Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins

Cap. 1 Tema de proiect..........................................................................................................2


Cap. 2 Alegerea numarului de ramuri din palan.....................................................................3
Cap 2.1. Calculul sarcinii de ridicat.........................................................................................3
Cap 2.1 Dimensiunile cablului................................................................................................4
Cap 2.3 Dimensionarea tamburului........................................................................................5
Cap. 3 Calculul puterii motorului electric si al raportului de transmitere.................................9
Cap 3.1 Alegerea motorului electric........................................................................................9
Cap. 3.2. Alegerea reductorului..............................................................................................9
Cap. 3.3 Redimensionarea tamburului.................................................................................10
Cap. 3.4. Calculul de rezistenta al tamburului......................................................................11
Cap. 4. Calculul de rezistentă pentru mufla mobile..............................................................13
Cap. 4.1. Alegerea si verificarea cârligului...........................................................................13
Cap 4.1.1. Verificarea cârligului la tracţiune.........................................................................14
Cap 4.1.2. Determinarea pasului filetului cârligului...............................................................14
Cap 4.1.3. Determinarea numarului de spire ale filetului cârligului.......................................15
Cap 4.2. Dimensionarea axului rolelor.................................................................................15
Cap 4.2.1. Dimensionarea axului rolelor la încovoiere.......................................................15
Cap 4.3. Calculul traversei carligului....................................................................................16
Cap.4.4. Dimensionarea tirantului........................................................................................19

Cap. 1 Tema de proiect

Sa se proiecteze mecanismele de ridicare pentru un palan simplu avand


urmatoarele caracteristici:

1
a. Sarcina maximă : … t
b. Viteza de ridicare : … m/min
c. Înaltimea de ridicare : … m
Se notează prin convenţie sarcina maximă cu “Q” , viteza de ridicare cu “v” si înălţimea
de ridicare cu “H”

Schema unui astfel de mecanism de ridicare pentru un palan simplu este


reprezentată în figura 1.

MF

ME
S1
F R Ts
c
S2 S3 S4 S5

MM

Figura 1 Schema de principiu a mecanismului de ridicare

Elementele componente ale mecanismului de ridicare pentru un palan simplu sunt:


ME -motor electric , F-frâna ,R-reductor ,Ts- tambur de sarcină , c-cuplaj
nepermanent ;MF -muflă fixă, MM – muflă mobilă .
Palanul are urmatoarele caracteristici de utilizare:
 Simbolul clasei de utilizare : Ts
 Timpul de functionare mediu zilnic : 2<tz<4 [h]
 Durata de serviciu totală : T=6300 h
 Utilizare în regim intermitent
 Simblolul stării de solicitare : L3-mijlocie (mecanismul este supus frecvent la
solicitari aproape egale cu solicitările maxime)
 Grupa de functionare : M6
 Coeficientul de încarcare :0,25<k<0,5

2
Cap. 2 Alegerea numarului de ramuri din palan
Cap 2.1. Calculul sarcinii de ridicat

Q=M ⋅( g+ a)
M −masa de ridicat
g=9,81
a−acceleratie de demarare
v
a= , unde t−timpul de demarare ; t d =0,2÷ 0,4 s
td
v
a= =... m/s 2 ⇒ Q=...⋅(9,81+...)=... N
0,3⋅ 60

Se va calcula succesiv un palan pentru 2, 4, 6 si 8 ramuri


Calculul eforturilor din fir :

(1+ c)n
S max =Q⋅ n−1
,unde
1+(1+ c)+...+(1+ c)
n−numarul de ramuri active
1+c−coeficient de rigiditate al ansamblului cablu−rola
c=0,02 ÷ 0,07 ⇒c=0,05
Pentru n=2
(1+0,05)2
Smax =Q ⋅ =... N
1+(1+ 0,05)
Pentru n=4
(1+ 0,05)4
Smax =Q ⋅ =... N
1+(1+ 0,05)+(1+0,05)2+(1+0,05)3
Pentru n=6
(1+0,05)6
Smax =Q ⋅ =... N
1+(1+ 0,05)+(1+0,05)2+(1+0,05)3 +(1+0,05)4 +(1+0,05)5
Pentru n=8
(1+0,05)8
Smax =Q ⋅ =... N
2,05+(1+0,05)2+(1+0,05)3 +(1+0,05)4 +(1+0,05)5+(1+0,05)6 +(1+ 0,05)7

Cap 2.1 Dimensiunile cablului

În funcţie de efortul teoretic de rupere al cablului se alege din STAS 7526-72 diametrul
cablului corespunzator (cablu constructive normal 6x37).

S max ⋅c ≤ S0 ⋅k , unde
c−coeficient de siguranta ; c=6
S 0−tensiunea teoretica de rupere
k −coeficient de cablare ; k =0,335
2
σa=1570 N / mm

3
S max ⋅c
≤ S0
k
Pentru n=2 :
S max ⋅c
=727047,9 [ N ]≤ S 0 ⇒ d c =38 [mm ]
k
Pentru n=4:
S max ⋅c
=381246,26 [N ]≤ S 0 ⇒ d c =28 [ mm]
k
Pentru n=6:
S max ⋅c
=314964,53 [N ]≤ S 0 ⇒ d c =26 [ mm]
k
Pentru n=8:
S max ⋅c
=209166,806 [N ]≤ S 0 ⇒ d c =21 [mm ]
k
Tabel 1

n=2 n=4 n=6 n=8


dc [mm] 38 28 26 21
ds [mm] 1,8 1,3 1,2 1
A [mm2] 563,9 295,3 250,9 174,3

Cap 2.3 Dimensionarea tamburului

În figura 2 este reprezentat tamburul in sectiune pentru a calcula mărimile


caracteristice .

t
rc

h
dc

Figura 2 Sectiune tambur


1) Diametrul tamburului:
D ≥ d c ⋅(e1 ⋅e 2−1)
e1-coefiecient care tine cont de tipul maşinii ; e1=1
e2-coeficient care ţine cont de modul de actionare; e 2=28
2) Lungimea tamburului
linf= H ⋅n
H-înaltimea de ridicare
n-numărul de ramuri active

4
Pe tambur se înfaşoara cablul pe un şanţ elicoidal .
3) Pasul şanţului elicoidal:
t=d+(2…3)
4) Numarul de spire active pe care se înfasoara cablul:
l inf
n a=
π⋅D
5) Lungimea tamburului :
L=(na+7)  t
6) Verificare:
L
=1...1 , 5
D
A) Pentru n=2:
1) Diametru tamburului:
D=38 ⋅ (28−1) =1026 [mm ]
2) Lungimea tamburului:
l inf =10 ⋅2=20 [m]
3) Pasul şanţului elicoidal:
t=38+2=40
4) Numărul de spire active pe care se înfaşoara cablul:
20
n a= =6,2 ≈ 6
π ⋅ 1,026
5) Lungimea tamburului :
L=(6,2+7)⋅ 40=528 [mm]
6) Verificare:
L 528
= =0,5 nu se verifica raportul
D 1026
B) Pentru n=4:
1) Diametru tamburului:
D=28⋅ (28−1) =756 [mm ]
2) Lungimea tamburului:
l inf =10 ⋅ 4=40 [m]
3) Pasul şanţului elicoidal:
t=28+2=30
4) Numărul de spire active pe care se înfaşoara cablul:
40
n a= =16,84 ≈17
π ⋅ 0,756
5) Lungimea tamburului :
L=(17+7)⋅ 30=720 [mm]
6) Verificare:
L 720
= =0,95 nu se verifică raportul
D 756
C) Pentru n=6:
1) Diametru tamburului:
D=26⋅ (28−1) =702 [mm]
2) Lungimea tamburului:
l inf =10 ⋅6=60 [m]

5
3) Pasul şanţului elicoidal:
t=26+2=28
4) Numărul de spire active pe care se înfaşoară cablul:
60
n a= =27,2 ≈ 28
π ⋅ 0,702
5) Lungimea tamburului :
L=(28+7)⋅ 28=980 [mm]
6) Verificare:
L 980
= =1,39 se verifică raportul
D 702

D) Pentru n=8:
1) Diametru tamburului:
D=21⋅ (28−1) =567 [mm]
2) Lungimea tamburului:
l inf =10 ⋅ 8=80 [ m]
3) Pasul şanţului elicoidal:
t=21+2=23
4) Numărul de spire active pe care se înfaşoara cablul:
80
n a= =44,9 ≈ 45
π ⋅ 0,567
5) Lungimea tamburului :
L=(45+7)⋅ 23=1196 [mm]
6) Verificare:
L 1196
= =2,1 nu se verifică raportul
D 567
Se adoptă tamburul aparţinând palanului cu şase ramuri având urmatoarele
caracteristici dimensionale trecute in tabelul 2:
Tabel 2

Dt [mm] Lt [mm] nsp lt [m] t rc [mm] dc [mm] ds [mm]


702 980 45 60 28 14,3 26 1,2

Cap. 3 Calculul puterii motorului electric si al raportului de transmitere


Cap 3.1 Alegerea motorului electric
Motorul electric se alege in funcţie de putere .Cunoscând sarcina de ridicare si viteza
se poate determina putere necesară la nivelul carligului.
50
Pc =Q ⋅v =75480⋅ =62900 [W ]
60
Puterea motorului electric este dată de relaţia:
Pc
Pme =
ηtrans ⋅ η palan
trans -randament de transformare ηtrans =0,9
6
 palan Q 75480
-randament palan η palan = Smax ⋅ n ⇒ η palan= 17585,52 ⋅6 =0,71
Puterea motorului electric este :
62900
Pme = =98435,05 [W ]=98,43 [KW ]
0,9⋅ 0,71
Din catalogul de motoare electrice alegem un motor de tipul ASI 280M-75-4 –A (2p=4
ns=1500 rot/min) ale carui caracteristici sunt prezentate in tabelul 3
Tabel 3

Puterea Turatia Curent Randament cosf Ip/In Mp/Mn GD2 M


Kw rot/min nominal % kgf m2 kg
VA
90 1470 167 93 % 0,88 7 2,5 6,4 660

Cap. 3.2. Alegerea reductorului


Reductorul se alege functie de puterea de intrare si raportul de transmisie “i”
nt
i= ; unde nt −turatia tamburului
nme
1000⋅ v t
nt = ; unde v t−viteza de inf asurarea a tamburului
π⋅D
v t=n ⋅ v ⇒ v t =6 ⋅50=300 m/min
1000⋅ 50 ⋅6
nt = =136 rot /min
π ⋅ 702
136 1
i= =0,0925 ≈
1470 10
Se adoptă din STAS 2761-48 reductorul cu doua trepte ,seria 2H1-001 cu raportul
de transmitere 1:10

Cap. 3.3 Redimensionarea tamburului


1
i= ;
10
nts =n ME ⋅i=147 rot /min ;
1000 ⋅ v ⋅n 1000 ⋅50 ⋅6
Dt = = =649,6 mm
π ⋅n ts π ⋅147
l inf 60000
n sp= = =29,4 ≈ 30
π ⋅ D π ⋅ 649,6
L=(30+7)⋅ 28=1036 mm

7
Se adoptă urmatoarele dimensiuni pentru tambur notate in tabelul 4
Tabel 4

Dt [mm] Lt [mm] nsp lt [m] t rc [mm] dc [mm] ds [mm]


650 1036 30 60 28 14,3 26 1,2

Cap. 3.4. Calculul de rezistenta al tamburului


In figura 3 este redata schema de calcul pentru tambur .

p
j

d D
dj

p p

Figura 3 Schema de calcul tambur

Mantaua dupa cum se observă şi în figura 3 este solicitată la torsiune , încovoiere si


compresiune . Grosimea mantalei se calculează la solicitarea de compresiune radiala .
Cablul apasă mantaua in mod asemanator unei presiuni aplicate din exterior.

a) Calculul la solicitarea de presiune.

Tamburul se consideră ca un vas cu perete gros supus la presiunea exterioara cu


σc=900  1500 daN/cm2 .
π
2
D 2S
2 S=2∫ ⋅t ⋅ p ⋅dφ ⋅cos φ ⇒ p=
0 2 D ⋅t
Sub influenţa presiunii p , peretele vasului este solicitat la compresiune , efortul
maxim este la interior .

D 2+ d 2
σ c =− p − exterior
D2−d 2
D2 +d 2
σ c =−2 p 2 2 − ∫ erior
D −d

8
2⋅ S D2
σ c =−2 p ⋅ 2
D t D −d 2
≤ σ ac

d=D−2 δ ⇒ δ 2=D2−4 ⋅ D ⋅δ+ 4 ⋅δ 2


S
}
⇒−
4⋅S
D t

D 2
−4 ⋅
D2
D ⋅δ +4 ⋅ δ 2
≤ σ ac

4 ⋅δ 2 ≪ 4 ⋅δ ⋅ D ⇒− ≤ σ ac
δ ⋅t
S 3774
δ≥ ⇒δ≥ ⇒ δ ≥ 1,8 cm
t ⋅ σ ac 2,3 ⋅900
Tamburul se confectionează din fier cu σc=900 daN/cm2 , iar din motive tehnologice
pentru a se putea turna trebuie sa fie minim 12 mm . Se adoptă grosimea  =18 mm.
b) Calculul tamburului la solicitarea compusă torsiune si încovoiere.
D 65
M t=S ⋅ =3774 ⋅ =122655 [daN ⋅ cm]
2 2
D 103,6
M i=S ⋅ =3774 ⋅ =97746,6 [daN ⋅cm]
4 4
M ech
σ ef = ≤ σ ai
W
2 2
M ech =√ M i ❑ +(α ⋅ M t ❑ )=156839,55 [daN ⋅ cm]
  1(coeficient ce tine seama de efort unitar )
d= D−2 ⋅δ =650−2⋅18=614 mm
1
W= ⋅ π ⋅( D 4−d 4)=5494,8 c m2
32 ⋅ D
M ech 156839,55 2
σ ef = ⇒ σ ef = =28,5 daN /c m
W 5494,8
σ ai =375 daN /c m2 ⇒ σ ef < σ ai
Cap. 4. Calculul de rezistentă pentru mufla mobile
Cap. 4.1. Alegerea si verificarea carligului

Se alege din STAS 1944-88 în funcţie de sarcina de ridicat un carlig mărimea 10 din
clasa de rezistenţă S având urmatoarele caracteristici dimensionale trecute in tabelul 5
Tabel 5

d1 d2 d3 d4 d5 e3 f l1 Lp mmin n r1 r2 r3
36 30 M30 24,5 6,2 118 26 68 221 27 10 2 10 3

Pentru a vizualiza dimensiunile din tabelul 5 , in figura 4 este reprezentat carligul cu


dimensiuile caracteristice.

9
h
d1 sec AB
e1 e2
b1
b
l2
b

sec CD
e2
Mi δ h1
e1
b1
D

A B
C
D

e1 e2

Figura 4 Carlig prelucrat

Cap 4.1.1. Verificarea carligului la tracţiune


Q Q 4Q
σ t= = = ≤ σ at ; σ at =1800 daN /c m2
A π ⋅d 4 π ⋅d 4
2 2

4
4 ⋅7548
σ t= 2
=1601,06 daN /c m2
π ⋅2,45
σ t <σ at −carligul se verifica la tractiune
Cap 4.1.2. Determinarea pasului filetului carligului
p=(d 3−d 4 )⋅ tg 30o=(30−24,5)⋅tg 30 o=3,17 mm

10
Cap 4.1.3. Determinarea numarului de spire ale filetului carligului
mmin 27
n sp= = =8,51 se adopta n=9 spire
p 3,17
Cap 4.2. Dimensionarea axului rolelor
Rolele se aleg din STAS 3208-72 în funcţie de diametrul tamburului :
În cazul de faţa se alege o rola de diametrul 710 mm , având dimensiunile profilului
sanţului prevazute in tabelul 6.
Tabel 6

I@ I# h a b
min min min
14 0,2 10 52 8

@-nomilă , # -abateri limită

2⋅ Q 2⋅7548
F= = =2516 daN
n 6
F d ax daN m
p= ; v rel =n ⋅v ⋅ ; ( p ⋅ v rel )adm=50[ ⋅ ]
B⋅ d Dr c m2 s
F d n ⋅v ⋅ F
p⋅ v rel =
B ⋅d ax
=n ⋅v ⋅ ax =

F=
2 ⋅Q
n
}
D r B ⋅ Dr ⇒ p ⋅ v = 2⋅ v ⋅Q ≤ ( p ⋅v )
rel
B⋅ D r rel adm

2⋅ v ⋅ Q 2⋅ 50 ⋅7548
⇒B≥ ⇔B≥ =5,9 cm
( p ⋅ v rel )adm ⋅ D r 30 ⋅60⋅71
B=2 ⋅b+ a=2 ⋅10+52=72 mm
Cap 4.2.1. Dimensionarea axului rolelor la incovoiere

Se consider axul rolelor a fi o grindă rezemată la ambele capete ca în figura 5 unde : c-


grosimea scutului + grosimea tirantului; cs=8  10 mm, ;ct=25  30 mm , c=33 mm.

B/2+c/2 B/2+c/2
F F

F F

5,25 7,2 5,25


V1 V2

c L c
c

[da N*cm
Mi ]

11
Figura 5 Schema de calcul axul rolelor
Σ F Y =0 ⇒V 1 +V 2=2 ⋅ F
Σ M 0=0⇒ V 1=V 2=F=
2⋅Q
n
=2516 daN }
⇒ M i max =2516 ⋅ 5,25=13209 daN ⋅cm

Mi
σ i=

W=
W
π ⋅d
32
3
}
≤ σ ai
⇒W =
M i π ⋅d 3 M i
σ ai

32
= ⇒ d=
σ ai

3 32 ⋅13209
3 32 ⋅ M i


π ⋅σ ai

σ ai =1400 daN /c m2 ⇒ d=
√ π ⋅1400
=4,58 cm⇒ d = 46 mm
Cap 4.3. Calculul traversei cârligului

În figura 6 este reprezentată schema de calcul a traversei câligului , iar dimensiunile


acesteia se regasesc in tabelul 7.
D
d

h
df
H

c L-c c

Figura 6 Schema de calcul a traverse cârligului

Tabel 7

c h d D L
33 8 30 60 177

In figura 7 este reprezentată diagrama de moment încovoietor a traversei câligului

12
F F

V1 V2
5,7 3 5,7

Mi daN*cm

Figura 7 Diagrama de moment încovoietor traversei cârligului

Calculul diametrului fusului se face in secţiunea de încastrare:


Mi 2
σi= ≤ σ ai =1800 daN /c m ; la lim ita σ i=σ ai
W
M i max=5,7⋅ 2516=14341,2 daN ⋅ cm
3 32 ⋅ M i 32 ⋅14341,2
df =
√π ⋅1800 √
⇔ df =3
π ⋅1800
se adopta d f =45 mm
=4,3 cm

Verificarea fusului la forfecare:


Q
2
τ f= 2
≤ τ af =1500 daN /c m2
π ⋅d f
4
4 ⋅ 1258
τ f= 2
=79,8 daN /c m2 ≤ τ af
π ⋅ 4,5
Verificarea la presiunea de contact:
Q
1258
2 p= =84,71 ≤ p ac=1500 daN /c m 2
pc = ≤ pac =1500 daN /c m 2 c 3,3 ⋅ 4,5
c ⋅ df
Cap.4.4. Dimensionarea tirantului

În figura 8 este reprezentată o secţiune printr-un tirant . Acesta se dimensionează la


tracţiune în zona găurilor.

13
da
x

B
df

Figura 8 Secţiune tirant

Q
2
σ t= ≤ σ at ; la lim ita σ t =σ at
A
A=ct ⋅ (B−d f −dax )
σ at =1250 daN /c m 2 (OL C 50)
Q
2 Q
⇒ σ at ≥ ⇒ σ at ⋅c t ⋅( B−d f −d ax ) ≥
c t ⋅( B−d f −d ax ) 2
Q
⇒ σ at ⋅c t ⋅B ≥ +σ at ⋅ ct ⋅ (d f + d ax )
2

1 Q
⇒B≥ [
⋅ + σ at ⋅c t ⋅(d f +d ax )
σ at ⋅ ct 2 ]
1
⇒B≥ ⋅ [ 1258+1250 ⋅ 2,5 ⋅(4,5+4,6) ]
1250 ⋅ 2,5
⇒ B ≥ 9,5 cm⇒ se adopta B=10 cm=100 mm

14

S-ar putea să vă placă și