Sunteți pe pagina 1din 22

N=5

Incarcarile de calcul transmise la nivelul


terenului:
in gruparea fundamentala
Pfc=
692.5
kN
Mfc=
147
kNm
in gruparea speciala
Pfs=
623.25 kN
Msc=
220.5
kNm
Fundatie rigida
Stratificatia terenului pe amplasament este data conform forajului

nr. 2

Parametrii geotehnici necesari pentru proiectarea fundatiei izolate de suprafata sunt: indicele de consistenta Ic, indicele porilor e,
greutatea volumica a pamantului in stare naturala , modulul de deformatie edometrica M2-3, unghiul de frecare interioara , coeziunea- c.
a. Determinarea valorilor normate
1. Eliminarea valorilor excesive din sirul valorilor fiecarei caracteristici geotehnice, prin excluderea acelor valori individuale, Ai, ale
caracteristicii geotehnice pentru care nu se indeplineste conditia:

unde:
valorea numarului i a caracteristicii geotehice A pentru stratul considerat;

media aritmetica a valorilor individuale;

n numarul valorilor individuale;

estimatia deplasata a abaterii medii patratice, stabilita cu relatia:

2. Valorile normate ale tuturor caracteristicilor geotehnice, mai putin a parametrilor rezistentei la forfecare, si c, se determina
dupa indepartarea erorilor excesive ca medie aritmetica a valorilor din fisa de foraj:

unde:
An valoarea normata a caracteristicii;
Ai - valoarea individuala;
n - numarul de valori individuale rezultat dupa eliminarea valorilor eronate.

1) greutatea volumica
n=

gn =

18.38

gn-gi

(gn-gi)

kN/m
1

18

0.38

0.1469

2
3

18.2
18.4

0.18
-0.02

0.0336
0.0003

4
5

18.5
18.5

-0.12
-0.12

0.0136
0.0136

6
Total()

18.7
110.3

-0.32
0.00

0.1003
0.3083

W
%

Wn - Wi

(Wn-Wi)

24

1.67

2.7778

2
3

25
25.5

0.67
0.17

0.4444
0.0278

abaterea medie patratica s

4
5

25
26.5

0.67
-0.83

0.4444
0.6944

s=

28

-2.33

5.4444

0.00

9.8333

(g-gi) =

0.3083

abaterea medie patratica s


s=

0.227

2) umiditatea
n=
Wn =
(Wn-Wi)=

6
25.67
9.8333

1.280

Total() 154

3) WL
3

n=
WL n =
(WLn-WLi)=

6
31.52
713.0483

abaterea medie patratica s


s=

10.901

WL
%

WLn - WLi

(WLn-WLi)

35

-3.48

12.1336

2
3

36
7.2

-4.48
24.32

20.1003
591.3003

4
5

37
37.4

-5.48
-5.88

30.0669
34.6136

6
Total
()

36.5

-4.98

24.8336

189.1

0.00

713.0483

WP
%

WPn - WPi

(WPn-WPi)

17

1.50

2.2500

2
3

19
18

-0.50
0.50

0.2500
0.2500

4
5

17
20

1.50
-1.50

2.2500
2.2500

6
Total
()

20

-1.50

2.2500

111

0.00

9.5000

4) Wp
n=
WP n =
(WPn-WPi)=

6
18.5
9.5000

abaterea medie patratica s


s=

1.258

5) Ip
n=
IP n =
(IPn-IPi)=

6
17.95
10.6750

abaterea medie patratica s


s=

1.334

IP
%

IPn - IPi

(IPn-IPi)

18

-0.05

0.0025

2
3

17
19.2

0.95
-1.25

0.9025
1.5625

4
5

20
17.5

-2.05
0.45

4.2025
0.2025

6
Total
()

16

1.95

3.8025

107.7

0.00

10.6750

IC

ICn - ICi

(ICn-ICi)

0.61

-0.01

0.0000

2
3

0.65
0.61

-0.05
-0.01

0.0022
0.0000

4
5

0.6
0.63

0.00
-0.03

0.0000
0.0007

6
Total
()

0.52

0.08

0.0069

3.62

0.00

0.0099

6) Ic
n=
IC n =
(ICn-ICi)=

6
0.603
0.0099

abaterea medie patratica s


s=

0.041

7) n
n=

nn=

0.5583

(ICn-ICi)=

0.0003

abaterea medie patratica s


s=

0.007

nn - ni

(nn-ni)

%
1

0.56

0.00

0.0000

2
3

0.55
0.56

0.01
0.00

0.0001
0.0000

4
5

0.57
0.55

-0.01
0.01

0.0001
0.0001

6
Total
()

0.56

0.00

0.0000

3.35

0.00

0.0003

e
%

en - ei

(en-ei)

0.78

0.01

0.0001

2
3

0.81
0.78

-0.02
0.01

0.0005
0.0001

4
5

0.75
0.82

0.04
-0.03

0.0015
0.0010

6
Total
()

0.79

0.00

0.0000

4.73

0.00

0.0031

8) e
n=
en=
(en-ei)=

6
0.7883
0.0031

abaterea medie patratica s


s=

0.023

9) Sr
n=
Sr n =
(Sr n-Sr i) =

6
0.8783
0.0119

abaterea medie patratica s


s=

0.045

Sr
%

Sr n - Sr i

(Sr n-Sr i)

0.83

0.05

0.0023

2
3

0.83
0.88

0.05
0.00

0.0023
0.0000

4
5

0.9
0.87

-0.02
0.01

0.0005
0.0001

6
Total
()

0.96

-0.08

0.0067

5.27

0.00

0.0119

10) M 200-300
n=
M 200-300 n=

M
300
kPa

200Mn-Mi

(M n-M i)

7000

750.00

562500.0000

2
3

7000
7500

750.00
250.00

562500.0000
62500.0000

abaterea medie patratica s

4
5

7800
8200

-50.00
-450.00

2500.0000
202500.0000

s=

9000

-1250.00

1562500.0000

Total ()

46500

0.00

2955000.0000

(M n-M i) =

6
7750
2955000.00

701.783

11)
n=

tg =
tg n =

1.68
0.281

SLS
tg n =

0.225

SLU

12) c
n=

tg

16

0.29

15

0.27

17

0.31

15

0.27

15

0.27

6
16
Total
()
94

0.29

cn=

1.68

SLU

c i=

115.00

cn=

19.17

SLS

1
2
3
4
5
6
Total ()

21
26
18
18
16
16
115

15.34

1. Stabilirea adancimii de fundare:


D>= Hinghet + 30 cm = 1.00 m+30 cm= 1.3 m
D>=CTBF + 30 cm = 1.2 m + 30 cm = 1.5 m

=> D = 1.7 m

Fundatie rigida => D>= 1.6 m


2. Stabilirea dimensiunilor bazei fundatiei izolate
Dimensiunile in plan (lungimea, L si latimea, B) ale talpii fundatiei se predimensioneaza pe baza conditiei ca presiunea
efectiva dezvoltata sub talpa fundatiei sa nu depaseasca presiunea conventionala corespunzatoare stratului de fundare. Se considera
urmatoarele incarcari de calcul transmise la nivelul terenului de catre structura:
Forta verticala : Pf = in gruparea fundamentala
Ps = in gruparea speciala
Moment :

Mf = in gruparea fundamentala
Ms = in gruparea speciala

Conditiile de determinare ale B si L :

p ef med pconv
p ef max 1.2 *pconv
p ef min 0
unde:
p ef med = presiunea efectiva medie
p ef max = presiunea efectiva maxima
p ef min = presiunea efectiva minima
Intre laturile L si B se va considera raportul L/B = 1.1...1.5 in functie de marimea excentricitatii fortei vertical; valorile mai mari sunt
necesare in cazul transmiterii unor momente importante.
2.1. Stabilirea presiunii conventionale de calcul
Presiunea conventionala de calcul este stabilita in functie de porozitate, plasticitate si consistenta in cazul pamanturilor coezive.
p conv (kPa)
indicele porilor

consistenta

Ic
0.5

0.7
0.788333333
1

275
200

0.603333333
280.1666667
259.60
210.3333333

1
300
250

ec = 0.7883
Icc = 0.6033
Se face interpolare si rezulta p conv = 259.60 kPa
Valoarea presiunii conventionale va fi corectata astfel :

Df < 2 m : CD = (Df-2)*pconv/4

[kPa ]

CD = (1.7-2)*259.60/4 = -19.47 kPa


Valoarea corectata a presiunii conventionale : p conv Df= 259.60 19.47 = 240.13 kPa
Pef =
N = Pfc + Gf + p;
Gf+p = med * Df * L * B
med = 20 kN/m3
= 1.3 = > L = 1.3*B
A= B*L
Pef, med=
1.3*B*B=

= Pconv
=> B= 1.61 m => Beff=1.7 m => Leff = 2.3 m

10

B < 5 : CB = k1*(B-1)*p conv


k1 = 0.05
CB = 0.05*(1.7-1)*259.60 = 9.086 kPa
valoarea corectata a presiunii conventionale : p conv = 259.60 + 9.086 = 268.686 kPa
Se verifica conditiile pentru valoarea finala corectata a presiunii conventionale :

Se verifica conditiile pentru valoarea finala corectata a presiunii conventionale :


1) p ef med pconv
p ef med =

+ med * Df = 211.11 kPa < p conv =268.686 kPa

2) p ef max 1.2 *pconv


p ef max =
W=

+ med * Df +
= 1.4988 m3

3) p ef min
P ef min =

= 309.188 kPa < 1.2* p conv = 322.4232 kPa

+ med * Df -

= 113.031 kPa > 0

11

2.2. Stabilirea dimensiunilor pe verticala a fundatiei izolate

Cuzinetul are o forma prismatica cu dimensiunile in plan lc si respective bc si cu inaltimea hc.


= 0.400.50 pentru blocul simplu cu 2-3 trepte

= 0.45 pentru B = 1.7 m

rezulta bc = 0.765 m

valoarea se rotunjeste bc = 0.8 m


Dimensiunile cuzinetului : lc= 1.0 m
bc = 0.8 m
Dimensiunile stalpului :

se alege ls = 60 cm
rezulta bs = 40 cm
Inaltimea cuzinetului trebuie sa satisfaca simultan urmatoarele conditii :
hc 30 cm

>1

tg b =

rezulta hc = 30 cm

Inaltimea totala, H, a blocului de beton se determina din conditia :


tg

tg

unde :
12

tg
tg

=
se determina din tabelul :

Presiune maxima

Valorile minime ale tg pentru Bc 5

pe teren , kPa
p max =

300

1.4

p max =
p max =

309.188
350

1.418
1.5

H= 0.92 m, rezulta, rotunjit, H = 1.0m .


In final se alege un bloc de beton cu 2 trepte, inaltimea fiecarei trepte fiind :
H1= H2= 0.5 m
Inaltimea totala a fundatiei va fi Htotal = H +hc = 1.0 + 0.3 = 1.3 m.

13

In jurul bazei stalpului se asigura o portiune orizontala de 5-10 cm pentru a permite corectarea unor eventuale erori de trasaj si a asigura o buna
rezemare pentru cofrajele stalpului.
La baza fundatiei se dispune un beton de egalizare cu grosimea de 5-10 cm .
= f( pmax, Bc 10) = 0.25...0.35
H/L minim

Presiune maxima
pe teren , kPa
p max =

300

0.22

p max =
p max =

309.188

0.221
0.23

400

min = 0.25 => H = 0.25 * 2.3 = 0.575 m => H= 0.6 m


H =

= 0.2 0.3 m

H > 20 cm
Se alege H = 25 cm

14

Calculul terenului la SLD consta in respectarea conditiei :


ef adm
ef = deplasarea datorata tasarii terenului de fundare
adm = deplasarea admisa pentru structura

Pentru efectuarea calcului deformatiilor probabile ale terenului de fundare trebuie indeplinite conditiile :
p ef med ppl
p ef max 1.2 *ppl
unde : p ef med = presiunea efectiva medie pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala
p ef max = presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcarile de calcul din gruparea fundamentala
ppl = presiunea corespunzatoare unei extinderi limitate a zonelor plastice (B/4) in terenul de fundare
ppl = m1 * (n *B * N1 + q*N2 + c*N3) (kPa)
m1 = coeficient al conditiilor de lucru m1 = 1.4 ( tab III.8 pamanturi coezive cu Ic > 0.5)
n = media ponderata a greutatilor volumice a straturilor de sub fundatie cuprinse pe o adancime B/4
n =18.38kN/m3
B = latimea fundatiei
q = suprasarcina de calcul
c = valoarea de calcul a coeziunii stratului de pamant de sub talpa fudatiei
15

c =19.17 kN/m2
N1,N2,N3 = coeficientii adimensionali in functie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioara

()
14
15.70

N1
0.29
0.35

N2
2.17
2.39

N3
4.69
4.95

16

0.36

2.43

Prin interpolare rezulta : N1 = 0.35


N2 = 2.39
N3 = 4.95
q = hu * u + (Df hu)* SLD = 1.2 * 17 + (1.7- 1.2)*18.38 = 17.59 kN/m2
ppl = 1.4*(18.38 *1.70* 0.35 + 17.59*2.39 + 19.17*4.95) = 207.014 kPa
medexact=

p ef med =

+ medexact * Df = 205.73 kN/m2 < ppl= 207.014 kN/m2

16

Grosimea maxima a stratului elementar :


hi 0.4*B
B = 1.7 m

hi 0.68 m

Presiunea neta sub talpa fundatiei :


pnet = p ef med - *Df = p ef med - q = 205.73 30.6 = 175.13 kPa
Pentru calcului tasarii este necesara cunoasterea modulului de deformatie liniara E (kPa)
E = M0*M
M0 = coeficient de corectie
M = valoarea de calcul a modului de deformatie edometric
M = 8114 kPa
In final, tasarea este :
ef = 2 cm.

17

Conditia care trebuie indeplinita este :


p ef mc * pcr
mc = coeficient al conditiilor de lucru
mc = 0.9
pcr = presiunea critica
p ef = presiunea efectiva medie pe talpa fundatiei raportata la dimensiunile reduse ale fundatiei
p ef med =

+ med * Df

L,B = dimensiunile reduse ale talpii fundatiei


L = L 2*e1 = L 2*

= 2.3-2*

=1.59 m

B = B = 1.7 m
Presiunea critica va fi determinata cu relatia :
pcr = * BN + qNqq + c*Ncc
* = valoarea de calcul a greutatii volumice la SLCP
* = 18.38 kN/m3
N, Nq , Nc = coeficienti de capacitate portanta care depind de valoarea unghiului de frecare interioara
SLCP = 12.65

18

()

Nq

Nc

15
12.65

0.7
0.18

3.9
2.72

11
9.21

20

1.8

6.4

14.8

q = suprasarcina de calcul
c* = valoarea de calcul a coeziunii la SLCP
c* = 15.34 kPa
,q,c = coeficienti de forma ai talpii fundatiei ( tab III.17)
= 0.74 > 0.2 rezulta
q=c = 1+0.3*
=1-0.4*
pcr =
mcr*pcr =

p' ef med =

= 1+0.3*
= 1-0.4*

= 1.32
= 0.57

252.852 kPa
227.567 kPa

259.28 < mcr*pcr

19

Valorile de maxim si de minim ale presiunilor pe talpa cuzinetului se determina cu relatia:


pmin/max =

pmax = 2432.81 kPa


Pmin = -874.69 kPa
ltensiune=

= 0.33 m
20

=144.32kN
Anec =

= 481 mm2

bx =

= 0,2m

Prin asemanare de triunghiuri :


=
p0 =

= 1946.25kPa

Pe directie x-x :
= p0*bx*bc = 1946.25*0,2*0.8 = 311.4 kPa
= (pmax - p0) * * bx*bc = (2432.81 1946.25)* *0,2*0.8 = 38.924 kPa
Mx =

Anec =

* bx +

* * bx = 38.924 *

* 0,2 + 311.4 * * 0,2 = 36.33 kNm

= 553.6 mm2

hc = 30 cm
d = hc a = 3-5 = 25 cm
a = 5 cm
21

fyd = 300 N/mm2 (PC 52)


Propun Aef = 5 12 = 565.5 mm2 > Anec

Pe directie y-y :
by =

My = L*pmed *
Anec =

= 0,2 m

= 2,3* 779.06*
=

= 35.83 kNm
= 546.08 mm2

Propun Aef = 5 12 = 565.5 mm2 > Anec

22

S-ar putea să vă placă și