Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT

PREDIMENSIONAREA FUNDATIEI PE BAZA


PRESIUNILOR CONVENTIONALE DE CALCUL
FUNDATIE F..
Incarcari
Gruparea fundamentala
Pcf=
940 KN
Mcf=
150 KNm
Gruparea speciala
Psc=
1222 kN
Msc=

225 kNm
Stabilirea dimensiunilor bazei fundatiei

ef med

p conv

a=
m
0.4
b=
m
0.3
ef
h
=
min
1.3
m
st,ancoraj
p ef 0
Dimensiunile stalpului
Conform tabelului III.4, pentru pamant cu Ip>20% se det. Prin interpolare liniara
valoarea lui Pconv corespunzatoare carac. de calcul ale stratului de fundare
.
Consistenta

max1. 2 p conv

Denumirea
terenului de
fundare

Indicele
porilor
"e"

Ic=0,5

Pconv, kPa
450
496.95
407.499
300
331.3

.
0.6
0.708
0.8

Argila prafoasa
cafenie plastic
vartoasa cu Ip>20%

Ic=0,813

Ic=1

525
350

Interpolare pe orizontala
pentru e=
Ic=
Ic=

P_conv=

0.6
0.5 . P_conv=
0.313 . P_conv= x
x=
46.95
496.95 kPa

pentru e=

0.8

Ic=
Ic=

0.5 .. P_conv=
0.313 .. P_conv= x
x=

P_conv=

P_conv=

50 kPa

31.3
331.3 kPa

Interpolare pe verticala (pentru Ic=


e=
e=

75 kPa

0.813 )

0.2 .. P_conv=
-165.65 kPa
0.108 .. P_conv= x
x=
-89.451
407.499 kPa

Stabilirea adancimi de fundare, Df


Df=
2.5 m
Corectia de adancime:(CD)
Pentru Df<2,0m

C D= p conv

ls
lo

l1

l2

D f 2
, kPa
4

Pentru Df>2,0m

C D=K 2 ( Df 2 ), kPa

Se va folosi in functie Df din studiul geotehnic


Pentru Df>2,0m

Df

conv

bc

CD=
18.04 kPa
Pentru K2 si se vor alege din tabelul III.5
=
18.04 kN/m3
K2=
2

ls
lc
lc+2l1

= pconv +C D

L
425.539 kPa-presiune corectata cu Df
se poate face un calcul preliminar pentru determinarea dimensiunilor bazei fundatiei Lsi B

pDf

conv

Df
P f
= p conv medD f
LB

bs=

20 kN/m3

ba=

25 kN/m3

L/B= 1,2.1,5
se alege L/B=
940/1,2xB2=425,54-20x2,5
Bnec=
1.444261 m
Lnec=
1.920868 m

1.33
Bef=

1.5 m

Lef=

2 m

Corectia de latime:(CB)
Pentru B=

1.5 m

C B= pconv K 1 ( B1)
CB=
10.1875 kPa
K1-coeficient care este :
0.1 pentru pamanturi necoezive(cu exceptia pamanturilor prafoase)
0.05 pentru nisipuri prafoase si pamanturi coezive
rezulta Pconv=P_conv+CD+CB

Pconv=

435.7265 kPa

Se verifica conditiile pentru valoarea finala (corectata) a lui Pconv

ef

med p conv

med

P f
ef
=
+ medD f
LB

1)

ef

med p conv

P(med)ef=

2)

P f
ef
=
+ medD f
LB

<

Pconv= 435.7265 kPa

med

363.333 kPa

OK

1.2 p conv

ef max

max

ef

=p

Pmaxef=
1,2Pconv=
Rezulta

med

ef

M f
Pf
M f
+
=
+ med D f + 2
W
LB
L B
6

513.333 kPa
522.872
P(max)ef >

1,2Pconv

OK

3)

0
ef min

min

ef

P f
M f
=
+ med D f 2
LxB
L B
6

Pminef=

213.333 kPa

OK

Stabilirea dimensiunilor pe verticala ale fundatiei izolate


Se considera varianta fundatie cu cuzinet de beton armat si bloc de beton simplu
Raportul intre dimensiunile in plan ale cuzinetului si cele ale blocului trebuie sa se incadreze in intervalul:

lc
L

bc
B

=0 . 40. . . 0. 50

Se alege:

lc=
bc=
hc=

pentru bloc cu doua trepte

lc
L

bc
B

=0 . 55 . .. 0 . 65

pentru bloc cu o treapta

0.9 m
0.7 m
0.3 m

Daca tg>1 nu mai este necesara verificarea la forta taietoare a cuzinetului.


Pentru predimensionarea blocului de beton simplu se va tine seama de valoarea unghiului
tg=f(Bc5;Pmax)--din tabelul III6
tg=
1.6
c

P f M f
pmax =
+
LB
W

p =

463.3333 kN/m2
Se alege un bloc de beton cu doua trepte H treapta=
max

Verificarea terenului de fundare la starea limita de deformatie

0.45 m

1) p ef . med p pl
2) pef .max 1 . 2 p pl
3) ef adm

adm=

8 cm pt cazul de fata

p pl =m1 ( BN 1 +qN 2 +cN 3 )


ppl=

732.043 kPa
m1=
1.4 tab. III.8
= SLD=
18.3 kN/m3
q=
45.75 kN/m2

unde:

q=hu u +(D f hu ) SLD


c=
SLD=

66 kN/m2
20 grade
N1=
N2=
N3=
hu=
1

med

exact

med

exact
P f
ef
med
=
=
+
D f
LB
LB

Vb=

2.043 m3

volum beton simplu

Vba=

0.345 m3

volum beton armat

Vu=

5.112 m

volum umplutura

V b +V ba +V u
19.0713 kN/m3
361.012 kPa

1)

pefmed

2)

b V b + ba V ba + u V u

pefmed=

ef

P f + Gf

medexact=

max

din tab. III 9 rezulta:


0.51
3.06
5.66
m
inaltimea totala a fundatiei

<ppl=

<1,2ppl

max
ef

M
=p
=

max
ef

1,2*ppl=

ef

med +

fc

511.012 kPa
878.452 kPa

Calculul tasari probabile

732.0432 kPa

OK
OK

Btr2
1.4 m
Ltr2
1.1 m
Treapta 2 bloc fundare

Grosimea maxima a stratului elementar:


hi<0,4B

h i<

0.6 m
1.5 m

B=

Presiunea neta sub talpa fundatiei:


pnet=

pnet = p ef D f

315.262 kPa

Calculul tasari probabile este organizat in tabelul urmator:


Nr strat

hi

Zi(m)

L/B

Zi/B

z,i=xPnet

0.6

1.333333

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0
0.6
0.6
1.2
1.2
1.8
1.8
2.4
2.4
3
3
3.6
3.6
4.2
4.2
4.8
4.8
5.4

0
0.4
0.4
0.8
0.8
1.2
1.2
1.6
1.6
2
2
2.4
2.4
2.8
2.8
3.2
3.2
3.6

1
0.82
0.82
0.48
0.48
0.3
0.3
0.2
0.2
0.14
0.14
0.1
0.1
0.09
0.09
0.07
0.07
0.03

315.2615
258.5145
258.5145
151.3255
151.3255
94.57846
94.57846
63.05231
63.05231
44.13661
44.13661
31.52615
31.52615
28.37354
28.37354
22.06831
22.06831
9.457846

Mo

M2-3
(kPa)

1.333333
1.333333
1.333333
1.333333
1.333333
1.333333
1.333333
1.333333

Pentru determinarea lui M2-3 se face media intre


presiunilor din fisa de foraj pe nivelul respectiv.

z,imed
(kPa)
286.888

(kN/m3)
18.3

204.92

18.3

122.952

18.3

78.815383

18.3

53.594461

18.3

37.831384

18.3

29.949846

18.3

25.220923

18.3

15.763077

18.3

E=M0M2-3
(kPa)

i (cm)

1.5

93.83

140.745 1.223012

1.5

93.83

140.745

1.5

93.83

140.745 0.524148

1.5

93.83

140.745 0.335992

1.5

93.83

140.745 0.228475

1.5

93.83

140.745 0.161276

1.5

93.83

140.745 0.127677

1.5

115

172.5 0.087725

0.87358

Mo se determina din tabelul III.10


i se determina din tabelul III.11

ef = 0 . 8 i < adm

ef = 0 . 8 i < adm

1.5

ef=

Verificarea terenului de fundare la stare limita de capacitate portanta


Conditia care trebuie indeplinita este:

'

p ef m c pcr
mc=

0.9

p' ef =

P s +G f
L'* B '

L'=

1.63175 m
c

M s
L' = L2 e1 =L2 c
Ps
B'=B
Gf=

136.389 kN

p'ef=

554.982 kPa

Pcr = B' N r +qN q q +c N c c


unde:
*=

18.25 kN/m3

q=
c*=
*=

45.75
65 kPa
19 din tabelul III.13 rez.
N=
0.92

B'=B

Nq=

4.4

Nc=

11.76

Conform tabelului III.14 , q, c rezulta:


q=c=
=

1+0,3B'/L'=
1-0,4B'/L'=

pcr=

1247.94 kPa

p'efkPa<mc pcr=

1123.15 kPa

Armarea cuzinetului de beton armat

1.275777
0.632297

OK

115

172.5 0.054828

2.89337 cm

OK

Valorile de maxim si de minim ale presiunilor pe talpa cuzinetului sunt:


c
c
ps
Ms
p
=

max,minc l b
Wc
c c
pmax=

4320.63 kPa

pmin=

-441.27 kPa

pmed=

2381 kPa

441.2698

Momentele de armare pe cele doua directi sunt:


c

Bl x l y
3 ( pmax + p min )
M x= c
(
)
4 pmax + 2 pcmin
2
3
lx=
ly=
ls=

0.25
0.2
0.4

p med l y
M y=
(3 l s +4 l y )
6
Mx=
144.497 kNm
My=
31.746 kNm
Pentru calculul ariei de
armatura necesara se utilizeaza relatia:

A a=

M
0 . 85h0R a

in care:
ho=

0.265 m
3.5 cm

a=
Ra=

210 N/mm2

Aa,x=

0.00305 m2 rez.

30.5474 cm2

Aa,y=

0.00067 m2 rez.

6.71128 cm2

Se considera armatura:
Pe directia x-x

725

rez

Aa,ef=

34.36 cm2

OK

Pe directia y-y

712

rez

Aa,ef=

7.92 cm2

OK

Procentele de armare pe cele doua directii sunt:


px=

1.85229 %

OK

pY= 0.33208 %
OK
Armatura de ancoraj a cuzinetului in blocul de beton simplu

p cmin l c

l'=
p

min

+ pcmax

p x=

Aa ,x
b ch o

100

py =

Aa , y
bch o

100

p min l c

l'=
p

min

+ pcmax

l'=
0.0834 m
Forta totala de intindere

1
T = pcmin l ' b c
2
T=

A a=

12.8807 kN

Aria de armatura necesara este:

Se considera

T
Ra

Aa=
28

Aa,ef=

0.6133651 cm2
1.01 cm2

Ic=

Icc=

0.5

0.813

Ic=
1
Se completeaza si in tabel

S-ar putea să vă placă și