Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIETI

PROIECTAREA ZCMINTELOR DE
HIDROCARBURI
- PROIECT -

Student :
Anul :
Ploiesti
Stefanica Iont
Cuprins
INTRODUCERE: Tema proiectului.
CAP.I.: I..ntocmirea hrii structurale a zcmntului;
I.!.Fixarea limitei iniiale a contactului ap-iei;
I.".Realizarea seciunilor geologice;
I.#.Determinarea grosimii de strat efecti saturat cu fluide
I.$.!alculul olumului "rut al colectorului.
CAP.II.: II..!alculul mrimilor medii ale parametrilor fizici ai
colectorului;
II.!.!alculul olumului de pori al rezerorului;
II.".#roprietile mediului fluid;
II.#.#roprietile apelor de zcmnt;
II.$.#roprietile gazelor $n condiii de zcmnt;
II.%.#ermea"ilitatile relatie %i ariaia lor cu saturaia.
CAP.III.: A&pl's're' s(ndel(r
CAP.I).: Re*i&ul el'sti+
I).. Dinamica de"itului
I).!. Dinamica presiunii
CAP.). Re*i&ul de *',e di,(l-'te
).. &etoda integral grafic
CAP.)I. Re*i&ul &i.t
CAP.)II. Met(de de e-'lu're r'pid/ ' 0'+t(rului de re+uper're
)II.. &etoda 'andreea
CAP.)III. In1e+2i' de 'p'
)III.. (n)ecia propriuzis
)III.!. #rofile de saturaie
Ane.e: *nexa nr.+ , -arta cu forma %i dimensiunile zcmntului.
'cara +/0111;
*nexele nr.2. 3 , Diagrafiile geofizice ale sondelor studiate;
*nexea nr.4- Diagrama p5T.
!
Stefanica Iont
Tema de proiect
'e consider un zcmnt de iei de forma %i dimensiunile indicate $n figura+.
n perioada exploatrii de pro" au fost spate sondele menionate $n figura +. 'e
anexeaz diagrafiile electrice ale sondelor spate pe acest zcmnt 6fig.+ %i 27.
#e "aza acestor materiale se cere/
$ntocmirea hrii structurale a zcmntului;
realizarea de seciuni geologice;
fixarea poziiei iniiale a contactului iei-ap;
calcularea olumului "rut al rezerorului.
'tudiul fizic asupra carotelor extrase din roca colectoare indic parametrii
menionai $n ta"elul +.
'e cere/
s se calculeze mrimile medii ale parametrilor fizici caracteristici
colectorului;
s se calculeze olumul de pori al rezerorului;
s se calculeze rezera de iei %i gaze a zcmntului.
'tudiul mediului fluid indic parametrii urmtori/
* , proprietile sistemului de hidrocar"uri fluide $n condiii de zcmnt care
sunt redate $n diagrama din figura 4;
8 , proprietile fizico-chimice ale apei de zcmnt sunt redate $n ta"elul 2.
#e "aza datelor de mai sus se cere/
determinarea capacitii energetice a zcmntului la momentul iniial al
exploatrii;
sta"ilirea reelei sondelor de exploatare;
executarea calcului de comportare $n exploatare a rezerorului su" energia
natural a zcmntului;
proiectarea procesului de in)ecie a apei sau gazelor $n zcmnt pentru
mrirea factorului final de recuperare a ieiului.
"
Stefanica Iont

Ta"elul +
S(nd'
nr.
Inter-'lul &
e0
Per&e'3ilit'te S
'.i.
Des+riere'
lit(str'ti*r'0i+/
4&5 4
(
6
(
5 4&D5 4
(
6
(
5
9:: +3:4.2-+3:0.3 +;.2 9<; :90 31.< =isip
9:: +391.1-+39+.0 2+.4 0:; 3:< 2<.; =isip
9:: +3<1.1-+3<+.: +;.2 91: 09: 3+.; >resie
0<; +330.+-+33:.1 +<.2 40: 392 3+.2 G#esie
0<; +33<.2-+33;.3 +9.: 419 3<0 31.< G#esie
0<; +342.3-+343.< +9.+ 4+2 39: 33.1
G#esie
0<: +342.4-+343.2 +9.< :19 4:0 31.0 G#esie
0<: +349.1-+349.< +:.9 09< 41< 3+.4 G#esie
0<: +3:1.1-+3:+.4 +9.; :32 4:9 31.4 G#esie
0<: +39<.1-+39;.3 +4.2 24+ +09 33.9 G#esie
Ta"elul 2
)'ri'nt'
Unit'te' de
&/sur/
C(&p(nen2ii
Na K
+ +
+
!
Ca
+ !
Mg
+
Cl


!
$
SO

"
HCO

(( mg.?l 31+9+.+9 23+9.0< 4<2.22 0+3<;.;+ 3+;.20 :<3.21Ta"elul 3
Co%&onent ' f#ac(ia )ol%et#ica *n )a#ianta
a + c ,
%etan -$.!/ -".0/ -".!/ -!.0/
etan !.12 !.32 ".12 ".32
&#o&an 1.1! 1.1! 1.1! 1.1!
n-+tan 4.-! 4.-/ 4.-/ 4.-/
i5o-+tan 4.-/ 4.-! 4.-! 4.-!
n-&entan 4.!$ 4.!$ 4.!$ 4.!$
i5o-&entan 4.10 4.10 4.10 4.10
n-6e7an 4.1! 4.1! 4.1! 4.1!
n-6e&tan 4.4/ 4.4/ 4.4/ 4.4/
CAP.I
$
Stefanica Iont
INTRODUCERE
@cmntul de hidrocar"uri fluide este un sistem fizico-chimic alctuit dintr-un
mediu solid poros-permea"il %i un mediu fluid format din sistemele de hidrocar"uri %i
apele de zcmnt.
n general. zcmintele de hidrocar"uri fluide sunt alctuite din dou zone
distincte/ o zon saturat cu hidrocar"uri. numit zon producti. %i o zon saturat
+11A cu ap , aciferul adiacent. care poate lipsi $n anumite cazuri.
I.. 7nt(+&ire' 8/r2ii stru+tur'le ' ,/+/&9ntului
-arta structural 6harta cu izo"ate7. reprezint proiecia $n plan orizontal a
punctelor de intersecie $ntre dierse plane izo"atice %i un un plan reper. !a plan
reper se a lua intrarea $n stratul producti.
-arta structural poate fi construit pe "aza seciunilor geologice sau prin metoda
triadelor.
Ta"elul 4
'onda *dncimi reale B *dncimi izo"ate C"s.
-
a
-
c
-
t?a
-
a
D
-
c
D
-
t?a
D
0<: +330 +3<0 - +10 +231 +2<1 -
0+4 +4;: +040 - +:: +331 +39; -
9:: +300 +3;0 - ;1 +2:0 +310 -
0<; +331 +3:0 - <4 +24: +2<+ -
'onda 0<:/

D
+330 +10 +231
a a
H H E m

D
+3<0 +10 +2<1
c c
H H E m
'onda 0+4/

D
+4;: +:: +331
a a
H H E m

D
+040 +:: +39;
c c
H H E m
'onda 9::/

D
+300 ;1 +2:0
a a
H H E m

D
+3;0 ;1 +310
c c
H H E m
'onda 0<;/

D
+331 <4 +24:
a a
H H E m

D
+3:0 <4 +2<+
c c
H H E m
Ende/

a
H
cotele $n acoperi% a"solute masurate pe diagrafii;
/
Stefanica Iont

c
H
cotele $n culcu% a"solute. masurate pe diafrafii;

D
a
H cotele $n acoperi% izo"atice;

D
c
H cotele $n culcu% izo"atice;
B - eleaiile;
I.!. :i.'re' li&itei ini2i'le ' +(nt'+tului 2i2ei ; 'p/
Fimita hidrocar"uri?ap se determin tot din diagrafii. pe "aza cur"elor de
rezistiitate.
*ceast limit hidrocar"uri?ap prezint dou contacte cu stratul producti/ un
contact pe acoperi% %i un contact pe culcu%. #roiecia acestor dou contacte pe harta
cu izo"ate prezint. la rndul ei dou contururi/ un contur interior 6pe culcu%7 %i unul
exterior 6pe acoperi%7. ntre cele dou contururi se gse%te a%a numita zon de
contact.
Figura +.
I.". 7nt(+&ire' se+2iunil(r *e(l(*i+e
'eciunile geologice sunt reprezentri $n plan ertical a stratelor geologice.
!ele mai adecate sunt seciunile transersale. deoarece ofer o imagine mult mai
realist asupra $nclinrii stratului dect seciunile longitudinale. n plus acestea
3
Stefanica Iont
eideniaz limitele hidrocar"uri?ap %i?sau iei?gaze. n cazul de fa seciunile s-au
$ntocmit pe "aza hrii structurale.
I.#. Deter&in're' *r(si&ii de str't e0e+ti- s'tur'te +u 0luide
!omplexul producti mai include %i intercalaii de strate impermea"ile. care
tre"uie puse $n eiden %i $nlturate de la grosimea total a stratului.
#entru aceast lucru se ia fiecare diagrafie $n parte %i se analizeaz.'e
identific %i se noteaz stratele care compun o"iectiul. >rosimea se msoar att
dup cur"a de potenial standard ct %i dupa cea de rezistiitate. apoi se face o
medie.
#entru sonda 0<:/
'trat h
ef
h
med
#.'.
a +1 +: +3
" +< ++ +4.0
c < +3 +1.0
hG3<m
#entru sonda 0+4/
'trat h
ef
h
med
#.'.
a +0 +3 +4
" 21 +9 +<.0
c 0 0 0
hG39.0m
#entru sonda 9::/
'trat h
ef
h
med
#.'.
a 29 3+ 2;
" - - -
c - - -
hG2;m
#entru sonda 0<;/
'trat h
ef
h
med
#.'.
a 0 9 :
" +9 2< 22.0
c 3 21 ++.0
hG41m
0
Stefanica Iont
Dup determinarea grosimilor efectie se reprezint alorile pe seciunile
geologice.
'e or trasa culcu%ul ficti %i contactul ficti ap- iei ca $n figura +. 'e
calculeaz aria zonei efecti saturat cu iei 6zona ha%urat7 pentru seciunile *-*H.
8-8H. !-!H. ct %i $n faliile F+ %i F3.
'e traseaz limita iei ,ap la adncimea -
?a
G+3+:m.
I.$. C'l+ulul -(lu&ului 3rut 'l +(le+t(rului
5olumul "rut reprezint olumul total al zcmntului de hidrocar"uri. delimitat
$n culcu% %i acoperi% de strate impermea"ile. iar lateral de faliile F+
.
F3. #entru
determinarea acestui olum se folose%te relaia/
( )

b
b
a
V A x dx
*riile *6x7 sunt perpendiculare pe o direcie. #entru rezolarea integralei de la
a la " tre"uie s edem cum ariaz ariile seciunilor $n a %i ".
#entru seciunea *-*H/
@ona ha%urat se imparte $ntr-un trapez + %i un triunghi dreptunghic 2. 'e
msoar la scar "azele %i $nlimile acestora apoi se determin ariile.
( ) +

2
+
211 210 <:
+94+0
2
A m


2
2
210 32
32<1
2
A m

2
+
21:;0 S m
#entru seciunea 8-8H/
( ) +

2
+
+;0 +40 +12
+9341
2
A m


2
2
+40 24
+941
2
A m
+
2
2 + 2
+;1<1 S A A m
#entru seciunea !-!H/
2
Stefanica Iont
( ) +

2
+
311 3+1 <<
2:<41
2
A m


2
2
3+1 31
4:01
2
A m
+
2
3 + 2
3+4;1 S A A m
#entru falia F+/
!onsiderm izo"ata de +220 m. Fa intersecia cu seciunea *-*H aem o
grosime a stratului de 41m. Fa intersecia cu seciunea !-!H grosimea stratului este
41m. Rezult prin interpolare c la intersecia cu falia F+ grosimea stratului este tot
41m.
!onsiderm izo"ata de +290m. Fa intersecia cu seciunea *-*H aem o
grosime a stratului de 3<m. Fa intersecia cu seciunea !-!H grosimea stratului este
3<m. Rezult prin interpolare c la intersecia cu falia F+ grosimea stratului este tot
3<m.
'e traseaz seciunea geologic pentru aceste izo"ate %i se determin aria
zonei efecti saturat cu iei.
( ) +

2
+
210 220 94
+0;+1
2
A m


2
2
220 42
4920
2
A m
+
2
+ + 2
21:30
F
S A A m
#entru falia F3/
#rin interpolare rezult aceea%i grosime de strat. Fa intersecia cu izo"ata de
+220m grosimea este de 41m. iar la intersecia cu izo"ata de +290m grosimea este
de 3<m.
'e reprezint seciunea geologic %i pentru falia F3.
( ) +

2
+
+;1 220 +1+
21;09
2
A m


2
2
220 42
4920
2
A m
+
2
3 + 2
20:<<
F
S A A m
'e rotesc seciunile *-*H. 8-8H. !-!H %i falia F3 $n )urul unui punct aflat la
)umtatea distanei dintre falia F2 %i limita ap iei $n acoperi%. astfel $nct s fie
-
Stefanica Iont
paralele cu falia F+.n acest caz se rote%te seciunea *-*H cu un unghi
+
pentru care

+
cos 1.;<93
.
'e rote%te seciunea 8-8H cu un unghi
2
pentru care

2
cos 1.<4;3
.
'e rote%te seciunea !-!H cu un unghi
3
pentru care

3
cos 1.0
.
'e rote%te falia F3 cu un unghi
4
pentru care

3
cos 1.;<0;
.
'e recalculeaz ariile seciunilor/


D 2
+ +
cos 21:30 + 21:30 lim
F F
x
S S m

D 2
H H +
cos 21:;0 1.;<93 21432
AA AA
S S m

D 2
H H 2
cos +;1<1 1.<4;3 +:214
BB BB
S S m

D 2
H H 3
cos 3+4;1 1.0 +0940
CC CC
S S m

D 2
3 3 4
cos 20:<2 1.;<0; 203+;
F F
S S m
'e reprezint grafic ariile seciunilor funcie de distana dintre ele.

Figura 2
'e calculeaz olumul "rut total.
+ + +
+ 2 3 4 tot
V V V V V
( ) ( ) + +

1 + + 3
+
21:30 21432 +00
+2931991
2 2
S S L
V m
( ) ( ) + +

+ 2 2 3
2
21432 +:214 3+0
0991+91
2 2
S S L
V m
14
Stefanica Iont
( ) ( ) + +

2 3 3 3
3
+0940 +:214 321
0+++<41
2 2
S S L
V m
( ) ( ) + +

3 4 4 3
4
+0940 203+; 441
;1341<1
2 2
S S L
V m

3
32:4:<:1
tot
V m
CAP.II.
II.. C'l+ulul &/ri&il(r &edii 'le p'r'&etril(r 0i,i+i 'i +(le+t(rului
#entru determinarea mrimilor medii a parametrilor fizici ai colectorului
6porozitate. permea"ilitate. saturaie $n ap ireducti"il. coeficient de compresi"ilitate
al rocii7. se or folosi datele din carote din Ta"elul+. . #e "aza diagrafiilor geofizice
6anexele nr.2.37 se or separa pachete de roci.
. POROZITATEA ; & ;
#orozitatea este proprietatea rocii de a prezenta spaii li"ere numite pori sau
fisuri. *cest parametru msoar capacitatea rocii de a $nmagazina fluide.

j j
s
j
m h
m
h
unde/ m
)
, porozitatea msurat din carote;
h
)
, grosimea pachetului de roc.
#entru sonda 9:: /
+ +

+ +
9::
+3 +;.2 ; 2+.4 +0 +;.2
+;.9A
+3 ; +0
m
#entru sonda 0<; /
+

+
0<;
+<.2 9 +9.3 2+
+9.0A
9 2+
m
#entru sonda 0<: /
+ +

+ +
0<:
+: +9.20 21 +9.; +4 +4.2
+:.:A
+: 21 +4
m


2
2
+<1 ;1
20434
3:1
A m


2
+9++2.0 A m
11
Stefanica Iont


2
20434 +9++2.0 <32+.0 A A m

2 2
+
+<1 <32+.0 ;34+4.0 A m

2
2
+9341:.0 A m
2
3
++;3;<.0 A m
#orozitatea medie pe zcmnt este

+ +

+ +

+:.: ;34+4 +;.9 +9341:.0 +9.0 ++;3;<.0


+<.29A
;34+4.0 +941:.0 ++;3;<.0
j j
j
m A
m
A
!. PERMEABILITATEA ; < ;
#ermea"ilitatea poate fi definit. $n general. ca proprietatea unui mediu de a
permite curgerea fluidelor prin el. n proiectarea exploatrii se opereaz cu toate cele
trei categorii de permea"ilitate cunoscute/ a"solut. efecti %i relati. !a %i $n cazul
porozitii determinarea se a face $n cazul de fa pe "aza determinrilor din carote.
#ermea"ilitatea medie pe sond este

P
P
.
.
j j
j
k h
k
h

+
P
+
6 7
2
k k k
unde/ I
((
, permea"ilitatea medie paralel. pe sond;
I

- permea"ilitatea medie perpendicular. pe sond.


#entru sonda 9:: /
+ +

+ +
P
9::
9<; +3 0:; ; 91: +0
91+.<
+3 ; +0
k mD

+ +

+ +
9::
:90 +3 3:< ; 09: +0
0:1.+
+3 ; +0
k mD

9::
:31.; k mD
#entru sonda 0<; /
+

+
P
0<;
40: 9 41;.0 2+
42+
9 2+
k mD

+

+
0<;
392 9 3<1.0 2+
39<.3
9 2+
k mD

0<;
3;;.: k mD
#entru sonda 0<: /
+ +

+ +
P
0<:
0;2.0 +: :32 21 24+ +4
01;.<
+: 21 +4
k mD
1!
Stefanica Iont

+ +

+ +
0<:
43:.0 +: 4:9 21 +09 +4
391.4
+: 21 +4
k mD

0<:
441.+ k mD
#ermea"ilitatea medie pe zcmnt

+ +

+ +

3+.0 ;34+4.0 :31.; +9341:.0 3;;.: ++;3;<.0


0+3.2
;34+4.0 +9341:.0 ++;3;<.0
j j
j
k A
k mD
A
". SATURA=IA 7N AP IREDUCTIBIL ; s
'i
;
n porii rocii colectoare pot fi prezente urmtoarele fluide/ ap. iei %i gaze.
#rin urmare. se poate or"i de o saturaie $n ap. o saturaie $n iei %i saturaie $n
gaze. =umeric. saturaia se exprim ca raport $ntre olumul de fluid din pori %i
olumul respecti de pori %i poate lua alori $ntre 1 %i +. respecti $ntre 1A %i +11A.
ntr-un anumit olum de pori pot coexista toate cele trei faze. 'aturaia $n ap
ireducti"il. pentru un anumit zcmnt. rmne inaria"il $n procesul de
exploatare.
'aturaia medie $n ap ireducti"il pe sond este

j
ai j
ai
j
S h
S
h
Ende 6s
ai
7
)
, saturaia $n ap ireducti"il. din carote.
#entru sonda 9::
+ +

+ +
9::
31.< +3 2<.; ; 3+.; +0
31.9A
+3 ; +0
ai
S
#entru sonda 0<;
+

+
0<;
3+.2 9 3+.; 2+
3+.9A
9 2+
ai
S
#entru sonda 0<:
+ +

+ +
0<:
31.; +: 31.4 21 33.9 +4
3+.0A
+: 21 +4
ai
S
'aturaia medie pe zcmnt este

+ +

+ +

3+.0 ;34+4.0 31.9 +9341:.0 3+.0 ++;3;<.0


3+.2A
;34+4.0 +9341:.0 ++;3;<.0
j
ai j
ai
j
S A
S
A
#. COE:ICIENTUL DE COMPRESIBILITATE AL ROCII >
r
;
1"
Stefanica Iont
!oeficientul de compresi"ilitatea este parametrul prin intermediul cruia se
exprim elasticitatea rocilor colectoare. elasticitate ce are o pondere important $n
cadrul forelor care determin deplasarea fluidelor prin mediul poros. !oeficientul de
compresi"iltate este definit ca raport al ariaiei olumului cu presiunea %i olumul
$nsui. %i anume/

+ dV
V dp
. . T ct
'e opereaz. $n mod uzual. cu un coeficient de compresi"ilitate al rocii %i cu
un coeficient de compresi"ilitate al porilor. ntre cei doi exist o legtur/

p
m
.
#entru cazul de fa. cnd aem numai roci plastice coeficientul de
compresi"ilitate a fi/
1 14 14
14 -0 . 4 14 " . /
144
!0 8 12

Pa m
p r

. unde/
14 1
/. " 14
p
Pa


II.!. C'l+ulul -(lu&ului de p(ri 'l re,er-(rului
Roca colectoare are proprietate de a prezenta pori %i fisuri. Determinarea
olumului de pori al rocii. rezerorului este a"solut necesar pentru ealuarea. $n
continuarea a resursei geologice de gaze. #entru determinarea acestui olum se a
folosi urmtoarea formul/
m V V
b p

?
unde/ 5
"
, olumul "rut al zonei productie;
m , porozitatea efecti medie $n zona producti. calculat anterior.

3
32:4:<:1 1.+<29 0;:40<+.3
p
V m
II.". Pr(priet/2ile &ediului 0luid
Folosind anexa 4 se determin ecuaiile de ariaie a factorului de olum a
ieiului "
t
. raia de soluie r %i scozitatea dinamic a ieiului.
+

A B p
1$
Stefanica Iont
#entru
bar p !4

"
"
!4
m
Nm
r %i
bar p 1"4

"
"
-$
m
Nm
r
1"4 -$
!4 !4
+
+
r r
r r
B A
B A

- . 3
r
A

30 . 4
r
B
Bcuaia de ariaie a raiei de soluie este
p r + 30 . 4 - . 3
#e interalul de presiune +31-+00 "ar
"
"
-$
m
Nm
r
+
t b t
b A B p
#entru
424 . 1 !4
t
b bar p
%i
!3$ . 1 1"4
t
b bar p
1"4 !3$ . 1
!4 424 . 1
+
+
b b
b b
B A
B A

4$0 . 1
b
A

"
14 30" . 1


b
B
Bcuaia de ariaie a factorului de olum este
p b
t
+
"
14 30" . 1 4$0 . 1
#e interalul de presiune +31-+00 "ar
+
t b t
b A B p
#entru
!/3 . 1 1//
t
b bar p
%i
!3$ . 1 1"4
t
b bar p
1"4 !3$ . 1
1// !/3 . 1
+
+
b b
b b
B A
B A

"4/3 . 1
b
A

$
14 ! . "


b
B
Bcuaia de ariaie a factorului de olum este
p b
t

$
14 ! . " "4/3 . 1

+
t
A B p
#entru
cP bar p
t
2 . 1 !4
%i
cP bar p
t
2 . 4 1"4

!4 2 . 1
1"4 2 . 4
+
+


B A
B A

-2! . 1

A

"
14 4-1 . -

B
Bcuaia de ariaie a scozitii dinamice este
p
t

"
14 4-1 . - -2! . 1
#e interalul de presiune +31-+00 "ar
#entru
cP bar p
t
1 1//
%i
cP bar p
t
2 . 4 1"4
1// 1
1"4 2 . 4
+
+


B A
B A

!$ . 4

A

"
14 2

B
Bcuaia de ariaie a scozitii dinamice este
1/
Stefanica Iont
p
t
+
"
14 2 !$ . 4
!oefcientul de compresi"ilitate al ieiului/
14 /
4
4
14 "! . !/ 14
9 1"4 1// : !3$ . 1
1/3 . 1 !3$ . 1
9 :


s ts
t ts
t
p p b
b b

II.#. Pr(priet/2ile 'pel(r de ,/+/&@nt


a7 factorul de olum al apei
"
a
G+
"7 temperatura de zcmnt
+ +
?
+3+: +++.20 +429.2
t a
H h !l!"a#ia m
+ +
o
1
+1 1.133 +429.2 09
$
dT
T T H C
dH
c7 procentul de sruri

litru mg Y Y
saruri i
; "" . 2/"3"
d7 coeficientul de compresi"ilitate al apei
( ) ( )
1 14 14
14 $4 . $ 14 1-$ . 1 4/ . 4 1 1/ . $ 4/ . 4 1 <

+ + Pa G
a a

a
-compresi"ilitatea apei mineralizate;
H
a
-compresi"ilitatea apei dulci;
>-solu"ilitatea gazelor $n ap;
!orecia solu"ilitii cu temperatura
"
"
1-$ . 1
14444
4// . 4 "" . 2/"3"
1 !/ 8 !
14444
1 <
m
m Y X
G G
N

,
_

,
_5aloarea lui J se cite%te din diagram funcie de temperatura de zcmnt.
JG1.100.
>H-solu"ilitatea gazelor $n apa dulce. *ceast aloare se cite%te din diagram
funcie de presiunea medie/
bar
p p
p
sat
/ 8 1$!
!
1"4 1//
!
4

II.$. Pr(priet/2ile *',el(r @n +(ndi2ii de ,/+/&9nt


13
Stefanica Iont
Etiliznd ta"elul 4 se determin presiunea pseudocritic. temperatura
pseudocritic %i masa molar total folosind formulele/

i
pc c i
T T %
%i

i
pc c i
p p %
!omponen
t
K
i
p
cri
T
cri
&
i
K
i
p
cri
K
i
T
cri
K
i
&
i
&etan 1.;290 40.9 +;1.: +: 42.3; +9:.9< +4.<4
Btan 1.13:< 4; 310.<: 31 +.<1 ++.2: +.+14
#ropan 1.1++2 42 391 44 1.49 4.+44 1.4;2
=-"utan 1.11;0 34.0 420.++ 0< 1.32 4.13< 1.002
(zo-"utan 1.11;2 30 41<.+4 0< 1.32 3.90 1.034
n-pentan 1.1124 33.+ 4:;.9< 92 1.9; +.+29 1.+93
(zo-pentan 1.11+9 32.; 4:1.;: 92 1.100 1.9<3 1.+22
n-hexan 1.11+2 2;.;2 019.<: <: 1.130 1.:1; 1.+13
n-heptan 1.1110 2:.< 041.+4 +11 1.1+3 1.29 1.101
bar p
pcr
$- . $/

K T
pcr
02 . !4!

-0 . 10 M
!u aloarea temperaturii pseudocritice cunoscut se determin
temperatura pseudoredus.
3" . 1
02 . !4!
1/ . !0" /0

+

pcr
z
pr
T
T
T
#resiunea pseudoredus se determin cu relaia
p
pc
p
p
p

p-ia alori de la presiunea de saturaie la 1.


p p
pr
z
g
?
+

+

g
+1
-3
c#
+31 2.<: 1.<4 +.3< ++.3 +0.0;
+21 2.:4 1.<42 +.2: ++.3 +4.23
++1 2.42 1.<: +.20 ++.3 +4.+2
+11 2.21 1.<:4 +.24 ++.3 +4.1+
;1 +.;< 1.<9 +.21 ++.3 +3.0:
<1 +.9: 1.<; +.+< ++.3 +3.33
91 +.04 1.;+ +.+20 ++.3 +2.9+
:1 +.32 1.;2 +.+1 ++.3 +2.43
01 +.+1 1.;3 +.1; ++.3 +2.3+
41 1.<< 1.;0 +.19 ++.3 +2.1;
31 1.:: 1.;: +.1: ++.3 ++.;9
21 1.44 1.;9 +.14 ++.3 ++.90
+1 1.22 1.;; +.1+ ++.3 ++.4+
10
Stefanica Iont
5aloarea lui
+
se determin din diagram funcie de temperatura de
zcmnt %i masa molecular.
Factorul de a"atere al gazelor se determin din diagram funcie de
temperatura pseudoredus %i presiunea pseudoredus.
Raportul
+
?
g

se determin din diagram funcie de condiiile pseudoreduse.
#entru a)ustarea alorilor se reprezint grafic factorul de a"atere funcie de
presiune.'e traseaz dreapta de ariaie printre puncte %i se determin
ecuaia
$ A B p +
#entru
2"$$ . 4 1"4
1 1
z bar p
%i
-2"! . 4 14
! !
z bar p
14 -2"! . 4
1"4 2"$$ . 4
+
+
B A
B A
1.;;0: A %i 1.11+24 B
Bcuaia de ariaie are forma
1.;;0: 1.11+24 $ p
12
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Presiune'? 3'r
:
'
+
t
(
r

d
e

n
e
i
d
e
'
l
i
t
'
t
e
?
Z
Stefanica Iont
'e determin factorul de olum al gazelor cu relaia/
1
1
$
g
p T
b $
p T

@ a)ustat "g
1.;91< 1.10009<3
1.;0<4 1.13:09<;33
1.;4: 1.12919;20
1.;33: 1.12+39;44
1.;2+2 1.1+909;0:9
1.;1<< 1.1+4<:039+
1.<;:4 1.1+2<2;920
1.<<4 1.1++24:444
1.<9+: 1.11;;9;<2
1.<0;2 1.11<;434;+
1.<4:< 1.11<19;<<3
1.<344 1.11934;+3<
II.%. Per&e'3ilit/2ile rel'ti-e Ai -'ri'2i' l(r +u s'tur'2i'
'e consider cazul curgerii "ifazice ap- iei. 5alarea saturaiei normalizate se
determin cu relaia /
D
+
a ai
ai
S S
S
S

.
'aturaia $n iei este
+
t a
S S
#ermea"ilitatea relati fa de ap este/
D 4
6 7
a
k S
#ermea"ilitatea relati fa de iei este/
( ) ( )
2
D D2
+ +
t
t S S .
Fracia de ap are relaia este/
+
+
a
t a
a t
&
k
k

+
5scozitatea dinamic a ieiului se cite%te din anexa 4 la presiunea de saturaie L
+1"ar.
1.9
t
c'
1-
Stefanica Iont
+ +
+ +
j j
j j
a a
a
a a a j
& &
d&
ds s s
+
+

) 'a 't 'D Irt Ira Ira?Irt fa dfa?dsa


+ 1.3+2 1.:< 1 + 1 1 1 1
2 1.30 1.:0 1.100233 1.<; 1.11111;3 1.1111+ 1.1111+3 1.1101<
3 1.4 1.: 1.+29;19 1.94< 1.1112: 1.11130 1.111449 1.13290
4 1.40 1.00 1.2110<+ 1.:+3 1.11+:+ 1.112:3 1.1132<< 1.+3003
0 1.0 1.0 1.29320: 1.4<; 1.11009 1.1++ 1.1+4 1.4+9+2
: 1.00 1.40 1.340;3 1.399 1.1+4 1.13< 1.140 +.19
9 1.: 1.4 1.4+<:10 1.29; 1.13+ 1.++ 1.+2+ 2.2:
< 1.:0 1.30 1.4;+29; 1.+;: 1.10< 1.2;9 1.29+ 3.93
; 1.9 1.3 1.0:3;03 1.+3 1.+1+ 1.9< 1.4;4 4.02
+1 1.90 1.20 1.:3::2< 1.19; 1.+:4 2.1;2 1.923 3.<;
++ 1.< 1.2 1.91;312 1.142 1.203 :.12< 1.<<3 2.3;
+2 1.<0 1.+0 1.9<+;99 1.1+< 1.394 21.249 1.;:2 +.1;
+3 1.; 1.+ 1.<04:0+ 1.1109 1.034 ;3.:<2 1.;;2 1.39
+4 1.;0 1.10 1.;2932: 1.11193 1.93; ;;;.:2: 1.;;; 1.1<
+0 + 1 + 1 + +111 + 1
'e reprezint grafic porozitatea relatia fa de iei %i ap funcie de saturaia apei .
Tot funcie de saturaie se reprezint fracia de ap %i
a
a
d&
ds
.
1
1.2
1.4
1.:
1.<
+
+.2
1 1.0 + +.0
S'
<
t
?
<
'
It
Ia
!4
Stefanica Iont

1
1.0
+
+.0
2
2.0
3
3.0
4
4.0
0
1 1.2 1.4 1.: 1.< + +.2
S'
0
'
?
d
0
'
6
d
s
'
fa
dfa?dsa
III. A&pl's're' s(ndel(r
a7*mplasarea %irurilor.
*mplasarea raional a sondelor este acea amplasare care asigur producia
maxim de iei cu cheltuieli minime. *mplasarea sondelor de iei se face $n funcie
de modul de manifestare a energiei de zcmnt. de regimul tehnologic de
exploatare adoptat. de configuraia geometric a zcmntului.
*mplasarea a $ncepe cu fixarea ultimului %ir de sonde 6%irul I7 acesta se
fixeaz paralel cu falia F2. la o distan de aprox. <1-+11 m. Dac %irul I este prea
apropiat de falie se poate accentua fenomenul de interferen a %irului cu falia. C
$ndeprtare prea mare a %irului de falie ar face ca $n olumul dintre acestea s
rmn iei nedrenat de sonde. Dup fixarea ultimului %ir se msoar distana d.
dintre ultimul %ir %i contactul iei ap. Distana dintre %iruri a fi /
d
a
k
; unde I-numarul de %iruri. !onsiderm IG2.
3<1
+;1
2
a m
Distana de la contactul iei ap pe culcu% la primul %ir de sonde este/
+
+.10 +.10 +;1 +;;.0 a a m
.
iar distana dintre penultimul %i ultimul %ir a fi/
1.;0 1.;0 +;1 +<1.0
k
a a m
"7Raza redus a sondelor
!1
Stefanica Iont
'ondele reale pot fi imperfecte din dou motie/
-dup gradul de deschidere.
-dup modul de deschidere.
Raza redus r
rs
este raza pe care ar tre"ui s o ai" sond perfect ca s se
comporte identic cu o sond real. 'e determin din ecuaia/
( )
420
ln ln 1.:
+.0
s s

l ( d
1
+
1
+
1
]
unde/ r
s
-raza sondei dup sap. cm r
s
G;.90 cm
l-lungimea canalului perforaturii $n strat. cm . 31 01 l cm se alege lG01cm
n-numrul de gloane pe metrul liniar de pu%c.
+1 +4 ?
li(ia
( gloa(#! m
se alege nG+4 gloane?m
d- diametrul de glon dG1.<-+.0 cm
2
se alege dG+.0 cm
2
.
'e o"ine/
( )
!2$ . 1 3 . 4
/ . 1 1$ / . 1 /4
$!/
0/ . - ln ln
1
]
1

+
+

rs
r
mm cm r
rs
1! . "3 31! . "
c7 =umrul de sonde pe un %ir , se determin funcie de raza redus a sondei
%i de numrul de %iruri cu care lucrm simultan.
!onsiderm ca lucrm simultan cu dou %iruri. 'e calculeaz
0! . "
14 1! . "3
1-4
lo= lo=
"

rs
r
a

!u aceast aloare %i funcie de numarul de %iruri exploatate simultan se
determin raportul
"
14 "
rs
r

Ende 2 - distana dintre dou sonde succesie de pe un %ir intermediar.


Rezult
mm 142"34 1! . "3 14 "
"

Distana dintre dou sonde succesie a fi
m 0! . !13 !
=umrul d esonde se calculeaz cu relaia/
sonde
S
n 3 21 . /
0! . !13
1!34
!

'- lungimea unui %ir intermediar citit de pe hart.


#e primul %ir se or amplasa mai puine sonde pentru c exist pericolul
inundrii rapide.
sonde n / 42 . / 3 22 . 4
1

!!
Stefanica Iont
'e recalculeaz distana dintre sonde
m
n
S
!$0
/
1!"/
!
1
1
1

'
+
- lungimea primului %ir.
#e ultimul %ir om aea
sonde n n
sk
0 2 . 3 3 "3 . 1 "3 . 1
'e recalculeaz distana
m
n
S
sk
k
k
124
0
1!34
!
'
I
- lungimea ultimului %ir.
Dup trsarea %irurilor pe hart. amplasarea sondelor se face astfel/
- plecnd din falii se amplaseaz %i $ntr-o parte %i $n alta sonde la
distana

fa de faliile F+ %i F3.
- 'e amplaseaz apoi sondele $n continuare la distana 2 fa de cele
dou sonde pn ce %irul este completat.
!"