Sunteți pe pagina 1din 42

Cuprins

Tema proiectului ................................................................................................................. 2


1.Analiza datelor initiale..................................................................................................... 2
1.1 Studiul desenului de executie .............................................................................. 2
2.Calculul numarului de operatii ........................................................................................ 3
3.Stabilirea traseului tehnologic ......................................................................................... 4
4.Stabilirea adaosurilor de prelucrare si calculul dimensiunilor intermediare ................. 11
5.Calculul regimului de prelucrare ................................................................................... 16
5.1. Stabilirea masinii unelte si a sculelor pentru prelucrarea suprafetelor
semifabricatului ................................................................................................................ 16
5.2. Calculul regimului de aschiere (t, s, v, nopt) .................................................... 21
5.2.1. Calculul adancimii de aschiere (t) [mm] ..................................................... 21
5.2.2. Calculul avansului de lucru (s) [mm]........................................................... 23
5.2.3. Calculul vitezei de aschiere (v) [rot/min]..................................................... 25
5.2.4. Calculul turatie de lucru (nopt) .................................................................... 27
6. Normarea tehnica .......................................................................................................... 30
Bibliografie ....................................................................................................................... 40
Anexe ................................................................................................................................ 41

Tema proiectului
Sa se proiecteze tehnologia de prelucrare amecanica prin aschiere
in conditiile unei productie de 100 de bucati a unei piese expusa in
anexa 1.

1.Analiza datelor initiale

1.1 Studiul desenului de executie


In urma analizei desenului de executie, am constat urmatoarele:
-dupa cotarea desenului, acesta se poate executa pe un format A3
-scara la care a fost reprezentat desenul este de 2:1
-rugozitatea generala este de 6.3 m
-cotele existente sunt suficiente
-tolerantele cotelor rezultate sunt din ISO 2768m.K.
-materialul ales este OLC 45 cu urmatoarele caracteristici:
-duritate Brinell 250 [HB]
Conditii tehnice:
-tesirea muchiilor vii se va face la 1x45
-tolerantele generale ale cotelor este conform ISO 2768m.K.
-centruire conform STAS 1361-73
-tratament termic: normalizare conform STAS 880-66
Existenta treptelor reunite prin suprafata de racordare fae necesara utilizarea
unor cutite cu =90 si chiar a unor cutite cu raza de racordare la varf.
[2]

2.Calculul numarului de operatii

Tabelul 1. Analiza suprafetelor

Calitatea Suprafetelor
Faze de prelucrare
Suprafata Rugozitate Abatere Toleranta Degrosare Semifinisare Finisare
de
impusa
forma
1
6.3
D
2
6.3
D
+0.020
3
1.6
D
-0.033
+0.020
3
1.6
F
-0.033
+0.020
3
1.6
D
-0.033
4
6.3
D
5
0.8
D
5
0.8
F
5
0.8
D
5
0.8
F
6
6.3
D
7
3.2
D
7
3.2
F
8
6.3
D
9
6.3
D
+0.012
10
1.6
D
+0.001
+0.012
10
1.6
F
+0.001
+0.012
10
1.6
D
+0.001
11
6.3
D
12
6.3
D
13
6.3
D
14
6.3
D
15
12.5
D
16
6.3
D
-

[3]

Masini Unelte
SN MR FUS

SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
SN
-

MR
MR
MR
MR
FUS
FUS
FUS

3.Stabilirea traseului tehnologic


Tabelul 2.
Nr.
operatie

Denumire
op./faze
Debitare

Schita operatiei

Masinaunealta

Fierastrau

Stunjire
degrosare
(S1)
SN
2

SD
(S13)
SN

SD
(S7)
SN

SD
(S5)
SN

SD
(S10)
SN

[4]

SD
(S3)
SN

Strunjire finisare
(S7)
SN

Strunjire finisare
(S5)
SN

Strunjire finisare
(S10)
SN

Strunjire finisare
(S3)
SN

Tesire
(S2)
SN

Tesire
(S4)
SN

Tesire
(S6)
SN

Tesire
(S8)
SN

[5]

Tesire
(S9)
SN

Tesire
(S11)
SN

Tesire
(S12)
SN

Frezare
(S15)
FUS

Gaurire
(S14)
SN

Gaurire
(S16)
SN

Rectificare
degrosare
(S3)

MR

Rectificare
degrosare
(S5)

MR

Rectificare
degrosare
(S10)

MR

[6]

Rectificare
finisare
(S5)

MR

[7]

Tabelul 3.
Nr.
Crt.

Denumire operatie

Schita de prelucrat

Masinaunealta

Debitare
1

Fierastrau

Strunjire frontala si
centruire
(S1)

SN

Intors piesa
Strunjire frontala si
centruire
(S13)

SN

Strunjire degrosare
(S7)
5

SN

SD
(S5)
6

SN

SD
(S10)
7

SN

SD
(S3)
8

SN

[8]

Strunjire finisare
(S7)
9

SN

Strunjire finisare
(S5)
10

SN

Strunjire finisare
(S10)
11

SN

Strunjire finisare
(S3)
12

SN

Tesire
(S2)
13

SN

Tesire
(S4)
14

SN

Tesire
(S6)
15

SN

Tesire
(S8)
16

SN

Tesire
(S9)
17

SN

[9]

Tesire
(S11)
18

SN

Tesire
(S12)
19

20

SN

CTC
Frezare
(S15)

21
22

FUS
CTC
Gaurire
(S14)

23
24
25

SN
Intoarcere piesa
Gaurire
(S16)
SN

26

27

28

29

30

CTC
Rectificare
degrosare
(S3)

MR

Rectificare
degrosare
(S5)

MR

Rectificare
degrosare
(S10)

MR

Rectificare finisare
(S5)
MR

[10]

4.Stabilirea adaosurilor de prelucrare si


calculul dimensiunilor intermediare
a) Adaosul de prelucrare reprezinta o cantitate minima de material apreciata
ca diferenta dintre dimensiunile semifabricatului si cele ale piesei finite.Acest
material este adaugat intentionat, in procesul semifabricarii, de catre tehnolog si care
apoi va fi indepartat prin aschiere , pentru a fi asigurata precizia de prelucrare,
pentru fiecare suprafata in parte.
La nivelul fiecarei suprafete pot exista 2 categorii de adaosuri:
- adaosul total care este diferenta dintre semifabricat si piesa finite
- adaosul intermediar reprezinta o fractiune din acel total si este distribuit la fiecare
faza de prelucrare in parte.
Stabilirea adaosurilor folosind tabele este o metoda utilizata frecvent in
intreprinderi, datorita simplitatii metodei.In acest scop sunt utilizate tabelele din
normative, standard sau recomandari ale specialistilor, intocmite pe baza experientei
uzinale.
Tabelul 1. Valori orientative ale adaosurilor de prelucrare la unele categorii de
material.

Tipul suprafeei la
Tipul semifabricatului
care se raporteaz
adaosul
Adaosuri raportate la Pies din oel
suprafee brute
Pies din oel
(neprelucrat)
Pies din font turnat
Pies din font turnat

L 250 mm
250< L 1000 mm
L 250 mm
250 < L 1000 mm

Pies din aliaj de Al turnat n nisip


Pies din aliaj de Al turnat n cochil
Pies din aliaj de Al turnat sub presiune
Pies din elemente sudate
Adaosuri raportate Semifinisare cu scul din Rp sau Carbur metalic
la suprafee
Finisare cu scul din Rp sau Carbur metalic
prelucrate
Finisare cu scul abraziv (rectificare)

Valori recomandate
pentru -adaosul de
prelucrare, mm
4.6
6.10
2,5.5
4.8
2....6
1.3
0,5.1,5

1. 2
0,3.0,5
0,1.0,2
0,05.... 0,1

b) Dimensiunile intermediare sunt dimensiunile care se obtin, in mod


succesiv, in timpul executiei fiecarei suprafete ale unei piese, la fiecare faza/operatie
de prelucrare prin aschiere, pornindu-se de la semifabricat, pan ace se obtin
[11]

dimensiunile finite ale acestora.Asemenea dimensiuni sunt necesare


executantilor.Avand un character tehnologic, dimensiunile intermediare sunt
dimensiune operationale, deci vor fi inserate in documentatia tehnologica.
Calculul dimensiunilor intermediare se efectueaza pe baza unor expresii
matematice care sunt stabilite din analiza modului de dispunere a adaosurilor de
prelucrare intermediare si a tolerantelor cotelor de fabricatie intermediara.

Tabelul 2. Valori orientative ale tolerantelor cotelor de fabricatie.


Metoda de
prelucrare

Frezare
Strunjire
Gurire
Alezare cu cuit
Alezare cu alezor
Rectificare
Broare

Pentru cote
raportate la o
suprafa
neprelucrat
Tolerana variaz
de la 0,1. ..1,0
mm, n funcie de
calitatea i
denivelrile
suprafeei brute

Pentru cote raportate la o


suprafa prelucrat
Degroare
Semifmisare
0,3.. .0,5
0,3...0,5
0,2...0,5
0,2...0,4
0,15. ..0,20
0,1. ..0,3
0,05...0,15

0,1...0,2
'0,1...0,2
0,15...0,2
0,1...0,2
0,05...0,15
0,05...0,1
0,02...0,04

Pentru cote
finale
(suprafee
finisate)
Trebuie respectate
toleranele cotelor
de pe desenul de
definire al piesei

Folosind relatiile de mai jos , vom calcula urmatoarele:


a) pentru rectificare de finisare (operatia precedenta este rectificarea de degrosare ):
2ARF nom=2ARF min+TRD [mm]
dRd max=dRF max+2*ARF nom [mm]
dRD min=dRD max-TRD [mm]
dRD nom=dRDmax [mm]
Adoptam dimensiunea inscrisa in documentul tehnologic
b) pentru rectificare de degrosare (operatia precedent este strunjirea de finisare ):
2ARD nom=2ARD min+TSF [mm]
dSF max=dRD max+2*ARD nom [mm]
dSF min=dSF max - TSF [mm]
dSF nom=dSF max [mm]
c) pentru strunjire de finisare (operatia precedent este strunjirea de degrosare):
2ASF nom=2ASF min+TSD [mm]
dSD max=dSF max+2*ASF nom [mm]
dSD min=dSD max - TSD [mm]
dSD nom=dSD max [mm]
d) dimensiunea semifabricatului se calculeaza astfel:
2ASDnom=2ASDmin+ai
Dnom.semif.=dSDmax+2ASDnom
[12]

Suprafata 7 (S7): SD;SF:


ASD= 4.6 Adoptam ASD=5 [mm] (Tabelul 1.)
ASF= 0.3.0.5 Adoptam ASF=0.3 [mm] (Tabelul 1.)
TSD= 0.3.0.5 Adoptam TSD=0.4 [mm] (Tabelul 2.)
TSF= 0.1.0.2 Adoptam TSF=0.2 [mm] (Tabelul 2.)
d=28 [mm]
Ra=3.2 m
c)

2ASF nom=2ASF min+TSD = 2*0.3+0.4=1[mm]


dSD max=dSF max+2*ASF nom = 28+1=29 [mm]
dSD min=dSD max - TSD = 29-0.4=28.6 [mm]
dSD nom=dSD max = 29 -0.3[mm]

d)

2ASDnom=2ASDmin+ai=2*5+0.9=10.9 [mm] (ai-Proiectarea tehnologiilor de


prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I, Pagina 214,Tabelul 4.1)
Dnom.semif.=dSDmax+2ASDnom=29+10.9=39.9 [mm]
Adoptam conform STAS 333-71
[mm] (Proiectarea tehnologiilor de
prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I, Pagina 214, Tabelul 4.1)
Suprafata 5 (S5): SD;SF;RD;RF:
ASD= 4.6 Adoptam ASD=5 [mm] (Tabelul 1.)
ASF= 0.3.0.5 Adoptam ASF=0.3 [mm] (Tabelul 1.)
ARD= 0.1.0.2 Adoptam ARD=0.1 [mm] (Tabelul 1.)
ARF= 0.05.0.1 Adoptam ARF=0.05 [mm] (Tabelul 1.)
TSD= 0.3.0.5 Adoptam TSD=0.4 [mm] (Tabelul 2.)
TSF= 0.1.0.2 Adoptam TSF=0.2 [mm] (Tabelul 2.)
TRD= 0.10.3 Adoptam TRD=0.1 [mm] (Tabelul 2.)
TRF= 0.05.0.1 Adoptam TRF=0.05 [mm] (Tabelul 2.)
d=26 [mm]
Ra=0.8 m
a)

2ARF nom=2ARF min+TRD = 2*0.05+0.1=0.2 [mm]


dRd max=dRF max+2*ARF nom = 26+0.2=26.2 [mm]
dRD min=dRD max-TRD = 26.2-0.1=26.1 [mm]
dRD nom=dRDmax = 26.2 -0.1[mm]

b)

2ARD nom=2ARD min+TSF = 2*0.1+0.2=0.4 [mm]


dSF max=dRD max+2*ARD nom = 26.2+0.4=26.6 [mm]
dSF min=dSF max - TSF = 26.6-0.2=26.4 [mm]
dSF nom=dSF max = 26.6 -0.2 [mm]

[13]

c)

2ASF nom=2ASF min+TSD = 2*0.3+0.4=1[mm]


dSD max=dSF max+2*ASF nom = 26.6+1=27.6 [mm]
dSD min=dSD max - TSD = 27.6-0.4=27.2 [mm]
dSD nom=dSD max = 27.6 -0.3[mm]

d)

2ASDnom=2ASDmin+ai=2*5+0.9=10.9 [mm] (ai-Proiectarea tehnologiilor de


prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I, Pagina 214,Tabelul 4.1)
Dnom.semif.=dSDmax+2ASDnom=27.6+10.9=38.5 [mm]

Suprafata 10 (S10); SD;SF;RD:


ASD= 4.6 Adoptam ASD=5 [mm] (Tabelul 1.)
ASF= 0.3.0.5 Adoptam ASF=0.3 [mm] (Tabelul 1.)
ARD= 0.1.0.2 Adoptam ARD=0.1 [mm] (Tabelul 1.)
TSD= 0.3.0.5 Adoptam TSD=0.4 [mm] (Tabelul 2.)
TSF= 0.1.0.2 Adoptam TSF=0.2 [mm] (Tabelul 2.)
TRD= 0.10.3 Adoptam TRD=0.1 [mm] (Tabelul 2.)
d=24 [mm]
Ra=1.6 m
b)

2ARD nom=2ARD min+TSF = 2*0.1+0.2=0.4 [mm]


dSF max=dRD max+2*ARD nom = 24+0.4=24.4 [mm]
dSF min=dSF max - TSF = 24.4-0.2=24.2 [mm]
dSF nom=dSF max = 24.4 -0.2 [mm]

c)

2ASF nom=2ASF min+TSD = 2*0.3+0.4=1 [mm]


dSD max=dSF max+2*ASF nom = 24.4+1=25.4 [mm]
dSD min=dSD max - TSD = 25.4-0.4=25 [mm]
dSD nom=dSD max = 25.4 -0.3[mm]

d)

2ASDnom=2ASDmin+ai=2*5+0.6=10.6 [mm]
Dnom.semif.=dSDmax+2ASDnom=25.4+10.6=36 [mm]

Suprafata 3 (S3); SD;SF;RD:


ASD= 4.6 Adoptam ASD=5 [mm] (Tabelul 1.)
ASF= 0.3.0.5 Adoptam ASF=0.3 [mm] (Tabelul 1.)
ARD= 0.1.0.2 Adoptam ARD=0.1 [mm] (Tabelul 1.)
TSD= 0.3.0.5 Adoptam TSD=0.4 [mm] (Tabelul 2.)
TSF= 0.1.0.2 Adoptam TSF=0.2 [mm] (Tabelul 2.)
TRD= 0.10.3 Adoptam TRD=0.1 [mm] (Tabelul 2.)
[14]

d=22 [mm]
Ra=1.6 m
b)

2ARD nom=2ARD min+TSF = 2*0.1+0.2=0.4 [mm]


dSF max=dRD max+2*ARD nom = 22+0.4=22.4 [mm]
dSF min=dSF max - TSF = 22.4-0.2=22.2 [mm]
dSF nom=dSF max = 22.4 +0.033 [mm]

c)

2ASF nom=2ASF min+TSD = 2*0.3+0.4=1 [mm]


dSD max=dSF max+2*ASF nom = 22.4+1=23.4 [mm]
dSD min=dSD max - TSD = 23.4-0.4=23 [mm]
dSD nom=dSD max = 23.4 +0.033[mm]

d)

2ASDnom=2ASDmin+ai=2*5+0.033=10.033 [mm] (ai- Luat de pe desenul de


executie)
Dnom.semif.=dSDmax+2ASDnom=23.4+10.033=33.433 [mm]

[15]

5.Calculul regimului de prelucrare


5.1. Stabilirea masinii unelte si a sculelor pentru prelucrarea
suprafetelor semifabricatului
Alegerea tipului i dimensiunii mainii unelte se face pe baza caracteristicilor
produciei i semifabricatelor care urmeaz a fi prelucrate. Pentru alegerea mainii
unelte trebuie s se ia n calcul urmtorii factori:
Felul prelucrrii ce trebuie executat;
Dimensiunile i forma semifabricatului;
Precizia cerut la prelucrare;
Schema cinematic a mainii, avnd n vedere concordana cu regimul de achiere
ales i materialul de prelucrat;
Puterea efectiv a mainii unelte.
Pentru operatiile de strunjire ,tesire,efectuare degajari,analizand dimensiunile
piesei se alege urmatoarea masina unealta :
Strung normal SN-400:

- diametrul maxim de prelucrare h=400 [mm];


- gama turailor arborelui principal: 12; 15; 19; 24; 30; 38; 46; 58; 76; 96; 120;
150; 185; 230; 305; 380; 480; 600; 765; 955; 1200; 1500 [rot/min];

[16]

- gama de avansuri:
- longitudinale: 0,046; 0,057; 0,06; 0,075; 0,08; 0,092; 0,1; 0,101;
0,113; 0,12; 0,126; 0,14; 0,15; 0,16; 0,176; 0,18; 0,184; 0,2; 0,203; 0,22;
0,226; 0,24; 0,253; 0,28; 0,3; 0,32; 0,34; 0,36; 0,368; 0,4; 0,406; 0,44; 0,452;
0,48; 0,506; 0,56; 0,6; 0,64; 0,68; 0,72; 0,736; 0,8; 0,88; 0,9; 0,96; 1,12; 1,2;
1,28; 1,6; 1,624; 2,024; 2,24; 2,72; 2,8; 3,5 [mm/rot];
- transversale: 0,046; 0,075; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,24; 0,3; 0,36; 0,406;
0,48; 0,6; 0,72; 0,88; 1,12; 1,6; 2,24; 3,5 [mm/rot];
- puterea motorului de acionare: 7,5 [Kw];

Strunjirea degrosare se executa pe suprafetele:


S3; S5; S7; S10. Acestea se prelucreaza pe strung
normal cu cutit de degrosare conform STAS 6377-67.
Cutit incovoiat pentru degrosare:
hxb
10 x 10
12 x 12
16 x 16
20 x 20
25 x 25
32 x 32
40 x 40
50 x 50

C
6
7
8
10
12
14
18
22

R
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1.6

Placuta
C8
C10
C12
C16
C20
C25
C32
C40

Adoptam din tabelul de mai sus urmatoarele valori:


h x b = 20 x 20
C = 10
R = 0.5
Placuta = C16

[17]

Strunjirea finisare se executa pe suprafetele: S3; S5; S7; S10. Acestea se


prelucreaza pe strung normal cu cutit de finisat conform STAS 6378-67.

Cutit pentru finisat:


hxb
16 x 10
20 x 12
25 x 16
32 x 20
40 x 25
-

R
0.5
1
1
1.5
2
-

Placuta
E5
E6
E8
E10
E12
-

Adoptam din tabelul de mai sus urmatoarele valori:


h x b = 20 x 12
R=1
Placuta = E6

[18]

Frezarea se executa pe suprafata: S15. Aceasta se prelucreaza pe freza


universala de scularie cu scula freza deget.
Freza universala de scularie FUS 250:

-gama de turatii [rot/mm]:


32;40;50;63;80;100;125;160;200;250;315;400;500;630;800;1000;1250;1600.
-gama de avansuri [mm/rot]:
19;24;30;39;48;60;65;75;118;150;190;235;300;375;475;600;750;950.
Pentru canalele de pana folosim freza deget:

[19]

Rectificarea se executa pe suprafata : S3; S5; S10. Aceasta se prelucreaza


pe masina de rectificat cu scula piatra abraziva.
Masina de rectificat exterior cilindric CEZ 312 M:

-diametrul maxim al pietrei abrazive: 200 [mm]


-lungimea maxima de rectificat: 500 [mm]
-turatia axului port-piesa [rot/min]: 150 250 300
-avans longitudinal: 0 10 [m/min]

400

500

800

Dimensiuni piatra abraziva: 100 x 40 x 50.8 (diametrul x grosime x diametrul interior)

[20]

Gaurirea se execupa pe suprafetele: S14; S16. Acestea se prelucreaza pe


masina de gaurit cu scula burghiu M16.
Masina de gaurit G25:

-diametrul de gaurit conventional in otel: 25 [mm]


-gama de turatii [rot/min]: 40; 56; 80; 112; 160; 224; 316; 450; 630; 900; 1250;
1800
-gama de avansuri: 0.10; 0.13; 0.19; 0.27; 0.38; 0.75; 1.06; 1.5

Burgiu M3:

[21]

5.2. Calculul regimului de aschiere (t, s, v, nopt)


5.2.1. Calculul adancimii de aschiere (t) [mm]
Calculul adancimii de aschiere se va calcula cu relatia de mai jos:
t=

5 [mm]

Suprafata 7 (S7) SD;SF :


d=28 [mm]
Ra=3.2 m
tSD =

2 ASDnom
= 10.9 = 5.45 [mm] (1-trecere de 3mm si 1-trecere de 2.45 mm)
2
2

tSF =

1
2 ASFnom
=
= 0.5 [mm] (1-trecere de 0.5 mm)
2
2

Suprafata 5 (S5) SD;SF;RD;RF :


d=26 [mm]
Ra=0.8 m
tSD =

2 ASDnom
= 10.9 = 5.45 [mm] (1-trecere de 3mm si 1-trecere de 2.45 mm)
2
2

tSF =

1
2 ASFnom
=
= 0.5 [mm] (1-trecere de 0.5 mm)
2
2

tRD =

0.4
2 ARDnom
=
= 0.2 [mm] (1-trecere de 0.2 mm)
2
2

tRF =

0.2
2 ARFnom
=
= 0.1 [mm] (1-trecere de 0.1 mm)
2
2

Suprafata 10 (S10) SD;SF;RD :


d=24 [mm]
Ra=1.6 m
tSD =

2 ASDnom
= 10.6 = 5.3 [mm] (1-trecere de 3mm si 1-trecere de 2.3 mm)
2
2

tSF =

1
2 ASFnom
=
= 0.5 [mm] (1-trecere de 0.5 mm)
2
2

tRD =

0.4
2 ARDnom
=
= 0.2 [mm] (1-trecere de 0.2 mm)
2
2

[22]

Suprafata 3 (S3) SD;SF;RD :


d=26 [mm]
Ra=0.8 m
tSD =

2 ASDnom
= 10.033 = 5.0165 [mm] (1-trecere de 3mm; 1-trecere de 2.0165
2
2

mm)
tSF =

1
2 ASFnom
=
= 0.5 [mm] (1-trecere de 0.5 mm)
2
2

tRD =

0.4
2 ARDnom
=
= 0.2 [mm] (1-trecere de 0.2 mm)
2
2

5.2.2. Calculul avansului de lucru (s) [mm]


Suprafata 7 (S7); SD; SF:
SSD=0.3.0.4 [mm/rot] (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin
aschiere
Volumul I, Pagina 341, Tabelul 10.7)
Adoptam SSD=0.32 [mm/rot]
Adopt SMU=0.36 [mm/rot]
SSF=0.4.0.5 [mm/rot] (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin
aschiere
Volumul I, Pagina 341, Tabelul 10.7)
Adoptam SSF=0.4 [mm/rot]
Adopt SMU=0.44 [mm/rot]
Suprafata 5 (S5); SD; SF; RD; RF:
SSD=0.3.0.4 [mm/rot] (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin
aschiere
Volumul I, Pagina 341, Tabelul 10.7)
Adoptam SSD=0.34 [mm/rot]
Adopt SMU=0.36 [mm/rot]
SSF=0.4.0.5 [mm/rot] (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin
aschiere
Volumul I, Pagina 341, Tabelul 10.7)
Adoptam SSF=0.41 [mm/rot]
Adopt SMU=0.44 [mm/rot]
SRD=*B (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul II,
Pagina 308, Relatia 22.2)
= 0.5.0.8 Adopt =0.5
Adopt SMU=0.020 [mm/rot]
[23]

SRF= *B (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul


II, Pagina 308, Relatia 22.2)
= 0.25.0.4 Adopt =0.2
Adopt SMU=0.012 [mm/rot]
Suprafata 10 (S10); SD; SF; RD:
SSD=0.3.0.4 [mm/rot] (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin
aschiere
Volumul I, Pagina 341, Tabelul 10.7)
Adoptam SSD=0.35 [mm/rot]
Adopt SMU=0.36 [mm/rot]
SSF=0.4.0.5 [mm/rot] (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin
aschiere
Volumul I, Pagina 341, Tabelul 10.7)
Adoptam SSD=0.43 [mm/rot]
Adopt SMU=0.44 [mm/rot]
SRD=*B (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul II,
Pagina 308, Relatia 22.2)
= 0.5.0.8 Adopt =0.6
Adopt SMU=0.017 [mm/rot]

Suprafata 3 (S3); SD; SF; RD:


SSD=0.3.0.4 [mm/rot] (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin
aschiere
Volumul I, Pagina 341, Tabelul 10.7)
Adoptam SSD=0.33 [mm/rot]
Adopt SMU=0.36 [mm/rot]
SSF=0.4.0.5 [mm/rot] (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin
aschiere
Volumul I, Pagina 341, Tabelul 10.7)
Adoptam SSD=0.42 [mm/rot]
Adopt SMU=0.44 [mm/rot]
SRD=*B (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul II,
Pagina 308, Relatia 22.2)
= 0.5.0.8 Adopt =0.6
Adopt SMU=0.017 [mm/rot]

[24]

5.2.3. Calculul vitezei de aschiere (v) [rot/min]


V=

Cv
* k1* k 2* k 3* k 4* k 5* k 6* k 7 * k 8* k 9 [m/min] (Proiectarea
HB n Yv
m
Xv
T * t *(
) *S
200

tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul


I,
Pagina 359 , Relatia 10.29)
Cv = 42 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
Pagina 360 , Tabelul 10.30)
Xv = 0.25 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
Pagina 360 , Tabelul 10.30)
Yv = 0.66 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
Pagina 360 , Tabelul 10.30)
T = 90 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
Pagina 335, Tabelul 10.3)
HB = 253
n = 1.75 (HB>130 n=1.75 ; HB130 n=1.0)
k1 = (

q
) (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere
20*30

Volumul I, Pagina 361 , Relatia 10.30)


k2 = ( 45 ) p (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
x

Pagina 361 , Relatia 10.31)

a
x1

0.09
k3 = ( )
(Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul

I,Pagina 362 , Relatia 10.32)


k4 = ( r ) ; =0.1 pentru degrosare
2
=0.2 pentru finisare (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica
prin aschiere Volumul I, Pagina 362 , Relatia 10.33)
k5 = 0.7 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
Pagina 362 , Tabelul 10.31)
k6 = 0.85 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
Pagina 363 , Tabelul 10.32)
k7 = 1.12 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
Pagina 363)

[25]

k8 = 1 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,


Pagina 363)
k9 = 1 (Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere Volumul I,
Pagina 364)

Suprafata 7 (S7) SD;SF:


SD:

VoptSD

42
*0.72*1*0.9*0.87*0.85*0.85*1.12*1*1 9.53[m / min]
250 1.75
900.125 *5.450.25 *(
) *0.360.66
200

SF:
VoptSF

42
*0.92*1*0.9*0.75*0.85*0.85*1.12*1*1 17.09[m / min]
250 1.75
900.125 *0.50.25 *(
) *0.440.66
200

Suprafata 5 (S5) SD;SF;RD;RF:


SD:

VoptSD

42
*0.72*1*0.9*0.87*0.85*0.85*1.12*1*1 9.53[m / min]
250 1.75
900.125 *5.450.25 *(
) *0.360.66
200

SF :
VoptSF

42
*0.92*1*0.9*0.75*0.85*0.85*1.12*1*1 17.09[m / min]
250 1.75
900.125 *0.50.25 *(
) *0.440.66
200

RD :
VoptRD

0.2* d 0.3
0.2*260.3
*
k

*0.6 13.01[m / min]


vr
T 0.5 * * S RD
60.5 *0.5*0.020

RF :
VoptRF

0.1* d 0.3
0.1*260.3
*
k
*
k

*0.6*1.25 33.09[m / min]


vr
vb
T 0.5 * * S RF
60.5 *0.2*0.012

[26]

Suprafata 10 (S10) SD;SF;RD:


SD:

VoptSD

42
*0.72*1*0.9*0.87*0.85*0.85*1.12*1*1 9.55[m / min]
250 1.75
0.125
0.25
0.66
90 *5.3 *(
) *0.36
200

SF :
VoptSF

42
*0.92*1*0.9*0.75*0.85*0.85*1.12*1*1 17.09[m / min]
250 1.75
0.125
0.25
0.66
90 *0.5 *(
) *0.44
200

RD :
VoptRD

0.2* d 0.3
0.2*240.3
*
k

*0.6 12.46[m / min]


vr
T 0.5 * * S RD
60.5 *0.6*0.017

Suprafata 3 (S3) SD;SF;RD:


SD:
42

VoptSD
90

0.125

0.25

*5.0165

250 1.75
*(
) *0.360.66
200

*0.72*1*0.9*0.87*0.85*0.85*1.12*1*1 9.69[m / min]

SF :
VoptSF

42
*0.92*1*0.9*0.75*0.85*0.85*1.12*1*1 17.09[m / min]
250 1.75
0.125
0.25
0.66
90 *0.5 *(
) *0.44
200

RD :
VoptRD

0.2* d 0.3
0.2*220.3
*
k

*0.6 12.14[m / min]


vr
T 0.5 * * S RD
60.5 *0.6*0.017

5.2.4. Calculul turatie de lucru (nopt)


Suprafata 7 (S7) SD; SF:
d= 28[mm]
Ra= 3.2 m
SD:
1000*VoptSD 1000*9.53
noptSD

107.99[rot / min]
* DSDnom
*28
Adoptam nMU = 120 [rot/min]
[27]

noptSF

SF :
1000*VoptSD

* DSDnom

1000*17.09
194.28[rot / min]
*28

Adoptam nMU = 230 [rot/min]


Suprafata 5 (S5) SD; SF; RD; RF:
d= 26[mm]
Ra= 0.8 m
SD:
1000*VoptSD 1000*9.53
noptSD

116.67[rot / min]
* DSDnom
*26
Adoptam nMU = 120 [rot/min]

noptSF

SF :
1000*VoptSD

* DSDnom

1000*17.09
209.22[rot / min]
*26

Adoptam nMU = 230 [rot/min]

noptRD

RD:
1000*VoptSD

* DSDnom

1000*13.01
159.27[rot / min]
*26

Adoptam nMU = 250 [rot/min]

noptRF

RF :
1000*VoptSD

* DSDnom

1000*33.09
405.11[rot / min]
*26

Adoptam nMU = 500 [rot/min]


Suprafata 10 (S10) SD; SF; RD:
d= 24[mm]
Ra= 1.6 m
SD:
1000*VoptSD 1000*9.55
noptSD

126.66[rot / min]
* DSDnom
*24
Adoptam nMU = 150 [rot/min]

noptSF

SF :
1000*VoptSD

* DSDnom

1000*17.09
226.66[rot / min]
*24

Adoptam nMU = 230 [rot/min]


[28]

noptRD

RD:
1000*VoptSD 1000*12.46

165.25[rot / min]
* DSDnom
*24
Adoptam nMU = 250 [rot/min]

Suprafata 3 (S3) SD; SF; RD:


d= 22[mm]
Ra= 1.6 m
SD:
1000*VoptSD 1000*9.69
noptSD

140.2[rot / min]
* DSDnom
*22
Adoptam nMU = 150 [rot/min]

noptSF

SF :
1000*VoptSD

* DSDnom

1000*17.09
247.26[rot / min]
*22

Adoptam nMU = 305 [rot/min]

noptRD

RD:
1000*VoptSD 1000*12.14

175.64[rot / min]
* DSDnom
*22
Adoptam nMU = 250 [rot/min]

[29]

6. Normarea tehnica
Norma de timp cuprinde totalitatea timpilor productivi ai executorului precum
si timpi de intreruperi reglementate.

Nt

Tpi
n

tb ta td to ton - (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de


proiectare ,Pagina 217, Relatia 7.4)

Tpi - timp de pregatire incheiere (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de


proiectare ,Pagina 220, Tabelul 7.1)
L
* i - timp de baza (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de
s*m

tb

proiectare ,Pagina 219, Relatia 7.7)


ta - timpi ajutatori : ta1 timp ajutator pentru prindere-desprinderea piesei
(Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de
proiectare , Pagina 222, Tabelul 7.3)
ta2 timp ajutator pentru comanda masinii (Tehnologia
constructiei de masini.Indrumar de proiectare Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta3 timp ajutator pentru masuratori la luarea aschiilor de proba
(Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de proiectare ,
Pagina 239, Tabelul 7.18)
ta5 timp ajutator pentru masuratori de control (Tehnologia
constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 240, Tabelul 7.19)
td

K1
* tb - timp de deservire tehnica (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar
100

de proiectare , Pagina 216 , Relatia 7.1)


K1 - (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 242, Tabelul
7.20)
to

K2
*(tb ta ) - timp de deservire organizatorica (Tehnologia constructiei de
100

masini.Indrumar de proiectare , Pagina 216, Relatia 7.2)


K2 - (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 242, Tabelul
7.20)
ton

K3
*(tb ta ) - timp de odihna si necesitati fiziologice (Tehnologia constructiei de
100

masini.Indrumar de proiectare , Pagina 217, Relatia 7.3)


K3 - (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 243, Tabelul
7.21)

[30]

n - lotul optim de piese (100 buc.)


Suprafata 7 (S7) ; Op: SD; SF
Ra=3.2 m
SD :

NT

Tpi
n

tb ta td to ton

19
0.92 1.12 0.046 0.0204 0.0816 2.378 [min]
100

Tpi= 9+10=19 [min]


n= 100 (buc.)
L
20
tb=
*i
*2 0.92 [min]
s*m
0.36*120
L- lungimea drumului parcurs de scula sau piesa in [mm]
s- avansul de lucru [mm/rot]
m- numarul de rotatii sau de curse simple sau duble pe minut
ta= ta1+ta2+ta3+ta5= 0.44+0.32+0.15+0.21=1.12 [min]
ta1= 0.44 [min] timp ajutator pentru prindere-desprindere piesa (Tehnologia
constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 222, Tabelul 7.3)
ta21= 0.03 [min] apropiere scula de piesa (Tehnologia constructiei de
masini.Indrumar de proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta22= 0.05 [min] ] potrivirea sculei la dimensiune (Tehnologia constructiei de
masini.Indrumar de proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta23= 0.05 [min] schimbarea turatiei (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de
proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta24= 0.05 [min] schimbarea avansului (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar
de proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta25= 0.02 [min] cuplarea avansului (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de
proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta26= 0.02 [min] cuplarea miscarii de rotatie a axului principal (Tehnologia
.
constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta27= 0.02 [min] decuplarea miscarii principale de rotatie (Tehnologia constructiei
de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta28= 0.03 [min] retragerea sculei (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de
proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta29= 0.05 [min] deplasarea in pozitie initiala a saniei transversale (Tehnologia
constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 238, Tabelul 7.17)
ta3= 0.15 [min] timp ajutator pentru masuratori la luarea aschiilor de proba
(Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina
239, Tabelul 7.18)
ta5= 0.21 [min] timp ajutator pentru masuratori de control (Tehnologia constructiei
de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 240, Tabelul 7.19)

[31]

K1
5
* tb
*0.92 0.046[min]
100
100
K
1
to= 2 *(tb ta )
*(0.92 1.12) 0.0204[min]
100
100
K
4
ton= 3 *(tb ta )
*(0.92 1.12) 0.0816[min]
100
100

td=

SF :

Tpi

Nt=

tb ta td to ton

9
0.19 0.68 0.0095 0.0087 0.0348 1.01 [min]
100

Tpi= 9 [min]
n= 100 (buc.)
L
20
tb=
*i
*1 0.19 [min]
s*m
0.44*230
ta= ta2+ta3+ta5= 0.32+0.15+0.21=0.68 [min]
K1
5
* tb
*0.19 0.0095[min]
100
100
K
1
to 2 *(tb ta )
*(0.19 0.68) 0.0087[min]
100
100
K
4
ton 3 *(tb ta )
*(0.19 0.68) 0.0348[min]
100
100
td

Suprafata 5 (S5) ; Op: SD; SF; RD; RF


Ra=0.8 m
SD :

NT

Tpi
n

tb ta td to ton

9
1.85 0.68 0.0925 0.025 0.1 2.83 [min]
100

Tpi= 9 [min]
n= 100 (buc.)
L
40
tb=
*i
*2 1.85 [min]
s*m
0.36*120
ta= ta2+ta3+ta5= 0.32+0.15+0.21=0.68 [min]
td=

K1
5
* tb
*1.85 0.0925[min]
100
100

[32]

K2
1
*(tb ta )
*(1.85 0.68) 0.025[min]
100
100
K
4
ton= 3 *(tb ta )
*(1.85 0.68) 0.1[min]
100
100

to=

SF :
Nt=

Tpi

tb ta td to ton

9
0.39 0.68 0.0195 0.01 0.0428 1.23 [min]
100

Tpi= 9 [min]
n= 100 (buc.)
L
40
tb=
*i
*1 0.39 [min]
s*m
0.44*230
ta= ta2+ta3+ta5= 0.32+0.15+0.21=0.68 [min]
K1
5
* tb
*0.39 0.0195[min]
100
100
K
1
to 2 *(tb ta )
*(0.39 0.68) 0.01[min]
100
100
K
3
ton 3 *(tb ta )
*(0.39 0.68) 0.0428[min]
100
100
td

RD :

NT

Tpi
n

tb ta td to ton

15
8 0.72 1.3 0.13 0.26 10.56 [min]
100

Tpi= 7+8=15 [min]


n= 100 (buc.)
tb

L
40
*i
*1 8 [min]
s*m
0.020*250

ta= ta1+ta2 +ta5= 0.1+0.33+0.29=0.72 [min]


ta1= 0.1 [min] timp ajutator pentru prindere-desprindere piesa (Tehnologia
constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 308, Tabelul 7.69)
ta21= 0.04 [min] apropierea pietrei de piesa (Tehnologia constructiei de
masini.Indrumar de proiectare , Pagina 318, Tabelul 7.73)
ta22= 0.03 [min] cuplarea vitezei de avans (Tehnologia constructiei de
masini.Indrumar de proiectare , Pagina 318, Tabelul 7.73)
[33]

ta23= 0.07 [min] schimbarea marimii vitezei de avans (Tehnologia constructiei de


masini.Indrumar de proiectare , Pagina 318, Tabelul 7.73)
ta24= 0.08 [min] schimbarea lungimii cursei de apropiere (Tehnologia constructiei
de masini.Indrumar de proiectare , Pagina 318, Tabelul 7.73)
ta25= 0.04 [min] pornirea si racirea sistemului de racire (Tehnologia constructiei de
masini.Indrumar de proiectare , Pagina 318, Tabelul 7.73)
ta26= 0.04 [min] retragerea pietrei de piesa (Tehnologia constructiei de
masini.Indrumar de proiectare , Pagina 318, Tabelul 7.73)
ta27= 0.03 [min] cuplarea avansului de trecere (Tehnologia constructiei de
masini.Indrumar de proiectare , Pagina 318, Tabelul 7.73)
ta5=0.29 [min] - timp ajutator pentru masuratori de control (Tehnologia constructiei de
masini.Indrumar de proiectare , Pagina 319, Tabelul 7.74)
td= 1.3 [min] - (Tehnologia constructiei de masini.Indrumar de proiectare , Pagina
320, Tabelul 7.75)
K2
1.5
*(tb ta )
*(8 0.72) 0.13[min]
100
100
K
3
ton 3 *(tb ta )
*(8 0.72) 0.26 [min]
100
100

to

RF :
Nt=

Tpi
n

tb ta td to ton

7
6.66 0.62 1.3 0.1 0.21 8.96 [min]
100

Tpi= 7 [min]
n= 100 (buc.)
tb=

L
40
*i
*1 6.66 [min]
s*m
0.012*500

ta= ta2 +ta5= 0.33+0.29=0.62 [min]


td= 1.3 [min]
K2
1.5
*(tb ta )
*(6.66 0.62) 0.1 [min]
100
100
K
3
ton= 3 *(tb ta )
*(6.66 0.62) 0.21 [min]
100
100

to=

[34]

Suprafata 10 (S10) ; Op: SD; SF; RD


Ra=1.6 m
SD :

NT

Tpi
n

tb ta td to ton

9
1.88 0.68 0.094 0.0256 0.1 2.86 [min]
100

Tpi= 9 [min]
n= 100 (buc.)
L
51
tb=
*i
*2 1.88[min]
s*m
0.36*150
ta= ta2+ta3+ta5= 0.32+0.15+0.21=0.68 [min]
K1
5
* tb
*1.88 0.094[min]
100
100
K
1
to= 2 *(tb ta )
*(1.88 0.68) 0.0256[min]
100
100
K
4
ton= 3 *(tb ta )
*(1.88 0.68) 0.1[min]
100
100

td=

SF :
Nt=

Tpi
n

tb ta td to ton

9
0.5 0.68 0.025 0.011 0.04 1.34 [min]
100

Tpi= 9 [min]
n= 100 (buc.)
L
51
tb=
*i
*1 0.5 [min]
s*m
0.44*230
ta= ta2+ta3+ta5= 0.32+0.15+0.21=0.68 [min]
K1
5
* tb
*0.5 0.025[min]
100
100
K
1
to 2 *(tb ta )
*(0.5 0.68) 0.011[min]
100
100
K
4
ton 3 *(tb ta )
*(0.5 0.68) 0.04[min]
100
100
td

[35]

RD :

NT

Tpi
n

tb ta td to ton

7
12 0.62 1.3 0.18 0.37 14.54 [min]
100

Tpi= 7 [min]
n= 100 (buc.)
tb

L
51
*i
*1 12 [min]
s*m
0.017*250

ta= ta2 +ta5= 0.33+0.29=0.62 [min]


td= 1.3 [min]
K2
1.5
*(tb ta )
*(12 0.62) 0.18[min]
100
100
K
3
ton 3 *(tb ta )
*(12 0.62) 0.37[min]
100
100

to

Suprafata 3 (S3) ; Op: SD; SF; RD


Ra=1.6 m
SD :

NT

Tpi
n

tb ta td to ton

9
0.48 0.68 0.24 0.011 0.046 1.54[min]
100

Tpi= 9 [min]
n= 100 (buc.)
L
13
tb=
*i
*2 0.48[min]
s*m
0.36*150
ta= ta2+ta3+ta5= 0.32+0.15+0.21=0.68 [min]
K1
5
* tb
*0.48 0.024[min]
100
100
K
1
to= 2 *(tb ta )
*(0.48 0.68) 0.011[min]
100
100
K
4
ton= 3 *(tb ta )
*(0.48 0.68) 0.046[min]
100
100

td=

[36]

SF :
Nt=

Tpi
n

tb ta td to ton

9
0.09 0.68 0.0045 0.0077 0.03 0.9 [min]
100

Tpi= 9 [min]
n= 100 (buc.)
L
13
tb=
*i
*1 0.09[min]
s*m
0.44*305
ta= ta2+ta3+ta5= 0.32+0.15+0.21=0.68 [min]
K1
5
* tb
*0.09 0.0045[min]
100
100
K
1
to 2 *(tb ta )
*(0.09 0.68) 0.0077[min]
100
100
K
4
ton 3 *(tb ta )
*(0.09 0.68) 0.03[min]
100
100
td

RD :

NT

Tpi
n

tb ta td to ton

7
3.058 0.62 1.3 0.055 0.11 5.21 [min]
100

Tpi= 7 [min]
n= 100 (buc.)
tb

L
13
*i
*1 3.058 [min]
s*m
0.017*250

ta= ta2 +ta5= 0.33+0.29=0.62 [min]


td= 1.3 [min]
K2
1.5
*(tb ta )
*(3.058 0.62) 0.055[min]
100
100
K
3
ton 3 *(tb ta )
*(3.058 0.62) 0.11[min]
100
100
to

[37]

[38]

[39]

[40]

Bibliografie
1) Conf. Dr. Ing. Octavian Preuteanu , Sef Lucr. Ing. Laurentiu Slatineanu ,
Sef Lucr. Ing. Vasile Braha , Sef Lucr. Traia Gramescu - Tehnologia constructiei
de masini.Indrumar de proiectare , Institutul Politehnic Iasi , 1980

2) C. Picos , O. Pruteanu , C. Bohosievici , Gh. Coman , V. Braha , Dr.


Paraschiv , L. Slatineanu , Tr. Gramescu -Proiectarea tehnologiilor de prelucrare
mecanica prin aschiere Volumul I , Institutul Politehnic Gh. Asachi Iasi , Institutul
Politehnic S. Lazo Chisinau, 1992

3) C. Picos , O. Pruteanu , C. Bohosievici , Gh. Coman , V. Braha , Dr.


Paraschiv , L. Slatineanu , Tr. Gramescu -Proiectarea tehnologiilor de prelucrare
mecanica prin aschiere Volumul II , Institutul Politehnic Gh. Asachi Iasi , Institutul
Politehnic S. Lazo Chisinau, 1992

[41]

Anexe

[42]