Sunteți pe pagina 1din 49

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

1. Tema de proiectare

Pentru grinda cu zabrele prezentata in figura de mai jos, se cere: - Determinarea eforturilor axiale din bare; - Verificarea eforturilor din barele 2, 10 si 7 prin metoda sectiunilor; - Dimensionarea barelor grinzii cu zabrele. Se cunosc: P=12000 daN, P1=6000 daN, H=2000 daN. Datorita schimbarii destinatiei cladirii, sarcinile ce actioneaza asupra grinzii se vor dubla in intensitate. Se cere verificarea barelor grinzii, consolidarea acestora daca conditiile nu sunt satisfacute, precum si prezentarea solutiilor de consolidare adoptate.

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

2. Memoriu tehnic

Date generale: Denumirea investitiei: Consolidare ferma metalica Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brasov Amplasament: Brasov, judetul BRASOV Elaborator: ing. Chelemen Maria Faza de proiectare: PT+DDE Numar proiect: 2/2012 Descrierea investitiei: Obiectul prezentei investitii se afla situat pe un amplasament cu urmatoarele caracteristici: - Conform P100-1/2006 : ag=0.20g, TC=0.7sec; - Conform CR 1-1-3-2005: incarcarea din zapada la sol avand IMR=50ani este de 2.0kN/m2; - Conform NP 082-04: presiunea de referinta a vantului mediata pe 10min la 10m cu IMR=50ani este 0.4 KN/m2 ; Situatia existenta: Ferma metalica, face parte din ansamblul structural al unei hale metalice cu regim de inaltime P, aflata in proprietatea Universitatii Transilvania din Brasov. Constructia are in plan o forma compacta, avand 9 travei de 6m si o deschidere de 7m. Inaltimea libera a halei este de 5m. Actuala constructie este utilizata ca si hala de depozitare piese metalice. Suprastructura este realizata integral din elemente metalice iar infrastructura a fost conceputa din beton. Barele grinzii cu zabrele au fost dimensionate si verificate conform normelor in vigoare, si s-au ales sectiuni compuse din 2 profile cornier cu aripi egale putin departate. Sectiunile puse in opera au fost: 2L 120X120X12 mm pentru talpa superioara; 2L 60x60x6mm pentru talpa inferioara; 2L 50x50x5mm si 2L 60x60x6mm pentru montanti; 2L 80x80x8mm pentru diagonale. Prinderile la noduri s-au realizat folosind cordoane de sudura de grosime constanta. Datorita schimbarii destinatiei constructiei a fost necesara adaugarea unor panouri solare pe sistemul de acoperis rezultand astfel modificarea sarcinilor ce actioneaza asupra fermei metalice. In urma verificarilor efectuate s-a impus consolidarea barelor grinzii cu zabrele.
2

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Situatia propusa: Consolidarea barelor grinzii se va realiza prin dispunerea unor platbande metalice pe talpi cat si pe inimile profilelor; platbandele dispuse pe talpi au aceeasi grosime cu cea a cornierelor iar cele dispuse pe inima au grosimea egala cu distanta dintre corniere. Pentru talpa superioara alcatuita din barele 1, 2, 3 si 4 si realizata din profil 2L 120x120x12mm se opteaza pentru introducerea unei platbande la partea superioara de sectiune 150X12mm si a unei platbande pe inima de sectiune 12x115mm. Talpa inferioara (barele 5, 6, 7 si 8) de sectiune 2L 60x60x6mm se va consolida prin dispunerea a doua platbande, pe talpi respectiv pe inima, de sectiune 100x6mm si 12x55mm. Deoarece verificarile efectuate in urma dublarii incarcarilor pentru montantii 9 si 13 s-au incadrat in normele cerute, a rezultat faptul ca acestia nu necesita consolidare. Montantul 11, de sectiune 2L 60x60x6mm se va consolida cu ajutorul unei platbande de sectiune 100x6mm dispusa pe talpi. Diagonalele 10 si 12 se consolideaza prin dispunerea unui pachet dublu de platbande pe talpi de sectiune 162x8mm si 152x8mm si a unei platbande de sectiune 12x85mm pe inima. Nota: Pe parcursul executarii lucrarilor de consolidare se vor lua masuri organizatorice de instruire si dotare pentru protectia muncii si prevenirea accidentelor. Proiectarea consolidarii s-a efectuat in conformitate cu prevederile tehnice in vigoare la data elaborarii documentatiei.

Intocmit, Ing. Chelemen Maria

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

3. Breviar de calcul

3.1.

Calculul eforturilor din barele grinzii cu zabrele

Calculul reactiunilor

=0

H 3.5 + P 3.5 + P 7 + P 10.5 + P1 3.5 + P1 10.5 y B 14 = 0 H 3.5 + P 3.5 + P 7 + P 10.5 + P1 3.5 + P1 10.5 = y B 14 H 3.5 + P 21 + P1 14 yB = 14 y B = 24500daN

=0

xA + H = 0 x A = H x A = 2000daN
B

=0

H 3.5 P 3.5 P 7 P 10.5 P1 3.5 P1 10.5 + y A 14 = 0 P 21 + P1 14 H 3.5 yA = 14 y A = 23500daN


=0

Verificare: yi

y A + y B 3P 2 P1 = 0 24500 + 23500 36000 12000 = 0 (A) 48000 48000 = 0

Calculul eforturilor din bare (metoda izolarii nodurilor)

Nodul A
4

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

=0 =0

H N 8 N 1 cos 45 = 0
i

y A + N1 sin 45 = 0 yA 23500 2 N1 = = = 33234daN sin 45 2 N 1 = 33234daN


N 8 = H N 1 cos 45

N 8 = 2000 (

23500 2 2

2 ) = 25500daN 2

N 8 = 25500daN

Nodul C

=0

N8 N 7 = 0

N 7 = N8 N 7 = 25500daN

=0

N9 P 1 =0 N 9 =P 1 N 9 = 6000daN

Nodul D

=0

N1

2 2 2 N 10 N2 2000 = 0 2 2 2 4000 N 1 N 10 N 2 = 2 4000 N 2 = N 1 N 10 2


i

=0
2 2 2 N 10 N1 12000 N 9 = 0 2 2 2

N2

N 10 2 = 20000

N 9 = 14142daN

N 2 = 21920daN

Nodul E
5

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

=0
2 2 N3 =0 2 2 =N 3

N2

N2 N 3 = 21920daN

=0
2 2 N3 + P + N 11 = 0 2 2 2 2 N3 P 2 2

N2

N 11 = N 2

N 11 = 19000daN

Nodul F

x y

=0
2 2 N 12 N6 = 0 2 2

N 7 + N 10
i

=0
2 2 + N12 + N 11 = 0 2 2

N 10

N 12 = N 10 N 11

2 2

N 12 = 12728daN
N 6 = N 7 + N10 2 2 N 12 2 2

N 12 = 24500daN

Nodul H

=0

N6 N5 = 0 N6 = N5 N 5 = 24500daN
i

=0

N 13 P 1 =0

N 13 =P 1 N 13 = 6000daN

Nodul G

=0

N3

2 2 2 + N 12 N4 =0 2 2 2 N 3 + N 12 N 4 = 0
6

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

N 4 = N 3 + N 12

N 4 = 34648daN

Nodul B (verificare)

=0
2 =0 2 2 =0 2

N5 + N4

24500 34648

0 =0
i

=0
N4 2 + yB = 0 2 2 + 24500 = 0 2

34648

0 =0

TABEL CENTRALIZATOR AL EFORTURILOR


Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bara
1 ( AD) 2 (DE) 3 (EG) 4 (BG) 5 (BH) 6 (FH) 7 (CF) 8 (AC) 9 (CD) 10 (DF) 11 (EF) 12 (FG) 13 (GH)

Tipul barei
Talpa superioara Talpa superioara Talpa superioara Talpa superioara Talpa inferioara Talpa inferioara Talpa inferioara Talpa inferioara Montant Diagonala Montant Diagonala Montant

Efortul [daN]
-33234 -21920 -21920 -34648 24500 24500 25500 25500 6000 -14142 19000 -12728 6000

Verificarea eforturilor din barele 2, 7 si 10 prin metoda sectiunilor

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

N 7 3 .5 y A 3 .5 H 3 .5 = 0
N 7 = 25500daN

=0

M
N2 =

=0
2 2 3.5 + N 2 3.5 = 0 2 2

y A 7 + H 3.5 ( P + P1 ) 3.5 + N 2

108500 2 3.5
8

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

N 2 = 21920daN

y
N 10 = N 2 +
N 10

=0
2 2 N 10 =0 2 2

y A P P1 + N 2

11000 2 = 14142daN

3.2.

Dimensionarea barelor intinse si barelor comprimate

a) Dimensionarea barelor intinse Bara 5 si 6 NEd = 24500 daN l = 3500mm


Anec =
Anec =

N Ed M 0 fy
245000 1.1 = 1146.8mm 2 235

Adoptam : 2L 60x60x6
Aeff = 13.82cm 2

i y = 1.82cm i z = 2.92cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
N t , Rd = Aeff f y / M 0

N t , Rd = 1382 235 / 1.1 = 295245 N = 29524.5daN

24500 = 0.83 1 29524

Verificarea de zveltete
y =
l f ,y iy a

z =

l f ,z iz

a = 400
9

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

350 = 192.3 400 1.82 350 z = = 119.86 400 2.92

y =

l1 80i y

l1 80 1.82cm l1 145.6cm

Bara 7 si 8 NEd = 25500 daN l = 3500mm


Anec =
Anec =

N Ed M 0 fy
255000 1.1 = 1193.6mm 2 235

Adoptam : 2L 60x60x6
Aeff = 13.82cm 2

i y = 1.82cm i z = 2.92cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
N t , Rd = Aeff f y / M 0
N t , Rd =1382 235 / 1.1 = 295245 N = 29524.5daN

25500 = 0.86 1 29524

Verificarea de zveltete
y =
l f ,y iy a

z =

l f ,z iz

a = 400
350 = 192.3 400 1.82 350 z = = 119.86 400 2.92

y =

10

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

l1 80i y

l1 80 1.82cm l1 145.6cm

Bara 9 si 13 NEd = 6000 daN l = 3500mm


Anec =
Anec =

N Ed M 0 fy
60000 1.1 = 280.85mm 2 235

Adoptam : 2L 50x50x5
Aeff = 9.60cm 2

i y = 1.91cm i z = 2.51cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
N t , Rd = Aeff f y / M 0

N t , Rd = 960 235 / 1.1 = 205090 N = 20509daN

6000 = 0.29 1 20509

Verificarea de zveltete
y =
l f ,y iy a

z =

l f ,z iz

a = 400

y =

350 0.8 = 146.6 400 1.91 350 z = = 139.44 400 2.51

l1 80i y

l1 80 1.91cm l1 152.8cm

Bara 11
11

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

NEd = 19000 daN l = 7000mm


Anec =
Anec =

N Ed M 0 fy
190000 1.1 = 889.3mm 2 235

Adoptam : 2L 60x60x5
Aeff = 11.64cm 2

i y = 1.82cm i z = 2.89cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
N t , Rd = Aeff f y / M 0

N t , Rd = 1164 235 / 1.1 = 248673 N = 24867.3daN

19000 = 0.76 1 24867.3

Verificarea de zveltete
y =
l f ,y iy a

z =

l f ,z iz

a = 400

y =

700 0.8 = 307.7 400 1.82 700 z = = 1242.22 400 2.89

l1 80i y

l1 80 1.82cm l1 145.6cm

b) Dimensionarea barelor comprimate Bara 1 NEd =- 33234 daN - Coeficientii de profil sunt:

k y 4 .6

k z 1.9
12

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

y =
z =
y =

k y f y l cr , y N Ed k z f y l cr , z N Ed

4.6 235 (3500 2 ) 2 = 282.29 => y =150 332340

z =

1.9 235 (3500) 2 = 128.29 => z = 95 332340 = max(y , z )

= 150 = 1
1 =
E = 93.9 = 93.9; fy

235 = fy

235 =1 235

150 = = 1.5975 1 93.9


N Ed M 1 min f y A

=> min = 0.284

Anec =
Anec =

332340 1 = 4980mm 2 0.284 235 1

Adoptam : 2L 120x120x12
Aeff = 55cm 2

i y = 3.64cm i z = 5.41cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 5500 235 / 1.1 = 1175000 N = 117500daN

33234 = 0.28 1 117500

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

13

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1


3500 2 y = 36.4 93.9 = 1.44 = max z = 3500 = 0.68 54.1 93.9
max = 1.46 min = 0.33

332340 = 0.78 1 0.33 5500 235


l1 40i y

l1 40 3.64cm l1 145.6cm

Bara 2 si 3 NEd = -21920 daN - Coeficientii de profil sunt:


y =
z =
y =

k y 4 .6

k z 1.9

k y f y l cr , y N Ed k z f y l cr , z N Ed

4.6 235 (3500 2 ) 2 = 347.59 => y =150 219200

z =

1.9 235 (3500) 2 = 157.96 => z = 110 219200 = max(y , z )

= 150 = 1
1 =
E = 93.9 = 93.9; fy

235 = fy

235 =1 235

150 = = 1.5975 1 93.9


N Ed M 1 min f y A

=> min = 0.284

Anec =

14

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Anec =

219200 1 = 3284mm 2 0.284 235 1

Adoptam : 2L 100x100x10
Aeff = 38.40cm 2

i y = 3.04cm i z = 4.57cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 3840 235 / 1.1 = 820364 N = 82036.4daN

21920 = 0.27 1 82036.4

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1


3500 2 = = 1.73 y 30.4 93.9 = max z = 3500 = 0.82 45.7 93.9
max = 1.73 min = 0.25

219200 = 0.97 1 0.25 3840 235


l1 40i y

l1 40 3.04cm l1 121.6cm

Bara 4 NEd =- 34648 daN - Coeficientii de profil sunt:

k y 4 .6
15

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

k z 1.9

y =
z =
y =

k y f y l cr , y N Ed k z f y l cr , z N Ed

4.6 235 (3500 2 ) 2 = 276.48 => y = 140 346480

z =

1.9 235 (3500) 2 = 125.58 => z = 95 346840 = max(y , z )

= 140 = 1
1 =
E = 93.9 = 93.9; fy

235 = fy

235 =1 235

140 = = 1.49 1 93.9


N Ed M 1 min f y A

=> min = 0.314

Anec =
Anec =

346480 1 = 4695mm 2 0.314 235 1

Adoptam : 2L 120x120x12
Aeff = 55cm 2

i y = 3.65cm i z = 5.41cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 5500 235 / 1.1 = 1175000 N = 117500daN

34684 = 0.29 1 117500

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1 16

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1


3500 2 y = 36.4 93.9 = 1.44 = max z = 3500 = 0.68 54.1 93.9
max = 1.44 min = 0.33

346480 = 0.81 1 0.33 5500 235


l1 40i y

l1 40 3.65cm l1 146cm

Bara 10 NEd =- 14142 daN - Coeficientii de profil sunt:


y =
z =
y =

k y 4 .6

k z 1.9

k y f y l cr , y N Ed k z f y l cr , z N Ed

4.6 235 (3500 2 ) 2 = 432.75 => y = 150 141420

z =

1.9 235 (3500 2 ) 2 = 278.12 => z = 150 141420 = max(y , z )

= 150 = 1
1 =
E = 93.9 = 93.9; fy

235 = fy

235 =1 235

150 = = 1.59 1 93.9


N Ed M 1 min f y A

=> min = 0.284

Anec =

17

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Anec =

141420 1 = 2119mm 2 0.284 235 1

Adoptam : 2L 80x80x8
Aeff = 24.60cm 2

i y = 2.43cm i z = 3.75cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 2460 235 / 1.1 = 525546 N = 52554.6daN

14142 = 0.27 1 52554.6

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1 3500 2 y = = 1.53 24.3 93.9 = max = 3500 2 = 1.40 z 37.5 93.9
max = 1.53 min = 0.305

141420 = 0. 8 1 0.305 2460 235


l1 40i y

l1 40 2.43cm l1 97.3cm

Bara 12 NEd =- 12728 daN


18

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Coeficientii de profil sunt:


y =
z =
y =

k y 4 .6

k z 1.9

k y f y l cr , y N Ed k z f y l cr , z N Ed

4.6 235 (3500 2 ) 2 = 456.16 => y = 150 127280

z =

1.9 235 (3500 2 ) 2 = 293.17 => z = 150 127280 = max(y , z )

= 150 = 1
1 =
E = 93.9 = 93.9; fy

235 = fy

235 =1 235

150 = = 1.59 1 93.9


N Ed M 1 min f y A

=> min = 0.284

Anec =
Anec =

127280 1 = 1907 mm 2 0.284 235 1

Adoptam : 2L 70x70x8
Aeff = 21.20cm 2

i y = 2.11cm i z = 3.36cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 2120 235 / 1.1 = 452909.1N = 45291daN

12728 = 0.28 1 45291

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
19

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y = y i y 1 = max = l cr , z z i z 1 3500 2 y = = 2.49 21 . 1 93 . 9 = max = 3500 2 = 1.57 z 33.6 93.9


max = 2.49 min = 0.132

127280 = 1.935 1 => profilul ales nu satisfice conditia de rezistenta la flambaj 0.132 2120 235

si trebuie sa marim sectiunea;

Adoptam : 2L 80x80x8
Aeff = 24.60cm 2

i y = 2.43cm i z = 3.75cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 2460 235 / 1.1 = 525546 N = 52554.6daN

12728 = 0.24 1 52554.6

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1


20

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

3500 2 y = = 1.53 24 . 3 93 . 9 = max = 3500 2 = 1.40 z 37.5 93.9


max = 1.53 min = 0.305

127280 = 0.72 1 0.305 2460 235


l1 40i y

l1 40 2.43cm l1 97.3cm

Tabelul centralizator al sectiunilor adoptate in calcul este prezentat mai jos: TABEL CENTRALIZATOR AL SECTIUNILOR
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bara
1 ( AD) 2 (DE) 3 (EG) 4 (BG) 5 (BH) 6 (FH) 7 (CF) 8 (AC) 9 (CD) 10 (DF) 11 (EF) 12 (FG) 13 (GH)

Sectiunea adoptata
2L 120X120X12 2L 100X100X10 2L 100X100X10 2L 120X120X12 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 50X50X5 2L 80X80X8 2L 60X60X5 2L 80X80X8 2L 50X50X5

Efortul capabil [daN]


-117500 -82036.4 -82036.4 -117500 29524 29524 29524 29524 20509 -52554.6 24867.3 -52554.6 20509

Din motive de continuitate a sectiunii talpii superioare, pentru barele 2 si 3 vom adopta aceeasi sectiune ca pentru barele 1 si 2. Pentru a scadea numarul profilelor introduse in lucrare, vom adopta pentru bara 11, sectiunea 2L 60x60x6. Mentionam ca modificarile efectuate nu influenteaza in mod negativ capacitatea portanta a barelor, din contra, o imbunatatesc. Astfel tabelul centralizator al sectiunilor introduse in lucrare este urmatorul:

21

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

TABEL CENTRALIZATOR AL SECTIUNILOR ADOPTATE


Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bara
1 ( AD) 2 (DE) 3 (EG) 4 (BG) 5 (BH) 6 (FH) 7 (CF) 8 (AC) 9 (CD) 10 (DF) 11 (EF) 12 (FG) 13 (GH)

Sectiunea adoptata
2L 120X120X12 2L 120X120X12 2L 120X120X12 2L 120X120X12 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 50X50X5 2L 80X80X8 2L 60X60X6 2L 80X80X8 2L 50X50X5

Efortul capabil [daN]


-117500 -117500 -117500 -117500 29524 29524 29524 29524 20509 -52554.6 29524 -52554.6 20509

3.3.

Calculul prinderilor la noduri (calculul cordoanelor de sudura)

Prinderile se vor realiza cu cordoane de sudura de colt calculate cu eforturile capabile ale barelor. Grosimea cordoanelor de sudura:
3mm a1, 2 0.7 t min

Lungimea de calcul a cordoanelor de sudura:


l eff 30mm

Rezistenta de calcul la forfecare a sudurii de colt:


f vw,d =
f vw, d =

fu 3 w M 2
360 = 195.62 N / mm 2 3 0.85 1.25 N Rd e2

l eff 1 =

2 h f vw,d a1 N Rd e1 2 h f vw,d a 2
22

l eff 1 =

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru barele 1, 2, 3, 4. Profilul ales: 2L 120x120x12
e1 = 3.40cm

e2 = 8.6cm
N c , Rd =117500daN

3mm a1, 2 8.4mm


a1, 2 = 5mm

l eff 30mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2

l eff 1 =

1175000 86 = 430.5mm 2 120 195.62 5 1175000 34 = 178.2mm 2 120 195.62 5

l eff 2 =

l eff 1 = 435mm

l eff 2 =180mm

Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru barele 5, 6, 7, 8, 11. Profilul ales: 2L 60x60x6
e1 = 1.69cm

e2 = 4.31cm
N t , Rd = 29524 daN

3mm a1, 2 8.4mm


a1, 2 = 5mm

l eff 30mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2

l eff 2 = l eff 1

295240 16.9 = 42.51mm 2 60 195.62 5 295240 43.1 = = 108.42mm 2 60 195.62 5

l eff 1 =110mm
l eff 2 = 45mm

Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru barele 10, 12. Profilul ales: 2L 80x80x8
e1 = 2.26cm

e2 = 5.74cm
23

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

N c , Rd = 52554.6daN
3mm a1, 2 8.4mm

a1, 2 = 5mm
l eff 30 mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2

l eff 1 = l eff 2

525546 57.4 = 192.76mm 2 80 195.62 5 525546 22.6 = = 101.2mm 2 60 195.62 5

l eff 1 = 200mm

l eff 2 =105mm

Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru barele 9, 13. Profilul ales: 2L 50x50x5
e1 = 1.40cm
e2 = 3.60cm
N t , Rd = 20509daN
3mm a1, 2 8.4mm

a1, 2 = 5mm
l eff 30 mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2

l eff 1 = l eff 2

205090 36 = 75.49mm 2 50 195.62 5 205090 14 = = 29.36mm 2 50 195.62 5

l eff 1 = 80mm

l eff 2 = 30mm

3.4.

Verificarea capacitatii portante a barelor dupa dublarea incarcarilor


24

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Datorita schimbarii destinatiei cladirii, sarcinile ce actioneaza asupra fermei se vor dubla in intensitate, rezultand astfel eforturi de doua ori mai mari. Este necesar sa verificam sectiunile barelor, iar in situatia in care conditiile nu sunt satisfacute, se va trece la consolidarea barelor. TABEL CENTRALIZATOR
Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bara
1 ( AD) 2 (DE) 3 (EG) 4 (BG) 5 (BH) 6 (FH) 7 (CF) 8 (AC) 9 (CD) 10 (DF) 11 (EF) 12 (FG) 13 (GH)

Sectiunea adoptata
2L 120X120X12 2L 120X120X12 2L 120X120X12 2L 120X120X12 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 60X60X6 2L 50X50X5 2L 80X80X8 2L 60X60X6 2L 80X80X8 2L 50X50X5

Efortul capabil [daN]


-117500 -117500 -117500 -117500 29524 29524 29524 29524 20509 -52554.6 29524 -52554.6 20509

Efortul de calcul [daN]


-66468 -43840 -43840 -69296 49000 49000 51000 51000 12000 -28284 38000 -25456 12000

Verificarea barei 1; Sectiunea adoptata: 2L 120x120x12


Aeff = 55cm 2

i y = 3.64cm i z = 5.41cm
N b , Rd =117500daN

N Ed = 66468daN

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 5500 235 / 1.1 = 1175000 N = 117500daN

66468 = 0.58 1 117500

Verificarea de rezistenta la flambaj


25

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y y = i y 1 = max = l cr , z z i z 1
3500 2 y = 36.4 93.9 = 1.44 = max z = 3500 = 0.68 54.1 93.9
max = 1.46 min = 0.33

664680 = 1.56 1 0.33 5500 235

Nu este verificata conditia de rezistenta la flambaj, prin urmare profilul trebuie consolidat. Vom adauga o platbanda la partea superioara de sectiune 150x12mm si o platbanda pe inima de sectiune 12x115mm.
Aeff = 86.88cm 2

i y = 3.77cm i z = 4.74cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 8688 235 / 1.1 = 1856072.7 N = 185608daN

66468 = 0.35 1 185608

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

26

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1


3500 2 y = 37.7 93.9 = 1.39 = max z = 3500 = 0.78 47.4 93.9
max = 1.39 min = 0.346

664680 = 0.94 1 0.346 8688 235

l1 40i y

l1 40 3.77cm l1 150.7cm

Verificarea barelor 2, 3; Sectiunea adoptata: 2L 120x120x12


Aeff = 55cm 2

i y = 3.64cm i z = 5.41cm
N b , Rd =117500daN

N Ed = 43840daN
27

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 5500 235 / 1.1 = 1175000 N = 117500daN

43840 = 0.37 1 117500

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y y = i y 1 = max = l cr , z z i z 1
3500 2 y = 36.4 93.9 = 1.44 = max z = 3500 = 0.68 54.1 93.9
max = 1.46 min = 0.33

438400 = 1.03 1 0.33 5500 235

Nu este verificata conditia de rezistenta la flambaj, prin urmare profilul trebuie consolidat. Din conditii de continuitate a talpii superioare consolidarea o vom efectua la fel ca pentru bara 1, si astfel vom adauga o platbanda la partea superioara de sectiune 150x12mm si o platbanda pe inima de sectiune 12x115mm.
Aeff = 86.88cm 2

i y = 3.77cm i z = 4.74cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 8688 235 / 1.1 = 1856072.7 N = 185608daN 28

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

43840 = 0.23 1 185608

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y y = i y 1 = max = l cr , z z i z 1
3500 2 y = 37.7 93.9 = 1.39 = max z = 3500 = 0.78 47.4 93.9
max = 1.39 min = 0.346

438400 = 0.62 1 0.346 8688 235

l1 40i y

l1 40 3.77cm l1 150.8cm

29

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Verificarea barei 4; Sectiunea adoptata: 2L 120x120x12


Aeff = 55cm 2

i y = 3.64cm i z = 5.41cm
N b , Rd =117500daN

N Ed = 69296daN

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 5500 235 / 1.1 = 1175000 N = 117500daN

69296 = 0.59 1 117500

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y y = i y 1 = max = l cr , z z i z 1
3500 2 y = 36.4 93.9 = 1.44 = max z = 3500 = 0.68 54.1 93.9
max = 1.46 min = 0.33

692960 = 1.62 1 0.33 5500 235

Nu este verificata conditia de rezistenta la flambaj, prin urmare profilul trebuie consolidat. Vom adauga o platbanda la partea superioara de sectiune 150x12mm si o platbanda pe inima de sectiune 12x115mm.
Aeff = 86.88cm 2
30

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

i y = 3.77cm i z = 4.74cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 8688 235 / 1.1 = 1856072.7 N = 185608daN

69296 = 0.37 1 185608

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1


3500 2 y = 37.7 93.9 = 1.39 = max z = 3500 = 0.78 47.4 93.9
max = 1.39 min = 0.346

692960 = 0.98 1 0.346 8688 235

31

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Deoarece varianta de consolidare a barelor 1, 2, 3 si 4 prezentata anterior, este viabila doar in situatia in care este posibila ridicarea invelitorii de pe ferma metalica, este necesar sa prezentam o varianta de consolidare si pentru situatia in care acest lucru nu se poate realiza. Astfel vom alege o solutie de consolidare care sa nu impuna interventia asupra talpii superioare a sectiunii. Astfel vom alege consolidarea cu o eclisa cornier.

Verificarea barei 1; Consolidarea cu ajutorul unei eclise cornier 100x100x12mm.


Aeff = 100.46cm 2

i y = 3.43cm i z = 5.54cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 10046 235 / 1.1 = 2146191N = 214619.1daN

66468 = 0.31 1 214619.1


32

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y = y i y 1 = max = l cr , z z i z 1
3500 2 = = 1.53 y 34.3 93.9 = max z = 3500 = 0.67 55.4 93.9
max = 1.53 min = 0.305

664680 = 0.92 1 0.305 10046 235


l1 40i y

l1 40 3.43cm l1 137.2cm

Verificarea barelor 2, 3;
Aeff = 100.46cm 2

i y = 3.43cm i z = 5.54cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 10046 235 / 1.1 = 2146191N = 214619.1daN

43840 = 0.20 1 214619.1

Verificarea de rezistenta la flambaj


33

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y y = i y 1 = max = l cr , z z i z 1
3500 2 = 1.53 y = 34.3 93.9 = max z = 3500 = 0.67 55.4 93.9
max = 1.53 min = 0.305

438400 = 0.61 1 0.305 10046 235


l1 40i y

l1 40 3.43cm l1 137.2cm

Verificarea barelor 4;
Aeff = 100.46cm 2

i y = 3.43cm i z = 5.54cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 10046 235 / 1.1 = 2146191N = 214619.1daN

69296 = 0.32 1 214619.1

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

34

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1


3500 2 y = 34.3 93.9 = 1.53 = max z = 3500 = 0.67 55.4 93.9
max = 1.53 min = 0.305

69296 = 0.92 1 0.305 10046 235


l1 40i y

l1 40 3.43cm l1 137.2cm

Verificarea barelor 5 , 6; Sectiunea adoptata: 2L 60x60x6


N t , Rd = 29524daN

N Ed = 49000daN

Aeff = 13.82cm 2

i y = 1.82cm i z = 2.92cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
49000 = 1.65 1 29524

Nu este verificata conditia de rezistenta , prin urmare profilul trebuie consolidat. Vom adauga o platbanda la partea superioara de sectiune 100x6mm si o platbanda pe inima de sectiune 12x55mm.
Aeff = 26.42cm 2
35

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

i y = 1.87cm i z = 2.53cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
N t , Rd = Aeff f y / M 0
N t , Rd = 2642 235 / 1.1 = 564428 N = 56442.8daN

49000 = 0.87 1 56442.8

Verificarea de zveltete
y =
l f ,y iy a

z =

l f ,z iz

a = 400
350 = 187.16 400 1.87 350 z = = 138.34 400 2.53

y =

l1 80i y

l1 80 1.87cm l1 149.6cm

36

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Verificarea barelor 7 , 8; Sectiunea adoptata: 2L 60x60x6


N t , Rd = 29524daN

N Ed = 51000daN

Aeff = 13.82cm 2

i y = 1.82cm i z = 2.92cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
51000 = 1.72 1 29524

Nu este verificata conditia de rezistenta , prin urmare profilul trebuie consolidat. Din motive de continuitate a talpii inferioare vom consolida barele 7 si 8 in acelasi mod ca si barele 5 si 6. Astfel vom adauga o platbanda la partea superioara de sectiune 100x6mm si o platbanda pe inima de sectiune 12x55mm.
37

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Aeff = 26.42cm 2

i y = 1.87cm i z = 2.53cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
N t , Rd = Aeff f y / M 0

N t , Rd = 2642 235 / 1.1 = 564428 N = 56442.8daN

51000 = 0.90 1 56442.8

Verificarea de zveltete
y =
l f ,y iy a

z =

l f ,z iz

a = 400
350 = 187.16 400 1.87 350 z = = 138.34 400 2.53

y =

l1 80i y

l1 80 1.87cm l1 149.6cm

38

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Verificarea barelor 9, 13; Sectiunea adoptata: 2L 50x50x5


N t , Rd = 20509daN

N Ed = 12000daN

Aeff = 9.60cm 2

i y = 1.91cm i z = 2.51cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
12000 = 0.58 1 20509

Verificarea de zveltete
y =
l f ,y iy a

z =

l f ,z iz

a = 400

y =

350 0.8 = 146.6 400 1.91


39

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

z =

350 = 139.44 400 2.51

l1 80i y

l1 80 1.91cm l1 152.8cm

Verificarile de rezistenta si de zveltete sunt indeplinite de unde rezulta faptul ca barele 9 si 13 nu necesita consolidare. Verificarea barei 11; Sectiunea adoptata: 2L 60x60x6
N t , Rd = 29524 daN

N Ed = 38000daN
Aeff = 13.82cm 2

i y = 1.82cm i z = 2.92cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
38000 = 1.28 1 29524

Nu este verificata conditia de rezistenta , prin urmare profilul trebuie consolidat. Vom adauga o platbanda la partea superioara de sectiune 100x6mm.
Aeff = 19.82cm 2

i y = 1.77cm i z = 2.91cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N t , Rd
N t , Rd = Aeff f y / M 0
N t , Rd = 1982 235 / 1.1 = 423427 N = 42342.7 daN

38000 = 0.89 1 42342.7

40

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Verificarea de zveltete
y =
l f ,y iy a

z =

l f ,z iz

a = 400
700 = 395.48 400 1.77 700 z = = 240.55 400 2.91

y =

l1 80i y

l1 80 1.77 cm l1 141.6cm

41

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

Verificarea barei 10; Adoptam : 2L 80x80x8


N t , Rd = 52554.6daN

N Ed = 28284daN
Aeff = 24.60cm 2

i y = 2.43cm i z = 3.75cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 2460 235 / 1.1 = 525546 N = 52554.6daN

28284 = 0.54 1 52554.6

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y y = i y 1 = max = l cr , z z i z 1 3500 2 = = 1.53 y 24.3 93.9 = max = 3500 2 = 1.40 z 37.5 93.9
max = 1.53 min = 0.305
42

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

282840 = 1.6 1 0.305 2460 235

Nu este verificata conditia de rezistenta la flambaj, prin urmare profilul trebuie consolidat. Vom adauga o platbanda la partea superioara de sectiune 162x8mm, o platbanda de 152x8mm si o platbanda pe inima de sectiune 12x85mm .

Aeff = 59.78cm 2

i y = 2.69cm i z = 3.80cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 5978 235 / 1.1 = 1277119.2 N = 127712daN

28284 = 0.22 1 127712

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y y = i y 1 = max = l cr , z z i z 1 3500 2 = = 1.95 y 26.9 93.9 = max = 3500 2 = 1.38 z 38 93.9


max = 1.95 min = 0.205

282840 = 0.98 1 0.205 5978 235


43

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

l1 40i y

l1 40 2.69cm l1 107.6cm

Verificarea barei 12; Adoptam : 2L 80x80x8


N t , Rd = 52554.6daN

N Ed = 25456daN

Aeff = 24.60cm 2

i y = 2.43cm i z = 3.75cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0

N c , Rd = 2460 235 / 1.1 = 525546 N = 52554.6daN

25456 = 0.48 1 52554.6

Verificarea de rezistenta la flambaj


44

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

l cr , y y = i y 1 = max = l cr , z z i z 1 3500 2 y = = 1.53 24.3 93.9 = max = 3500 2 = 1.40 z 37.5 93.9
max = 1.53 min = 0.305

254560 = 1.44 1 0.305 2460 235

Nu este verificata conditia de rezistenta la flambaj, prin urmare profilul trebuie consolidat. Vom adauga o platbanda la partea superioara de sectiune 162x8mm, o platbanda de 152x8mm si o platbanda pe inima de sectiune 12x85mm .
Aeff = 59.78cm 2

i y = 2.69cm i z = 3.80cm

Verificarea de rezistenta
N Ed 1 N c , Rd
N c , Rd = Aeff f y / M 0
N c , Rd = 5978 235 / 1.1 = 1277119.2 N = 127712daN

25456 = 0.19 1 127712

Verificarea de rezistenta la flambaj


N Ed 1 N b , Rd
N b , Rd = Aeff f y / M 1

45

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

lcr , y y = i y 1 = max = lcr , z z i z 1 3500 2 = = 1.95 y 26.9 93.9 = max = 3500 2 = 1.38 z 38 93.9
max = 1.95 min = 0.205

254560 = 0.88 1 0.205 5978 235


l1 40i y

l1 40 2.69cm l1 107.6cm

Noile eforturi capabile ale barelor, le regasim in tabelul urmator:


46

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

EFORTURI CAPABILE DUPA CONSOLIDARE


Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bara
1 ( AD) 2 (DE) 3 (EG) 4 (BG) 5 (BH) 6 (FH) 7 (CF) 8 (AC) 9 (CD) 10 (DF) 11 (EF) 12 (FG) 13 (GH)

Efortul capabil [daN]


-214619.1 -214619.1 -214619.1 -214619.1 56442.8 56442.8 56442.8 56442.8 20509 -127712 42342.7 -127712 20509

Recalcularea cordoanelor de sudura Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru barele 1, 2, 3, 4. Profilul ales: 2L 120x120x12
e1 = 3.40cm

e2 = 8.6cm
N c , Rd =185608daN

3mm a1, 2 8.4mm


a1, 2 = 5mm

l eff 30mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2

l eff 1 =

1856080 86 = 679mm 2 120 195.62 5 1856080 34 = 268.83mm 2 120 195.62 5

l eff 2 =

l eff 1 = 680 mm

l eff 2 = 270mm

Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru barele 5, 6, 7, 8. Profilul ales: 2L 60x60x6
e1 = 1.69cm
47

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

e2 = 4.31cm
N t , Rd = 56442.8daN

3mm a1, 2 8.4mm


a1, 2 = 5mm

l eff 30mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2

l eff 2 = l eff 1

564428 16.9 = 81.27 mm 2 60 195.62 5 564428 43.1 = = 207.26mm 2 60 195.62 5

l eff 1 = 210mm
l eff 2 = 85mm

Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru barele 10, 12. Profilul ales: 2L 80x80x8
e1 = 2.26cm
e2 = 5.74cm
N c , Rd =127712daN
3mm a1, 2 8.4mm

a1, 2 = 5mm
l eff 30 mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2

l eff 1 = l eff 2

1277120 57.4 = 468.43mm 2 80 195.62 5 1277120 22.6 = = 245.9mm 2 60 195.62 5

l eff 1 = 470mm

l eff 2 = 250mm

Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru barele 9, 13. Profilul ales: 2L 50x50x5
e1 = 1.40cm
e2 = 3.60cm
N t , Rd = 20509daN
3mm a1, 2 8.4mm

a1, 2 = 5mm
l eff 30 mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2
48

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea de Constructii

Masterand Chelemen Maria

l eff 1 = l eff 2

205090 36 = 75.49mm 2 50 195.62 5 205090 14 = = 29.36mm 2 50 195.62 5

l eff 1 = 80mm
l eff 2 = 30mm

Calculul lungimilor cordoanelor de sudura necesare pentru bara 11. Profilul ales: 2L 60x60x6
e1 = 1.69cm

e2 = 4.31cm
N t , Rd = 42342.7 daN

3mm a1, 2 8.4mm


a1, 2 = 5mm

l eff 30mm

f vw,d = 195.62 N / mm 2

l eff 1 = l eff 2

423427 43.1 = 155.48mm 2 60 195.62 5 423427 16.9 = = 60.96mm 2 60 195.62 5

l eff 1 =160mm
l eff 2 = 65mm

49