Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Tehnic Cluj-Napoca

Facultatea: Constructii de Masini


Specializarea: T.C.M

Proiectarea unui dispozitiv de centrare-fixare
cu ac ionare mecanizat pentru piesa tip U
Herte Gabriel
Anul IV
TCM-Zalu
2014
1

2
Capitolul 1 Caietul de sarcini
1.1. Tema proiectului
Proiectarea unui dispozitiv de centrare-fixare cu acionare mecanizat pentru
piesa U Seria de fabricatie 100.000 de bucati.
1.. Planificarea etapelor de realizare a proiectului !"ia#rama $%&TT'
Timp
Sarcini
18 19 20 22 23 24 10 11 12
Desen
3 D
x x x
Itinerar
x x x
Desen executie
x x x
3 variante constructive
x x x
Documentaie introductiv
privind tipul de dispozitiv
x x
odul de utilizare
x x
!aracteristici te"nolo#ici
x x
$vanta%e
x x x
&orme de protectie a munci
Memoriu justificativ de
calcul
x x x x x
Planse reprezentand
dispozitivul in asamblu
x x x x
Desebe de executie
x x x
Bibliografie
x x x x x x x x x
1.( )tinerarul te*nolo#ic de prelucrare al piesei
3
Nr
Crt
peratia
!"aza#
$esen Masina utilizata S$%
1 Fi&are se'i"a(ricat $ispozitiv
2 Frezare de)rosare
'ijloc * "rezare
raza +,
-aas Freza de)et
* "reza disc
!pentru
raza#
3 Frezarea capete
superioare 1.&/,
.
-aas Freza tesire
/ 0aurire 1,1
3&3&12.
.
* "iletare
M3
Tesire ,2/,
.
-aas Freza de)et
Freza tesire
Su(ler
, +ealizara )aurii 3
4&3 * 3 3&, *
3/&3.2&5.
.

Frezare 3 21-6
-aas 7ur)hiu
Freza
Su(ler
4 Frezare canal
,2 2 18 2 +,
-aas Freza de)et
1.+. ,ariante constructive
,arianta 1
/
,arianta
,
4
,arianta (
Prindere cu cilindru pneumatic
Aleg variant 1
6
1.1. Caracteristici tehnico-functionale
1.1.1. Caracteristici constructive
"imensiuni de #abarit- 1.0 x 1.0 x (0
/as total- .0 1#
1.1.2. Caracteristici functionale
/odul de actionare- mecanic
Timp estimativ de fixare pe masa masinii-unelte- 1- min
Timp de prindere-desprindere pies- 0-10 sec
2orta de actionare- )ntodeauna mai mare decat forta de asc*iere.
1.2. Conditii speciale ce trebuie s le ndeplineasc dispozitivul
Clas de precizie-
/uc*iile far rol functional se vor tesi la +0 3
Conditie de planeitate de 0.01
&u se va face tratament termic nici uneia dintre piesele dispozitivului.
1.3. Conditii ce trebuie respectate n timpul executrii elementelor dispozitivului
4ste important ca in stocul depozitului sa existe dispozitivul de prindere rapida
precul si ti5a acestuia deoarece aceasta se va uza cel mai rapid. Suruburile care tin
dispozitibul de prindere pe masa dispozitivului sa fie din #rupa 6.6 ! )S7 686-1' precum si
suruburile ce tine spatele prins de masa dispozitivului.
1.. Conditii pentru acoperiri de protectie si vopsire
Toate suprafetele in afara de dispozitivul de prindere rapida si suprafata care intra in
contact cu masa masini se vor vopsi cu o vopsea anti coroziva ! 9ubin /etal ' cu #rosimea
de 100 de microni. Suprafata care intra in contact cu suprafata masini se va vopsi cu
vopsea cauciucata ! clorcauciuc 4mex ' cu #rosimea de 100 microni.
Capitolul 2 !emoriu de prezentare
8
2.1. "efinirea si domeniul de utilizare
:n prezentul proiect s-a realizat un dispozitiv de bazare-fixare de tip men#*in.
/odul de actionare al dispozitivului se realizeaz mecanic. Suprafetele sunt adaptate
special pentru bazarea si fixarea semifabricatului in vederea realizarii #aurilor. %cest
dispozitiv va baza-fixa piese plane.
2.2. "escrierea general a dispozitivului
"ispozitivul este compus dintr-o plac de baz pe care sunt asamblate
dispozitivul de prindere rapida si o placa sub forma de ; care realizeaza bazarea piesei.
)mpreuna cu dispozitivul de prindere rapida realizeaza fixarea si stran#erea piesei in
dispozitiv pentru prelucrarea #aurilor.
2.3. #rincipiul de functionare al dispozitivului
Se aseaza piesa in dispozitiv de catre muncitor dupa care este actionata maneta
dispozitivului de stran#ere care va actiona ti5a dispozitivului si va retine piesa pana la
ridicarea manetei.
2.. Caracteristici tehnico-functionale
"imensiuni de #abarit- 1<0 x 1<<.0. x 0
/as total- . =#
/odul de actionare- mecanica
Timp estimativ de fixare pe masa masinii-unelte- 1- min
Timp de prindere-desprindere pies- 0-10 sec
2orta de actionare- +>00 =&
2.$. Condi%ii de ungere& asamblare& marcare& transport& depozitare 'i conservare
"ispozitivul nu necesita lubrifianti.
)n momentul asamblarii se va tine cont de instructiunile de monta5 de la punctul (.1.
?n conditii de transport > dispozitivul se va dezasambla> si ve va ambala intr-o cutie
de lemn
?n conditii de depozitare > este preferabil ca dispozitivul s fie ambalat si tinut intrun
mediu uscat pentru a evita aparitia coroziuni.
2.(. #retul estimativ al produsului
/aterial . 1# @ (..8 A B 6 A
Capitolu 3 )nstructiuni
5
3.1. )nstuc%iuni de monta*
"ispozitivul se va fix ape masa masini cu a5utorul cu a5utorul a + suruburi /6. Piesa
in forma de ; se va prinde cu a5utorul a suruburi /6. "ispozitivul de prindere rapida cu
a5utorul a + suruburi /0 .
3.2. )nstruc%iuni de ntre%inere
"ispozitivul se va curata dupa fiecare utilizare de span si de lic*ide de racire.
Conele corodate vor fi curatate si revopsite imediat ce sunt vizibile. 2isurile aparute in
vopsea vor fi remediate prin indepartarea vopseli complet din zona afectata.
3.3. !suri tehnice de securitate a muncii
Se va asi#ura ca suruburile ce tin dispozitivul pe masa masini sunt stranse precum
si maneta dispozitivului de prindere rapida este inc*isa in caz contrar dispozitivul respectiv
piesa datorita fortelor ce intervin in cazul #auriri sa se desprinda si va accidenta #rav
operatorul posibil si masina.
1.

S-ar putea să vă placă și