Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA “ PETROL-GAZE” PLOIESTI

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI SI GAZELOR


CATEDRA DE FORAJ EXTRACTIE

PROIECT LA FORAJ DIRIJAT

Profesor coordonator: Conf. doc. Ing. Mihai Ionescu

Student: Sfiriac Laura Andrea


IPG Anul IV
Grupa 2
Tema de proiect

1.Să se proiecteze o sondă dirijată, in următoarele condiţii:

-adâncimea sondei, H=5200 m;

-deplasarea orizontală a ţintei faţă de gura sondei, A=1680m;

-orientarea ţinte faţă de gura sondei, T  120  ;

Se impune unul din următoarele elemente ale profilului in panta

-intensitatea de deviere pe intervalul curbiliniu i = 0.95 grade/10m;

-înclinarea sondei la atingerea ţintei, 𝛼 𝑇 =32 grade

Tinta este reprezentata de un cerc in plan orizontal, cu locatia tintei in centru

-un cerc centrat pe ţintă cu R=60 m:

Se impune unul din următoarele elemente ale profilului in S :

- adancimea de la care incepe deviera de la verticala : h1 = 2338.5 m

Sistemul de coordonate carteziene, va fi ONEV, unde O este gura sondei, N -direcţia nordului, E –
direcţia estului şi V –verticala.

2.Să se calculeze traseul spaţial al sondei dirijate reale cu datele de deviere din tabela anexată în
sistemul cartezian ONEV. Se va folosi metoda elicei (curburii constante). Se vor trasa proiecţiile sondei
realizate în cele două plane, orizontal şi cel vertical cu azimutul T , pe aceleaşi desene cu sonda proiectată,
cu linii distincte (culori diferite).

3.Să se calculeze poziţia deviatorului în diverse puncte ale sondei realizate ca acesta să atingă ţinta
sondei proiectate.

2
1.Calculul sondei dirijate cu profil in panta

Se calculeaza raza de curbura pe portiunea de crestere a inclinarii.

1 180 deg
R 
i 
R  954.93m

Unghiurile auxiliare β şi γ se calculează cu relaţiile:

OE A R
tg    ,
ET H  h1

OC OC R
sin    sin   sin 
OT OE A R

3
  atan  
A R

 H  h1 
  24.68 deg
  asin  sin(  ) 
R
A  R 
  37.51 deg

Determinarea inclinari la atingerea tintei :

T    
T  12.83 deg

Se poate arăta că problema este posibilă dacă (H – h1)2 + A2 – 2AR > 0.


În continuare, se determină mărimile:

a2  R1  cos T 

a2  23.83m

h2  R sin T
h2  211.99m

R T
l2 
180
l2  213.77m

a3 A  a2 A  R1  cos  T 
l3   
sin  T sin  T sin  T

l3  1244.05m

 
a3  l3 sin T
a3  276.17m
 
h3  l3 cos T
h3  1213.01 m

4
Coordonatele punctului C – punctul unde este atinsă înclinarea maximă αT – sunt a2 şi h1 + h2 ,
iar adâncimea lui h1+ l2.

LC  h1  l2
LC  863.77m
Adâncimea totală a sondei LT  h1  l2  l3 .

LT  h1  l2  l3
LT  2107.82 m

Unghiul de inclinare α, adancimea pe verticala h si deplasarea la diverse adancimi masurate


L se determina cu relatiile:
-pentru intervalul BC:


  i L  h1 

a  R 1  cos   
h  h1  R sin  
-pentru intervalul CT:

α = constant = αT

a = a2 + (L- LC )*sin αT

h = h1 + h2 +( L- LC)*cos αT

5
Cu ajutorul acestor relatii a fost realizat urmatorul tablel:

Nr.St. Ad. Inclinarea Depl. Ad.


măsururată α Oriz. Vert.
L ω VM
- M ° m m
0 0 0 0 0
1 100 0 0 100
2 200 0 0 200
3 300 0 0 300
4 400 0 0 400
5 500 0 0 500
6 600 0 0 600
7 650 0 0 650
8 700 3 1.3087 699.98
9 800 6 5.231 749.82
10 900 12.83 32.54 897.17
11 1000 12.83 59.3297 994.81
12 1100 12.83 85.3883 1092.32
13 1200 12.83 111.447 1189.82
14 1300 12.83 137.506 1287.32
15 1400 12.83 163.564 1384.83
16 1500 12.83 189.623 1482.33
17 1600 12.83 215.681 1579.83
18 1700 12.83 241.74 1677.37
19 1800 12.83 267.799 1774.84
20 1900 12.83 293.857 1872.34
21 2000 12.83 319.916 1969.85
22 2075 12.83 339.46 2042.97

6
2.Metoda tangentelor
Arcul de curbă care reprezintă axa sondei între două puncte succesive, 1 şi 2, se aproximează cu
două segmente de dreaptă egale fiecare cu jumătate din lungimea arcului de curbă, primul cu
înclinarea şi azimutul din punctul 1, iar cel de-al doilea cu înclinarea şi azimutul din punctul 2 (fig.
3). Cele două segmente sunt de fapt două semitangente, care în general se află în plane diferite. Din
nou, coordonatele punctului calculat 2′ nu coincid cu cele ale punctului real 2.
Variaţiile coordonatelor între cele două puncte se calculează însumând varia-ţiile de coordonate
pentru cele două segmente de dreaptă. Din ecuaţiile (4) – (6) rezultă:
L L
sinα1cosω1  sinα2cosω2
ΔN =  2 sinα1cosω1dL   2 sinα2cosω2dL  L , (10)
0 0 2

L L
sinα1sinω1  sinα2sinω2 (11)
ΔE =  sinα1sinω1dL   sinα2sinω2dL  L
2 2 ,
0 0 2
L L
cosα1  cos α 2
ΔV =  2 cosα1dL   2 cosα2 dL  L . (12)
0 0 2

Metoda tangentelor cumulează erorile când sonda este deviată într-o singură direcţie (linia
poligonală se îndepărtează de traseul real) şi le compensează când au loc dese schimbări de azimut.

Fig. 3. Metoda tangentelor:


a – în plan vertical; b – în plan orizontal.

Metoda este cunoscută şi sub numele de metoda tangentelor simetrice (pentru a o deosebi de o
metodă mai veche, mai puţin precisă, în care arcul de curbă se aproximează cu un singur segment cu
înclinarea şi azimutul din punctul 2).

7
Date masurate Ad. Vert. Deplasarea orizontala Azimutul Depl.spre Intensit. Θ
Nr.St. Adancimea Inclinarea Azimutul VM Nord Est Depl.Oriz. ωM tinta, A` de dev.,
L α ω NM EM AM i

- m ° ° m m m m ° m °/10m °
0 0 0 300 0 0 0 0 120 0 - -
1 80 0.25 280 79.9996 0.03 -0.172 0.175 100 -0.1719 0.03 0.25
2 120 0.75 80 119.998 0.091 -7E-06 0.091 180 -0.0311 0.25 0.99
3 160 0.75 55 159.994 0.287 0.4723 0.552 238.75 0.34577 0.08 0.32
4 200 1 360 199.99 0.786 0.6867 1.044 221.15 0.37655 0.21 0.84
5 230 1 340 229.985 1.294 0.5972 1.425 204.78 0.11874 0.12 0.35
6 260 1 325 259.98 1.754 0.3575 1.79 191.52 -0.264 0.09 0.26
7 300 1.75 330 299.968 2.569 -0.148 2.573 176.7 -1.0178 0.19 0.76
8 320 1.5 285 319.96 2.901 -0.554 2.953 169.2 -1.5125 0.63 1.26
9 340 1.5 280 339.953 3.014 -1.064 3.197 160.55 -2.0311 0.07 0.13
10 360 2.25 360 359.942 3.452 -1.322 3.697 159.05 -2.4231 1.24 2.48
11 380 1.75 275 379.93 3.872 -1.626 4.199 157.21 -2.8524 1.36 2.73
12 400 2.75 345 399.913 4.362 -2.055 4.821 154.78 -3.4225 1.35 2.71
13 420 2.25 330 419.894 5.165 -2.375 5.685 155.3 -3.9985 0.41 0.82
14 440 1.75 330 439.882 5.769 -2.724 6.38 154.72 -4.5332 0.25 0.5
15 460 2.25 325 459.869 6.356 -3.102 7.072 153.98 -5.0887 0.26 0.53
16 480 2.75 320 479.85 7.045 -3.636 7.928 152.7 -5.8258 0.27 0.55
17 500 2.5 325 499.829 7.77 -4.194 8.829 151.64 -6.5986 0.17 0.34
18 530 1.75 325 529.808 8.681 -4.832 9.935 150.9 -7.5098 0.25 0.75
19 560 0.75 340 559.8 9.24 -5.162 10.58 150.81 -8.0113 0.35 1.04
20 580 1 350 579.797 9.535 -5.237 10.88 151.22 -8.1827 0.15 0.29
21 600 0.75 315 599.795 9.8 -5.36 11.17 151.32 -8.3886 0.29 0.58
22 620 0.75 225 612.382 3.062 -12.28 12.66 104 -12.589 37.5 75
23 640 0.5 260 624.97 -3.783 -19.2 19.57 258.85 16.7471 37.3 74.6
24 660 1.5 235 644.966 -3.948 -19.5 19.89 258.55 16.9728 0.53 1.07
25 669 1.5 260 653.963 -4.036 -19.71 20.12 258.43 17.1424 0.72 0.65
26 678 2.5 275 662.957 -4.04 -20.02 20.43 258.59 17.434 1.24 1.12
27 688 3 290 672.946 -3.931 -20.49 20.86 259.14 17.9064 0.87 0.87
28 694 4.25 295 678.933 -3.784 -20.84 21.18 259.71 18.2849 2.15 1.29
29 704 5.5 300 688.897 -3.387 -21.59 21.85 261.08 19.1259 1.32 1.32
30 704 6.5 300 688.897 -3.387 -21.59 21.85 261.08 19.1259 0 0.00
31 724 7.75 300 708.741 -2.147 -23.73 23.83 264.83 21.5688 0.63 1.25
32 742 10.75 300 726.501 -0.701 -26.24 26.25 268.47 24.4172 1.67 3
33 758 10 300 742.239 0.74 -28.73 28.74 91.475 -27.255 0.47 0.75
34 762 15 300 746.14 1.172 -29.48 29.51 92.277 -28.107 12.5 5
35 782 16 315 765.412 4.415 -33.67 33.96 97.47 -33.154 2.06 4.12
36 804 16.5 318 786.533 8.881 -37.91 38.94 103.19 -38.66 0.44 0.98
37 825 18 327 806.615 13.75 -41.62 43.83 108.27 -43.815 1.34 2.81
38 843 17.5 328 823.782 18.31 -44.53 48.15 112.35 -48.109 0.17 0.3
39 880 17.5 329 859.069 27.8 -50.35 57.51 118.9 -56.816 0.08 0.3
40 899 17.5 329 877.19 32.69 -53.29 62.52 121.53 -61.256 0 0
41 921 17.5 329 898.172 38.36 -56.69 68.46 124.09 -66.397 0 0
42 965 17.5 329 940.135 49.71 -63.51 80.65 128.05 -76.68 0 0
43 1002 17.5 329 975.423 59.24 -69.24 91.13 130.55 -85.326 0 0
44 1040 17.5 329 1011.66 69.04 -75.13 102 132.58 -94.207 0 0
45 1056 17 329 1026.94 73.1 -77.57 106.6 133.3 -97.894 0.31 0.5
46 1065 16.75 330 1035.56 75.35 -78.89 109.1 133.69 -99.91 0.43 0.38
47 1075 16.25 330 1045.14 77.81 -80.31 111.8 134.09 -102.09 0.5 0.5
48 1083 16 330 1052.83 79.74 -81.43 114 134.4 -103.79 0.31 0.25
49 1120 15 329 1088.48 88.26 -86.44 123.5 135.6 -111.41 0.28 1.04
50 1149 14 328 1116.56 94.45 -90.23 130.6 136.31 -117.1 0.36 1.03
51 1165 14 328 1132.08 97.73 -92.28 134.4 136.64 -120.15 0 0
52 1192 14 328 1158.28 103.3 -95.75 140.8 137.17 -125.29 0 0
53 1220 14 327 1185.45 109 -99.39 147.5 137.64 -130.67 0.09 0.24
54 1233 14 326 1198.06 111.6 -101.1 150.6 137.82 -133.19 0.19 0.24
55 1256 14 326 1220.38 116.2 -104.2 156.1 138.11 -137.7 0 0
9
56 1279 14 326 1242.7 120.8 -107.3 161.6 138.38 -142.2 0 0
57 1299 14 326 1262.1 124.8 -110 166.4 138.6 -146.11 0 0
58 1319 14.25 326 1281.5 128.9 -112.8 171.3 138.81 -150.06 0.12 0.25
59 1329 14.25 326 1291.19 130.9 -114.2 173.7 138.92 -152.05 0 0
60 1339 14.25 326 1300.88 133 -115.5 176.2 139.01 -154.04 0 0
61 1359 14.25 326 1320.27 137.1 -118.3 181 139.2 -158.03 0 0
62 1393 14 326 1353.24 143.9 -122.9 189.3 139.5 -164.74 0.07 0.25
63 1402 14 326 1361.97 145.7 -124.1 191.4 139.58 -166.5 0 0
64 1413 14 326 1372.64 147.9 -125.6 194.1 139.66 -168.65 0 0
65 1416 14 325 1375.56 148.5 -126 194.8 139.68 -169.24 0.81 0.24
66 1424 13.75 325 1383.32 150.1 -127.1 196.7 139.74 -170.82 0.31 0.25
67 1452 13.75 325 1410.52 155.6 -131 203.3 139.91 -176.27 0 0
68 1469 13.5 325 1427.04 158.8 -133.3 207.3 140.01 -179.55 0.15 0.25
69 1489 13.5 325 1446.49 162.7 -135.9 212 140.12 -183.37 0 0
70 1504 13 325 1461.09 165.5 -137.9 215.4 140.19 -186.19 0.33 0.5
71 1522 13 326 1478.63 168.8 -140.2 219.4 140.29 -189.49 0.12 0.22
72 1546 12.75 325 1502.02 173.2 -143.2 224.8 140.42 -193.84 0.14 0.33
73 1564 12.75 325 1519.58 176.5 -145.5 228.7 140.5 -197.09 0 0
74 1580 14 325 1535.15 179.5 -147.6 232.4 140.57 -200.12 0.78 1.25
75 1600 14.75 325 1554.52 183.6 -150.5 237.4 140.66 -204.19 0.38 0.75
76 1610 15 324 1564.18 185.7 -152 239.9 140.7 -206.31 0.36 0.36
77 1620 15 323 1573.84 187.8 -153.5 242.5 140.73 -208.47 0.26 0.26
78 1654 13.25 323 1606.81 194.4 -158.5 250.8 140.81 -215.42 0.51 1.75
79 1682 12 321 1634.13 199.2 -162.3 256.9 140.84 -220.61 0.47 1.32
80 1718 10.5 318 1669.44 204.6 -166.8 263.9 140.8 -226.71 0.45 1.61
81 1746 10.75 317 1696.96 208.4 -170.3 269.1 140.74 -231.29 0.11 0.31
82 1766 11.75 317 1716.57 211.2 -173 273 140.69 -234.77 0.5 1
83 1788 11.5 317 1738.12 214.5 -176 277.4 140.63 -238.72 0.11 0.25
84 1797 11.25 317 1746.94 215.8 -177.2 279.2 140.6 -240.3 0.28 0.25
85 1806 11 317 1755.78 217 -178.4 280.9 140.58 -241.85 0.28 0.25
86 1833 10.5 315 1782.3 220.6 -181.9 285.9 140.5 -246.37 0.23 0.62
10
87 1851 10.5 315 1800 223 -184.2 289.2 140.44 -249.35 0 0
88 1868 10.5 309 1816.72 225 -186.5 292.3 140.35 -252.21 0.64 1.09
89 1898 9.75 302 1846.25 228.1 -190.8 297.4 140.09 -257.28 0.48 1.44
90 1915 9.25 298 1863.01 229.5 -193.2 300 139.91 -260.04 0.49 0.83
91 1930 9 299 1877.82 230.6 -195.3 302.2 139.74 -262.4 0.2 0.3
92 1940 9 305 1887.7 231.5 -196.6 303.7 139.65 -263.93 0.94 0.94
93 1950 8.75 307 1897.58 232.4 -197.9 305.2 139.59 -265.41 0.4 0.4
94 1959 8.75 305 1906.48 233.2 -199 306.5 139.53 -266.72 0.34 0.3
95 1977 7.75 303 1924.29 234.6 -201.1 309 139.4 -269.23 0.58 1.04
96 1989 7.75 303 1936.18 235.5 -202.5 310.6 139.31 -270.81 0 0
97 2000 7.75 304 1947.08 236.3 -203.7 312 139.24 -272.25 0.12 0.13
98 2008 6.25 303 1955.02 236.9 -204.5 312.9 139.19 -273.2 1.88 1.5
99 2019 6.25 303 1965.95 237.5 -205.5 314.1 139.13 -274.36 0 0

11
12
Deplasarea orizontală, m
0 100 200 300
0

100

200

300

400

500

600

700

800
Adâncimea verticală, m

900
Sonda Reală
1000

1100 Sonda Proiectată

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100
3. Poziţia deviatorului la talpa sondei
O problemă ce trebuie rezolvată la dirijarea sondei este următoarea: ce poziţie trebuie să
aibă deviatorul la talpa sondei pentru ca ţinta să atingă totuşi ţinta dorită?

Fig. 1.3.1 Corectarea direcţiei găurii de sondă

14
Fig. 3.2 Poziţia de lucru a deviatorului

În figura de mai sus s-au reprezentat următoarele unghiuri:

- θ, unghiul total de deviere;

- ωd, unghiul de orientare al deviatorului;

- Δω, variaţia azimutului;

- ω”, suplimentul unghiului de orientare format de planul de acţiune a deviatorului şi planul


apsidal în punctul B, ω”=π-ωd.

-calculăm

cos  cos 1  cos  2  sin 1  sin  2  cos  ;

  10,66 0 ;

Unde 1  13.250 ;  2  6.250 ;

  1  2  323  303  200 ;

15
Aplicăm teorema sinusurilor în triunghi şi determinăm ’’.

sin  '' sin  sin  2  sin 


 ; sin "  ;
sin  2 sin θ sin 

" 10.77 0 .

Valoarea reală este " 10.77 0 .

Prin diferenţă rezultă :

d  180  " ;  d  169 0

16

S-ar putea să vă placă și