Sunteți pe pagina 1din 33

U.T.C.

N PROIECT DE AN 1

PROIECT DE SEMESTRU

Ingineria Fabricatie

Student:
Fetti Alin Dorin
Gr.1143

2018-2019
U.T.C.N PROIECT DE AN 2

Cuprins

I. Memoriu tehnic......................................................................................................................................... 3
1.1. Scule aschietoare ................................................................................................................................. 3
1.2. Strunjirea ............................................................................................................................................. 3
1.3. Posibilitatea de prelucrare ................................................................................................................... 3
1.4. Desenul de executie al reperului Roata dintata ................................................................................... 3
II. Itinerar tehnologic .................................................................................................................................... 4
III. Calculul adaosului de prelucrare ........................................................................................................ 7
3.1. Diamatrul cel mai mare ....................................................................................................................... 7
3.2. Latimea................................................................................................................................................ 8
3.3. Diametrul cel mai precis ................................................................................................................... 10
IV. Calculul regimului de aschiere .......................................................................................................... 13
4.1. Prelucrare CNC ................................................................................................................................. 13
4.1.1. Strunjire frontala de degroșare................................................................................................... 13
4.1.2. Strunjire frontala de finisare ...................................................................................................... 16
4.1.3. Strunjire longitudinala de degrosare .......................................................................................... 19
4.1.4. Strunjire longitudinala de finisare ............................................................................................. 21
4.1.5. Strunjirea de canelare ................................................................................................................ 22
4.2. Danturare ........................................................................................................................................... 25
4.3. Rectificare ......................................................................................................................................... 27
V. Plane de operatii ..................................................................................................................................... 29
VI. Bibliografie .......................................................................................................................................... 33
U.T.C.N PROIECT DE AN 3

I. Memoriu tehnic
1.1. Scule aschietoare
1.2. Strunjirea
1.3. Posibilitatea de prelucrare
1.4. Desenul de executie al reperului Roata dintata
U.T.C.N PROIECT DE AN 4

II. Itinerar tehnologic

Nr.op Denumirea si schița operației Mașina- SDV-uri Obs.


Unealta
Debitare S: cuțit
1. Fierăstrău D: menghina
mecanic V: șubler

2. Strunjire frontala de degroșare + degroșare Strung S: cuțit cu plăcută Codul


alezaj si finisare CNC cu de degroșare plăcutelor se
scula Cuțit cu plăcută găsește in
antrenata de finisare planul de
D: universal operații
V: șubler
Rugozitate
generala Ra:3.2

3. Strunjirea de degroșare Strung S: cuțit cu plăcută Codul


si finisare CNC cu de degroșare plăcutelor se
scula Cuțit cu plăcută găsește in
antrenata de finisare planul de
D: dorn operații
U.T.C.N PROIECT DE AN 5

V: șubler
Rugozitate
generala Ra:3.2

4. Danturare Mașina de S: freza melc, Danturarea se


frezat m=4 realizează prin
D: dorn rostogolire
V: micrometru cu
dispozitiv special Rugozitate
pt măsurat dinți generala Ra:3.2

5. Ajustare dantura Banc de S: pila


ajustaj semirotunda
D: dispozitiv de
ajustaj
V:---

6. Control dimensional intermediar S:


D:
V:

7. Tratament termic cementare S:-------


D:------
V:------

8 Călire si revenire joasa S: -----


D:-----
V:-----
U.T.C.N PROIECT DE AN 6

9. Rectificare alezaj cu corp abraziv Mașina de S: corp abraziv Rugozitate


rectificat D: universal Ra:0.8
rotund V:micrometru de
interior

10. Rectificare dantura Mașina de S: corp abraziv Rugozitate


rectificat D: dorn Ra:0.8
V:----

11. Control final S


D
V
U.T.C.N PROIECT DE AN 7

III. Calculul adaosului de prelucrare

3.1. Diamatrul cel mai mare

Prelucrarea curenta e strunjirea de finisare IT10, prelucrarea precedenta fiind strunjirea de degrosare
IT12

2
2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 ) + 2 ∗ √𝜌𝑖−1 + 𝜀𝑖2

𝑅𝑧 𝑖−1 = 63
𝑆𝑖−𝑖 = 60
𝜌𝑖−𝑖 = (∆𝑐 ∗ 𝑙𝑐 ) ∗ 0.06 = 15 ∗ 0.06 = 0.9
∆𝑐 = 0.5
𝑙𝑐 = 30
𝜀𝑖 = 40 ∗ 0,06 = 2.4

2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(63 + 60) + 2 ∗ √0.92 + 2.42 = 251.12 𝜇𝑚

𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑥 + 2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑖−1

𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = (126.68 − 0.5) + 0.25 + 0.4 = 126.83 ≅ 127 𝑚𝑚


𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑖−1 max 𝑟 − 𝑇𝑖−1
𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 127 − 0.4 = 126.6 𝑚𝑚

Prelucrarea curenta e strunjirea de degrosare IT12, prelucrarea precedenta fiind laminarea la cald a
semifabricatului.

2
2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 ) + 2 ∗ √𝜌𝑖−1 + 𝜀𝑖2

𝑅𝑧 𝑖−1 = 200
𝑆𝑖−𝑖 = 300
𝜌𝑖−𝑖 = ∆𝑐 ∗ 𝑙𝑐 = 15
∆𝑐 = 0.5
𝑙𝑐 = 30
𝜀𝑖 = 40
U.T.C.N PROIECT DE AN 8

2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(200 + 300) + 2 ∗ √152 + 402 = 1085,44 𝜇𝑚

𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑛 + 2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑖−1

𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 126.6 + 1.1 + 0.34 = 128.04 ≅ 128.1 𝑚𝑚


𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑖−1 max 𝑟 − 𝑇𝑖−1
𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 128.1 − 0.4 = 127.76 𝑚𝑚

𝑑𝑠 𝑛𝑜𝑚 = 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑛 + 2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 + |𝐴𝑖 |

𝑑𝑠 𝑛𝑜𝑚 = 127.76 + 1.1 + 0.5 = 129.36

Se alege o bara laminata cu diametrul standardizat Ø140+1.2


−2.2 mm conform STAS 333-87.

Adaosul de prelucrare nominal real (recalculat) pentru diametrul de Ø126.6 mm este:

2𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 𝑑𝑖−1 𝑛𝑜𝑚 − 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑚

2𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 140 − 126.67 = 13.36 𝑚𝑚

3.2. Latimea

Se vor calcula adaosurile pentru prelucrararea suprafetelor frontale la cota L = 30−0.1


−0.2 mm.

Pentru prinderea in menghina


- Strunjire frontala de finisare

𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 + 𝜌𝑖−𝑖 + 𝜀𝑖

𝑅𝑧 𝑖−1 = 63
𝑆𝑖−𝑖 = 60
𝜌𝑖−𝑖 = ∆𝑐 ∗ 𝑙𝑐 ∗ 0.06 = 0.9
∆𝑐 = 0.5
𝑙𝑐 = 30
𝜀𝑖 = 20 ∗ 0.006 = 1.2
𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 63 + 60 + 0.9 + 1.2 = 125.1
U.T.C.N PROIECT DE AN 9

𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑖−1 = 125.1 + 0.4 = 125.5

𝐿𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑖 𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 29.8 + 0.12 = 29.92

𝐿𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 30
𝐿𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 30 − 0.4 = 29.6

- Strunjire frontala de degrosare

𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 + 𝜌𝑖−𝑖 + 𝜀𝑖

𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 = 200


𝜌𝑖−𝑖 = 0.01 ∗ 𝐷 = 0.01 ∗ 140 = 1400
𝜀𝑖 = 20
𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 200 + 1400 + 20 = 1620

𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑖−1 = 1620 + 1000 = 3120

𝐿𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑖 𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 29.9 + 0.31 = 33.02

𝐿𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 𝐿𝑖−1 max 𝑟 = 33

Pentru prinderea pe dorn


- Strujire frontala de finisare

𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 + 𝜌𝑖−𝑖 + 𝜀𝑖

𝑅𝑧 𝑖−1 = 63
𝑆𝑖−𝑖 = 60
𝜌𝑖−𝑖 = ∆𝑐 ∗ 𝑙𝑐 ∗ 0.06 = 0.9
∆𝑐 = 0.5
𝑙𝑐 = 30
𝜀𝑖 = 40 ∗ 0.006 = 2.4
𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 63 + 60 + 0.9 + 2.4 = 126.3

𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑖−1 = 126.3 + 0.4 = 126.7


U.T.C.N PROIECT DE AN 10

𝐿𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑖 𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 29.8 + 0.12 = 29.92

𝐿𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 30
𝐿𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 30 − 0.4 = 29.6

- Strunjire frontala de degrosare

𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 + 𝜌𝑖−𝑖 + 𝜀𝑖

𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 = 200


𝜌𝑖−𝑖 = 0.01 ∗ 𝐷 = 0.01 ∗ 140 = 1400
𝜀𝑖 = 40
𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 200 + 1400 + 40 = 1640

𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑖−1 = 1640 + 1000 = 3140

𝐿𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝐿𝑖 𝑚𝑎𝑥 + 𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 29.92 + 3.1 = 33.02

𝐿𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 𝐿𝑖−1 max 𝑟 = 33

3.3. Diametrul cel mai precis

Prelucrarea curenta e rectificarea de finisare, prelucrarea precedenta fiind rectificarea de de degrosare


IT 8

2
2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 ) + 2 ∗ √𝜌𝑖−1 + 𝜀𝑖2

𝑅𝑧 𝑖−1 = 10
𝑆𝑖−𝑖 = 20
𝜌𝑖−𝑖 = (∆𝑐 ∗ 𝑙𝑐 ) ∗ 0.03 = 0.27
∆𝑐 = 0.3
𝑙𝑐 = 30
𝜀𝑖 = 20 ∗ 0,03 = 0.6

2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(10 + 20) + 2 ∗ √0.272 + 0.62 = 63 𝜇𝑚


U.T.C.N PROIECT DE AN 11

𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 − 𝑇𝑖−1

𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 35.02 − 0.063 − 0.039 = 34.91 ≅ 34.9 𝑚𝑚


𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝑑𝑖−1 min 𝑟 + 𝑇𝑖−1
𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 34.9 + 0.039 = 34.93 𝑚𝑚

Prelucrarea curenta e rectificarea de degrosare, prelucrarea precedenta fiind strunjirea de de finisare


IT10

2
2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 ) + 2 ∗ √𝜌𝑖−1 + 𝜀𝑖2

𝑅𝑧 𝑖−1 = 25
𝑆𝑖−𝑖 = 30 𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑒 𝑖𝑎 0
𝜌𝑖−𝑖 = (∆𝑐 ∗ 𝑙𝑐 ) = 9
∆𝑐 = 0.3
𝑙𝑐 = 30
𝜀𝑖 = 20

2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(25 + 0) + 2 ∗ √92 + 202 = 100 𝜇𝑚

𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 − 𝑇𝑖−1

𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 34.93 − 0.1 − 0.1 = 34.73 ≅ 34.7 𝑚𝑚


𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝑑𝑖−1 min 𝑟 + 𝑇𝑖−1
𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 34.7 + 0.1 = 34.8 𝑚𝑚

Prelucrarea curenta e strunjirea de finisare IT10, prelucrarea precedenta fiind strunjirea de degrosare
IT12

2
2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 ) + 2 ∗ √𝜌𝑖−1 + 𝜀𝑖2

𝑅𝑧 𝑖−1 = 63
𝑆𝑖−𝑖 = 60
𝜌𝑖−𝑖 = (∆𝑐 ∗ 𝑙𝑐 ) ∗ 0.06 = 15 ∗ 0.06 = 0.9
∆𝑐 = 0.5
U.T.C.N PROIECT DE AN 12

𝑙𝑐 = 30
𝜀𝑖 = 20 ∗ 0,06 = 1.2

2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(63 + 60) + 2 ∗ √0.92 + 1.22 = 249 𝜇𝑚

𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 − 𝑇𝑖−1

𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 34.8 − 0.24 − 0.25 = 34.31 ≅ 34.3𝑚𝑚


𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝑑𝑖−1 min 𝑟 + 𝑇𝑖−1
𝑑𝑖−1 𝑚𝑥 = 34.3 + 0.25 = 34.55 𝑚𝑚

Prelucrarea curenta e strunjirea de degrosare IT12, prelucrarea precedenta fiind burghierea


semifabricatului IT12

2
2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(𝑅𝑧 𝑖−1 + 𝑆𝑖−𝑖 ) + 2 ∗ √𝜌𝑖−1 + 𝜀𝑖2

𝑅𝑧 𝑖−1 = 50
𝑆𝑖−𝑖 = 70
𝜌𝑖−𝑖 = ∆𝑐 ∗ 𝑙𝑐 = 15
∆𝑐 = 0.5
𝑙𝑐 = 30
𝜀𝑖 = 20

2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 = 2(50 + 70) + 2 ∗ √152 + 202 = 290 𝜇𝑚

𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑖 𝑚𝑎𝑥 − 2𝐴𝑝𝑖 𝑚𝑖𝑛 − 𝑇𝑖−1

𝑑𝑖−1 𝑚𝑖𝑛 = 34.55 − 0.29 − 0.25 = 34.01 ≅ 34 𝑚𝑚


𝑑𝑖−1 𝑚𝑎𝑥 = 𝑑𝑖−1 min 𝑟 + 𝑇𝑖−1
𝑑𝑖−1 𝑚𝑥 = 34 + 0.25 = 34.25 𝑚𝑚
𝑑𝑠 𝑛𝑜𝑚 = 𝑑𝑖 min 𝑟 = 34
𝑑𝑠 𝑛𝑜𝑚 = 127.76 + 1.1 + 0.5 = 129.36
Se alege un burghiu de 17 rezultand un alezaj de 34 mm. Burghiu 34.2
Adaosul de prelucrare nominal real (recalculat) pentru diametrul de Ø35 mm este:

2𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 𝑑𝑖−1 𝑛𝑜𝑚 − 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑚

2𝐴𝑝𝑖 𝑛𝑜𝑚 = 34 − 30 = 4 𝑚𝑚
U.T.C.N PROIECT DE AN 13

IV. Calculul regimului de aschiere

4.1. Prelucrare CNC

4.1.1. Strunjire frontala de degroșare

Degrosarea se executa cu urmatoarea scula:

 Placuta
U.T.C.N PROIECT DE AN 14

 Corp cutit
U.T.C.N PROIECT DE AN 15
U.T.C.N PROIECT DE AN 16

 Timp de baza degrosare frontala

4.1.2. Strunjire frontala de finisare

Finisarea se executa cu urmatoarea scula:


U.T.C.N PROIECT DE AN 17

 Placuta
U.T.C.N PROIECT DE AN 18

 Corp cutit
U.T.C.N PROIECT DE AN 19

 Timp de baza finisare frontala

4.1.3. Strunjire longitudinala de degrosare

Se va folosi aceasi scula utilizata si la strunjirea frontala de degrosare.


U.T.C.N PROIECT DE AN 20

 Timp de baza
U.T.C.N PROIECT DE AN 21

4.1.4. Strunjire longitudinala de finisare

Se va folosi aceasi scula utilizata si la strunjirea frontala de finisare

 Timp de baza:
U.T.C.N PROIECT DE AN 22

4.1.5. Strunjirea de canelare

Canelarea se executa cu urmatoarea scula:

 Placuta
U.T.C.N PROIECT DE AN 23

 Corp cutit
U.T.C.N PROIECT DE AN 24

 Timp de baza canelare


U.T.C.N PROIECT DE AN 25

4.2. Danturare

 Stabilirea adaoslui

- Adaos pe flanc
𝐴𝑓 = 0.45 𝑚𝑚 [2, 𝑝𝑔. 86 , 𝑡𝑎𝑏 8.19, ]

- Adaos de prelucrare degrosare dupa diametrul de divizare


𝑚 4
𝐴𝑑 = 𝜋 ∗ − 2𝐴𝑓 = 3.14 ∗ − 2 ∗ 0.45 = 5.38 𝑚𝑚 [2, 𝑝𝑔. 32, (4.26)]
2 2
- Adaos de prelucrare degrosare dupa directia radiala

𝐴𝑟 = 2.2 ∗ 𝑚 = 2.2 ∗ 4 = 8.8 𝑚𝑚 [2, 𝑝𝑔. 32, (4.27)]

 Alegerea sculei
Se va alege o freza melc modul STAS 3092-67 cu diametrul exterior de 125 mm, modulul 4 mm, din otel
rapid, cu doua inceputuri si lungimea L =125 mm.

 Stabilirea durabilitatii
𝑇𝑒𝑐 = 240 𝑚𝑚 [2, 𝑝𝑔. 100, 𝑡𝑎𝑏9.28]

 Stabilirea adancimii de aschiere


𝑡 = 𝐴𝑑 = 5.38 𝑚𝑚
 Stabilirea avansului frezei melc la o rotatie a semifabricat
Pentru prelucrarea rotilor dintate cu modulul m<6 mm se recoamanda grupa I de masini-unelte,
conforma tabelului 9.77 pg. 141, A.Vlase.
Astfel, avand aceasta grupa de m-u si modulul m=4 se va alege avansul s=2.4 mm/rot [2, pg. 96,
tab.9.15].
Avansul ales se corecteaza cu un coeficient K =0.78 [2, pg.96, tab. 9.17]
𝑠 = 𝑠 ∗ 𝐾 = 2.4 ∗ 0.78 = 1.87 𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑡
Din caracteristicile masinii se alege s=1.8 mm/ rot [2, pg.226, tab 10.8]

 Stabilirea vitezei de aschiere


𝑣 = 29 𝑚/𝑚𝑖𝑛 [2, 𝑝𝑔. 142, 𝑡𝑎𝑏. 9.78]
U.T.C.N PROIECT DE AN 26

𝐾1 = 0.98 [2, pg. 142, tab. 9.79]


𝐾2 = 1.25 [2, pg. 142, tab. 9.79]

𝑣𝑐 = 𝑣 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 = 35.5 𝑚/min[2, 𝑝𝑔. 33, (4.29)]

1000 ∗ 𝑣𝑐 1000 ∗ 35.5


𝑛= = = 90.44 𝑟𝑜𝑡/min[2, 𝑝𝑔. 34, (4.30)]
𝜋∗𝐷 3.14 ∗ 125
𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙 = 90 𝑟𝑜𝑡/min[2, pg. 226, tab 10.8]
𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝑛𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 = = 35.3 𝑚/𝑚𝑖𝑛[2, 𝑝𝑔. 34, (4.31)]
1000

 Normarea tehnica a timpilor


𝑙 + 𝑙1 + 𝑙2
𝑇𝑏 = 𝑚𝑖𝑛
𝑠 ∗ 𝑛𝑝 ∗ 𝑞

𝑈𝑛𝑑𝑒: 𝑙 = 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑠𝑒𝑖


𝑙1 = 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒
𝑙2 = 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑒𝑠𝑖𝑟𝑒
𝑞 = 𝑛𝑟. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑧𝑒𝑖
𝑛𝑝 = 𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑠𝑒𝑖

𝑛𝑓 ∗ 𝑞 30 ∗ 2
𝑛𝑝 = = = 6 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛
𝑧 30

𝑙1 = √𝑟𝑓2 − (𝑟𝑓 − ℎ)2 = 28 𝑚𝑚

𝑙2 = 2 … 5 = 5 𝑚𝑚
30 + 28 + 5
𝑇𝑏 = = 2.91 𝑚𝑖𝑛
1.8 ∗ 6 ∗ 2
U.T.C.N PROIECT DE AN 27

4.3. Rectificare

 Stabilirea adaosului de prelucrare


Din calculele anterioare s-a determinat adaosul de prelucrare
- Degrosare: 𝐴𝑝 = 0.1 𝑚𝑚
- Finisare : 𝐴𝑝 = 0.063 𝑚𝑚

 Alegerea sculei abrazive:


𝐷𝑑𝑖𝑠𝑐 = 0.95 ∗ 𝐷𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎𝑗 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.95 ∗ 35 = 28 𝑚𝑚 [2, 𝑝𝑔. 181, 𝑡𝑎𝑏. 9.143]

𝐵 = 20 … . .25 = 25 𝑚𝑚 [2, 𝑝𝑔. 181, 𝑡𝑎𝑏. 9.144]


Din catalog se alege o scula standardizata, avand urmatoarele dimensiuni:
𝐷 = 32 𝑚𝑚
𝐵𝐷 = 25
𝐻 = 10

 Stabilirea durabilitatii economice


- Degrosare: 𝑇𝑒𝑐 = 16 𝑚𝑖𝑛 [2, pg.183, tab. 9.146]
- Finisare : 𝑇𝑒𝑐 = 2.5 𝑚𝑖𝑛 [2, pg.183, tab. 9.146]

 Stabilirea numarului de treceri:


𝐴𝑝
𝑖= [2, 𝑝𝑔. 57, (5.13)]
2𝑡
- Degrosare : 10 treceri
- Finisare: 11 treceri

 Stabilirea avansului longitudinal


𝑠𝑡 = 𝛽 ∗ 𝐵 𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑡
- Degrosare : 𝛽 =0.6, 𝑠𝑡 = 15 𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑡
- Finisare : 𝛽 =0.3, 𝑠𝑡 = 7.5 𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑡
U.T.C.N PROIECT DE AN 28

 Stabilirea vitezei de avans a piesei


𝑣𝑠 = 25 𝑚/min[2, 𝑝𝑔. 192, 𝑡𝑎𝑏 9.158]
1000 ∗ 𝑣𝑠 1000 ∗ 25
𝑛𝑝 = = = 227 𝑟𝑜𝑡/min[2, 𝑝𝑔. 58, (5.16)]
𝜋∗𝑑 3.14 ∗ 35

𝑛𝑝−𝑟𝑒𝑎𝑙 = 250 𝑟𝑜𝑡/𝑚𝑖𝑛


𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 𝑛𝑝−𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑣𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 = = 49.45 𝑚/𝑚𝑖𝑛
1000

 Stabilirea normei tehnice de timp


2∗𝐿 ℎ
𝑡𝑏 = ∗ ∗ 𝐾[2, 𝑝𝑔. 408, 𝑡𝑎𝑏. 12.75]
𝛽𝑡 ∗ 𝐵𝐷 ∗ 𝑛𝑝 𝑠𝑝𝑐

- Degrosare

𝐾 = 1.4 [2, 𝑝𝑔. 408, 𝑡𝑎𝑏. 12.75]


ℎ = 𝐴𝑝 = 0.1

𝑠𝑝𝑐 = 0.005 𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑡[2, 𝑝𝑔. 184, 𝑡𝑎𝑏. 9.149]

𝛽 =0.6
𝑡𝑏 =0.448 min
𝑡𝑏 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑡𝑏 ∗ 𝑖 = 4.48 𝑚𝑖𝑛

- Finisare
𝐾 = 0.3 [2, 𝑝𝑔. 408, 𝑡𝑎𝑏. 12.75]
ℎ = 𝐴𝑝 = 0.063

𝑠𝑝𝑐 = 0.003 𝑚𝑚/𝑟𝑜𝑡 [2, 𝑝𝑔. 184, 𝑡𝑎𝑏. 9.149]

𝛽 =0.3
𝑡𝑏 =1.07 min

𝑡𝑏 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑡𝑏 ∗ 𝑖 = 11.8 𝑚𝑖𝑛


U.T.C.N PROIECT DE AN 29

V. Plane de operatii

An de Grupa Denumirea piesei : Nr. buc. prelucr. simultan Nr. desen


PLAN DE OPERATII
U.T.C.-N. Studii
IV 1143/1 pentru prelucrări mecanice Roata dintata Piesa brută pt .............buc .
Schita operatiei Nr. Simbol produs
ope
OPERATIA: Strunjire r. Pag.
.
Maşina : Strung Tip : P6-30 Pfauter

Categ.lucr. Tpi Tb Tu Tn
--------------------------- -------- ----------- ------------ -----
----
Dispozitive: dorn

Răcire: emulsie

Data Numele Semnătura Modificare Data

Tehnolog Fetti Alin

Normator
Verificat

Instructiuni suplimentare:
U.T.C.N PROIECT DE AN 30

Nr. Regim Norma


fazei DENUMIREA
Scule Verificatoare
FAZEI t s v i tb ta
1. Strunjire degrosare CNMG 16 06 24-PR 4325 Subler 2.9 0.5 284 1 7.14
frontala sec.
2. Strunjire finisare frontala CCMT 12 04 04-PF 4325 Micrometru 0.12 0.19 444 1 11.76 sec. 15.6
3. Strunjire degrosare ext CNMG 16 06 24-PR 4325 Subler 3.46 0.5 284 2 10.8 10.8
sec.
4. Strunjire finisare ext CCMT 12 04 04-PF 4325 Micrometru 0.16 0.17 444 1 9.48 9.48
sec.
5. Strunjire canal GX24-4E635N05-UF4 Subler 6.3 0.27 168 5 4.91 17.3
WSM33S sec.
U.T.C.N PROIECT DE AN 31

An de Grupa Denumirea piesei : Nr. buc. prelucr. Simultan: Nr. desen


PLAN DE OPERATII
U.T.C.-N. Studii
IV 1143/1 pentru prelucrări mecanice Roata dintata Piesa brută pt .............buc .
Schita operatiei

OPERATIA: Danaturare

Maşina : Freza Tip : P6-30 Pfauter

Categ.lucr. Tpi Tb Tu Tn
-------------------------- ------------- ------------- ----------- ------
Dispozitive: dorn

Răcire: emulsie

Data Numele Semnătura Modificare Data

Fetti
Tehnolog
Alin
Normator
Verificat

Instructiuni suplimentare:

Nr. Regim Norma


fazei DENUMIREA
Scule Verificatoare
FAZEI t s v n i tb ta
1. Frezare Freza melc modul micrometru cu 5.38 1.8 35.3 90 1 2.91
STAS 3092-67 dispozitiv special pt min
măsurat dinți
U.T.C.N PROIECT DE AN 32

An de Grupa Denumirea piesei : Nr. buc. prelucr. Simultan: Nr. desen


PLAN DE OPERATII
U.T.C.-N. studii
pentru prelucrări mecanice Roata dintata Piesa brută pt .............buc .
Schita operatiei
OPERATIA : Rectificare

Mașina de rectificat rotund Tip :

Categ.lucr. Tpi Tb Tu Tn
-------------------------- ------------- ------------ ----------- --------
Dispozitive: universal

Răcire:

Data Numele Semnătura Modificare Data

Fetti
Tehnolog
Alin
Normator
Verificat

Instructiuni suplimentare:

Nr. Regim Norma


fazei DENUMIREA
Scule Verificatoare
FAZEI t s v n i tb ta
1. Rectificare de degrosare Disc abraziv micrometru de 0.1 1.5 19.57 11000 10 4.48
32x25x10 interior min
445055
2. Rectificare de finisare Disc abraziv micrometru de 0.063 7.5 19.57 11000 11 11.8
32x25x10 interior min
445055
U.T.C.N PROIECT DE AN 33

VI. Bibliografie

[1] C.Picos -Proiectarea Tehnologiilor de Prelucrare Mecanica Prin Aschiere, Volumu I


[2] A.Vlase-Regimuri de Aschiere, Adaosuri de prelucrare si norme tehnice de timp, Volumul II
[3] https://www.sandvik.coromant.com
[4] https://www.walter-tools.com

S-ar putea să vă placă și