Sunteți pe pagina 1din 52

DATE DE TEMA

D = 13.20m - deschiderea platformei


t =4.60m - traveea platformei
H = 8.00m - cota superioara a platformei
a = 1.90m - distanta maxima dintre grinzile secundare
P
1
= 20kN - incarcarea concentrata data de utilajul ce reazema pe platforma
c = 4.0 KN/m
2
- incarcare data de spatiul tehnic (instalatii)
v
1
= 2.5 KN/m
2
- incarcare variabila
v
2
= 5.5 KN/m
2
- incarcare variabila
Alegerea distantei dintre grinzile secundare:
Se propune distanta egala de 1.90m intre grinzile secundare, pornind dinspre axul de simetrie
al platformei (axul B) catre axele A respectiv C. Adiacent axelor A si C distanta dintre
grinzile secundare va fi de 1.80m.
CALCULUL PLATELAJULUI
Tipuri de table striata:

Evaluarea incarcarilor
S.L.S.:

+ +
i k i I k j k
Q Q G
, , 0 , ,

unde
0,i
este factorul de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiunilor variabile
0,i
=0.7
S.L.U.:

+ +
i k i I k j k
Q Q G
, , 0 , ,
5 . 1 5 . 1 35 . 1
Incarcari Tip Valoare
[KN/m
2
]
S.L.S. S.L.U.
Coeficient Valoare
[KN/m
2
]
Coeficient Valoare
[KN/m
2
]
Greutate proprie platelaj G 0.70 1.00 0.70 1.35 0.945
Inc. cvasipermanenta G 4.00 1.00 4.00 1.35 5.40
Inc. variabila v
1
Q 2.50 0.70 1.75 1.05 2.625
Inc. variabila v
2
Q 5.50 1.00 5.50 1.50 8.25
TOTAL p
SLS
=11.95 kN/m
2
p
SLU
=17.22 kN/m
2

Platelajul va fi alcatuit din tabla striata, rigidizata cu platbanda, din otel S235.
Se recomanda ca distanta dintre rigidizari sa fie cuprinsa intre 250400mm.
Se alege distanta dintre rigidizari de d=350mm.
Incarcarea pe platelaj este uniform distribuita, pe tot platelajul
Sectiunea de calcul a platelajului tine seama de faptul ca o parte din tabla dintre doua rigidizari
(marcata cu * in figura de mai sus) poate voala datorita incovoierii; sectiunea de calcul este:


235
y
f

1
235
235

Incarcarea aferenta sectiunii de calcul este q=p x d
q
SLU
=p
SLU
x d
q
SLU
= 17.22 x 350x10
-3
= 6.027 kN/m
q
SLS
=p
SLS
x d
q
SLS
= 11.95 x 350x10
-3
= 4.183 kN/m
72 , 2
8
9 , 1 027 , 6
8
2 2
max ,

a q
M
SLU
SLU
Ed
kN m
89 , 1
8
9 , 1 183 , 4
8
2 2
max ,

a q
M
SLS
SLS
Ed
kN m
Sectiunea este solicitata la incovoiere. Din conditia de rezistenta (tensiunea maxima din
incovoierea fie mai mica decat tensiunea admisibila) rezulta modulul de rezistenta necesar sectiunii:
y
M
Ed nec
f
M W
0


, unde
2
235
mm
N
f
y

0 M

coeficient partial de siguranta pentru rezistenta sectiunilor transversale;

0 M

1.0

3 3 6
10 57 . 11
235
0 . 1
10 72 . 2 mm W
nec

Se propune grosimea tablei striate de 6mm si grosimea rigidizarii tot de 6mm; rezulta sectiunea de
calcul a platelajului, cu urmatoarele dimensiuni:
t
pl
= 6 mm
b
pl
= 186 mm
t
r
= 6 mm
h
r
= 80 mm
Se determina pozitia centrului de greutate a sectiunii; z
CG
este distanta dintre centrul de
greutate al sectiunii si fata exterioara a tablei striate

i
i i
CG
A
z A
z

mm z
CG
93 . 15
1596
25428
6 80 6 186
46 6 80 3 6 186

+
+

Se calculeaza caracteristicile geometrice ale sectiunii:


( )

+
i i i y y y y
z A I I
,

( ) ( ) ( ) ( )
4 3 2 2
3 3
10 9 . 879 9 . 15 46 80 6 3 9 . 15 6 186
12
80 6
12
6 186
mm I
y y
+ +

max
z
I
W
y y
y


3 3
3
10 55 . 12
) 9 . 15 86 (
10 9 . 879
mm W
y

Se verifica conditia de dimensionare


nec y
W W
12.5510
3
mm
3
> 11.5710
3
mm
3
Pentru o dimensionare economica, se recomanda ca
nec y
W W 9 . 0
0.9 12.5510
3
mm
3
= 11.3 10
3
mm
3
(< 11.5710
3
mm
3
)
Verificarea de rezistenta (S.L.U.)
1
,

Rd c
Ed
M
M
, unde
0
min , ,
M
y
el Rd c
f
W M


, ,iar
3 3
min ,
10 55 . 12 mm W W
y el

kNm kNmm M
Rd c
95 . 2 10 949 . 2
0 . 1
235
10 55 . 12
6 3
,

922 . 0
95 . 2
72 . 2
(<1)
Verificarea de deformabilitate (S.L.S.)
adm
f f
max

in lipsa unor limitari tehnologice ale deformatiilor, deformata platelajului se limiteaza la:
200
a
f
adm
mm f
adm
50 . 9
200
1900

y y
S L S
I E
a q
f


4 . . .
max
384
5
mm f 84 . 3
10 9 . 879 10 1 . 2
1900 183 . 4
384
5
3 5
4
max

(< 9.50mm)
CALCULUL GRINZII SECUNDARE
Evaluarea incarcarilor
Evaluarea incarcarilor uniform distribuite pe toata suprafata platformei, preluate de catre grinzile
secundare:
Incarcarea concentrata la nivelul grinzilor secundare provenita din greutatea proprie a utilajului
este:
P
1
S.L.S
=20 kN;
P
1
S.L.U.=
1.35 x 20 = 27 kN
Schema statica si calculul eforturilor sectionale
q
SLU
=p
SLU
x a q
SLU
=17.49 x 1.9 = 33.23kN/m
q
SLS
=p
SLS
x a q
SLS
=12.15 x 1.9 = 23.09kN/m
2 8
1
2
t P t q
M
SLU SLU
SLU
Ed

+

kNm M
SLU
Ed
9 . 120
2
6 . 4 27
8
6 . 4 23 . 33
2

2 8
1
2
t P t q
M
SLS SLS
SLS
Ed

+

kNm M
SLS
Ed
1 . 107
2
6 . 4 20
8
6 . 4 09 . 23
2

Dim ensionare (la S.L.U.)


y
M SLU
Ed nec
f
M W
0


, unde
2
235
mm
N
f
y
iar

0 M

1.0

3 3 6
10 5 . 514
235
0 . 1
10 9 . 120 mm W
nec

A. Sectiune din profil laminat la cald (INP)
Daca utilizam un profil laminat la cald, va trebui sa alegem din tabel un profil cu modulul de
rezistenta mai mare decat cel necesar:
Incarcari Ti
p
Valoare
[KN/m
2
]
S.L.S. S.L.U.
Coeficient Valoare
[KN/m
2
]
Coeficient Valoare
[KN/m
2
]
Greutate proprie platelaj G 0.70 1.00 0.70 1.35 0.945
Greutate proprie grinda secundara G 0.20 1.00 0.20 1.35 0.27
Inc. cvasipermanenta G 4.00 1.00 4.00 1.35 5.40
Inc. variabila v
1
Q 2.50 0.70 1.75 1.05 2.625
Inc. variabila v
2
Q 5.50 1.00 5.50 1.50 8.25
TOTAL p
SLS
=12.15 kN/m
2
p
SLU
=17.49 kN/m
2

Tabel 1: caracteristici geometrice ale profilelor INP
Din tabelul de mai sus observam ca profilul INP 280 are W
el,y
=54210
3
mm
3
, deci poate fi utilizat
ca sectiune a grinzii secundare.
Dimensiunile profilului sunt: b=119mm; t
w
=10.1mm; t
f
=15.2mm; h=280mm
Masa unitara: m =47.9 kg/m
B. Sectiune din table sudate
3 3
10 5 . 514 mm W
nec

Grosimea tablelor utilizate este: t
w
, t
f
={5; 6; 7; 8; 9; 10; 12;
14l 15; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 35, 40, 45...}mm
Se recomanda ca latimea tablelor utilizate se va modula la
5mm, 10mm sau 50mm in functie de latime, astfel:
- pentru latimi mai mici de 100mm, tablele se vor modula
la multiplu de 5mm;
- pentru latimi cuprinse intre 100500mm, tablele se vor
modula la multiplu de 10mm;
- pentru latimi cuprinse intre 5001000mm, tablele se vor
modula la multiplu de 5mm;
Se propune o grosime pentru tabla folosita la inima grinzii: t
w
=5mm
w
nec optim
w
t
W
h 15 . 1
mm h
optim
w
369
5
10 5 . 514
15 . 1
3


Se alege inaltimea inimii multiplu de 10mm, h
w
=370mm
Se verifica supletea inimii grinzii:
124
w
w
t
h
, unde 1
235
235
235

y
f

74
5
370

w
w
t
h
(<124)
Se propune o grosime pentru tabla folosita la talpi de t
f
=(1.22.2)t
w
t
f
=8mm
Se calculeaza aria necesara a unei talpi:

6
w w
w
nec talpa
nec
t h
h
W
A2
3
1082
6
5 370
370
10 5 . 514
mm A
talpa
nec

Se determina latimea necesara a talpii:


f
talpa
nec
nec
t
A
b
mm b
nec
3 . 135
8
1082

Latimea talpii va trebui sa fie mai mare decat cea necesara, multiplu de 10mm.
Se propune latimea talpii b=140mm
Se verifica supletea talpii:

14
2
f
w
t
t b

44 . 8
8
2
5 140

(<14)
Sectiunea grinzii secundare este:

Caracteristicile geometrice:
Moment de inertie in rapoar cu axa y-y:
( )
2
3
3
2
2
12
2
12

,
_

+
+

f w
f
f
w w
y y
t h
t b
t b
h t
I
( )
4 6
2
3 3
10 13 . 101
2
8 370
8 140 2
12
8 140
2
12
370 5
mm I
y y

,
_

+
+

Aria sectiunii inimii:


w w w
h t A

2
1850 370 5 mm A
w

Modulul de rezistenta:
f
w
y y y y
y el
t
h
I
z
I
W
+


2
max
,

3 3
6
,
10 524
8
2
370
10 13 . 101
mm W
y el

+

Se verifica:
nec y el
W W
,
514.510
3
mm
3
> 52410
3
mm
3
Aria sectiunii:
b t h t A
f w w
+ 2

2
4090 140 8 2 370 5 mm A +
Masa unitara: m = A 1.00m 7850kg/m
3
= 4090 10
-6
1.0 7850 = 32.1 kg/m
Obs: se poate observa ca greutatea unitara a sectiunii alcatuita din table sudate este mai mica
decat greutatea unitara a sectiunii alcatuita din profile laminate la cald.
Verificari de rezistenta (SLU)
kN
P t q
V 93 . 116
2
27 3 6 . 4 23 . 33
2
3
1

kN V V
Ed
93 . 116
max

kN x q V V
Ed
72 . 78 15 . 1 23 . 33 93 . 116
1
1

2
1
1 1
1
x
x q x V M
Ed

kNm M
Ed
5 . 112
2
15 . 1
15 . 1 23 . 33 15 . 1 93 . 116
1

2 8
1
2
max
t P t q
M
Ed

+

kNm M
Ed
9 . 120
2
6 . 4 27
8
6 . 4 23 . 33
2
max

I. Verificarea in sectiunea centrala : M= M


Ed
max
=120.9 kNm, V=0
1
,

Rd c
Ed
M
M
, unde
0
min , ,
M
y
el Rd c
f
W M


,
A. Sectiunea din profil laminat INP 280:
W
el, y
=54210
3
mm
3
kNm kNmm M
Rd c
4 . 127 10 37 . 127
0 . 1
235
10 542
6 3
,

949 . 0
4 . 127
9 . 120
(<1)
B. Sectiunea din table sudate:
W
el, y
=52410
3
mm
3
kNm kNmm M
Rd c
1 . 123 10 14 . 123
0 . 1
235
10 524
6 3
,

982 . 0
1 . 123
9 . 120
(<1)
II. Verificarea in sectiunea de reazem : M= 0 ; V=V
Ed
max
=116.93kN
( )
1
3 /
0

M y
Ed
f

A. Sectiunea din profil laminat INP 280:


A
w
=2670 mm
2
w
Ed
w y y
Ed
Ed
A
V
t I
S V


2
3
79 . 43
2670
10 93 . 116
mm
N
Ed


( ) ( )
323 . 0
0 . 1 3 / 235
79 . 43
3 /
0

M y
Ed
f

(<1)
B. Sectiunea din table sudate:
A
w
=1850 mm
2
w
Ed
w y y
Ed
Ed
A
V
t I
S V


2
3
21 . 63
1850
10 93 . 116
mm
N
Ed


( ) ( )
466 . 0
0 . 1 3 / 235
21 . 63
3 /
0

M y
Ed
f

(<1)
O bs.
Relatia aproximativa a tensiunilor tangentiale
w
Ed
Ed
A
V

este valabila numai daca A
f
/A
w
0.6:
- Sectiunea din profil IPE: A
f
/A
w
=(11915.2)/2670=0.677
- Sectiunea din table sudate: A
f
/A
w
=(1408)/(3705)=0.605
Daca se tine seama de slabirea sectiunii in zona de rezemare a grinzii secundare pe grinda
principala, verificarea sectiunii alcatuita din table sudate se face in sectiunea slabita.
mm
A
z A
z
i
i i
CG
9 , 108
340 5 8 140
178 340 5 4 8 140

+
+

3 3
10 9 , 142
2
1 , 239
5 1 , 239 mm S ;
3 3
10 49 , 117 9 , 104 8 140 * mm S
4 4 2 2
3 3
10 824 , 36 1 , 69 340 5 9 , 104 8 140
12
340 5
12
8 140
mm I
y y
+ +

2 6
3 3
max
75 , 90
5 10 824 , 36
10 9 , 142 10 93 , 116
mm
N
t I
S V
w y y
Ed
Ed


2 6
3 3 *
*
61 , 74
5 10 824 , 36
10 49 , 117 10 93 , 116
mm
N
t I
S V
w y y
Ed
Ed


2 6
3 3 *
* *
66 , 2
140 10 824 , 36
10 49 , 117 10 93 , 116
mm
N
b I
S V
y y
Ed
Ed


Verificarea tensiunii maxime:


( ) ( )
669 . 0
0 . 1 3 / 235
75 , 90
3 /
0

M y
Ed
f

(<1)
III. Verificarea in sectiunea 1-1 ( la distanta de 0.25t fata de un reazem):
M=M
Ed
1
=112.5kNm ; V=V
Ed
1
=78.72 kN
1
/
3
/
2
0
2
0

,
_

,
_

M y
Ed
M y
Ed
f f

, unde
z
I
M
y y
Ed
Ed

, si
w
Ed
Ed
A
V

Obs.
Deoarece sectiunea este constanta pe toata lungimea grinzii secundare, iar M
1
<M
max
si
V
1
<V
max
, nu mai este necesara verificarea la
max
sau
max
; verificarea sectiunii se va face la
legatura dintre inima si talpa, acolo avem tensiuni si .
A. Sectiunea din profil laminat INP 280: I
y-y
=75.9 10
6
mm
4
; A
w
=2670 mm
2
z
I
M
y y
Ed
Ed


2 6
6
166 112
10 9 . 75
10 5 . 112
mm
N
Ed


w
Ed
Ed
A
V


2
3
48 . 29
2670
10 72 . 78
mm
N
Ed


546 . 0 047 . 0 499 . 0
0 . 1 / 235
48 . 29
3
0 . 1 / 235
166
/
3
/
2 2
2
0
2
0
+

,
_

,
_

,
_

,
_

M y
Ed
M y
Ed
f f

(<1)
B. Sectiunea din table sudate: I
y-y
=101.13 10
6
mm
4
; A
w
=1850 mm
2

z
I
M
y y
Ed
Ed


2 6
6
206 185
10 13 . 101
10 5 . 112
mm
N
Ed


w
Ed
Ed
A
V


2
3
43 . 42
1850
10 72 . 78
mm
N
Ed


866 . 0 098 . 0 768 . 0
0 . 1 / 235
43 . 42
3
0 . 1 / 235
206
/
3
/
2 2
2
0
2
0
+

,
_

,
_

,
_

,
_

M y
Ed
M y
Ed
f f

(<1)
Verificari de deformabilitate (SLS)
adm
f f
max

In lipsa unor limitari tehnologice ale
deformatiilor, deformata grinzii secundare se
limiteaza la:
250
t
f
adm

mm f
adm
40 . 18
250
4600

f
max
=f
1
+f
2
+f
3
Nota: verificarile de deformabilitate se vor
face pentru sectiunea cu momentul de inertie
mai mic (sectiunea alcatuita din table sudate).
y y
S L S
I E
t q
f


4 . . .
1
384
5
mm f 34 . 6
10 13 . 101 10 1 . 2
4600 09 . 23
384
5
6 5
4
1


y y
SLS
I E
t P
f


3
1
2
48
1
mm f 91 . 1
10 13 . 101 10 1 . 2
4600 10 20
48
1
6 5
3 3
2
y y
SLS
I E
t P
f


3
1
3
384
11
mm f 63 . 2
10 13 . 101 10 1 . 2
4600 10 20
384
11
6 5
3 3
3
f
max
=6.34 + 1.91 + 2.63 =10.88 (<18.40)
CALCULUL GRINZII PRINCIPALE
Evaluarea incarcarilor
Evaluarea incarcarilor uniform distribuite pe toata suprafata platformei, preluate de catre grinzile
principale:
q
utilaj
= (nr. gr. sec. x 3 x P
1
S.L.S
)/(2 D x t) =( 15 x 3 x 20 kN) / (2 x 13.2m x 4.6) = 7.411 kN/m
2
Schema statica si calculul eforturilor sectionale
q
SLU
=p
SLU
x t/2 q
SLU
=16.92 x (4.6/2) = 38.92kN/m
q
SLS
=p
SLS
x t/2 q
SLS
=12.53 x (4.6/2) = 28.82kN/m
u
SLU
=v
SLU
x t/2 u
SLU
=10.88 x (4.6/2) = 25.02kN/m
u
SLS
=v
SLS
x t/2 u
SLS
= 7.25 x (4.6/2) = 16.68kN/m
Starea de eforturi se va calcula pentru 2 ipoteze de calcul:
- Ipoteza 1: incarcarea variabila este distribuita pe intreaga suprafata a platformei
- Ipoteza 2: incarcarea variabila este distribuita doar pe o singura deschidere (pe jumatate din
platforma)
Incarcari Ti
p
Valoare
[KN/m
2
]
S.L.S. S.L.U.
Coeficient Valoare
[KN/m
2
]
Coeficient Valoare
[KN/m
2
]
Greutate proprie platelaj G 0.70 1.00 0.70 1.35 0.945
Greutate proprie grinda secundara G 0.20 1.00 0.20 1.35 0.27
Greutate proprie grinda principala G 0.22 1.00 0.22 1.35 0.297
Greutate utilaj G 7.411 1.00 7.411 1.35 10.005
Inc. cvasipermanenta G 4.00 1.00 4.00 1.35 5.40
TOTAL p
SLS
=12.53 kN/m
2
p
SLU
=16.92 kN/m
2

Inc. variabila v
1
Q 2.50 0.70 1.75 1.05 2.625
Inc. variabila v
2
Q 5.50 1.00 5.50 1.50 8.25
TOTAL v
SLS
=7.25 kN/m
2
v
SLU
=10.88 kN/m
2

IPOTEZA 1
m kN D u q M
m kN D u q M
kN V V V
kN D u q V
kN D u q V V
r I
Ed
c I
Ed
B
dr I
Ed
st I
Ed
B
c A
+ +
+ +

+ +
+ +
1393 2 , 13 ) 02 , 25 92 , 38 ( 125 , 0 ) ( 125 , 0
9 , 779 2 , 13 ) 02 , 25 92 , 38 ( 07 , 0 ) ( 07 , 0
5 , 527 2 / 1055 2 /
1055 2 , 13 ) 02 . 25 92 . 38 ( 25 . 1 ) ( 25 , 1
5 , 316 2 , 13 ) 02 , 25 92 , 38 ( 375 , 0 ) ( 375 , 0
2 2 ,
2 2 ,
, ,
IPOTEZA 2
m kN D u q M
m kN D u q M
kN D q V
kN D u q V
kN D u q V
r II
Ed
c II
Ed
A
B
C
+ +
+ +

+ +
+ +
33 , 1122 20 , 13 ) 02 , 25 063 , 0 92 , 38 125 , 0 ( ) 063 , 0 125 , 0 (
21 , 893 20 , 13 ) 02 , 25 096 , 0 92 , 38 07 , 0 ( ) 096 , 0 07 , 0 (
85 , 171 20 , 13 ) 02 , 25 063 , 0 92 , 38 375 , 0 ( ) 063 , 0 375 , 0 (
6 , 848 20 , 13 ) 02 , 25 625 , 0 92 , 38 25 , 1 ( ) 625 , 0 25 , 1 (
98 , 336 20 , 13 ) 02 , 25 437 , 0 92 , 38 375 , 0 ( ) 437 . 0 375 . 0
2 2 ,
2 2 ,
DIMENSIONARE
Grinda principala va avea sectiunea variabila, insa pastrand inaltimea grinzii constanta.
Sectiunea din zona reazemului central (S
1
) va fi dimensionata la un moment
M
Ed
r
= max(M
Ed
I,r
,M
Ed
II,r
) iar sectiunea din camp (S
2
) va fi dimensionata la un moment
M
Ed
c
= max(M
Ed
I,c
,M
Ed
II,c
)
M
Ed
r
=max (M
Ed
I,r
, M
Ed
II,r
) = max (1393 ;1122,3) = 1393 kNm
M
Ed
c
=max (M
Ed
I,c
, M
Ed
II,c
)= max (779,9; 893,21) = 893,21 kNm
Pentru a dimensiona inima grinzii principale, se calculeaza un moment ponderat M* pe toata
lungimea grinzii principale, ca medie a celor doua momente: moment de dimensionare a sectiunii in
camp si moment de dimensionare a sectiunii in reazem.
m D
m D M D M
M
c
Ed
r
Ed
3 , 0 2 2
) 3 , 0 2 75 , 0 2 ( 25 , 0 2
*
+
+ +

30 , 0 2 20 , 13 2
) 3 , 0 2 20 , 13 75 , 0 2 ( 21 , 893 20 , 13 25 , 0 2 1393
*
+
+ +
M
m kN M
+
4 , 1015
0 , 27
4 , 20 21 , 893 60 , 6 1393
*
Se calculeaza modulul de rezistenta necesar, pentru un element incovoiat, solicitat la
momentul ponderat M*
y
M
f
M W
nec
0 *
*


, unde
2
235
mm
N
f
y
iar

0 M

1.0

3 3 6 *
10 4321
235
0 . 1
10 4 , 1015 mm W
nec

Se propune o grosime pentru tabla folosita la inima grinzii: t
w
=8 mm
w
optim
w
t
W
h
nec
*
15 . 1 mm h
optim
w
2 , 845
8
10 4321
15 . 1
3


Se alege inaltimea inimii multiplu de 50mm, h
w
=850 mm
Se verifica supletea inimii grinzii:
124
w
w
t
h
, unde 1
235
235
235

y
f

25 , 106
8
850

w
w
t
h
(<124)
DIMENSIONAREA TALPII DIN SECIUNEA REAZEMULUI CENTRAL (S
1
)
Se calculeaza modulul de rezistenta necesar:
y
M r
Ed
r
f
M W
nec
0


, unde
2
235
mm
N
f
y
iar

0 M

1.0

3 3 6
10 5928
235
0 . 1
10 1393 mm W
r
nec

Se propune o grosime pentru tabla folosita la talpi de t
f
=(1.22.2) t
w
t
f,1
=15mm
Se calculeaza aria necesara a unei talpi:

6
w w
w
r
talpa
nec
t h
h
W
A
nec


2
3
5841
6
8 850
850
10 5928
mm A
talpa
nec

Se determina latimea necesara a talpii:


1 ,
, 1
f
talpa
nec
nec
t
A
b
mm b
nec
4 , 389
15
5841
, 1

Latimea talpii va trebui sa fie mai mare decat cea necesara, multiplu de 10mm.
Se propune latimea talpii b
1
=400 mm
Se verifica supletea talpii:

14
2
1 ,
1
f
w
t
t b

07 . 13
15
2
8 400

(<14)
DIMNENSIONAREA TLPII DIN SECIUNE CENTRAL (S
2
)
Se calculeaza modulul de rezistenta necesar:
y
M c
Ed
c
f
M W
nec
0


, unde
2
235
mm
N
f
y
iar

0 M

1.0

3 3 6
10 3801
235
0 . 1
10 21 , 893 mm W
c
nec

Se propune aceeasi grosime de tabla pentru talpa, ca si in sectiunea de reazem t
f,2
=15mm
Se calculeaza aria necesara a unei talpi:

6
w w
w
c
talpa
nec
t h
h
W
A
nec


2
3
3338
6
8 850
850
10 3801
mm A
talpa
nec

Se determina latimea necesara a talpii:


2 ,
, 2
f
talpa
nec
nec
t
A
b
mm b
nec
5 , 222
15
3338
, 2

Latimea talpii va trebui sa fie mai mare decat cea necesara, multiplu de 10mm.
Se propune latimea talpii b
2
=230 mm
Se verifica supletea talpii:

14
2
2 ,
2
f
w
t
t b

4 , 7
15
2
8 230

(<14)
CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE SECTIUNILOR
A. SECTIUNEA DE REAZEM (S
1
)
Moment de inertie in raport cu axa y-y:
( )
2
1 ,
1 , 1
3
1 , 1
3
1
2
2
12
2
12

,
_

+
+

f w
f
f
w w S
t h
t b
t b
h t
I
y y
( )
4 6
2
3 3
1
10 2654
2
15 850
15 400 2
12
15 400
2
12
850 8
mm I
S
y y

,
_

+
+

Aria sectiunii inimii:


w w w
h t A

2
6800 850 8 mm A
w

B. SECTIUNEA DIN CAMP (S
2
)
( )
2
2 ,
2 , 2
3
2 , 2
3
2
2
2
12
2
12

,
_

+
+

f w
f
f
w w S
t h
t b
t b
h t
I
y y
( )
4 6
2
3 3
2
10 1700
2
15 850
15 230 2
12
15 230
2
12
850 8
mm I
S
y y

,
_

+
+

VERIFICARI DE REZISTENTA
A. VERIFICAREA SECTIUNII DIN REAZEMUL CENTRAL
Solicitari: M=M
Ed
r
= 1393, kNm ; V=V
Ed
I,st

= V
Ed
I,dr

=527,5 kN
A.1: Verificarea la moment maxim:

1
,

r
Rd c
r
M
M
Ed
, unde
0
min , , ,
M
y r
y el
r
Rd c
f
W M


,
1 ,
1
max
1
min , ,
2
f
w
S S
r
y el
t
h
I
z
I
W
y y y y
+3 3
6
,
10 8 , 6031
15
2
850
10 2654
mm W
y el

+

m kN mm N M
r
Rd c
5 , 1417 10 5 , 1417
0 , 1
235
10 8 , 6031
6 3
,
983 , 0
5 , 1417
1393
,

r
Rd c
r
M
M
Ed
(<1) se verifica
A.2: Verificarea la forta taietoare (verificarea la tensiune tangentiala maxima):
( )
1
3 /
0

M y
Ed
f

w
Ed
w
I
Ed
A
V
t I
S V
y y
Ed


2
3
57 , 77
6800
10 5 , 527
mm
N
Ed


( ) ( )
572 . 0
0 . 1 3 / 235
57 , 77
3 /
0

M y
Ed
f

(<1) se verifica
A.3: verificarea in punctul critic al sectiunii transversale (legatura dintre inima si talpa):
1
/
3
/
2
0
2
0

,
_

,
_

M y
Ed
M y
Ed
f f

,
unde
*
1
z
I
M
y y
Ed
r
Ed

, si
w
r
Ed
t I
S V
y y
Ed

, in care
V
Ed
este valoarea de calcul a fortei de forfecare (a fortei taietoare)
S este momentul static al sectiunii situate deasupra punctului considerat
I
y-y
este momentul de inertie la incovoiere al intregii sectiuni, in zona reazemului central al
grinzii principale (S
1
)
t
w
este grosimea peretelui in punctul considerat
2 6
6
1
*
1
1 , 223
2
850
10 2654
10 1393
2 mm
N h
I
M
z
I
M
w
S
r
S
r
Ed
y y
Ed
y y
Ed

3 3 1 ,
1 , 1
10 2595
2
15
2
850
) 15 400 (
2 2
) ( mm
t
h
t b S
f
w
f

,
_

,
_

+
;
2 6
3 3
47 , 64
8 10 2654
10 2595 10 5 , 527
mm
N
t I
S V
w y y
r
Ed
Ed

127 , 1 226 , 0 901 , 0


0 , 1 / 235
47 , 64
3
0 , 1 / 235
1 , 223
/
3
/
2 2
2
0
2
0
+
,
_

+
,
_

,
_

,
_

M y
Ed
M y
Ed
f f

>1
Verificarea nu este satisfacuta redimensionam sectiunea de reazem:
Se propune marirea latimii talpilor
Se propune latimea talpii b
1
=420 mm
Se verifica supletea talpii:

14
2
1 ,
1
f
w
t
t b

73 . 13
15
2
8 420

(<14)
( )
4 6
2
3 3
1
10 6 , 2766
2
15 850
15 420 2
12
15 420
2
12
850 8
mm I
S
y y

,
_

+
+

2 6
6
1
214
2
850
10 6 , 2766
10 1393
mm
N
z
I
M
S
r
Ed
y y
Ed

3 3 1 ,
1 , 1
10 2725
2
15
2
850
) 15 420 (
2 2
) ( mm
t
h
t b S
f
w
f

,
_

,
_

+
2 6
3 3
95 , 64
8 10 6 , 2766
10 2725 10 5 , 527
mm
N
t I
S V
w y y
r
Ed
Ed

058 , 1 229 , 0 829 , 0


0 , 1 / 235
95 , 64
3
0 , 1 / 235
214
/
3
/
2 2
2
0
2
0
+
,
_

+
,
_

,
_

,
_

M y
Ed
M y
Ed
f f

>1
Relatia nu este verificata, se propune marirea sectiunii. Daca se mareste mai mult latimea
talpii la b
1
=430 mm, atunci supletea talpii va fi:

07 . 14
15
2
8 430

(>14) trebuie marita grosimea talpii.


Se propune t
f,2
=16mm, iar latimea talpii b
1
=420 mm
( )
4 6
2
3 3
1
10 2930
2
16 850
16 420 2
12
16 420
2
12
850 8
mm I
y y

,
_

+
+

2 6
6
1
1 , 202
2
850
10 2930
10 1393
mm
N
z
I
M
y y
Ed
r
Ed

3 3 1 ,
1 , 1
10 2910
2
16
2
850
) 16 420 (
2 2
) ( mm
t
h
t b S
f
w
f

,
_

,
_

+
2 6
3 3
5 , 65
8 10 2930
10 2910 10 5 , 527
mm
N
t I
S V
w y y
r
Ed
Ed

973 , 0 233 , 0 740 , 0


0 , 1 / 235
5 , 65
3
0 , 1 / 235
1 , 202
/
3
/
2 2
2
0
2
0
+
,
_

+
,
_

,
_

,
_

M y
Ed
M y
Ed
f f

(<1)
se verifica
Obs: nici o dimensiune a sectiunii transversale nu a fost micsorata, si deci nu este nevoie de
refacerea celorlalte verificari.
Verificarea sectiunii de reazem (verificare exprimata in eforturi sectionale)
1
,

r
Rd c
r
V
V
Ed
, unde
2
3
0
,
6 , 922 10
0 , 1 3
235
6800
3 mm
N
f
A V
M
y
w
r
Rd c

A
w
= h
w
t
w
= 850 8 = 6800mm
2

583 , 0
6 , 922
5 , 537
,

r
Rd c
r
V
V
Ed
Daca 5 , 0
,

r
Rd c
r
V
V
Ed

0
1
M
y S
y
r
Rd
f
W M


Daca 5 , 0
,
>
r
Rd c
r
V
V
Ed

( )
0
1
1
M
y S
y
r
Rd
f
W M


, unde
027 , 0 1
6 , 922
5 , 537 2
1
2
2
2
,

,
_

,
_

r
Rd c
r
Ed
V
V

3 6
6
max
1
1
10 767 , 6
2 / ) 16 850 (
10 2930
mm
z
I
W
y y S
y

+
( ) kNm M
r
Rd c
1547 10
0 , 1
235
027 , 0 1 10 767 , 6
6 6
,


1
,

r
Rd c
r
M
M
Ed
900 , 0
1547
1393

B. VERIFICAREA SECTIUNII DIN CAMP


Solicitari: M=M
Ed
c
= 893,21 kNm ; V=0
1
,

c
Rd c
c
M
M
Ed
, unde
0
min , , ,
M
y c
y el
c
Rd c
f
W M


,
2 ,
2
max
2
min , ,
2
f
w
S S
c
y el
t
h
I
z
I
W
y y y y
+3 3
6
,
10 6 , 3863
15
2
850
10 1700
mm W
y el

+

m kN mm N M
c
Rd c
95 , 907 10 95 , 907
0 , 1
235
10 6 , 3863
6 3
,
984 , 0
95 , 907
21 , 893
,

c
Rd c
c
M
M
Ed
(<1) se verifica
VERIFICAREA DE DEFORMABILITATE
Verificarea de deformabilitate se calculeaza cu valorile incarcarilor din gruparea de incarcari la
Starea Limita de Serviciu (SLS)
Deformata maxima de obtine in mijlocul deschiderii grinzii, in ipoteza II de incarcari (situatia in
care incarcarea variabila se afla numai pe o jumatate din platforma).
adm
f f
max

in lipsa unor limitari tehnologice ale deformatiilor, deformata grinzii principale se limiteaza la:
350
D
f
adm
mm f
adm
7 , 37
350
13200

Deformata maxima a grinzii se poate calcula prin metoda suprapunerii efectelor:
2
4 . . . . . .
1
) (
384
5
S
S L S S L S
y y
I E
D u q
f

+


mm f 38 , 50
10 1700 10 1 . 2
13200 ) 68 , 16 82 , 28 (
384
5
6 5
4
1


+

2
2 ,
2
16
1
S
r SLS
y y
Ed
I E
D M
f


, unde
2 ,
) 063 , 0 125 , 0 ( D u q M
r II
Ed
+
2 ,
20 , 13 ) 68 , 16 063 , 0 82 , 28 125 , 0 ( +
r II
Ed
M
m kN M
r II
Ed
8 , 810
,
mm f 73 , 24
10 1700 10 1 . 2
13200 10 8 , 810
16
1
6 5
2 6
1
mm f f f 85 , 25 73 , 24 58 , 50
2 1 max

(<
adm
f
) se verifica
VERIFICAREA IMPOTRIVA PIERDERII LOCALE A STABILITATII INIMII GRINZII
PRINCIPALE

Verificarea panoului de inima
se face la solicitarile maxime
M
Ed
si V
Ed

M
Ed
= 1393 kNm
V
Ed
= 527,5 kN
a = distanta dintre rigidizarile
transversale
a = 1900mm
Observatie:
nu este necesara rezistenta la
voalare din forfecare daca

k
t
h
w
w

31
,
unde = 1,2 pentru oteluri cu
f
y
460 N/mm
2
iar k

este un
coeficient de voalare:
daca
1
w
h
a
atunci
2
0 , 4 34 , 5

,
_

+
a
h
k
w

daca
1 <
w
h
a
atunci
2
34 , 5 0 , 4

,
_

+
a
h
k
w

1 24 , 2
850
1900

w
h
a
14 , 6
1900
850
0 , 4 34 , 5
2

,
_

k
01 , 64 14 , 6 1
2 , 1
31 31

k
este necesara verificarea de voalare
3 6
max
10 767 , 6 mm
z
I
W
y y
y


;
3 6
2
6
2
,
10 804 , 5
6
8 850
10 767 , 6
6
mm
t h
W W
w w
y y f


Se verifica daca
0 , 1
/
0
1

M y y
Ed
f W
M

1 876 , 0
0 , 1 / 235 10 767 , 6
10 1393
6
6
1
<


Se calculeaza tensiunea
1
]
1

,
_


2
2
190000
mm
N
d
t
w
E
, unde d = min{a, h
w
}
d = min (1900mm; 850mm) = 850mm
2
2
83 , 16
850
8
190000
mm
N
E

,
_


Se calculeaza tensiunea critica de voalare elastica

k
E cr


2
3 , 103 14 , 6 83 , 16
mm
N
cr

Se determina coeficientul 508 , 1
3 , 103
235
,

cr
w y
w
f

Se calculeaza
w

astfel:

w
daca / 83 , 0
w
w w
/ 83 , 0 daca 08 , 1 / 83 , 0 < <
w

) 7 , 0 /( 37 , 1
w w
+ daca 08 , 1
w

In situatia noastra, 08 , 1 >


w

) 508 , 1 7 , 0 /( 37 , 1 +
w

=0,620
Se determina
1
,
3
M
w w yw w
Rd bw
t h f
V

kN V
Rd bw
45 , 572 10
0 , 1 3
8 850 235 620 , 0
3
,


Se calculeaza

,
_


+
2
6 , 1
25 , 0
w w
f
h t
t b
a c

mm c 5 , 478
850 8
16 420 6 , 1
25 , 0 1900
2

,
_


+
Se determina
3 6
2
6
2
,
10 804 , 5
6
8 850
10 767 , 6
6
mm
t h
W W
w w
y y f


Se determina
0
, ,
M
y
y f Rd f
f
W M

kNm M
Rd f
1364 10
0 , 1
235
10 804 , 5
6 6
,


Se calculeaza

,
_

,
_

2
, 1
2
,
1
Rd f
Ed
M
yf f f
Rd bf
M
M
c
f t b
V


kN N V
Rd bf
27 , 2 2269
1364
1393
1
0 , 1 5 , 478
235 16 420
2
2
,

,
_

,
_

Se calculeaza capacitatea de rezistenta la forfecare V


b,Rd
kN V V V
Rd bf Rd bw Rd b
18 , 570 27 , 2 45 , 572
, , ,
+
Se verifica daca
1
,
3
M
w w yw
Rd b
t h f
V

kN
t h f
M
w w yw
1107 10
0 , 1 3
8 850 235 2 , 1
3
3
1

570,18 < 1107 se verifica


Se determina
Rd b
Ed
V
V
,
3

918 , 0
7 , 574
5 , 527
3

Se verifica daca
1
3

se verifica (daca nu, se mareste t
w
)
Se verifica daca
( ) 1 1 2 1
2
3
,
1

,
_

+
y
y f
W
W

( ) 975 , 0 699 , 0 142 , 0 876 , 0 1 918 , 0 2
10 767 , 6
10 804 , 5
1 876 , 0
2
6
6
+

,
_

+
se verifica
DIMENSIONAREA IMBINARII DE MONTAJ
Imbinarea de montaj se realizeaza la distanta de 0,25D (0,2513,2m=3,30m) fata de reazemul central
(din axul B).
Se verifica distanta dintre axul imbinarii si cea mai apropiata rigidizare verticala de pe inima grinzii.
Aceasta trebuie sa fie cel putin 400mm pentru a se putea realiza imbinarea.
EVALUAREA INCARCARILOR
q
SLU
= 38,92kN/m; u
SLU
=25,02kN/m
kN D u q V
I
C
5 , 316 ) ( 375 , 0 + ;
kN D q V
II
A
85 , 171 ) 063 , 0 375 , 0 (
; kN D u q V
II
C
98 , 336 ) 437 . 0 375 . 0 ( +
kN D u q V V
I
C
I
Ed
5 , 316 2 , 13 75 , 0 ) 02 , 25 92 , 38 ( 5 , 316 75 . 0 ) ( + +
kN D q V V
II
A
II
Ed
5 , 213 2 , 13 75 , 0 92 , 38 85 , 171 75 . 0
1

kN D u q V V
II
C
II
Ed
296 2 , 13 75 , 0 ) 02 , 25 92 , 38 ( 98 , 336 75 . 0 ) (
2
+ +

2
) 2 , 13 75 , 0 (
) 02 , 25 92 , 38 ( 2 , 13 75 , 0 5 , 316
2
75 , 0
75 . 0 ) ( 75 , 0
2

+ +
D
D u q D V M
I
C
I
Ed
0 38 , 3133 35 , 3133
I
Ed
M
2
) 2 , 13 75 , 0 (
92 , 38 2 , 13 75 , 0 85 , 171
2
75 , 0
75 . 0 75 , 0
2
1

D
D q D V M
II
A
II
Ed
kNm M
II
Ed
206 3 , 1907 3 , 1701
1

2
) 2 , 13 75 , 0 (
) 02 , 25 92 , 38 ( 2 , 13 75 , 0 337
2
75 , 0
75 . 0 ) ( 75 , 0
2
2

+ +

D
D u q D V M
II
C
II
Ed
kNm M
II
Ed
203 38 , 3133 3 , 3336
2

Eforturile capabile ale sectiunii grinzii in dreptul imbinarii:


kN
f
A V
M
y
w Rd
6 , 922 10
3 1
235
) 850 8 (
3
3
1

( )
4 6
2
3 3
10 1790
2
16 850
16 230 2
12
16 230
2
12
850 8
mm I
J
y y

,
_

+
+

4 6
3
,
10 410
12
850 8
mm I
J
w
y y

229 , 0
10 1790
10 410
6
6
,

J
y y
J
w y y
I
I

( )
4 6
2
3
,
10 1380
2
16 850
16 230 2
12
16 230
2 mm I
J
f
y y

,
_

+
+

771 , 0
10 1790
10 1380
6
6
,

J
y y
J
w y y
I
I

kNm
f
z
I
M
M
y
j
y y J
Rd
954 10
0 , 1
235
441
10 1790
6
6
0 max

Imbinarea de montaj se va dimensiona si verifica la eforturile sectionale din combinatiile


urmatoare:
Ipoteza 1:
M
J
Ed
= min (1,3M
I
Ed
; M
J
Rd
) = min (1,30

; 954) = 0 kNm
V
J
Ed
= min (1,3V
I
Ed
; V
Rd
) = min (1,3316,5

; 923) = 411,5 kN
Ipoteza 2:
M
J
Ed
= min (1,3M
II-1
Ed
; M
J
Rd
) = min (1,3206

; 954) = 267,8 kNm
V
J
Ed
= min (1,3V
II-1
Ed
; V
Rd
) = min (1,3213,5

; 923) = 277,6 kN
Ipoteza 3:
M
J
Ed
= min (1,3M
II-2
Ed
; M
J
Rd
) = min (1,3203

; 954) = 263,9 kNm
V
J
Ed
= min (1,3V
II-2
Ed
; V
Rd
) = min (1,3296

; 923) = 384,8 kN
Distributia solicitarilor la inima si talpi va fi urmatoarea:
M
J,w
Ed
= momentul preluat de inima in zona imbinarii M
J,w
Ed
= M
J
Ed
M
J,f
Ed
= momentul preluat de talpi in zona imbinarii M
J,f
Ed
= M
J
Ed
V
J,w
Ed
= momentul preluat de inima in zona imbinarii V
J,w
Ed
= V
J
Ed

V
J,f
Ed
= momentul preluat de talpi in zona imbinarii V
J,f
Ed
= 0
DIMENSIONAREA SI VERIFICAREA ECLISELOR
A. ECLISELE DE PE INIMA
Solicitari:
Ipoteza 1:
M
J,w
Ed
= M
J
Ed
= 0
V
J,w
Ed
= V
J
Ed
= 411,5 kN
Ipoteza 2:
M
J,w
Ed
= M
J
Ed
= 0,229267,8 = 61,33 kNm
V
J,w
Ed
= V
J
Ed
= 277,6 kN
Ipoteza 3:
M
J,w
Ed
= M
J
Ed
= 0,229263,9 = 60,43 kNm
V
J,w
Ed
= V
J
Ed
= 384,8 kN
Dimensiunea ecliselor de pe inima
t
wp
- grosimea ecliselor pe inima; t
wp
t
w
/2
h
wp
- inaltimea ecliselor pe inima; h
wp
= h
w
2 x(3060mm)
Se propun eclise pe inima cu grosimea de t
wp
= 5mm
Se propune inaltimea inimii de h
wp
=750mm
Caracteristicile geometrice ale sectiunii ecliselor sunt:
2
7500 750 5 2 mm A
P
w

4 6
3
,
10 6 , 351
12
750 5
2 mm I
P
w
y y

3 3
2
,
10 5 , 937
6
750 5
2 mm W
P
w
y y

Capacitatea eclisei la forta taietoare in sectiunea bruta:


0
,
3 27 , 1
M
yp
P
w p
w Rd
f
A
V

kN V
p
w Rd
2 , 801 10
0 , 1 3
235
27 , 1
7500
3
,Capacitatea eclisei la incovoiere in sectiunea bruta:
0
, ,
M
y P
w y
P
w Rd
f
W M

kNm M
P
w Rd
3 , 220 10
0 , 1
235
10 5 , 937
6 3
,


Verificari de rezistenta ale ecliselor de pe inima, in sectiunea bruta:
Verificare la moment maxim (ipoteza 3 de incarcare):
1
,
,

P
w Rd
w J
M
M
Ed

278 , 0
3 , 220
33 , 61
,
,

P
w Rd
w J
M
M
Ed
< 1 ( se verifica )
Verificare la forta taietoare maxima (ipoteza 1 de incarcare):
1
,

r
Rd c
r
V
V
Ed
514 , 0
2 , 801
5 , 411
,

r
Rd c
r
V
V
Ed
< 1 ( se verifica )
B. ECLISELE DE PE TALPI
Solicitari:
Ipoteza 1: M
J,f
Ed
= M
J
Ed
= 0
Ipoteza 2: M
J,f
Ed
= M
J
Ed
= 0,771267,8 = 206,5 kNm
Ipoteza 3: M
J,f
Ed
= M
J
Ed
= 0,771263,9 = 203,5 kNm
Dimensiunea ecliselor de pe talpi
Se claculeaza forta axiala ce solicita eclisele de pe talpi:
F
j,f
Ed
=M
j,f
Ed
/(h
w
+t
f
) = 206,5 / [(850+16)10
-3
]=238,5 kN
Se propune o latime a ecliselor de pe talpi b
p,f
:
mm
t b
b
w f
f p
40 ... 20
2
,

mm b
f p
30 ... 20
2
8 420
,


mm b
f p
170
,

Se calculeaza grosimea necesara a unei eclise de pe talpi:
f p
M yp
f j
Ed
f p
b
f
F
t
,
0
,
,
4

mm t
f p
49 , 1
680
9 , 1014
170 4
0 , 1 235
10 5 , 238
3
,

Se alege constructiv t
p,f
= 8mm
Se calculeaza capacitatea eclisei la forta axiala, in sectiunea bruta:
N
j,f
Rd
= 4b
p,f
t
p,f
f
yp
/
M0
= 4170 8 235/1,010
-3
= 1278 kN
Verificarea de rezistenta ale ecliselor de pe talpi, in sectiunea bruta:
1
,
,

f j
Rd
f J
N
N
Ed
187 , 0
1278
5 , 238
,
,

f j
Rd
f J
N
N
Ed
< 1 ( se verifica )
C. SURUBURI DE PE INIMA
Distributia suruburilor pe inima:
Se vor utiliza suruburi de inalta rezistenta, grupa 8.8 sau 10.9. Valorile nominale pentru limita de
curgere f
yb
si rezistenta la rupere a suruburilor f
ub
este:
- pentru suruburi grupa 8.8: f
yb
=640 N/mm
2
; f
ub
=800 N/mm
2
- pentru suruburi grupa 10.9: f
yb
=900 N/mm
2
; f
ub
=1000 N/mm
2
Se propun distantele:
e
1
=45mm
e
2
=40mm
p
1
=110mm
p
2
=60mm
Se calculeaza:
( )

+
2 2
i i
z x
(1430
2
+ 4110
2
+ 4220
2
+ 4330
2
)=690200mm
x
max
= 30mm
z
max
= 330mm
. .
,
surub nr
V
F
w J
Ed V
Ed
;

) (
2 2
max , ,
max ,
i i
w J
Ed
x M
Ed
z x
z
M F
;

) (
2 2
max , ,
max ,
i i
w J
Ed
z M
Ed
z x
x
M F
( ) ( )
2
,
max ,
2
,
max ,
V
Ed
z M
Ed
x M
Ed
rez
Ed
F F F F + +
Ipoteza 1:
kN F
V
Ed
4 . 29
14
5 . 411
;
0
,
max ,

x M
Ed
F
;
0
,
max ,

z M
Ed
F
( ) ( ) kN F
rez
Ed
4 , 29 4 , 29 0 0
2 2
+ +
Ipoteza 2:
kN F
V
Ed
8 . 19
14
6 . 277
; kN F
x M
Ed
32 , 29
690200
330
10 33 , 61
3 ,
max ,
;
kN F
z M
Ed
67 , 2
690200
30
10 33 , 61
3 ,
max ,

( ) ( ) kN F
rez
Ed
94 , 36 8 , 19 67 , 2 32 , 29
2 2
+ +
Ipoteza 3:
kN F
V
Ed
5 , 27
14
8 , 384
; kN F
x M
Ed
89 , 28
690200
330
10 43 , 60
3 ,
max ,
;
kN F
z M
Ed
63 , 2
690200
30
10 43 , 60
3 ,
max ,

( ) ( ) kN F
rez
Ed
74 , 41 5 , 27 63 , 2 89 , 28
2 2
+ +
Se calculeaza capacitatea de preluare a fortei perpendiculare pe tija surubului, pentru un surub:
C p
M
s
Rd s
F
n k
F
,
3
,

, unde:
- k
s
coeficient care tine seama de tipul gaurilor in care sunt introduce suruburile; pentru
suruburi utilizate in gauri normale, k
s
=1,0.
- n numarul suprafetelor de frecare; in situatia de fata n=2
- coeficient de frecare; pentru imbinarea dimensionata se va lua in calcul =0,4 (pentru
clasa B a suprafetei de frecare) .
-
M3
coeficient de siguranta; valoarea recomandata de norma pentru
M3
=1,25
- F
p,C
forta de pretensionare din surub, care se calculeaza cu formula:
s ub C p
A f F 7 , 0
,
Se propun suruburi M16 gr. 8.8
( )
2
2 2
0
2 , 159
4
16 89 , 0 14 , 3
4
mm
d
A
s


s ub C p
A f F 7 , 0
,

kN F
C p
15 , 89 10 2 , 159 800 7 , 0
3
,


kN F
Rd s
1 , 57 15 , 89
25 , 1
4 , 0 2 1
,

Se verifica:
1
,
max

Rd s
Ed
F
F

73 , 0
1 , 57
74 , 41

< 1 ( se verifica )
D. SURUBURILE DE PE TALPI
Distributia suruburilor pe talpi:
Se propune acelasi tip de surburi, M16, gr. 8.8
kN F
Rd s
1 , 57
,

Numarul necesar de suruburi pe o talpa este n = F
Ed
j,f
/ F
s,Rd

n = 238,5 kN / 57,1 = 4,18 suruburi se vor distribui cate 3 suruburi pe fiecare
pereche de eclise de pe talpi, in total 6 suruburi pe fiecare talpa
Verificarea sectiunii nete a ecliselor:
Forta capabila a ecliselor (platbandelor) in sectiunea neta este:
2
,
9 , 0
M
u net
Rd u
f A
N

2
, , ,
4896 8 17 4 8 170 4 4 4 mm t t b A
f p f p f p net

kN N
Rd u
1798
25 , 1
10 510 4896 9 , 0
3
,

> F
Ed
=238,5 kN
CALCULUL STALPULUI DIN AXUL B
Evaluarea solicitarilor:
Forta axiala care solicita stalpul din axul B este: N
Ed
=V
B
+G
stalp
kN D u q V
B
1055 2 , 13 ) 02 . 25 92 . 38 ( 25 . 1 ) ( 25 , 1 + +
Se apreciaza greutatea stalpului fiind 5% din valoarea reactiunii V
B
:
Forta axiala de calcul N
Ed
=V
B
1,05 = 10551,05=1107,8kN
Schema statica a stalpului:
Inaltimea stalpului: h
st
=H + 0,50m - h
GP
- 0,05m
h
st
= 8,00m + 0,50m (850+2x16+15+40)mm-
0,05m
h
st
=7,513m
Stalpul este articulat in fundatii; Reteaua de grinzi
ce alcatuieste platforma este asezata articulat pe
stalpi.
Se propune pentru sectiunea stalpului un profil HEA, HEB sau IPE:
Din conditia
1
,

Rd b
Ed
N
N
unde
1
,
M
y
Rd b
f A
N

, f
y
=235N/mm
2
,
M1
=1,0

y propus
Ed M
aprox
f
N
A

1
.
Se propune
propus
= 0,6....0,8
propus
=0,7
235 7 , 0
10 8 , 1107 1
3
.

aprox
A =6734mm
2
Se alege un profil HEA240 cu urmatoarele caracteristici geometrice:
h
w
=230 mm
b =240 mm
t
w
=7,5 mm
t
f
=12 mm
A=7680mm
2
I
y-y
=77,610
6
mm
4

I
z-z
=27,710
6
mm
4

Lungimea de flambaj a stalpului este:
Lungimea de flambaj L
cr
funcie de lungimea real a barei L, pentru diverse condiii de rezemare
Multiplicatorul lungimii de flambaj:
f
L
_y = 1,0
f
L
_z = 0,5
Lungimea de flambaj:
L
cr,y
= f
L
_y h
st
= 1,07,51 = 7,51m
L
cr,z
= f
L
_z h
st
= 0,57,51 = 3,76m
L
Se calculeaza N
cr
efort axial critic de flambaj eleastic, corespunzator modului de flambaj
considerat, calculat pe baza caracteristicilor sectiunii transversale brute:
2
2
L
I E
N
cr


2
,
2
,
y cr
y
y cr
L
I E
N


=

3
2
2
10
7510
77600000 210000
2849 kN
2
,
2
,
z cr
z
z cr
L
I E
N


=

3
2
2
10
3760
27700000 210000
4068 kN
Se calculeaza zveltetile relative:
cr
y
N
f A

y cr
y
y
N
f A
,

3
10 2849
235 7680
0,796

z cr
y
z
N
f A
,

3
10 4068
235 7680
0,666
Se calculeaza zveltetea maxima a stalpului:
E
, unde
91 , 93
235
210000
14 , 3
y
E
f
E


75 , 74 91 , 93 796 , 0
max

Se verifica zveltetea maxima
adm

max
, unde
120
adm

In functie de raportul h/b si de grosimea talpilor se va face incadrarea pe curbele de flambaj:


h/b = 230/240 = 0,96 <1,2 iar t
f
=12mm < 40mm rezulta:
o flambaj dupa axa y-y: curba b
o flambaj dupa axa z-z: curba c
Se alege

factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj:
Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa
verticala
( ) [ ]
2
2 , 0 1 5 , 0 + +
:
( ) [ ] + +
2
2 , 0 1 5 , 0 y
y y
( ) [ ] + +
2
796 , 0 2 , 0 796 , 0 34 , 0 1 5 , 0 0,918
( ) [ ] + +
2
2 , 0 1 5 , 0 z
z z
( ) [ ] + +
2
666 , 0 2 , 0 666 , 0 49 , 0 1 5 , 0 0,836
Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat:

2
2
1

(unde
0 , 1
):

2
2
1
y y y
y


+
2 2
796 , 0 918 , 0 918 , 0
1
0,727

2
2
1
z z z
z


+
2 2
666 , 0 836 , 0 836 , 0
1
0,746
Factorul de reducere
) 1 ; ; min(
z y

= 0,727
Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj
1
,
M
y
Rd b
f A
N

3
,
10
0 , 1
235 7680 727 , 0
Rd b
N
1312 kN
Verificarea rezistentei la flambaj:
1
,

Rd b
Ed
N
N
1 844 , 0
1312
8 , 1107

DIMENSIONAREA BAZEI STALPULUI
N
Ed
=1108 kN
Calculul inaltimii traverselor (h
t
)
- se propune grosimea traversei
mm 20 .... 10 t
t


(recomandat t
t
=15mm)
- se alege grosimea cordonului de sudura
a0,7 t
min
, unde t
min
=min(t
t
; t
f
)
{ } ....... 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 5 ; 4 ; 4 ; 3 ; 3 a
5 5 5

Se alege a = 5 mm
- se stabileste numarul minim al cordoanelor de sudura ce se pot executa corect (4 cordoane)
- se calculeaza lungimea cordonului de sudura
l
s
= multiplu de 10mm
1
,


c
s s Rd W
Ed
l n F
N

s Rd W
Ed c
s
n F
N
l

,
unde:
n
s
numarul cordoanelor de sudura
l
s
c
= lungimea unui cordon de sudura
Rd W
F
,
= forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;
2
,
3
M w
u
Rd W
f
a F


f
u
=360 N/mm
2

w
=0,8

M2
=1,253
,
10
25 , 1 8 , 0 3
360
5
Rd W
F
1,04 kN/mm
4 04 , 1
1108

c
s
l
mm l
c
s
266 l
s
l
s
c
+ 2a
l
s
266 + 25 l
s
276mm
-se stabileste inaltimea traversei h
t
l
s
(multiplu de 10mm) h
t
= 300mm
(recomandat h
t
250mm)
Calculul placii de baza
1. Calculul dimensiunilor minime in plan
-se calculeaza dimensiunile minim constructive A si B
(se aleg dimensiunile in plan A si B multiplu de 10mm)
A b + 2(10...15)mm + 2(h
t
- 50mm)tg(15...20)
A 240 + 215mm + 2(300- 50)tg15 A 390mm
Se alege A = 410mm
B h+2t
t
+280 B 230+215+280 B 420mm
Se alege B = 420mm
- se calculeaza dimensiunile minime din conditia de compresiune a betonului
- Beton C6/7,5 R
b
=4.3 N/mm
- Beton C8/10 R
b
=5.7 N/mm
- Beton C12/15 R
b
=7.0 N/mm
- prin tema, cuzinetul din beton armat este din beton C12/15
- se propune dimensiunea laturii A pe criterii constructive si se afla dimensiunea minima a laturii B
b
Ed
R A
N
B7 410
10 1108
3

B B 386mm
Se alege dimensiunea minim constructiva B=420mm
2. Calculul grosimii placii de baza
- se stabilesc tipurile de placi si dimensiunile lor:
placa de tip 1: placa incastrata pe doua laturi si libera pe o latura
placa de tip 2: placa in consola
-se calculeaza momentele incovoietoare maxime pe o fasie de 1mm latime;
-placa de rezemata pe 4 laturi (contur):
2
a R M
b I

, unde a este latura mica a placii.
b/a 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 >2.0
0.048 0.055 0.063 0.069 0.075 0.081 0.086 0.091 0.094 0.098 0.1. 0.125
-placa de rezemata pe 3 laturi:
2
a R M
b II

, unde a este latura libera a placii.
b/a 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 >2.0
0.06 0.074 0.088 0.097 0.107 0.112 0.120 0.126 0.128 0.130 0.132 0.133
In cazul nostru:
a = 230mm
b = 201 mm
b/a = 201 / 230 = 0,874 0,103
2
a R M
b II
= 0,103 7,0 230
2
= 38141 Nmm
Observatie: pentru micsorarea momentului din placa, se poate imparti latura lunga a placii in doua
placi prin intermediul unei rigidizari si se recalculeaza momentul pe cele 2 placi
-placa de tip III in consola
2 /
2
a R M
b III

, unde a este lungimea consolei.
In cazul nostru:
a = 80mm
2 /
2
a R M
b III
= 7,0 80
2
/ 2 = 22400 Nmm
- se calculeaza momentul maxim in placa de baza:
( ) .......... M , M , M max M
III II I max


M
max
= 38141 Nmm
- se calculeaza grosimea placii de baza:
0
max
6
M
y
b
f
M
t


0 , 1
235
38141 6

b
t
t
b
31,20mm
- se alege t
b
=35 mm (constructiv t
b
=18.40mm)
Daca se introduce o rigidizare cu grosime de 10mm la mijlocul placii 1
a = 110mm
b = 201 mm
b/a = 201 / 110 = 1,83 0,095
2
a R M
b II
= 0,095 7,0 110
2
= 8047 Nmm
Momentul maxim in placa de baza:
( ) .......... M , M , M max M
III II I max

M
max
= 22400 Nmm
Grosimea placii de baza:
0
max
6
M
y
b
f
M
t


0 , 1
235
22400 6

b
t
t
b
23,9mm
- se alege t
b
=25 mm
CALCULUL CONTRAVANTUIRILOR VERTICALE
Evaluarea solicitarilor:
Calculul contravantuirilor se va face la incarcarea seismica.
Platforma va fi proiectata in conformitate cu norma P100/1-2006, avand o comportare slab
disipativa, starea de eforturi si deformatii fiind evaluata pe baza unui calcul in domeniul
elastic.
Se considera ca structura satisface criteriile de regularitate in plan si in elevatie, iar
perioadele fundamentale corespunzatoare directiilor orizontale principale sunt mai mici decat
valoarea T0,7s.
Forta taietoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental, pentru fiecare directie
principala se determina dupa cum urmeaza:
m T S F
d I b
) (
1
unde:
I
- factorul de importanta expunere al constructiei; in cazul de fata platforma este o
constructie de importanta normala, pentru care
I
=1,0
) (
1
T S
d
- ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioadei
fundamentale T
1

1
T - perioada proprie fundamentala de vibratie a cladirii in planul ce contine directia
orizontala considerata; consideram simplificat si acoperitor ca T
1
<T
C

m
- masa totala a cladirii, calculata ca suma maselor de nivel m
i

- factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundamental prin
masa modala efectiva asociata acestuia; pentru situatia noastra, avand un singur
nivel, =1,0
Spectrele normalizate de raspuns elastic pentru acceleratie pentru conditiile seismice si de
teren din Romania pentru cutremurele avand IMR=100ani se reprezinta pe baza perioadelor
de colt T
B
, T
C
, T
D
.
Spectrul de proiectare pentru acceleratii
) (T S
d
se obtine cu relatiile:
B
T T < 0
1
1
1
1
]
1

+ T
T
q
a T S
B
g d
1
1 ) (
0

T T
B
<
( )
q
T
a T S
g d

) (
unde q este factorul de comportare al structurii (factor de modificare a raspunsului elastic
inraspuns inelastic) cu valori in functie de tipul structurii si capacitatea acesteia de disipare
de energie; pentru platforma tehnologica proiectata, avand in vedere comportarea slab
disipativa, se va considera q=1,0.
Amplasamentul constructiei este in Targu-Jiu, jud. Gorj.
Conform hartii de zonare seismica, localitatea Targu-Jiu se afla in zona perioadei de colt
T
C
=0,7s.
Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de colt T
C
ai spectrului de raspuns
Spectrul de raspuns elastic pentru acceleratii pentru componentele orizontale ale miscarii
terenului, pentru zonele caracterizate de perioada de colt T
C
=0,7s.
Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru
proiectare a
g
, pentru cutremure avand IMR=100ani
In concluzie, pentru evaluarea fortei taietoare de baza, avem:

m
q
T
a m T S F
g I d I b
) (
) (
1
1
M m g m g 33 , 0 33 , 0 0 , 1
0 , 1
75 , 2
12 , 0 0 , 1
unde M este valoarea fortei gravitationale data de incarcarile de pe platforma in gruparea
speciala de incarcari:


+ +
n
j
n
i
i k i Ek I j k
Q A G
1 1
, , 2 ,

unde:
j k
G
,
incarcare permanenta
i k
Q
,
incarcare variabila
i , 2

coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile Q


i
,
ca fractiune din valoarea caracteristica a actiunii; pentru actiunile din zapada
si actiunile datorate exploatarii, valoarea este
2,i
=0,4
Valoarea totala a incarcarii gravitationale: M=q
m
x 2D x t = 19,78 x 2 x13,2 x4,6 = 2402 kN
Valoarea fortei taietoare de baza: F
b
=0,33 x x2402 = 792,7 kN
In toate cele 3 travei ale platformei sunt
prevazute contravantuiri verticale. Se
considera ca fortele orizontale la nivelul
platformei din actiunea seismica sunt
preluate in mod egal de cele 3
contravantuiri verticale, neglijeandu-se
efectele torsiunilor generale ale platformei
(din execntricitati aditionale).
Forta seismica ce actioneaza asupra unui
portal este S=F
b
/3 = 792,7/3=264 kN
Schema statica a contravantuirilor a fost
aleasa din conditii impuse de circulatia pe
sub platforma. Unghiul facut de
contravantuiri cu directia orizontala
trebuie sa fie cuprins intre 30.....60 (recomandat 35...55)
Incarcare Tip Valoare
caracteristica
[KN/m
2
]
Gruparea speciala
Coeficient Valoare
[KN/m
2
]
Greutate proprie platelaj G 0.70 1.00 0.70
Greutate proprie grinda secundara G 0.20 1.00 0.20
Greutate proprie grinda principala G 0.22 1.00 0.22
Greutate utilaj G 7.411 1.00 7.411
Inc. cvasipermanenta G 4.00 1.00 4.00
Inc. variabila v
1
Q 2.50 0.40 1.75
Inc. variabila v
2
Q 5.50 0.40 5.50
TOTAL q
m
=19.78 kN/m
2

Se neglijeaza efectul fortelor gravitationale asupra elementelor portalului.
52 , 58 633 , 1
2 / 4600
2 / 7513
2 /
2 /
1 1

t
h
tg
st
5222 , 0 cos
1

5222 , 0 cos cos
1 2

Solicitarile in elementele portalului (E
1
....E
6
) sunt:
132 2 /
1
S E kN
132
1 4
E E kN
251
5222 , 0
2 / 262
cos
2 /
2
2

S
E
kN
251
2 3
E E
kN
251
5222 , 0
2 / 262
cos
2 /
1
5

S
E
kN
251
5 6
E E
kN
Elementele portalului vor fi alcatuite din teava rotunda.
Dimensionarea elementului E1:
N=132 kN
Multiplicatorul lungimii de flambaj:
f
L
_y = 1,0
f
L
_z = 0,5
Lungimea de flambaj:
L
cr,y
= f
L
_y t = 1,04,60 = 4,60m
L
cr,z
= f
L
_z t = 0,54, 60 = 2,30m
Din conditia
1
,

Rd b
Ed
N
N
unde
1
,
M
y
Rd b
f A
N

, f
y
=235N/mm
2
,
M1
=1,0

y propus
Ed M
aprox
f
N
A

1
.
Se propune
propus
= 0,3....0,6
propus
=0,5
235 5 , 0
10 132 1
3
.

aprox
A =1123mm
2
Se alege o teava 101,6x5 cu urmatoarele caracteristici geometrice:
D=101,6 mm
t =5 mm
d=91,6 mm
A=1520mm
2
I
y-y
= I
z-z
=1,7710
6
mm
4

i
y-y
=i
z-z
=34,2mm
Se calculeaza N
cr
efort axial critic de flambaj eleastic, corespunzator modului de flambaj
considerat, calculat pe baza caracteristicilor sectiunii transversale brute:
2
2
L
I E
N
cr


2
,
2
,
y cr
y
y cr
L
I E
N


=

3
2
2
10
4600
1770000 210000
173,37 kN
Se calculeaza zveltetile relative:
cr
y
N
f A


y cr
y
z y
N
f A
,

3
10 37 , 173
235 1520
1,435
Se calculeaza zveltetea maxima a contravantuirii:
E
, unde
91 , 93
235
210000
14 , 3
y
E
f
E


8 , 134 91 , 93 435 , 1
max

Se verifica zveltetea maxima
adm

max
, unde
150
adm

Incadrarea pe curbele de flambaj: flambaj dupa axa y-y sau z-z: curba a.
Se alege

factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj:

0,21
Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa
verticala
( ) [ ]
2
2 , 0 1 5 , 0 + +
:
( ) [ ] + +
2
2 , 0 1 5 , 0 y
y z y
( ) [ ] + +
2
435 , 1 2 , 0 435 , 1 21 , 0 1 5 , 0 1,658
Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat:

2
2
1

(unde
0 , 1
):

+

2
2
1
y y y
z y+
2 2
435 , 1 658 , 1 658 , 1
1
0,402
Factorul de reducere
) 1 ; ; min(
z y

= 0,402
Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj
1
,
M
y
Rd b
f A
N

3
,
10
0 , 1
235 1520 402 , 0
Rd b
N
143,6 kN
Verificarea rezistentei la flambaj:
1
,

Rd b
Ed
N
N

1 92 , 0
5 , 143
132

Dimensionarea elementului E2:
N=251 kN
Multiplicatorul lungimii de flambaj:
f
L
_y = f
L
_z = 1,0
Lungimea de flambaj:
L
cr,y
= L
cr,z
= f
L
_y l
bara
=
+
2 2
30 , 2 756 , 3 1
4,40m
Din conditia
1
,

Rd b
Ed
N
N
unde
1
,
M
y
Rd b
f A
N

, f
y
=235N/mm
2
,
M1
=1,0

y propus
Ed M
aprox
f
N
A

1
.
Se propune
propus
= 0,3....0,6
propus
=0,5
235 5 , 0
10 251 1
3
.

aprox
A =2136mm
2
Se alege o teava 114,5x7,1 cu urmatoarele caracteristici geometrice:
D=114,5 mm
t =7,1 mm
d=100,3 mm
A=2396mm
2
I
y-y
= I
z-z
=3,4510
6
mm
4

i
y-y
=i
z-z
=38,0mm
Se calculeaza N
cr
efort axial critic de flambaj eleastic, corespunzator modului de flambaj
considerat, calculat pe baza caracteristicilor sectiunii transversale brute:
2
2
L
I E
N
cr


2
,
2
,
y cr
y
y cr
L
I E
N


=

3
2
2
10
4400
3450000 210000
369,34 kN
Se calculeaza zveltetile relative:
cr
y
N
f A


y cr
y
z y
N
f A
,

3
10 34 , 369
235 2396
1,235
Se calculeaza zveltetea maxima a contravantuirii:
E
, unde
91 , 93
235
210000
14 , 3
y
E
f
E


9 , 115 91 , 93 235 , 1
max

Se verifica zveltetea maxima
adm

max
, unde
150
adm

Incadrarea pe curbele de flambaj: flambaj dupa axa y-y sau z-z: curba a.
Se alege

factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj:

0,21
Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa
verticala
( ) [ ]
2
2 , 0 1 5 , 0 + +
:
( ) [ ] + +
2
2 , 0 1 5 , 0 y
y z y
( ) [ ] + +
2
235 , 1 2 , 0 235 , 1 21 , 0 1 5 , 0 1,371
Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat:

2
2
1

(unde
0 , 1
):

+

2
2
1
y y y
z y+
2 2
235 , 1 371 , 1 371 , 1
1
0,509
Factorul de reducere
) 1 ; ; min(
z y

= 0,509
Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj
1
,
M
y
Rd b
f A
N

3
,
10
0 , 1
235 2396 509 , 0
Rd b
N
286,3 kN
Verificarea rezistentei la flambaj:
1
,

Rd b
Ed
N
N

1 88 , 0
3 , 286
251

DIMENSIONAREA PRINDERILOR LA NODURI A CONTRAVANTUIRILOR
Dimensionarea prinderilor la noduri a barelor se va face la o forta axiala N
imb
=min(1,3N
Ed
;
N
Rd
), unde N
Rd
este rezistenta de calcul (forta capabila) a barei la intindere.
Dimensionarea prinderii barei E1

3
1
10
0 , 1
235 1520
M
y
Rd
f A
N

357,2 kN
N
imb
=min(1,3N
Ed
; N
Rd
) = min(1,3132 ; 357,2) = 171,6 kN
Dimensionarea prinderii guseelor pe teava
Guseul va avea latimea minima de b
g
= D + 2(15...20)mm = 101,6 + (30...40)mm
b
g
= 140mm
Grosimea minim constructiva a guseului este de t
g
=10mm.
Din conditii de rezistenta
mm t
f
b
N
t
g
M
y
g
imb
g
21 , 5
0 , 1
235
140
10 6 , 171
3
1

Se alege grosimea minima constructiva t


g
=10mm.
Guseul va fi sudat pe teava cu 4 cordoane de sudura. Se propune grosimea cordonului de
sudura a min (0,7t
g
; t) a min (0,710; 7,1); a = 3 mm
Se calculeaza lungimea cordonului de sudura l
s
( multiplu de 10mm)
1
,


c
s s Rd W
Ed
l n F
N

s Rd W
Ed c
s
n F
N
l

,
unde:
n
s
numarul cordoanelor de sudura
l
s
c
= lungimea unui cordon de sudura
Rd W
F
,
= forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;
2
,
3
M w
u
Rd W
f
a F


, unde f
u
=360 N/mm
2
,
w
=0,8 ,
M2
=1,253
,
10
25 , 1 8 , 0 3
360
3
Rd W
F
0,624 kN/mm
4 624 , 0
6 , 171

c
s
l
mm l
c
s
8 , 68 l
s
l
s
c
+ 2a
l
s
68,8 + 23 l
s
75mm
Din conditii constructive l
s
D, unde D este diametrul tevii se alege ls=110mm
Dimensionarea prinderii elementelor pe stalpi cu suruburi
Numarul minim de suruburi intr-o prindere este 4. Se vor folosi suruburi normale, partial
filetate, grupele de caracteristici mecanice 4.6., 5.6., 6.8. Diametrele folosite sunt: M16, M20, M24,
M27.
Capacitatea unui surub este data de relatiile:
2
,
M
ub v
Rd v
A f
F

, unde =0.6
2
min
1
,
M
u b
Rd b
t d f a k
F


Se propune de la inceput ca geometria imbinarii sa fie cea mai convenabila, astfel incat
capacitatea la presiune pe peretii gaurii sa fie maxima, adica k
1
=2.5, a
b
=0,5
Grosimea guseului si grosimea tablei de fixare a contravantuirii pe stalp au grosimi de
10mm.
Se aleg 4 suruburi M16, gr. 5.6:
Forta preluata de imbinarea cu un singur surub este: F
Ed
= N
imb
/n
s
= 171,6/4=42,9 kN

3
2
2
,
10
25 , 1
4
16
500 6 , 0

M
ub v
Rd v
A f
F
48,25 kN

3
2
min
1
,
10
25 , 1
10 16 360 5 , 0 5 , 2
M
u b
Rd b
t d f a k
F

57,6 kN
F
Rd
= min (F
v,Rd
; F
b,Rd
) = 48,25 kN
1
Rd
Ed
F
F

89 , 0
25 , 48
9 , 42

Rd
Ed
F
F
<1
Dimensionarea prinderii barei E2

3
1
10
0 , 1
235 2396
M
y
Rd
f A
N

563,1 kN
N
imb
=min(1,3N
Ed
; N
Rd
) = min(1,3251 ; 563,1) = 326,3 kN
Dimensionarea prinderii guseelor pe teava
Guseul va avea latimea minima de b
g
= D + 2(15...20)mm = 114,5 + (30...40)mm
b
g
= 150mm
Grosimea minim constructiva a guseului este de t
g
=10mm.
Din conditii de rezistenta
mm t
f
b
N
t
g
M
y
g
imb
g
26 , 9
0 , 1
235
150
10 3 , 326
3
1

Se alege grosimea minima constructiva t


g
=10mm.
Guseul va fi sudat pe teava cu 4 cordoane de sudura. Se propune grosimea cordonului de
sudura a min (0,7t
g
; t) a min (0,710; 7,1); a = 4 mm
Se calculeaza lungimea cordonului de sudura l
s
( multiplu de 10mm)
1
,


c
s s Rd W
Ed
l n F
N

s Rd W
Ed c
s
n F
N
l

,
unde:
n
s
numarul cordoanelor de sudura
l
s
c
= lungimea unui cordon de sudura
Rd W
F
,
= forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;
2
,
3
M w
u
Rd W
f
a F


, unde f
u
=360 N/mm
2
,
w
=0,8 ,
M2
=1,253
,
10
25 , 1 8 , 0 3
360
4
Rd W
F
0,831 kN/mm
4 831 , 0
3 , 326

c
s
l
mm l
c
s
2 , 98 l
s
l
s
c
+ 2a
l
s
98,2 + 24 l
s
110mm
Din conditii constructive l
s
D, unde D este diametrul tevii se alege ls=120mm
Dimensionarea prinderii contravantuirilor pe stalpi, cu suruburi
Numarul minim de suruburi intr-o prindere este 4. Se vor folosi suruburi normale, partial
filetate, grupele de caracteristici mecanice 4.6., 5.6., 6.8. Diametrele folosite sunt: M16, M20, M24,
M27.
Capacitatea unui surub este data de relatiile:
2
,
M
ub v
Rd v
A f
F

, unde =0.6
2
min
1
,
M
u b
Rd b
t d f a k
F


Se propune de la inceput ca geometria imbinarii sa fie cea mai convenabila, astfel incat
capacitatea la presiune pe peretii gaurii sa fie maxima, adica k
1
=2,5, a
b
=0,5
Grosimea guseului si grosimea tablei de fixare a contravantuirii pe stalp au grosimi de
10mm.
Se aleg 6 suruburi M20, gr. 5.6:
Forta preluata de imbinarea cu un singur surub este: F
Ed
= N
imb
/n
s
= 326,3/6=54,4 kN

3
2
2
,
10
25 , 1
4
20
500 6 , 0

M
ub v
Rd v
A f
F
75,4 kN

3
2
min
1
,
10
25 , 1
10 20 360 5 , 0 5 , 2
M
u b
Rd b
t d f a k
F

77,0 kN
F
Rd
= min (F
v,Rd
; F
b,Rd
) = 75,4 kN
1
Rd
Ed
F
F

72 , 0
4 , 75
4 , 54

Rd
Ed
F
F
<1
=

S-ar putea să vă placă și