Sunteți pe pagina 1din 32

Presa cu două coloane

Presa cu şurub cu două coloane

Schema structurală şi sarcinile care încarcă elementele presei cu şurub


şi două coloane sunt prezentate în fig.1.
Principalele elemente ale presei sunt:
1. Şurubul de mişcare;
2. Piuliţa fixă;
3. Traversa mobilă;
4. Cadrul;
5. Mecanismul de acţionare care este format din:
6. Placa de bază;
7. Traversa fixă;
8. Coloanele

;Fig 1

Modul de funcţionare se poate urmări pe schema structurală (fig.1,a).


Şurubul de mişcare 1 realizează atât mişcarea de rotaţie, în urma utilizării
mecanismului de acţionare 5, cât şi mişcarea de translaţie, prin care se
deplasează traversa mobilă 3 şi se realizează forţa de presare Q . Legătura
dintre şurubul de mişcare şi traversa mobilă se realizează printr-o cuplă de
frecare axială cu frecare de alunecare sau cu frecare de rostogolire.

1
Presa cu două coloane

Conform modului de funcţionare se pot stabili principalele solicitări pentru


elementele presei:
- şurubul de mişcare 1 este solicitat la compresiune de sarcina
Q şi la torsiune de momentul de frecare M f dintre şurub şi
traversa mobilă;
- piuliţa fixă 2 este solicitată la tracţiune de sarcina Q şi la
torsiune de momentul din cupla elicoidală M ins ;
- principalele solicitări ale celorlalte elemente sunt: tracţiune
pentru coloane, încovoiere pentru traverse (fixă şi mobilă)
Diagramele de încărcare ale elementelor presei cu şurub şi două
coloane sunt prezentate în fig.1,b.
Momentul realizat prin mecanismul de acţionare trebuie să echilibreze
atât momentul de înşurubare M ins cât şi pe cel de frecare M f , deci
M m = M ins + M f

2
Presa cu două coloane

Metodologia de proiectare a presei cu şurub.

1. Stabilirea sarcinilor care încarcă elementele presei.

2. Calculul şurubului

2.1 Alegerea materialului


- Se recomandă OL 37; OL 42; OL 50; OLC 35; OLC 45. (Anexele 13
şi 14).
2.2 Calculul de predimensionare:

3
Presa cu două coloane

Sarcina de calcul Qc , N
Qc = βQ
β =1,05...1,1 pentru cuplă cu frecare cu alunecare;
β =1...1,05 pentru cuplă cu frecare cu rostogolire;
Diametrul interior al filetului d3, mm
4Qc
d3 =
π σac
σ ac = 40 ... 60 MPa – pentru sarcini de lucru Q < 20000 N
σ ac = 60 ... 80 MPa – pentru sarcini de lucru Q ≥ 20000 N

Alegerea filetului standardizat:


Se va alege filet trapezoidal standardizat (Anexa 24), cu pas normal
(valoarea intermediară a pasului), cu mărimea diametrului interior cea mai
apropiată de valoarea calculată (d3STAS ≥ d3).
Pentru acest filet se prezintă: notarea conform STAS; schiţa filetului;
tabel cu principalele dimensiuni.
2.3 Verificarea condiţiei de autofrânare
Unghiul de înclinare al spirei filetului β2 , grade
P
β2 = arctg
πd 2
Unghiul aparent de frecare ϕ'
µ
ϕ' = arctg
α
cos
2
μ = 0,11...0,12 pentru oţel/oţel
Condiţia de autofrânare β2<φ’

2.4 Verificarea la solicitări compuse


Momentul de torsiune care solictă şurubul; Mt, Nmm

1 d3 − d3
M t = M f = µQ c2 02 - pentru cuplă cu frecare cu
3 dc − d0
alunecare;
μ – coeficientul de alunecare dintre capul şurubului
şi traversa mobilă
(μ = 0,11...0,12 pentru oţel/oţel)
d c = d + (8... 12 ) mm
d 0 = 6... 10 mm

d rul - pentru cuplă cu frecare cu


M t = M f = µ rul Q
2
rostogolire;

4
Presa cu două coloane

μrul = 0,008…0,01
Se alege, în funcţie de diametrul nominal al şurubului d, rulmentul axial cu
simplu efect, cu respectarea condiţiilor:
d rul > d şi C0 a ≥ Q (v.anexa 48)
4Q
Tensiunea efectivă de compresiune σc , MPa σ c = πd 2
3
16 M t
Tensiunea efectivă de torsiune τt , MPa τt =
πd 33
Tensiunea echivalentă σe , MPa σ e = σ c2 + 4τ t2 ≤ σ ac
σac - v.pct 2.2

2.5 Verificarea la flambaj

lf
Coeficientul de zvelteţe λ λ=
imin
l f = Kl - lungimea de flambaj
K = 0,5
l - se măsoară pe desen
π d 34
I d
imin = min ≈ 642 = 3
A πd3 4
4
Domeniul de flambaj
λ ≥ λ0 - flambaj elastic
λ < λ0 - flambaj plastic
λ0 = 105 - pentru OL 37
λ0 = 89 - pentru OL 50

Coeficientul de siguranţă la flambaj c


Flambaj elastic
Qf
c= ≥ ca
Q
π 2 EI min
Qf =
l 2f
πd 34
I min ≈
64
E = 2,15 ⋅10 5 MPa
Flambaj plastic
σf
c= ≥ ca
σc
σ f = 310 −1,14 λ - pentru OL 37
σ f = 335 − 0,62 λ - pentru OL 50

5
Presa cu două coloane

σc - v.pct. 2.4
Coeficientul de siguranţă admisibil
ca = 3... 5

3. Calculul piuliţei

3.1 Alegerea materialului


Se recomandă OL 37; OL 42; OL 50; OLC 35; OLC 45; Fc 200;
CuSn 10; CuSn 11 (Anexele 13, 14, 16 şi 17)

3.2 Calculul numărului de spire


Numărul de spire z
4Q
z=
π ( d − D12 ) pa
2

pa = 7... 13 MPa - pentru oţel/oţel şi pentru


oţel/bronz
pa = 5... 6 MPa - pentru oţel/fontă
6 ≤ z ≤ 10 , număr întreg
Lungimea piuliţei H p , mm H p = zP

3.3 Verificarea spirei


Verificarea la încovoiere σi şi forfecare τf , în MPa

Încovoiere

a. Piuliţă din oţel


3Q (d 2 − d 3 )
σi = ≤ σ ai
πd 3 h 2 z
h = 0,634 P
σ ai = 60 ... 80 MPa

b. Piuliţă din fontă sau bronz


3Q(d 4 − d 2 )
σi = ≤ σ ai
πD4 h 2 z
h = 0,634 P
σ ai = 40 ... 45 MPa

6
Presa cu două coloane

Forfecare

a. Piuliţă din oţel


Q
τf = ≤ τ af
πd 3 hz
τaf = 50 ... 65 MPa

b. Piuliţă din fontă sau bronz


Q
τf = ≤ τ af
πD4 hz
τaf = 30 ... 35 MPa

3.4 Alegerea dimensiunilor piuliţei


Diametrul exterior al piuliţei De , mm
De = D4 + (8... 10 ) mm
Diametrul exterior al gulerului Dg , mm
Dg = De + ( 24 ... 32 ) mm
Înălţimea gulerului hg , mm
hg =8... 12 mm

3.5 Verificarea piuliţei la solicitări


compuse
Tensiunea efectivă de tracţiune σt , MPa
4Q
σt =
π ( De2 − D42 )
Tensiunea efectivă de torsiune τt , MPa
Mt
τt =
π
( De4 − D44 )
16 De
Mt =M f - vezi punctul 2.4
Tensiunea echivalentă σe , MPa
σ e = σ t2 + 4τ t2 ≤ σ at
σ at = 60 ... 80 MPa - pentru oţel
σ at = 40 ... 45 MPa - pentru fontă sau bronz

7
Presa cu două coloane

3.6 Verifiarea gulerului


Verificarea la strivire σs , MPa
4Q
σs = ≤ σ as
π ( Dg2 − De2 )
σ as = 60 MPa
Verificarea la forfecare τf , MPa
Q
τf = ≤τ af
πDe hg
τaf = 40 ... 55 MPa - pentru oţel
τaf = 30 ... 35 MPa - pentru fontă sau bronz

4. Calculul corpului

4.1 Calculul coloanelor


Alegerea materialului - Se recomandă: OL 50, OL 60, OLC 35,
OLC 45 (v.Anexele 13 şi 14)
Dimensionarea coloanelor d1 , mm
2Q
d1 =
π σat
σ at = 100 ... 120 MPa
În funcţie de d1 se alege un filet standardizat
(v.Anexa 23)

Adoptarea celorlalte diametre ale coloanelor


D0 , D , în mm
D0 = d + (1... 2) mm
d - diametrul nominal al filetului
D = D0 + (4... 8) mm

4.2 Calculul traversei fixe

8
Presa cu două coloane

Alegerea materialului
- Se recomandă: OT 50, FC 250, FC 350 (v.Anexele 15 şi 16)
Adoptarea dimensiunilor
bosajului în care se montează
piuliţa Dbi , Dbe , hb , în mm
Dbi = De
Dbe ≈ Dg
hb = H p − hg
De , Dg , hg v.pct. 3.4
Adoptarea distanţei dintre
coloane l , mm (v.pct. 1)
l = (0,8... 0,9) H
H - înălţimea de ridicare
Verificarea la încovoiere σi , MPa
3 Ql
σi = ≤ σ ai
2 ( Dbe − Dbi )hb2
σ ai = 100 ... 120 MPa - pentru oţel
σ ai = 40 ... 60 MPa - pentru fontă sau bronz

5. Calculul traversei mobile


Alegerea materialului - Se recomandă: OT 50, FC 250, FC 350
(v.Anexele 15 şi 16)
Verificarea presiunii dintre capul şurubului şi traversa mobilă p , MPa
4Q
p= ≤ pa
π ( d c2 − d 02 )
pa = 25 ... 40 MPa
d c , d 0 - v.pct. 2.4

6. Calculul randamentului
a. Pentru cuplă cu frecare cu alunecare între capul şurubului şi traversa
mobilă
tgβ 2
η=
2 µ d c3 − d 03
tg (ϕ '+ β 2 ) + 2 2
3 d 2 dc − d0

b. Pentru cuplă cu frecare cu rostogolire (rulment axial cu bile) între


capul şurubului şi traversa mobilă
tgβ 2
η=
d rul
tg (ϕ '+ β 2 ) + µ rul
d2
d 2 - v.pct. 2.2
β2 , ϕ' - v.pct. 2.3

9
Presa cu două coloane

µ, µ rul , d c , d 0 , d rul - v.pct. 2.4

Metodologia de proiectare a mecanismului de acţionare cu clichet


orizontal

1. Schiţa mecanismului

10
Presa cu două coloane

2. Calculul lungimii manivelei

Momentul încovoietor total M it , Nmm


M it = M m = M f + M înş - pentru cricul cu piuliţă rotitoare, cricul
telescopic, cricul cu pârghii cu o piuliţă, presă
M f - v.tabelele 5.1 - pct.3.4, 5.2 - pct.2.4, 5.3 - pct.2.5 şi 5.4 - pct.2.4
M în ş - v.tabelele 5.1, 5.2, 5.3 şi 5.4 - pct.2.4
M ît = M m = M însI + M însII
M însI , M însII - v.tabelul 5.2, pct 2.4 şi 3.5
M ît = M m = 2 M îns - pentru cricul cu pârghii cu două piuliţe
M în ş
- v.tabelul 5.3, pct.2.4
Forţa cu care acţionează un muncitor Fm , N
Fm = 150 ... 300 N
Lungimea de calcul a manivelei Lc , mm
M ît
Lc =
KnFm
n = 1 sau 2 - numărul de muncitori
K - coeficient de nesimultaneitate a acţiunii muncitorilor ( K = 1 -
pentru n = 1 ; K = 0,8 pentru n = 2 )

11
Presa cu două coloane

Lungimea manivelei L = Lc + l0
l0 - lungimea suplimentară pentru prinderea cu mâna a manivelei
l0 = 50 mm - pentru n = 1
l0 = 100 mm - pentru n = 2

3. Calculul prelungitorului

Lungimea prelungitorului L p mm
Dacă L ≤ 200 ... 300 mm , mecanismul de acţionare se realizează din
manivela propriuzisă, cu lungimea Lm = L
Dacă L > 200 ... 300 mm , Lm = (0,3... 0,4) L , iar lungimea prelungitorului
L p = L − Lm + l
l - lungimea de ghidare a prelungitorului
l = 50 ... 80 mm
Diametrul prelungitorului d pe , mm
Pentru prelungitor executat din bară
32 KnFm ( L p − l0 − l )
d pe = 3
π σai
Se adoptă un prelungitor sub formă de bară (v.Anexa 21)
Pentru prelungitor executat din ţeavă
32 KnFm ( L p − l0 − l )
d pe =
  d 
π 1 −  pi σ ai
3

  d pe 
d pi / d pe = 0,8... 0,9
σ ai = 100 ... 120 MPa
Se adoptă prelungitor sub formă de ţeavă (v.Anexa 22)

4. Calculul roţii de clichet

4.1 Alegerea materialului


- Se recomandă: OL 50, OL 60 sau OLC 45 (v.Anexele 13 şi 14)
4.2 Alegerea dimensiunilor
Dimensiunile roţii în mm

12
Presa cu două coloane

Dm = (1,6... 1,8)d
d - diametrul exterior al filetului şurubului pe care se montează roata
de clichet
z = 8, 10 sau 12 – numărul de dinţi
πDm
b≤
2z
h = (0,6... 0,8)b
Di = Dm − h
De = Dm + h
a ≤ 0,7 d- pentru conturul pătrat
a ≤ 0,5d - (1…2) mm - pentru conturul hexagonal
4.3 Verificarea roţii de clichet la solicitări
Verificarea dintelui la încovoiere σi , MPa
3F1h
σi = ≤ σ ai
b 2δ
2 M it
F 1=
Dm
M it - v.pct. 2
δ = 6... 10 mm - grosimea dintelui roţii de clichet
σ ai = 100 ... 120 MPa
Verificarea dintelui la forfecare τf , MPa
F1
τf = ≤ τ af

τaf = 80 ... 100 MPa
Verificarea suprafeţei de contact a dintelui la strivire σs , MPa
F1
σs = ≤ σ as
δh
σ as = 100 ... 120 MPa

Verificarea asamblării pe contur poligonal la strivire σs , MPa


2 M it
σs = ≤ σ as
na 2δ t
n = 4 - pentru asamblare pe contur pătrat (cricuri cu pârghii)
n = 6 - pentru asamblare pe contur hexagonal

13
Presa cu două coloane

δ t = δ + 2 mm - v.pct.1

5. Calculul clichetului

5.1 Alegerea materialului


Se recomandă OL 60, OLC 45, OLC 60 (v.Anexele 13 şi 14)
5.2 Alegerea dimensiunilor
Dimensiunile clichetului, în mm

14
Presa cu două coloane

l1 = (0,85 ... 1,0) Dm


π  D 
γ = 2arctg tg  arcsin m  
 4z  2l1  
sau se măsoară pe desen
α = γ + (30... 50 )
z - v.pct. 4.2
d b = 6... 12 mm (v.Anexa 46 sau 45)
R = db
m = (1,75 ... 2,25 ) d b
δ - v.pct. 4.3
g , e - se măsoară pe desen

15
Presa cu două coloane

5.3 Verificarea clichetului la compresiune excentrică

Tensiunea totală σtot , MPa


6 F1e F1
σ tot = + ≤ σ ai
g 2δ gδ
σ ai = 100 ... 120 MPa

6. Calculul manivelei propriu-zisă

6.1 Alegerea materialului


Se recomandă OT 45, OT 50, OL 42, OL 50 (v.Anexele 15 şi 13)

6.2 Alegerea dimensiunilor


Dimensiunea manivelei propriu-zisă, în mm
δ1 = (0,5... 0,6)δ
δ - v.pct. 4.3
D = d pe + (6... 10 ) mm
b1 ≈ D

6.3 Verificarea manivelei la solicitări


Tensiunea de încovoiere din secţiunea C-C, σi , MPa
KnFm ( Lc − Lm + l )
σi = ≤ σ ai
π 4 4
( D − d pe )
32 D
σ ai = 100 ... 120 MPa
Tensiunea de încovoiere din secţiunea B-B, σi , MPa
KnFm ( Lc − l1 )
σi = ≤ σ ai
2(b1 − d b ) 2 δ1
6
σ ai = 100 ... 120 MPa

7. Calculul bolţului clichetului

7.1 Alegerea materialului


Se recomandă OL 50, OL 60, OLC 45 (v.Anexele 13 şi 14)
7.2 Verificarea bolţului la solicitări
Verificarea bolţului la forfecare τf , MPa
F1
τf = ≤ τ af
πd b2
2
4
d b - v.pct. 5.2

16
Presa cu două coloane

τaf = 60 ... 80 MPa

Verificarea bolţului la strivire σs , MPa


F1
σs = ≤ σ as
d bδ t
δt - v.pct. 4.3
σ as = 60 ... 80 MPa

Verificarea bolţului la încovoiere σi , MPa


δ 
8 F1  t + δ 1 
σi = 2  ≤σ
ai
πd b
3

δ1 - v.pct. 6.2
σ ai = 100 ... 120 MPa

8. Calculul arcului cilindric elicoidal de compresiune care menţine


clichetul orizontal în contact cu dintele roţii de clichet

Dm
Indicele arcului i i= (se recomandă i = 8... 10 )
d
Coeficientul de formă K K =1,2 - pentru i = 8
K =1,17 - pentru i = 9
K =1,16 - pentru i = 10
Diametrul spirei d, mm se recomandă d = 0,8...1,5 mm
(d = 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5)
D
Diametrul mediu de înfăşurare m , mm
Dm = id
Forţa de montaj F1 , N F1 = 4... 6 N

17
Presa cu două coloane

Numărul de spire active n n = 4... 6


Numărul total de spire nt = n + nc
nc = 1,5 - numărul spirelor de capăt
8 F1 Dm3
Săgeata de montaj δ1 , mm δ1 = n
Gd 4
G = 8,5 ⋅10 4 MPa
Săgeata maximă δmax , mm δ max = δ1 + s
s - cursa de lucru a arcului (v.pct. 5.2
– se măsoară pe desen)
Forţa maximă de exploatare Fmax , N
δ max
Fmax = F1
δ1
8KFmax Dm
Tensiunea de torsiune τt , MPa τt = ≤ τ at
πd 3
τ at = 650 MPa - pentru OLC 65A
Gd 4
Rigiditatea arcului c, MPa c=
8nD m3
Lungimea arcului blocat H b , mm
H b = nt d
δ max
Pasul arcului solicitat t, mm t=d+ +∆
n
∆ ≥ 0,1d - jocul dintre spire a arcului
solicitat de Fmax
Lungimea arcului nesolicitat H 0 , mm
H 0 = H b + n(t − d )
Lungimea arcului corespunzătoare forţei de montaj H1 , mm
H1 = H 0 − δ1
Lungimea arcului corespunzătoare forţei maxime de exploatare H m ,
mm H m = H 0 − δ max
Forţa corespunzătoare arcului blocat (spiră pe spiră) Fb , N
δb
Fb = Fmax
δ max
δ b = δ max + ∆n
Diametrul exterior D, mm D = Dm + d
Diametrul interior D1 , mm D1 = Dm − d
Unghiul de înclinare al spirei arcului nesolicitat α0 , grade
t
α0 = arctg
πDm
Lungimea semifabricatului l s , mm
πDm nt
ls =
cos α0

18
Presa cu două coloane

Caracteristica elastică

19
Presa cu două coloane

20
Presa cu două coloane

21
Presa cu două coloane

22
Presa cu două coloane

23
Presa cu două coloane

24
Presa cu două coloane

ANEXA 23

Filete metrice ISO de uz general (extras din SR ISO 724)


Forma si dimensiunea filetelor metrice sunt prezentate în fig. 23.1 şi
tabelul 23.1.

Fig. 23.1
Tabelul 23.1
Diametrul Dimensiuni nominale Diametrul Dimensiuni nominale
Pasul Pasu
nominal al P nominal al l P
filetului d D = d D 2 = d2 D1=d1 filetului d D = d D2 = d2 D1=d1
1,5 17,000 16,026 15,376 3 25,051 23,752
17,0 1 16,350 15,917 2 25,701 24,835
2,5 16,376 15,294 27,0 1,5 27,000 26,026 25,376
2 16,701 15,835 1 26,350 25,917
1,5 0,75 26,513 26,188
18,0 1 18,000 17,026 16,376
17,350 16,917 2 26,701 25,835
0,75 17,513 17,188 28,0 1,5 28,000 27,026 26,376
0,5 17,675 17,459 1 27,350 26,917
2,5 18,376 17,294 3,5 27,727 26,211
2 18,701 17,835 3 28,051 26,752
1,5 20,000 19,026 18,376 2 30,000 28,701 27,835
20,0 1 19,350 18,917 30,0 1,5 29,026 28,376
0,75 19,513 19,188 1 29,350 28,917
0,5 19,675 19,459 0,75 29,513 29,188
2,5 20,376 19,294 2 32,000 30,701 29,835
32,0 1,5 31,026 30,376
2 20,701 19,835
1,5 3,5 30,727 29,211
22,0 1 22,000 21,026 20,376
21,350 20,917 3 31,051 29,752
0,75 21,513 21,188 33,0 2 33,000 31,701 30,835
0,5 21,675 21,459 1,5 32,026 31,376
1 32,350 31,917
3 22,051 20,752 0,75 32,513 32,188
2 22,701 21,835 1,5 35,000 34,026 33,376
24,0 1,5 24,000 23,026 22,376 35,0
1 23,350 22,917 4 33,402 31,670
0,75 23,513 23,188 3 34,051 32,752
2 23,701 22,835 36,0 2 36,000 34,701 33,835
25,0 1,5 25,000 24,026 23,376 1,5 35,026 34,376
1 24,350 23,917 1 35,350 34,917
26,0 1,5 26,000 25,026 24,376 38,0 1,5 38,000 37.026 36,376

25
Presa cu două coloane

Tabelul 23.1 (continuare)


Diametrul Dimensiuni nominale Diametrul Pasul Dimensiuni nominale
Pasul nominal al
nominal al P P
filetului d D = d D2 = d2 D1 = d1 filetului d D = d D2 = d2 D1 = d1
4 36,402 34,670 4 55,402 53,670
3 37,051 35,752 3 58,000 56,051 54,752
2 39,000 37,701 36,835 58,0 2 56,701 55,835
39,0
1,5 38,026 37,376 1,5 57,026 56,376
1 38,350 37,917 5,5 56,428 54,046
3 38,051 36,752 4 57,402 55,670
40,0 2 40,000 38,701 37,835 3 60,000 58,051 56,752
1,5 39,026 38,376 60,0 2 58,701 57,835
4,5 39,077 37,129 1,5 59,026 58,376
4 39,402 37,670 1 59,350 58,917
3 42,000 40,051 38,752 4 59,402 57,670
42,0 2 40,701 39,835 3 60,051 58,752
1,5 41,026 40,376 62,0 2 62,000 60,701 59,835
1 41,350 40,917 1,5 61,026 60,376
4,5 42,077 40,129 6 60,103 57,505
4 42,402 40,670 4 61,402 59,670
3 45,000 43,051 41,752 3 64,000 62,051 60,752
45,0 2 43,701 41,835 64,0 2 62,701 61,835
1,5 44,026 43,376 1,5 63,026 62,376
1 44,350 43,917 1 63,350 62,917
5 44,752 42,587 4 62,402 60,670
4 45,402 43,670 3 65,000 63,051 61,752
3 46,051 44,752 65,0 2 63,701 62,835
48,0 2 48,000 46,701 45,835 1,5 64,026 63,376
1,5 47,026 46,376 6 64,103 61,505
1 47,350 46,917 4 65,402 63,670
3 48,051 46,752 3 68,000 66,051 64,752
68,0 2 66,701 65,835
2 48,701 47,835
50,0 1,5 50,000 49,026 48,376 1,5 67,026 66,376
5 48,752 46,587 1 67,350 66,917
4 49,402 47,670 6 66,103 63,505
3 50,051 48,752 4 67,402 65,670
2 52,000 50,701 49,835 70,0 3 70,000 68,051 66,752
52,0 1,5 51,026 50,376 2 68,701 67,835
1 51,350 50,917 1,5 69,026 68,376
4 52,402 50,670 6 68,103 65,505
3 55,000 53,051 51,752 4 69,402 67,670
55,0 2 53,701 52,835 3 70,051 68,752
1,5 54,026 53,376 72,0 2 72,000 70,701 69,835
5,5 52,428 50,046 1,5 71,026 70,376
4 53,402 51,670 1 71,350 70,917
3 56,000 54,051 52,752 4 72,402 70,670
56,0 2 54,701 53,835 3 73,051 71,752
1,5 55,026 54,376 75,0 2 75,000 73,701 72,835
1 55,350 54,917 1,5 74,026 73,376
Dimensiunile sunt date în mm

26
Presa cu două coloane

ANEXA 24

Filete metrice trapezoidale ISO (Extras din SR ISO 2904)

Elementele şi dimensiunile profilului nominal al filetului exterior şi al


filetului interior sunt prezentate în fig. 24.1 şi tabelele 24.1 şi 24.2.

Fig. 24.1

H1 = 0,5 P d - diametrul nominal al filetului


H 4 = h3 = H1 + ac = 0,5 P + ac d 2 = D2 = d − 0,5 P
H1 d 3 = d − 2h3 = d − P − 2ac
z = 0,25 P =
2 D1 = d − P
R1 max = 0,5ac D4 = d + 2ac
R2 max = ac ac - jocul la fundul filetului

Tabelul 24.1
P ac H 4 = h3 R1max R2max

1,5 0,15 0,9 0,075 0,15


2 1,25
3 1,75
0,25 0,125 0,25
4 2,25
5 2,75
6 3,5
7 4
8 4,5
0,5 0,25 0,5
9 5
10 5,5
12 6,5
14 1 8 0,5 1

27
Presa cu două coloane

Tabelul 24.2
Diametrul nominal Diametrul interior
Pasul Diametrul mediu Diametrul
d
P d2 = D2 exterior D4
Şirul 1 Şirul 2 d3 D1
1,5 9,250 10,300 8,200 8,500
10
2 9,000 10,500 7,500 8,000
2 10,000 11,500 8,500 9,000
11
3 9,500 11,500 7,500 8,000
2 1 ,000 12,500 9,500 10,000
12
3 10,500 12,500 8,500 9,000
2 13,000 14,500 11,500 12,000
14
3 12,500 14,500 10,500 11,000
2 15,000 16,500 13,500 14,000
16
4 14,000 16,500 11,500 12,000
2 17,000 18,500 15,500 16,000
18
4 16,000 18,500 13,500 14,000
2 19,000 20,500 17,500 18,000
20
4 18,000 20,500 15,500 16,000
3 20,500 22,500 18,500 19,000
22 5 19,500 22,500 16,500 17,000
8 18,000 23,000 13,000 14,000
3 22,500 24,500 20,500 21,000
24 5 21,500 24,500 18,500 19,000
8 20,000 25,000 15,000 16,000
3 24,500 26,500 22,500 23,000
26 5 23,500 26,500 20,500 21,000
8 22,000 27,000 17,000 18,000
3 26,500 28,500 24,500 25,000
28 5 25,500 28,500 22,500 23,000
8 24,000 29,000 19,000 20,000
3 28,500 30,500 26,500 27,000
30 6 27,000 31,000 23,000 24,000
10 25,000 31,000 19,000 20,000
3 30,500 32,500 28,500 29,000
32 6 29,000 33,000 25,000 26,000
10 27,000 33,000 21,000 22,000
3 32,500 34,500 30,500 31,000
34 6 31,000 35,000 27,000 28,000
10 29,000 35,000 23,000 24,000

28
Presa cu două coloane

Tabelul 24.2 (continuare)


Diametrul nominal
Pasul Diametrul mediu Diametrul Diametrul interior
d
P d2 = D2 exterior D4
Şirul 1 Şirul 2 d3 D1
3 34,500 36,500 32,500 33,000
36 6 33,000 37,000 29,000 30,000
10 31,000 37,000 25,000 26,000
3 36,500 38,500 34,500 35,000
38 7 34,500 39,000 30,000 31,000
10 33,000 39,000 27,000 28,000
3 38,500 40,500 36,500 37,000
40 7 36,500 41,000 32,000 33,000
10 35,000 41,000 29,000 30,000
3 40,500 42,500 38,500 39,000
42 7 38,500 43,000 34,000 35,000
10 37,000 43,000 31,000 32,000
3 42,500 44,500 40,500 41,000
44 7 40,500 45,000 36,000 37,000
12 38,000 45,000 31,000 32,000
3 44,500 46,500 42,500 43,000
46 8 42,000 47,000 37,000 38,000
12 40,000 47,000 33,000 34,000
3 46,500 48,500 44,500 45,000
48 8 44,000 49,000 39,000 40,000
12 42,000 49,000 35,000 36,000
3 48,500 50,500 46,500 47,000
50 8 46,000 51,000 41,000 42,000
12 44,000 51,000 37,000 38,000
3 50,500 52,500 48,500 49,000
52 8 48,000 53,000 43,000 44,000
12 46,000 53,000 39,000 40,000
3 53,500 55,500 51,500 52,000
55 9 50,500 56,000 45,000 46,000
14 48,000 57,000 39,000 41,000
3 58,500 60,500 56,500 57,000
60 9 55,500 61,000 50,000 51,000
14 53,000 62,000 44,000 46,000

29
Presa cu două coloane

Tabelul 24.2 (continuare)


Diametrul nominal
Pasul Diametrul mediu Diametrul Diametrul interior
d
P d2 = D2 exterior D4
Şirul 1 Şirul 2 d3 D1
4 63,000 65,500 60,500 61,000
65 10 60,000 66,000 54,000 55,000
16 57,000 67,000 47,000 49,000
4 68,000 70,500 65,500 66,000
70 10 65,000 71,000 59,000 60,000
16 62,000 72,000 52,000 54,000
4 73,000 75,500 70,500 71,000
75 10 70,000 76,000 64,000 65,000
16 67,000 77,000 57,000 59,000
4 78,000 80,500 75,500 76,000
80 10 75,000 81,000 69,000 70,000
16 72,000 82,000 62,000 64,000
4 83,000 85,500 80,500 81,000
85 12 79,000 86,000 72,000 73,000
18 76,000 87,000 65,000 67,000
4 88,000 90,500 85,500 86,000
90 12 84,000 91,000 77,000 78,000
18 81,000 92,000 70,000 72,000
4 93,000 95,500 90,500 91,000
95 12 89,000 96,000 82,000 83,000
18 86,000 97,000 75,000 77,000

30
Presa cu două coloane

ANEXA 48

Rulmenţi axiali cu bile, cu simplu efect (extras din STAS 3921)

Forma şi dimensiunile rulmenţilor axiali cu bile, cu simplu efect, sunt


date în fig.48.1 şi tabelul 48.1

Fig. 48.1

Tabelul 48.1

Capacitatea de Simbol
d D H d1 D1 du min Du max
încărcare statică C0a, kN rulment

35 10 35 21 29 26 22,0 51104
20
40 14 40 22 32 28 31,0 51204
42 11 42 26 35 32 29,0 51105
25
47 15 47 27 38 34 41,5 51205
47 11 47 32 40 37 32,5 51106
30
52 16 52 32 43 39 48,0 51206
52 12 52 37 45 42 49,6 51107
62 18 62 37 51 46 83,8 51207
35
68 24 68 37 55 48 105,0 51307
80 32 80 37 62 53 155,0 51407
60 13 60 42 52 48 62,8 51108
40
68 19 68 42 57 51 98,3 51208
65 14 65 47 57 53 69,1 51109
45
73 20 73 47 62 56 105,0 51209
14 70 52 62 58 75,4 51110
50 70 78
22 78 52 67 61 111,0 51210
Dimensiunile sunt date în mm

Exemplu de notare a unui rulment axial având diametrul interior d = 35 mm,


diametrul exterior D = 62 mm şi încărcarea statică C0a = 83,8 kN:
Rulment 51207 STAS 3921.

31
Presa cu două coloane

32

S-ar putea să vă placă și