Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR

CATEDRA

REFERAT LA INVESTIGATII HIDRODINAMICE


Coordonator: Prof, Dr,

Student: Luong Van Sinh

Specializare: Foraj

Anul: IV

APLICATIA 1
Luong Van Sinh referat la Investigatii

La o sonda care exploateaza un zacamant de petrol s-au masurat in


regim stationar de miscare, valorile debitului si presiunii dinamice prezentate
in tabelul 1, cunoscandu-se:

h 18 0,5 n 27
- Grosimea efectiva a stratului productiv m
rc 200 n 218
- Raza zonei de influenta a sondei m
rs 0,1
- Raza sondei m
t 1 0,1n 2,8
- Vascozitate dinamica cP
b 1, 25
- Factorul de volum al petrolului

Sonda penetreaza numai 50% din grosimea stratului productiv este


perforata cu 10 gloante/m cu diametru de 11 mm, sa se determine:

- Indicele de productivitate
- Capacitate de curgere a stratului
- Permeabilitatea efectiva a acestuia?

Tabelul 1

Presiune
Nr Debitul p=pc-pd
dinamica
- m3/zi bar Bar
1 25 196,4 1,3
2 40 195,6 2,1
3 50 194,9 2,8
4 60 194,2 3,5
5 71 193,6 4,1
6 79 193 4,7

Rezolvare

2 kh( pc pd )
Q
r
t b( s ln c )
rs
Din ecuatia de curgere

Q1 pc pd 1

Q2 pc pd 2
Rezulta

2
Luong Van Sinh referat la Investigatii

Presiune statica este

Q1
pd 1 pd 2 196, 4 25 195, 6
Q2 40
pc 197, 7
Q1 25
1 1
Q2 40
bar

Indicele de productivitate

Q 79 m3 4 m
3
IP tan 16,81 1,945 10
p 4, 7 zi bar s bar

Factorul skin

s sh s p 11, 2

sh 1, 2

h 0,5 s p 10
rezulta

rc
Qt b( s ln )
rs
kh 20, 46
2
Produsul kh: Dm

Decipermeabilitatea efectiva a stratului productiv

kh 20, 46
k 0, 758 D 758mD
h 27

3
Luong Van Sinh referat la Investigatii

APLICATIA 2

La o sonda care exploateaza un zacamant de titei in jurul caruia au fost


asigurate conditii stationare de miscare, au fost masurate valorile debitelor si
ale lui pd conform datelor din tabel 2

Cunoscandu-se :

pc 180
- Presiune statica bar
h 20 0,5 n 29
- Grosimea stratului productiv m
rs 0,1
- Raza sondei m
d 400 0,5n 409
- Distanta dintre 2 sonde vecine m
t 2 0,1 n 3,8
- Vascozitate dinamica cP
b 1, 2
- Factorul de volum al petrolului
820
- Densitatea titeiului kg/m3

Se cer sa se determine :

- Indicele de productivitate
- Capacitate de curgere a stratului
- Permeabilitatea efectiva a acestuia
- Factorul inertial (ne-Darcy) ?

Tabelul 2

Presiune
Nr Debitul p=pc-pd p/Q
dinamica
- m3/zi bar bar bar.zi/m3
1 20 158 22 1,1
2 30 144 36 1,2
3 40 128 52 1,3

4
Luong Van Sinh referat la Investigatii

4 50 110 70 1,4
5 60 90 90 1,5

Rezolvare

Se reprezinta datelor de cercetare in diagrama indicatoare Q=f(p)


conduce la la concluzia ca miscarea in jurul sondei este neliniara

In aceasta situatie aceleasi date de cercetare sunt reprezentate intr-o


diagrama Q=f(p/Q), reiesind o variatie liniara, de panta
1, 5 1,1
B tan 0, 01
60 20 A 0,9
3 2
bar/(m /zi) si ordonata la origine bar.zi/m3

70

60

50

40
debitul, m3/zi
30

20

10

0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

diferenta de presiune, bar

Diagrama indicatoare

5
Luong Van Sinh referat la Investigatii

1.6
1.4
1.2
1

p/Q, bar.zi/m3 0.8


0.6
0.4
0.2
0
0 10 20 30 40 50 60 70

debitul, m3/zi

Diagrama indicatoare liniarizata

Cu aceste valori se determina indicele de productivitate

1 1
IP 1,111
A 0,9
m3/(zi.bar)

Capacitate de curgere a stratului productiv

rc 204,5
t b ln3,8 103 1,
2 ln
rs 0,1
kh 0, 711012
2 A 2 0,9 10 86400
5

m2.m=0,71 Dm

Permeabilitate efectiva a stratului productiv

kh 0, 71
k 0, 0245 D 24,5mD
h 29

Factorul inertial

4 2 h2 rs 4 2 292 0,1
D B 0, 01 10
10 86400
2 225 10
30, 17

820
m-1

6
Luong Van Sinh referat la Investigatii

APLICATIA 3

O sonda extractiva de gaze a fost cercetata in regim stationar de


miscare, valorile debitului si presiunii fiind date in tabelul 3.

Cunoscandu- se :

pc 130 n 148
- Presiune statica bar
h 20 0,5 n 29
- Grosimea stratului productiv m
rs 0,1
- Raza sondei m
d 1000
- Distanta dintre 2 sonde vecine m

7
Luong Van Sinh referat la Investigatii

t z 40 0,1n 41,8
o
- Temperatura de zacamant C=107,2 oF

- Densitatea relativa a gazelor fata de era

Se cer sa se determine:

- Indicele de productivitate
- Capacitate de curgere si permeabilitate medie a stratului din zona
de influenta a sondei ?

Tabelul 3

Presiune
Nr Debitul pc2-pd2
dinamica
- m3/zi bar bar2
1 20000 142,1 1712
2 40000 135,9 3435
3 50000 132,7 4295
4 60000 129,4 5160
5 70000 126,1 6003
6 80000 122,4 6922

Rezolvare

Diagrama indicatoare Q=f(pc2-pd2) construita pe baza datelor de


cercetare, arata existenta unui regim liniar de filtrare in jurul sondei. Panta
geometrica a dreptei prezinta indicele de productivitate IP

Q 40000
IP tan 11, 645
p pd
2
c
2
3435
m3/(zi.bar2) = 134,78.10-6 m3/
(s.bar2)

Valorile presiunii si temperaturii reduse

p 148 T 314, 95
pr 3, 23 Tr 1, 65
pc 45,8 Tc 190,5

8
Luong Van Sinh referat la Investigatii

Si permite evaluarea din diagramele de corelatie a factorului de abatere de


legea gazelor perfete Z=0,875, vascozitatea dinamica a gazelor si ratia de

1, 4
1
vascozitate (anexa).

Din ratia de vascozitate se deduce vascozitate dinamica a gazelor la


temperatura si presiune de zacamant.


1 0, 0112 1, 4 0, 01568
1
cP

Cu aceste valori se poate calcula capacitate de curgere a stratului


productiv

rc 500
ZTp0 ln 0, 01568 103 0,875 314,95
105 ln
rs 0,1
kh IP 134, 78 1016 15
57,81
T0 273,15
m2.
m

Permeabilitatea efectiva pentru gaze

kh 57,81
k 1, 993
h 29
mD

90000
80000
70000
60000
50000
Qg, m3/zi 40000

30000
20000
10000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

pc2-pd2, bar2

9
Luong Van Sinh referat la Investigatii

Diagrama indicatoare

APLICATIA 4

O sonda care exploateaza um zacamant de gaze (99% CH4) a fost


cercetata in stationar de miscare.

Valorile debitului si presiunii dinamice ingeristrate conform


metodologiei de cercetare in 3 punte stabilizate, sunt date in tabelul 4.

Cunoscandu se:

pd pd n
Presiune dinamica bar

h 24 0,5n 33
Grosimea efectiva a orizotului productiv m

d 1000
Distanta dintre sonde m

rs 0,1
Raza sondei m

pc 100 n 118
Presiune medie de zacamant bar

Ts 35 0,1n 36,8
o
Temperatura de zacamant C

0 0, 647
Densitatea gazelor kg/m3

Se cer as se determine:

- Indicele de productivitate
- Capacitate de curgere a stratului
- Permeabilitate efectiva pentru gaze
- Factorul inertial(ne-Darcy)

Rezolvare

Tabelul 4.

N Q pd pc2 pd2 p2/Q Q2

10
Luong Van Sinh referat la Investigatii

r
- m3/zi bar bar2 bar2zi/ m6/zi2
m3
1 400.635 0.00740 2928974
54120 116.29 9 3 400
2 0.00770 2.2496E+
149986 113 1155 1 10
3 0.00868 6.766E+1
260115 108 2260 8 0
3815.63 0.02379 9.3085E+
464221 6 2 10

Se construieste diagrama indicatoare Q=f(pc2 pd2)

2500

2000

1500
d(p^2), bar^2
1000

500

0
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
Q, m3/zi

Diagrama indicatoare

Din diagrama rezulta ca in jurul sondei exista o miscare neliniara, si din


aceasta cauza se reprezinta grafic Q=f(p2/Q)

11
Luong Van Sinh referat la Investigatii

0.01

0.01

0.01

d(p^2)/Q, bar2zi/m3
0.01

0.01

0.01
0 100000 200000 300000

Q, m3/zi

Deoarece punctele nu se inscriu pe o dreapta, este necesar folosirea micilor


patrate pentru determinarea ordonatei la origine A si a pantei B.

n
p 2 n n n


i 1

Q
i i
Q 2
Q pi2
0, 023792
1010 3815, 636
i i 1 i 1 i 1
A 6,9546 103
n
n

2
3 9,3085 10
10
4642212

n Qi2 Qi
i 1 i 1

bar2zi/m3

n n n
p 2
n pi2 Qi
i 1 i 1 i 1 Q i 3 3815, 636 464221 0, 023792
B 6,3080 109
n
n

2
3 9,3085 10
10
464221 2

n Qi2 Q i
i 1 i 1
bar2zi2/m6

Indicele de productivitate

1 1
IP 143, 789
A 6,9546 10 3
m3/( bar2zi)

Temperatua si presiune pseudoreduse

12
Luong Van Sinh referat la Investigatii

T 308
Tpr 1, 62
Tpc 190,5
p 100
p pr 2,18
p pc 45,8
rezulta Z=0,85

Capacitate de curgere a stratului

rc 500
Zp0 ln 0, 01418
1, 033 ln
rs 0,1
kh 56,18
A
104
D.cm

Rezulta permeabilitatea efactiva pentru gaze

kh 56,18 10 2
k 0, 017D 17mD
h 33

Din panta B rezulta factorul inertial

2 2 h 2 rs 2 2
2

0,1
D B ,3080
9 1010 86400
10 2 1, 78
1010
0 Zp0 0, 647 0,85 1,
033 10
5

m-1

Cercetarea sondelor la inchidere


APLICATIA 5

O sonda extractiva de titei a fost inchisa pentru cercetare, obtinandu


se datele prezentate in tabelul 5.

N 22716 0,5n 22725


Cumulativul de titei m3

Q 40 0,1n 41,8
Debitul m3/zi

h 21 0, 5n 30
Grosimea stratului productiv m

13
Luong Van Sinh referat la Investigatii

0,8
Vascozitatea dinamica cP

b 1,136
Factorul de volum

t 250 106
Factorul de compresibilitate al titeiului bar-1

0 849
Densitatea titeiului kg/m3

m 0, 039
Porozitatea stratului productiv

rs 6
Raza sondei cm

di 21/ 2
Diametrul tevilor de extratie = 6.35cm

Si faptul ca sonda este aplasata in centrul unui patrat cu laturile


impermeabile egale cu 805 m se cer sa se determine parametrii fizici si
hidrodinamici ai stratului productiv?

Rezolvare

Calculul timpului aparent de productie

N 22725
t 13048
Q 41,8 24
h

Se reprezinta graficul log(pt pt=0)=f(logt)

Din graficul rezulta ca ultimul punct de pe portiune dreapta are abscisa


log(t)= - 0.301si se translateaza spre dreapta cu un ciclu si jumatate
rezulta

y 0,301 1,5 1,199

Timpul corespunzator prezentei efectului de inmgazinare

t 10 y 101,199 15,81
h

14
Luong Van Sinh referat la Investigatii

Tabelul 5.

pt - (t+ t)/ log(pt -


Nr t pt log(t)
pt=0 t pt=0)
- h bar bar
240.
1 0 0 - - -
4
-
0.1 250. 86987.6
2 9.9 0.823908 0.995635
5 3 7
74
253.
3 0.2 12.9 65241 -0.69897 1.11059
3
-
258. 43494.3
4 0.3 18.1 0.522878 1.257679
5 3
75
-
5 0.4 263 22.6 32621 0.397940 1.354108
01
266.
6 0.5 26.2 26097 -0.30103 1.418301
6
279.
7 1 38.7 13049 0 1.587711
1
289. 0.301029
8 2 48.7 6525 1.687529
1 996
293. 0.602059
9 4 53.4 3263 1.727541
8 991
295. 2175.66 0.778151
10 6 54.8 1.738781
2 7 25
295. 0.845098
11 7 55.1 1865 1.741152
5 04
295. 0.903089
12 8 55.5 1632 1.744293
9 987
296. 1088.33 1.079181
13 12 56.4 1.751279
8 3 246
297. 1.204119
14 16 57.1 816.5 1.756636
5 983
297. 1.301029
15 20 57.5 653.4 1.759668
9 996
298. 544.666 1.380211
16 24 57.8 1.761928
2 7 242
298. 435.933 1.477121
17 30 58.4 1.766413
8 3 255

15
Luong Van Sinh referat la Investigatii

299. 1.602059
18 40 58.8 327.2 1.769377
2 991
299. 1.698970
19 50 59 261.96 1.770852
4 004
299. 218.466 1.778151
20 60 59.2 1.772322
6 7 25
299. 182.222 1.857332
21 72 59.4 1.773786
8 2 496

2
1.8
1.6
1.4
1.2

log(pdt-p0) 1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

log(dt)

10y 101,41830,9956
i 5, 06
x 0,301 0.8239
Panta portiunii liniare bar/ciclu

pt 1h 101,72 140, 4 292,88


Presiune la o ora dupa inchidere bar

p* 302 2 5, 06 312,12
Din curba de refacere a presiunii rezulta bar

16
Luong Van Sinh referat la Investigatii

320

300

280

p(dt), bar 260

240

220

200
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

log((t+dt)/dt)

Curba de refacere a presiunii

Determinarea capacitatii de curgere

3
2,3Qb 2,3 41,8 0,8 10
kh 15, 9
4 i 4 5, 06
86400
Dcm

Determinarea permeabilitatii efective pentru titei

kh 15, 9 102
k 0, 0053D 5,3mD
h 30

Determinarea factorului de sonda

pt 1h pt 0 k
s 1,151 lg 0,351
i mt rs2
292,88 240, 4 5,3 10 15
1,151 lg 11 3
0,351 10, 07
5, 06 0, 039 250 10
10 0, 06
0,8 2

Calculul caderii suplimentare de presiune datorita factorului de sonda

ps 0,87 si 0,87 13, 63


5, 06 44,31
bar

17
Luong Van Sinh referat la Investigatii

Determinarea indecelui real de productivitate


Q 41,8
IP r * 0, 583
p pt 0 312,12 240, 4
m3/(zi.bar)
Indicele specific de productivitate
IP r 0,583
IPS r 0, 0194
h 30
m3/(zi.bar.m)
Indicele ideal de productivitate
Q 41,8
IP i * 1,525
p pt 0 ps 312,12 240, 4 44,31
m3/(zi.bar)

Ratia de productivitate
IP r p 0,583
RP 1 * s 0,382
IP i p pt 0 1,525

APLICATIA 6

18
Luong Van Sinh referat la Investigatii

O sonda extractiva de titei a fost inchisa pentru cercetare. Datele


obtinute sunt trecute in tabelul 6. Sonda a fost forata directional si strapunge
stratul productiv sub un unghi de 30o fata de verticala. Sonda este echipata
cu coloana de exploatare de 5 in si este perforata cu 10 gloante pe m liniar,
diametru de 10 mm.

Cunoscandu se:

Q 778 0,5n 787


Debitul m3/zi

t 310 0,1n 311,8


Timpul aparent de productie h

h 16 0,1n 17,8
Grosimea stratului productiv m

0, 2
Vascozitatea dinamica cP

b 1,55
Factorul de volum

t 332 106
Factorul de compresibilitate al titeiului bar-1

Se cer as se determine parametrii fizici si hidrodinamici ai stratului din zona


de influenta a sondei.

Rezolvare

Se reprezinta curba de variatie a presiunii in funtie de timp log(pt -


pt=0)=log(t) si rezulta

19
Luong Van Sinh referat la Investigatii

1.5

lg(pdt-p0) 1

0.5

0
-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
lg(dt)

Viteza de variatie a presiunii

Tabelul 6

pt - (t+ t)/ log(pt -


Nr t pt log(t)
pt=0 t pt=0)
- h bar bar - - -
187.
1 0 0 - - -
8
207.
2 0.1 20.1 3119 -1 1.303196
9
214.
3 0.21 26.7 1485.762 -0.67778 1.426511
5
4 0.31 220 32.2 1006.806 -0.50864 1.507856
5 0.52 221 33.2 600.6154 -0.284 1.521138
221.
6 0.63 33.7 495.9206 -0.20066 1.52763
5
7 0.84 222 34.2 372.1905 -0.07572 1.534026
222.
8 0.94 34.4 332.7021 -0.02687 1.536558
2
222. 0.13353
9 1.36 34.7 230.2647 1.540329
5 9
222. 0.29885
10 1.99 35 157.6834 1.544068
8 3
223. 0.39967
11 2.51 35.3 125.2231 1.547775
1 4
12 4.08 223. 35.9 77.42157 0.61066 1.555094

20
Luong Van Sinh referat la Investigatii

7
224. 0.84571
13 7.01 36.7 45.47932 1.564666
5 8
224. 0.95424
14 9 37 35.64444 1.568202
8 3
16.0 225. 1.20466
15 37.6 20.46317 1.575188
2 4 3
225.
16 20 37.8 16.59 1.30103 1.577492
6

10y 101,5078561,303196
i 3, 26
x 50864 1
Din diagrama rezulta bar/ciclu

pi 229, 2
bar

pt 1h 222
bar

Capacitate de curgere
3
2,3Qb 2,3 0, 2 10
kh 158,5
4 i 4 86400
D.cm
Determinarea permeabilitatii efective pentru titei

kh 158,5 102
k 0, 089D 89mD
h 17,8

Determinarea factorului de sonda

pt 1h pt 0 k
s 1,151 lg 0,351
i mt rs2

222 187,8 89 1015
1,151 lg 11 3
0,351 8, 768
3, 26 0,10 332 10
2 10 0,
0, 0635 2

Calculul caderii suplimentare de presiune datorita factorului de sonda

ps 0,87 si 0,87 8, 768


3, 26 24,87
bar

21
Luong Van Sinh referat la Investigatii

Determinarea indecelui real de productivitate


Q 787
IP r * 19, 01
p pt 0 229, 2 187,8
m3/(zi.bar)
Indicele specific de productivitate
IP r 19, 01
IPS r 1, 07
h 17,8
m3/(zi.bar.m)
Indicele ideal de productivitate
Q 787
IP i * 47, 61
p pt 0 ps 229, 2 187,8 24,87
m3/(zi.bar)

Ratia de productivitate
IP r p 19, 01
RP 1 * s 0, 40
IP i p pt 0 47, 61

s0 0, 7
Factorul de sonda datorita incilnarii sondelor

s p 9,1
Factorul de sonda datorita modul de deschidere

sb s s p s0 8, 768 9,1 0, 7 0,368


Factorul de sonda datorita blocajului >0

Indica un blocaj mic in jurul sondei.

Caderile suplimentare de presiune datorata imperfectiunii dupa modul de


deschidere

ps p 0,87 s p i 0,87 3, 26 25,81


bar

Caderile suplimentare de presiune datorata blocajului

psb 0,87 sb i 0,87


3, 26 1, 04
bar

Cercetarea sondelor la deschidere

22
Luong Van Sinh referat la Investigatii

APLICATIA 7

Datele din primele coloane ale tabelului de mai jos sunt obtinute in
urma cercetarii la deschidere a unei sonde ce exploateaza un zacamant de
petrol a carui presiune initiala a fost de 300 bar.

Cunoscand:

Q 39, 7 0,5n 48, 7


- Debitul constant al sondei m3/zi

0,8 0,1n 2, 6
- vascozitate dinamica a titeiului cP

b 1,136
- Factorul de volum al titeiului

h 21 0, 5n 30
- Grosimea stratului productiv m

t 250 106
- Factorul de compresibilitate al titeiului bar-1

m 0, 039
- Porozitatea stratului productiv

rs 6
- Raza sondei cm

S ai 0, 25
- saturatia in apa intrestitiala

Sa se determine parametrii fizici si hidrodinamici ai stratului din zona de


influenta a sondei

Rezolvare

Se reprezinta grafic functie log(p)=f(log(t))

23
Luong Van Sinh referat la Investigatii

Efect de inmagazinare
1.85
1.80
1.75
logp 1.70

1.65
1.60
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00
logt

Din diagrama rezulta ca la timpi mici dreapta nu are panta unitara ceace
insemna ca efectul de inmagazinare la deschidere dureaza sub 1,94 ore.

Se reprezinta grafic functie pd=f(logt)

Declinul de presiune
255.0
250.0
245.0
240.0
pd, bar 235.0

230.0
225.0
220.0
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

logt

Din curba de declin rezulta ca panta portiunii drepte este

p 238,3 243
i 4,95
log(t ) 2,11 1,16
bar/ciclu

pt 1 238,3 2,11 ( 4,95) 248, 74


Presiune la t=1 ora bar

24
Luong Van Sinh referat la Investigatii

a) Capacitate de curgere a stratului


2,3Qt b 2,3 48, 7 10
6 2, 6 1,136

kh 61,557
4 i 4 4,95 86400

b) Permeabilitate efectiva pentru titei


kh 61,557
k 0, 0205 D 20,5mD
h 3000

c) Factorul de sonda

pt 1h pt 0 k
s 1,151 lg 0,351
i mt rs2

248, 7 300 20,5 10 15
1,151 lg 11 3
0,351 8, 71
4,95 0, 039 250 10
6 10 0,
2, 0635 2

d) Caderea suplimentara de presiune

ps 0,87 si 0,87 8, 71 4, 95 37,51


bar

e) Determinarea ratiei de productivitate


IP r ps 37,51
RP 1 1 0, 268
IP i pi pt 1ora 300 248, 74

f) Se determina volumul de pori al zonei de influenta de sonda


Se reprezinta curba p=f(t) pentru perioada semistationara

25
Luong Van Sinh referat la Investigatii

Curba de declin a presiunii perioada semistationara


260.0

255.0

250.0

presiune, bar 245.0


240.0

235.0

230.0
0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00

timp, h

Portiunea dreapta are panta


p 233,3 238,3
i1 0, 015
t 460 128
bar/ora
Volumul de pori care sunt influentati de sonda
Q b
48, 7 1,136
3600
Vp 6
307351
2 i1 | 2 250
10 0,
015 86400
m3
g) Rezerva de titei din zona influentata de sonda

N V p St 307351
m3

h) Timpul duratei regimului nestationar de miscare


Vp 307351
rc 289
h m 30
0,039
Raza zonei de influenta m
k t N
tad 0,1
m rc2

rezulta
3
tad m rc2 0,1 0, 039 10 1011 2892
tN 103281s 28, 69h
k 20,5 1015

i) Timpul la care incepe perioada semistationara

26
Luong Van Sinh referat la Investigatii

3
tad m rc2 0, 3 0, 039 10 1011 2892
tss 309842s 86, 07h
k 20,5 1015

27