Sunteți pe pagina 1din 28

U

N IVE
R SIT
A T
EAd
inCRAIOVA
FACULTATEA de MECANICA
SECTIA C.C.I.A
Grupa: 1231
Anul III Semestrul II

Indrumator:
Conf.dr.ing. Ivona GEORGESCU

Student:
ANDREI Mihai-Florian

2009

1
TEMA PROIECT

Sa se calculeze structura de rezistenta a unei cladiri cu P+5 nivele,


destinata locuintelor, amplasata intr-o zona de calcul seismic D.
Structura de rezistenta este realizata din diafragme de beton armat
turnate monolit, plansee din beton armat prefabricat, fundatii continue
din beton. Diafragmele se termina cu un bulb 40x40 cm
Inchiderea exterioara a cladirii se realizeaza din zidarie de BCA de
30 cm grosime si fasii din BCA de 7,5 cm. La compartimentarile
interioare se foloseste zidarie din BCA de 20 cm.
Acoperisul este de tip terasa cu scurgere interioara a apelor si se va
termoizola cu BCA de 20 cm grosime.
Hnivel=2,8 m
Grosime diafragma = 20 cm
Proiectul va cuprinde:
• Note de calcul pentru diafragmele din beton armat:
 Piese scrise
 Piese desenate:
- Plan armare diafragme
- Sectiune orizontala in diafragme
- Sectiune verticala in diafragme

Nota de calcul
1. Evaluarea incarcarilor
2. Calculul total al greutatii structurii
3. Determinarea incarcarilor seismice
4. Stabilirea sectiunilor active de calcul si a caracteristicilor
geometrice ale diafragmelor transversale
5. Determinarea caracteristicilor de rigiditatea ale diafragmelor
transversale la deplasari laterale
6. Distributia incarcarilor totale intre diafragme

2
1. EVALUAREA INCARCARILOR
1.1 Incarcare planseu etaj curent
Incarcar
Incarcar
Nr i
Coeficient e de
. normat
Denumirea incarcarii de calcul
crt e
incarcare (daN/m2
. (daN/m2
)
)
1 Planseu beton armat
325 1,1 357,5
0,13 x 2500
2 Pardoseala 100 1,3 130
3 Ziduri despartitoare 100 1,4 140
Total 525 627,5
4 Incarcari utile 150 1,4 210
TOTAL 675 838

1.2 Incarcare planseu terasa


Incarcar
Incarcar
Nr i
Coeficient e de
, normat
Denumirea incarcarii de calcul
crt e
incarcare (daN/m2
, (daN/m2
)
)
1 Planseu beton armat
325,0 1,1 357,5
0,13 x 2500
2 Beton de panta
264 1,3 343,2
0,12 x 2200
3 Termoizolatie B.C.A.
120 1,3 156
0,20 x 600
4 Sapa
88 1,3 114,4
0,02 x 2 x 2200
5 Hidroizolatie 20 1,3 26
6 Protectie hidroizolatie (pietris) 50 1,3 65
Total 867 1062,1
11 Incarcari din zapada 150 1,4 210
TOTAL INCARCARE 1017 1275

1.3 Incarcare scara

Nr Denumirea incarcarii Incarcar Coeficient Incarcar


, i de e de
crt normat incarcare calcul
, e (daN/m2
(daN/m2 )
3
)
1 Greutate placa B.A.
350 1,1 385
0,14 x 2500
2 Trepte
225 1,3 292,5
0,09 x 2500
Total 575 677,5
4 Incarcari utile 300 1,3 390
TOTAL 875 1068

2. CALCULUL TOTAL AL GREUTATII STRUCTURII

2.1 Calculul greutatii planseului etaj curent


- incarcarea planseului etaj curent - qpl = 838 daN/m2
- suprafata planseu etaj curent - S = 16,8 x 13,8 = 231,84 m2
- suprafata gol - Sgol = 17 x 0,27 x 1,5 = 6,885 m2 (scara)
Spl = S - Sgol = 231,84 - 6,885 = 224,96 m2
Gpl = qpl x Spl = 838 x 224,96 = 188516,48 daN

2.2 Calculul greutatii planseului terasa


- incarcare planseu terasa - qt = 1275 daN/m2
- suprafata planseu terasa - S = 16,8 x 13,8 = 231,84 m2
- suprafata gol - Sgol = 0,4 x 0,4 = 0,16 m2
St = S - Sgol = 231,84 - 0,16 = 231,68 m2
Gt = qt x St= 1275 x 231,68 = 295392 daN

2.3 Calculul greutatii scarii

Hetaj

L=17 x 0,27=4,59 m

- incarcare scara - qsc = 1068 daN/m2


- suprafata scara - Ssc = 5,37 x 1,2 = 6,44 m2
4
Gsc = qsc x Ssc = 1068 x 6,44 = 6877,92 daN

2.5 Calculul greutatii diaframelor

Greutatea diafragmelor o vom calcula pe bucati,


a) Greutatea bucatilor de diafragama tip fig. 1

Fig. 1

Gd1 = 2[(14,2 x 0,2 x 2,8 x 2500) + 2(0,4 x 0,2 x 2,8 x 2500)] =


42000 daN
* La parter:
Gd1parter = Gd1 - Ggol usi = 42 000 - 3960 = 38040 daN
Ggol usi = 2(1,8 x 2,2 x 0,2 x 2500) = 3960 daN
b) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 2

Gd2 = 5 x [(0,4 x 0,4 x 2,8 x 2500) + (3,7 x 0,2 x 2,8 x 2500)] =


31500 daN

5
Fig. 2

c) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 3

Fig.3
Gd3 = 2[(0,4 x 0,4 x 2,8 x 2500)+ (5,1 x 0,2 x 2,8 x 2500)] =
16520 daN

6
d) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 4

Gd4 = 4[(4,2 x 0,2 x 2,8 x 2500) + (0,6 x 0,2 x 2,8 x 2500)] =


26880 daN

e) Greutatea bucatilor de diafragma tip fig. 5

Gd5 = 2[(10 x 0,2 x 2,8 x 2500) + 2(0,6 x 0,2 x 2,8 x 2500)] =31
360 daN

f) Greutatea fasiilor de BCA de 7,5 cm


Greutatea fasiilor de BCA pe un etaj este:
Gfasii = 2(14,2 x 0,075 x 2,8 x 800) = 4771,2 daN
*La parter:
Gfasii parter = Gfasii - Ggol usi = 4771,2 - 1267,2 = 3504 daN
Ggol usi = 2(1,8 x 2,2 x 0,2 x 800) = 1267,2 daN

Greutatea totala a diafragmelor pe un etaj si la parter este:


GD etaj = Gd1 + Gd2 + Gd3 + Gd4 + Gd5 + Gfasii =
= 42000 + 31500+ 16520 + 26880 + 31360 + 4771,2 =
153031,2 daN

7
GD parter = Gd1parter + Gd2 + Gd3 + Gd4 + Gd5 + Gfasii parter =
= 38040 + 31500+ 16520 + 26880 + 31360 + 3504 = 147804
daN

2.6 Calculul greutate atic (beton)


- grosimea aticului = 15 cm
- inaltimea aticului = 90 cm
Gatic = (2 x 14,2 + 2 x 17,2) x 0,15 x 0,9 x 2500 = 21195 daN

2.7 Calculul greutate ziduri exterioare


a) Zidarie exterioara la sufragerie:
G = (3,2 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1612,8 daN
Ggol fereastra = (0,9 x 2 x 0,3 x 600) + (1,5 x 1,2 x 0,3 x 600) = 648 daN
Gzid.ext.sufr. = G - Ggol fereastra = 1612,8 - 648 = 964,8 daN
b) Zidarie exterioara la bucatarie:
G = (2,6 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1310,4 daN
Ggol fereastra = (1,2 x 1,2 x 0,3 x 600 = 259,2 daN
Gzid.ext.buc. = G - Ggol fereastra = 1310,4 - 259,2 = 1051,2 daN
c) Zidarie exterioara la dormitor:
G=(3,2 x 0,3 x 2,8 x 600) = 1612,8 daN
Ggol fereastra = (1,5 x 1,2 x 0,3 x 600)= 324 daN
Gzid.ext.dorm. = G - Ggol fereastra = 1612,8 - 648 = 1288,8 daN
Gzid.ext.ap.= 964,8 + 1051,2 + 1288,8 = 3304,8 daN
Gzid.ext.et. = 4 x 3304,8 = 13219,2 daN

2.8 Calculul greutate ziduri interioare


a) Zidarie interioara la baie:
Gpereti baie = (2,2 x 0,2 x 2,8 x 600) + 2(2 x 0,2 x 2,8 x 600) = 739,2 +
1344=
=2083,2 daN
Ggol usa = (0,9 x 0,2 x 2,1 x 600) = 192 daN
Gzid.int.baie = G - Ggol usa = 2083,2 - 192 =1891,2 daN
Gzid.int.ap.= 1891,2 daN
Gzid.int.et. = 4 x 1891,2 = 7564,8 daN

2.9 Calculul greutatii pe fiecare etaj si al intregii structuri


Gparter = Gpl + Gsc + GD parter + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 363982,4 daN
Getaj1 = Getaj2 = Getaj3 = Getaj4 = Gpl + Gsc + GD etaj + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. =
369209,6 daN
Getaj5 = Gt + Gsc + GD etaj + Gatic + Gzid.ext.et. + Gzid.int.et. = 497280,12
daN
Gstructura = ΣGi = 2338100,92 daN = 23381,01 KN = 2338,10 tf

8
9
3. DETERMINAREA INCARCARILOR SEISMICE
Mai intai se determina sarcina seismica totala:
Sok = µ x ce x ci x S0 = 0,8 x 1 x 1 x 2 = 1,6 KN/m2
unde:
S0 = 2 KN/m2
µ = 0,8
ce = 1
ci = 1
Forta taietoare de baza:
Fb = γ x 1Sd(T1) x m x λ
Sd(T1) – ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare
perioadei fundamentale de vibratii
T1 = 1 s
Sd(T1) = 0,16 x y x
= 1,25

m = masa seismica
mi =
λ = 0,85
β0 = 2,75
Sd(T) = 0,16 x 1 x = 0,088
Fb = 0,088 x 2338,10 = 2057,53
Calculul greutatii pe etaje:
Pentru determinarea sarcinilor seismice pe fiecare nivel folosim
urmatoarele relatii ale caror rezultate sunt centralizate in tabelul de
mai jos:
ni zi
Fi = Fb
∑ni zi

Inaltimea Sarcina
Greutatea pe
Nr.crt. pana la nivel nizi Σnizi seismica pe
fiecare etaj - ni
zi nivel - Fk

Parter 3639,824 2,8 10337,869 331505,563 7,291


Etaj1 3692,096 5,6 20675,738 331505,563 14,583
Etaj2 3692,096 8,4 31013,606 331505,563 21,874
Etaj3 3692,096 11,2 41351,475 331505,563 29,165
Etaj4 3692,096 14 95463,900 331505,563 67,330
Etaj5 6818,850 16,8 92885,940 331505,563 65,512
Total 25227,058 205,76

10
4. STABILIREA SECTIUNILOR ACTIVE DE CALCUL SI A
CARACTERISTICILOR GEOMETRICE ALE DIAFRAGMELOR
TRANSVERSALE
Pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale diafragmelor
se folosesc urmatoarele notatii si relatii de calcul ale caror rezultate
vor fi centralizate in tabele de mai jos pentru fiecare diafragma in
parte:
- Ai - suprafata bucatii de diafragma i
- Yci - pozitia centru de greutate al partii de diafragama i fata de axa Δ
- Yc - pozitia centrului de greutate al intregii sectiunii fata de axa Δ
- Iyi - moment de inertie fata de centru de greutate propriu al partii de
montant/rigla i
- Im/Ir - moment de inertie al montantului/riglei in raport cu axa ce
trece prin centru de greutate al intregii sectiuni
- Ami = sectiunea activa la compresiune excentrica
- Amti - sectiunea activa la forta taietoare
Relatii de calcul:
Yc =
∑Ai ×Yci
∑Ai
d i = Yc −Yi

l4
I yi = pentru patrat
12
b × h3
I yi = pentru dreptunghi
12
I m / I r = ∑ ( I yi + Ai × d i2 )
Structura este compusa precum urmeaza:
• 6 diafragme transversale (vezi fig. 6):
DT1 ≡ DT6 - diafragme fara goluri
DT2 ≡ DT3 ≡ DT5 - diafragme cu un sir de goluri
DT4 diafragma fara goluri
• 4 diafragme longitudinale (vezi fig. 7)
DLD ≡ DLA
DLB ≡ DLC
4.1 Diafragmele DT1≡DT6 (vezi fig. 8)
Acest tip de diafragme este alcatuit dintr-un singur montant.
4.1.1 Calculul latimii talpilor
a) Talpile mici
Δbdr = 0,2 m (pana la primul gol) => bp = 0,2+0,2 = 0,4 m
b) Talpile mari
Δbdr = 6 x d = 6 x 0,2 = 1,2 m => bp = 0,2 + 1,2 = 1,4 m

11
4.1.2 Calculul caracteristicilor geometrice

A2 A3 A4 A5 A6 A7
Diafrag Montant/Ri A1
[m [m [m [m [m [m2
2 2 2 2 2
ma gla [m2]
] ] ] ] ] ]
1.0 0.2 0.5 0.2 1.0 0.1
DT1≡DT6 M1 0.16 2 8 6 8 2 6

Yc Yc Yc Yc Yc
Yc
Yc1 Yc2 3 4 5 6 7
[m
[m] [m] [m [m [m [m [m
]
] ] ] ] ]
14.0 11.2 8.6 7.1 5.6 2.9 0.2 7.1
0 5 0 0 0 5 0 0

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7
[m [m [m [m [m [m [m
] ] ] ] ] ] ]
6.9 4.1 1.5 0.0 1.5 4.1 6.9
0 5 0 0 0 5 0

Iy4
Iy6 Im /
Iy1 Iy2 Iy3 Iy5
Iy7
[m4
[m 4
Ir
[m4] [m4] [m4] [m4]
[m4]
] ] [m4]
0.002 0.000 0.000 2.2 0.002 56.4
1 2.21 9 0.37 9 1 1 2

Diafrag Montant/Ri bp1 bp2 Ami Amti


ma gla [m] [m] [m2] [m2]
DT1≡DT6 Montant 1 1.40 0.40 3.48 2.58

4.2 Diafragmele DT2≡DT3≡DT5 (vezi fig. 9)


Acest tip de diafragme este alcatuit din 2 montanti si o rigla.
4.2.1 Calculul latimii talpilor
a) Montant 1
Δbdr = 0,6 m (distanta pana la primul gol)
Δbstg = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 2,00 m
b) Montant 2
bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 0,10 + 0,20 + 0,10 = 0,40 m
c) Rigla
bp = 0,20 m
4.2.2 Calculul caracteristicilor geometrice

12
Yc Yc
Yc
Montant/Ri A2 1 2
Diafragma [m
gla A1 [m2 [m [m
]
[m2] ] ] ]
0,1 0,7 0,3 0,6
M1 0,4 2 0 0 1
DT2≡DT3≡D
0,1 2,2 1,8
T5
M2 0,74 6 5 0,2 9
R1 0,16 0,4 0,4

d1 d2
Im / Ir
[m [m Iy1 Iy2
[m4]
] ] [m4] [m ]4

0,0 0,3 0,001 0,003 0,019


9 1 3 6 7
0,3 1,6 0,844 0,000 1,397
6 9 2 9 9
0,008 0,012
5 3

Montant/Ri
Diafragma gla bpi Ami Amti
M1 2,00 0,52 0,16
DT2≡DT3≡D
M2 0,40 0,90 0,82
T5
R 0,2 0,16 0,036

4.4 Diafragma DT4 (fig. 11)


Acest tip de diafragma este alcatuit dintr-un singur montant
4.4.1 Calculul latimii talpilor
a) Talpa 1
Δbstg = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
Δbdr = 6 x d = 6 x 0,20 = 1,20 m
bp = Δbdr + Δbstg + 0,20 = 2,60 m
b) Talpa 2
bp = 0,40 m

4.4.2 Calculul caracteristicilor geometrice


Yc Yc Yc
Diafrag Montant/Ri A2 A3 2 3 4 Yc
ma gla A1 [m2 [m2 [m [m [m [m
[m2] ] ] ] ] ] ]
1,0 0,1 2,9 3,5
DT4 M1 0,52 2 6 5,6 5 0,2 0

13
d1 d2 d3
Im / Ir
[m [m [m Iy1 Iy2 Iy3
[m4]
] ] ] [m ] [m ] [m ]
4 4 4

2,1 0,5 3,3 0,001 2,210 0,002 6,559


0 5 0 9 9 1 0

Diafrag Montant/Ri
ma gla bp1 bp2 Ami Amti
DT4 M1 2,6 0,4 1,7 1,140

5. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE RIGIDITATE ALE


DIAFRAGMELOR TRANSVERSALE LA DEPLASARI LATERALE

5.1 Diafragme pline – DT1, DT6 si DT4


Se determina:
I0 = Im – moment de inertie global al diafragmei
ηs – coeficient adimensional si este 1 in cazul diafragmelor pline
νs – coeficient adimensional
Amt – sectiunea activa la forta taietoare
Momentul de inertie echivalent corectat va fi:
ηs × I0
I es =
ηs × I0
1 +ν
( ∑ Amt ) H 2
Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelul de mai jos:
Diafragm Montant/Rig
a la I0 ηs νs Amt I es
56.4 40.42
DT1≡DT6 Montant 1 2 1 11.50 2.58 5
1.14
DT4 Montant1 6.56 1 11.50 0 5.940

5.2 Diaframe cu goluri – DT2, DT3, DT5


Se determina astfel
a) Caracteristicile cadrului real:
3
6Er × I r  L 
- Kr = −   µ– rigiditatea la distorsiune a riglelor
L l 
1
µ=
- 30 I r
1+
Art l 2
Em × I m
- Km = – rigiditatea la distorsiune a montantilor
H et
b) Caracteristicile cadrului inlocuitor

14
z

- ∑K m
- rigiditatea la distorsiune a stalpului cadrului
K me = 1

2
echivalent
z
- K re = ∑ K r - rigiditatea la distorsiune a riglei cadrului echivalent
1

c) Marimile (λ, γ, I0, α si Ie )


K re
- λ=
K me
I m1 + I m 2  1 1 
- γ =1+  +  - coeficient care introduce influenta
L2  Am1 Am 2 
deformabilitatii axiale a montantilor
γ
- I0 = ( I m1 + I m 2 ) - moment de inertie global
γ −1
- α = n λγ - coeficient de monolitism
ηs × I0
I es =
- ηs × I0 - momentul de inertie echivalent corectat
1 +ν
( ∑ Amt ) H 2

- ηs si νs se ia din tabele in functie de valoarile lui γ si λ


Rezultatele calculelor sunt centralizate in tabelele de mai jos:
Kme
Km(Kr)/E
Montant/Ri μ (Kre)/E
m
Diafragma gla m
Montant 1 0,0070 -
0,2567
DT2≡DT3≡D Montant 2 0,4993 -
T5 0,16
Rigla 0,0142 2 0,0142

λ γ I0 α ηs νs I es

0,055 1,330 5,7 2,4 0,90 11,5 4,7


3 1 1 4 5 0 2

0,056 1,276 6,5 2,4 0,90 11,5 2,3


1 5 5 1 5 0 9

6. DISTRIBUTIA INCARCARII TOTALE INTRE DIAFRAGME


Determinarea pozitiei centrului maselor (CM) si centrului de rigiditate
(CR)
Fiind structura simetrica CM≡CR si se afla L/2 respectiv l/2 din cladire.
Astfel:

15
20 ,6
z CM = z CR = = 10 ,3 m
2
14 ,2
y CM = y CR = = 7,1 m
2
Distributia incarcarii totale intre diafragme
Distributia incarcarii orizontale din seism se face in conformitate cu
relatia:
I ei , s I ei , s × Z i
S DTi = S m
+ M t ,s m

∑I
1
ei , s ∑I
1
ei , s × Z i2

Mt = S x es
unde:
- S=284 044,6 daN – rezultanta incarcarii seismice
- Mt,s – moment de torsiune din seism
- es = eos + ea = 1,29m (eos=0 excentricitatea centrului maselor in
raport cu centrul de rigiditate; ea=1,29 – excentricitatea
aditionala convetionala)
Calculand pentru fiecare diafragma obtinem:

Diafrag Iei,s Zi
ma S Mt [m4] [m] ∑Iei,s SDTi qSDTi
284044, 366417, 10, 101,0 128044,6
DT1
6 6 40,42 2 2 07 101,6
284044, 366417, 101,0 15863,32
DT2 6,6 12,59
6 6 4,72 2 58
284044, 366417, 101,0 9144,823
DT3 3,6 7,26
6 6 2,39 2 88
284044, 366417, 101,0 16702,78
DT4 6 6 5,94 0 2 83 13,26
284044, 366417, 101,0 9144,823
DT5 3,6 7,26
6 6 2,39 2 88
284044, 366417, 10, 101,0 128044,6 101,6
DT6 6 6 40,42 2 2 07 0

7. CALCULUL FORTELOR AXIALE N

S1=6,48 m2
S2=3,24 m2
S3=5,17 m2
S4=2,25 m2
S5=0,045 m2
S6=0,02 m2
S7=0,18 m2
S8=28,35 m2
16
S9=2,25 m2
q terasa=1275 daN/m2
qepl. current=838 daN/m2

Diafragma DT1 (etaj 5)


q t × S 5 × 2 q t × S1 × 2 q t × S 9 × 2
N 1= + + = 4550 daN/ml
0,3 5,4 3

Greutatea diafragmei
G= ∑Am × H e × 2500 24,360 daN
=

G
Greutatea diafragmei/ ml = =1432,94 daN/ml
L

Descarcam planseul etajului current pe o diafragma DT1


q epl × S 5 × 2 q epl × S1 × 2 q epl × S 9 × 2
N 2= + + = 2891,1 daN/ml
0,3 5,4 3

Greutate atic = 21195 daN


Gatic/ml=255 daN/ml

N5 = Gatic + N1+ Gd = 6238 daN/m


N4 = N5+ N2 + Gd = 10562 daN/m
N3 = 14886 daN/m
N2 = 19210 daN/m
N1 = 23534 daN/m
Np = 27858 daN/m

Diafragma DT2
Nterasa = 4550 daN/ml

Greutate diafragma
G = 9940 daN
G diafr/ml = 1420 daN/ml

Nplanseu = 2891,1 daN/ml


N5 = 5970 daN/ml
N4 = 10281 daN/ml
N3 = 14592 daN/ml
N2 = 18903 daN/ml
N1 = 23214 daN/ml
Np = 27525 daN/ml

17
Diafragma DT3
Nterasa = 4550 daN/ml

Greutate diafragma
G = 9940 daN
G diafr/ml = 1420 daN/ml

Nplanseu = 2891,1 daN/ml


N5 = 5970 daN/ml
N4 = 10281 daN/ml
N3 = 14592 daN/ml
N2 = 18903 daN/ml
N1 = 23214 daN/ml
Np = 27525 daN/ml

Diafragma DT4
GDT4 = 11900 daN
GDT4/ml = 1434daN/m
N5 = 5984 daN/ml
N4 = 10308 daN/ml
N3 = 14634 daN/ml
N2 = 18959 daN/ml
N1 = 23284 daN/ml
Np = 27609 daN/ml

Diafragma DT5
Nterasa = 4550 daN/ml

Greutate diafragma
G = 9940 daN
G diafr/ml = 1420 daN/ml

Nplanseu = 2891,1 daN/ml


N5 = 5970 daN/ml
N4 = 10281 daN/ml
N3 = 14592 daN/ml
N2 = 18903 daN/ml
N1 = 23214 daN/ml
Np = 27525 daN/ml

Diafragma DT6

18
Nterasa = 4550 daN/ml

Greutate diafragma
G = 9940 daN
G diafr/ml = 1420 daN/ml

Nplanseu = 2891,1 daN/ml


N5 = 5970 daN/ml
N4 = 10281 daN/ml
N3 = 14592 daN/ml
N2 = 18903 daN/ml
N1 = 23214 daN/ml
Np = 27525 daN/ml

Diafragma DT6(etaj 5)
N1=4550 daN/ml

Greutatea diafragmei
G = 24360 daN

Greutatea diafragmei/ml = 1432,94 daN/ml

Descarcam planseul etajului curent pe o diafragma DT1


N2 = 2891,1 daN/ml

Greutate atic = 21190 daN


Gatic/ml = 255 daN/ml

N5 = 6238 daN/m
N4 = 10562 daN/m
N3 = 14886 daN/m
N2 = 19210 daN/m
N1 = 23534 daN/m
Np = 27858 daN/m

8. DETERMINAREA MOMENTELOR INCOVOIETOARE SI A


FORTELOR TAIETOARE
Se folosesc urmatoarele relatii de calcul:
qs × H 2
M jk = ms
100
2 × S DTi
qs = (deja calculat anterior)
H

19
Ms – coeficienti functie de λ si γ

Rezultatele calculelor sunt prezentate in tabele de mai jos:


DT1

Nivel ms qSDTi H M
101.
5-4 0 6 25.2 0.00
101.
4-5 0.83 6 25.2 535.52
101.
4-3 0.33 6 25.2 -212.92
101.
3-4 1.2 6 25.2 774.24
101.
3-2 0.25 6 25.2 -161.30
101.
2-3 1.17 6 25.2 754.88
101.
2-1 0.19 6 25.2 122.59
101.
1-2 0.79 6 25.2 509.71
101.
1-p 0.91 6 25.2 587.13
101.
p-1 0.09 6 25.2 58.07

DT2

Nivel ms qSDTi H M
12.5
5-4 0 9 25.2 0.00
12.5
4-5 0.83 9 25.2 66.36
12.5
4-3 0.33 9 25.2 -26.38
12.5
3-4 1.2 9 25.2 95.94
12.5
3-2 0.25 9 25.2 -19.99
12.5
2-3 1.17 9 25.2 93.54
12.5
2-1 0.19 9 25.2 15.19

20
12.5
1-2 0.79 9 25.2 63.16
12.5
1-p 0.91 9 25.2 72.76
12.5
p-1 0.09 9 25.2 7.20

DT3

Nivel ms qSDTi H M
5-4 0 7.26 25.2 0.00
4-5 0.83 7.26 25.2 38.27
4-3 0.33 7.26 25.2 15.21
3-4 1.2 7.26 25.2 55.32
3-2 0.25 7.26 25.2 11.53
2-3 1.17 7.26 25.2 53.94
2-1 0.19 7.26 25.2 8.76
1-2 0.79 7.26 25.2 36.42
1-p 0.91 7.26 25.2 41.95
p-1 0.09 7.26 25.2 4.15

DT4

Nivel ms qSDTi H M
13.2
5-4 0 6 25.2 0.00
13.2
4-5 0.83 6 25.2 69.89
13.2
4-3 0.33 6 25.2 -27.79
13.2
3-4 1.2 6 25.2 101.05
13.2
3-2 0.25 6 25.2 -21.05
13.2
2-3 1.17 6 25.2 98.52
13.2
2-1 0.19 6 25.2 16.00
13.2
1-2 0.79 6 25.2 66.52
13.2
1-p 0.91 6 25.2 76.63
13.2
p-1 0.09 6 25.2 7.58

21
DT5

Nivel ms qSDTi H M
5-4 0 7.26 25.2 0.00
4-5 0.83 7.26 25.2 38.27
4-3 0.33 7.26 25.2 15.21
3-4 1.2 7.26 25.2 55.32
3-2 0.25 7.26 25.2 11.53
2-3 1.17 7.26 25.2 53.94
2-1 0.19 7.26 25.2 8.76
1-2 0.79 7.26 25.2 36.42
1-p 0.91 7.26 25.2 41.95
p-1 0.09 7.26 25.2 4.15

DT6

Nivel ms qSDTi H M
101.
5-4 0 6 25.2 0.00
101.
4-5 0.83 6 25.2 535.52
101.
4-3 0.33 6 25.2 -212.92
101.
3-4 1.2 6 25.2 774.24
101.
3-2 0.25 6 25.2 -161.30
101.
2-3 1.17 6 25.2 754.88
101.
2-1 0.19 6 25.2 122.59
101.
1-2 0.79 6 25.2 509.71
101.
1-p 0.91 6 25.2 587.13
101.
p-1 0.09 6 25.2 58.07

Astfel eforturile sectionale sunt:


DT1

Nivel M T N
5 0.00 8.02 6238
4 - 15.5 1056
22
212.92 2 2
- 22.2 1488
3 161.30 3 6
28.2 1921
2 122.59 0 0
33.4 2353
1 587.13 3 4
1232.3 37.9 2785
P 3 2 8

DT2

Nivel M T N
5 0.00 5.06 5970
- 1028
4 26.38 9.79 1
- 14.0 1459
3 19.99 2 2
17.7 1890
2 15.19 9 3
21.0 2321
1 72.76 9 4
152.7 23.9 2752
P 1 2 5

DT3

Nivel M T N
5 0.00 5.06 5970
1028
4 15.21 9.79 1
14.0 1459
3 11.53 2 2
17.7 1890
2 8.76 9 3
21.0 2321
1 41.95 9 4
23.9 2752
P 88.06 2 5

DT4

Nivel M T N
5 0.00 8.32 5984
4 - 16.1 1030
23
27.79 8
- 23.0 1463
3 21.05 6 4
29.2 1895
2 16.00 5 9
34.6 2328
1 76.63 8 4
160.8 39.3 2760
P 3 4 9

DT5

Nivel M T N
5 0.00 5.06 5970
1028
4 15.21 9.79 1
14.0 1459
3 11.53 2 2
17.7 1890
2 8.76 9 3
21.0 2321
1 41.95 9 4
23.9 2752
P 88.06 2 5

DT6

Nivel M T N
5 0.00 8.02 6238
- 15.5 1056
4 212.92 2 2
- 22.2 1488
3 161.30 3 6
28.2 1921
2 122.59 0 0
33.4 2353
1 587.13 3 4
1232.3 37.9 2785
P 3 2 8

24
9. CALCULUL ARMATURILOR TRANSVERSALE
Calculul la compresiune (intindere) se realizeaza in conformitatea cu
STAS 10107/0-90.
Necesitatea armaturilor constructive nu se stabileste de regula din
calcul prevederea lor fiind determinata de acoperirea unor solicitari
neevidentiate in calcule curente (de ex. cele din contractia betonului,
variatii de temperatura, etc.).
Se executa armare continua realizata cu ajutorul a doua plase de
armature dispuse spre fata peretelui cu acoperire de beton de 1,5 cm.
Cele doua plase de armature se leaga intre ele cu agrafe de 5-6
mm diametru I minim 6-8 buc/m2 de perete.

1. Diafragmele de la etajul 1 - etajul 5: tab 2.9 – [2]


- plase sudate din sarma trasa mata
a) armature verticale: ø8/25 cm
procentul de armare p = 0,1%
b) Armaturi orizontale: ø 8/25 cm
Procentul de armare p = 0,12%

2. Diafragmele de la etajele intermediare


- plase sudate din sarma trasa mata
a) armature verticale: ø6/20 cm
procentul de armare p = 0,08%
b) armaturi orizontale: ø6/20 cm
procentul de armare p = 0,10%

3. Armari locale ale elementelor verticale (capetelor de diafragme cu


si fara bulbi)
Se realizeaza cu carcase de tipul celor utilizate la armarea stalpilor.

In cazul capetelor de diafragme cu bulbi, armarea se face cu un


procent de minim 0,4% din aria ingrosarii, in timp ce armarea zonelor
de capat a diafragmelor fara bulbi se face cu un procent de minim
0,6% din aria zonei armate.
Barele verticale din zonele de capat vor avea diametrul de 10 - 12 mm
Etrierii vor avea diametrul Ø6 se vor dispune la distanta de 10 cm.

4. Armarea intersectiilor de diafragme

Se face cu carcase cu 2 etrieri in cruce care fac legatura cu


armarea orizontala a peretilor. Armarea verticala minima este de
4Ø12.

25
26
5. Armarea intersectiilor peretilor cu planseele

Se face pe grosimea planseului cu o centura, formata din 4 bare cu


diametrul minim al armaturiloe Ø10.

- In cazul armarii diafragmelor cu plase continue, prevederea a doua


bare cu diametrul de 8 mm se considera suficienta.
- Centura de la intersectia cu planseul va avea inaltimea de 40 - 45
cm
- In dreptul golurilor pentru usi, barele din centura se vor inadi prin
petrecere cu barele din boiandrugi fara a se continua deasupra
golului.

6. Dimensionarea armaturilor in diafragmele de beton armat

Diafragma T1
N=408,30 t
M=2451 tm
T=46,85 t
Se alege beton BC 20: Rc=65 daN/cm2
PC 52: Rt= 6,7 daN/cm2
Ra 3000 daN/cm2
Verificarea sectiunilor de beton:
n0 = 0,0267 cm2
Capatul de bulb comprimat
At = 0,28 m2
Ai = 2,84 m2
At
=0,098
Ai
γ =1,171
Se considera γ =1
At
≤ 1,5 × + 0,35γ =>
n0 Ai
0,0267 ≤1,5 x0,098 + 0,35 x1 = 0,497
Abc = 0,12 m2
At = 0,157
γ = 0,915
At
≤ 1,5 × + 0,35γ
n0 Ai
0,0267 ≤1,5 x0,098 +0,35 x1 = 0,497
Qc ≤1,5 xbxhxRt
Qc ≤1,5 xQ = 2854 ,2 daN

27
Dimensionarea armaturii de la capetele diafragmei
Pozitia centruluide greutate G
lg = Im1 = 7,10 m lfl
Talpa se afla in zona comprimata
lfl
bp
=1,75 <4 => ρ =1
n=0,0267 cm2
m=0,114
At
=0,2 => α = 0,01
Ai
Armatura de rezistenta din bulbi
Aa = 6,15 cm2
Armatura necesara din pmin = 0,1%
bh
Aa1+ ∆ Aa1> pmin%
100
bh
pmin% = 2,84 cm2
100
Aa1 = 14,20 cm2
∆ Aa1 = 1,57 cm2
ρ = 0,9
n = 0,30
m = 0,127
At
=0,2 => α = 0,01
Ai
Armatura de rezistenta din talpa
Aa2 = 2,6 cm2
Armatura necesara din pmin de armare
pmin = 0,1%
Aa = 2,84 cm2
Dimensionarea armaturilor din camp
(Qc - Qb)Hnivel
Aanivel= 0,8 xRaxb
Armatura verticala Aas=4,0 cm2
Se dispune: plasa sudata ø6/10 cm

28