în jgheaburi amplasate pe conturul clădirii şi burlane;
2) spre interior: terasa este prevăzută cu guri de scurgere a apei care asigură
scurgerea la reţeaua de canalizare.
Descrierea straturilor componente:

 Betonul de pantă
Se va executa dintr-un beton cu g mic, cu dilatare şi contracţie mică.
Se recomandă să se execute din materiale termoizolante pentru a elimina stratul de
termoizolaţie.
Se va asigura un hmin = 3 – 4 cm, la gura de scurgere.
Se poate executa din:
- materiale ceramice legate cu mortar de ciment sau bitum
- beton cu agregate uşoare
- beton de granulit

 Stratul de difuzie
Se prevede în cazul când w > 60 % (umiditatea relativă).
Are rolul de a elimina excesul de apă din mortarul şapei de egalizare sau betonul de
pantă.
Va fi în legătură cu exteriorul pentru a permite eliminarea vaporilor de apă; legătura se
asigură prin:
- deschideri mici
- deflectoare, piese speciale din tablă sau material plastic, la
aproximativ 100 … 120 mo de acoperiş, la intervale de maxim 10 m
Se poate executa din:
- carton bitumat perforat având Ø 1,5 … 2 mm, presărat pe o faţă cu nisip
grăunţos
- împâslitură de fibre de sticlă bitumată, perforată, presărată pe una din feţe cu
nisip grăunţos
Se fixează sub bariera contra vaporilor şi sub hidroizolaţie

 Bariera contra
vaporilor
Este un strat etanş la apă şi vapori.
Are rolul de a împiedica pătrunderea
apei şi vaporilor la termoizolaţie.
Se execută din:
- carton bitumat tip CA 400
- împâslitură de fibre de
sticlă bitumată, tip 1A1100
- folie aluminiu bitumată
Se aplică cu mastic de bitum.
Petrecerea folilor se va face pe o porţiune de 7 … 10 cm.

 Termoizolaţia
Are rolul de:
- a împiedica pierderile de căldură de la interior şi exterior şi producerea condensării
vaporilor
- a reduce la minim variaţiile de temperatură
În funcţie de natura materialului poate fi:
- în vrac (zgură de termocentrală)
- din plăci prefabricate aşezate pe placa de beton
- din plăci prefabricate aşezate sub placa de beton
Se poate executa din:
- zgură expandată de furnal
- deşeuri ceramice
- deşeuri de plută

Materialul termoizolant poate să asigure


şi panta acoperişului eliminând betonul
de pantă.
Dacă w > 60 %, în stratul de
termoizolaţie se aplică canale de
ventilaţie. Prevederea canalelor de
ventilaţie puse în legătură cu exteriorul
micşorează presiunea vaporilor şi îi
conduce spre exterior. Aceste canale se prevăd în plăcile termoizolante.

 Hidroizolaţia
Se aplică pe un strat suport şi peste ea se execută un strat de protecţie.
Hidroizolaţia de tip elastic este alcătuită din câteva straturi de carton bitumat, sticlă
bitumată, împâslitură din fibre de sticlă sau ţesături din fibre de sticlă bitumată.
Execuţia este precedată de verificarea stării suprafeţei superioare care trebuie să fie
netedă, plană, uscată. Nu se admit asperităţi mai mari de + 2 … 5 mm pe un dreptar de
3 m. Se admit 10 mm denivelare între elementele prefabricate de acoperiş.
Amorsarea se face cu soluţie bituminoasă aplicată pe suprafeţe uscate:
- la cald cu bitum tăiat
- cu suspensie de bitum filerizat
Aplicarea hidroizolaţiei începe de la partea inferioară a acoperişului, se execută la
temperaturi mai mari de 50 C şi cuprinde următoarele operaţii:
- derularea foilor
- curăţirea şi relaxarea foilor
- pozarea prin aşezare simplă
- croirea
- rularea aplicarea prin derulare pe un mastic fierbinte
Pentru lipirea unui metru pătrat de carton bitumat se utilizează 1,5 … 2,5 kg de mastic.

 Protecţie hidroizolaţie
Poate fi:
- tip uşor:
- nisip grăunţos în strat de 1 … 3 mm, fixat pe mastic de bitum fierbinte
- şapă în grosime de 3 mm, din mortar bituminos turnat la rece
- nisip grăunţos, împâslitură tip IB 1200
- folie de Al, aplicată ca ultim strat al hidroizolaţiei
- tip greu, pentru pante de maxim 7 %:
- pietriş 7 … 15 mm, în grosime de 4 cm
- beton de 2 cm pe nisip de 2 cm
- plăci prefabricate 30 x 30 x 3 cm din mozaic turnat pe nisip de 2 … 3 cm
- mozaic turnat în panouri de 4 … 5 m 2, separate prin rosturi de 2 cm umplute
cu mastic bituminos

Detalii de execuţie pentru terase

 Detaliu cornişă
La extremitate se aplică un strat suplimentar de pânză bitumată sub pazia de tablă
zincată.
Cârligele se execută din oţel şi sunt amplasate la aproximativ 70 cm în lungul cornişei, de
care sunt susţinute jgheaburile.
 Detaliu atic
Tencuiala pe rabiţ realizată din M 100 se execută pe o reţea de bare Ø 6 / 20 cm.
Pazia se execută din tablă zincată şi se fixează pe un strat de carton bitumat.
Pe atic se ridică un strat de hidroizolaţie.

 Detaliu pentru guri de scurgere


Se va acorda o atenţie deosebită racordării hidroizolaţiei în această zonă.
Se aplică un strat suplimentar de 1 m2 de pânză bitumată.
Se montează tubul din tablă zincată.
Tubul se va proteja cu un apărător special.
În zona gurii de scurgere se vor da pante mai mari.

40 cm 40 cm
3% 3%
5…10 % 5…10 %

1. strat suplimentar pânză


bitumată
2. piesă de racordare
3. 1 … 2 straturi de hidroizolaţie
4. ştuţ din tablă zincată
5. piesă de protecţie din tablă
zincată de 2 mm
 Detaliu pentru rosturi de dilataţie
Rosturile de dilataţie pot fi:
1) de nivel: prevăzute cu un strat suplimentar de pânză bitumată + un compensator de
tablă zincată, care se pozează pe un bitum cald; se amorsează tabla şi se aplică
hidroizolaţia curentă. În rost se vor introduce câlţi bitumaţi sau hârtie gudronată.
2) cu reborduri
3) denivelate.

S-ar putea să vă placă și