Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect Constructii Industriale

Pentru procesul tehnologic dat prin elementele geometrice si tipul de pod rulant sa se intocmeasca proiectul de executie pentru o structura de hala conform Normativelor in vigoare. Proiectul va cuprinde:

A) Piese scrise:

a) stabilirea dimensiunei halei in plan orizontal si vertical functie de gabaritele podului rulan

b) note de calcul complete pentru evaluarea actiunilor, calculul panelor de acoperis, grinzi d

rulare, calculul inchiderilor (pereti)

c) calculul iluminarii naturale in hala conform categoriei lucrarii vizuale

d) stabilirea si calculul contravantuirilor din cadrul acoperisului si a peretilor

B) Piese desenate:

a) sectiune transversala si longitudinala

b) plan pereti si acoperis plus detalii aferente

c) desene de executie si detalii pentru grupa de rulare

Nota: 1) Se vor respecta normativele referitoare la evaluarea actinunilor, dimensionare si verificar elementelor de proiectare

2) Termenul de predare: ultima saptamana a semestrului

Date tehnologice pentru proiectare:

1) Deschiderea tehnologica:

L t 19.75m

2) Capacitatea podului rulant:

Q

=

40

q 10

3)

4)

5)

6)

Regimul de lucru II 1,2 -> ψ=2 III 1,3-> ψ=3 IV 1,4-> ψ=4

Cota caii de rulare H=10.6m

T 6m

Travea

Zona de amplasare : Cluj Napoca

  6 m Travea Zona de amplasare : Cluj Napoca tf Rezolvare: b) note de

tf

Rezolvare:

b) note de calcul complete pentru evaluarea actiunilor, calculul panelor de acoperis, grinzi de rulare, calculul inchiderilor (pereti)

Alegerea panoului sandwich de acoperis:

Aleg sistem KS 1000 RW

d

D

G

100mm

135mm

panou

 0.12 kN

2

m

α  5deg

grosimea panoului

inaltimea totala a panoului

greutatea panoului

L H  27m

H  11.15m

m α  5deg grosimea panoului inaltimea totala a panoului greutatea panoului L H  27m

L

H 1

2 cos( α)

l 

h' tan( α)



L H

2

13.55m

1.181m

H total  H h' 12.35m

α real  atan(0.089) 5deg

l

gr



L

H

2

cos

α

real

13.55m

h'  1.20m tan α real 
h'  1.20m
tan α real 

h'

L

H

2

0.089

1. Evaluarea actiunilor :

Incarcarea din actiunea zapezii

s o.k

 1.5 kN

2

m

c e  1.00 c t  1.00

μ 0.8

s

pentru 0<α<30

c

t

1.2

kN

2

k

 μ

c e   s o.k

m

Incarcarea din actiunea vantului

w

z

 q

ce

ref z c p

actiunea vantului w z  q ce  ref z c p  conform Ordin 349

conform Ordin 349 bis

Conform fig.5 cap.11 rezulta pentru zona urbana cu densitate redusa de constructii din grafic

c e  1.8 c e 

Conform tabel fig.6 cap.12 rezulta ca

Conform fig.A2 din Ordin 349 rezulta

 c p c pe.10 q ref  0.4kPa

c p
c pe.10
q ref  0.4kPa

pentru zona Cluj

Incarcarea din vant pe pereti (pe toata lungimea halei):

b

b

d  5T 30m

 L 27m

H

b b d  5  T  30m  L  27m H h b

h

bh2b0

hb1

h2b 0



H

total

12.35m

e  min b 2h   h  0.412
e 
min b 2h
h
 0.412

d

24.70m

Lungimea zonelor

Directia vantului
Directia
vantului
d

d

d
 

D

   

E

A B C

A

A B C

B

A B C

C

A B C
vantului d   D     E A B C   e 4e A  5
vantului d   D     E A B C   e 4e A  5
 

e

4e

A

A



5

if e d

B 

5

if e d

C 

C 

d e if e d

     

0

if ed

e

5

if e d

d

e

5

if e d

0

if e 5d

d if e 5d

 

0 if e 5d

 

A 4.94m

B 19.76m

 

C 5.3m

 

Aria zonelor

2

A Ah 61.009 m

A



2

A Bh 244.036 m

B



Zona A

c pe.A.10  1.20

A C 

A 

D

w

A

 q

c

ref pe.A.10

 0.48kPa

Zona B

c pe.B.10  0.80

w

B

 q

c

ref pe.B.10

Zona C

c pe.C.10 0.5

w

C

 q

c

ref pe.C.10

Zona D

c pe.D.10 0.80

 0.32kPa

 0.2kPa

2

Ch 65.455 m

2

bh 333.45 m

A E



2

bh 333.45 m

b



w D q ref pe.D.10

c

Zona E

c pe.E.10 0.5



w E q ref pe.E.10

c

0.32kPa

 0.2kPa

Incarcarea din vant pe acoperis (pentru o travee):

Directia vantului
Directia
vantului
din vant pe acoperis (pentru o travee): Directia vantului d GH J I α  5deg

d

din vant pe acoperis (pentru o travee): Directia vantului d GH J I α  5deg

GH

J

I

α  5deg d  L  27m H
α  5deg
d
 L  27m
H

b  T 6m

h  e 
h

e 

total 12.35m

H

min b 2h 6m

rezulta

Zona G

e

A G

c pe.1  2

 b

10

3.6m 2

c pe.10  1.2

c

peG

 c

pe.1

c

pe.1 c pe.10

log



w G q ref peG

c

 0.622kPa

Zona H

d

e

A H

c pe.H.10 0.6



2

10

b 77.4m 2



w H q ref pe.H.10

c

 0.24kPa

e

4 1.5m 10 0.6m

e

A

G

2

m

 1.555

q ref pe.H.10  c   0.24  kPa e 4  1.5m 10 
q ref pe.H.10  c   0.24  kPa e 4  1.5m 10 

Zona I

A I



d

e

2

10

b 77.4m 2

c pe.I.10 0.6

w

I

 q

ref c pe.I.10

 0.24kPa

Zona J

 b 3.6m 2

e

10

A J

c pe.J1  0.2

 q

c pe.J2  0.6

w

J1

ref c pe.J1

0.08kPa

w

Combinatii posibile de incarcari:

J2

 q

ref c pe.J2 0.24kPa

-->

in cazul in care pe zona J apare presiune

--> in cazul in care pe zona J apare suctiune

1. 1.5*Z+1.05*U

1.5 s

k

1. 1.5*W

1.050.5

kN

2

2.325

kN

2

m m

1.5 w

G

0.933

kN

2

m

Zabrelirea riglei cadrului

 L 27m

L

α min  6deg

f

H

L

ts.min



L

f

2

cos

α

min

h'  1.45m

L f 2 cos  α min  h'  1.45m  13.574m L ts 

13.574m

L ts



13.578m 13.578m

Alegem 10 pane dispuse la distanta : d pane 1.50m

L ts  d pane

L ts  d pane  9  1 3 . 5 m  6.13 

9 13.5m

6.13  deg 6.13deg

lungimea talpii superioare pentru o panta a fermei riglei cadrului

h fr  2m h fr  1.2m  1 h fr = inaltimea fermei
h fr  2m
h fr  1.2m
 1
h fr = inaltimea fermei la reazem
65°
 h' 
 3.45m
3.5m  1
h fc = inaltimea fermei la coama
h fc
h fr
h fc 
n  10 pane
63°
60°
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
 Alegerea tipului de pana :
57°
kN
q 
1.35  G
1.5m 1.5 s
  1.5m 2.943
panou
k
m
53°
57°
60°
1.80
63°
65°
3.45

Alegem pane Z200/2+2 cu capacitatea portanta 4.49 kN/m

Alegerea sistemului de inchidere la pereti :

Alegem sistemul de perete KS1000 SF :

d 50mm

sistemul de perete KS1000 SF : d   5 0 m m grosimea panoului G

grosimea panoului

G panou Vant pe
G
panou
Vant pe

 0.1083 kN

2

m

pereti :

w A

0.48

kN

2

m

d max  3m

Am ales rigla de perete Z200/ 2+2

I

rigla

 3879691mm 4

d rigla  2.5m

G

rigla

 0.059 kN

m

Dispunem stalpii de perete la 3 m pe travee.

q

rigla



w A rigla

d

G

panou rigla

d

l rigla 3m

E 210000 N



2

mm

4

5q rigla l rigla

384E

I rigla

l rigla



100

f 

f adm

1.904mm

30mm

Stalpi de perete :

1.471

kN

m

   3.777kN Q stalp  G rigla 3m w A 3md rigla 4Q
 3.777kN
Q stalp  G rigla 3m
w A
3md rigla
4Q stalp
kN

1.194 
q stalp
12.65m
m
2
(12.65m)
 q
 23.89kNm
M max
stalp
8
R 
355 N
2
mm
M max

67.294 cm 3
W nec
R
Alegem profilul HEA 100 cu
W el.y  72.76cm 3

d) stabilirea si calculul contravantuirilor din cadrul acoperisului si a peretilor

Stabilirea si calculul contravantuirilor din planul acoperisului (contravantuiri orizontale si transversale) Se contravantuieste prima si ultima travee :

COL :

Se contravantuieste prima si ultima travee :  COL :  λ a  250 l



λ a  250

l

f

i

nec



l

f

λ a

2.683cm

6.708m

Alegem profilul L 90x90x6 cu

COT :

i ef 2.77cm

l  f 2 l f i   1.342cm nec λ a
l

f
2
l
f
i

 1.342cm
nec
λ
a

3.354m

Alegem profilul L 50x50x6 cu

i ef  1.52cm i e f 

Stabilirea si calculul contravantuirilor din planul peretilor Contravantuirea verticala in plan longitudinal

l 

f
f
2 2 (H) T 
2
2
(H) T

12.662m

l f i  nec λ a
l
f
i

nec
λ
a

5.065cm

Alegem profilul L 180x180x13 cu

i ef  5.54cm i e f 

ea