Sunteți pe pagina 1din 23

Proiect Organe de Masini

Proiectarea unui cric cu surub, in doua variante constructive,


conform fig 2.1 cu urmatoarele caracteristici tehnice:
 sarcina de ridicare…………. Q=(1000-20000) daN ;
 cursa cricului……………….l=(100-300) mm;
 coeficient de ridicare………..ca=(2-3)

Pentru intocmirea acestei piese a proiectului se urmeaza


indicatiile de principiu din paragrapful 1.2 tema 1.
Fazele algoritmului de dimensionare a cricului se expun
grupate pe piesele principale:
1. surubul ..S..
2. piulita ..P..
3. carcasa ..C..
4. manivela ..M.
5. bucsele ..B1.. si ..B2..

SURUBUL:

a) Alegerea materialului
1.Alegerea materialului:
Surubul se executa din otel; se propune o ordine de preferinta
pentru materialul surubului ( si a celorlalte piese ) conform tab.2.1.
Deci, calculul surubului se incepe cu materialul OL 50 dar daca
este prea mare se alege OL 50 si daca e prea mare se alege OLC
45.
Dimensionarea surubului se face din conditia de rezistenta la
flambaj , conform schemei conventionale de calcul din fig 2.2.a si
se verifica la efort compus (compresiune + torsiune ).
[daN] pt,x,≤12 x…numar de ordine
3
Q=10∙x +1500
[N] pt,x>12
1
Proiect Organe de Masini

Q=10∙83+1500 =10∙512+1500 =5120+1500 =66200 [N}


L=100
Ca=2

2.Calculul momentului de inertie necesar, cu relatia lui


Euler

QL2 f
I min   ca
 2 Es [mm4] unde :Lf , pentru varianta A , se ia conform
relatiilor :
LfA=lA+h3=100+135=235 L2fA=55225
LA=l=100
h3=1.15∙l+20=1.15∙100+20=115+20=135
ES=2.1∙104 daN∕mm2

66200  55225 36558950 3655895 3655895


I min  2     5544.2  2  11088.5[mm 4 ]
3.14  2.110
2 5
6.594 10 6.594 10
3 2
659.4

3. Calculul diametrului de inertie necesar, cu relatia lui


Euler

64  I min 64 11088.5 4 709667.2 4


 d1  min  4  mm  4   226008.6  d1  min  21.80
 3.14 3.14
4.Se adopta filetul prin aproximarea in plus a diametrului
d1:
 filetul trapezoidal cu pas normal, sau fin: SR ISO 2904,
ANEXA 2.1
 filet fierastrau cu pas normal: STAS 2234/2-75, ANEXA 2.2

5.Se precizeaza numeric sirul cotelor filetului adoptat:

2
Proiect Organe de Masini

 filetul trapezoidale:p,d,d1,d2=D2,D4,D1,ac,H1,H4=h3
 filetul fierastrau:p,d=D,d1,d2=D2,D1

p=5,ac=0.25,H4=h3=2.75,H1=2,5,R1 max=0.13,R2 max=0.25


dnominal=26,d2=D2=23.500,D=26.500,D1=21.000
6.Punand conditia de verificare a coeficientului de sveltete
rezulta,pentru diametrul mediu: d2≥0.083∙l =0.083∙100 »
d2≥8.3
Daca conditia de mai sus nu este indeplinita se adopta un filet
cu diametrul interior mai mare si se reia algoritmul de la pct.4:
daca si pentru ultima marime de filet din tabelul STAS nu este
indeplinita conditia de mai sus, inseamna ca inaltimea de ridicare
impusa prin Tema proiectului este prea mare.

7.Calculul momentului de torsiune:

(Mt)A=Mf+Mo
Mf=0.5Qd2tg(α+p’) daN/mm
Β=15o, la filet trapezoidal, si 3o la filet fierastrau
μ=0.03 coeficientul de frecare S-P
p- pasul filetului
p  5 0.03 5
   0.031
  d cos  0.067  0.031
tg    p'   2
 3.14  23.500 0.96  73.79 
p 5  0.03 0.15 1  0.0021
1 1 1
 d 2 cos  3.14  23.500  0.96 70.83
0.098
tg    p'    0.098
0.997

Mf=0.5∙66200∙23.500∙0.098=76229.3

Piesa Mterial STAS  l .t  l .s  l .L


Surub OL50 500/2-80 29 - -
S OLC45 880-88 36 - -
40Cr10 791-80 80 - -
Piulita CuAl9T 198/1-86 12 3.0 -
3
Proiect Organe de Masini

P CuSn14Y 197/1-80 14 4.8 -


CuPb15S 1512-88 17 7.2 -
n8
Carcasa OLT45K 8183-80 33 - -
C 12MoCr5 Idem 42 - -
0
B1,B2,B OL37 500/2-80 25 - -
3

Manivela OL60 Idem


M - 35
OLC45 880-88 - - 43
40Cr10 791-80 - - 87

Mf este momentul de frecare in filet si Mo este momentul de


frecare intre surub si bucsa B3, la cricul tip A (fig .2.1).
Pentru calculul momentului Mo se aproximeaza suprafata
sferica cu raza Rs cu o suprafata plana cu raza medie Rm si deci:

Mo=QμoRm, [daN/mm] cu Rm=0.3∙d=0.3∙26=7.8 μo=0.06


(coeficient de frecare S-B3)

Mo=66200∙0.06∙7.8=30981.6 [N]
Mt=Mf+Mo=76229.3+30981.6=107210.9 [N]

8.Se verifica daca momentul exterior produs cu


manivela M indeplineste conditia:

Mext≥Mt, cu: Mext=F0(Lm-0.5∙d6)

4
Proiect Organe de Masini

F0=30 daN≈forta bratului omului Fo=300 N Lm=l=100


d6=1.7∙d=1.7∙26=44.2
Mext=300(400-0.5∙44.2)=300(400-22.1)=113370 [N]
Daca conditia de mai sus nu este indeplinita se propun mai
multe solutii, in urmatoarea ordine de prioritate:
 schimbarea filetului si reluarea algoritmului de la punctual 4
 filetul trapezoidal fin si (Fo)max=50 [daN] = 500 [N]
 solutia anterioara plus marirea cotei Lm din 5 in 5 mm , pan
ace conditia de mai sus este indeplinita.

9.Calculul efortului unitary echivalent ce solicita


materialul surubului

 e.l   12  4 12 [daN / mm2 ]


4Q 4  66200 264800
l     152.7
 d 2 3.14  23.500 1734.065
2 2

16M t 16 107210.9 1715374.4


1     63.41
 d13 3.14  20.5003 27051.4
 el  152.7 2  4  63.412  23317.2  4  4019.56 
 23317.2  16076  39393.2  178.47 [N/mm2]

10.Se verifica conditia de rezistenta a surubului la efort


compus:

 e.l 
  l .t  
360
 180  N / mm 2 
ca 2
Neverificarea conditiei de mai sus duce la schimbarea
materialului surubului: daca si otelul 40 Cr10 nu rezista, se mareste
diametrul d1 la valorile superioare din STAS,in cadrul aceleasi
variante de filet, si se reia algoritmul de la pct.5.

5
Proiect Organe de Masini

CARCASA:
1.Alegerea materialului
Se propun materiale trecute in tab.2.1 se incepe deci su otelul
OLC 45K.
Dimensionarea carcasei, se face de asemenea din conditia de
rezistenta la flambaj, conform schemei din fig 2.2.a.; momentul de
inertie minim trebuie sa fie acelasi ca la surub- calculat la pct.2.Se
va face si o verificare le efort compus ( compresiune + torsiune).

2.Calculul diametrului interior minim

(d3)min=D+8 [mm]=26+8=34 unde D este diametrul


nominal al filetului piulitei P, pentru cele doua tipuri de cric,
adoptat la pct.5.

3.Calculul diametrului exterior minim:

64  I min 64  66200 4236800


 d 4  min  4   d 3  min  4   34   4
4 4
 1336336 
 3.14 3.14
 4 1349299.3  1336336  4 2685635.3  40.48 [mm]

6
Proiect Organe de Masini

4.Se adopta teava pentru carcasa din STAS 530/2 – 80,


ANEXA 2.3, prin aproximarea in plus a diametrului exterior
(d4)min care se compara cu:

(d3)STAS=(d4-2g)STAS=(40-2∙3) STAS = 34
Unde g este grosimea peretelui tevii; se va cauta grosimea
peretelui, cea mai mare posibila; in Stas nu este data explicit
valoarea lui d3.

5.Se verifica conditia:

ISTAS≥ Imin,
 3.14
I   d d 
STAS
4
4
4
3 STAS   404  344   0.0490625 1223664  48946.5
64 64
Daca conditia nu se verifica se adopta urmatorul diametru
exterior d4 din STAS.

6.Calculul efortului unitary echivalent ce solicita


materialul carcasei:

 e.2   22  4 22  daN / mm 2   189.92  4 17.852 

36062  4  318.6  36062  1274.49  37336.4  193.2  N / m 2 


4Q 4  66200 264800 264800
2      189.9
  d 4  d3  3.14  40  34  3.14  444 1394.1
2 2

16d 4 M t 16  40 107210.9 68614976


2     17.85
  d 4  d3 
4 4
3.14 1223664 3842304.9

7.Severifica conditia de rezistenta a carcasei la efort


compus:
7
Proiect Organe de Masini

  l .t  c 420
 e2    210 [N]
ca 2
Neverificarea conditiei duce la schimbarea materialului
carcasei daca si otelul 12MoCr50 nu rezista, se adopta
urmatorul diametru din STAS si se reia algoritmul de la
punct.4.

PIULITA:

1.Alegerea materialului:
Se propun trei materiale, vezi tab.2.1 se incepe deci cu Cu Al 9T.

2.Se calculeaza inaltimea piulitei din conditia de


rezistenta la strivire a spirelor filetului:

4Qpca 4  66200  5  2 2648000


h  
  D  D1    l .S  p cos  3.14  26.500  20.500   72  0.96 3.14  282  69.12
2
2 2 2

2648000
  4 =40
61204.3

unde D,D1,p,in mm, sunt cote ale filetului piulitei   l .s  p in daN/mm2


– din tab 2.1 si β – conform rel 7 se rotunjeste h, in plus la un
numar intreg in mm.

8
Proiect Organe de Masini

3.Se verifica conditia :

h≥12 mm h≥1,5∙d h=1,5∙40=60mm h≤100mm


Daca conditia 8 nu este indeplinita se ia h=12
mm.Neverificarea conditiilor de mai sus duce la schimbarea
materialului piulitei si reluarea algoritmului de la pct.18;daca si
materialul CuPbl5Sn* nu indeplineste conditiile ,se adopta acest
material, se schimba varianta de filet si se reia algoritmul de la
pct.4 ; daca si varianta filet trapezoidal cu pas fin nu verifica
conditiile, se adopta CuPbl5Sn8, filet trapezoidal fin,se mareste
diametrul d1 al fieltului la valoarea superioara sin dtas si se reia
algoritmul de la pct 4.
Se verifica surub-piulita, notat (Ajs I)in fig 2.3.Conform SR
ISO 2903 pentru filete trapezoidale si STAS 2234/3 – 75 –pentru
filetele ferastrau, aceste filete se executa cu ajustatjul cu joc, ce
rezulta prin alegerea clasei de precizie la surub si piulita.
Se propune:
 pentru filetul trapezoidal :clasa de precizie mijlocie “m” si la
surub si
la piulita, notarea pe desen a ajustajului se face indicand numai
clasa de precizie a surubului de exemplu : Tr 42 x 3 mm, unde 42
indica in mm, diametrul exterior d al surubului iar 3 pasul;
 pentru filetul ferastrau: clasa de precizie kijlocie “m” la surub
; la
aceste filete, piulita are o singura clasa de precizie care nu se
simbolizeaza : notarea pe desen a ajustajului se fac indicand numai
clasa de precizie a surubului , de exemplu : S 30 x 3 m,unde cifrele
in mm, sunt d si p.
Rugozitatile Ra ale suprafetelor filetului, corespunzatoare
clasei de precizie mijlocie , sunt Ra=3,2 μm.
Se adopta ajustajul (Ajs 2) intre piulita si carcasa pe cota (d3
+ 1); fig 2.3; se propune ajustajul alunecator. H8/h7:abaterile
campurilor de toleranta corespunzatoare acestui ajustaj sunt date in
μm in tab.2.2.

9
Proiect Organe de Masini

Diametr H8 s7 H7
e Ai As Ai As Ai As
nominal
e
10-18 0 +27 +28 +46 -18 0
18-30 0 +33 +35 +56 -21 0
30-50 0 +39 +43 +68 -25 0
50-65 0 +46 +53 +83 -30 0
65-80 0 +46 +59 +89 -30 0
80-100 0 +54 +71 +106 -35 0
100- 0 +54 +79 +114 -35 0
120
120- 0 +60 +92 +132 -40 0
140
140- 0 +60 +100 +125 -40 0
160
160- 0 +60 +108 +148 -40 0vcbmb
180

4.Calculul grosimii h1 a gulerului piulitei, din conditia


de rezistenta la forfecare pe zona “z1” fig 2.3.- linia
ondulata.
Qa 66200 66200
h    11.8  mm 2 
  d3  1  a. f 3.14  35  51 5604.9
 a. f  0.6 a.t  0.6   l .t  / ca  0.6 17 / 2  5.1  50 [N]
unde  l .t se ia din
tab.2.1.Cota h1 se rotunjeste la un numar intreg.

5.Se verifica conditia:

h1≤0.6∙h h1=0.6∙50=30

10
Proiect Organe de Masini

Neindeplinirea conditiei de mai sus duce la schimbarea


materialului piulitei si reluarea algoritmului de la pct. 18; daca si
materialul CuPbl5Sn8 nu indeplineste conditia, se mareste
diametrul d4 al carcasei la valoarea superioara din STAS si se reia
algoritmul de la pct.14.

6.Calculul diametrului exterior al piulitei d5’, din


conditia de rezistenta la strivire pe zonele (z2 +z3) .

4ca Q 4  2  66200 529600


  d3  1 
2
d5'   841   2342.5  48.3 =50
   l.S  p 3.14  72 226.08

unde   l .s  se ia din tab 2.2:valoarea obtinuta pentru d5’ se rotunjeste


la un numar intreg.
In relatia de mai sus sa neglijat marirea gaurilor celor 6
suruburi M6 si sanfrenul carcasei la interior; aceste aproximari
sunt compensate prin coeficientul de siguranta.

7.se adopta cota g1:


d 4  d3 40  34 6
g1  0.8  0.8  0.8  0.8  3  2.4 =3 se rotunjeste la un numar
2 2 2
intreg
8.Se verifica conditia:

d5’≥d4+2∙g1 d5’≥40+2∙3=46
daca conditia de mai sus nu este adevarata se ia d5’=d4+2g1

9.Se verifica conditia:


d5’≤d4+5g1=40+5∙3=55
Daca conditia de mai sus nu este indeplinita se schimba
materialul piulitei si se reia algoritmul de la pct. 17; daca si
CuPb15Sn8 nu indeplineste aceasta conditie se mareste grosimea
carcasei, adica diametrul d4 si se reia algoritmul de la pct 14.

10.Se adopta diametrul surubului de fixare:


11
Proiect Organe de Masini

dl9=6mm

11.Se verifica cele z suruburi dl9 la solicitarea de


forfecare provocata de momentul de frecare Mr-
calculate la pct.7, la preluarea momentului Mr participa
si momentul de frecare pe suprafetele
(z2-z3), notate Mz23:

Mf≤Mz23+zMs
112275.2+6∙20012.4=112275.2+120074.4=232349.6

d5'  d3  1 50  35 85
M z 23  1Q  0.08  66200  0.08  66200  0.08  66200  21.2
4 4 4
 112275.2
Z=6
μ1=0.08 – frecare uscata otel/bronz
  dl 9  1 0.6   l .t  d 4 3.14  25 0.6 170 40
2

M s       19.62  51 20  20012.4


4 ca 2 4 2 2
si unde  l .t se ia cu valorile de la materialele surubului principal al
cricului , cu ordinea de referinta din tab1.1.
Daca conditia (2.28) nu este indeplinita se schimba materialul
celor 6 surubului de fixare si ,daca este nevoie , numarul de
suruburi.

11.Se adopta diametrul gaurilor pentru suruburi:


dg=6.5mm

Gaurile in piulita pentru cele 6 suruburi de fixare nu se fileteaza.

12
Proiect Organe de Masini

BUCSA

1.Pentru aceasta piesa se propune material OL37.


2.Se adopta ajustajul intre bucsa B1 si carcasa C, pe
cota nominala d4 notat (Ajs) in fig 2.3.Se propune
alunecator H8/h7, cu abaterile din tab 2.2.
3.Se adopta inaltimea bucsei h2:
h2=0.6h [mm] si se rotunjeste la un numarintreg. h2=1
4.Se adopta adancimea gaurii filetele:
hf=0.5h2
5.Verificarea imbinarii sudate intre bucsa B1 si carcasa
C.
Solicitarea exterioara pe imbinarea sudata este forta de
forfecare ce rezulta din presiunea normal ape suprafata “z3”.
c  ca
V2'   l .t  OL37 0.6  25 15
c    2.2
3 6.61 6.61
V2'  0.6
  l .t  OL37  din.tab2.1.
p0 Az 3 4Q 4  66200 264800
3  .cu : p0     6.61
As   d5    d3  1 
 ' 2 2  3.14  2500  1225  4003.5
 
 3.14
Az 3   d5'   d 42  
2
 900  0.785  900  706.5
4  4
As  0.7 g1 d 4  0.7  3  3.14  40  263.76
Daca nu este indeplinita conditia de mai sus se mareste g1
din 1 in 1 mm, reluand algoritmul de la pct de mai sus.
Notarea pe desen a cordonului sudat se face ca in fig 2.3 cota
a reprezinta grosimea cordonului a=0.7 g1 si se rotunjeste la un
numar intreg in cm, iar E inseamna “electric”.

13
Proiect Organe de Masini

MANIVELA

1.Alegerea materialului
Se propun trei materiale , vezi tab2.1; se incepe calculul
pentru OL60.
La pct.7 al algoritmului s-a precizat lungimea Lm a manivelei.

2.Diametrul dm se calculeaza din conditia de rezistenta


la incovoiere, considerand manivela ca o grinda
incastrata in surub.
32ca M ext 32  2 113370 3 7255680 3
dm  3 [mm]  3   5373.7  16.52
   l .i  M 3.14  430 1350.2
unde   l .i  M
se ia din tab 2.1
Si Mext – cu valoarea de la pct 8: rezultatul se rotunjeste la un
numar intreg.

3.Se verifica conditia:


dm≥6mm
Daca nu se indeplineste conditia de mai sus se adopta : dm≤0.75d
Daca nu este indeplinita conditia de mai sus se schimba
materialul manivelei si se reia algoritmul de la pct 39 daca si otelul
40Cr10 nu verifica conditia, manivela se va executa din acest otel
si se mareste diametrul dm din 1 in 1 mm pan ace conditia de mai
sus este indeplinita ;in acest caz cota d6 vezi fig 2.1 se va mari
corespunzator.

In urma operatiilor effectuate pana aici s-au precizat


definitive variantele de filet, ajustajele P-S,P-C,C-B1, sirul cotelor

14
Proiect Organe de Masini

filetelor, dimensiunile diametrale ale carcasei d3 si d4, cotele


piulitei h,h1, d5’, cotele bucsei B1, h2 si g1, cotele manivelei: Lm si
dm.

BUCSA B2-varianta B

Aceasta piesa se executa din OL37.


Gaurile d8 – fig 2.1 – nu au rol functional; prin ele se
monteaza si demonteaza stiftul d10 care are rol de limitator de
cursa.
Bucsa se sudeaza la carcasa cu 2 cordoane de grosime
minima (2mm) care nu se verifica la rezistenta.
Ajustajul intre carcasa si bucsa B2.este alunecator H8/h7 si
se trece toleranta numai pe desenul de executie al bucsei B2,
corespunzator campului H8.
Dimensiunile bucsei se determina la pct 5.

Limitator de cursa –varianta A

Ca limitator de cursa la cricul de tip A se utilizeaza o saiba


d12 x a7; fig 2.1 din OL37.

1.Calculul diametrului d12


d12=0.5(d3+d) [mm]=0.5(34+26)=0.5∙6=30

15
Proiect Organe de Masini

Rezultatul se rotunjeste , prin aproximare in plus , la un numar


intreg.
Constructiv, saiba limitator de cursa este de doua tipuri:
pentru diameter mici de surub, sub 22 mm + conform fig2.5a,
fixate cu un surub M6 x 1,5 – STAS 4272-89, asigurat la
desurubare cu o saiba Grower STAS 7666/2-94, ca in fig 2.6, iar
pentru d mai mare ca 22mm, limitatorul de cursa are forma ca in
fig 2.5 b, iar fixarea se face cu surub STAS 4272-89, asigurat la
desurubarea cu o saiba de siguranta tip A – STAS 2241- 56 si un
stift cilindric C4 x 10- STAS 1599 – 68, ca in fig 2.1 si anexa 2.5.

2.Se adopta celelalte dimesiuni constructive si de montaj


ale limitatorului de cursa; astlef :
 pentru d≤ 22 mm:d12=6, a5=4,a6=1.6,a7=2.5,a8=0,d18=0;
 pentru d>22 mm;d18=4;iar d13,a5,a6,a7,a8, si t se iau din
ANEXA 2.5 in functie de marimea d12 calculata anterior; t
indica diametrul saibei de siguranta (diametrul gaurii prin
care intra surubul); de exemplu la surubul M8 se monteaza
A8,4, deci t=8,4

PIESE AUXILIARE

Celelalte dimensiuni ale cricului se adopta constructive; pentru


orientare pot fi folosite relatiile din tab 2.3 – pt cricul de tip A.
Surubul d16 – la cricul de tip A se adopta conform fig 2.7 cu
valorile corespunzatoare extrase din STAS, in functie de marimea
diametrului d16 determinat la punctual anterior.
Lungimea l16, fig 2.7 se determina cu relatia ce rezulta din fig
2.1;
L16=0.5(d10-d7)+m16+j+3 [mm]
= 0.5(60-52)+5+3.5+3=0.5∙8+11.5=15.5
Unde m16 este inaltimea piulitei de asigurare a surubului , piulita
hexagonala STAS 4071-89;
16
Proiect Organe de Masini

m16=4 pt surub M5
m16=5 pt surub M6
Surubul d19 – cricul tip A si d1l – cricul tip B se adopta conform fig
2.8 in functie de diametrul determinat la pct urmator.
Stiftul conic d10 – cricul tip B, care roil de limitator de cursa
al surubului , se adopta conform fig 2.9, cu diametrul determinat la
pct 52 lungimea lm se ia:
L10=d+6=26+6=34
La executia u nui arbore fig 1, dimensiunea efectiva se realizeaza
prin micsorarea diametrului semifabricatului , si intrarea in camp
de toleranta se face de la abaterea superioara As catre abaterea
inferioara Ai(sageata “u”).
Posibilitatea ca sa se atinga abaterea minima este foarte
mica ; muncitorul nu risca executia arborelui la dimensiunea
minima de teama rebutarii piesei .Statistic sa constatat ca
dimensiunea efectiva a arborelui este cuprinsa , cu probalitatea de
95% in partea superioara a campului de toleranta intr-o zona egala
cu 2/3 din marimea campului de toleranta.
Daca in calculul imbinarii arborelui cu contrapiesa respective
se accepta probabilitatea de mai sus , se modifica abaterea
inferioara in sensul sagetii”m”;
Ai’=Ai+0.33(As-Ai)=12+0.33∙20=18.66

Aceasta modificare se numeste in continuare “micsorarea de


toleranta cu 1/3 spre partea buna.La uzinarea unei carcase se pune
aceeasi problema:intrarea in campul de toleranta a dimensiunii
efective se face insa de la abaterea superiaoar fig 2.
Deci pentru carcase, reducerea campului de toleranta cu 1/3
spre partea buna, din considerente ergonomice, inseamna
modificarea abaterii superioare:
A’s=As-0.33(As-Ai)=20-1.33∙2=17.34
Scriind pentru un ajustaj cu joc. Fig 3, jocul minim Jmin, jocul
maxim Jmax si pentru un ajustaj cu strangere fig 4, strangerea
minima Smin, strangerea maxima Smax, cu abaterile Ai’ si As’ date
mai sus, rezulta.
17
Proiect Organe de Masini

Se observa ca micsorarea campului de toleranta cu 1/3 spre partea


buna modifica, la ajustajele cu joc, numai jocul maxim , iar la
ajustajele cu strangere, numai strangerea maxima.

18
Proiect Organe de Masini

19
Proiect Organe de Masini

20
Proiect Organe de Masini

21
Proiect Organe de Masini

22
Proiect Organe de Masini

23

S-ar putea să vă placă și