Sunteți pe pagina 1din 10
TEST 2 Cu urmatoarele date ale sondei completati fisa de combatere a manifestarii eruptive si rispundey! a intrebirile 1.26 Adancimea sondel (AM/AV) Diametrul sapel Densitatea fluldulul foraj curent Coloana tubaté (C) 13 3/8 in, sul la (AM/AV}) Prajini grele (PG) 8 % in x 3.% in lungime volum specific interior Prajini de foraj intermediare (PI) § in lungime volum specific interior ini de foraj (PF) 5 in volum specific interior Gradientul de fisurare la siulcoloanel Debitul specific al pompel Freeventala pompa pentru omorare Presiunea de circulate le debitul de omorére Volumullnilor de suprafat’ Volumele specifice tn spatiul inelar PG—GN PF/PI-GN PF—c Datele manifestarii eruptive: presiunea la prdjini cu sonda inchisé (PPS!) presiunea la coloand cu sonda inchisé (PCS!) cresterea de volum la haba 3510m 12 % in (311.2 mm) 1630 kg/m? 2010 m 274m 0,00536 m*/m 92m 0.00458 m?/m 0,00827 m°/m 22kPa/m 0,0189 m/e 35.¢/min 5100 kPa 2m 0.03938 m*/m 0,06328 m*/m 0,06693 m?/m 5200 kPa 6300kPa 3m Combaterea manifestaril eruptive se va face folosind metoda asteapta si Ingreuneaza Princip si proceduri Princip si proceduri 1. Caleulati presiunea maxima admisibilé in spatiul Inelar la suprafags la inchiderea sondei (PMASIS). a) 6205 kPa b) 7929 kPa 12067 kPa d) 14755 kPa 2. Calculati presiunea limit de sigurant’ la slul coloanel inainte de omorarea sondei, a) 4619 kPa b) 5767 kPa )—-7929kPa d) 11928 kPa 3. Calculasi gradientul de presiune al affuxulut a) 152kPa/m b) 3,39 kPa/m 4,98 kPa/m d)—8,14kPa/m 4. In timp ce se asteapté prepararea noroiulul de omorare, presiunea la suprafaté a crescut cu 1000 kPa la ambele ‘manometre. Presiunea la pr&jini cu sonda inchisé (PPSI) este acurn 6200 kPa si presiunea la coloana cu sonda inchisé (PCSI) este 7300 kPa. Ce decizie trebuie luat’ fn aceasta situatie? a) Purjare de noroi prin duza reglabila cu mentinerea presiunil la coloand constant b) Purjare de norot prin duza reglabild cu mentinerea presiunii la prajini constant’ €) Purjare de noroi pana cand presiunea la prajini revine la valoarea presiunil de inchidere a sondel d) Purjare de norot pan cand presiunea la coloana revine la valoarea presiunll de Inchidere a sondel 5. in intrebarea de mat sus, care este principalul motiv pentru care presiunea creste? a) Afluxul migreazd tn sus prin interiorul garnituril de fora). b) —_Afluxul migreazd in sus prin spatiul inelar. ©) Afluxul migreazd tn sus at&t prin interiorul garniturii de foraj c&t si prin spatiul inelar. Princip si proceduri 6. Referitor la intrebarea numirul 4 care este volumul de noroi ce trebuie purjat (scurs) pentru a readuce presiunea pe talpa sondet (BHP) la aceeasi valoare cu presiunea de formatie (presiunea din pori)? a) 0,0650 m rell+4+28 0,0497 m 0,0230 m d) 00450 7. Calculati densitatea norolulul de omorare necesar pent a presiuni din formatiune a) 1740 ke/m* b) 1820 kg/m relF © 1781 ke/m* d)—1950kg/m’ 8. Cate curse sunt necesare si se pompeze pentru ca fluidul de omorare s& ajung’ de la pomp’ la interiorul garniturli de foraj la nivelul platformet de lucru a instalatiel de foraj? Be a rel D © 200¢ d) 250¢ 9. Cate curse sunt necesaré 3 se pompeze pentru ca fluidul de omorare s ajung’ de la suprafata la sap? a) ase b)1460¢ es: rel D a) 842 10. aleulalpresiunea intial de circulate (> 2) 6343 kPa b)—s549kPe PIG @ — 10200%0a 4) 13764 Princip si proceduri 11. Calculati presiunea finald de circulatie (PFC) a) 5102 kPa 5573 kPa FenE <) 6343 kPa 4) 7033 kPa 12. Cat este reducerea de presiune pe 100 curse de la PIC la PFC? @ 22100 5 kPa 227kPa rell 124 kPa s se pompeze pentru a ridica afluxul de la sap la siul 6500 b) 9560 @ 1179 4) 12170¢ \ecesare s8 se pon @ we peze pentru o circulatie complet a sondei? b) 4670 3d 14760¢ 4) 15100¢ 16. Procedura de combatere a manifestari eruptive a inceput, dupa 295 curse de fluid de omorére pompat situatia se prezint’ ca tn figura al&turats, Ce actiune trebuie s8 execute operatorul duzel in acest c2z? a) Mai inchide duza b) Mai deschide duza. Nu se schimba nimic, totul este tn grafic, 4) Creste frecventa la pompi. @) Scade frecventa la pomp’, Parametrii Conditii | Calculat Analiza Frecventa = Pres prajini 2 Pres coloana (6200 s ok 17. Dupa pomparea a 470 curse de fluid de rf ae ‘omorare situatia se prezint& can | ee ewer ae eat Ce actiune trebule s§ execute operatorul duzel in acest caz? | | a) Mai inchide duza, bb) Mai deschide duza. @w se schimbs nimic, totu este ingrafc, 4d) Creste frecventa la pomp. e) Scade freeventa la pompa Parametrii Frecventa Pres prajini Pres coloana Princip $i proceduri 18. Dup pomparea a 810 curse de fluld de ‘omorare situatia se prezint& can E figura alStur Ce actiune trebuie s8 execute operatorul duzel in acest caz? a) Mal inchide duza, ‘Volumat pompat ) Mai deschide duza. zoe ©) Nu se schimbs nimic, totul este in grafic. d) Creste frecventa la pompa. @scadefreeventa fa pomp Parametrii Real Conditii_ Calculat | Analiza Frecventa 40 = 35 nu Pres prajini_ 9700 2 Pres coloana 6400 s 12067 19. Dupa pomparea a 810 de fluid de e situatia se prezintd cain figura al Ce actiune trebule s& execute operatorul duzel in acest caz? a) Mal inchide duza, pompat de dus 4800 Qiu se schimbs nic totu este n graf b) Mai desi ste frecventa la pomp’. e) Scade frecventa la pomp. Parametrii__| Real Conditii_Calculat_Analiza Frecventa 35 = 35 ok Pres prajini_ 5600, > 5578 ok Pres coloana | 6100 = 12067 ok Princip $1 proceduri 20. Dup pomparea a 5000 curse de fluid de ema eae Presiunea a) Mai inchide duza, mai deschide duza. ¢) Nu se schimbi nimic, totul este in grafic. 4) Creste frecventa la pomps. €) Scade frecventa la pomp. Parametrii Real _Conditii_Calculat Analiza Frecventa Eke = Bo. ok Pres prajini_ 6200. > 5578 | Nok? Pres coloana 7000 s 12067 ok 21. Dupi pomparea a 6200 curse de fluid de a) Mal inchide duza b) Mai deschide dua Hest Wu se schimts nimi, toru tstein grafic 6) Creste freoventa la pompa, enta la pomp Parametrii Real Conditii | Calculat | Analiza Frecventa | 35 | = 35 ok Pres prajini_ 5700 > 5578 ok Prescoloana 8000 < 12067 | ok Principil si proceduri 22. Dup pomparea a 7800 curse de fluid de ‘omorare situatia se prezint& cain figura 3 Ce actiune trebuie s8 execute operatorul duzel in acest caz? @ Wa incide duza b) Mai deschide duza, €) Nu se schimbi nimic, totul este in grafic 4) Creste frecventa la pompa. e) Scade frecve t2 fa pompa Parametrii Frecventa Pres prajini Pres coloana 35 5200 23. Dupé pomparea a 8000 curse de fluid de ‘omorare situatia se prezintd ca in e alturat’ Ce actiune trebule s& execute operatorul duzel in acest caz? ) Mai inchide duza, bb) Mal deschide duza, Qiu se schimbs nimi, tot ste in grafic d) Creste frecventa la pomp. e) Se frecventa la pomp3, Real 8500 5578 Nu Parametrii_| Real Conditii |Calculat | Analiza Frecventa. 35 = 35 ok Pres prajini_ 5600 > 5578 ok Pres coloana | 9000 s 12067 ok Principil si proceduri a) Mai inchide duza. b) Mai deschide duza, Nu se schimbs nic totul este in grafic d) Creste frecventa la pompa: Parametrii Real _Conditii_Calculat_ Analiza Frecventa 35 35 ok Pres prajini___ 5600 5578 ok Pres coloana 14000 s 2 ok a) Mal inchide duza, b) Mai deschide duza. mb nimic, totul pomp’, e) Scade frecventa la pompa, Parametrii Real _| Conditii | Calculat | Analiza Frecventa 35 = 35 ok Pres prajini 5600 > 5578 | ok Prescoloana 11000, < 12067 | ok Principil $i proceduri 1p pomparea a 14000 curse de fluid de se prezint cain Ce actiune trebule s8 execute operatorul duze In acest caz? a) Mal inchide duza. b) Mai deschide duza. Q 4) Creste frecventa la pomp. e) Sc venta la pompa. Parametrii_| Real Conditii |Calculat | Analiza Frecventa 35 = 35 ok Pres prajini_ 5600 > 5578 | ok Prescoloana 0 < 12067 ok