Sunteți pe pagina 1din 8

Calculul capacitatii porlante conform Eurocod 7.

Anexa D
Calculul capacitatii portante a.unui teren de fundare conform standardului Eurocod 7 se poate face prin metoda
analitica din anexa informativa D a normativului in care se dau relatii de calcul atat pentru conditii drenate, asemanatoare cu
cele din NP 112-2004, cat si pentru conditii nedrenate.
Pentru verificarea fundatiilor de suprafata la stari limita ultime de cedare sau deformatie excesiva ale unui element de
structura (STR) sau ale terenului (GEO), normativul SR EN 1997-1:2007 (Eurocod 7) impune indeplinirea urmatoarei conditii:

Vd

valoarea de calcul a incarcarii verticale sau componentei normale a rezultantei actiunilor aplicate asupra bazei fundatiei

(include greutatea fundatiei si a umplutirii);


Rd- valoarea de calcul a rezistentei fata de

actiune;

Functie de abordarile de calcul si de gruparile coeficientilor partiali, valorile rezistentei R,se poate determina din relatiile
pentru calculul capacitati portante a terenului, din anexa D a normativului:
a. pentru conditii drenate
R
A'

---------= e-N -b -s.i-i + q-N -b -s.i-i


cccc

+ 051'B'N -b -s -i
1111

qqqq'

in care:

A'- suprafata efectiva de calcul a fundatiei (suprafata redusa a talpjl.t


A' = B'L' = (B - 2.eB)(L - 2.eL)

si

eB:= 0

= '

ex:= 0

A' := BL ~ 1.5522.85 = 35.418 )


c' - coeziunea efectiva;
q' - presiunea geologica efectiva de calculla nivelul bazei fundatiei;
y' - valoarea de calcul a greutatii volumice efective a pamantului sub nivelul talpii fundatjei;
Nq/c/y
- factorii capacitatii portante;
bq/c/y

factorii inclinarii bazei fundatiei;

el, eB

excentricitatile rezultantei actiunilor fata de axa transversala, respectiv fata de axa longitudinala a fundatiei;

8', L' - latimea efectiva a fundatiei.


a - unghiul de inclinare a bazei fundatiei fat a de orizontala."
Nq.:= exp(TItan( ( 45

+"2) ~

.----,Nc.:= (Nc - 1).cot() ~ (5.35-

TItan(!8.250)(
e
. 45.0

18.25.0)
+ -2-

= 2.662

1)cot(18.250) = 13.192

N := 2.(Nq. - 1).tan() ~ 2(2.662 - 1)tan(l8.250) = 1.096


T
bq = (1 - ex.tan(2
b

=b

Sq/c/y

~q := (1 - ex.tan()/ ~ (I - 0.tan(l8.25.02 = 1

I-b
-

I-b

q
N .tan()
c.

b:=

I-I

q ~
N tan()
c.

1 - ------

= 1

13.192.tan(18.25.0)

factorii formei bazei fundatiei;

- forma rectangulara :

(B) sjn() ~

Sq:= 1 + -

1.55 .
1 + --sm(l8.250)
22.85

= l.021

B
1.55
s := 1 - 0.3- ~ I - 0.3-= 0.98
1
L
22.85
s.i-N - 1
..... q q.
----'1.0212.662 - 1
---r ----= 1.034
S =
c
N - 1
2.662 - 1
q.

iq/c/y-

factorii inclinarii incarcarii produsa de

-(1._H_)m

q-

- V + Ac-cot()

j1 =

forta orizontala:

H
)m+!
( I - V + A-c.cot()

(1 -

j )

Nc.tan( )

- cand H actioneaza in directia latimii B:


2+illB

B
L

:= -1+-

1.55

2+--+ ----

1+--

22.85
1.55

= l.936

22.85

- cand H actioneaza in directia latimii L:


L

2+illL

2+--

:= -1+-

1.55

-+ ----

1+--

NW

1.55

= 1.064

illL

o
l.261

/"--il:=

:= 86.863641

KN

H:= 0 = 0

= l.064

~cp)

22.85

~=

cotangenta =

cp=0.319

22.85

H
)111+1 [
( 1 - Y + A'.c.cot(cp)
-+ 1 -

Y064

4
10 + 35.418.34.5.86.864)
0

J1.064+1

l.261 x 104 + 35.418.34.5.86.864

= 1

b. pentru conditii nedrenate:

R
.
-A' = (TI+ 2)c U -b c s\
+
c c

in care:

bc- factorul inclinarii bazei fundatiei;


2a

b =1---

TI+2

c.

2a
20
:= 1 - --+ 1 - -= 1
TI+ 2
TI+ 2

- forma rectangulara:
sc =

+ 0.2-

B
1.55
Sc := 1 + 0.2- -+ 1 + 0.2-= l.014
.
L
22.85

"""'-""ic - factorul incarcarii produsa de 0 forta orizontala H;

~J

=L[l+

ic

~..

cu

Ac

cu:= c = 34.5

H:O; A'cu -+ 0 :0; 35.41834.5 = 1

Incarcarea verticala Vd, transmisa terenului prin talpa fundatiei rezulta din actiunile permanente si variabile care provin
de la suprastructura, la care se adauga actiunea din greutatea proprie a fundatiei si a umpluturii, toate fiind afectate de
coeficientii partiali de siquranta ai actiunilor, functie de abordarile de calcul si de gruparile utilizate:

V Gk' V Qk
WGk

actiuni permanente, respectiv variabile, caracteristice, transmise fundatiei de catre suprastructura;

actiune permanenta caracteristica data de greutatea proprie a fundatiei si a umpluturii de pamant de deasupra

.acesteia;
YG' YQ - coeficienti partiali ai actiunilor (valorile acestora sunt date in tabelul 9);
IG:=

l.35 IQ:=

Vd.:= 'G(VGk

l.50

YGk := 8698.17KN

Wgk := 645

KN

YQk := 0

KN

+ Wgk) + 1.50.YQk -+ l.35(8698.17 + 645) + 1.500 = 12613.28 KN

a. pentru conditii drenate:


R
A'

= e-N b

-s -i + q'<N -b -s -i
c c c
q q qq'

+ 05",'B'N
I

-b -s -i
1

1 1

rezulta:

c':= c = 34.5
q':=

q = 37.2

KN/m2

1':=

1 = 18.6

KN/m2

B':=

B = 1.55

Id := 1.25
rezulta

Rd :=

.!.. -+
Id

7765.326 = 6212.261
1.25

V d := V = 12614

KN

KN

V d ::; Rd -+ 12614 ::; 6212.261 = 0

NU se
verifica

b. pentru conditii nedrenate:


R
A'

.v:= [(Tr +
~:=

2)cubc.sc.'jc

= (Tr +

.
2)c -b 'S'1
+ q
U c c c

rezulta:

+ gJ.A' -+ [(Tr + 2)34.51.0140.567

R
4927.036
-+
= 3941.629
Id
1.25

+ 37.2]35.418 = 4927.036 KN

KN

Vd::; Rd -+ 12614::; 3941.629 = 0

NU se
verifica

Rd

Capacitatea portanta in conditii seismice a fundatiilor de suprafata, Anexa F


Expresia genera/a. Stabilitatea prin raport cu starea limita prin pierderea capacitatii portante in conditii seismice a unei
fundatii directe pe un pamant omogen poate fi verificata cu ajutorul expresiei urmatoare, care face legatura dintre rezistenta
pamantului, efectele actiunii seismice de calcul (NEd' VEd, MEd) la nivelul fundatiilor si fortele de inertie in pamant:

[(1 - f.Fb{M{Y.Mb)CM]

(1 - e.Fb)CT(i3'Yb)C<r
---'-----'----'---'---

(Nb)"[(1 - mFbk)k'- NJ

- 1<0

[(Nb){( I - mFbky' - NJJ

in care:
1RdNEd
Nb=--Nmax

Nmax

1Rd'YEd
Yb=--Nmax

este capacitatea portanta ultima a fundatiei incarcata cu

sarcina verticala centrica;

B - este latimea fundatiei;


Fb- forta de inertie a terenului(pamantului), adimensionala;
YRd -

este coeficientul partial al modelului (F6);

a,b,c,d,e,f,m,k,k',c,-,cM,c'M,I3,Y

- parametrii numerici dependenti de tipul de pamant.

Pamanturi pur coezive. Pentru pamanturile pur coezive sau cele necoezive saturate, capacitatea portanta sub
sarcina verticala centrica Nmax este:

in care:
Cb

= Cu este rezistenta

pamantului,

Tcy,u'

la forfecare a pamantului, cu' pentru pamanturile coezive sau este rezistenta la forfecare nedrenata a

pentru pamanturile necoezive;

YM este coeficientul partial al materialului;


1 argila nesenzitiva

1Rd:=

NEd:= Yd = 12614
Nmax:=
.r>:

(rr

Cu

2)-B
1M

1RdNEd
Nb :=

Yb :=

-+

Nmax
1Rd'YEd

BNmax

KN

MEd := 539.88

KNm

34.5

-+ (n + 2)--1.55

= 219.957

1M := 1.25

KN

1.25
12614

= 57.347

KN

= 2.094

KN

219.957

-+

Nmax
1RdMEd

Mb:=

KN

YEd:= 460.5

460.5
219.957

-+

539.88

= 1.584

KNm

1.55219.957

Forta de inertie a pamantului (adimensionala) Fb este:

(p.a

.S.B)

Fb = ...:.--=g,,----,eu

p - densitatea pamantului;
ag- valoarea de calcul a acceleratiei pamantului din clasa A (ag Y1agR);
agR - valoarea de referinta devarf a acceleratiei pamantului din clasa A;

Y1 - coeficient de importanta;;
5 - parametru caracteristic al clasei pamantului definit in EN 1998-1:2004;

11 := 1

a := 0.7

k:= 9.8 agR:= 0.28g

b:= 1.29

ag := 11agR ---+ 0.289.8 = 2.744

c := 2.14

MA

p:= 1800 Kg/m3


~:=

d:= 1.81

1.85

e := 0.21

k' := 1

~:=

f := 0.44

-r > 2

c'M := 1

m:= 0.21

cM:= 2

k:= 1.22

r3:= 2.57

MA

MM

k' := 1

NW

1.35 clasa de teren B


(p.ag.S.B)

Fb :=

1800.2.744.1.35.1.55
= 299.573

---+

34.5

Cu

Urmatoarele limitari se aplica expresiei generale a capacitatii portante:

o < Nb

< 1 ---+ 0

Vb < 1 ---+ 2.094 < 1 = 0

= 0

Nb = 57.347

Vb = 2.094

In situatiile cele mia des intalnite, Fb poate fi egal cu 0 pentru pamanturile coezive. Pentr pamanturile necoezive, Fb se
poate neglija daca agS < 0,1 < 0,1 9
M
[(1 - f.Fb(M'(TMb)c ]

(1 - e.Fb)cT'(r3.Vb)cr
-......:....-----'----'--'---

~ (Nbt[(l - mFbk)k- NJ

[(Nb)'[(l - mFbk)k'-

Nt

- 1 < 0 ---+ -3.825 + 3.642i < 0.000

Pam ant necoeziv. Pentru pamanturile necoezive uscate sau pentru pamanturile saturate fara 0 acumulare de presiune
interstitiala semnificativa, capacitatea portanta ultima a fundatiei sub 0 sarcina verticala centrica Nmax este:

max

1
( 1 + -av)
= -.p.a.
2
g
b

B2 N
I

in care:

.9 - acceleratia gravitationala;
av - acceleratia verticala a pamantului, care poate fi egalata cu O,5agS ;
Ny- coeficientul capacitatii portante, functie de valoarea de calcul a unghiului de frecare a pamantului <j>'d (care include
coeficientul partial al materialului YM ).
a
F g
b - g.tan( <P'd) ~:=

1
-'p.g.
2

( 1 + -av) B2 .N

12614
= 1.138
11085.787
IRd,VEd
Av:=

---+ ----

Nmax
~:=

'RdMEd
B.Nmax

460.5

= 0.042

1
(1.852)
---+ -18009.8
1 + -2

_ 2 0.44 = 11085.787
1.)5
9.8

KN

KN

l.l09 x 104
---+ ------

539.88

= 0.031 KNm

1.55.1.109 x 104

Uramatoarea limitare se aplica expresiei generale:

(tanC<P)- 1
(tan(18.25'0)"""d:= tan ----+ tan
I<p
. 1.25.0
,.h

= -1.483

unghiul de frecre interioara al pamantului

KN

F:=
b.

ag
---+
2.744
g.tan(<p'd)
9.8.tan(-l.483)

(1 -

e.Fb)'1'(f3Vb)'1'

-..:..----'------'--....:...--

(Nb)'[(1 - mFbk)k'-

NJ

= -0.025

[(1 -

f.Fb{M{l.Mb)CM]

- 1 < 0 ---+ -l.023 + 0.03 i < 0

[(Nb)'[(1 - mFbk)" - NJ]


se verifica

T:= 924.035

NW

M := 598.5
N := V

NW

1.261 x 10

A
Scara
1:3,000,000

- --

75

150

225

U7[C8,2012

KiIOf11~tri
24"O\J"E

27'u'O"E

Figura 3.1 Romania - Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proieetare
in 50 de ani

)'
. r ..
',

,,..-'':'':J

'>~

ag

eu IMR

28'i)'O"E

~"'O'O"'E

= 225 ani ~i20% probabilitate

de depasire

44

'&../

r: