Sunteți pe pagina 1din 9

Cap.

2 CALCULUL DINAMIC
2.1.Alegerea tipului de mecanism biela-manivela
Mecanismul biela-manivela este cu piston portant,singura solutie la dispunerea
cilindrilor in linie sau in V cu biele alaturate.
Adoptam mecanismul de tip axat,este cel mai simplu si la care seria Fourrier a fortelor
de inertie ale maselor cu miscare de translatie aferente echipajului mobil al unui cilindru nu
contine armonicele de ordin p impar,>1 (p=3,5,7,....).
2.2.Calculul dimensiunilor principale ale mecanismului motor

La MAS utilizam mecanisme cu biele scurte din urmatoarele motive
:
-se reduce inaltimea motorului (scade masa);
-se reduce masa bielei;
-scade solicitarea la flambaj;
Particularitati ale MAS
:
-presiunile din cilindru sunt mai mici ca la MAC;
-turatii ridicate (fortele de inertie trebuie limitate prin reducerea maselor);
Se recomanda pentru MAS:
1
3.5
: 0.286
Calculat anterior: Cursa pistonului
S 87 :
mm
Alezajul cilindrului: D 64 : mm
Rezulta:
-raza manivelei: R
S
2
: R 43.5
mm
-lungimea bielei:
L
R

: L 152
mm
2.3. Stabilirea maselor pieselor in miscare ale mecanismului motor
Folosim metoda predimensionarii pentru determinarea determinarea volumelor si maselor pieselor
pe care apoi le comparam cu datele statistice.
Densitatea aparenta a pistonului
pentru MAS si
=4 :

p
0.7 :
kg/dm3
m
p

p
D 10
2

( )
3
: -masa pistonului m
p
0.184 kg

Determinarea masei grupului piston
:
m
gp
1.4m
p
:
-masa grupului piston
m
gp
0.257
kg
Masa raportata a biele
i:
m
br
0.17 :
g/mm2
Masa bielei
este:
m
b
m
br
10
3

D
2

4
: ;
m
b
0.547
kg
Masa aflata in miscare de translatie
(mtr[kg]):
m
tr
m
gp
0.275m
b
+ : ; m
tr
0.407 kg
Valoarea lui mtrr cuprinsa intre (0,1--0,2) g/mm2:
m
trr
m
tr
4000
D
2

: ; m
trr
0.127 g/mm2
2.4. Calculul fortelor si momentului care actioneaza asupra echipajului
mobil al unui cilindru
Folosind diagrama indicata a ciclului teoretic in coordonate p-V cu ajutorul unei constructii
geometrice determinam variatia presiunii gazelor din cilindru in functie de unghiul de rotatie al arborelui
cotit.
Calculul fortelor si momentului motor indicat al unui cilindru M se face tabelar.
F -forta in lungul axei cilindrului
Fp -forta de presiune a gazelor
Ft -forta de inertie a maselor cu miscare de translatie
Pentru unghiul
ar arborelui cotit:
0 :
=>
p 0.8 :
bar si
p
c
1 :
[bar]=0,1[MPa]
F
p
p p
c

( )
D 10
1

( )
2

4
:
F
p
6.434
daN si D [cm]
n 4000 :
rot/min ;

n
30
: ; 418.879 rad/s
Forta de inertie a partii din biela in miscare de rotatie
m
A
0.725m
b
:
;
m
A
0.396
kg
F
A
m
A
R
2
10
4
: ; F
A
302.62 daN
Cap.3.Calculul grupului piston
3.1.Calculul si constructia segmentilor de compresie
Numarul segmentilor: - de compresie 2
- de ungere 1
3.1.1.Alegerea semifabricatului
Alegem urmatorul material Marca IKA ce are urmatoarele proprietati:
Rezistenta la rupere

a
500 :
MPa
Modul de elasticitate
E 115000 :
MPa
Coeficient de dilatare

s
12 10
6
: K
1
3.1.2.Predimensionarea segmentilor
Modelul constructiv ales este:segment de sectiune dreptunghiulara cu muchiile tesite pe
inaltime.
a)
Grosimea radiala 'a
' se alege din tabelul 6.8.
Pentru D=30....78 mm corespunde a=1.25...3.3.
Valoarea aleasa:
a 3.3 : mm
Valoarea lui pE de la punctul b)
p
E
0.179 :
Pentru D=60...140mm
C 0.196 :
k 1.742 :
Pentru aceasta valoare impunem conditiile:

m

a


f sa fie cat mai mic
La procedeul de montaj Ghintburg,
m 0.5 :

m
2 m E
D
a
1

,
2
1
3 p
E

4 E
D
a

D
a
1

,
3

1
1
]
:

m
292.007
MPa

f
p
E
k
2
3
D
a
1

,
2
1

1
1
]
:

f
158.093 MPa
b)
Inaltimea h
se alege din tabelul 6.8
h 2.5 :
mm
h
1
0.2 :
mm
F
t
15.5 :
N
p
E
2 F
t

D h 2h
1

( )

: p
E
0.231 MPa
3.1.3 Rostul de dilatare
3.141 :
a)
in stare libera
:
S
o
3 3 C ( )
4
p
E
E
D
a
1

,
3
D : ;
S
o
5.807
mm
b)
in functionare
:
S'=(0.0023....0.004)D
S' 0.0035D :
S' 0.224 mm
c)i
n montaj
Ts=500...545 K
T
s
510 :
K
T
o
298 : K
Tcil=(350...380) K ;
T
cil
360 :
K
cil=(11...12)*10^-6 ;
cil
11 10
6
: K^-1
S
S' D
s
T
s
T
o

( )

cil
T
cil
T
o

( )

1
]
+
1
s
T
s
T
o

( )
+
:
S 0.597 mm
3.1.4 Jocurile segmentului in canal:
h'=0.03...0.05 mm
h' 0.03 : mm
a'=0.5...1 mm
a' 0.5 : mm
D
pc
63.39 :
mm Dpc -diametrul capului de piston
Rezulta dimensiunile canalului:
Adancimea

A a a' +
62 D
pc

2
: A 4.5
mm
h 2.5
3.2.Boltul
Boltul reprezinta elementul mecanic de legatura intre piston si biela
3.2.1. Alegerea semifabricatului
Folosim Otel aliat conform STAS 791-80 cu urmatoarele proprietati:
40 Cr 10
Caracteristici mecanice:

n=250...500 ales

n
300 :
N/mm2
-1=360...380 N/mm2 ales
1
360 : N/mm2

o
570 :
N/mm2
3.2.2.Predimensionarea boltului
Raportul d/D=0.24...0.28 ales d D 0.27 : d 17 mm
Raportul
=di/d=0.64...0.72 ales
d
i
ceil 0.69d ( ) : d
i
12 mm
Bolt fix in biela
Raportul B/D=0.26...0.30 ales
B D 0.28 : B 18 mm
Raportul l/D=0.88...0.93 ales
l D 0.91 : l 58 mm
Jocul j=1...2 mm ales
j 1 : mm
3.2.3.Calculul boltului
Pistonul se va face din aliaj usor cu urmatoarele caracteristici:
Presiuni admisibile:
pa=20...40 N/mm2
pb=25...50 N/mm2

max

n

o
+ :
max
870
N/mm2

min

n

o
:
min
270 N/mm2

1 :
Bolt cementat si lustruit
=1.5...2.5 ales
1.5 :
Bolt fix
C
adm
=2...4

418.879
rad/s
D 64 mm
-diametrul alezajului;
p
max
6.944 : MPa
0.286
R 43.5 mm d 17 mm
p
c
0.1 : MPa 0.67 :
m
p
0.184 kg
-masa pistonului
m
gp
0.257 kg
-masa grupului pistonului
m
bolt
m
gp
m
p
:
m
ps
m
gp
m
bolt
:
m
ps
0.184 kg
Expresia fortei maxime care actioneaza asupra boltului:
F
D
2

4
p
max
10
3
m
ps
R
2
1 + ( ) : ; F 20533.8 N
3.2.3.1.Verificarea la contact
a - lungimea de sprijin in umerii pistonului;
b-lungimea de sprijin in piciorul bielei;
a
l B
2
: ;
a 20 mm
b B 2 j :
;
b 16 mm
p
a
F
2 a d
: p
a
29.47
valorile pentru pa=20...40 N/mm2
p
b
F
b d
: p
b
74.64
valorile pentru pb=25...50 N/mm2
Diagrama a solicitarilor
Fig.1
3.2.3.2.Verificare de rezistenta a boltului
a)
Verificarea la forfecare

-forta taietoare maxima se realizeaza in zona jocului dintre piciorul bielei si umerii pistonului
(Fig1.c),iar efortul unitar maxim la periferia boltului in plan normal la axa pistonului.
Aplicam formula lui Juravski:

max
0.85F 1 +
2
+
( )

d
2
1
4

( )

: ;
max
155.111 <
a
100...220 : 100...220 N
mm2
Verificarea sumara:

max
2 F
d
2
1
2

( )

: ;

max
79.454
<

a
b
) Verificarea la incovoiere
-consideram sarcina distribuita liniar in lungul boltului in umeri si uniform in piciorul bielei;

imax
F 3 l 4 a 1.5b ( )
1.2 d
3
1
4

( )

: ;

imax
291.56
;

imax
250...500
N/mm2

imin
m
gp
R 10
3

2
1 + ( ) 3 l 4 a 1.5b ( )
1.2 d
3
1
4

( )

:
imin
35.796
N/mm2

m

imin

imax
+
2
:
m
127.881
N/mm2

v

imax

imin

2
:
v
163.677
N/mm2
c)
Verificare la oboseala
Pentru ca folosim bolt fix in biela ciclul de incarcare este asimetric:

1
360
;

1
;
1.5 :
;

0.93 :
;

o
570
N/mm2

2
1

o

o
: ;

0.263
n
300
N/mm2
C


m
+
: . C
adm

;
C

2.384 . C
adm

=2..4
d
) Verificare la ovalizare
-sarcina se considera sinusoidal distribuita pe jumatate din periferia boltului in plan transversal
(fig 2.a)
Fig 2.a
k 1.5 15 0.4 ( )
3
: ; k 0.443

max
F k
l d
0.19
1 2 + ( ) 1 + ( )
1
2
+
( )

1
1
+

1
1
]
:

max
34.293 . 150...220
N/mm2
e
)Verificarea

deformatiei
-deformatia maxima de ovalizare se produce in planul normal la axa pistonului(pct. A din Fig.2.b):
Fig.2.b
unde: E 21 10
4
: N/mm2
`-jocul din umerii pistonului in functionare

`=(0.001....0.005)d
alegem ' 0.001d :
' 0.017 mm
;
'
2
8.64 10
3
mm
f
0.09F k
E l
1 +
1

,
3
: ;
f 0.0087 mm
f
'
2

3.2.3.3.Jocul de montaj este:


b=(10.5....12)*10^-6
1
K
-coeficient de dilatare a boltului;
p=coeficient de dilatare material piston;
Tb-temperatura boltului;
Tp-temperatura umerilor pistonului; Tp=425..475 K

b
10.510
6
: 1/K ;

p
23.510
6
: 1/K ;
T
b
420 :
K ;
T
p
440 :
K ;
T
o
298
K ;
T.pm -temperatura la care trebuie incalzit pistonul pentru efectuarea montajului;

' d
b
T
b
T
o

( )

p
T
p
T
o

( )

1
]
+
1
p
T
p
T
o

( )
+
:
0.018
T
o

d + ( )
p

+ 342.74 =>
T
pm
355 : K