Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti

Departamentul Forajul Sondelor, Extracţie si Transportul Hidrocarburilor


Specializarea: Masterat Extracţia Petrolului

Subiecte la disciplina:
„EXTRACŢIA, TRATAREA ŞI ÎNMAGAZINAREA
GAZELOR NATURALE”

1. Clasificarea sistemelor de hidrocarburi după sistemul de fluide conţinute.


2. Consideraţii generale Asupra hidrocarburilor gazoase (C1…C4); Gazele naturale şi
gazele naturale lichefiate.
3. Tipuri de ecuaţii de stare:
- Ecuaţii cubice de stare: modelul Schmidt-Wenzel; modelul Patel-Teja; modelul
Redlich-Kwong; modelul Soave; modelul Peng- Robinson;
- Ecuaţii cu coeficienţi viriali;
- Ecuaţii de stare polinomiale.
4. Corelaţii pentru calculul direct a factorului de neidealitate:
- Metoda Dranchuk – Purvis –Robinson;
- Metoda Papay;
- Metoda Hall-Yarborough;
- Metoda Dranchuk şi Abu-Kassem.
5. Umiditatea gazelor naturale şi a condensatului:
- Comportarea sistemului apă-gaze: la presiune constantă; la presiune ridicată.
- Aparate utilizate pentru determinarea umidităţii gazelor;
- Influenţa umidităţii asupra preciziei măsurării comerciale a gazelor naturale:
Metoda ABB Automatisation; Metoda J. M. Campbell; Metoda S. Sharma şi J.
M. Campbell; Metoda Richard W. Miller; Metoda F. Dinu şi V. Grigore; Metoda
Strătulă-Oprea și Metoda Al. Soare.
6. Studiul metodelor de exploatare a zăcămintelor de gaze cu condensat: Exploatarea unui
zăcământ de gaze cu condensat prin metoda echilibrului de fază;
- Metode pentru menţinerea presiunii de zăcământ - printr-un regim natural de
împingere a apei datorat unui acvifer activ; - prin injecţie de apă.
7. Metoda exploatării zăcământului de gaze cu condensat prin reciclarea gazelor sărace:
- Calculul performanţelor zăcământului de gaze cu condensat în urma reciclării
gazelor;
- Eficienţa reciclării gazelor sărace;
- Datele necesare evaluării economice a procesului de reciclare a gazelor sărace;
- Datele necesare pentru executarea studiilor de reciclare a gazelor.
8. Tipuri de instalaţii pentru utilizate pentru exploatarea zăcămintelor de gaze cu
condensat:
- Separarea condensatului prin scăderea presiunii: - fără răcire; cu răcire.
- Separarea condensatului prin absorbţie; - în contracurent ; - în echicurent.
9. Măsurarea debitului de gaze: Mijloace de măsurare; Traductoarele directe de debit.
10. Staţii de compresoare:
- Alcătuirea staţiilor de comprimare; dimensionarea şi alegerea elementelor
componente ale unei staţii de comprimare; Fluxul gazelor în staţia de
comprimare.
- Instalaţia de epurare a gazelor naturale: separatoarele orizontale şi verticale;
- Instalaţia pentru reglarea presiunii de aspiraţie;
1
- Instalaţii de comprimare a debitului de gaze.
11. Compresoarele cu piston:
- Volumul de gaze comprimat pe un cilindru al compresorului cu dublu efect;
randamentul volumic şi debitul comprimat;
- Instalaţii pentru separarea uleiului antrenat de gaze în timpul procesului de
comprimare;
- Instalaţii de răcire a gazelor comprimate;
- Staţia de pompare necesară circulaţia apei de răcire.
12. Compresoarele centrifugale: parametrii compresoarelor centrifugale.
13. Compresoarele rotative sau cu șurub.
14. Metode de evacuare a apei acumulate în sondele de gaze naturale: utilizarea agenţilor
spumanţi solizi (gas sticksurile spumante).
15. Separatoarele de gaze şi încălzitoarele de gaze.
16. Procedee de tratare a gazelor naturale:
- Uscarea gazelor naturale prin absorbţie cu glicoli;
- Uscarea gazelor naturale prin absorbţie.
17. Procedee de tratare a gazelor naturale:
- Degazolinarea gazelor bogate prin absorbţie;
- Degazolinarea gazelor bogate prin adsorbţie.