Sunteți pe pagina 1din 4

ACOPERIŞURI CU STRUCTURĂ METALICĂ

Ferme metalice pentru acoperişuri (pentr deschideri > L = 30 – 40……)


Avantaje:
- greutate proprie mică comparativ cu b.a.;
- siguranţă mare;
- execuţie raţională şi sigură d.p.d.v. calitativ;
- timp de execuţie şi montaj scurt;
- nu necesită ajustări la faţa locului;
- se pretează la tipizare.
Dezavantaje:
- cheltuieli de întreţinere mari;
- sensibile la temperaturi ridicate.

Tipuri de ferme, d.p.d.v. constructiv şi al formei în plan:


- cu tălpi paralele;
- triunghiulare (pentru deschideri mai mici);
- trapeziodale;
- poligonale.

Proiectarea fermelor
Se va realiza astfel încât să fie folosit materialul raţâonal, să se prindă uşor la
noduri. La barele comprimate profilele se vor aşeza departe de axele secţiunii astfel încât
să fie raza de giraţie mare. Prinderea barelor se face cu gusee a căror formă depinde de
numărul de nituri sau lungimea cordoanelor de sudură şi direcţia barelor concentrate în
nod. Prinderea barelor se face cu sudură sau nituire.

Tipuri de bare de pane de acoperiş

I) Simplu rezemate pe ferme: reacţiunile transmise fermei sunt egale.


Dezavantaj: consum de oţel ridicat.
Calculul se face la încovoierea oblică a panei.
PV
Încărcări:
- greutate proprie învelitoare; X
qX
- greutate proprie pană;
- încărcări din zăpadă; X q
- greutate praf industrial. q Y
Gruparea încărcărilor: a
 gruparea fundamentală:
- permanente (învelitoare, pană)
- temporare (zăpadă, praf industrial)
 gruparea specială:
- gruparea fundamentală + încărcări de scurtă durată (vânt)

q y = q ⋅ sin α ; q x = q ⋅ cos α + PV
l

1/8 ql2
Se calculează momentul pe cele 2 direcţii:
1 1
MX = ⋅ q X ⋅ l X2 ; MY = ⋅ qY ⋅ lY2 ;
8 8
lX = lY – dacă panele nu sunt legate cu tiranţi

• Verificarea condiţiei de rezistenţă:


M M Ts
σX = X ≤σa ; σY = Y ≤ σ a ; τ= ≤τa
WX WY b⋅L

• Încovoiere oblică:
M M
σ max = X + Y ≤ 1,1 ⋅ σ a
WX WY
• Verificarea săgeţii:
5 PX ⋅ l X2 5 PY ⋅ lY2
fX = ⋅ ; fY = ⋅
384 EI X 384 EI Y
L
f = f X2 + f Y2 ≤ f a ; fa =
250

II) Pană continuă


Avantaj:
- reducerea consumului de oţel.
Dezavantaje:
- execuţie şi montaj dificil;
- întinderea se face în zone de moment minim;
- înădirea se face la fiecare panou sau la al II-lea panou pentru travee cu deschidere
mai mica de 6 m.

III) Pane continue cu contrafişe: sunt pane continue articulate pe reazeme şi cu puncte
intermediare de sprijin între ferme. Contrafişele reazemă pe talpa
Inferioară a fermei.
Avantaje:
- consum redus de oţel;
- fizarea tălpii inferioare a fermei împotriva flambajului ……

IV. Pane cu zăbrele: se utilizează când distanţele între ferme sunt > 12 m. Înălţimea panei
(h) ….mă pe reazem. Detaliile de fixare a panelor pe ferme: fixarea se face cu corniere
sau platbandă.
ACOPERIŞURI METALICE SPAŢIALE

Grinzi cu zăbrele spaţiale: se folosesc pentru clădiri sociale şi spa….


Avantaje:
- reducerea greutătii proprii a acoperişului;
- posibilitatea tipizării elementelor componente şi a pieselor de îmbinare;
- se pretează la industrializarea totală;
- siguranţă în exploatare;
- scurtarea timpului de execuţie.
Acoperişul este alcătuit din grinzi cu zăbrele intersectate la 900 sau se va prevede
un numări suficient de bare pentru a obţine un sistem nedeformabil. Rezemarea se face
pe stâlpi metalici sau b.a. Acoperişul se execută prin intersectarea a două ferme.
Prinderea nodurilor tălpilor se face cu nişte ….

Şarpantele din b.a.


- din b.a. monolit – planşee din b.a.;
- b.a. prefabricat – panouri mari, fâşii cu goluri rotunde;
- b.a. precomprimat
Sarpante din elemente prefabricate din…..

Acoperişuri duble

Acoperişul este format din: şarpante,


învelitoare, termoizolaţie şi strat de aer.
D.p.d.v. constructiv sunt:
- cu spaţiu mare de aer ventilat (cu
pod);
- cu strat de aer redus.
Acoperiş cu spaţiu mare de aer ventilat:
- şarpantă din lemn, metal sau b.a.
prefabricat;
- învelitoare (plăci mari flexibile sau
plăci mici rigle);
- termoizolaţie;
- facultativ: barieră contra vaporilor,
protecţie termoizolaţie.
Acoperiş cu strat de aer redus:
- elemente de rezistenţă;
- strat de termoizolaţie + aer;
- învelitoare.
Structuri spaţiale autoportante şi structuri suspendate

Acoperişuri suspendate pe o reţea de oţel: alcătuită din cabluiri solicitate la întindere, cu


val… element portant şi formă spaţială. Nu include fla…