Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA DE PROIECT

PROIECTAREA UNEI FUNDATII IZOLATE DE SUPRAFATA

Student:
grupa 1,
nr. de ordine …

1
Memoriu tehnic

1. DATE DE TEMA ................................................................................................................................................................... 3

2. PREDIMENSIONAREA FUNDAŢIEI PE BAZA PRESIUNILOR CONVENŢIONALE DE CALCUL...................................................... 4

2.1. STABILIREA ADÂNCIMII DE FUNDARE ........................................................................................................................................... 4


2.1.1. Criteriul adâncimii de îngheţ: .................................................................................................................................... 4
2.1.2. Criteriul adâncimii de îngheţ ..................................................................................................................................... 4
2.2. STABILIREA PRESIUNII CONVENŢIONALE DE CALCUL:........................................................................................................................ 4
2.2.1. Determinarea presiunii convenţionale de bază:........................................................................................................ 4
2.3. PREDIMENSIONARE ÎN GRUPAREA FUNDAMENTALĂ GF ................................................................................................................... 5
2.4. PREDIMENSIONARE ÎN GRUPAREA SEISMICĂ.................................................................................................................................. 6
2.5. STABILIREA DIMENSIUNILOR BLOCULUI DIN BETON ARMAT ŞI ALE CUZINETULUI ARMAT .......................................................................... 7
2.5.1. Dimensionare stâlpului.............................................................................................................................................. 7
2.5.2. Dimensionarea fundaţiei rigide ................................................................................................................................. 7

3. VERIFICAREA LA STAREA LIMITĂ DE EXPLOATARE, SLE ....................................................................................................... 8

3.1. VERIFICAREA CRITERULUI PRIVIND LIMITAREA ÎNCĂRCĂRILOR TRANSMISE LA TEREN ............................................................................... 8


3.2. CALCULUL TASARII ABSOLUTE PRIN METODA INSUMĂRII PE STRATURI ELEMENTARE ............................................................................... 9

4. VERIFICAREA LA STAREA LIMITĂ ULTIMĂ SLU ................................................................................................................... 10

4.1. ABORDAREA 1 - GRUPAREA 2 - A1'' '' M 2'' '' R1 .............................................................................................................. 11


4.1.1. Condiţii nedrenate ................................................................................................................................................... 11
4.1.2. Condiţii drenate ....................................................................................................................................................... 11
2.2. ABORDAREA 3 - A1'' '' M 2'' '' R3 ................................................................................................................................. 13
4.2.1. Condiţii nedrenate ................................................................................................................................................... 13
4.2.2. Condiţii nedrenate ................................................................................................................................................... 13

5. ARMAREA CUZINETULUI DIN BETON ARMAT .................................................................................................................... 14


6. BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................................................... 15

2
1. DATE DE TEMA

Tema lucrării prevede:

Proiectarea fundaţiei izolate a unui stălp de beton armat al unei construcţii industriale încadrată în clasa a 2-a de
importanţă. Încărcările de calcul transmise la nivelul terenului (încărcarea verticală, încărcarea orizontală şi momentul
încovoietor) sunt următoarele:

 N0=17 → se va proiecta o fundaţie rigidă

 In gruparea caracteristica

Vd ,1  (400  15  7  4 1  20 17)  849kN


H d ,1  (5  0.5 1  0.5 17)  14kN ;
M d ,1  (30  5 1  2 17)  69kNm

 In gruparea fundamentală

Vd , f  (550  20  7  5 1  25 17)  1120kN


H d , f  (4  2 1  0.5 17)  14.5kN ;
M d , f  (40  5 1  5 17)  130kNm

 In gruparea seismică

Vd , s  (400  10  7  5 1  20 17)  815kN


H d , s  (70  11  5 17)  156kN ;
M d , s  (300  10  7  10 1  25 17)  805kNm

 Fişa de foraj , Nr.4

3
2. Predimensionarea fundaţiei pe baza presiunilor convenţionale de calcul
2.1. Stabilirea adâncimii de fundare

2.1.1. Criteriul adâncimii de îngheţ:


D f ,1  H i  0.30 Hî=0.90m cnf. figura C.1. NP 112/2014
D f  H i  0.30  0.90  0.3  1.20 m

2.1.2. Criteriul adâncimii de îngheţ


D f ,2  H TF  0.30  1.10  0.3  1.40m HTF=1.10m cnf. tabel C.1. NP 112/2014

D f  max( D f ,1 ; D f ,2 )  1.40 m

2.2. Stabilirea presiunii convenţionale de calcul:


pconv  pconv  C D  C B

presiunea convenţională de bază pconv


corecţia cu adâncimea de fundare CD
corecţia cu lăţimea fundaţiei CB

2.2.1. Determinarea presiunii convenţionale de bază:


Ip = 20%

- Interpolare pe orizontală

pentru e=0.7
I C  0.75  0.25  pconv  285  275
  pconv  275  x  277kPa
I C  0.6  0.5 x[ pconv ]
pentru e=1
I C  0.75  0.25  pconv  225  200
  pconv  200  x  205kPa
I C  0.6  0.5 x[ pconv ]

- Interpolare pe verticală
e  1  0.7 pconv  277  205
  pconv  205  x  233.8kPa
e  1  0.88 x[ pconv ]

4
corecţia cu adâncimea de fundare:
D f  2.00m
Df  2 1.4  2
CD  pconv  233.8   35.07 kPa
4 4
pconv  CD  198.73kPa

2.3. Predimensionare în gruparea fundamentală GF


 med  20 kN / m 3
N  Vd , s  G f 1.35  615   med  D f  B  L 1.35  1120  20 1.4  2.4  3 1.35  1392.2[kN ]
M 0  M d , f  H d , s  D f  130  14.5 1.40  150.3kNm
L
 1.25
B
Vd, f 1120 B  2.36m2
B2    5.57m2 
L L 1.25198.731.35 201.41.25 L  2.95m2 B  2.40m
 pconv 1.35 med  Df 
B B 
L  3.00m
L
1.25
B

corecţia cu lăţimea fundaţiei, B:


B  5.00m
CB  pco nv  K1 ( B  1)  233.8  0.05(2.40  1)  16.37 kPa
pconv  pconv  C D  C B  233.8  35.07  16.37  215.1kPa

Verificări:

N 1120
pconv  pef ,med  215.1kPa    155.6kPa Se verifică
L  B 2.40  3.00

M 0 150.3 e 0.11
e   0.11m    0.037  L '  L  2e  3  2  0.11  2.78m
N 1392.2 L 3
   1.22
pef ,max    pef , med  1.22 155.6  189.8kPa  1.2 pconv  1.2  215.1  258.1kPa
Se verifică
2.4. Predimensionare în gruparea seismică
 med  20 kN / m 3
N  Vd , s  G f 1.35  615   med  D f  B  L 1.35  815  20 1.4  2.4  3 1.35  1087[kN ]
M 0  M d , s  H d ,s  D f  805  156 1.40  1023kNm

Verificări:

N 1087
pconv  pef ,med  215.1kPa    151kPa Se verifică
L  B 2.40  3.00

M 0 1023 e 0.95
e   0.95m    0.315  L '  L  2e  3  2  0.95  1.1m
N 1087 L 3

   3.365

pef ,max    pef , med  3.365 151  508kPa  1.4 pconv  1.4  215.1  301kPa
Nu se verifică
Redimensionare
L
 1.2  L  3.8m
B
B  3.2m

N  Vd , s  G f 1.35  815   med  D f  B  L 1.35  815  20 1.4  3.2  3.8 1.35  1435[ kN ]

corecţia cu lăţimea fundaţiei, B:


B  5.00m
CB  pco nv  K1 ( B  1)  233.8  0.05(3.2  1)  25.72kPa
pconv  pconv  C D  C B  233.8  35.07  25.72  224.45kPa
N 1435
pconv  pef ,med  224.45kPa    118kPa
L  B 3.2  3.8 Se verifică

M 0 1023 e 0.71
e   0.71m    0.19  L '  L  2e  3.8  2  0.19  2.37 m
N 1435 L 3.80

   2.15

pef ,max    pef ,med  2.15 118  253.8kPa  1.4 pconv  1.4  224.45  314.2kPa
A '  B  L '  3.20  2.38  7.6m2
A  B  L  3.2  3.8  12.16m2
A' 7.6
  0.62  0.5
A 12.16

6
2.5. Stabilirea dimensiunilor blocului din beton armat şi ale cuzinetului armat

hc
Df
HB

lb bC BB

ls
lc
LB

2.5.1. Dimensionare stâlpului


Pd , f
 0.4  As
f cd
C 20 / 25  f cd  13.33 N / mm 2
As  ls  bs
→ Pd , f 1120
ls L   0.084m 2  0.4  As  0.4  0.35  0.55  0.077m2
 1.5 fcd 13.33 103
bs B
bs  35cm  ls  55cm

Se verifică

2.5.2. Dimensionarea fundaţiei rigide


 cuzinetul armat

tg   1.06  NP  112
tg   1
Lc
 0.5  Lc  1.90 m
L
lc
L l  0.5  0.5...0.65
hc  ( c st )  tg   95cm  30 cm LB
2
hc 0.95
  0.5  0.25
Lc 1.90
LB  Lc
HB  ( )  tg   100 cm
2

→ Bloc de beton cu 2 trepte câte 50cm.

7
3. Verificarea la starea limită de exploatare, SLE

ef   adm

→  ef - deplasarea sau deformaţia construcţiei din cauza tasării terenului de fundare


→ max - deplasarea sau deformaţia admisă pentru structură

3.1. Verificarea criterului privind limitarea încărcărilor transmise la teren


pef ,med  p pl

p pl  m1 ( B  N1  q  N 2  c  N3 )

 m1  1.4

B 3.20
   0.80m  D f  2.25m...H  3.06m   18.6kN / m 3
4 4
 q  D f    2.25 18.6  41.85kN / m2
 c  15kPa

8
p pl  1.4(18.6  3.2  0.26  41.85  2.055  15  4.555)  238.1kPa
N V
pef , med   d ,1   med  D f
LB LB
 b  Vb   b.a Vc   pam Vu 24 12.24  25  2.89  17 12.31
 med  
(Vb  Vc  Vu ) (Vb  Vc  Vu )
 20.97kN / m3
849
pef , med   20.97  2.25  117.14kPa
3.8  3.2
pef ,med  117.14kPa  p pl  238.1kPa Se verifică

3.2. Calculul tasarii absolute prin metoda insumării pe straturi elementare

- presiunea medie la baza fundaţiei pef ,med  117.14kPa


- presiunea medie neta la baza fundaţiei pnet  pef ,med    D f  117.14  20.97  2.25  69.96kPa
L / B  1.20
hi  B / 4  0.4  3.2  1.28m

Tabelul H.3. NP 112-2014

Forma bazei fundaţiei


Dreptunghi
Raportul laturilor L/B
z/B Cerc
 10
1 2 3
1.2
a0
0,0 1,00 1.00 1.00 1.00 1,00 1,00
0,2 0,95 0.96 0.96 0.96 0,98 0,98
0,4 0,76 0.80 0.81 0.87 0,88 0,88
0,6 0,55 0.61 0.63 0.73 0,75 0,75
0,8 0,39 0.45 0.47 0.53 0,63 0,64
1,0 0,29 0.34 0.37 0.48 0,53 0,55
1,2 0,22 0.26 0.29 0.39 0,44 0,48
1,4 0,17 0.20 0.22 0.32 0,38 0,42
1,6 0,13 0.16 0.18 0.27 0,32 0,37
2,0 0,09 0.10 0.12 0.19 0,24 0,31
3,0 0,04 0.05 0.06 0.10 0,13 0,21
4,0 0,02 0.03 0.04 0.06 0,08 0,16
5,0 0,02 0.02 0.02 0.04 0,05 0,13
6,0 0,01 0.02 0.02 0.03 0,04 0,10
h1  0.75m h2  0.5m
z1 / B  0.75/ 3.2  0.23 z2 / B  1.25/ 3.2  0.39
z1  0  pnet  0.94 69.96  65.59kN / m2 z2  0  pnet  0.82 69.96  57.37kN / m2
1gz  1  z1 18.6 0.75 13.95kN / m2 gz2  1  h1   2  h2 18.6 0.75 18.5 0.5  23.2kN / m2
z1  pnet z1 z2
zmed
1   67.78kN / m2  0.21gz  2.79kN / m2 zmed
2   61.48kN / m2  0.2gz2  4.64kN / m2
2 2
Es,2  6500kN / m2 Es,2  6400kN / m2

h3  1.5m h4  1m
z3 / B  2.75/ 3.2  0.86 z4 / B  3.75/ 3.2 1.17
2
z3  0  pnet  0.44 69.96  30.78kN / m z 4  0  pnet  0.31 69.96  21.69kN / m2
gz3  i  hi 18.6 2.25 18.5 0.5  51.1kN / m2 gz4   i  hi 18.6 2.25 18.5 0.5 18.7 1  69.4kN / m2
 z 2   z3 z1  z2
zmed
3   44.08kN / m2  0.2 gz3  12.02kN / m2 zmed
4   26.24kN / m2  0.2 gz4  13.88kN / m2
2 2
Es,3  6200kN / m2 Es,4  6000kN / m2

h5  1.2m
z5 / B  4.95/ 3.2  1.55
z5  0  pnet  0.19 69.96 13.29kN / m2
gz5   i  hi 18.6 2.25 18.5 0.5 18.91 126.7kN / m2
 z 4  z 5
zmed
5   17.49kN / m2  0.2 gz5  17.66kN / m2
2
Es,5 12500kN / m2

zimed  hi 67.78 0.75 61.48 0.5 44.081.5 26.241 17.491.2


s 103  0.8  103  0.8 (     )  23mm  25mm
Esi 6500 6400 6200 6000 12500

Se verifică

4. Verificarea la starea limită ultimă SLU

Vd  Rd

10
4.1. Abordarea 1 - Gruparea 2 - A1'' '' M 2'' '' R1

Vd  Pd , s  G f  815  3.8  3.2  2.25  24.5 1.35  1390.4kN


M s  M d , s  H d , s  D f  805  156  2.25  1157kNm
M s 1157
eL , s    0.83m
Vd 1390
L'  L  eL , s  3.80  2  0.83  2.13m
B  B '  3.20m
A '  L ' B '  6.83m 2

4.1.1. Condiţii nedrenate


Rd  A' [(  2)cu ;d  bc  sc  ic  q ]

cu 35
cu , d    25kN / m 2
 c ,u 1.4
bc  1
3.20 Rd  6.83  [(  2)  25 1 1.3 1  38.37]  1403.5kN
sc  1  0.2( )  1.3
2.13
ic  1
q  38.37kN / m 2

Vd  1390.4kN  Rd  1403kN Se verifică

4.1.2. Condiţii drenate


Rd  A' [cd'  N c  bc  sc  ic  q ' N q  bq  sq  iq  0.5    B  N   b  s  i ]

11
c' 14
cd'    11.2kN / m 2
 c ,u 1.25
14
N q  e tan  ' tan 2 (45  d' / 2)  e tan(14) tan 2 (45 / 2)  3.24
1.25
N c  ( N q  1) c tg (d' )  (3.24  1)ctg (14 /1.25)  5.05
N  2( N q  1)tg  2( N q  1)tg ( d' / 2)  2(3.24  1)tg ((14 /1.25) / 2)  0.44
bq  b  (1    tg d' )2  1
bc  1
sq  1  ( B '/ L ') sin d'  1  (3.2 / 2.13) sin(14 /1.25)  1.24
s  1  0.3( B '/ L ')  1  0.3(3.2 / 2.13)  0.63
sc  ( sq  N q  1) / ( N q  1)  (1.24  3.24  1) / (3.24  1)  1.35
iq  [1  H / (V  A ' cd'  ctgd' )]m  [1  14.5 / (1120  6.83 11.2  ctg (11.2)]1.6  1
ic  iq  (1  iq ) / ( N ctgd' )  1
i  [1  H / (V  A ' cd'  ctgd' )]m 1  1
m  mL  [2  ( L '/ B ')] / [1  ( L '/ B ')]  [2  (3.2 / 2.13] / [1  (3.2 / 2.13)]  1.6
q '  38.37kN / m2
 '  20.96kN / m3

Rd  6.83[11.2  5.05 11.35 1  38.37  3.24 1 1.24 1  0.5  20.96  3.2  0.44 1  0.63 1]  1638.8kN

Vd  1390.4kN  Rd  1638.8kN Se verifică


12
2.2. Abordarea 3 - A1'' '' M 2'' '' R3

4.2.1. Condiţii nedrenate


Vd  Pd , s  G f  1120  3.8  3.2  2.25  24.5 1.35  1695.38kN
M s  M d , s  H d , s  D f  130  14.5  2.25  162.7 kNm
Ms 162.7
eL , s    0.1m
Vd 1695.38
L'  L  eL , s  3.80  2  0.1  3.6m
B  B '  3.20m
A '  L ' B '  11.54m 2

Rd  A' [(  2)cu ;d  bc  sc  ic  q ]


cu 35
cu , d    25kN / m 2
 c ,u 1.4
bc  1
3.20 Rd  11.54  [(  2)  25 1 1.17 1  38.37]  2172.32kN
sc  1  0.2( )  1.17
3.6
ic  1
q  38.37kN / m 2
Vd  1695.38kN  Rd  2172.7kN
Se verifică

4.2.2. Condiţii nedrenate

Rd  A' [cd'  N c  bc  sc  ic  q ' N q  bq  sq  iq  0.5    B  N  b  s  i ]

c' 14
cd'    11.2kN / m2
 c ,u 1.25
14
N q  e tan  ' tan 2 (45  d' / 2)  e tan(14) tan 2 (45 
/ 2)  3.24
1.25
Nc  ( N q  1) c tg (d' )  (3.24  1)ctg (14 /1.25)  5.05
N  2( N q  1)tg  2( N q  1)tg (d' / 2)  2(3.24  1)tg ((14 /1.25) / 2)  0.44
bq  b  (1    tgd' )2  1
bc  1
sq  1  ( B '/ L ') sin d'  1  (3.2 / 3.6)sin(14 /1.25)  1.17
s  1  0.3( B '/ L ')  1  0.3(3.2 / 3.6)  0.73
sc  ( sq  N q  1) / ( N q  1)  (1.17  3.24  1) / (3.24  1)  1.17
iq  [1  H / (V  A ' cd'  ctgd' )]m  [1  14.5 / (1120  11.54 11.2  ctg (11.2)]1.53  1
ic  iq  (1  iq ) / ( N ctg d' )  1
i  [1  H / (V  A ' cd'  ctgd' )]m 1  1
m  mL  [2  ( L '/ B ')] / [1  ( L '/ B ')]  [2  3.2 / 3.6] / [1  (3.2 / 3.6)]  1.53
q '  38.37 kN / m2
 '  20.96kN / m3

13
Rd  11.54[11.2  5.05 1 1.17 1  38.37  3.24 1 1.17 1  0.5  20.96  3.2  0.44 1  0.73 1]  2566.5kN

Vd  1695.38kN  Rd  2566.5kN Se verifică

5. Armarea cuzinetului din beton armat

 Eforturi de calcul:

VEd  815kN
M Ed  M d , s  H d , s  D f  805  156 1.25  1000kNm

 armarea cuzinetului

N'Ed

M'Ed
VEd

NEd MEd

P1
Pmed P2
P0

N Ed M Ed 815 1000  6
P2     2
 1307 kN / m 2
Ac Wc 1.6  1.9 1.6  1.9
N Ed M Ed 815 1000  6
P1     2
 770.7 kN / m 2
Ac Wc 1.6  1.9 1.6  1.9
2N
P2  0  pc ,1    1225.96 kN / m 2
lc M
3bc (  )
2 N
N Ed
Pmed   268.07 kN / m 2
Ac
P0  790 kN / m 2

lc
lst
bc bst
lx Pmed
ly

P0
P2

14
Pmed  l y2
268.07  0.625
My    83.77kNm
2 2
l2 l2 0.6752 0.6752
M x  bc ( P0  x  ( pc ,1  P0 )  x )  1.6(790   (1225.96  790)  )  393.89kNm
2 3 2 3
 Se va efectua armarea considerând o secţiune de dimensiuni (hcx1m).

hc  95cm
d c  95  5  90cm
zc  0.9d c  0.9  90  0.81cm
Mx 393.89 106
Asx,nec    1118mm 2
zc f yd 810  435
My 83.77 106
Asy,nec    237.7 mm 2
zc f yd 810  435

 Prevederi constructive:
min  10mm
100mm  s  250mm
Propun armare pe direcţia x 6  1 6 /m , şi pe direcţia y 4  1 0 /m

6. Bibliografie

- Notiţe seminar;

- Normativ SR EN 1997-1 - Proiectare Geotehnică- partea generală;

- NP 112-2014 - Normativ privind proiectarea fundaţiilor de suprafaţă

- Ghid de proiectare Geotehnica.

15