Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Gurire
1.1 Burghiere | 12 x 90
Adancimea de aschiere

| |
D 12
t 6 mm
2 2
= = =


Avansul de achiere

Avansul s este deplasarea axiala la o rotatie completa a sculei. Avansul la burghiere in
material plin sau avansul tehnologic se poate calcula cu relatia:

0.6 0.6
0.047 12 0.9 0.19[ / ]
s s
s C D K mm rot = = = ,
Unde:
C
s
- coeficient in functie de conditiile de burghiere, C
s
=0.047;
D- diametrul de prelucrat, D= 12 mm;
K
s
- coeficient de corectie, K
s
= (0.75.0.90), aleg K
s
=0.9.

Adopt avansul de lucru s= 0.16 [mm/rot]

Durabilitatea economica

T
ec
= 15[min].

Uzura admisibila

mm h 1,2
_
=

Viteza de aschiere se determina cu formula:

Se calculeaza cu relatia:

( )
zv
v v
nv
m xv yv
C D K
v
T t s HB

=


unde:
C
v
- coeficient in functie de conditiile de burghiere, C
v
= 874;
D- diametrul gaurii, D= 12 [mm];
T- durabilitatea burghiului, T= 20 [min];
t- adancimea de aschiere, t= 6 [mm];
s- avansul de aschiere, s= 0.19 [mm/rot];
HB- duritatea materialului, HB= 250 [daN/mm
2
];
K
v
- coeficient de corectie, K
v
= 0.56.
La burghierea gaurilor adanci, in functie de de raportul
g
L
D
viteza de aschiere se va inmulti cu un
coeficient K
v
.
90
7.5
12
g
L
D
= = K
v
= 0.56
z
v
= 0.40; x
v
= 0; m= 0.2; y
v
= 0.5;n
v
= 0.9.

Deci:

0.4
0.2 0 0.5 0.9
874 12 0.56
v 13.36[ m / min]
15 6 0,16 250

= =

.

Turaia:

c
c
1000 v 1000 13.36
n 354.39[ rot / min].
D 12 t t

= = =Se alege din gama de turatii a masinii de gaurit GR 40 turaia imediat inferioar celei
calculate, alegndu-se n
r
= 280 rot/min.

Viteza real va fi:
r
r
n D 280 12
v 10.55[ m / min]
1000 1000
t t
= = =
.

Forta si momentul la prelucrarea gaurii

Se exprima prin forta axiala, F
a
, masurata in [daN] si momentul de rasucire M
t

in [ ] daN mm , care actioneaza intr-un plan perpendicular pe axa sculei.

a) Forta axiala la burghiere

1
[ ]
F F F
z y n
a F
F C D s HB daN = ,

Unde:
1
, , ,
F F F F
C z y n - sunt coeficienti si exponenti ai fortei axiale:

1
F
C = 1.5;

F
z = 1;

F
y =0.70;

F
n = 0.75.
1 0.70 0.75
1.5 12 0.16 250 313.77[ ]
a
F daN = = .

b) Momentul de torsiune la burghiere


1
[ ]
M M M
z y n
t M
M C D s HB daN mm = ,
Unde:
1
M
C ,
M
z ,
M
y ,
M
n - sunt coeficienti si exponenti ai momentului de torsiune:
1
M
C = 0.80;
M
z = 2;
M
y = 0.8;
M
n = 0.70.
2 0.8 0.70
0.80 12 0.16 250 1268.55[ ]
t
M daN mm = = .

Puterea efectiva

Puterea efectiva la burghiere se calculeaza cu relatia:

t r
e
M n 1268.55 280
P 0.36[ kW ].
716200 1,36 716200 1,36

= = =unde:
M
t
- este momentul de torsiune, in [ ] daN mm ;
n- numarul de rotatii ale burghiului, in [ / ] mm rot

Timpul de baz
b
r
L
t ;
n s
=


[mm].
g 1
L y l y = + +
unde:
L- lungimea de calcul, in [mm], a cursei burghiului sau piesei in directiile avansului;
l
g
= lungimea gurii: l
g
= 90[mm].
y= ptrunderea:

D 12
y ctg ctg60 3.48[ mm]
2 2
_

= = =


y
1
= depire scul :
1
3 3 0.16 0.48[ ] y s mm = = = ;
3.48 90 0.48 93.96[ ] L mm = + + = ;
b
93.96
t 2.09[min]
280 0.16
= =

.
1.2 Lrgire
|
18.235
Se alege un lrgitor cu D=18.2 mm, STAS 575-80.

Adaosul de prelucrare:

p
D d 18.2 12
A 3.1[ mm].
2 2

= = =

Adncimea de achiere:

3.1[ ].
p
t A mm = =

Avansul, s este marimea deplasarii axiale a largitorului sau piesei la o rotatie completa
masurat in [mm/rot].

0.6 0.6
0.105 18.2 0.6[ / ]
s
s C D mm rot = = = ,
Unde:
C
s
= 0.105.
Adopt avansul s= 0.45[mm/rot].

Durabilitatea economic

T
ec
=22 [min].

Uzura admisibil

o
h
=l, 2 mm.

Viteza de achiere

Se calculeaza cu relatia:

( )
v
v
v
v v
z
v m
n
x y m
C D K
v [ m / min]
T t s HB

=

,
unde:
C
v
= 2000;
Z
v
= 0.3;
m= 0.3;
x
v
= 0.2;
y
v
= 0.5;
n
v
= 0.9;
K
mv
- coeficient cu care se corecteaza viteza de aschiere in functie de materialul partii
aschietoare, K
mv
= 1.
T- durabilitatea sculei, T= 22 [min];
t- adancimea de aschiere, t= 3.25 [mm];
s- avansul, s= 0.45 [mm/rot].
0.3
0.3 0.2 0.5 0.9
2000 18.2 1
v 15.60[ m / min]
22 3.1 0.45 250

= =

.
Turaia:

272.84[rot/min].
c
c
1000 v 1000 15,60
n
D 18.2 t t

= = =Se alege: n
r
= 200 [rot/min].

Viteza real de achiere va fi:

r
r
n D 200 18.2
v 11.43[ m / min].
1000 1000
t t
= = =


Forta si momentul la prelucrarea largirii

Se exprima prin forta axiala, F
a
, masurata in [daN] si momentul de rasucire M
t

in [ ] daN mm , care actioneaza intr-un plan perpendicular pe axa sculei.

c) Forta axiala la largire

2
[ ]
F F F
z y n
a f
F C t s HB daN =
,

Unde:
2
, , ,
f F F F
C z y n - sunt coeficienti si exponenti ai fortei axiale:

2
F
C = 0.62;

F
z = 0;

F
y =0.7;

F
n = 0.75.
0 0.70 0.75
0.62 3.1 0.45 250 22.29[ ]
a
F daN = =
.

d) Momentul de torsiune la largire


2
[ ]
M M M
z y n
t M
M C D s HB daN mm =
,
Unde:
2
M
C ,
M
z ,
M
y ,
M
n - sunt coeficienti si exponenti ai momentului de torsiune:
2
M
C = 1.83;
M
z = 1;
M
y = 0.8;
M
n = 0.70.
1 0.8 0.70
1.83 18.2 0.45 250 838.78[ ]
t
M daN mm = = .Puterea efectiva

Puterea efectiva la largire se calculeaza cu relatia:

=0.17
t
e
M n 838.78 200
P [ kW ]
716200 1,36 716200 1,36

= =Timpul de baz
b
r
L
t [min]
n s
=

,
Unde:

[mm].
g 1
L y l y = + +
unde:
L- lungimea de calcul, in [mm], a cursei largitorului sau piesei in directiile avansului;
l
g
= lungimea gurii: l
g
= 35[mm].
y= ptrunderea:

D 18.2
y ctg ctg60 5.28[ mm]
2 2
_

= = =
;

y
1
= depire scul :
1
3 3 0.45 1.35[ ] y s mm = = =
;
5.28 35 1.35 41.63[ ] L mm = + + =
;
b
41.63
t 0.46[min]
200 0.45
= =

1.3 Alezare
|
13.535,
1.6
a
R m =Adaosul de prelucrarela alezare:

A
p
= (0.20.3)[mm].

Adancimea de aschiere,t

Se determina pe baza adaosului de prelucrare la alezare, cu relatia:

D d 18.5 18.2
t 0.15[ mm]
2 2

= = =
;
t= A
p
= 0.15[mm].

Avansul, s este marimea deplasarii axiale a largitorului sau piesei la o rotatie completa
masurat in [mm/rot].

0.7 0.7
0.08 18.5 0.62[ / ]
s
s C D mm rot = = = ,

Unde:
C
s
- coeficient pentru alezoare din otel rapid de scule, C
s
= 0.08.
Adopt avansul s= 0.40[mm/rot].

Durabilitatea economic

T
ec
=24 [min].

Viteza de achiere

Se calculeaza cu relatia:
( )
v
v
v v
z
v v
n
x y m
C D K
v [ m / min]
T t s HB

=

,
unde:
C
v
= 1310;
Z
v
= 0.3;
m= 0.4;
x
v
= 0.2;
y
v
= 0.65;
n
v
= 0.9;
K
v
- coeficient cu care se corecteaza viteza de aschiere in functie de materialul partii
aschietoare, K
v
= 1.
T- durabilitatea sculei, T= 24 [min];
t- adancimea de aschiere, t= 0.15 [mm];
s- avansul, s= 0.40 [mm/rot].
0.3
0.4 0.2 0.65 0.9
1310 18.5 1
v 16.24[ m / min]
24 0.15 0.40 250

= =

.
Turaia:

c
c
1000 v 1000 16.24
n 279.42[ rot / min]
D 18.5 t t

= = =Se alege: n
r
= 200 [rot/min].

Viteza real de achiere va fi:

r
r
n D 200 18.5
v 11.62[ m / min].
1000 1000
t t
= = =


Forta si momentul la prelucrarea alezarii

Se exprima prin forta axiala, F
a
, masurata in [daN] si momentul de rasucire M
t

in [ ] daN mm , care actioneaza intr-un plan perpendicular pe axa sculei.

e) Forta axiala la alezare

3
[ ]
F F F
z x y
A F
F C D t s daN =
,

Unde:
3
, , ,
f F F F
C z x y - sunt coeficienti si exponenti ai fortei axiale:

3
F
C = 0.8;

F
z = 0.7;

F
x = 1;

F
y = 0.72.
0.7 1 0.72
0.8 18.5 0.15 0.40 0.48[ ]
a
F daN = =
.

f) Momentul de torsiune la alezare


3
[ ]
M M M
z x y
t M
M C D t s daN mm =
,
Unde:
3
M
C ,
M
z ,
M
x ,
M
y - sunt coeficienti si exponenti ai momentului de torsiune:
3
M
C = 88;
M
z = 1.15;
M
x = 0.64;
M
y = 0.85.
1.15 0.64 0.85
88 18.5 0.15 0.40 343.70[ ]
t
M daN mm = = .Puterea efectiva

Puterea efectiva la alezare se calculeaza cu relatia:

=0.07
t
e
M n 343.70 200
P [ kW ]
716200 1,36 716200 1,36

= =Timpul de baz
b
r
L
t [min]
n s
=

,
Unde:

[mm].
g 1
L y l y = + +
unde:
L- lungimea de calcul, in [mm], a cursei alezorului sau piesei in directiile avansului;
l
g
= lungimea gurii: l
g
= 35[mm].
y= ptrunderea:

D 18.5
y ctg ctg60 5.36[ mm];
2 2
_

= = =

y
1
= depire scul :
1
3 3 0.40 1.2[ ] y s mm = = =
;
5.36 35 1.2 41.56[ ] L mm = + + =
;
b
41.56
t 0.52[min]
200 0.40
= =

1.4 Teire interioar 260

Adncimea de achiere:

2 sin60 1.13[ ] t mm = =
Avansul de achiere

Avansul s este deplasarea axiala la o rotatie completa a sculei.

0.6 0.6
0.047 18.5 0.9 0.24[ / ]
s s
s C D K mm rot = = = ,
Unde:
C
s
- coeficient in functie de conditiile de burghiere, C
s
=0.047;
D- diametrul de prelucrat, D= 18.5 mm;
K
s
- coeficient de corectie, K
s
= (0.75.0.90), aleg K
s
=0.9.

Adopt avansul de lucru s= 0.22 [mm/rot].

Durabilitatea economica

T
ec
= 22[min].

Uzura admisibila

mm h 1,2
_
=

Viteza de aschiere se determina cu formula:

Se calculeaza cu relatia:

( )
zv
v v
nv
m xv yv
C D K
v
T t s HB

=


unde:
C
v
- coeficient in functie de conditiile de burghiere, C
v
= 874;
D- diametrul gaurii, D= 18.5 [mm];
T- durabilitatea burghiului, T= 22 [min];
t- adancimea de aschiere, t= 1.13 [mm];
s- avansul de aschiere, s= 0.22 [mm/rot];
HB- duritatea materialului, HB= 250 [daN/mm
2
];
K
v
- coeficient de corectie, K
v
= 0.56.
La burghierea gaurilor adanci, in functie de de raportul
g
L
D
viteza de aschiere se va inmulti cu un
coeficient K
v
.
37
2
18.5
g
L
D
= = K
v
= 0.9
z
v
= 0.40; x
v
= 0; m= 0.2; y
v
= 0.5;n
v
= 0.9.

Deci:

0.4
0.2 0 0.5 0.9
874 18.5 0.9
v 20.17[ m / min]
22 1.13 0,22 250

= =

.

Turaia:

c
c
1000 v 1000 20.17
n 347.04[ rot / min].
D 18.5 t t

= = =Se alege din gama de turatii a masinii de gaurit GR 40 turaia imediat inferioar celei
calculate, alegndu-se n
r
= 280 rot/min.

Viteza real va fi:
r
r
n D 280 18.5
v 16.27[ m / min]
1000 1000
t t
= = =
.

Forta si momentul la prelucrarea gaurii

Se exprima prin forta axiala, F
a
, masurata in [daN] si momentul de rasucire M
t

in [ ] daN mm , care actioneaza intr-un plan perpendicular pe axa sculei.

g) Forta axiala la burghiere

1
[ ]
F F F
z y n
a F
F C D s HB daN = ,

Unde:
1
, , ,
F F F F
C z y n - sunt coeficienti si exponenti ai fortei axiale:

1
F
C = 1.5;

F
z = 1;

F
y =0.70;

F
n = 0.75.
1 0.70 0.75
1.5 18.5 0.22 250 604.52[ ]
a
F daN = = .

h) Momentul de torsiune la burghiere


1
[ ]
M M M
z y n
t M
M C D s HB daN mm = ,
Unde:
1
M
C ,
M
z ,
M
y ,
M
n - sunt coeficienti si exponenti ai momentului de torsiune:
1
M
C = 0.80;
M
z = 2;
M
y = 0.8;
M
n = 0.70.
2 0.8 0.70
0.80 18.5 0.22 250 3889.82[ ]
t
M daN mm = = .

Puterea efectiva

Puterea efectiva la burghiere se calculeaza cu relatia:

t r
e
M n 3889.82 280
P 1.12[ kW ].
716200 1,36 716200 1,36

= = =unde:
M
t
- este momentul de torsiune, in [ ] daN mm ;
n- numarul de rotatii ale burghiului, in [ / ] mm rot .

Timpul de baz
b
r
L
t ;
n s
=


[mm].
g 1
L y l y = + +
unde:
L- lungimea de calcul, in [mm], a cursei burghiului sau piesei in directiile avansului;
l
g
= lungimea gurii: l
g
= 2[mm].
y= ptrunderea:

D 18.5
y ctg ctg60 5.36[ mm]
2 2
_

= = =

y
1
= depire scul :
1
3 3 0.22 0.66[ ] y s mm = = = ;
5.36 2 0.66 8.02[ ] L mm = + + = ;
b
8.02
t 0.13[min]
280 0.22
= =

S-ar putea să vă placă și