Sunteți pe pagina 1din 25

Universitatea Valahia Targoviste

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor

PRESA CU DOUA COLOANE

Îndrumător Student
2004-2005

Tema:
Să se proiecteze o presă cu două coloane pentru o sarcină
maximă F=28000 N şi o cursă maximă H=410 mm.

Caracteristici tehnice:

tonaj: F=28000 N;
cursa: H=410 mm.

2
Cuprins:

I. Caracterizarea transmisiei şurub-piuliţă.


II. Proiectarea şurubului.
II 1. Precizarea solicitărilor şi a formelor de deteriorare posibile.
II 2. Alegerea materialelor pentru cupla şurub-piuliţă.
II3.Predimensionarea filetului.Alegerea tipului de filet şi a dimensiunilor
standardizate.
II 4. Verificarea condiţiei de autofrânare.
II 5. Verificarea la flambaj.
II 6. Determinarea nr. de spire in contact.
II 7. Verificarea spirei filetului.
II 8. Verificarea preliminară a porţiunii filetate a şurubului la solicitarea compusă.
II 9. Proiectarea celui de-al 2-lea reazem al şurubului.
II 10. Definitivarea constructivă şi verificarea finală a şurubului.
IV.Proiectarea sistemului de acţionare.
IV 1. Alegerea sistemului de acţionare.
IV 2. Proiectarea la scară a sistemului de acţionare.
IV 3. Proiectarea ansamblului dintre pârghie şi şurub.
V. Proiectarea sistemului de preluare-transmitere a forţei de către piuliţă.
V 1. Precizarea solicitărilor.
V 2. Dimensionarea piuliţei.
V 3. Proiectarea sistemului de blocare al piuliţei.
VI. Proiectarea corpului.
VI 1. Proiectarea coloanelor.
VI 2. Proiectarea corpului presei cu două coloane.
VII. Evaluarea randamentului transmisiei.

3
I. Caracterizarea transmisiei şurub-piuliţă

Transmisia şurub-piuliţă, alcătuită dintr-un şurub şi o piuliţă aflate in mişcare relativă


in timpul functionării, realizează transmiterea şi transformarea mişcarii şi a forţei.
Modul de mişcare:
• piuliţa se află în mişcare de translaţie;
• surubul se afla in miscare de rotatie şi de translaţie.

1-şurub a-lagăr axial


2-piuliţă
3-corp
4-element de lucru ( platou )
5-pârghie

II. Proiectarea şurubului

II.1. Precizarea solicitărilor şi a formelor de deteriorare posibile

Dimensiunile cuplei şurub-piuliţă - deci ale celor două filete in contact – sunt
determinate pentru următoarele:

4
• rezistenţa corpului ( tijei ) şurubului la solicitările compuse şi la flambaj (pentru
suruburi supuse la compresiune); pentru ca diametrul corpului şurubului este
egal cu diametrul interior al filetului acestuia.
• rezistenţa spirelor filetului şurubului şi al piuliţei; spirele se pot distruge prin
uzare sau rupere. Ruperea spirelor poate avea loc ca urmare a solicitărilor de
încovoiere şi forfecare la piciorul filetului.

II.2. Alegerea materialelor pentru cupla şurub-piulită

Pentru a asigura rezistenţa la uzare şi un coeficient de frecare redus se utilizează un


cuplu de materiale cu bune proprietăţi antifricţiune.
Întrucât solicitările corpului şurubului sunt relativ mari – materialul acestuia este de
regulă oţelul.
Voi executa şurubul din oţel laminat de uz general: OL50, iar piuliţa din fontă

cenuşie cu grafit lamelar: FC300. Prezenţa grafitului sub formă lamelară conferă
bune proprietăţi antifricţiune.

II.3. Predimensionarea filetului. Alegerea tipului de filet şi a dimensiunilor


standardizate

Alegerea tipului de filet se face in funcţie de:


• caracterul sarcinii ( constanta, variabila etc.);
• mărimea sarcinii ( mică, mare );
• direcţia şi sensul sarcinii;
• destinaţia şi condiţiile de lucru;
• randamentul dorit.

Tipul de filet ales este filetul trapezoidal pentru ca are o bună rezistenţă şi rigiditate,
randament cu circa 4-5% mai mic decât al filetului pătrat, permite eliminarea jocului

5
axial rezultat in urma uzării – prin utilizarea unei piuliţe secţionate ; poate transmite
sarcini mari, variabile, în ambele sensuri.
Figura de mai jos prezintă profilele nominale ale filetului trapezoidal standardizat.

Predimensionarea filetului

Dimensiunile filetului trebuie să corespundă simultan următoarelor cerinţe:


 rezistenţa corpului şurubului la solicitarea compusă: compresiune ( sau tracţiune )
şi răsucire ( solicitarea de încovoiere trebuie eliminată pe cât posibil );
 rezistenţa spirelor la strivire ( uzare );
 rezistenţa spirelor la solicitarea compusă de încovoiere şi forfecare;
 daca şurubul este solicitat la compresiune să nu flambeze;
 să asigure condiţia de autofrânare.

Predimensionarea la solicitarea compusă se face la compresiune ( sau la tracţiune )


pe baza unei forţe de calcul Fc=γ F, F fiind forţa care actionează asupra şurubului,

6
iar γ ( γ >1 ) factor de majorare a forţei F pentru a considera şi solicitarea la
răsucire.

Valoarea lui γ se ia dintr-un tabel, iar în cazul presei poate fi cuprins între

1,27 şi 1,32. Voi lua pe γ =1,3.

Fc=1,3 • 28000=34600; Fc=36400 N

F ∏d 2
c γ ⋅F
Anec= σ = σ = 43
a a

σc
σ a= C
c

σ a - tensiunea admisibilă la compresiune( tracţiune )


σ c - limita de curgere
Cc - coeficient de curgere
d3 - diametrul interior al filetului şurubului

σ a= ( 0,25 – 0,4 )σ c - pentru d3<30mm;


σ a= ( 0,4 – 0,6 )σ c - pentru d3>30mm.

Dintr-un tabel, pentru tipul de material ales: OL50 avem: σ c = 270 – 290 MPa.

Am ales σ c = 285 MPa.

σ a=0.28 • 285 = 79.8 MPa


4 FC 4 ⋅ 36400 145600
d3= ∏σ = = = 580 .778 = 24 .099 mm ;
a 3.14159 ⋅ 79 .8 250 .698
d3=24.0999 mm

Din Anexa am ales filetul trapezoidal cu următoarele caracteristici:

-diametrul nominal al filetului d =28.000 mm;


-pasul p=3 mm;

7
-diametrul nominal mediu d2=D2=26.500 mm;
-diametrul nominal exterior al filetului interior D 4 =28.500 mm;
-diametrul nominal interior al filetului exterior d 3 =24.500 mm;
-diametrul nominal interior al filetului interior D 1 =25.000 mm.

II.4. Verificarea condiţiei de autofrânare

În cazul construcţiilor cu şuruburi de mişcare apare ca cerinţă asigurarea autofrânării.


La sistemele acţionate manual este preferabil ca autofrânarea să se realizeze direct
de către filet. Filetul asigură autofrânarea atunci când unghiul de înclinare al filetului,
Ψ , este mai mic decât unghiul de frecare redus, ϕ ’ :

Ψ ≤ϕ ’

unde:

p
tg Ψ = ∏d
2

in care:
α - reprezinta unghiul profilului filetului. Pentru filetul trapezoidal, α = 300.
µ - coeficientul de frecare ce depinde de cuplul de materiale, de calitatea şi
starea de ungere a suprafeţelor.
p - pasul filetului şurubului
d2 - diametrul nominal mediu al filetului

p 3
tg Ψ = ∏d = = 0.036035 ⇒ Ψ = arctg 0.036035 = 4,57 ;
2 3.14159 ⋅ 26 .5
Ψ = 2.063

Din tabel pentru cuplul de materiale oţel pe fontă coeficientul de frecare,


µ = 0,08...0,20.
µ = 0,12

8
µ
µ' =
tg ϕ =
’ α
cos
2

µ 0,12 0,12
µ' = = = 0,1242
tg ϕ =
’ α 30 cos 15 ⇒ φ’ =arctg 0,1242 = 7,079 ;
cos = cos
2 2
φ’ =7,08

Deci, Ψ ≤ ϕ ’.

II.5. Verificarea la flambaj

Pentru a efectua această verificare trebuie stabilit:


- caracterul rezemărilor şurubului;
- secţiunea de calcul.

L= ( 1,35 ÷ 1,45 )H

2
unde : lf= L – lungimea de
2
flambaj
H – cursa de realizat

L=
1.4
⋅ 410 = 574
;
L=5
74
mm

Se calculează coeficientul de zvelteţe λ şi se determină tipul flambajului:

9
lf ∏d 2
λ = imin
A= 3
4

I
min ∏d 4
imin= Imin= 3
A 64

2
A= ∏⋅24 .5 = 3,14159 ⋅ 600 .25 = 1885 .739 = 471 .434 mm2; A=471.434 mm2
4 4 4

4
Imin= ∏⋅24 .5 =
3.14159 ⋅ 360300 .062 4
=17686 .173 mm ; Imin=17686.173 mm4
64 64

17686 .173
imin= = 37 .5156 = 6.1249 mm; imin=6.1249 mm
471 .434

unde :

• A – aria secţiunii şurubului ;

• Imin – inerţia minimă ;

• imin – raza de inerţie minimă .

2
⋅ 574
λ = 2 =
405 .879
= 66 .266
; λ =66.266
6.125 6.125

Valoarea limită a coeficientului de zvelteţe, λ 0 se găseşte tabelat în funcţie de


materialul ales pentru cupla şurub-piuliţă.
Din Anexa vom vom avea pentru OL50 STAS 500/2-80 λ0 = 89

λ 0=89

λ < λ 0 ⇒ flambajul este plastic


Ff =σ f ⋅ A cu σ f= a- bλ

unde: Ff - forta de flambaj

10
σ f - tensiunea de flambaj

a, b - coeficienţi de flambaj

Din acelaşi tabel din care am ales pe λ 0 ,am găsit şi valorile lui a şi b.

a=335
b=1,62

σ f = 335 - 1,62 . 66.266 = 227.649; σ f=227.649 MPa


Ff = 227.649 471.434 = 107321.478; Ff=107321.478 N

Coeficientul de siguranţă la solicitarea de flambaj se calculează astfel:

F
Cf= f 107321 .478 ; Cf=3.8329
= = 3.8329
F 28000

Cf=3 ÷ 5 ceea ce înseamnă că piesa


nu se va deforma plastic.

II 6. Determinarea nr. de spire în contact

F
z= ∏ 2
(d − D 2 )σ
4 1 as

Din tabelul cu valorile orientative ale presiunii admisibile de strivire între spire:
presiunea admisibilă pentru cuplul de materiale oţel pe fontă σas = 5... 15 MPa şi

am ales σ as =10 MPa.


28000 28000 28000
= = = 22 .424 ≈ 23
z= 3,14159 2 2
(28 − 25 )10 0. 7853 ( 784 − 625 )10 1248 . 627 ;
4

z= 23 spire

11
II 7. Verificarea spirei filetului

• pentru şurub

Solicitarea la încovoiere

F
⋅l H
σ i= M i = Z i li= i +a
c
2
W W

Pentru filetul trapezoidal interior avem: Hi = 0,5P = 0.5 ⋅ 3 = 1.5 ; Hi=1.5 mm


-pentru P = 2 - 5 mm ⇒ac=0.25 mm

unde : Mi - moment încovoietor


W - modul de rezistenţă
li - lungimea de încovoiere
Hi - înălţimea filetului trapezoidal

1.5
li= + 0.25 =1 ; li=1 mm
2

P
∏ d ( + 2l tg15 0 ) 2
W= 3 2 i
6

3
3.14159 ⋅ 24 .5( + 2 ⋅ 1 ⋅ 0.2679 ) 2
W= 2 = 53 .1712 mm 3
;
6

W=53.1712 mm3
28000
⋅1
σ i= 23 = 22 .8956 MPa ;
53 .1712

σ i=22.8956 MPa

12
Solicitarea la forfecare

F
τ f= k m z
A

P
A= ∏⋅d3 ( + 2l tg 15 0 ) = 3.14159 ⋅ 24 .5(1.5 + 2tg 15 0 ) = 156 .7009 mm 2 ;
2 i

A=156.7009 mm2

Coeficientul de corecţie km=0,55÷ 0,75 ⇒ km=0,65

28000
τ f= 0.65 ⋅ 23 = 11 .9521 MPa ; τ f=11.9521 MPa
156 .7009

Tensiunea echivalentă se calculează cu teoria a III-a de echivalenţă:

τ ech = σi 2 +4τ f 2 = 22 .8956 2 +4 ⋅11 .9521 2 =33 .1001 MPa ;

τ ech =33.1001 MPa

σ 280
σ = c = = 133 ,33 ; σ a=133,33 MPa
a C 2,1
c

unde: Cc=1,5÷ 3(4) ⇒ Cc=2,1

σc =280 MPa ( din tabel )

τ ech ≤ σa ⇔ 33.1001<133.33 ceea ce înseamnă că spirele filetului şurubului


rezistă la solicitarea de încovoiere şi de forfecare.
• pentru piuliţă

Solicitarea la încovoiere

W= 4
P
2 i =
(
∏ D ( + 2l tg15 0 ) 2 3,14159 ⋅ 28 .5 1.5 + 2 ⋅1 ⋅ tg15 0 ) 2

= 61 .8522 ;
6 6
W=61.8522 mm3

13
F
M⋅ l 1217 .3913
σ i= i = Z i = = 19 .6822 MPa ; σ i=19.6822 MPa
61 .8522
W W

Solicitarea la forfecare

F
τ f= k m z
A

P
A= ∏⋅D4 ( + 2l tg15 0 ) = 3.14159 ⋅ 28 .5(1.5 + 2 ⋅ tg 15 0 ) = 182 .2848 mm 2 ;
2 i
A=182.2848 mm2

Coeficientul de corecţie km=0,55÷ 0,75 ⇒ km=0,6

28000
τ f= 0.6 ⋅ 23 = 11 .1308 MPa ; τ f=11.1308 MPa
182 .2848

τ ech = 19 .6822 2 +4 ⋅11 .1308 2 =29 .7147 MPa ; τ ech =29.7147 MPa

τ ech ≤ σa ⇔ 29.7147<133.33 ceea ce înseamnă că spirele filetului piuliţei rezistă la


solicitarea de încovoiere şi de forfecare.

II 8. Verificarea preliminară a porţiunii filetate a şurubului la solicitarea


compusă

Este util să se efectueze şi o verificare la solicitarea compusă a porţiunii filetate a


şurubului, care este de obicei secţiunea periculoasă, avînd diametrul cel mai mic.

De regulă, solicitarea este de compresiune (tracţiune) cu forţa F, şi răsucire cu


momentul de înşurubare M12.
d
M12 = F 2 tg (ψ +ϕ' )
2

14
26 .5
M12 = 28000 ⋅ tg ( 2.603 + 7,08 ) =63302.9029Nmm;
2

M12= 63302.9029 Nmm

F 28000
σ= = = 59 .3931 MPa
∏d 2 3.14159 ⋅ 24 .52 ; σ = 59.3931 MPa
3
4 4

M
τ= 12 = 63302 .9029 = 21 .922 MPa
∏⋅d 3
3 3.14159 ⋅ 24 .53 ; τ = 21.922 MPa
16 16

σ ech = σ2 +4τ2 = 59 .3931 2 +4 ⋅ 21 .922 2 =73 .823 Mpa ; σ ech = 73.823 MPa

σ
c = 280 =133 ,3
σ a= C 2,1 ; σ a=133,3 MPa
c

unde: Cc=1,5÷ 3 ⇒ Cc= 2,1

σ c= 280 MPa

Observam ca σ ech< σ a.

Surubul va rezista la solicitarea compusa

II 9. Proiectarea celui de-al 2-lea reazem al şurubului

Cel de-al doilea reazem este un lagăr axial.

In acest caz insurubarea trebuie sa fie posibila pe la celalalt capat al surubului,


intrucat diametrul Dc este mai mare decat interiorul filetului.
Dg corespunde dimensiunii D a gaurii de centrare.

15
Alegem din Anexa A8 gaura de centrare cu urmatoarele caracteristici:

d=1mm
lmin=2 mm
D=5mm

Se determina diametrul Dc minim necesar din solicitarea de contact:

F1 π '2
Anec = = ( D − Dg2 );
σ as 4 c
rezulta Dc’ si apoi prin estimarea tesiturii rezulta Dc.

F=28000N
σas =35Mpa
Dg=D=5mm ⇒ Dc' = 33mm

28000
35
=
3.14159
4
(
Dc' 2 − 5 2 )

Luam consturctiv Dc =38 mm.


'

Dupa estimarea constructiva a tesiturilor vom avea Dc=40 mm

Pentru filet se alege degajarea standardizata din Anexa A3:

16
degajare filet D0=d+1mm=28+1=29mm pentru P<5mm
raza de racordare = 1.6mm

Se estimeaza momentul de frecare din lagărul axial, Mf:

D 3 −D 3
1 c g
Mf= µF
3 D '2 −D 2
c g

µ =0,008÷ 0,01 ⇒ µ =0,009

1 33 3 −53
Mf= ⋅ 0.009 ⋅ 28000 ⋅ = 2827 .2631 Nmm ; Mf=2827.2631 Nmm
3 33 2 −52

Se verifica presiunea pe suprafata de contact:

F
σ s = A =≤ σ as
s

σ as=20÷ 40 Mpa ; σ =35Mpa


as
π 2
As =
4
( )
DC − Dg = 942 .477 MPa
2

28000
σ s= = 29 .7089 MPa <35
942 .477

II 10. Definitivarea constructiva si verificarea finala a surubului principal

17
Inaltimea piulitei : Hp=z ⋅ p unde z – nr. de spire in contact ;

p - pasul;

Hp=23 ⋅ 3 = 69 ; Hp= 69 mm

Se verifica la solicitarea compusa sectiunea slabita din dreptul degajarii. Solicitarile

sunt:

• compresiune:

F ∏d 2
σ = A= 0 d0=d+1,5
A 4

unde : d0 - diametrul gaurii

2
A= ∏⋅29 .5 =
3.14159 ⋅ 29 .5 2
= 683 .4921 mm 2 ; A=683.4921 mm2
4 4

28000
σ= = 40 .966 MPa ; σ = 40.966 MPa
683 .4921

• rasucire:

τ=
M
12 ∏d 3
W W = 0
p p 16

unde : τ - solicitarea la rasucire

Wp - momentul polar

∏⋅29 .53
= 5040 .7547 mm 3 ; =5040.754 mm3
W
W = p
p 16

63302 .9029
τ = = 12 .5582 MPa ; τ =12.5582 MPa
5040 .754

18
σ ech = σ2 +4τ 2 ≤σ a ⇒ σ ech = 40 .966 2 +4 ⋅12 .5582 2 =48 .0525 MPa ;

σ ech =37,70 MPa

σ a=133,3 MPa

Deci, σ <σ a .
ech

Lungimea, Lf, a partii filetate pentru sistemele cu un surub, este:

Lf= H + z ⋅ p ⇒ Lf=410+23 ⋅3 =479; Lf=479 mm

III.Proiectarea sistemului de acţionare

III 1. Alegerea sistemului de acţionare

Acţionarea mecanică a sistemului se face prin şurubul principal.

III 2. Proiectarea la scară a sistemului de acţionare

o acţionarea cu pârghie simplă

 Se determină raza Ra , la care trebuie aplicată forţa muncitorului Fm:

M
tot
Ra= F
m

Mtot – momentul total care trebuie aplicat

Fm=(100÷ 150)N ⇒ Fm=120 N

19
M +M
Ra= 12 f 63302 .9029 + 2827 .2631 ; Ra=551.08 mm
= = 551 .08
120 120

 Se determină diametrul minim necesar pentru pârghie – dp:

∏d 3 M 32 M
p i
Wnec= = i ⇒ dp= 3 ∏σ
32 σai ai

unde: σ ai - tensiunea admisibilă la încovoiere

Lc - lungimea de la diametrul capului şurubului până la locul unde se aplică

forţa muncitorului

⋅L
Mi = Fm c

D
Lc=Ra - c ⇒ Lc=551.08 - 35 = 533.58 Lc=533.58 mm
2 2

Mi=120 ⋅ 533 .58 = 64029 .6 Nmm ; Mi=64029.6 N ⋅ mm

c
σ 280
σ ai= C = 1,6 =175 ; σ ai=175 MPa
c

unde: σ c=280 MPa

Cc=1,5÷ 2,5 ⇒ Cc=1,6

32 ⋅ 64029 .6 3
dp= 3 = 3728 .748 =15 .506 mm ≈ 15.6mm; dp ≈ 15.6 mm
3,14 ⋅175

Diametrul găurii se poate lua:

d’p=dp+(0,5÷ 1) ⇒ d’p=15.6+0.8=16.4mm; d’p=16.4 mm

Lungimea, Lp , a pârghiei este:

Lp=Dc+Lc+Ls ⇒ Lp=35+533.58+43=611.58; Lp=611.58 mm

Am ales pe L s = 43 mm (lungimea ce consideră dimensiunile mâinii) constructiv.

III 3. Proiectarea ansamblului dintre pârghie şi şurub

20
21
Profilul ales este profilul patrat.

 Se stabileşte latura profilului:

a = di dar di = d ⇒ a = d = 28 mm

 Se determină, din solicitarea de contact, lăţimea minima necesară – Bmin:

M
tot = 66130 .166 = 1771 .501 N
Fn= a 37 .33 ; Fn=1771.501 N
n
3

unde : n – nr. de laturi

Fn - forţa cu care pârghia actionează asupra capului şurubului

Mtot - momentul total

F F 12M
n n = tot
σ s= 1 a Bmin nec= 1 a 2
n ⋅ a ⋅σ
⋅ ⋅B ⋅ ⋅σ as
2 2 2 2 as

σ as = 80 – 120 MPa ⇒ σ as = 100 MPa

12 ⋅ 66130 .166
Bmin nec = = 2.531mm ; Bmin nec=2.531 mm
4 ⋅ 28 2 ⋅100

Aleg constructiv Bmin nec=10 mm .

1771 .501
= 25 .307 Mpa
σ s= 1 ⋅ 28 ⋅10 ; σ s=25.307 MPa
2 2

Deci σ s < σ as .

IV. Proiectarea sistemului de preluare-transmitere a forţei de către piuliţă

V 1. Precizarea solicitărilor
Corpul piuliţei este solicitată la tracţiune şi răsucire. Din această determinare se va

determina diametrul exterior al corpului, De .

22
IV 2. Dimensionarea piuliţei

∏ F 4γF 2
Amin= (D e
2
– D42 )= σ
c
⇒ D emin = ∏σ + D4
4 at at

Din tabel am luat rezistenta la tracţiune σ at =160 N/mm2 .

4 ⋅ 36400
D emin = + 28 .5 2 = 33 .197 mm ; D emin =33.197 mm
3,14 ⋅160

Aleg diametrul exterior al piuliţei D e =40 mm .

IV 3. Proiectarea sistemului de blocare al piuliţei

Între piuliţă şi corpul menghinei avem ajustaj cu strângere H7/u6: φ 40 + 0,05

VI 1. Proiectarea coloanelor

Ansamblul surub-piulita este montat intr-o traversa sustinuta de doua coloane cu


capetele filetate.Aceste coloane servesc si ca elemente de ghidare pentru partea
mobila a presei.

23
Tinand cont de faptul ca H=410 (H –cursa de efectuat), vom considera constructiv
H=457 mm
L=324 mm.

VII. Evaluarea randamentului transmisiei

L
u
η = L
c

unde Lu - lucru mecanic util, corespunzător unei rotaţii complete a


elementelor de antrenare
Lc - lucru mecanic consumat, corespunzător unei rotaţii complete a
elementelor de antrenare
Lu=F δ
În cazul unei singure cuple şurub-piuliţă avem:
δ =p
unde: δ - distanţa

24
p - pasul filetului
Lu = 13500 ⋅ 5 = 84000 Nmm ;
Lu = 84000 Nmm
Lc = Mtot 2 Π
Lc = 66130 .166 ⋅ 2 ⋅ 3.14 = 415297 .442 Nmm ; Lc = 415297.442 Nmm
84000
η=
415297 .442
= 0.202 ; η = 20.2 %

25

S-ar putea să vă placă și