Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Catedra de Geotehnica si Fundatii


Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 1 din 12

PROIECT FUNDATII Facultatea de Cai Ferate Drumuri si Poduri

Se va proiecta fundatia izolata a unui stlp de beton armat al unei constructii industriale ncadrata n
clasa II de importanta.
ncarcarile de calcul transmise la baza stlpului sunt:
- gruparea fundamentala P
fc
=(800+30N
s
)kN
M
fc
=(200+20N
s
)kNm
- gruparea speciala P
sc
=1.3P
fc

M
sc
=1.5M
fc
.
Stratificatia si caracteristicile terenului de fundare sunt date n fisa de foraj.
Se va proiecta o fundatie de tip: rigid pentru N impar
elastic pentru N par.
Proiectul va cuprinde:
A. PIESE SCRISE

1. Determinarea caracteristicilor de calcul ale terenului de fundare,
2. Predimensionarea fundatiei pe baza presiunilor conventionale,
3. Verificarea terenului de fundare la S.L.D.U. si calculul tasarilor,
4. Verificarea terenului de fundare la S.L.C.P.
5. Armarea fundatiei.

B. PIESE DESENATE

Detalii de executie pentru fundatii:
- plan si sectiune verticala scara 1:50,
- detalii de armare scara 1:50 sau 1:20.

ANEXE (extrase din STAS 3300/85):
1. Schema logica de calcul pentru terenul de fundare,
2. Tabel p
conv
, tabel K
2
pentru calculul corectiei C
Df
,
3. Tabel m
l
,
4. Tabel N
1
, N
2
, N
3
pentru calculul lui p
pl
,
5. Tabel M
0
pentru calculul lui E,
6. Tabel
0
pentru calculul tasarii terenului de fundare,
7. Tabel N

, N
q
, N
c
pentru calculul lui,
8. Tabel
g
,
q
,
c
pentru calculul lui p
cr
.
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 2 din 12

REZOLVARE

1. Caracteristicile de calcul ale terenului de fundare
{ }
( )
( )
n c
n c
n
1
i
n
3 2 C
A A 0 considera Se
calcul de valoare A 1 A
normata valoare 4 n
n
A
A
M , I , e , A
= =
=
= =
=2. Predimensionarea fundatiei pe baza presiunilor conventionale de calcul

2.1 Alegerea adncimii de fundare D
f

- adncimea de nghet pentru zona orasului Bucuresti este de 90cm D
f
90+30=120cm,
- cota terenului la nivelul bazei fundatiei CTB se alege n conformitate cu fisa forajului din
conditia D
f
CTB+50cm,
- criteriul experientei profesionale impune D
f
= 10cm
SE ALEGE VALOAREA MAXIMA PENTRU D
f


2.2 Calculul pentru determinarea valorii

p
conv

- se alege din STAS, tabelul cu p
conv
, functie de tipul terenului de fundare (terenul care se afla la
baza fundatiei), p
conv
= f(tipul terenului, I
C
, e)
- se utilizeaza interpolarea liniara pe doua directii,
conv
p
-
B
D
conv B Df conv conv
C p C C p p
f
+ = + + =
unde:
C
D
este corectia de adncime: kPa ) 2 D ( K C
f 2 f D
= cu K
2
un coeficient care
se alege n functie de natura terenului de fundare conform STAS
C
B
este corectia de latime: kPa ) 1 B ( K p C
1 conv B
= unde K
1
este un coeficient
egal cu 0.1 pentru pamnturile necoezive si 0.05 pentru pamnturile coezive,
OBSERVATIE: C
B
se calculeaza dupa ce n prealabil se stabileste latimea B a talpii
fundatiei.

2.3 Predimensionarea talpii fundatiei
La predimensionare se impun urmatoarele doua conditii:
a)
p
efectiv mediu
p
conv
D
f,
b) p
efectiv maxim
1.2p
conv
,
DETALIERE CONDITII:
a)
( )

= +

= =
+ +

=
rigida) (fundatia simplu beton pentru 10cm
elastica) (fundatia armat beton pentru 5cm
la rotunjesc se B si L
B p D 20
B n
P
limita la deci n
B
L
alege se , B 5 . 1 2 . 1 L
) umplutura beton ( m / kN 20 unde , D
L B
P
p
necesar
D
conv f
fc
3
mediu f mediu
fc
mediu _ efectiv
f

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 3 din 12

b)

= =

= + +

=
. ct C . ct B
L _ creste
p 03 . 1 p _ daca : OBSERVATIE
) REZISTENTA _ DE _ CALCUL ( p 03 . 1 p
) ECONOMIC _ CALCUL ( p p 9 . 0
: CONDITIE
p p 2 . 1 p : VERIFICARE
p 1.2 p calculeaza se C calculeaza se
) rezistenta _ de _ ul (mod
6
L B
W _ unde ,
W
M
D 20
L B
P
p
B
admisibil im max _ efectiv
admisibil im max _ efectiv
im max _ efectiv admisibil
admisibil conv im max _ efectiv
conv conv B
2
fc
f
fc
im max _ efctiv2.4 Alcatuirea fundatiei rigide

l
0
b
0
l
c
b
c
h
c
>l
c
H
B L
l l
1
l
2
D
f
H
1
H
2
a
b
cuzinet din b.a. (B
c
15)
Bloc din b.s.
(B
c
7.5=B100)
A
A
A - A

- dimensionare stlp: m 5c la rotunjesc se b si l ,
B
L
b
l
_ , cm / kg 50
b l
P
0 0
0
0 2
0 0
fc
=


- dimensionare cuzinet:
( )


=
=
o
45
B
L
b
l
L 65 . 0 4 . 0 l
c
c
c

- dimensionare bloc:
6
L B
M
D 20
L B
P
p
2
sc
f
sc
im max

+ +

=
conform normativului P10-86, tg
minim
este dat n tabelul 1:
Tabelul 1
Beton bloc B
C
5 B
C
7.5
p
maxim
(daN/cm
2
)
2 1.2 1.1
3 1.4 1.3
4 1.6 1.5
6 - 1.8
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 4 din 12

= +
+
=
30cm H ca conditia cu 3_trepte 2 60cm H
treapta 1 60cm H
pentru
40cm _si_H D h H verifica se
10cm) la rotunjeste (se H tga
2
l L
l l _ ,
l l
H
tg
i 1,2, necesar
necesar
f c
necesar minim
c
2 1
2 1

OBSERVATIE:


liniar za interpolea se tg
tg
l
H
im min
im min
1
1


2.5 Alcatuirea fundatiei elastice
H
H'
L
l
0
b.a.
B
c
15
>5cm

- dimensionare stlp (l
0
, b
0
) conform cu schema d la fundatia rigida.
H=(0.250.35)L
H= (1/21/3)H

3. Verificare teren de fundare la S.L.D.U.

3.1 Calcul p
pl

( )
3 2 1 l pl
N c N q N B m p + + =
unde:

STAS conform i coeficient sunt N


forajului fisa din aleg se c si
calcul de medie valoarea este ?
STAS conform lucru, de r conditiilo ul coeficient este m
1,2,3
l

q
D
f
V
b

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 5 din 12

b f u
3
b
u u u
b b f
3
u
2
fc
mediu _ efectiv im max _ efectiv
u f fc
mediu _ efectiv
V D L B V : OBSERVATIE
m / kN 22
V G
V G
m / kN 17
6
L B
M
p p
L B
G G
L B
P
p
=
=
=
=
=

+ =

+
+

=

VERIFICARI:

pl im max _ efectiv
pl mediu _ efectiv
p 2 . 1 p
p p


3.2 Calculul tasarii probabile prin metoda nsumarii pe strate elementare
-
- calculul presiunii (sarcinii) geologice:
3
n
1
i i g
m / kN 10 ia se N.A.S. sub : OBSERVATIE
II...) II, I, geologice stratele (pe h
=
=


- se calculeaza p
net
= p
efectiv mediu
- x D
f
unde x D
f
este presiunea geologica la talpa fundatiei,
presiune ce se calculeaza utiliznd datele din fisa forajului.
- se face mpartirea terenului n strate elementare: 1, 2, 3 .....n, punnd conditia h
i
< 0.4B.
OBSERVATIE: limitele stratelor geologice reprezinta limitele stratelor elementare.
- se face calculul presiunilor n masivul de pamnt:

z
=
0
x p
net
unde
0
se calculeaza conform STAS,
0
= f(z/B, L/B) unde z reprezinta adncimea la
baza fiecarui strat elementar masurata de la D
f
.
-
2
1 zi 1 zi
mediu _ zi
+
+
= .
- se calculeaza modulul de elasticitate al stratului:
3 2 0
= M M E unde M
2-3
se alege conform fisei forajului si M
0
se stabileste conform STAS functie
de natura terenului.
OBSERVATIE: E se calculeaza pentru fiecare strat geologic.
- se calculeaza tasarea pentru fiecare strat elementar cu formula:
i
i mediu _ zi
i
E
h
h

= .
- calculul tasarii se limiteaza la stratul n pentru care este ndeplinita conditia
gn mediu _ zn
. 2 0 .
Strat
elementar
z L/B z/B
0

g

z(baza)

z mediu
E h
i
h
- m - - - kPa kPa kPa kPa m m
1

i

n
A <0.2A


Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 6 din 12

- se calculeaza tasarea probabila

=
n
i
h . s
1
8 0 .
- VERIFICARE: cm 8 s unde s s
admisibil admisibil
= .

I
II
III
IV
N.A.S
C.T.N.

3
g'
'
Strate geologice Strate elementare
1
2
i
n
z (m)
h
i
z
i

zimedi
u

zibaza
A < 0.2A
p
neta
D
f


4. Verificarea terenului de fundare la S.L.C.P.

c c q q cr
N c N q N ' B p + + =

unde:
- =
c
conform punctului 1,
- B = B,
- si c sunt valorile determinate la punctul 3.1 (conforme cu fisa forajului),
- N

, N
q
si N
c
= f() conform STAS n vigoare,
-
g
,
q
si
c
sunt coeficienti de forma determinati conform STAS,
-
f
u
D q = (conform punctului 3.1) si si c se determina din fisa forajului),

1
SC
u f
u f SC
efectiva
e L
V
M
L ' L
3.1 punctul la e determinat cele sunt G si G
' L B
G G P
' L ' B
V
' p
= =

+ +
=

=

VERIFICARE:
cr c efectiva
p m ' p < unde m
c
este coeficientul conditiilor de lucru, coeficient egal cu 0.9.

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 7 din 12

5. Armarea fundatiei

- se armeaza talpa fundatiei elastice sau cuzinetul fundatiei rigide
- presiuni la baza talpii (cuzinetului):
6
2
2 1
L B
M
L B
P
p
SC SC
,

= (pentru p
0
si p
3
se interpoleaza liniar)
- momente ncovoietoare:
( ) ( )
( )
x
y mediu
y
y
x
x
l l
l p
M
p p
l
p p
l B
M
+

=
+ +

=
4 3
6
6
2
6
0
2
0 3
3
0 1
2


=

=
PC52 pentru cm / daN 3000
OB37 pentru cm / daN 2100
R
A A _ alege _ se
R ' h 85 . 0
M
A
R h 85 . 0
M
A
2
2
a
necesar
a
efectiv
a
a 0
y necesar
ay
a 0
x
necesar
ax


x
p
1
p
2
p
3
p
0
p
mediu
45
0
1
1
2
2
p
mediu
B

(
b
c
)
L (l
c
)
l
0
l
x
l
y
b
0
y
M
B (b
c
)
h
0
3
c
m
H

(
h
c
)
Marca 2 A
ay
Marca 1 A
ax
SECTIUNE 1-1
l (l
c
)
h
'
0
5
c
m
H

(
h
c
)
Marca 2
Marca 1
SECTIUNE 2-2

- detalii armare fundatie rigida
- constructiv:
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 8 din 12

necesar
ai
efectiv
ai
a
necesar
ai
c
2
2
c c
0
efectiv
a
m min
A A 3 marca aleg
R
I
A
b
2
a p
I : intindere de totala forta calculeaza se 0 p daca
i ciocur fara PC52 din barele
)] 2 ( l _ si _ ) 1 ( b b _[
h b
A
% 05 . 0 % p
cm 20 / 8 im min _ 2 _ si _ 1 _ marca
= =

= <
=

= =


a
Marca 3
p
1
l
c
p
2
<0
Marca 1 Marca 2
Marca 3
h
c
l
a
=
4
0

Marca 1
M
a
r
c
a

2
M


- detalii armare fundatie elastica
- constructiv:
{
L(2)] b sau B(1) b unde [
h b
A
% 05 . 0 p
cm 25 / 12 im min 2 _ si _ 1 _ marca
0
efectiv
a
im min
= =

= =
=M
a
r
c
a

2
M
a
r
c
a

4
Marca 3
Marca 1
M
H
5cm egalizare
L
l
0
5cm 5cm

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 9 din 12

ANEXE (extrase din STAS 3300/85):
1. Schema logica de calcul pentru terenul de fundare,
2. Tabel p
conv
, tabel K
2
pentru calculul corectiei C
d
,
3. Tabel m
l
,
4. Tabel N
1
, N
2
, N
3
pentru calculul lui p
pl
,
5. Tabel M
0
pentru calculul lui E,
6. Tabel
0
pentru calculul tasarii terenului de fundare,
7. Tabel N

, N
q
, N
c
pentru calculul lui,
8. Tabel
g
,
q
,
c
pentru calculul lui p
cr
.

SCHEMA LOGICA A ETAPELOR CALCULULUI TERENULUI DE FUNDARE N CAZUL
FUNDARII DIRECTE

PRESIUNI CONVENTIONALE

Denumirea terenului de fundare
kPa , p
conv

Roci stncoase 1.0006.000
Marne, marne argiloase si argile marnoase compacte 3501.100 Roci semi-stncoase
Sisturi argiloase, argile sistoase si nisipuri cimentate 600850
OBSERVATIE: n intervalul indicat valorile
kPa , p
conv

se aleg tinnd seama de compactitatea si
starea de degradare a rocii stncoase sau semi-stncoase. Aceste valori nu variaza cu adncimea de
fundare si dimensiunile n plan ale fundatiilor.

ndesate
1
ndesare medie Denumirea terenului de fundare
kPa , p
conv

Blocuri si bolovanisuri cu interspatiile
umplute cu nisip si pietris
750
Blocuri cu interspatiile umplute cu
pamnturi argiloase
350600
2

Pietrisuri curate (din fragmente de
roci cristaline)
600
Pietrisuri cu nisip 550
Pietrisuri cu fragmente de roci
sedimentare
350
Pietrisuri cu nisip argilos 350500
2

Nisip mare 700 600
Nisip mijlociu 600 500
uscat sau umed 500 350 Nisip fin
foarte umed sau
saturat
350 250
uscat 350 300
umed 250 200
Pamnturi
necoezive
Nisip prafos
foarte umed sau
saturat
200 150


1
n cazul n care datorita pamntului nu este posibila prelevarea de probe netulburate, stabilirea gradului de ndesare se
poate face pe baza penetrarii dinamice n foraj sau a penetrarii statice.
2
n intervalul indicat valorile se aleg tinnd seama de consistenta pamntului argilos aflat ntre interspatii interpolnd
ntre valorile minime pentru I
C
=0.5 si maxime corespunzatoare lui I
C
=1.0.
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 10 din 12


Consistenta *
,
** Indicele
porilor
**
e I
C
=0.5 I
C
=1.0
Denumirea terenului de fundare
kPa , p
conv

0.5 300 350 Cu plasticitate redusa (I
P
<10%): nisip argilos,
praf nisipos, praf 0.7 275 300
0.5 300 350
0.7 275 300
Cu plasticitate mijlocie (10%<I
P
<20%): nisip
argilos, praf nisipos argilos, praf argilos, argila
prafoasa nisipoasa, argila nisipoasa, argila
prafoasa 1.0 200 250
0.5 550 650
0.6 450 525
0.8 300 350
Pamnturi
coezive
Cu plasticitate mare (I
P
>20%): argila nisipoasa,
argila prafoasa, argila, argila grasa
1.1 225 300
* n cazul n care datorita pamntului nu este posibila prelevarea de probe netulburate,
stabilirea consistentei se poate face pe baza penetrarii dinamice n foraj sau a penetrarii
statice.
** La pamnturile coezive avnd valori intermediare ale indicelui porilor e si indicelui de
consistenta I
C
se admite interpolarea liniara a valorii presiunii conventionale de calcul dupa
I
C
si e succesiv.

Denumirea pamntului K
2

Pamnturi necoezive, cu exceptia nisipurilor prafoase

2.5
Nisipuri prafoase si pamnturi coezive cu plasticitate redusa si mijlocie

2.0
Pamnturi coezive cu plasticitate mare si foarte mare

1.5

Denumirea terenului de fundare m
l

Bolovanisuri cu interspatiile umplute cu nisip, pietrisuri si nisipuri cu exceptia
nisipurilor fine si prafoase
2.0
uscate sau umede (S
r
<0.8) 21.7 Nisipuri fine:
foarte umede sau saturate
(S
r
>0.8)
1.6
Nisipuri prafoase uscate sau umede (S
r
<0.8) 1.5
foarte umede sau saturate
(S
r
>0.8)
1.3
Bolovanisuri si pietrisuri cu interspatiile umplute cu pamnturi coezive cu I
C
>0.5 1.3
Pamnturi coezive cu I
C
>0.5 1.4
Bolovanisuri cu pietrisuri cu interspatiile umplute cu pamnturi coezive cu I
C
<0.5 1.4
Pamnturi coezive cu I
C
<0.5 1.4

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 11 din 12


N
1
N
2
N
3

0 0.00 1.00 3.14
2 0.03 1.12 3.32
4 0.06 1.25 3.51
6 0.10 1.39 3.71
8 0.14 1.55 3.93
10 0.18 1.73 4.17
12 0.23 1.94 4.42
14 0.29 2.17 4.69
16 0.36 2.43 5.00
18 0.43 2.72 5.31
20 0.51 3.04 5.66
22 0.61 3.44 6.04
24 0.72 3.87 6.45
26 0.84 4.37 6.90
28 0.98 4.93 7.40
30 1.15 5.59 7.95
32 1.34 6.35 8.55
34 1.55 7.21 9.21
36 1.81 8.25 9.98
38 2.11 9.44 10.80
40 2.46 10.84 11.73
42 2.87 12.50 12.77
44 3.37 14.48 13.96
45 3.66 15.64 14.64

Indicele porilor e
0.410.60 0.610.80 0.811.00 1.011.10
Denumirea pamnturilor I
C

M
0

Nisipuri (cu exceptia nisipului
argilos)
- 1.0 1.0 - -
Nisip argilos, praf nisipos,
argila nisipoasa
0.001.00 1.6 1.3 1.0 -
0.761.00 2.3 1.7 1.3 1.1 Praf, Praf argilos, argila
prafoasa 0.500.75 1.9 1.5 1.2 1.0
0.761.00 1.8 1.5 1.3 1.2 Argila, argila grasa
0.500.75 1.5 1.3 1.1 1.0

Fundatii n forma de:
dreptunghi, cu raportul laturilor L/B cerc
1 2 3 >10
z/B

0

0.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.2 0.95 0.96 0.96 0.98 0.98
0.4 0.76 0.80 0.87 0.88 0.88
0.6 0.55 0.61 0.73 0.75 0.75
0.8 0.39 0.45 0.53 0.63 0.64
1.0 0.29 0.34 0.48 0.53 0.55
1.2 0.22 0.26 0.39 0.44 0.48
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Geotehnica si Fundatii
Fundatie izolata Proiectare si Calculul Tasarii Pagina 12 din 12

1.4 0.17 0.20 0.32 0.38 0.42
1.6 0.13 0.16 0.27 0.32 0.37
2.0 0.09 0.11 0.19 0.24 0.31
3.0 0.04 0.05 0.10 0.13 0.21
4.0 0.02 0.03 0.06 0.08 0.16
5.0 0.02 0.02 0.04 0.05 0.13
6.0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.10
OBSERVATIE: Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B si L/B se admite interpolarea liniara.
a valorilor
0
.

N

N
q
N
c

0 0.0 1.0 5.1
5 0.1 1.6 6.5
10 0.2 2.5 8.3
15 0.7 3.9 11.0
20 1.8 6.4 14.8
22.30 2.7 8.2 17.5
25 4.1 10.7 20.7
27.30 6.1 13.9 24.9
30 9.0 18.4 30.1
32.30 13.6 24.6 37.0
35 20.4 33.3 46.1
37.30 31.0 45.8 58.4
40 47.7 64.2 75.3
42.30 75.0 91.9 99.3
45 120.5 134.9 133.9

Forma fundatiei
c
,
q


Continua 1.0 1.0
Dreptunghiulara B/L>0.2
' L
' B
. + 3 0 1
' L
' B
. 4 0 1
Patrat, cerc 1.3 0.6

S-ar putea să vă placă și