Sunteți pe pagina 1din 14

Calculul si armarea consolidarii cu piloti forati

Evaluarea incarcarilor pe pilot - dispusi pe un singur rind


d := 1.08 m
bc := ( d + 1 )

bc = 2.08

u :=

2
3

u := 20.68

ka := tan 45

u := 8.7 deg

u = 0.1
kN

Inaltime radier:
h1 := 1.20 m
Ho := 160 2.5
Ho = 400

kN

Mo := Ho

4.8
3

Mo = 640

kN m

Evaluarea parametrilor initiali:


Coeficientul de proportionalitate:
kN

m := 6000

m
d := 1.08 m

hm := 3.5 d + 1.5 hm = 5.28

I :=

I = 0.07

64

Modulul de elasticitate al betonului din coloane C25/ 30:


Eb := 33000000

kN
2

m
5

:=

bc
Eb I

= 0.36

Fisa pilotului:
h := 7.3 m

hbar := h
a0 := 2.33

hbar = 2.59
b0 := 1.59

incastrare in stinca

c0 := 1.69
1

Mo

yo :=

( )EbI
2

Mo

o :=

Eb I

Ho

b0 +

c0 +

( )EbI
3

Ho
2

a0

b0

yo = 0.01

o = 0

Eb I

Determinarea adancimii de incastrare


h1 := 2.7

hi :=

1.65 Ho +

p := 141

kPa

2.75 Ho + 9.4 p Ho h1
2 p

hi = 7.19

Determinarea presiunilor orizontale pe fetele verticale ale elementului flexibil:


A1 :=
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.999

0.7

0.999

0.8

0.997

0.9

0.995

0.992

1.1

0.987

1.2

0.979

1.3

0.969

1.4

0.955

1.5

0.937

1.6

0.913

1.7

0.882

1.8

0.843

1.9

0.795

0.735

2.2

0.575

2.4

0.347

2.6

0.033

2.8

-0.385

-0.928

A1 := csort( A1 , 0 )
0
X := A1
1
Y := A1
A1( x) := linterp( X , Y , x)
A1( 0.374) = 1
A1( 2.991) = 0.9
2

5
0

X-Y data
Linear interpolation
B1 :=
0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

0.7

0.8

0.799

0.9

0.899

0.997

1.1

1.095

1.2

1.192

1.3

1.287

1.4

1.379

1.5

1.468

1.6

1.553

1.7

1.633

1.8

1.706

1.9

1.77

1.823

2.2

1.887

2.4

1.874

2.6

1.755

2.8

1.49

1.037

B1 := csort( B1 , 0 )
0
X := B1
1
Y := B1
B1( x) := linterp( X , Y , x)
B1( 0.374) = 0.37
B1( 2.991) = 1.06

5
0

X-Y data
Linear interpolation
3

C1 :=
0

0.1

0.005

0.2

0.02

0.3

0.045

0.4

0.08

0.5

0.125

0.6

0.18

0.7

0.245

0.8

0.32

0.9

0.405

0.499

1.1

0.604

1.2

0.718

1.3

0.841

1.4

0.974

1.5

1.115

1.6

1.264

1.7

1.421

1.8

1.584

1.9

1.752

1.924

2.2

2.272

2.4

2.6

2.6

2.907

2.8

3.128

3.225

C1 := csort( C1 , 0 )
0
X := C1
1
Y := C1
C1( x) := linterp( X , Y , x)
C1( 0.374) = 0.07
C1( 2.991) = 3.22

X-Y data
Linear interpolation

D1 :=
0

0.1

0.2

0.001

0.3

0.005

0.4

0.011

0.5

0.021

0.6

0.036

0.7

0.057

0.8

0.085

0.9

0.121

0.167

1.1

0.222

1.2

0.288

1.3

0.365

1.4

0.456

1.5

0.56

1.6

0.678

1.7

0.812

1.8

0.961

1.9

1.126

1.308

2.2

1.72

2.4

2.195

2.6

2.724

2.8

3.288

3.858

D1 := csort( D1 , 0 )
0
X := D1
1
Y := D1
D1( x) := linterp( X , Y , x)
D1( 0.374) = 0.01
D1( 2.991) = 3.83

X-Y data
Linear interpolation
zbar( x) := x

z( x) :=

zbar( x) yo A1( zbar( x) )

o B1( zbar( x) )

Mo C1( zbar( x) )
2

Eb I

Ho D1( zbar( x) )
3

Eb I

110
89
68
47
26
z( x)

5
16

0.8

1.6

2.4

3.2

4.8

5.6

6.4

7.2

37
58
79
100
x

x := 0 .. 8
x=

zbar( x) =

z( x) =

0.36

57.6

0.71

78.73

1.07

73.98

1.42

54.3

1.78

30.67

2.13

11.94

2.49

1.95

2.84

5.01

Verificarea starii limita de capacitate portanta a terenului in jurul elementului

z :=

0.85

z = 2.39

:= 21
:= 14 deg

c := 58

padm := 2 ( z tan( ) + c)
padm = 141.05
In concluzie presiunile efective sunt mai mici decit presiunea admisibila.

6. Determinarea momentelor incovoietoare in elementul flexibil:


A3 :=
0

0.1

0.2

-0.001

0.3

-0.005

0.4

-0.011

0.5

-0.021

0.6

-0.036

0.7

-0.057

0.8

-0.085

0.9

-0.121

-0.167

1.1

-0.222

1.2

-0.287

1.3

-0.365

1.4

-0.455

1.5

-0.559

1.6

-0.676

1.7

-0.808

1.8

-0.956

1.9

-1.118

-1.295

2.2

-1.693

2.4

-2.141

2.6

-2.621

2.8

-3.103

-3.541

A3 := csort( A3 , 0 )

0
X := A3

1
Y := A3

A3( x) := linterp( X , Y , x)

Interpolated values:
2

A3( 0.374) = 0.01


A3( 2.3) = 1.92

X-Y data
Linear interpolation
B3 :=
0

0.1

0.2

0.3

-0.001

0.4

-0.002

0.5

-0.005

0.6

-0.011

0.7

-0.02

0.8

-0.034

0.9

-0.055

-0.083

1.1

-0.122

1.2

-0.173

1.3

-0.238

1.4

-0.319

1.5

-0.42

1.6

-0.543

1.7

-0.691

1.8

-0.867

1.9

-1.074

-1.314

2.2

-1.906

2.4

-2.663

2.6

-3.6

2.8

-4.718

-6

B3 := csort( B3 , 0 )

0
X := B3

1
Y := B3

B3( x) := linterp( X , Y , x)

Interpolated values:
2

B3( 0.374) = 0
B3( 2.3) = 2.28

X-Y data
Linear interpolation

C3 :=
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.999

0.6

0.998

0.7

0.996

0.8

0.992

0.9

0.985

0.975

1.1

0.96

1.2

0.938

1.3

0.907

1.4

0.866

1.5

0.811

1.6

0.739

1.7

0.646

1.8

0.53

1.9

0.385

0.207

2.2

-0.371

2.4

-0.949

2.6

-1.988

2.8

-3.808

-4.988

C3 := csort( C3 , 0 )

0
X := C3

1
Y := C3

C3( x) := linterp( X , Y , x)

Interpolated values:
C3( 0.374) = 1

C3( 2.3) = 0.66

4
0

X-Y data
Linear interpolation
D3 :=

D3 := csort( D3 , 0 )

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

0.699

0.8

0.799

0.9

0.897

0.994

1.1

1.09

1.2

1.183

1.3

1.273

1.4

1.358

1.5

1.437

1.6

1.507

1.7

1.566

1.8

1.612

1.9

1.64

1.646

2.2

1.575

2.4

1.152

2.6

0.597

2.8

0.197

-0.981

0
X := D3

1
Y := D3

D3( x) := linterp( X , Y , x)

10

Interpolated values:
1

D3( 0.374) = 0.37


D3( 2.3) = 1.36

X-Y data
Linear interpolation
zbar( y) := y
2

mz( y) := Eb I yo A3( zbar( y) ) Eb I o B3( zbar( y) ) + Mo C3( zbar( y) ) +

1400
1320
1240
1160
1080
1000
920
840
760
680
mz( y) 600
520
440
360
280
200
120
40
40
120
200

zbar( z) := z
z := 0 .. 8
zbar( z) =

mz( z) =

640

0.36

1014.17

0.71

1279.4

1.07

1380.12

1.42

1335.18

1.78

1176.25

2.13

955.21

2.49

446.64

2.84

178.57

11

Ho

D3( zbar( y) )

Armarea pilotului
Mmax := mz( 3 ) Mmax = 1380.12
N :=

4.1 7.5 25
3

Rc := 13500

3 25 1.08

kNm

N = 324.96

Ra := 290000

kN

kN
2

m
a := 0.08
d

1.

ra :=

2.

:= ra

3.

ead :=

4.

Ab :=

5.

n0 :=

6.

m0 :=

ra = 0.46
= 0.85

ead = 0.04

30
d

Ab = 0.92

N
Ab Rc n0 = 0.03
( Mmax + N ead)
Ab Rc

m0 = 0.21

Compresiune cu incovoiere
c := 0.22

Aa := c Ab

Rc
Ra

Aa = 0.01

Aria de armatura necesara:


A := 10000 Aa

A = 93.82

cm .

Se aleg 20 bare diam. 25 PC52 cu Aef=98.17 cmp

Armarea radierului- ca si grinda continua :


2

Ms :=

4.1 25 2.5
8

Ms = 80.08

kNm

Mi :=

4.1 25 2.5
14.3

Mi = 44.8

ho := 1.2 0.05 0.15 ho = 1

ar := 0.1

As :=

Ms 10

Ra ( ho ar)

As = 3.07

kNm

cm

Se prevad 5 16/m PC 52 cu Aef= 10 cmp la partea superioara si


constructiv 5 12/m la partea inferioara.
12

Armarea zidului de sprijin :


hz := 1.8
Mz :=

1
2
hz ka hz cos( u )
2
3

18

Mz = 32.88

kNm

Mz 10

Az :=

Az = 3.24

Ra ( 0.45 ar)

cm

Se prevad 5 12/m cu Aef=5.65 cmp


Calculul lungimii de incastrare a pilotului in radier:
li :=

6 Mo

li = 0.51

d Rc

Armaturile din pilot vor fi prelungite 1 m in radier.


Calculul presiunii pe pilot considerind ipoteza Ito-Mitsui
D1 := 2.50 m

distanta interax

D2 := 1.42 m

lumina intre piloti

z := 4.8

:= 20

kN
3

3.14 + u
N := tan

2
4
A := N

tan( u ) + N 1

0.5

( D1 D2) N tan( u) tan 3.14 + u

8
4

z
D1
D2

D2
p :=
D1

N D2

p = 156.8

kN
m

Prin metoda fisiilor a rezultat valoarea de 160 kN/m, acoperitoare pentru calcul.

13

Capacitatea portanta a unui pilot:

pv := 1150 kPa
d := 1.08 m
Ap :=

d
4

Pp := d

Pcap := 0.7 ( 0.6 pv Ap + 0.5 Pp 60 8.1)


Pcap = 1019.61

kN.

intocmit
ing. Horea Hopirca

14