Sunteți pe pagina 1din 56

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIEȘTI

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR

EXTRACȚIA PETROLULUI
-PROIECT-

Coordonator : Conf. univ. dr. ing. Mariea Marcu

Student: Cristina-Florentina Petre

Specializarea : Ingineria Perolului și Gazelor

Anul IV, grupa 20115

2019

1
Cuprins

Capitolul 1: Proiectarea regimului de funcționare a unei sonde în gas-lift continuu (erupție


artificială)

1.1.Trasarea curbei de comportare a stratului la timpul present


1.2.Trasarea curbelor IPR de prevedere
1.3.Trasarea curbelor gradient de deasupra punctului de injecție
1.4.Variația presiunii gazelor în spațiul inelar
1.5.Determinarea coordonatelor punctelor de injecție

2
1.1 Trasarea curbei de comportare a stratului (IPR)

Reprezentarea grafică a debitului sondei în funcție de presiunea dinamică de fund,


Q=f(pd), caracterizează curgerea prin zăcământ și poartă denumirea de curbă de comportare a
stratului. În literatura de specialitate, ea este cunoscută sub denumirea de curba IPR (Inflow
Performance Relationship) .

Aceasta se poate obține în două moduri :

 pe baza a două etalonări successive ale sondei și măsurarea concomitentă a presiunilor


dinamice de fund corespunzătoare;
 pe baza unei singure etalonări a sondei și măsurarea presiunii dinamice de fund și a
presiunii de zăcământ.

Curbele de comportare ale stratului sunt necesare pentru evaluarea capacității productive
a unei sonde și stau la baza optimizării regimului de funcționare al sondelor de extractive a
petrolului pe baza corelației de funcționare strat-sondă.

Debitul unei sonde are următoarea expresie generală :

Q=IP(pc-pd) = IP∙∆p,

Q- debitul sondei

IP- indicele de productivitate

pc- presiunea pe conturul de alimentare

pd- presiunea dinamică de fund

Dacă se reprezintă grafic Q=f(pd), în condițiile curgerii monofazice (presiunea pe întregul


zăcământ e mai mare decât presiunea de saturație), se obține o dreaptă de pantă egală cu tgα=IP
(figura 1)

3
Figura 1: Curba de comportare a stratului pentru curgerea monofazică

Pentru trasarea curbei de comportare a stratului este necesară determinarea presiunii de


saturație cu ajutorul relației lui Standing:
0,83 −3 ∙𝑡
𝑅𝐺𝑇 10(0,0288+1,62∙10 𝑓)
psat = 5,272 ∙ ( ) ∙ (1,768−1,643∙𝛿𝑟𝑡)
;
𝛿𝑟𝑔
10 𝛿𝑟𝑡

−3 ∙96)
55,55 0,83 10(0,0288+1,62∙10
psat = 5,272 ∙ ( 0,65 ) ∙ (1,768−1,643∙0,85) = 118,7 bara ,
10 0,85

psat [bar]= psat[bara]-1

psat=118,7-1=117,7 bar

unde:

- RGT (rația gaze-țiței) ;


𝑄𝑔 4000 𝑚𝑁3
𝑅𝐺𝑇 = = = 55,55 3 ;
𝑄𝑡 72,8 𝑚
- Qt (debitul de țiței) : 𝑄𝑡 = 𝑄𝑙 ∙ (1 − 𝑖) = 80 ∙ (1 − 0,10) = 72 𝑚3 /𝑧𝑖 ;
- tf (temperatura de zăcământ): 𝑡𝑓 = 𝑡𝑠 + 0,03 ∙ 𝐻 = 15 + 0,03 ∙ 2700 = 960 𝐶 ;
- ẟrt (densitatea relativă a țițeiului):
𝜌𝑡 850
𝛿𝑟𝑡 = = = 0,85;
1000 1000

4
După calculul presiunii de saturație, se compară valoarea acesteia cu presiunea
dinamică de fund și cu presiunea statică. În urma acestei comparații pot rezulta
următoarele situații :
p >p
1. p c > psat }, curgerea este omogenă;
d sat

p >p
2. p c < psat }, curgerea este combinată;
d sat

p <p
3. p c < psat }, curgerea este eterogenă;
d sat

În cazul de față, psat=117,7 bar, valoare pe care comparând-o cu pc=115 bar și cu pd=80
p <p
bar, se observă că : p c < psat , așadar, curgerea este eterogenă (bifazică) .
d sat

În condițiile curgerii eterogene, există mai multe metode de determinare a curbei IPR:

- metoda lui Vogel, pentru i<20% și Ec=1 ;


- metoda lui Standing, pentru i<20% si 𝐸𝑐 ≠ 1 ;
- metoda lui Wiggins, pentru 𝑖 ≠ 20% ;

Având în vedere că procentul de impurități cu care produce sonda este i= 10% ,iar
eficiența curgerii este Ec=0,6 , pentru trasarea curbei IPR se va folosi metoda lui Standing.
Eficiența curgerii reprezintă raportul dintre indicele de productivitate real și indicele de
productivitate ideal al sondei și se determină din cercetarea sondei, putând furniza
informații cu privire la valoarea factorului de Skin la un moment dat.

Eficiența curgerii poate avea valori:

 subunitare în cazul în care zona din vecinătatea găurii de sondă este contaminate
(factor Skin pozitiv);
 supraunitare în cazul în care se realizează o operație reușită de stimulare a găurii
de sondă (factor Skin negativ).

Metoda Standing are următoarea formulă generală:

Qt p p
= Ec(1 − pd )[1,8 − 0,8Ec(1 − pd )]
Qtmax c c

Cu ajutorul datelor inițiale de proiect se calculează debitul maxim de țiței, Qtmax :

5
80 80 80
= 0,6(1 − 115)[1,8 − 0,8 ∙ 0,6(1 − 115)]
Qtmax

Qtmax=264,88 m3/zi
Valorile debitelor calculate în funcție de presiunea dinamică de fund cu pasul de 10 bar
sunt trecute în tabelul de mai jos :
Pd Q
bar m3/zi
0 209,7882
10 197,6025
20 184,2632
30 169,7702
40 154,1235
50 137,3231
60 119,3691
70 100,2614
80 80
90 58,58495
100 36,01622
110 12,29383
115 0

Tabelul 1: Valorile debitului sondei în funcție de pesiunea dinamică de fund


Curba de comportare a stratului, IPR, se obține reprezentând debitul sondei în funcție de
presiunea dinamică de fund astfel:

Figura 2: Curba actuală de comportare a stratului

6
1.2 Trasarea curbelor IPR de prevedere

Pentru determinarea curbelor IPR de prevedere, se consideră mai multe valori ale
eficienței curgerii după cum urmează : Ecv1= 0,4 ; Ecv2=0,7; Ecv3=0,8; Ecv4=1.

De asemenea, se consideră debitul maxim determinat de la etalonarea sondei la timpul


prezent , se dau valori lui pd de la 0 până la pc cu pas de 10 bar și se determină debitul sondei la
timpul viitor (Qv1, Qv2, Qv3,Qv4) din relația lui Standing de la etapa 1.1. După aceea, se reprezintă
grafic curbele IPR de la timpul prezent și de la timpul viitor pe aceeași diagramă (figura 3).
Qt p p
= Ec(1 − pd )[1,8 − 0,8Ec(1 − pd )]
Qtmax c c

p p
Qv1 = Qtmax ∙ {Ec(1 − pd )[1,8 − 0,8Ec(1 − pd )]}
c c

Pentru pd=10 bar :


10 10
Qv1 = 264,88 ∙ {0,4(1 − 115)[1,8 − 0,8 ∙ 0,4(1 − 115)]}

Qv1=145,8675 m3/zi
10 10
Qv2 = 264,88 ∙ {0,7(1 − 115)[1,8 − 0,8 ∙ 0,7(1 − 115)]}

Qv2 =218,1703 m3/zi


10 10
Qv3 = 264,88 ∙ {0,8(1 − 115)[1,8 − 0,8 ∙ 0,8(1 − 115)]}

Qv3 =235,205 m3/zi


10 10
Qv4 = 264,88 ∙ {1(1 − 115)[1,8 − 0,8 ∙ 1(1 − 115)]}

Qv4 =258,6751 m3/zi

Qv1 Qv2 Qv3 Qv4

7
m3/zi m3/zi m3/zi m3/zi
156,8114 229,9194 245,8124 264,8841
145,8675 218,1703 235,205 258,6751
134,4109 204,851 222,5467 249,2614
122,4415 189,9614 207,8374 236,6431
109,9594 173,5016 191,0771 220,8202
96,9646 155,4714 172,2658 201,7926
83,45701 135,871 151,4035 179,5604
69,43668 114,7003 128,4903 154,1235
54,90361 91,95934 103,5261 125,4819
39,85779 67,64809 76,51094 93,63577
24,29923 41,76656 47,44479 58,58495
8,22793 14,31476 16,32768 20,32948
0 0 0 0

Tabelul 2: Debitele de la timpul viitor în funcție de presiunea dinamică de fund

140

120

100
Q
80
pd,bar

Qv1
60
Qv2
40 Qv3

20 Qv4

0
0 50 100 150 200 250 300
Qv,m³/zi

Figura 3: Curbele de comportare ale stratului la timpul present și la timpul viitor pe aceeași
diagram

8
1.3 Trasarea curbelor gradient de deasupra punctelor de injectie

Trasarea curbelor gradient se va realiza cu ajutorul metodei Hagedorn-Brown. Se aleg


patru debite de lichid, QL1, QL2, QL3,QL4 care să aparțină intevalului [Q ; Qmax] calculate
în subcapitolul “1.1 Trasarea curbelor IPR” .

În cazul de față, unde Qinj= 50 000 m3N, se aleg debitele de lichid după următorul
algoritm:

QL1=QL2-5

QL2=Qinj/1000

QL3=QL2+5

QL4=QL3+5

Astfel, rezultă următoarele debite care aparțin intervalului menționat de la curba IPR
prezentă :

QL1= 45 m3/zi ;

QL2=50 m3/zi ;

QL3=55 m3/zi ;

QL4=60 m3/zi.

Se calculează rația gaze-lichid proprie, RGLp, și rația de apă, Ra, pe baza datelor ințiale,
de la etalonarea sondei :

𝑄𝑔 3000 3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑝 = = = 37,5 𝑚𝑁 𝑚 ;
𝑄𝑙 80

𝑄𝑎 8
𝑅𝑎 = = = 0,111 ;
𝑄𝑡 72

9
Plecând de la valorile celor trei debite, se calculează rația gaze-lichid de injecție, RGLinj,
rația gaze-lichid totală, RGLT, și rația gaze-țiței totală, RGTT.

𝑄𝑖𝑛𝑗
𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗 = ;
𝑄𝐿

𝑅𝐺𝐿𝑇 = 𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗 + 𝑅𝐺𝐿𝑝 ;

𝑅𝐺𝑇𝑇 = 𝑅𝐺𝐿𝑇 ∙ (1 + 𝑅𝑎 ) ;

𝑄𝑖𝑛𝑗 50 000 3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗1 = = = 1111,11 𝑚𝑁 𝑚 ;
𝑄𝐿1 45

𝑄𝑖𝑛𝑗 50 000 3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗2 = = = 1000 𝑚𝑁 𝑚 ;
𝑄𝐿2 50

𝑄𝑖𝑛𝑗 50 000 3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗3 = = = 909,09 𝑚𝑁 𝑚 ;
𝑄𝐿3 55

𝑄𝑖𝑛𝑗 50 000 3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗3 = = = 833,33 𝑚𝑁 𝑚 ;
𝑄𝐿3 60

3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑇1 = 𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗1 + 𝑅𝐺𝐿𝑝 = 1111,11 + 37,5 = 1148,61 𝑚𝑁 𝑚 ;
3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑇2 = 𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗2 + 𝑅𝐺𝐿𝑝 = 1000 + 37,5 = 1037,5 𝑚𝑁 𝑚 ;
3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑇3 = 𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗3 + 𝑅𝐺𝐿𝑝 = 909,09 + 37,5 = 946,59 𝑚𝑁 𝑚 ;
3⁄ 3
𝑅𝐺𝐿𝑇4 = 𝑅𝐺𝐿𝑖𝑛𝑗4 + 𝑅𝐺𝐿𝑝 = 833,33 + 37,5 = 870,83 𝑚𝑁 𝑚
3⁄ 3
𝑅𝐺𝑇𝑇1 = 𝑅𝐺𝐿𝑇1 ∙ (1 + 𝑅𝑎 ) = 1148,61 ∙ (1 + 0,1111) = 1276,23 𝑚𝑁 𝑚 ;
3⁄ 3
𝑅𝐺𝑇𝑇2 = 𝑅𝐺𝐿𝑇2 ∙ (1 + 𝑅𝑎 ) = 1037,5 ∙ (1 + 0,1111) = 1152,77 𝑚𝑁 𝑚 ;
3⁄ 3
𝑅𝐺𝑇𝑇3 = 𝑅𝐺𝐿𝑇3 ∙ (1 + 𝑅𝑎 ) = 946,59 ∙ (1 + 0,1111) = 1051,76 𝑚𝑁 𝑚 ;
3⁄ 3
𝑅𝐺𝑇𝑇4 = 𝑅𝐺𝐿𝑇4 ∙ (1 + 𝑅𝑎 ) = 870,83 ∙ (1 + 0,1111) = 967,58 𝑚𝑁 𝑚

Se consideră un număr de “n” intervale de presiune egale, pornind de la presiunea p2


din capul de erupție, unde căderea de presiune Δp este de 10 bar . Pe fiecare interval de
presiune se determină distanța Δh pe care se pierd cei 10 bar aparținând intervalului de
presiune considerat.

10
Distanța Δh se va determina cu ajutorul algoritmului Hagedorn-Brown, iar calculul se
va opri atunci când : 𝜮𝜟𝒉𝒊 ≥ 𝑯 .

În cele ce urmează, se va aplica metoda Hagedorn si Brown pentru debitul de lichid


QL1, unde se vor calcula următorii parametrii :

Intervalul de presiune : (4.....14) bar și QL1=45m3/zi

 greutatea unui m3 de țiței mort împreună cu apa și gazele care îl însoțesc, M :


𝑀 = 𝜌𝑡 ∙ 𝑔 + 𝑅𝐺𝑇𝑇1 ∙ 𝛿𝑟𝑔 ∙ 𝜌𝑎𝑒𝑟 ∙ 𝑔 + 𝑅𝑎 ∙ 𝜌𝑎 ∙ 𝑔 ;
𝑀 = 850 ∙ 9,81 + 1148,61 ∙ 0,65 ∙ 1,226 ∙ 9,81 + 0,1111 ∙ 1030 ∙ 9.81
𝑀 = 20098 𝑁⁄𝑚3 ;
 densitatea fazei lichide, ρl :
𝜌𝑡 + 𝜌𝑎 ∙ 𝑅𝑎 850 + 1030 ∙ 0,1111
𝜌𝑙 = = = 868 𝑁⁄𝑚3 ;
1 + 𝑅𝑎 1 + 0,1111
 presiunea medie pe intervalul de presiune considerat, pm , temperatura medie pe
sondă, Tm :
𝑝2 + 𝑝2 + 10 4 + 4 + 10
𝑝𝑚 = +1= + 1 = 10 𝑏𝑎𝑟𝑎 ;
2 2
0,03 ∙ 𝐻 0,03 ∙ 2700
𝑡𝑚 = 𝑡𝑠 + = 15 + = 55,5 ℃ ;
2 2
0,03 ∙ 𝐻 0,03 ∙ 2700
𝑇𝑚 = 𝑡𝑠 + + 273,15 = 15 + + 273,15 = 328,65 𝐾 ;
2 2
 presiunea pseudocritică, ppcr , și temperatura pseudocritică, Tpcr :
𝑝𝑝𝑐𝑟 = 49,37 − 4,67 ∙ 𝛿𝑟𝑔 = 49,37 − 4,67 ∙ 0,65 = 46,33 𝑏𝑎𝑟𝑎 ;
𝑇𝑝𝑐𝑟 = 171,5 ∙ 𝛿𝑟𝑔 + 97 = 171,5 ∙ 0,65 + 97 = 208,475 𝐾 ;
 presiunea pseudoredusă, ppr , si temperatura pseudoredusă, Tpr :
𝑝𝑚 10
𝑝𝑝𝑟 = = = 0,215822 ;
𝑝𝑝𝑐𝑟 46,33
𝑇𝑚 328,65
𝑇𝑝𝑟 = = = 1,57645 ;
𝑇𝑝𝑐𝑟 208,475
 factorul de abatere al gazelor, zm (Relația lui Istomin, valabilă pentru următoarele
condiții: 0<ppr<0,3 și 1,3<Tpr<1,9 ) :
𝑧𝑚 = 1 − 10−2 ∙ (0,76 ∙ 𝑇𝑝𝑟
3
− 9,36 ∙ 𝑇𝑝𝑟 + 13) ∙ (8 − 𝑝𝑝𝑟 ) ∙ 𝑝𝑝𝑟 ;

11
𝑧𝑚 = 1 − 10−2 ∙ (0,76 ∙ 1,576453 − 9,36 ∙ 1,57645 + 13) ∙ (8 − 0,215822) ∙
0,215822 =0,97947 ;

 densitatea medie a gazelor pe intervalul de presiune, ρgm :


𝑝𝑚 𝑇0 1 10 273,15 1
𝜌𝑔𝑚 = 𝜌𝑎𝑒𝑟 ∙ 𝜌𝑟𝑔 ∙ ( ) ( ) = 1,226 ∙ 0,7 ∙ ∙ ∙ ;
𝑝0 𝑇𝑚 𝑧𝑚 1 328,65 0,97947
𝜌𝑔𝑚 = 8,256 𝑘𝑔⁄𝑚3 ;
Unde p0=1 bar, iar T0=273,15 K ;
 vâscozitatea lichidului, μl :
𝜇𝑡 + 𝜇𝑎 ∙ 𝑅𝑎 0,003 + 0,001 ∙ 0,1111
𝜇𝑙 = = = 0,001 𝑃𝑎 ∙ 𝑠 ;
1 + 𝑅𝑎 1 + 0,1111
 tensiunea interfacială a lichidului, σl :
𝜎𝑡 + 𝜎𝑎 ∙ 𝑅𝑎 0,03 + 0,06 ∙ 0,1111
𝜎𝑙 = = = 0,033 𝑁⁄𝑚 ;
1 + 𝑅𝑎 1 + 0,1111
 coeficientul de vâscozitate, Nl :

0,25 0,25
𝑔 9,81
𝑁𝑙 = 𝜇𝑙 ∙ (𝜌 ∙𝜎3 ) = 0,001 ∙ (868∙0,0333 ) =0,01263
𝑙 𝑙

 produsul CNl :
𝐶𝑁𝑙 = exp[−4,895 − 1,07705 ∙ 𝑙𝑛 𝑁𝑙 − 0,80822 ∙ (ln 𝑁𝑙 ) 2 − 0,1597 ∙ (𝑙𝑛𝑁𝑙 )3
− 0,01019 ∙ (ln 𝑁𝑙 ) 4 ] ;

𝐶𝑁𝑙 = exp[−4,895 − 1,07705 ∙ ln(0,01263) − 0,80822 ∙ (ln(0,01263))2 − 0,1597 ∙


(ln(0,01263))3 − 0,01019 ∙ (ln(0,01263))4 =0,00245

;
 rația de soluție , rs , și factorul de volum al țițeiului, bt :
1,768−1,643∙𝜌𝑟𝑡 1,204
10 𝜌𝑟𝑡
𝑟𝑠 = 0,134 ∙ 𝛿𝑟𝑔 ∙ [𝑝𝑚 ∙ −3 ∙𝑡 ] ;
100,0288+1,62∙10 𝑚

1,768−1,643∙0,85 1,204
10 0,85
3⁄ 3
𝑟𝑠 = 0,134 ∙ 0,65 ∙ [11 ∙ −3 ∙55,5 ] =3,41426 𝑚𝑁 𝑚 ;
100,0288+1,62∙10

12
Unde densitatea relativă a țițeiului, ρrt , este :
𝜌𝑡 850
𝜌𝑟𝑡 = = = 0,85 ;
𝜌𝑎𝑝𝑎 1000

0,5
𝛿𝑟𝑔
𝐹 = 5,6 ∙ ( ) ∙ 𝑟𝑠 + 1,25 ∙ (32 + 1,8 ∙ 𝑡𝑚 );
𝜌𝑟𝑡

0,65 0,5
𝐹 = 5,6 ∙ (0,85) ∙3,41426+1,25 ∙ (32 + 1,8 ∙ 55,5) =181,595;

𝑏𝑡 = 0,972 + 0,000147 ∙ 𝐹1,175 = 0,972 + 0,000147 ∙ 181,5951,175 = 1,038035 ;

 viteza superficială a lichidului, vsl :


𝑄𝐿1 𝑏𝑡 + 𝑏𝑎 ∙ 𝑅𝑎
𝑣𝑠𝑙 = ∙( );
86400 ∙ 𝐴𝑡 1 + 𝑅𝑎

45 1,038035+1∙0,1111
𝑣𝑠𝑙 = ∙ =0,17014 𝑚⁄𝑠 ;
86400∙0,003165 1+0,1111

Unde aria secțiunii transversale a țevilor, At , este :


𝜋 𝜋
𝐴𝑡 = ∙ 𝑑𝑖2 = ∙ 0,06352 = 0,003165 𝑚3 ;
4 4
Iar factorul de volum al apei este ba=1 .
 viteza superficială a gazelor, vsg :
𝑟
(𝑅𝐺𝐿𝑇1 − 1 +𝑠𝑅 ) 𝑝 𝑇
𝑎 0 𝑚
𝑣𝑠𝑔 = 𝑄𝐿1 ∙ ∙ ∙ ∙𝑧 ;
86400 ∙ 𝐴𝑡 𝑝𝑚 𝑇0 𝑚

3,270101
1148,611− 1 328,65
1+0,1111
𝑣𝑠𝑔 = 45 ∙ ∙ ∙ ∙ 0,96 =21,2761 𝑚⁄𝑠 ;
86400∙0,003165 10 273,15

 coeficientul de viteză al lichidului, Nlv :

4 𝜌 4 868
𝑁𝑙𝑣 = 𝑣𝑠𝑙 ∙ √ 𝑙 = 0,17014 ∙ √ =1,22427;
𝑔∙𝜎 𝑙 9,81∙0,033

 coeficientul de viteză al gazului, Ngv :

4 𝜌 4 868
𝑁𝑔𝑣 = 𝑣𝑠𝑔 ∙ √𝑔∙𝜎𝑙 = 21,2761 ∙ √9,81∙0,033 =153,1;
𝑙

13
 coeficientul de diametru, Nd :

𝜌𝑙 868
𝑁𝑑 = 𝑑 ∙ √ = 0,0635 ∙ √ = 32,25605 ;
𝑔 ∙ 𝜎𝑙 9,81 ∙ 0,033

 produsul adimensional Ф* :
𝑁𝑙𝑣 𝑝𝑚 0,1 𝐶𝑁𝑙 2,177014 10 0,1 0,00245
Ф∗ = 0,575 ∙ ( ) ∙ ( ) ∙ 106
= 0,575
∙( ) ∙ ∙ 106 ;
𝑁𝑔𝑣 𝑝0 𝑁𝑑 153,1 1 32,25605

Ф∗ =6,48647 ;

 raportul εl /Ѱ;
𝜀𝑙
= exp[−3,6372 + 0,8813 ∙ 𝑙𝑛𝛷∗ − 0,1335 ∙ (𝑙𝑛𝛷∗ )2 + 0,018534 ∙ (𝑙𝑛𝛷∗ )3
Ѱ
− 0,001066 ∙ (𝑙𝑛𝛷∗ )4 ] ;

𝜀𝑙
= exp[−3,6372 + 0,8813 ∙ ln(6,48647 ) − 0,1335 ∙ (ln(6,48647 ))2 + 0,018534 ∙
Ѱ
(ln(6,48647 ))3 − 0,001066 ∙ (ln(6,48647 ))4 ] =0,09556 ;

 produsul A :

𝑁𝑔𝑣 ∙𝑁𝑙0,380 153,1∙1,224270,380


𝐴= = =0,01718 ;
𝑁𝑑2,14 32,256052,14

 parametrul Ѱ :

Ѱ = 1 + exp[6,6598 + 8,8173 ∙ 𝑙𝑛𝐴 + 3,7693 ∙ (𝑙𝑛𝐴)2 + 0,5359 ∙ (𝑙𝑛𝐴)3 ] ;


Ѱ = 1 + 𝑒𝑥𝑝[6,6598 + 8,8173 ∙ ln(0,01718 ) + 3,7693 ∙ (ln(0,01718 ))2 + 0,5359 ∙
(ln(0,01718 ))3 ] =1,05564 ;

 fracția de lichid, ɛl :

𝜀𝑙
𝜀𝑙 = ∙ Ѱ =0,09556 ∙1,05564=0,10088 ;
Ѱ

 numărul Reynolds pentru curgerea amestecului bifazic, Reb :


𝑄𝐿1 ∙ 𝑀
𝑅𝑒𝑏 = 0,149 ∙ 10−2 ∙ 𝜀 (1−𝜀𝑙 )
;
𝑑 ∙ 𝜇𝑙 𝑙 ∙ 𝜇𝑔
45 ∙ 19438,28
𝑅𝑒𝑏 = 0,149 ∙ 10−2 ∙ = 527375 ;
0,0635 ∙ 0,0010,1422 ∙ 0,000025(1−0,1422)

14
 în funcție de Reb se determină factorul de frecare, ʎ , cu relația lui Jain, valabilă
pentru 5∙103<Reb<108 :
2

1
ʎ= ;
𝜀 21,25
1,14 − 2 ∙ 𝑙𝑔 ( + )
[ 𝑑 𝑅𝑒 0,9 ] 𝑏
2
1
ʎ=[ ] = 0,0203;
21,25
1,14 − 2 ∙ 𝑙𝑔 (0,001 + )
5273750,9
 densitatea medie a amestecului gaze-lichid, ρm :
𝜌𝑚 = 𝜌𝑙 ∙ 𝜀𝑙 + 𝜌𝑔𝑚 ∙ (1 − 𝜀𝑙 ) = 868 ∙ 0,10088 + 8,256 ∙ (1 − 0,10088) ;
𝜌𝑚 = 94,3257 𝑘𝑔⁄𝑚3 ;
 distanța dintre cele două puncte de presiune considerate, Δh :
𝛥𝑝
𝛥ℎ = 2 ;
𝑄𝐿1 ∙ 𝑀2
𝜌𝑚 ∙ 𝑔 + ʎ ∙
9 ∙ 1010 ∙ 𝑑 5 ∙ 𝜌𝑚 ∙ 𝑔
10 ∙ 105
𝛥ℎ =
45 ∙ 200982
94,3257 ∙ 9,81 + 0,0203 ∙
9∙ 1010 ∙ 0,06355 ∙ 94,3257 ∙ 9,81
= 894,077𝑚 ;

Rezultatele calculelor obținute prin aplicarea algoritmului Hagedorn-Brown pentru debitele


QL1=45 m3/zi, QL2=50 m3/zi ,QL3=55 m3/zi și QL4=60 m3/zi se regăsesc în tabelele de mai jos.

QL1
Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44
M 20098 20098 20098 20098
ρl 868 868 868 868
p 10 20 30 40
med(bara)
p pcr 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
(bara)
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472

15
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749
µ lichid 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
(Pa.s)
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208
F 181,595 203,394 227,635 253,614
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022
v sl (m/s) 0,17014 0,17153 0,17312 0,17485
v sg (m/s) 21,2761 10,3914 6,76963 4,96426
N lv 1,22427 1,23434 1,24576 1,25823
N gv 153,1 74,775 48,7135 35,7223
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 6,48647 10,5832 14,2311 17,6815
ε l/ᴪ 0,09556 0,1236 0,14309 0,15874
A 0,01718 0,00839 0,00547 0,00401
ᴪ 1,05564 1,00037 1 1
εl 0,10088 0,12365 0,14309 0,15874
Re b 527375 473651 432132 401371
λ 0,0203 0,02037 0,02043 0,02048
ρ med 94,3257 120,778 144,315 164,601
∆h (m) 894,077 748,411 648,188 579,239

Tabelul3 : Parametrii calculați cu ajutorul metodei Hagedorn-Brown pentru debitul QL1=45 m3/zi

QL1 ∆h (m) ∑∆h p


0 0 4
894,077 894,077 14
748,411 1642,49 24
648,188 2290,68 34
579,239 2869,91 44

Tabelul 4 : Adâncimile în funcție de presiune pentru debitul QL1

Astfel, calculul se oprește aici pentru că suma înălțimilor este mai mare decât adâncimea sondei.

QL2
Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44
M 19080,2 19080,2 19080,2 19080,2

16
ρl 868 868 868 868
p 10 20 30 40
med(bara)
p pcr 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
(bara)
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749
µ lichid 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
(Pa.s)
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208
F 181,595 203,394 227,635 253,614
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022
v sl (m/s) 0,18904 0,19059 0,19236 0,19428
v sg (m/s) 21,3718 10,4343 6,7948 4,9805
N lv 1,3603 1,37149 1,38418 1,39804
N gv 153,789 75,084 48,8946 35,8391
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 7,18859 11,7313 15,7786 19,6092
ε l/ᴪ 0,10105 0,13015 0,15038 0,16664
A 0,01726 0,00843 0,00549 0,00402
ᴪ 1,05683 1,00039 1 1
εl 0,10679 0,1302 0,15038 0,16664
Re b 540985 484419 440416 407888
λ 0,02029 0,02035 0,02042 0,02047
ρ med 99,4149 126,363 150,472 171,207
∆h (m) 848,17 714,057 620,499 555,887

Tabelul 5 : Parametrii calculați cu ajutorul metodei Hagedorn-Brown pentru debitul QL2=50


m3/zi

QL2 ∆h (m) ∑∆h p


0 0 4
848,17 848,17 14

17
714,057 1562,23 24
620,499 2182,73 34
555,887 2738,61 44

Tabelul 6 : Adâncimea în funcție de presiune pentru debitul QL2

Astfel, calculul se oprește aici pentru că suma înălțimilor este mai mare decât adâncimea
sondei.

QL3
Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54
M 18247,3 18247,3 18247,3 18247,3 18247,3
ρl 868 868 868 868 868
p 10 20 30 40 50
med(bara)
p pcr 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
(bara)
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441
µ lichid 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
(Pa.s)
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059
F 181,595 203,394 227,635 253,614 280,964
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279
v sl (m/s) 0,20794 0,20965 0,21159 0,21371 0,21598
v sg (m/s) 21,4676 10,4772 6,81997 4,99673 3,90738
N lv 1,49633 1,50864 1,52259 1,53784 1,55419
N gv 154,479 75,393 49,0757 35,9559 28,1171
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 7,88714 12,874 17,3196 21,5298 25,6292
ε l/ᴪ 0,10618 0,13626 0,1572 0,17403 0,18851
A 0,01734 0,00846 0,00551 0,00404 0,00316
ᴪ 1,05804 1,0004 1 1 1

18
εl 0,11234 0,13632 0,1572 0,17403 0,18851
Re b 554405 495095 448647 414385 387025
λ 0,02027 0,02034 0,0204 0,02046 0,02051
ρ med 104,189 131,582 156,229 177,388 196,527
∆h (m) 808,345 684,168 596,332 535,441 489,417

Tabelul 7 : Parametrii calculați cu ajutorul metodei Hagedorn-Brown pentru debitul QL3=55


m3/zi

QL3 ∆h (m) ∑∆h p


0 0 4
808,345 808,345 14
684,168 1492,51 24
596,332 2088,84 34
535,441 2624,29 44
489,417 3113,7 54

Tabelul 8 : Adâncimea în funcție de presiune pentru debitul QL3

Astfel, calculul se oprește aici pentru că suma înălțimilor este mai mare decât adâncimea sondei.

QL4
Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54
M 17553,3 17553,3 17553,3 17553,3 17553,3
ρl 868 868 868 868 868
p 10 20 30 40 50
med(bara)
p pcr 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
(bara)
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441
µ lichid 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
(Pa.s)
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263

19
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059
F 181,595 203,394 227,635 253,614 280,964
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279
v sl (m/s) 0,22685 0,22871 0,23083 0,23314 0,23562
v sg (m/s) 21,5634 10,5202 6,84514 5,01296 3,91824
N lv 1,63236 1,64579 1,66101 1,67765 1,69548
N gv 155,168 75,702 49,2568 36,0727 28,1952
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 8,58216 14,0114 18,8542 23,4433 27,9146
ε l/ᴪ 0,111 0,14201 0,16361 0,18099 0,19595
A 0,01742 0,0085 0,00553 0,00405 0,00316
ᴪ 1,05926 1,00042 1 1 1
εl 0,11757 0,14207 0,16361 0,18099 0,19595
Re b 590049 481833 435277 401002 373679
λ 0,02024 0,02036 0,02043 0,02048 0,02054
ρ med 108,693 136,489 161,644 183,205 202,681
∆h (m) 762,7 664,999 579,594 520,62 476,131

Tabelul 9 : Parametrii calculați cu ajutorul metodei Hagedorn-Brown pentru debitul


QL4=60 m3/zi

QL4 ∆h (m) ∑∆h p


0 0 4
762,896 762,896 14
665 1427,9 24
579,59 2007,49 34
520,62 2528,11 44
476,13 3004,24 54

Tabelul 10: Adâncimea în funcție de presiune pentru debitul QL4

Astfel, calculul se oprește aici pentru că suma înălțimilor este mai mare decât adâncimea
sondei.

20
Presiunea, bar
0 10 20 30 40 50 60
0
100
200
300
400
A 500
600
d 700
â 800
900
n 1000
c 1100
1200
i 1300
m 1400
1500
e 1600
a 1700
1800
, 1900
2000
2100
m 2200
2300
2400
2500
2600
2700

QL2 QL3 QL4 QL1

Figura 4 : Debitul în funcție de adâncime (metoda Hagedorn-Brown)

21
1.4 Variația presiunii gazelor în spațiul inelar

Datele de intrare necesare efectuării acestei etape sunt :


- presiunea de suprafață a gazelor, psg =28 bar ;
- adâncimea sondei, H=2700 m ;
- temperatura la suprafață, ts=15 ⁰C ;
- densitatea relativă a gazelor, ẟrg = 0,65 ;
Se va folosi un algoritm de încercare și eroare. Se va porni cu estimarea presiunii de fund a
gazelor, pfge. După aceea, se va determina presiunea medie, pm, între presiunea de suprafață a
gazelor, psg.
Pe baza acestei presiuni medii și a temperaturii medii pe sondă ,Tm , se determină factorul
de abatere al gazelor, Zm. În final, se calculează presiunea de fund a gazelor, pfgc . Această
presiune se compară cu presiunea de fund estimată, pfge.
Dacă diferența dintre cele două presiuni este mai mică de 0,5 bar, atunci presiunea de fund a
gazelor este cea calculată. In caz contrar, când diferența de presiune dintre cele două presiuni
este mai mare de 0,5 bar, în locul presiunii de fund estimate se pune valoarea presiunii de fund
calculate, și se va relua calculul .
După determinarea pfge , se va reprezenta grafic dreapta de variație a presiunii gazelor
în spatial inelar, psg- pfg pe aceeași diagramă cu curbele gradient determinate la 1.3.

Presiunea, bar
0 10 20 30 40 50 60
0
QL2 100
200
300
A 400
500
QL3 d 600
â 700
800
n 900
1000
QL4 c 1100
1200
i 1300
m 1400
QL1 1500
e 1600
1700
a 1800
1900
, 2000
Dreapta de variație a
2100
presiunii gazelor în 2200
spațiul inelar m 2300
2400
2500
2600
2700

22
Figura 5:

Algoritmul de calcul :

1. Se estimează presiunea de fund a gazelor, pfge :


𝑝𝑓𝑔𝑒 = 𝑝𝑠𝑔 + 0,82 ∙ 10−4 ∙ 𝑝𝑠𝑔 ∙ 𝐻 ;
𝑝𝑓𝑔𝑒 = 28 + 0,82 ∙ 10−4 ∙ 28 ∙ 2700 =34,1992 𝑏𝑎𝑟 ;

2. Se calculează presiunea medie, pm, și temperatura medie, Tm :


𝑝𝑓𝑔𝑒 + 𝑝𝑠𝑔
𝑝𝑚 = +1;
2
34,1992+28
𝑝𝑚 = + 1 =32,0996 𝑏𝑎𝑟 ;
2

𝑡𝑠 + (𝑡𝑠 + 0,03 ∙ 𝐻)
𝑇𝑚 = + 273,15 ;
2
15 + (15 + 0,03 ∙ 2700)
𝑇𝑚 = + 273,15 = 328,5 𝐾 ;
2

3. Se calculează presiunea pseudocritică, ppcr, și temperatura pseudocritică, Tpcr :


𝑝𝑝𝑐𝑟 = (49,37 − 4,67 ∙ 𝛿𝑟𝑔 );
𝑝𝑝𝑐𝑟 = (49,37 − 4,67 ∙ 0,65) = 46,33 𝑏𝑎𝑟 ;
𝑇𝑝𝑐𝑟 = (171,5 ∙ 𝛿𝑟𝑔 + 97) ;
𝑇𝑝𝑐𝑟 = (171,5 ∙ 0,65 + 97) = 208,47 ;

4. Se calculează presiunea pseudoredusă, ppr, și temperatura pseudoredusă, Tpr :


𝑝𝑚𝑒𝑑
𝑝𝑝𝑟 = ;
𝑝𝑝𝑐𝑟
32,0996
𝑝𝑝𝑟 = = 0,692 ;
46,33
𝑇𝑚𝑒𝑑
𝑇𝑝𝑟 = ;
𝑇𝑝𝑐𝑟
328,5
𝑇𝑝𝑟 = = 1,5757 ;
208,48

5. Se calculează factorul de abatere al gazelor, Zm :

23
𝑍𝑚 = 1 − 10−2 ∙ (0,76 ∙ 𝑇𝑝𝑟
3
− 9,36 ∙ 𝑇𝑝𝑟 + 13) ∙ (8 − 𝑝𝑝𝑟 ) ∙ 𝑝𝑝𝑟 ;
𝑍𝑚 = 1 − 10−2 ∙ (0,76 ∙ 1,57573 − 9,36 ∙ 1,5757 + 13) ∙ (8 − 0,692) ∙ 0,692 = 0,938 ;

6. Se calculează presiunea de fund a gazelor :


9,81∙𝐻∙𝛿𝑟𝑔
𝑝𝑓𝑔𝑐 = 𝑝𝑠𝑔 ∙ 𝑒 287∙𝑍𝑚∙𝑇𝑚 ;
9,81∙2700∙0,65
𝑝𝑓𝑔𝑐 = 32 ∙ 𝑒 287∙0,938∙328,5 = 34,01785 ;

7. Se calculează diferența de presiune între pfge și pfgc , x :


𝑥 = 𝑝𝑓𝑔𝑒 − 𝑝𝑓𝑔𝑐 = 34,1992 − 34,01785 =0,181355 𝑏𝑎𝑟 < 0,5 𝑏𝑎𝑟 ;

Astfel, în urma calcului a rezultat o diferență de 0,18 bar între presiunea de fund estimată
și cea calculată. Așadar , în următoarele etape , se va folosi pentru presiunea de fund valoarea
pfg =34,1992 bar .

24
1.5 Determinarea coordonatelor punctului de injecție

În acest scop, se trasează pe diagrama curbelor gradient o dreaptă paralelă cu dreapta psg-pfg
la o diferență de presiune de 3 bar (dreapta punctată). La intersecția dreptei paralele având
diferența de presiune 3 bar față de dreapta de variație a presiunii gazelor în spatial inelar cu
curbele gradient, se determină coordonatele punctelor de injecție (pinj ; Hinj)

Presiunea, bar
0 10 20 30 40 50 60
0
100
A 200
300
d 400
500
â 600
700
n 800
900
c 1000
1100
i 1200
1300
m 1400
1500
e 1600
1700
1800
a 1900
2000
, 2100
2200
2300
2400
m 2500
2600
2700

QL2 QL3 QL4 QL1 dreapta Dreapta paralelă

Fig.6: Determinarea coordonatelor punctelor de injecție

In urma realizării diagramei, se citesc coordonatele punctelor de injecție care vor fi trecute în
tabelul de mai jos .

debitul de lichid, QL, m3/zi presiunea de injecție, pinj, bar înălțimea de injecție, Hinj, m
45 28,9 1970
50 28,5 1850
55 28,2 1750
60 27,9 1670

Tabel 11: Valorile coordonatelor punctelor de injecție

25
AnexA
Problema 1

O sondă se etalonează succesiv la interval de o zi de unde rezultă următoarele date:

 presiune dinamică de fund obținută în urma primei etalonări, pd1 :

𝑝𝑑1 = 70 𝑏𝑎𝑟 ;

 debitul de lichid obținut în urma primei etalonări, Qt1 :

𝑄𝑡1 = 60 𝑚3 ⁄𝑧𝑖 ;

 presiune dinamică de fund obținuă în urma celei de-a doua etalonări, pd2 :

𝑝𝑑2 = 60 𝑏𝑎𝑟 ;

 debitul de lichid obținut în urma celei de-a doua etalonări, Qt2 :

𝑄𝑡2 = 70 𝑚3 ⁄𝑧𝑖 ;

 presiunea de saturație, psat :

𝑝𝑠𝑎𝑡 = 200 𝑏𝑎𝑟 ;

Să se stabilească :

 tipul curgerii prin zăcământ ;


 debitul maxim și presiunea statică de zăcământ ;
 curba IPR ;

Calculele se bazează pe ecuațiile lui Vogel :

𝑄𝑡1 𝑝𝑑1 𝑝𝑑1 2


= 1 − 0,2 ∙ − 0,8 ∙ ( )
𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑐 𝑝𝑐
𝑄𝑡2 𝑝𝑑2 𝑝𝑑2 2
= 1 − 0,2 ∙ − 0,8 ∙ ( )
{ 𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑐 𝑝𝑐

𝑄𝑡1
𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 = ;
𝑝 𝑝 2
1 − 0,2 ∙ 𝑝𝑑1 − 0,8 ∙ ( 𝑝𝑑1 )
𝑐 𝑐

𝑝 𝑝 2
1 − 0,2 ∙ 𝑝𝑑1 − 0,8 ∙ ( 𝑝𝑑1 ) 𝑝𝑑2 𝑝𝑑2 2
𝑐 𝑐
𝑄𝑡2 ∙ = 1 − 0,2 ∙ − 0,8 ∙ ( ) ;
𝑄𝑡1 𝑝𝑐 𝑝𝑐

26
Aducând la același numitor și adunând sau scăzând termenii de același fel, se obține :

10 ∙ 𝑝𝑐2 − 260 ∙ 𝑝𝑐 − 101600 = 0 ;

∆= 2602 − 4 ∙ 10 ∙ (−101600) ;

∆= 4064260;

260 + √4064260
𝑝𝑐 = = 113,8 𝑏𝑎𝑟 ;
8
60
𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 = = 104,34 𝑚3 ⁄𝑧𝑖 ;
70 70 2
1 − 0,2 ∙ 113,8 − 0,8 ∙ (113,8)

Având în vedere faptul că presiunea de saturație este mai mare decât presiunea dinamică
de fund și decât presiunea statică, curgerea prin zăcământ este eterogenă .

𝑝𝑠𝑎𝑡 = 200 𝑏𝑎𝑟 > 𝑝𝑐 = 113,8 𝑏𝑎𝑟 ;


{ 𝑝𝑠𝑎𝑡 = 200 𝑏𝑎𝑟 > 𝑝𝑑 1 = 70 𝑏𝑎𝑟 ;
𝑝𝑠𝑎𝑡 = 200 𝑏𝑎𝑟 > 𝑝𝑑2 = 60 𝑏𝑎𝑟 ;

Reprezentând grafic presiunile dinamice de fund, funcție de debitul de lichid produs, se


obține curba de comportare a stratului sau curba IPR .

Pd Q
0 103,64
10 101,1838
20 97,45159
30 92,44343
40 86,15932
50 78,59925
60 69,76321
70 59,65122
80 48,26326
90 35,59934
100 21,65945
110 6,443607
114 0

Tabel 1 : Valorile debitului în funcție de presiunea dinamică de fund

27
Curba de comportare a stratului
120
100
Pd ,bar 80
60
40
20
0
0 20 40 60 80 100 120
Q ,m³/zi

Curba IPR

Fig.1. Curba de comportare a stratului

28
Problema 2

La o sondă se efectuează o etalonare de unde rezultă următoarele date :

 presiunea dinamică de fund, pd :

𝑝𝑑 = 70 𝑏𝑎𝑟 ;

 debitul de lichid obținut, Ql

𝑄𝑙 = 80 𝑚3 ⁄𝑧𝑖 ;

 presiunea statică, pc :

𝑝𝑐 = 90 𝑏𝑎𝑟 ;

 eficiența curgerii, Ec :

𝐸𝑐 = 0,7 ;

Se cere:

 debitul maxim al sondei;


 curba IPR;
 să se realizeze curbele de prevedere ale stratului pentru următoarele eficiențe ale curgerii:
𝐸𝑐1 = 0,4 ;
𝐸𝑐2 = 0,7 ;
𝐸𝑐3 = 0,8 ;
𝐸𝑐4 = 1 ;
 Pentru calcularea debitului maxim se foloește relația lui Standing :
𝑄𝑡
𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑝 𝑝
𝐸𝑐 (1 − 𝑝𝑑 ) ∙ [1,8 − 0,8 ∙ 𝐸𝑐 ∙ (1 − 𝑝𝑑 )]
𝑐 𝑐
80
𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 =
70 70
0,7 (1 − 90) ∙ [1,8 − 0,8 ∙ 0,7 ∙ (1 − 90)]
𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 = 306,93 m3/zi
 Tot pe baza relației lui Standing se calculează debitul sondei la diferite valori ale
presiunii dinamice de fund :

𝑄𝑡 𝑝𝑑 𝑝𝑑
= 𝐸𝑐 (1 − ) ∙ [1,8 − 0,8 ∙ 𝐸𝑐 ∙ (1 − )] ;
𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑐 𝑝𝑐
𝑝 𝑝
𝑄𝑡 =𝑄𝑡𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐸𝑐 (1 − 𝑝𝑑 ) ∙ [1,8 − 0,8 ∙ 𝐸𝑐 ∙ (1 − 𝑝𝑑 )]
𝑐 𝑐

29
Rezultatele sunt prezentate în următorul tabel :

Pd Q
0 209,7882
10 197,6025
20 184,2632
30 169,7702
40 154,1235
50 137,3231
60 119,3691
70 100,2614
80 80
90 58,58495
100 36,01622
110 12,29383
115 0

Tabelul 2 : Valorile debitului în funcție de presiunea dinamică de fund

Curba IPR se obține reprezentând valorile debitului în funcție de presiune conform graficului
următor:

Curba IPR
140
120
100
pd, bar

80
60
40
20
0
0 50 100 150 200 250
Qv, m³/zi

IPR

Figura 2: Curba IPR actuală

 Aplicând relația lui Standing pentru cele 4 eficiențe ale curgerii, se obțin datele din
următorul tabel :

30
Qv1 Qv2 Qv3 Qv4
156,8114 229,9194 245,8124 264,8841
145,8675 218,1703 235,205 258,6751
134,4109 204,851 222,5467 249,2614
122,4415 189,9614 207,8374 236,6431
109,9594 173,5016 191,0771 220,8202
96,9646 155,4714 172,2658 201,7926
83,45701 135,871 151,4035 179,5604
69,43668 114,7003 128,4903 154,1235
54,90361 91,95934 103,5261 125,4819
39,85779 67,64809 76,51094 93,63577
24,29923 41,76656 47,44479 58,58495
8,22793 14,31476 16,32768 20,32948
0 0 0 0

Tabel 3: Valorile debitului pentru diferite valori ale eficienței curgerii

Reprezentând grafic valorile debitului obținut pentru cele patru valori ale eficienței curgerii
funcție de presiune, se obțin patru curbe de comportare a stratului, ca in figura 3 .

Curbele IPR de prevedere


140
120
100
Q
80
pd,bar

Qv1
60
Qv2
40
Qv3
20
Qv4
0
0 50 100 150 200 250 300
Qv,m³/zi

Fig.3: Curbele de IPR de prevedere

31
Problema 3

De la etalonarea unei sonde au rezultat următoarele date :

 presiunea dinamică de fund, pd :

𝑝𝑑 = 75 𝑏𝑎𝑟 ;

 debitul de lichid obținut, Ql

𝑄𝑙 = 70 𝑚3 ⁄𝑧𝑖 ;

 presiunea statică, pc :

𝑝𝑐 = 95 𝑏𝑎𝑟 ;

 procentul de impurități, i :

𝑖 = 40 % ;

Se cere :

 să se calculeze debitul maxim de țiței;


 să se traseze curbelele

Pentru realizarea curbelor de comportare, se porneste de la relațiile lui Wiggins:

 pentru faza țiței :

𝑄𝑡 𝑝𝑑 𝑝𝑑 2
= 1 − 0,52 ∙ − 0,48 ∙ ( ) ;
𝑄𝑡,𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑐 𝑝𝑐

 pentru faza apă :

𝑄𝑎 𝑝𝑑 𝑝𝑑 2
= 1 − 0,72 ∙ − 0,28 ∙ ( ) ;
𝑄𝑎,𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑐 𝑝𝑐

Unde :

 debitul de țiței, Qt este :

𝑄𝑡 = 𝑄𝑙 ∙ (1 − 𝑖 )

𝑄𝑡 = 70 ∙ (1 − 0,4 ) = 42 m3

32
 debitul de apă, Qa este :

𝑄𝑎 = 𝑄𝑙 ∙ 𝑖

𝑄𝑎 = 70 ∙ 0,4= 28 m3

Se calculează Qt, max și Qa, max astfel :


Qt
Qt,max = pd p 2
1−0,52∙ −0,48∙( d )
pc pc

70
Qt,max =
75 75 2
1−0,52∙ −0,48∙( )
95 95

Qt,max = 144,6756 m3/zi

Qt
Qa,max = pd p 2
1−0,72∙ −0,28∙( d )
pc pc

70
Qa,max =
75 75 2
1−0,72∙ −0,28∙( )
95 95

Qa,max = 108,9224 m3/zi

Apoi, se calculează debitele de apă, de țiței și debitul total în funcție de presiunea dinamică
de fund cu următoarele formule :

pd pd 2
Qt = Qt,max {1 − 0,52 ∙ − 0,48 ∙ ( ) }
pc pc

pd pd 2
Qa = Qa,max {1 − 0,72 ∙ − 0,28 ∙ ( ) }
pc pc

Q=Qt+Qa

Pentru pd=0 bar :


0 0 2
Qt = 144,6756{1 − 0,52 ∙ 95 − 0,48 ∙ (95) }=144,6756 m3/zi

0 0 2
Qa = 108,9224{1 − 0,72 ∙ 95 − 0,28 ∙ (95) } =108,9224 m3/zi

Q=144,6756+108,9224=253,598 m3/zi

33
Aplicând relațiile lui Wiggins pentru fiecare debit de țiței, respectiv de apă obținut, se
obtin datele din tabelul de mai jos :

pd Qt Qa Q
0 144,6756 108,9224 253,598
10 135,987 100,3293 236,3163
20 125,7595 91,06034 216,8199
30 113,9931 81,11552 195,1086
40 100,6878 70,49483 171,1826
50 85,84351 59,19828 145,0418
60 69,46031 47,22586 116,6862
70 51,53817 34,57759 86,11575
80 32,0771 21,25345 53,33055
90 11,0771 7,253448 18,33055
95 0 0 0

Tabel 4:Valorile debitelor de apă, de țiței, respectiv total în funcție de presiunea dinamică de
fund

Reprezentând grafic valorile debitelor de apă, de țiței, respective total în funcșie de presiunea
dinamică de fund se obțin 3 curbe de comportare ale stratului conform figurii de mai jos.

Curba IPR
100
90
80
Presiunea dinamică, bar

70
60
50 Q
40 Qt
30 Qa
20
10
0
0 50 100 150 200 250 300
Debitul, m³/zi

Fig.4. Curbele de comportare ale stratului (metoda Wiggins)

34
Problema 4

La o sondă se cunosc următoarele date :

 adâncimea sondei, H=2700 m ;


 diametrul interior al tubingului, di=63,5 mm ;
 diametrul interior al coloanei, Di=127 mm ;
 temperatura medie la suprafață, ts=15 ⁰C ;
 densitatea țițeiului, ρt=850 kg/m3 ;
 densitatea apei de zăcământ, ρa=1030 kg/m3 ;
 densitatea relativă a gazelor, ẟrg=0,65 ;
 tensiunea superficială a țițeiului, σt=30∙10-3 N/m ;
 tensiunea superficială a apei, σa=60∙10-3 N/m ;
 vâscozitatea țițeiului, μt=3∙10-3 Pa∙s ;
 vâscozitatea apei, μa=1 ∙10-3 Pa∙s ;
 vâsozitatea gazelor, μg=0,025∙10-3 Pa∙s ;
 presiunea în capul de erupție, p2=4 bar ;
De asemenea, în urma etalonării sondei au rezultat următoarele date:
 impuritățile, i=10 % ;
 presiunea dinamică de fund, pd=80 bar ;
 presiunea statică, pc=115 bar ;
 debitul de lichid, Ql=80 m3/zi ;
 debitul de gaze al sondei, Qg=4000 m3N/zi ;
 debitul de injecție, Qinj=50 000 m3N/zi ;
 eficiența curgerii Ec=0,6

Se cere :

a) să se studieze influnența impurităților asupra curbelor gradient considerând următoarele


procente de impurități : i1 = 15% ; i2 = 35% ; i3=55% ; i4 = 75%;
b) să se studieze influența diametrului țevilor de extracție asupra curbelor gradient
considerând următoarele valori pentru diametru : d1 =2 inch ; d2 = 2,5 inch ; d3 = 3 inch;
c) să se studieze influența RGLT asupra curbelor gradient considerând următoarele valori
pentru aceasta : 1000; 2000; 3000; 4000 ;5000.

Se mai cunoaște Ql=45 m3/zi.

a) Aplicând algoritmul Hagedorn-Brown pentru fiecare impuritate, se obțin următoarele


valori ale parametrilor, specifice debitului Ql=45 m3/zi:
 pentru i=15% :

35
Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44
M 21384,1 21384,1 21384,1 21384,1
ρl 877 877 877 877
p
med(bara) 10 20 30 40
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749
µ lichid
(Pa.s) 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027
σ lich 0,0345 0,0345 0,0345 0,0345
Nl 0,01219 0,01219 0,01219 0,01219
CN l 0,00243 0,00243 0,00243 0,00243
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208
F 181,595 203,394 227,635 253,614
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022
v sl (m/s) 0,16982 0,17114 0,17264 0,17428
v sg (m/s) 21,2792 10,3949 6,77341 4,96819
N lv 1,21162 1,22105 1,23174 1,24342
N gv 151,821 74,1648 48,3265 35,4467
Nd 31,7102 31,7102 31,7102 31,7102
ᶲ* 6,50647 10,61 14,2584 17,7037
ε l/ᴪ 0,09572 0,12376 0,14322 0,15883
A 0,01743 0,00852 0,00555 0,00407
ᴪ 1,05955 1,00043 1 1
εl 0,10142 0,12381 0,14322 0,15883
Re b 561749 505841 461896 429339
λ 0,02027 0,02033 0,02039 0,02043
ρ med 95,7077 122,033 145,716 166,109
∆h (m) 866,555 731,873 636,298 569,962

Tabel 5 : Valorile parametrilor calculate prin metoda Hagedorn-Brown pentru


i=15%

∆h1
(m) ∑∆h1 p

36
0 0 4
866,555 866,555 14
731,873 1598,43 24
636,298 2234,73 34
569,962 2804,69 44

Tabel 6: Adâncimile în funcție de presiune pentru i=15%


 pentru i=35%:

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54 54-64


M 28507,2 28507,2 28507,2 28507,2 28507,2 28507,2
ρl 913 913 913 913 913 913
p
med(bara) 10 20 30 40 50 60
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911 1,29493
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874 0,8939
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441 49,4604
µ lichid
(Pa.s) 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023
σ lich 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405 0,0405
Nl 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107
CN l 0,00236 0,00236 0,00236 0,00236 0,00236 0,00236
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059 29,5251
F 181,595 203,394 227,635 253,614 280,964 309,461
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279 1,0961
v sl (m/s) 0,16856 0,16957 0,17072 0,17197 0,17331 0,17473
v sg (m/s) 21,2917 10,4091 6,7885 4,98391 3,90587 3,19118
N lv 1,16705 1,17404 1,18198 1,19065 1,19994 1,2098
N gv 147,417 72,0689 47,0014 34,507 27,043 22,0947
Nd 29,8618 29,8618 29,8618 29,8618 29,8618 29,8618
ᶲ* 6,58112 10,708 14,3544 17,7754 21,0743 24,3047
ε l/ᴪ 0,09632 0,12433 0,14369 0,15914 0,17232 0,184
A 0,01832 0,00896 0,00584 0,00429 0,00336 0,00275
ᴪ 1,0745 1,00068 1,00001 1 1 1
εl 0,1035 0,12442 0,14369 0,15914 0,17232 0,184

37
Re b 754036 685974 628730 586311 552385 523956
λ 0,02012 0,02016 0,02021 0,02024 0,02028 0,02031
ρ med 101,238 127,035 151,287 172,095 190,885 208,355
∆h (m) 739,689 652,425 579,629 526,151 484,418 450,469

Tabel 7 : Valorile parametrilor calculate prin metoda Hagedorn-Brown pentru


i=35%

∆h2
(m) ∑∆h2 p
0 0 4
739,689 739,689 14
652,425 1392,11 24
579,629 1971,74 34
526,151 2497,89 44
484,418 2982,31 54

Tabel 8: Adâncimile în funcție de presiune pentru i=35%

 pentru i=55%:

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54 54-64


M 41961,9 41961,9 41961,9 41961,9 41961,9 41961,9
ρl 949 949 949 949 949 949
p
med(bara) 10 20 30 40 50 60
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911 1,29493
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874 0,8939
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441 49,4604
µ lichid
0,0019
(Pa.s) 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019
σ lich 0,0465 0,0465 0,0465 0,0465 0,0465 0,0465
Nl 0,00955 0,00955 0,00955 0,00955 0,00955 0,00955
CN l 0,00231 0,00231 0,00231 0,00231 0,00231 0,00231
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059 29,5251
F 181,595 203,394 227,635 253,614 280,964 309,461

38
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279 1,0961
v sl (m/s) 0,1673 0,168 0,16879 0,16966 0,17059 0,17157
v sg (m/s) 21,3043 10,4232 6,8036 4,99963 3,92203 3,20768
N lv 1,12986 1,13459 1,13995 1,1458 1,15208 1,15874
N gv 143,881 70,3944 45,9488 33,7655 26,4879 21,6634
Nd 28,4129 28,4129 28,4129 28,4129 28,4129 28,4129
ᶲ* 6,6463 10,7898 14,4276 17,8176 21,0636 24,2193
ε l/ᴪ 0,09684 0,12481 0,14404 0,15932 0,17228 0,18371
A 0,01905 0,00932 0,00608 0,00447 0,00351 0,00287
ᴪ 1,08808 1,00097 1,00001 1 1 1
εl 0,10537 0,12493 0,14404 0,15932 0,17228 0,18371
Re b 1122935 1031728 949773 888991 840459 799869
λ 0,01997 0,02 0,02003 0,02005 0,02007 0,02009
ρ med 106,728 131,993 156,789 177,987 197,051 214,713
∆h (m) 562,132 529,8 490,739 457,304 428,899 404,464

Tabel 9 : Valorile parametrilor calculate prin metoda Hagedorn-Brown pentru


i=55%

∆h3 (m) ∑∆h3 p


0 0 4
562,132 562,132 14
529,8 1091,93 24
490,739 1582,67 34
457,304 2039,98 44
428,899 2468,87 54
404,4644 2873,339 64

Tabel 10: Adâncimile în funcție de presiune pentru i=55%

 pentru i=75%:

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54 54-64 64-74


M 76944 76944 76943,98 76943,98 76943,98 76943,98 76943,98
ρl 985 985 985 985 985 985 985
p 10 20 30 40 50 60 70

39
med(bara)
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,647466 0,863288 1,07911 1,294931 1,510753
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,576448 1,576448 1,576448 1,576448 1,576448
Z 0,97947 0,96008 0,941829 0,924715 0,90874 0,893903 0,880204
ρg med 7,52324 15,3504 23,47179 31,87491 40,54407 49,46043 58,60188
µ lichid
(Pa.s) 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015 0,0015
σ lich 0,0525 0,0525 0,0525 0,0525 0,0525 0,0525 0,0525
Nl 0,00864 0,00864 0,008641 0,008641 0,008641 0,008641 0,008641
CN l 0,00227 0,00227 0,002273 0,002273 0,002273 0,002273 0,002273
rs 3,41426 7,86569 12,81595 18,12078 23,70591 29,52506 35,54633
F 181,595 203,394 227,6354 253,6135 280,9642 309,4609 338,9474
bt 1,03834 1,04779 1,058512 1,070225 1,082785 1,096102 1,110109
v sl (m/s) 0,16604 0,16643 0,166866 0,167348 0,167864 0,168412 0,168988
v sg (m/s) 21,3168 10,4374 6,818689 5,015341 3,938196 3,224182 2,717684
N lv 1,09801 1,10058 1,103495 1,106679 1,110095 1,113715 1,117524
N gv 140,969 69,023 45,09235 33,16671 26,0435 21,32169 17,97219
Nd 27,2425 27,2425 27,24248 27,24248 27,24248 27,24248 27,24248
ᶲ* 6,70173 10,855 14,47773 17,82999 21,01634 24,09041 27,0831
ε l/ᴪ 0,09728 0,12519 0,144284 0,159368 0,172099 0,183261 0,193287
A 0,01966 0,00963 0,006289 0,004626 0,003632 0,002974 0,002506
ᴪ 1,1002 1,00128 1,000017 1 1 1 1
εl 0,10703 0,12535 0,144287 0,159368 0,172099 0,183261 0,193287
Re b 2096746 1945214 1800099 1692311 1606356 1534598 1472878
λ 0,01982 0,01983 0,01985 0,019863 0,019875 0,019885 0,019895
ρ med 112,142 136,897 162,2074 183,7721 203,0839 220,908 237,6622
∆h (m) 292,001 307,834 312,4296 310,14 304,936 298,417 291,3358

74-84 84-94 94-104


76943,98 76943,98 76943,98
985 985 985
80 90 100
46,3345 46,3345 46,3345
1,726575 1,942397 2,158219
328,65 328,65 328,65

40
208,475 208,475 208,475
1,576448 1,576448 1,576448
0,867644 0,856222 0,845938
67,94311 77,45565 87,10804
0,0015 0,0015 0,0015
0,0525 0,0525 0,0525
0,008641 0,008641 0,008641
0,002273 0,002273 0,002273
41,74621 48,10661 54,61309
369,3086 400,4558 432,3185
1,124757 1,140004 1,155817
0,16959 0,170217 0,170867
2,340887 2,050559 1,820756
1,121506 1,125652 1,129952
15,48041 13,56045 12,04076
27,24248 27,24248 27,24248
30,01326 32,89259 35,72821
0,202443 0,210904 0,21879
0,002159 0,001891 0,001679
1 1 1
0,202443 0,210904 0,21879
1418684 1370379 1326838
0,019905 0,019914 0,019922
253,5947 268,8603 283,5579
284,0845 276,881 269,8508

Tabel 11 : Valorile parametrilor calculate prin metoda Hagedorn-Brown pentru


i=75%

∆h4 (m) ∑∆h4 p


0 0 4
292,0009 292,0009 14
307,8343 599,8352 24
312,4296 912,2648 34
310,14 1222,405 44
304,936 1527,341 54
298,417 1825,758 64

41
291,3358 2117,094 74
284,0845 2401,178 84
276,881 2678,059 94
269,8508 2947,91 104

Tabel 12: Adâncimile în funcție de presiune pentru i=75%

Influența impurităților

Presiunea, bar
0 20 40 60 80 100 120
0
100
A 200
300
d 400
500
600
â 700
800
n 900
1000
c 1100
1200
1300
i 1400
1500
m 1600
1700
1800
e 1900
2000
a 2100
2200
2300
, 2400
2500
m 2600
2700

i=15% i=35% i=55% i=75%

Figura 5 : Influența impurităților asupra curbelor gradient

b) Aplicând algoritmul Hagedorn-Brown pentru fiecare diametru, se obțin următoarele


valori ale parametrilor, specifice debitului Ql=45 m3/zi.

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54 54-64


M 20098 20098 20098 20098 20098 20098
ρl 868 868 868 868 868 868
p
med(bara) 10 20 30 40 50 60
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911 1,29493
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65

42
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874 0,8939
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441 49,4604
µ lichid
(Pa.s) 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059 29,5251
F 181,595 203,394 227,635 253,614 280,964 309,461
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279 1,0961
v sl (m/s) 0,26584 0,26802 0,2705 0,27321 0,27612 0,2792
v sg (m/s) 33,2438 16,2365 10,5776 7,75666 6,07135 4,95399
N lv 1,91293 1,92866 1,9465 1,96599 1,98689 2,00906
N gv 239,219 116,836 76,1148 55,8161 43,6888 35,6483
Nd 25,8048 25,8048 25,8048 25,8048 25,8048 25,8048
ᶲ* 9,80148 15,992 21,5041 26,7179 31,7878 36,7948
ε l/ᴪ 0,11888 0,15135 0,17394 0,1921 0,20772 0,22165
A 0,04328 0,02114 0,01377 0,0101 0,00791 0,00645
ᴪ 1,63528 1,13236 1,01695 1,0019 1,00021 1,00002
εl 0,1944 0,17138 0,17689 0,19247 0,20776 0,22166
Re b 424020 472665 460545 427899 398113 372839
λ 0,02044 0,02037 0,02039 0,02044 0,02049 0,02054
ρ med 174,798 161,477 172,856 192,802 212,455 230,897
∆h (m) 491,391 518,258 495,37 458,367 425,844 398,614

Tabel 13 : Valorile parametrilor calculați prin metoda Hagedorn-Brown pentru


d= 2inch

∆h1 (m) ∑∆h1 p


0 0 4
491,391 491,391 14
518,258 1009,65 24
495,37 1505,02 34
458,367 1963,39 44
425,844 2389,23 54
398,6137 2787,84 64

43
Tabel 14: Adâncimile în funcție de presiune pentru d= 2 inch

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54


M 20098 20098 20098 20098 20098
ρl 868 868 868 868 868
p
med(bara) 10 20 30 40 50
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441
µ lichid
(Pa.s) 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059
F 181,595 203,394 227,635 253,614 280,964
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279
v sl (m/s) 0,17014 0,17153 0,17312 0,17485 0,17671
v sg (m/s) 21,2761 10,3914 6,76963 4,96426 3,88567
N lv 1,22427 1,23434 1,24576 1,25823 1,27161
N gv 153,1 74,775 48,7135 35,7223 27,9608
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 6,48647 10,5832 14,2311 17,6815 21,0367
ε l/ᴪ 0,09556 0,1236 0,14309 0,15874 0,17218
A 0,01718 0,00839 0,00547 0,00401 0,00314
ᴪ 1,05564 1,00037 1 1 1
εl 0,10088 0,12365 0,14309 0,15874 0,17218
Re b 527375 473651 432132 401371 376714
λ 0,0203 0,02037 0,02043 0,02048 0,02053
ρ med 94,3257 120,778 144,315 164,601 183,012
∆h (m) 894,077 748,411 648,188 579,239 527,422

Tabel 15 : Valorile parametrilor calculați prin metoda Hagedorn-Brown pentru


d= 2,5inch

44
∆h2
(m) ∑∆h2 p
0 0 4
894,077 894,077 14
748,411 1642,49 24
648,188 2290,68 34
579,239 2869,91 44

Tabel 16: Adâncimile în funcție de presiune pentru d= 2,5 inch

Interval 04 -- 14 14-24 24-34


M 20098 20098 20098
ρl 868 868 868
p
med(bara) 10 20 30
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747
T med (k) 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718
µ lichid
0,0028
(Pa.s) 0,0028 0,0028
σ lich 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159
F 181,595 203,394 227,635
bt 1,03834 1,04779 1,05851
v sl (m/s) 0,11815 0,11912 0,12022
v sg (m/s) 14,775 7,21622 4,70113
N lv 0,85019 0,85718 0,86511
N gv 106,319 51,9271 33,8288
Nd 38,7073 38,7073 38,7073
ᶲ* 4,62938 7,55324 10,1567
ε l/ᴪ 0,07892 0,10376 0,12105

45
A 0,00808 0,00395 0,00257
ᴪ 1,00026 1 1
εl 0,07894 0,10376 0,12105
Re b 487413 433533 399570
λ 0,02035 0,02043 0,02049
ρ med 75,447 103,825 125,704
∆h (m) 1194,17 917,875 774,035

Tabel 17 : Valorile parametrilor calculați prin metoda Hagedorn-Brown pentru


d= 3inch

∆h3
(m) ∑∆h3 p
0 0 4
1194,17 1194,17 14
917,875 2112,04 24
774,035 2886,08 34

Tabel 18: Adâncimile în funcție de presiune pentru d= 3 inch

Influența diametrului

Presiunea, bar
0 10 20 30 40 50 60 70
0
100
A 200
300
d 400
500
â 600
700
n 800
900
c 1000
1100
1200
i 1300
1400
m 1500
1600
e 1700
1800
a 1900
2000
2100
, 2200
2300
2400
2500
m 2600
2700

d1= 2 in d2= 2,5 in d3= 3 in

46
Figura 6 : Influența diametrelor asupra curbelor gradient

c) Aplicând algoritmul Hagedorn-Brown pentru fiecare RGLT, se obțin următoarele valori


ale parametrilor, specifice debitului Ql=45 m3/zi.

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44


M 18622,1 18622,1 18622,1 18622,1
ρl 868 868 868 868
p
med(bara) 10 20 30 40
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749
µ lichid
(Pa.s) 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208
F 181,595 203,394 227,635 253,614
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022
v sl (m/s) 0,17014 0,17153 0,17312 0,17485
v sg (m/s) 18,316 8,94065 5,82088 4,26563
N lv 1,22427 1,23434 1,24576 1,25823
N gv 131,8 64,3359 41,8864 30,695
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 7,06997 11,539 15,5219 19,2928
ε l/ᴪ 0,10015 0,12908 0,1492 0,16538
A 0,01479 0,00722 0,0047 0,00345
ᴪ 1,02569 1,00008 1 1
εl 0,10272 0,12909 0,1492 0,16538
Re b 484417 427739 389013 360426
λ 0,02035 0,02044 0,02051 0,02057
ρ med 95,9109 125,42 149,478 170,152
∆h (m) 905,49 737,517 636,106 567,437

47
Tabel 19 : Valorile parametrilor calculați prin metoda Hagedorn-Brown pentru
RGLT=1000 sm3/zi

∆h1
(m) ∑∆h1 p
0 0 4
905,49 905,49 14
737,517 1643,01 24
636,106 2279,11 34
567,437 2846,55 44

Tabel 20 : Adâncimile în funcție de presiune pentru RGLT=1000 sm3/zi

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44


M 27783 27783 27783 27783
ρl 868 868 868 868
p
med(bara) 10 20 30 40
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749
µ lichid
0,0028
(Pa.s) 0,0028 0,0028 0,0028
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208
F 181,595 203,394 227,635 253,614
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022
v sl (m/s) 0,17014 0,17153 0,17312 0,17485
v sg (m/s) 36,6885 17,945 11,7097 8,60198

48
N lv 1,22427 1,23434 1,24576 1,25823
N gv 264,006 129,13 84,2616 61,8989
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 4,74177 7,73014 10,3848 12,8896
ε l/ᴪ 0,08003 0,10505 0,12242 0,13634
A 0,02963 0,01449 0,00946 0,00695
ᴪ 1,35191 1,02288 1,0011 1,00005
εl 0,1082 0,10745 0,12256 0,13635
Re b 704273 706751 658134 616665
λ 0,02015 0,02015 0,02018 0,02022
ρ med 100,626 106,972 126,976 145,882
∆h (m) 751,588 728,665 658,678 599,26

Tabel 21 : Valorile parametrilor calculați prin metoda Hagedorn-Brown pentru


RGLT=2000 sm3/zi

∆h2
(m) ∑∆h2 p
0 0 4
751,588 751,588 14
728,665 1480,25 24
658,678 2138,93 34
599,26 2738,19 44

Tabel 22 : Adâncimile în funcție de presiune pentru RGLT=2000 sm3/zi

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54


M 36943,9 36943,9 36943,9 36943,9 36943,9
ρl 868 868 868 868 868
p
med(bara) 10 20 30 40 50
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645

49
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441
µ lichid
(Pa.s) 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059
F 181,595 203,394 227,635 253,614 280,964
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279
v sl (m/s) 0,17014 0,17153 0,17312 0,17485 0,17671
v sg (m/s) 55,061 26,9494 17,5985 12,9383 10,1547
N lv 1,22427 1,23434 1,24576 1,25823 1,27161
N gv 396,213 193,925 126,637 93,1027 73,0721
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 3,75457 6,11842 8,21609 10,1931 12,1084
ε l/ᴪ 0,06958 0,09253 0,10849 0,12127 0,13221
A 0,04447 0,02177 0,01421 0,01045 0,0082
ᴪ 1,65204 1,14695 1,02044 1,0025 1,0003
εl 0,11495 0,10613 0,11071 0,12158 0,13225
Re b 907133 945693 925467 879210 836042
λ 0,02004 0,02003 0,02004 0,02006 0,02008
ρ med 106,435 105,84 116,969 133,527 149,972
∆h (m) 619,148 620,325 599,935 566,47 532,737

Tabel 23 : Valorile parametrilor calculați prin metoda Hagedorn-Brown pentru


RGLT=3000 sm3/zi

∆h3
(m) ∑∆h3 p
0 0 4
619,148 619,148 14
620,325 1239,47 24
599,935 1839,41 34
566,47 2405,88 44
532,737 2938,62 54

Tabel 24 : Adâncimile în funcție de presiune pentru RGLT=3000 sm3/zi

50
Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54 54-64
M 46104,8 46104,8 46104,8 46104,8 46104,8 46104,8
ρl 868 868 868 868 868 868
p
med(bara) 10 20 30 40 50 60
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,21582 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911 1,29493
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,97947 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874 0,8939
ρg med 7,52324 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441 49,4604
µ lichid
0,0028
(Pa.s) 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,41426 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059 29,5251
F 181,595 203,394 227,635 253,614 280,964 309,461
bt 1,03834 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279 1,0961
v sl (m/s) 0,17014 0,17153 0,17312 0,17485 0,17671 0,17868
v sg (m/s) 73,4335 35,9538 23,4873 17,2747 13,5639 11,104
N lv 1,22427 1,23434 1,24576 1,25823 1,27161 1,2858
N gv 528,419 258,72 169,012 124,307 97,604 79,9033
Nd 32,256 32,256 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 3,18168 5,18384 6,95961 8,63226 10,2518 11,8441
ε l/ᴪ 0,06271 0,08427 0,0993 0,11133 0,12163 0,13077
A 0,05931 0,02904 0,01897 0,01395 0,01096 0,00897
ᴪ 1,77903 1,33635 1,08651 1,01832 1,0036 1,00069
εl 0,11157 0,11262 0,10789 0,11337 0,12206 0,13086
Re b 1150280 1144602 1170426 1140519 1094701 1050209
λ 0,01996 0,01997 0,01996 0,01997 0,01998 0,01999
ρ med 103,525 111,373 114,587 126,67 141,547 156,573
∆h (m) 519,161 515,711 513,722 503,284 486,596 467,522

Tabel 25 : Valorile parametrilor calculați prin metoda Hagedorn-Brown pentru


RGLT=4000 sm3/zi

51
∆h4 (m) ∑∆h4 p
0 0 4
519,161 519,161 14
515,711 1034,87 24
513,722 1548,59 34
503,284 2051,88 44
486,596 2538,47 54
467,5217 3005,995 64

Tabel 26 : Adâncimile în funcție de presiune pentru RGLT=4000 sm3/zi

Interval 04 -- 14 14-24 24-34 34-44 44-54 54-64 64-74


M 55265,73 55265,7 55265,7 55265,7 55265,7 55265,7 55265,7
ρl 868 868 868 868 868 868 868
p
med(bara) 10 20 30 40 50 60 70
p pcr
(bara) 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345 46,3345
p pr 0,215822 0,43164 0,64747 0,86329 1,07911 1,29493 1,51075
T med (k) 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65 328,65
T pcr (k) 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475 208,475
Tpr 1,576448 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645 1,57645
Z 0,979471 0,96008 0,94183 0,92472 0,90874 0,8939 0,8802
ρg med 7,523244 15,3504 23,4718 31,8749 40,5441 49,4604 58,6019
µ lichid
0,0028
(Pa.s) 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028 0,0028
σ lich 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033
Nl 0,012633 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263 0,01263
CN l 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,00245
rs 3,414261 7,86569 12,8159 18,1208 23,7059 29,5251 35,5463
F 181,5948 203,394 227,635 253,614 280,964 309,461 338,947
bt 1,038338 1,04779 1,05851 1,07022 1,08279 1,0961 1,11011
v sl (m/s) 0,170135 0,17153 0,17312 0,17485 0,17671 0,17868 0,18076
v sg (m/s) 91,80602 44,9582 29,3761 21,611 16,973 13,8986 11,7177
N lv 1,224272 1,23434 1,24576 1,25823 1,27161 1,2858 1,30072
N gv 660,6255 323,514 211,387 155,511 122,136 100,013 84,3196
Nd 32,25605 32,256 32,256 32,256 32,256 32,256 32,256
ᶲ* 2,798303 4,55869 6,11952 7,58921 9,01173 10,4099 11,7971
ε l/ᴪ 0,057689 0,07821 0,09254 0,10403 0,11385 0,12257 0,13051

52
A 0,074149 0,03631 0,02373 0,01745 0,01371 0,01123 0,00946
ᴪ 1,815598 1,51107 1,19555 1,05987 1,01648 1,00431 1,0011
εl 0,10474 0,11817 0,11063 0,11026 0,11573 0,1231 0,13065
Re b 1423987 1336519 1384924 1387408 1352041 1305802 1260096
λ 0,019904 0,01992 0,01991 0,01991 0,01992 0,01993 0,01994
ρ med 97,64945 116,112 116,906 124,062 136,304 150,225 164,352
∆h (m) 427,1773 434,192 434,317 433,655 429,44 421,279 410,617

Tabel 27 : Valorile parametrilor calculați prin metoda Hagedorn-Brown pentru


RGLT=5000 sm3/zi

∆h5 (m) ∑∆h5 p


0 0 4
427,177 427,1773 14
434,192 861,3693 24
434,317 1295,687 34
433,655 1729,341 44
429,44 2158,782 54
421,2789 2580,06 64
410,6166 2990,677 74

Tabel 28 : Adâncimile în funcție de presiune pentru RGLT=5000 sm3/zi

53
Influența RGL
0 20 40 60 80
0
100
200
300
400
500
600
700 RGLT 1
800
900 RGLT 2
1000
1100 RGLT 3
1200
1300 RGLT 4
1400
1500
1600 RGLT 5
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

Figura 7 : Influența RGLT asupra curbelor gradient

54
Problema 4

Să se identifice regimurile de curgere pentru fiecare interval de presiune pentru valoarea


impurității celei mai mici, valoarea diametrului cel mai mic și valoarea RGLT cea mai mare pe baza
vitezelor vsl și vsg determinate la aplicația anterioară folosind diagram de mai jos.

Figura 8: Identificarea structurilor amestecului bifazic în cazul ascensiunii fluidelor bifazice prin
țevile de extracție

 În cazul impurității cu valoarea cea mai mică :

interval
de
presiune 04--14 14-24 24-34 34-44
v sl
(m/s) 0,16982 0,17114 0,17264 0,17428
v sg
(m/s) 21,2792 10,3949 6,77341 4,96819
regim
de
curgere ceață spumă spumă spumă

Tabelul 29 : Regimurile de curgere corespunzătoare valorii minime a impurităților

 În cazul diametrului cu valoarea cea mai mică :

55
interval
de
presiune 04--14 14-24 24-34 34-44 44-54
v sl
(m/s) 0,17014 0,17153 0,17312 0,17485 0,17671
v sg
(m/s) 21,2761 10,3914 6,76963 4,96426 3,88567
regim
de
curgere ceață spumă spumă spumă dopuri

Tabelul 30 : Regimurile de curgere corespunzătoare valorii minime a diametrului

 În cazul RGLT cu valoarea cea mai mare :

interval
de
presiune 04--14 14-24 24-34 34-44 44-54 54-64 64-74
v sl
(m/s) 0,170135 0,17153 0,17312 0,17485 0,17671 0,17868 0,18076
v sg
(m/s) 91,80602 44,9582 29,3761 21,611 16,973 13,8986 11,7177
regim
de
curgere ceață ceață ceață ceață spumă spumă spumă

Tabelul 31 : Regimurile de curgere corespunzătoare valorii maxime a RGLT

56