Sunteți pe pagina 1din 53

TEMA

Sa se proiecteze un dispozitiv in faza DE, pentru prinderea semifabricatlor din desenul de mai
jos, la prelucrarea prin frezare a suprafetelor marcate, considerand ca prelucrarea se face pe o masina de
frezat tip FU1, iar programul anual de productie este de 15000 buc/an
1
E1.Analiza temei de proiectare.Informarea initiala.Stabilirea datelor initiale.
F1.1.Analiza temei de proiectare
!naliza temei de proiectare are drept scop, intelegerea conditiilor impuse dispozitivelor ce se cer
a fi proiectate si stabilirea, in ansamblu, a posibilitatilor de realizare a acestora
"n cadrul analizei temei de proiectare, proiectantul de dispozitive studiaza si isi insuseste
procesul te#nologic de prelucrare a piesei, rezolva cu constructorul si te#nologul eventualele neconcordante
sau propunerile de modificare a formei piesei, a modului de cotare, a tolerantelor, a te#nologiei
F1.2.Informarea initiala.
!ceste studii bibliografice au o mare importanta pentru asigurarea reusitei proiectelor !cesta
informare are rolul de a pune, proiectele elaborate, de acord cu normele in igoare, precum si de a obtine, din
literature de specialitate, a unor solutii constructiv$functionale, care ar putea fi utilizate pentru abordarea
temei de proiectare, de a analiza critic aceste solutii, in raport cu conditiile impuse prin tema
%r
&rt
Denumirea
solu'iei
Sc#i'a solu'iei constructiv$func'ionale Sursa
1
(ecanism
autocentrant
cu doua
prisme
mobile
)roiectarea
dispozitivelor*"+
)g ,5-
Fig -1b
,
,
(eng#ina de
ma.ina cu
amplificator
#idraulic

Fig /0/
GHERGHEL N.,
Construcia i
exploatarea
dispozitivelor, vol
1, "nst )olite#n
"a.i, 11/1
)ag ,11
0
(ecanism
de centrare
.i str2ngere
cu p2rg#ii,
pan3
multipl3 .i ,
f3lci de
prindere
&onstruc'ia .i
e4ploatarea
dispozitivelor ,
)g 5-
Fig 5,-
0
(ecanism
de centrare
.i str2ngere
cu degaj3ri
.i 0 role
Fig 500
678"%E9&:" % .i
GHERGHEL N.,
Construcia i
exploatarea
dispozitivelor , ;ol ,
"nst )olite#n "a.i,
11/1
)g </
0
-
(ecanism
de centrare
.i str2ngere
cu
membran3$
cup3
&onstruc'ia .i
e4ploatarea
dispozitivelor ,
)g 1,5
Fig 55/
5
(ecanism
de centrare
.i str2ngere
cu
membran3
cu f3lci
&onstruc'ia .i
e4ploatarea
dispozitivelor ,
)g 1,0
Fig 55<
<
Surse=
>1? 678"%E9&:" % .i GHERGHEL N., Proiectarea dispozitivelor, vol 1 "nst )olite#n "a.i, 11/0
2! GHERGHEL N., Construcia i exploatarea dispozitivelor, vol 1 "nst )olite#n "a.i, 11/1
"! GHERGHEL N., Conceptia si proiectarea reazemelor dispozitivelor tehnologice. "asi ,000
-
F1.". Stabilirea datelor ini#iale
$atele ini#iale nece%are proect&rii di%poziti'elor
1 $ate le(ate de pie%&)
1 Date legate de pies3
@ nu se cunoa.te rolul func'ional al piesei in ansamblul din care face parteA
@ forma si comple4itate = acestei piese i se vor prelucra , suprafe'e e4terioare planeA
piesa este de tip prismatica iar gradul de comple4itate este relativ scazutA
@ face parte din familia pieselor prismaticeA
@ material =
@ marca= 7B& -5
@ SC!S //0 @ /0
@ compozitie c#imica =

0, -, 0,5D C

0,5 0,/D Mn

0,15 0,05D Si

0, 0, 0, 0-5D S

0, 0-D P

0, 05D
S
A <
@ proprietati fiico @ mecanice=

,
E F0<0 %/mm
po
1
1
]

,
E F<10 %/mm
m
1
1
]

! F1/D
5

,
c
G F-,0 %/mm 1
]

,
r
G F<,0H5<0 %/mm 1
]

,
o
G F-00 %/mm 1
]
110 ,10 HB
parametrii tratamentului termic=
recoacere la </0 500
o
C in cuptorA
mormalizare la /-0 /50
o
C in aerA
calire la /,0 /50
o
C
5
@ dimensiuni piesa paralelipipedica *55 4 <0+
@ coordonatele centrului de masa
*0A 0A ,5, <0+
@ volumul piesei
0
55 <0 100 000000 mm
0
55 00 100 ,,500 mm
1
0
55 00 100 ,,500 mm
1
0
000000 *,,500 ,+ ,/5000 mm
!
!
!
!
piesa




@ masa piesei
0
5/00 ,55 > ?
- 0
0,0 10
m !
"g m m "g
! m


@ rugozitate=
0, ,
a
# m
, $ate le(ate de %c*l&)
I tipul sculei este freza discA
I notare
I dimensiuni ale p3r'ii active sunt= D F 10$100 mm, l F 5$55 mm, z F 1,$,,A
I metoda de prindere a sculei este fi4area pe dorn
". $ate le(ate de ma+ina,*nealt&)
Cip= freza FU" fig10,>/?,pag 15<
<
!re urmatoarele caracteristici=
&utia de viteza are formula structurala 1/F0
*1+
J 0
*0+
J ,
*1+
,KF1,,<
6ama de turatii=nF00L1500>rot/min?
Eeglarea turatiei=cu ajutorul selectorului mec#anic cu discuri
(otor de antrenare =reversibil
;iteza de avans=;F11L150>mm/min?
1
Tipul mainii-
unelte
Main de frezat universal FU 36x140
[6]
pa!
"#
2
Firma
pr$du%t$are
&!M! 'uir
[6]
pa!
4#
3
(edere
eneral a
mainii de
frezat FU 36
["]
fi!
1!10
pa!
""
4 'ara%teristi%i
enerale
)uprafa*a
mesei
360-1400
[6]
ta+!
1,4
pa!
"#
)uprafa*a
mesei
360 - 1400mm
.r! %analel$r T 3
/*imea dintre
%analele T
1"mm
0istan*a dintre
%analele T
"0mm
'ursa
l$nitudinal
1ut$mat #00mm
'ursa
transversal
1ut$mat 300mm
5
'urs verti%al 1ut$mat 4,0mm
0istan*a dintre
axa ar+$relui
prin%ipal i
suprafa*a
mesei
Minim 30mm
Maxim 20mm
0istan*a dintre
3ida4ele
+atiului i
mi4l$%ul mesei
Minim ,,,!2mm
Maxim 24,!2mm
0istan*a dintre
axa ar+$relui
prin%ipal i +ra*
160mm
'$nul ar+$relui
prin%ipal
120-20mm
5ama de tura*ii 3,-1600r$t6min
1vansuri
verti%ale
163mm6min din avansurile l$nitudinale
1vansul rapid
l$nitudinal si
transversal
,300mm6min
Un3iul de
r$tire a mesei
7n plan $riz$ntal
842
$
9uterea
ele%tr$m$t$rulu
i prin%ipal
:!2;<
Tura*ia
ele%tr$m$t$rulu
i prin%ipal
1200r$t6min
9uterea
ele%tr$m$t$rulu
i pentru
avansuri
,!,;<
/
Tura*ia
ele%tr$m$t$rulu
i pentru avans
1200r$t6min
9uterea
ele%tr$m$t$rulu
i pentru r%iri
0!12;<
Tura*ia
ele%tr$m$t$rului
pentru r%iri
3200r$t6min
5reutatea
mainii
3300;
0imensiuni de
a+arit
/ = 1#6"mm
l = ,3:2mm
> = 1:#,mm
.5
'ara%teristi%i
enerale ale
%apului de
frezat verti%al
[6]
fi!
1?11
pa!
#1
'$nul ar+$relui
prin%ipal
&)@ 20
Un3iul de r$tire al
%apului 7n plan
$riz$ntal
8#0
$
0imensiuni de
a+arit A/xlx>B
Masa net A;5B
462x300x2,2
142 ;5
- $ate le(ate de 'erificatoare -mi.loace/ ec0ipamente de control1)
I subler
I micrometru
I rugozimetru
I ec#ipament de control al abaterilor alcatuit din= placa de control, comparator cu cadran
(icrometru de e4terior B F 150, precizie 005mm
Mubler de e4terior B F ,5mm, precizie 01mm
!baterea de la paralelism a dou3 suprafe'e plane este definit3 ca diferen'a distan'elor dintre planele
adiacente Nn limitele lungimii de referin'3
5 $ate le(ate de acce%orii)
1
(asina de frezat este prevazuta cu canale in C=
10
< $ate le(ate de in%tala#iile de ridicat +i tran%portat)
Ipiesa fiind de dimensiuni reduse nu este necesar3 prezenta unei instala'ii de ridicat si transportat
$ate le(ate de acce%orii
$ trus3 de c#eiA
$ pomp3 O instala'ie de racire @ ungereA
$ set de cu'ite de strunjire longitudinal3, frontal3, interioar3A
$ lampa de iluminatA
5 $ate le(ate de re(im*l de l*cr*)
$ adosul de prelucrare la strunjirea suprafe'ei frontale este de 0,5mm, iar la strunjirea longitudinal3
este de 1,1mm
$ scula e4ecut3 o singur3 trecere pe suprafa'a de prelucratA
$ ad2ncimea de a.c#iere este egal3 cu adaosul de prelucrareA
$ avansul este s F 0,0mm/rotA
$ viteza de avans
$ viteza de asc#iere
$ Curatie
$ &onditii de racire ungere
$ Forma asciei
11
E2. ELA23RAREA ST4$I4L4I TEHNI53,E53N3MI5 -S.T.,E1.
STA2ILIREA S3L46IEI $E 7RIN5I7I4 -ANASAM2L41 A
$IS738ITI94L4I
F2.1. Stabilirea %c0emei optime de l*cr* -prel*crare: control: a%amblare etc.1: ce 'a
%ta la baza proiect&rii di%poziti'*l*i
1,
Schema optim$ de de lucru %prelucrare, control, asam&lare etc+ reprezint3 acea schem$ tehnic
posi&il$, care asigur3 ob'inerea condi'iilor de precizie dimensional3/ geometric3 impuse prin tem3 .i
conduce la costul minim al opera'iei
!ceast3 faz3 presupune parcurgerea urm3toarelor activit3'i=
A2.1.1. Stabilirea %c0emelor de de l*cr* -prel*crare: control: a%amblare etc.1 te0nic
po%ibile
%r
crt
Sc#ema de proiectare te#nic posibila *S)$C)+ !vantaje Dezavantaje
Deumirea Sc#ita
0 1 , 0 -
1
)relucrarea cu o
singura scula a
piesei din aceeasi
prindereA piesa
este orientata si
fi4ate pe
dispozitivul de
prindere care e
plasat pe platoul
masini in canalele
C
I strangere
uniforma a
pieseiA
I nu necesita
dispozitiv de
prindere
multiplu a
sculelor*fiind
utilizata o
scula+
I timpi
ajutatori
de orientare$
strangere
scazutiA
I costul scazut
al sculeiA
I nu necesita
dispozitiv de
prindere a
piesei comple4
I necesita
dispozitiv de
prindere a
pieseiA
I grad scazut de
utilizare a puteri
masinii unealtaA
I scade
durabilitatea
sculeiA
I productivitate
scazutaA
,
)relucrarea cu o
singura scula a
doua sau mai
multe piese din
aceeasi prindereA
piesele sunt
orientate si fi4ate
pe dispozitivul de
prindere care e
fi4at pe platoul
masini in canalele
C
I strangere
uniforma a
pieselorA
I grad ridicat
de utilizare a
puteri masinii
unealteA
I costul scazut
al sculelorA
productivitate
mai mare decat
la prelucrarea a
aunei pieseA
I necesita
dispozitiv de
prindere a
pieseiA
I scade
durabilitatea
sculei
I timp de
prelucrare mare
I timpi ajutatori
de orientare$
pozitionare si
strangere
10
ridicatiA
0
)relucrarea cu
mai multe scule a
doua piese din
aceeasi prindereA
piesele sunt
orientate si fi4ate
pe dispozitivul de
prindere care e
fi4at pe platoul
masini in canalele
C
I strangere
uniforma a
pieselorA
I creste
durabilitatea
sculei
I timp de
prelucrare
ridicat
I grad ridicat
de utilizare a
puteri masinii
unealtaA
I productivitate
ridicataA
I necesita
dispozitiv de
prindere a
pieseiA
I necesita
dispozitiv de
prindere
multiplu a
sculelorA
I costul ridicat
al sculelorA
-
A2.1.2. Ale(erea %c0emei optime de prel*crare: control %a* a%amblare
%r
&rt
&riteriul Unitati partiale pentru
S)$C) numarul=
1 , 0
1
)recizia suprafetelor prelucrate
10 10 10
,
6radul de uniformitate a strangerii pieselor
10 10 10
0
)recizia ceruta suprafetelor de strangere a pieselor
/ 10 1
-
6radul de utilizare a puter disponibile a (U
5 5 5
5
%ecesitatea trasarii$punctarii
10 10 10
1-
<
%ecesitatea cap multia4
0 0 0
5
%ecesitatea dispozitiv de prindere a piesei
0 0 0
/
Cimpi ajutatori de 7) si S
0 5 0
comple4itatea dispozitivului de prindere a pieselor
5 10 1
Durabilitatea sculei
10 10 10
Cotal
<0
72
50
Se va adopta ca si varianta optima, sc#ema de prelucrare nr1= )relucrarea cu o singura scula a
piesei din aceeasi prindereA piesa este orientata si fi4ate pe dispozitivul de prindere care e plasat pe platoul
masini in canalele C
F2.;. Stabilirea di%poziti'*l*i e<i%tent %a* care poate fi ac0izi#ionat =n timp*l
di%ponibil +i poate fi folo%it
)ozitia piesei 7rizontala
(odul de prelucrare al suprafetelor
de acelasi tip sau de tip diferit
&u o scula
1
15
1
%umarul pieselor
prelucrate
simultan
&u mai multe
scule
I
%umarul pieselor
prelucrate din
aceeasi prindere
)e un rand 1
)e mai multe
randuri
I
%umarul posturilor de lucru 1
, Cipul de dispozitiv, dupa gradul de
universaliate
Dispozitiv demontabil
0 Dispozitiv e4istent sau care poate fi
ac#izitionat in timp util si poate fi folosit
I
- 6radul de mecanizare a dispozitivului Special cu actiune macanizata *semiautomat+
E". ELA23RAREA S5HEMEI 37TIME $E 3RIENTARE,73T8I6I3NARE >I
7R3IE5TAREA ELEMENTEL3R $E 3RIENTARE,73T8I6I3NARE SA4 $E
3RIENTARE,73T8I6I3NARE >I STR?NGERE -REA8EMEL3R1
1<
F".1. Elaborarea %c0emelor de orientare,potzi#ionare te0nic po%ibile -S37,T71
A".1.1. Elaborarea %c0i#ei opera#iei %a* fazei pentr* care %e proiecteaz& di%poziti'*l
Elaborarea sc#i'ei opera'iei sau fazei pentru care se proiecteaz3 dispozitivul
A".1.2. E'iden#ierea condi#iilor de precizie -51 imp*%e %*prafe#elor de prel*crat: controlat: a%amblat etc.
"dentificarea conditiilor de precizie impuse suprafetelor de prelucrat=
Suprafata P=
15
Suprafata &=
!00 "dentificarea conditiilor de precizie determinante=
)entru suprafata != este &D1
este &D,
".1.". Stabilirea (radelor de libertate ce treb*ie inlat*rate prin orientare pozitionare
5onditii -51 Gradele de libertate ale pie%ei
Tran%latii Rotatii
1/
T< T@ Tz R< R@ Rz
5onditii de precizie
determinate -5$1

A A B A A B
B A B B A A
5onditii
%*plimentare
A%i(*rarea inc0ideri fortelor de a%c0iere
%i de %tran(ere prin elementele de
orientare %a* de orientare %i %tran(ere
B B B B B A
Limitarea zonei de l*cr* a %c*lelelor
a%c0ietoare -a c*r%ei a'an%*rilor1: pentr*
cre%terea prod*cti'itatii prel*crarii
A B A B B B
Total conditii A A A A A A,
Tip*l %c0emei de orientare nece%ara 3rientare c* moti'atie te0nico,
economica: completa
A".1.C. Ale(erea D%*prafe#elorE de orientare$pozi#ionare ale pie%elor
Suprafetele de orientare$pozitionare sunt suprafetele = !, E, F deoarece pe aceste suprafete se poate
aseza piesa pentru a putea fi prelucrate suprafeta P si & sunt suprafete de determinate a bazelor de cotareA
asigura stabilitatea piesei pe elementele de orientare pozitionare in timpul prelucrarii
A".1.F. E'iden#ierea elementelor de orientare,pozi#ionare %a* de orientare,
pozi#ionare +i %trGn(ere ale di%poziti'*l*i -reazemelor1 ce pot fi *tilizate pentr*
materializarea orient&rii-pozi#ion&rii pe D%*prafe#eleE de orientare,pozi#ionare ale%e
ale pie%elor: prec*m +i a %imbol*rilor ace%tora
11
,0
>1?@ reazem plan A
>,?@ mecanism tip mandrinaA
>0?@ prisma lunga dubla
>-? @ mecanism tip mandrinaA
>5? @ reazem plan meng#inaA
A".1.H. Stabilirea %c0emelor de orientare$pozi#ionare te0nic po%ibile -S37$T71
Selectarea S7)$C) se face pe baza unor criterii de natura te#nica dintre care mentionam=
A posibilitatea introducerii si scoaterii usoare de pe reazem a tuturor pieselor din lotA
A fiecare combinatie sa duca la inlaturarea gradelor de libertate ceruteA
A
%r
crt
Sc#ema de orientare te#nic posibila
S7$C)
6radele de libertate
inlaturate piesei prin
orientare
Cranslatii Eotatii
C4 CQ Cz E4 EQ Ez
1
@ @ @ @ @ @
,1
,
@ @ @ @ @ @
0
@ @ @ @ @ @
-
,,
A ".2. Stabilirea %c0emelor de orientare$pozi#ionare te0nic acceptabile SOP'TA
A".2.1. $eterminarea abaterilor de orientare$pozi#ionare admi%ibile A
opa
&onditia de precizie
determinanta*&D+
Colerant
a in
conditia
&D$
C(
)
Eelatia de calcul
a Roa*&D+
Eroarea
ma4ima de
orientare la
conditia &D
Roa >mm?

01
1
,
oa C(
)
005
0,
1
,
oa C(
)
01
,0
A".2.2. $eterminarea abaterilor de orientare$pozi#ionare A
op
A".2.". 5ompararea abaterilor -erorilor1 de orientare$pozi#ionare A
op
c* abaterile
-erorile1 de orientare$pozi#ionare admi%ibile A
opa
+i %tabilirea %c0emelor de orientare$
pozi#ionare te0nic acceptabile SOP'TA
%r
crt
Sc#ema de orientare te#nic posibila *S7$
C)+
&onditia de precizie
determinanta *&D+
Eelatia
de
calcul a
erorii de
orientar
e reale
Ror*&D+
;aloa
rea
lui
Ror*&
D+
>mm?
;aloare
a lui
Roa*&D
+ >mm?
Daca
S7$C)
este
S7$C!
*D!,
%U+
1
o# l
)
01 005
D!
0
o#

0 001
,-
,
o# l
)
01 005
%U
0
o#

0 001
0

0
o#

01 005
%U
0
o#

0 001
,5
F".". Stabilirea %c0emei optime de orientare,pozi#ionare SOP-O
,<
2".;. 7roiectarea reazemelor ale%e pentr* materializarea %c0emei optime de
orientare,pozi#ionare
A".;.1. Stabilirea %ol*#iilor -'ariantelor1 de reazeme ce pot fi *tilizate
I reazemul plan *1+ Nmbrac3 urm3toarele solu'ii principale=
11 cepuriA
1, pl3cu'e *pl3ci+A
10 inele de orientare$pozi'ionareA
1- guler dorn *corp dispozitiv+A
, (ecanismde centrare$strangere tip meng#ina
,5
A".;.2. Ale(erea %ol*#iilor -'ariantelor1 optime de reazeme
)entru alegerea solutiei optime de reazem se va recurge atat la prezentarea avantajelor cat si la
prezentarea dezavantajelor acestora
;arianta aleasa de reazem plan
Subvarianta aleasa este corpul dispozitivului
!vantaje=
A precizie ridicataA
A suprafata mare de contactA
A usurinta rectificarii suprafetei activeA
A protejarea corpului dispozitivuluiA
A comple4itate scazutaA
A intretinere usoaraA
Dezavantaje=
A strangerea semifabricatului se face cu forte reletiv mariA
A suprafata activa se uzeaza usorA
,/
!vantaje=
A precizie ridicataA
A suprafata mare de contactA
A usurinta rectificarii suprafetei activeA
A protejarea corpului dispozitivuluiA
A comple4itate scazutaA
A intretinere usoaraA
A
Dezavantaje=
A strangerea semifabricatului se face cu forte reletiv mariA
A suprafata activa se uzeaza usorA
A
A".;.". Ale(erea materialelor +i a tratamentelor reazemelor
(aterial= 7S& 10 SC!S 1500$10
Cratament termic= @ calit, revenit la 55$<0 :E&
(uc#iile ascutite se vor tesi
Sursa % 6#erg#el ST"ndrumar de )roiectare a Dispozitivelor vol 0TT "asi 111,, pag 51$<1
A".;.". Ale(erea materialelor +i a tratamentelor reazemelor
7entr* cep fi<) (aterial= 7B&15
Cratament termic= @ cementat pe adancimea de 0/$1, mm
@ calit la 55$<0 :E&
(uc#iile ascutite se vor tesi
7entr* con) (aterial 7B& 15 SC!S //0$//
&ementat pe adancimea 0/1, mmA
Duritatea dupa tratamentul termic 55<0 :E&
Sursa % 6#erg#el ST"ndrumar de )roiectare a Dispozitivelor vol 0TT "asi 111,, pag 51$<1
Sursa % 6#erg#el S&onceptia si proiecctarea reazemelor dispozitivelor te#nologce ST "asi ,00<, pag 55,
$5/1
,1
A".;.;. $imen%ionarea reazemelor
2 I 12C mm
0 I ;J mm
b I 2J mm
lI KJ mm
F I 2J LN/min
".;.C. Ale(erea a.*%ta.elor: toleran#elor -abaterilor limit&1 +i a r*(ozit&#ilor
reazemelor
#ugozit$i,
Suprafa'a cconica activ3 #
a
F 0/ mA
Suprafa'a cilindrica e4terioar3, #
a
F 1< mA
".;.F. Ale(erea a.*%ta.elor: toleran#elor -abaterilor limit&1 +i a r*(ozit&#ilor
reazemelor
#ugozit$i,
Suprafa'a cconica activ3 #
a
F 0/ mA
Suprafa'a cilindrica e4terioar3, #
a
F 1< mA
00
".;.H. $efiniti'area %c0i#elor reazemelor +i: e'ent*al: a %c0i#elor de
ampla%are a reazemelor
01
0,
E;. ELA23RAREA S5HEMEI 37TIME $E STR?NGERE
-SS'O/ SF'O1 >I 7R3IE5TAREA ELEMENTEL3R >I
ME5ANISMEL3R $E STR?NGERE SA4 $E 3RIENTARE,
738I6I3NARE -5ENTRARE1$STR?NGERE
Sc#emele de str2ngere *fi4are+ *SF+ sunt reprezent3ri grafice ce con'in sc#emele optime de
orientare *S7$7+ la care se adaug3 elementele specifice str2ngerii=
@ direc'ia, sensul, punctul de aplica'ie .i m3rimea for'elor .i momentelor ce solicit3 piesele Nn
regimuri tranzitorii .i Nn regim stabil de prelucrare, m3surare *control+, asamblare *montare+A
@ for'e .i momente masiceA
@ for'e .i momente de prelucrare *a.c#iere+, m3surare *control+, asamblare *montare+A
@ for'e .i momente cu caracter secundar *frec3ri cu mediul, cu lic#idele de a.c#iere, cu reazemele+A
@ direc'ia, sensul, punctul de aplica'ie .i m3rimea for'elor de str2ngere=
@ principale sA
@ prealabile *ini'iale, de prestr2ngere, de reglare, orientare+ S
p
A
@ suplimentare S
s
A
@ direc'ia, sensul, punctul de aplica'ie .i m3rimea for'elor de frecare=
@ dintre pies3 .i reazemeA
@ dintre pies3 .i elementele de str2ngere sau orientare$str2ngereA
@ cursele de str2ngere *sl3bire+ &
s
A
@ elementele geometrice necesare Nn calcului for'elor, curselor .i erorilor de str2ngere
00
;.1. Elaborarea %c0emelor de %trGn(ere te0nic po%ibile -S.S. A T.7.1
Sc#emele de strangere te#nic @ posibile reprezint3 totalitatea variantelor de amplasare a for'elor
de reglare S
E
, a reazemelor suplimentare si a for'elor de str2ngere S *principale, secundare, suplimentare+
care fac posibila realizarea de orientare optime .i conservarea ei in timpul procesului de prelucrare
Cab,1
%r
crt
Sc#eme de str2ngere te#nic posibile
*SS$C)+
For'e de str2ngere
1 (ecanism de centrare$str2ngere tip
meng#in3 autocentrant3
55 , 0/1
/ , ,
1 0 , 1 1 1 , , 1 , 1 5 , 1
U
siguran'i de coeficient
, , 0
0 , 0
15 , 0
,
< 5 - 0 , 1 0
01
0

P
-
-
- - - - - - -
-
s

a+ )iesa s3 nu se roteasc3 Nn jurul lui V7W datorit3 for'ei ),


, 0
5 -0 -0 P - s s
s
+
? > 05 , 5-5
1-
55 , 0/1 5 / , ,
+ , , 0 15 , 0 * -0
5
,
da.
P -
S

!eri/icarea condiiei la rezisten$ la strivire a supra/eelor de


orientare i str0ngere
? / > 0- , 0
/0 ,0
05 , 5-5
/0 ,0
,
0
mm da.
S
A
S
i
i

, ,
/ 10 / </15 , 0 mm da. P mm da.
a
<
&oncluzie= SS$C)1 Nndepline.te condi'ia la rezisten'a la
strivire
, (ecanism de centrare str2ngere tip
meng#in3 autocentrant3
5< , 0/1
/ , ,
, , 0
0 , 0
15 , 0
,
01
0

P
-
s

)iesa s3 nu se roteasc3 Nn jurul lui V0W datorit3 for'ei ),


( )
[ ] da.
P -
S
P - s s
s
0,< , ,05
,- , 05
1/ , 5<05
, , 0 15 , 0 < , ,< -
5
5 < , ,< , < , ,< ,
,
, 0

+

+
;erificarea condi'iei la rezisten'a la strivire
[ ]
, ,
,
0
/ 10 / 1, , 0
/ 1, , 0
1<00
0,< , ,05
/0 ,0
mm da. P mm da.
mm da.
S
A
S
a
i
i
<

&oncluzie= SS$C) , Nndepline.te condi'ia la rezisten'3


0 (ecanism de centrare str2ngere tip
meng#in3 autocentrant3
)iesa s3 nu se roteasc3 Nn jurul lui V0W datorit3 for'ei ),
( )
[ ] da.
P -
s
P - s s
s
51 , 1/1
-,
1/ , 5<05
, , 0 15 , 0 ,0 <
5
5 ,0 0 ,0 0
,
, 0

+

+
0-
5< , 0/1
/ , ,
, , 0
0 , 0
15 , 0
,
01
0

P
-
s

;erificarea condi'iei la rezisten'a la strivire


, ,
,
0
/ 10 / 11 , 0
/ 11 , 0
1<00
51 , 1/1
/0 ,0
mm da. P mm da.
mm da.
s
A
s
a
i
i
<

&oncluzie= SS$C) 0 Nndepline.te condi'ia la rezisten'3


Sadoptat I 1CH1 daN/mm
;.2. Stabilirea %c0emelor de %trGn(ere te0nic acceptabile -S.S. A T.A.1
Se consider3 acceptabile din punct de vedere te#nic acele sc#eme de str2ngere te#nic posibile *SS$
C)+ care satisfac Nn principal criteriul te#nic al preciziei de str2ngere e4primat analitic prin=
+ * + * c c
sa sr

+ *c
sr

@ eroarea de str2ngere Vreal3W *caracteristic3+ la condi'ia de precizie c *determinant3 cs sau


de form3+
+ *c
sa

@ eroarea de str2ngere admisibil3 la condi'ia de precizie c


;.2.1. $eterminarea erorilor de %trGn(ere admi%ibile
sa

Erorile de str2ngere admisibile sa

reprezint3 frac'iunile din toleran'ele condi'iilor de precizie c


*determinante cs .i de form3+ afectate de erorile de str2ngere
c sa
) c
0
1
+ *
C
c
@ toleran'a la condi'ia c
&
o
n
d
i
'
i
a
S
u
p
r
a
f
a
'
a
/
e
l
e
m
e
n
t
u
l

d
e
f
i
n
i
t
o
r
i
u

a
l

s
u
p
r
a
f
e
'
e
i

d
e

p
r
e
l
u
c
r
a
t
&ondi'ia de precizie
Cipul
condi'iei
Coleran'a
la
condi'ia
>mm?
De unde
s$a luat
toleran'a
sa

&1 Suprafa'a 6

E4plicit3 0,0, 0,005
&, Suprafa'a F E4plicit3 0,0, 0,005
;.2.2 $eterminarea erorilor de %trGn(ere reale -caracteri%tice1 sr

05
Erorile de str2ngere reale sunt acele erori provocate de str2ngerea pieselor Nn dispozitive !cestea
apar Nn timpul str2ngerii pieselor, deci Nnaintea procesului de prelucrare, m3surare, asamblare
Erorile de str2ngere reale se determin3 pentru fiecare sc#em3 de str2ngere te#nic posibil3
Erorile de str2ngere Nn care piesa este considerat3 rigid3 vor fi=
* + ma4 min
0
1 1/151
cos cos cos cos10 0
5000
s c
s
/ /
1

F10
SFconstant folosindu$se sistem de actionare #idraulic
;.2." 5ompararea sr

c* sa

+i %tabilirea ST,TA
0<
Se vor considera acceptabile din punct de vedere te#nic SS$C) care satisfac criteriul te#nic de
precizie e4primat prin rela'ia= + * + * c sa c sr

%r
SS$
C)
ondi'ia de precizie Eela'ia de calcul a
erorii de str2ngere
reale
;aloarea
lui
sr

>mm?
;aloarea
lui
sa

>mm?
Este
SS$
C!
>D!
sau
%U?

cos
0
1
s
sr

0 0,005 D!

cos
0
1
s
sr

0 0,005 D!
05
1 @ piesa
Plocarea mecanismului se realizeaza la deplasarea spre stanga a tijei 5 care actioneaza falca mobila a mandrinei si care strange piesa pe
e4terior , scula asc#ietoare
Sursa X)roiectarea dispozitivelor X vol 1 % 6ojinetc#i si % 6#erg#el 11/0 pag ,<1
0/
F.;.;. 7roiectarea elementelor +i mecani%melor de %trGn(ere %a* de centrare,
%trGn(ere pentr* materializarea %c0emei optime de %trGn(ere -SS-O1
A;.;.1. Stabilirea %ol*#iilor -'ariantelor1 de mecani%me de %trGn(ere ce pot fi *tilizate
1. 5* motor 0idra*lic
1. 5* motor pne*matic
01
A;.;.2. Ale(erea %ol*#iilor -'ariantelor1 optime de mecani%me de %trGn(ere
%r
crt
&riterii Utilit3'i
1 ,
1 %r for'elor de str2ngere principale 5 5
, (3rimea for'elor de str2ngere 1 1
0 6radul de descompunere a for'elor de str2ngere / 1
- Dac3 for'ele de str2ngere se descompun dup3 direc'ie perpendicular3 fa'3 de
suprafa'a de orientare sau nu
5 <
5 Dac3 for'ele de str2ngere sunt paralele sau nu cu suprafa'a de prelucrare 1 1
< Dac3 suprafa'a pe care se aplic3 for'ele de str2ngere sunt prelucrare sau nu 1 1
5 Dac3 e4ist3 sau nu tendin'a de r3sturnare, deplasare sau rotire a piesei fa'3 de
reazeme sub ac'iunea for'elor de str2ngere
0 0
/ Dac3 e4ist3 sau nu tendin'a de modificare a SC$7 sub ac'iunea for'elor de str2ngere 0 0
1 Dac3 e4ist3 sau nu posibilitatea apari'iei deform3rii de Nncovoiere sub ac'iunea
for'elor de str2ngere
0 0
10 6radul de deformare al pieselor sub ac'iunea for'elor de str2ngere 5 /
11 )resiunea de contact reazem$pies3 5 <
1, Dac3 sunt necesare sau nu reazeme au4iliare 0 0
10 Dac3 se aplic3 sau nu condi'ia de rezisten'3 la strivire a suprafe'elor de orientare 10 10
1- C7C!B 5- /1
A;.;.". Ale(erea materialelor +i tratamentelor mecani%melor de %trGn(ere
Se alege 7B& <5!, SC!S 515$/5
@ tratament termic de Nmbun3t3'ireA
@ duritate 05,5$5/ :E&
)entru a face posibile m3rimile de instalare .i e4trac'ie ale piesei este necesar ca elementele
de str2ngere simbolizate prin for'a s s3 e4ecute o anumit3 curs3 de str2ngere c
s
.i eventual o
deplasare de degajare *d+ pentru eliberarea spa'iului necesar manipul3rilor de instalare .i e4trac'ie
* + min
0, , ,,
s (
C ) 1 d mm + + +
C
*D+
@ toleran'a la cot3 care leag3 suprafa'a de str2ngere cu suprafa'a de orientare
corespunz3toare aflat3 pe direc'ia for'elor de str2ngere sau a diametrului de str2ngere
8
min
@ jocul minim necesar pentru instalarea .i e4trac'ia comod3 a piesei din dispozitivA 8
min
F
0,5$1,5mm
) @ dimensiunea ma4im3 a proeminen'elor piesei care trebuie e4tras3 sau instalat3A
d @ cursa de degajare a elementului de str2ngere
-0
A;.;.;. $imen%ionarea mecani%melor de %trGn(ere
2 I 12C mm
0 I ;J mm
b I 2J mm
lI KJ mm
F I 2J LN/min

A;.;.K. $eterminarea c*r%ei de ac#ionare nece%are c
a
a mecani%melor de
%trGn(ere
A;.;.M. $eterminarea for#ei de ac#ionare nece%are Q a mecani%melor de %trGn(ere
1 1 ,
* + * + * + * + 15515 /
, ,
1/
& &
a s
S S
2 # tg # tg S da. mm S
C C mm
+ + + +

-1
EC. ELA23RAREA S5HEMEI $E A56I3NARE >I 7R3IE5TAREA
ELEMENTEL3R >I ME5ANISMEL3R 53M73NENTE
FC.1. Elaborarea %c0emei de ac#ionare
AC.1.1. Ale(erea mod*l*i de ac#ionare
Yn func'ie de modul cum este aplicat3 for'a de ac'ionare a mecanismului de fi4are sau de
centrare .i fi4are dispozitivele pot fi=
@ cu ac'ionare manual3A
@ cu ac'ionare mecanizat3
Sistemul care se preteaz3 cel mai bine tipului de mecanism de centrare$str2ngere ales este
ac'ionarea mecanizat3
C.1.2 Ale(erea tip*l*i de ac#ionare mecanizat&
!c'ionarea mecanizat3 .i utilizeaz3 Nn cazul dispozitivelor cu mai multe locuri de str2ngere,
c2nd for'ele de str2ngere sunt mari, c2nd se cer precizii ridicate ale suprafe'elor prelucrate .i c2nd se
cere cre.terea productivit3'ii prelucr3rii
!c'ionarea mecanizat3 este specific3 produc'iei de serie mare .i de mas3
Yn func'ie de natura energiei utilizate, ac'ionarea mecanizat3 poate fi=
@ pneumatic3A
@ #idraulic3A
@ pneumo$#idraulic3A
@ mecano$#idraulic3A
@ mecanic3A
@ electromecanic3A
@ cu vacuumA
@ magnetic3A
@ electromagnetic3
&onstruc'iile utilizate Nn acest scop sunt cunoscute sub denumirea de sisteme *instala'ii+ de
ac'ionare, iar mecanismele ce constituie componentul de baz3 al acestora, sunt cunoscute sub
denumirea de mecanisme *motoare+ de ac'ionare
Acionarea pneumatic$
!c'ionarea pneumatic3 reprezint3 un mod de ac'ionare mecanizat3, caracterizat3 prin aceea
c3 for'a de ac'ionare este realizat3 de aerul comprimat ce apas3 asupra pistoanelor sau membranelor
unor motoare cunoscute sub denumirea de motoare pneumatice
-,
!vantaje=
@ cre.terea productivit3'ii prelucr3rii prin reducerea timpilor au4iliari de str2ngere$sl3bire a
semifabricatelorA
@ reducerea efortului fizic depus de muncitor Nn timpul procesului str2ngerii$sl3birii
semifabricatelorA
@ realizarea de for'e constante de str2ngere a c3ror valoare poate fi u.or controlat3 Nn timpul
prelucr3rii, ceea ce duce la eliminarea erorilor de str2ngereA
@ determinarea cu precizie mare a m3rimii for'elor de str2ngere .i men'inerea constant3 a
acestoraA
@ motoarele .i aparatele ce intr3 Nn structura instala'iilor de ac'ionare pneumatic3 sunt, Nn cea
mai mare parte normalizateA
@ la temperaturi sc3zute ale mediului Nnconjur3tor aerul comprimat nu Nng#ea'3 Nn conducte
Dezavantaje=
@ cre.te costul dispozitivelor ac'ionate pneumaticA
@ randament sc3zut Nn cazul utiliz3rii unor conducte lungi cu multe coturi
Acionarea hidraulica
!c'ionarea #idraulic3 reprezint3 un mod de ac'ionare mecanizat3, caracterizat3 prin aceea c3
for'a de ac'ionare este realizat3 de ulei ce apas3 asupra pistoanelor sau membranelor unor motoare
cunoscute sub denumirea de motoare #idraulice
!vantaje=
@ forte mariA
@ spatiu disponibil micA
@ asigura autofranareaA
@ durata de e4ploatare mai mare decat la cel pneomaticA
@ uzura redusaA
Dezavantaje=
@ comple4itate constructivaA
@ cursa limitataA
@ cost ridicatA
-0
C.1." Ale(erea 'ariante de ac#ionare
!c'ionarea pneumatic3 reprezint3 varianta optim3 de ac'ionare a mecanismului de centrare$
str2ngere ales din urm3toarele considerente=
@ datorit3 for'elor de fi4are mariA
@ greutate relativ sc3zut3A
@ suport3 supraNnc3lziri f3r3 pericol de avariiA
@ alimentare comod3 cu energieA
@ posibilit3'i mari de reglare a vitezei .i for'ei dezvoltate
Scheme tipice de utilizare a acion$rii pneumatice cu du&la actiune
E4emplu de utilizare a ac'ion3rii pneumatice Nn cazul Nn care ansamblul dispozitiv$
semifabricat este orientat .i fi4at pe masa ma.inii$unelte
!ceasta va pleca de la sc#ema optim3 de str2ngere la care se va ad3uga mecanismul de
str2ngere sau centrare$str2ngere precum .i elementele .i mecanismele componente ale ac'ion3rii
--
0 @ filtre separatoare - @ regulator de presiune 5 @ manometru
< @ ungator
1 @ distribuitor 11 @ motor pneumatic 1, @ mansoane de
alimentare 10 @ conducte
Sursa >0 678"%E9&:" % .i GHERGHEL N., Proiectarea dispozitivelor, vol 1 "nst )olite#n "a.i,
11/0?
-5
FC.2. 7roiectarea componentelor %c0emei de ac#ionare
C.2.1 Stabilirea 'ariantelor de componente ce pot fi *tilizate
Motoare pneumatice normalizate ce pot fi montate separat de corpul dispozitivului sau
ata.ate pe corpul dispozitivului
Motor pneumatic cu piston cu du&lu e/ect pentru dispozitive

Motor pneumatic cu piston cu simplu e/ect pentru dispozitive
-<
Supapa de siguranta
#egulator de presiune
3ng$tor
-5
4iltru de aer
A.C.2.2 Ale(erea 'ariantei optime
)entru motorul pneumatic, s$a ales varianta= (otor cu piston cu dubl3 ac'iune
-/
A.C.2." $imen%ionarea componentelor
(otor cu piston cu dubl3 ac'iune
D F ,00 mm @ diametrul pistonului D1 F ,-0 mm
l F ,5 mm d, F ,5 mm
d1 F 000 mm l
1
F 5 mm
d F (1< P F 100 mm
#
1
F 100 mm & F 000 mm
: F 110 mm :
1
F <0 mm
P F 1, mm l
,
F 1, mm
B F 1<5 B
1
F ,5 mm
B, F 5, mm B0 F1,, mm
B-F 1-1 mm B5F 11 mm
D, F ,0, mm D-F1<5 mm
D0 F 00 mm :1F1< mm
D< F 1// mm D5F155 mm
D/ F100 mm :, F ,, mm
For'a Z la presiunea de -da%/cm
,
este=
Z F 1,50 >da%?
&
a
F /mm
A.C.2.; Ale(erea a.*%ta.elor: toleran#elor +i r*(ozit&#ilor
!justaje piston$cilindru= ://l/
Cij3$capac= :5/f/
Eugozit3'i cilindru .i tije= E
a
F 0,$0- [m
Eugozit3'i=
@ suprafe'e active plane= @ Nnainte de rectificare
m #
a
1,5
@ dup3 rectificare=
m #
a
0 < , , 0
@ cilindrice=
m #
a
< 1 - , 0
@ suprafe'ele g3uri .uruburi de fi4are=
m #
a
,5
-1
50
51
Bibliografie de baz pentru proiectul de an/ semestru la disciplina
Proiectarea dispozitivelor
1 GHERGHEL N., Proiectarea dispozitivelor 5 %ote de curs U C V6# !sac#iX "a.i, Facult &onstr
de (a., Specializ Ce#nol &onstr de (a., ,00<$,005
, GHERGHEL N., Proiectarea dispozitivelor 6 %ote de curs U C V6# !sac#iX "a.i, Facult &onstr
de (a., Specializ Ce#nol &onstr de (a., ,005$,00/
0 678"%E9&:" % .i GHERGHEL N., Proiectarea dispozitivelor, vol 1 "nst )olite#n "a.i, 11/0
- GHERGHEL N., Construcia i exploatarea dispozitivelor, vol 1 I ,, "nst )olite#n "a.i, 11/1
5 ;!S""$E7M&UBE9 Sanda, 678"%E9&:" %, !%DE7%"& &, MEB!E"U (ircea, GHERGHEL
N., Proiectarea dispozitivelor. Pucure.ti= Ed Did .i )edag, 11/,
< C!&:E ;oicu, U%6UEE!%U ", PE\6!EU !urel, 678"%E9&:" %, GHERGHEL N,
(!E"%ES&U ", MUCEU ;irgil, DEU9U Silvia, Construcia i exploatarea dispozitivelor.
Pucure.ti= Ed Did .i )edag, 11/,
5 SC\%ES&U " .i C!&:E ;oicu, (ispozitive pentru maini'unelte Proiectare, construcie
Pucure.ti= Ed te#n, 11<1
/ SC\%ES&U " .i C!&:E ;oicu, (ispozitive pentru maini'unelte Proiectare, construcie
Pucure.ti= Ed te#n, 1151
1 C!&:E ;oicu, U%6UEE!%U ", SCE7E &, 7lemente de proiectare a dispozitivelor pentru
maini'unelte Pucure.ti= Ed te#n, 11/5
10 C!&:E ;oicu, U%6UEE!%U ", SCE7E &, Proiectarea dispozitivelor pentru maini'unelte
Pucure.ti= Ed te#n, 1115
11 PE\6!EU !urel, Proiectarea dispozitivelor, vol " Ceoria .i practica proiect3rii sc#emelor de
orientare .i fi4are Pucure.ti= Ed te#n, 111/
1, C!&:E ;oicu .i PE\6!EU !urel, (ispozitive pentru maini'unelte Proiectarea schemelor de
orientare i /ixare a semi/a&ricatelor Pucure.ti= Ed te#n, 115<
10 PE\6!EU !, )\%UM ;, DUB6:EEU B, !E(E!%U !, S74A'(8S#M Sistem i metod$
;ol 1 )eoria i practica proiect$rii dispozitivelor pentru prelucr$ri pe maini'unelte Pucure.ti= Ed
te#n, 11/,
1- SCUE]U !urel, Bazele proiect$rii dispozitivelor de control al /ormei i poziiei relative a
supra/eelor 9n construcia de maini Pucure.ti= Ed te#n, 1155
15 GHERGHEL N. .i SE6:ED"% %, Proiectarea reazemelor dispozitivelor tehnologice "a.i=
Ce#nopress, ,00,
1< GHERGHEL N. .i SE6:ED"% %, Concepia i proiectarea reazemelor dispozitivelor
tehnologice "a.i= Ce#nopress, ,00<
15 GHERGHEL N. .i 678"%E9&:" %, :ndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol 1 !naliza
temelor de proiectare "nformarea ini'ial3 Stabilirea datelor ini'iale Stabilirea solu'iilor de ansamblu
ale dispozitivelor, "nst )olite#n "a.i, 111,
1/ GHERGHEL N., 8ndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol , Elaborarea sc#emelor optime de
orientare Nn dispozitive "nst )olite#n "a.i, 111,
11 GHERGHEL N., :ndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol 0 )roiectarea elementelor de
orientare ale dispozitivelor, "nst )olite#n "a.i, 111,
,0 678"%E9&:" % .i GHERGHEL N., :ndrumar de proiectare a dispozitivelor, vol - )roiectarea
sistemelor de st2ngere "nst )olite#n "a.i, 111,
,1 %"&UB!E (, P7:7S"E;"&" &azimir, 6"UE&\ ;irgil, 6!"6"%S&:" Eadu, ]UP&U ;ictor,
GHERGHEL N., :ndrumar pentru ela&orarea studiilor tehnico'economice 9n proiectele de
diplom$ "nst )olite#n "a.i, 11/0
,, )B!:CE!%U Poris, PEB7US7; ;italie, &!E!C! Eugen, &:"E"9\ &, &7](Y%&\ (ircea,
DEU9U &ostac#e, GHERGHEL N. .a :ndrumar pentru activitatea de cercetare'proiectare i
9ntocmire a proiectului de diplom$. (a.ini$unelte, scule, ec#ipamente de prelucrare .i control ;ol
1 I 0 "nst )olite#n "a.i, 11/1
5,