Sunteți pe pagina 1din 41

Universitatea Tehnic Gh.

Asachi IAI
Facultatea de Constructii si Instalatii

Prof. indrumator: Oltean Ruxanda Student: Craciun Silviu-Daniel


Grupa:3406

2009-2010
Tema proiectului
Sa se proiecteze o hala industriala realizata din elemente de
beton armat prefabricat si din elemente de beton armat precomprimat
cu urmatoarele caracteristici :

Regim de inaltime : Parter


2 tronsoane: primul tronson are 7 travei, al doilea tronson are 8
travei
Traveea : T=6m
2 deschideri : L= 12m
Transportul este de tip suspendat ( 2 poduri rulante pe fiecare
deschidere);
Iluminatul se realizeaza natural ( ferestre + luminatoare );
Elementele de inchidere vor fi prefabricate ( fasii din B.C.A.
peste cota superioara a primei ferestre,panouri in 3 straturi cu fete de
beton armat pentru parapet ):

Rostul dintre cele doua tronsoane se va lua din conditiile


micsorarii eforturilor datorate datorate diferentei de temperature si
comformarii seismic. Primii 6 metri ai primului tronson se vor realize
in variant opaca.

2
Partea scrisa
1.Determinarea inaltimii halei;
2.Determinarea lungimii halei;
3.verificarea sau alegerea prin calcul a elementelor prefabricate;
4.Calculul actiunilor specific penru cadrul current cel mai
solicitat ;
5.Aprecierea prin calcul a fenomenului de conlucrare spatial ;

Partea desenata
P1 sectiune transversal ; fatada tronson Sc- 1:50 ;
P2 sectiune longitudinal ; fatada principal Sc- 1:50 ;
P3 sectiune orizontala la 3 cote prestabilite :
- cota +1,00 m
- cota superioara a sinei de rulare ;
- cota superioara a coamei luminatorului ( cea mai
inalta cota ) ;Sc- 1:100 ;

3
Etapa I
1.1Planul halei industriale.

1.2 Determinarea inaltimii halei industrial

4
Elementele structural si nestructurale ale halei:

1 Fundatie din beton armat prefabricat , fundatie pahar


2 Grinda soclu beton armat, element prefabricat
3 Parapet din beton armat
4 Ferestra de la partea inferioara
5 Fasii B.C.A. cu rol de inchidere
6 Fereastra partea superioara
7 Atic
8 Element acoperis din beton armat
9 Iluminator
10 Grinda transversal principal din beton armat
11 Sina de rulare
12 Grinda de rulare
13 Stalp din beton armat prefabricat
14 Carucior
15 Pod rulant
16 Termo-hidro izolatie
17 Pietris de ballast
18 Planseu de rezistenta
19 Start de uzura
NBP- nivelul bazei fundatiei pahar , nivelul incastrarii
stalpului in fundatie
NT-nivel trotuar
NP-nivel parapet
Hc- cota consolei
NF1- nivelul fereastrei inferioara
NBCA-nivelul fasiilor din B.C.A.
Nf2-nivelul ferastrei superior
NA-nivelul aticului
f-spatiu de siguranta

5
ETAPA II

Verificarea elementelor de acoperis si alegerea grinzii


transversale
Tabel 1 Date personale

Trama Tipul Grupa de Inaltimea de Localitate


LxT podului functionare consola Hc
12x6 Pc 25 III 5.6 Botosani

Tabel 2 Caracteristicile podului rulant conform Stas 800-82

Grupa de Ecar Inalti A B H6 h1 I l1 C1 B Qc Qp


sarcini tame me de [mm] mm mm mm
nt ridicar
e
min max E22 17.3 5300 6600 510 2800 735 350 820 60 4410 20000
2240
13 16

Qc-greutare carucior
Qp-greutate pod rulant
Q- sarcina nominala
P1=14 tf ;P2=4 tf
P3=18 tf ;P4=6 tf

Fiecare element structural al halei va fi verificat respectand


pricipiile calcului starii limita : PcalcPSLU
Pcalc incarcarea efectiva corespunzatoare starii limita ultima de
rezistenta a elementului prefabricat;
PSLU - incarcarea capabila corespunzatoare a starii limita ultima
de rezistenta a elementului cu valoarea data in catalogul de elemente
de beton armat prefabricat
Pcalc= 1.35 Gkj+1.5Qkn
Gk incarcari permanente
Qkn-incarcarea din zapada

6
2
gEPL= 1450 daN ; gEP=1300 daN ; gL= 0.52 Kn/m
Pentru deschidere de 15 m avem 10 elemente de acoperis tip
EP in prima trama ( fara luminator)
- Greutatea ansamblului termo-hidroizolant se alege in functie
de zona climatica;
2
- Suceava => zona IV gath=0.52 N/m
zk incarcarea din zapada
zk= 1 ce ct sok ;
0
1 functie de panta = 0.8 =1.46 ; = 55 ;
2 aglomerari de zapada = 1.6 ;
med= = 1.53 ;

7
2
sok = 2.5 kN/m ;
2
zk=1,53 1 1 2.5= 3.83 kN/m

Verificarea elementului de acoperis EPL

Pcalc =1.35 Gkj+1.5 zk


Pcalc = 1.35 ( )+1.5 zk =
=1,35 [(0,5 )+0,5 ( )]+1,5 3.83 0.75= 5.36 kN/m
PSLU=6.35 kN/m
Pcalc< PSLU ; 5.36 < 6.35 kN/m

Grinda transversala
GT GT
P
calcP SLU
GT
Pcalc = G/L=461.94/15= 30.79 kN/m
G=[(L-dL) T gath]+dL gL+gep 4+gepl 2+zk T L =
[(15-3) 6 0,52]+3 0,5+13 4+14,5 2+3.8 6 15=461.94 kN

Grinda de rulare
- Tipul grinzii Gr 6-100
- greutate 5102 daN
- hgr=100 cm;

8
Etapa III
Determinarea inaltimii halei industriale

H=hs+hi hi=
Hc+ht
hs=hart+h1+f
a=15 cm
Hgs=3 a=45cm
f 30 cm spatiu de siguranta
hgh= 30cm
hp=1.4m1.6m
ht=3a
Hc=5.8m -cota consola
Cf1Hc
Cf1-cota superioara a fereastrei inferioare modulat la 30 cm
Ci-cota inchiderii perimetrale
Hu- inaltimea utila a halei

Metodologie de proiectare a fatadei principale

1. Se stabileste pe desen cota la consola Hc=5.8 m ;


2. Se stabileste valoarea lui a=150 mm ;
3. Se stabileste inaltimea grinzii soclu Hgs=3 a= 45 cm
4. Se stabileste inaltimea parapetului Hp= 1.5 m
5. Functie de Hc se moduleaza fereastra f1 ;
a+hp+hf ~ Hc => hf= Hc-hp-a modulat la 30 cm ;
hf= 5,8-1, 5-0.15 = 4.15 => hf = 3.90 m
6. La cota superioara a ferestrei inferioare se aduna cele 3
fasii de B.C.A de 60 cm inaltimea => 1.8 m ;
7. Se Moduleaza fereastra superioara astfel incat <Hu ;
Hu=Hc+hs(har+h1+f) ; Hu= 5.8+1.1+2.8+0.3=10.0 m
8. Se stabileste inaltimea aticului tinand cont de urmatoarele
inaltimi calculate la etapa 2-3

9
Etapa IV
Evaluarea incarcarilor din peretii purtati si
determinarea dimensiunilor sectiunii stalpilor

4.1 Evaluarea incarcarilor


Peretii purtati sunt facuti dintr-o parte opaca(fasii din B.C.A. ) si
o partea vitrata(fereastra);

=BCA 0,2 0,6 6= 432 daN


2
BCA= 600daN/m
=1,35 =583,2 daN
2
= 30 daN/m T hf2=
30 6
2.4=
= 432 daN
= 1,35 = 583.2 daN

Npp= Npp1 + Npp2 + Npp3 =2 +


+ + 3 =
= 2 583,2+583.2+3 583,2=

10
4.2 Predimensionarea sectiunii stalpilor

hsm h superior marginal ; him h inferior marginal ;


lr lungimea de rezemare; lm lungimea de monolitizare;
b > 2lr + lm ; T=6 m => lr ~15 cm ; lm = 10 cm = >b=40cm

Npm= L/2+1,35 Ggr/2, pentru L=15m=>GGR=5690daN


Npm= 15/2+1,35 5690/2= 26933.25 daN
=b hs b b = 2400 4.2 0,4 0,4 = 1612.8 daN
= 1,35 = 2177.28 daN ;
=b hi b b = 2400 5.8 0,4 0,4 = 2227.2 daN
= 1,35 = 3006.72 daN;

11
4.3 Determinarea Rmax/min provenite din podurile rulante
Rmax :
P1=14 tf ;P2=4 tf
P3=18 tf ;P4=6.0 tf

A=5300 mm ; B=6600 mm

1= a/6; 3=(A+b)/6 ;
2= 1; 4= b/6 ;
a=T-A=700 mm
P1=14tf = 140 kN = 14000 daN ; P2=4 tf = 4000 daN
P3=18tf = 125 kN = 18000 daN ; ;P4=6tf = 6000 daN

1= a/6 =0,116; 3=(A+b)/6=(5.3+0.4)/6= 0.95 ;


2= 1; 4= b/6= 0, 66 ;

=P1 1 + P3 2 + P1 3 + P3 4=
=P1 ( 1+ 3) + P3 (2+4) =
= 14000 0.1166+18000 1+14000 0.95+18000 0.1166=
=35031.2 daN
=1,35 ns = 35731.2 1,35 0,95= 44927.51 daN
=P2 1 + P4 2 + P2 3 + P4 4=

12
=P2 ( 1+ 3) + P4 (2 + 4) =
=4000 0,1166 + 6000 1+4000 0.95+6000 0,116
=10962.4.4daN
=1,35 ns = 11162.4 1,35 0.95=14059.27 daN

ns- coeficient de simultaneitate ns = 0.95 ( gr de functionare III)

4.4 Stalp marginal

NI= Npm= 26933.25 daN


NII=NI+NPP+ 1,35 Gss=26933.25 + 3499.2 +1.35 2177.28=
= 33371.77 daN
NIII =NII+ Rmax+1.35 Gar(150daN/ml) T+GGR 1,35=
=33371.77+44927.51+1,35 150 6+5690 1,35
= 87195.78 daN
NIV= NIII+ 1,35 Gsi= 87195.78 +1,35 2799.36=90974.91 daN
2
= N/A< Rc ; A=b hs ; Rc= 15 N/mm ;
hs= N/Rc b - pentru a lua in consideratie si excentricitatile care apare
, introducem niste coeficienti
=1,2.1,5 ; Stalp
functie de tip stalp si gradul seismic De colt 0.2
marginal 0.25
central 0.3
hsm= = = 0.33m = 40cm;
him = = = 0.909 m = 95 cm;

13
4.4 Stalp Central

NI= 2 Npm= 2 26933.25 = 53866.5 daN


NII=NI+ 1,35 Gss=53866.5 + 1,35 3499.2=
= 60864.9 daN
NIII=NII+1.35 (2 Gar T+2 GGR)+Rmax+Rmin=
=60864.9+44927.51 +14059.27 +1,35(2 150 6+5690 2)=
= 137664.68 daN
NIV= NIII+ 1,35 Gsi= 137664.68 +1,35 2799.36=141423.81 daN

hsc= = = 0,507= 55 cm;


hic = = = 1.17 = 120 cm;

14
Etapa V
Determinarea lungimii podului rulant si proiectarea
consolelor
5.1 Determinarea lungimea podului rulant

l1 distant de gabarit sau limita din stanga pana unde poate merge
podul rulant , l1= 350 mm;
Ss spatiu de siguranta Ss~ 10cm;
Am,Ac distant de la axa grinzii de rulare pana in axul stalpului
marginal Am , respective central Ac ;

Am= max =>

Am= 57,5 cm

Ac=max =>

Ac = 65 cm
Lp =L - (Am+Ac) =Lp se moduleaza la

15
Lp =15-(0,575+0,65)= 13.775 m => => Lp =14 m
5.2 Proiectarea consolei care sustine grinda de rulare

Rf
2
Rf = 1,2 1,5 N/mm ,gar=150daN

Stalp marginal

=> hc= 115 cm


2 2
=115283.06daN/m =11.5N/mm
2 2
11.5 N/mm 12N/mm (Rf)

16
Stalp central

=> hc= 85 cm

5.2 Proiectarea consolei de la partea superioara a stalpului

L=15 m ;
LGT=14,8;
=> = = 10 cm
r= = - 10 = 10cm
Lr = 15 cm pentru L (12;15)
r Lr exista consola la partea
superioara a stalpului ;

hcsup 2,5 Lcons sau 250 mm ;


hcsup,v = hcsup ; hcsup,i = hcsup ;
Lcons=Lr-r

17
= 0,45 m =45 cm
Lcons=Lr-r =15-10= 5 cm
hcsup 2,5 Lcons sau 250 mm =>2,5 5 = 12,5 cm , hcsup=45 cm
hcsup,v = hcsup = 1/3 45 =15 => hcsup,v=16 cm ;
hcsup,i = hcsup = 2/3 45=30=> hcsup,i =30 cm ;

Etapa VI

Determinarea excentricitatiilor si a latimii si lungimii halei


industrial

6.1 Excentricitati la nivelul rezumarii grinzii transversale


principale

=(L-LGT)/2=10cm

e1= =15+10=25cm

18
6.2 Excentricitati la nivelul schimbarii sectiunii

e2=him/2-hsm/2=95/2-40/2=27.5cm

6.3 Excentricitati la nivelul schimbarii sectiunii

e3m=Am-e2=57.5-27.5=30 cm

19
e3C=Ac=65 cm

6.4 Excentricitati Care privin din pozitionarea peretilor


purtai

dp= 20 cm - grosime B.C.A.


1= 15 mm grosimea
stratului mortar

e4=dp/2+ 1+hsm/2 =
20/2+1.5+40/2= 31.5 cm
e5=dp/2+ 1+him/2 =
20/2+1.5+95/2 = 59 cm

6.5 Determinarea incarcarii orizontale din actiunea


vantului
NP082-2004

w(z)=qref ce(z) cpj


qref presiunea de referinta a vantului = 0.5 kPa
ce(z)-Coeficient de expunere zona cu densitate redusa de
constructii, extraurbana => ce(z)=1,3
cp- Coeficient de presiune aerodinamic

20
cp = f(h,d,b) ;
lzn- Lungime zona neutra;
lzn= +10+ = 20+10+20=50 cm
d=dp+1+ +L+L+ + 1+dp=
=0.2+0.015+0.2+15+15+0.2+0.015+0.2=30.83m
b=dp+ 1+ +LTRI+lzn+LTRII+ + 1+dp=
=0.2+0.015+0.2+42+0.5+48+0.2+0.015+0.2=91.33m

WzD=0,51,30,8=0,52 kPa
WzE=0,51,30,3=0,195 kPa

21
Etapa VII
Incarcari care provin din franarea sau demararea
caruciorului

Forta care apasa pe rotile podului rulant:


Fp= nf = 84.55 kN
Ptn= nff = 4.2275 kN
f- coeficient de de frecare metal-metal =1/10 = 0,1

Observatia 1:
Datorita franarii sau demararii ,fortele Ptn pot fi de un sens
sau celalalt;
Observatia 2:
Datorita neparalelismului sinelor se considera ca prin
franare sau demarare fortele pot fi date ori la un fir , ori la
celalalt
Observatia 3:
Se considera ca numai 2 poduri rulante pot frana in acelas
timp;

22
Observatia 4:
Pozitia convoiului format din fortele Ptn este aceasi cu
pozitia convoiului dat de verticala ;
Observatia 5:
Rezultanta TfmaxN poate fi aplicata in pozitia rezultantei
Rmax sau in pozitia rezultantei Rmin ;

TfmaxN = (1+ 2+ 3)=


= 4.2275(0,116+1+0,95+0,075) = 8.734 kN
Tfmaxc= TfmaxN1,35ns=8.7341,350,85 = 10.022 kN
ns= 0,85

23
Etapa VIII

Incarcari din variatia de temperatura

Variatia temperaturii medii a sectiunilor , notate cu t-_si


t+_in sezonul calduros , luna iulie , indicele , respectiv ,in
cel friguros corespunzator lunii ianuarie , indicele - , se
determina
pentru elementele alcatuite dintr-un singur strat,dupa cum
urmeaza:
-Pentru elementele de constructive in contact excesiv cu aerul
incaperilor facand parte din constructiile in stadiul de executie
sau constructiile neincalzite in statiu de exploatare cu relatiile :
t+= - t0-
-= - t0+
; - reprezinta temperature exterioare normate pentru
constructii din beton armat;
0
= -200C ; = 30 C
0
t0- = t0+ = 5 C
0
t+= 30 5 = 25 C
0
t-= -20- 5 = -25 C
In gruparea fundamental se lucreaza cu coeficienti ai
incarcarii:
0 0
t=n => t=1,5(25 C)= 37,5 C
n= 1,5 ;
Comportarea imperfect elastic a structurii impune la
calculul eforturilor , corectarea diferentelor t prin coeficientul
nt=0,5 pentru elemente din beton armat.
0 0
tf=nt t => tf=0,5(37.5 C)= 18,75 C

24
L= tL
- coeficient de dilatare termica a betonului = 0,010 mm/m 0C ;
t= 37,5 0C ;
L deschidere hala = 15 m ;
L<3cm reprezinta sageata la capatul superior al stalpului
egala cu alungirea sau scurtarea riglei ;
L = 37,50,0115 = 5.625 mm ;

25
2
mm n= =13.39

I2=nI1

L= tL=
=> tL=

=>

26
Etapa IX

Determinarea actiunii seismice conform P100-2006

Forta seismica static echivalenta intr-o directie orizontala


a cladirii se calculeaza cu expresia:
Fb= 1Sd(T)m
Fb forta taietoare de baza corespunzatoare modului
fundamental;
1 - factor de importanta - P100-2006 - tab 4.3
Clasa II de importanta >150 oameni , 1 =1,2
Sd(T) ordonata spectrului de raspuns de proiectare
corespunzatoare perioadei fundamentale T
Sd(T) = ag[1+ T] daca 0<T<TB
Sd(T) = ag - daca T>TB
ag acceleratia terenului ag= 0,16
0 factor de amplificare dinamica 0 = 2,75
Tc forta taietoare de colt Tc=0,7
q factor de comportare pentru cadre din beton armat cu
clasa de ductabilitate M q=4,025
m reprezinta masa totala a cladirii calculate ca suma a
maselor de nivel
Factor de corectie =1 pentru constructiile de tip parter
3/4 3/4
T perioada fundamentala T=CTH ; T=CTH
=0,0755.623= 0,421
CT=0,075 pentru cadre de beton armat
T > TB
(T) spectrul normalizat de raspuns elastic
TB<T<Tc => (T)= 0 =2,75
Sd(T) = ag =0,16 => Sd(T) =0,10931
G=mg=> m=G/g
- Greutatea ansamblului termo-izolant
o Gath=Sathgath=720,52= 28,08 N = 0,028 kN
o Sath=LT-dLT=156-36= 72m2

27
- Greutatea Luminatorului
o GL=SLgL=180,52= 9,36 kN
- Greutatea elementelor de acoperis
o nrelemGep=101300=13000 daN= 130 kN
- Greutatea stalpilor la partea superioara
o 2Gssm+Gssc=224,50,40,44.2+24,50.550,44.2
= 55.56 kN
- Greutate pereti purtati
o Gpp=nrfasiigBCA+Svgv =56+1,560,3=60+0,675=
= 60,675 kN

- Greutate ansamblu de rulare


o 4Ggr+4garT= 456.90+41,56= 263.6 kN
- Greutate din poduri rulante
o Gpr=2(Rmax+Rmin)ns= 2(449.27+140.59)0,95=
= 1120.73 kN
- Greutate din zapada
o Gz=2Nzm+Nzc = 2*(2.5*7.5*6+2.5*15*6)=675 kN

= 0,028+9,36+130+55.56+60.675+263.6+1120.73+675=
= 2314.95kN
m=G1000/g = 2314.951000/9,81=235978.89 kg
m=G/g=2314.95/9,81= 235.978 kNm/s2
Fb= 1Sd(T)m =1,20,10931235978.891/1000= 30.95 kN

Calculul rigiditatilor relative

28
S= =x1+x2 - Forta reprezinta suma reactiunilor
orizontale xi
R= - suma rigiditatilor la deplasare a tuturor stalpilor
care formeaza cadrul transversal ;

2
R=2 R1,3+R2= 5540.69 N/mm
=S/Ri=30950/5540.69=5.58 mm
Reactiunile corectate la capeele superioare ale stalpilor au
valorile:
r1=R1/R= /5540.69 =0,2334 =>S1=0,233430.95= 7.223
kN
r2=R2/R=2953.24/5540.69 =0,533=> S2=0,53330.95= 16.49 kN
r3=R3/R= /5540.69 = 0,2334=> S3=0,233430.95= 7.223
kN

29
Etapa X

Scheme de incarcare pentru calculul cadrului


transversal

2
st mm

2
st mm

2
Eb= 29GPa =29000 MPa = 29000 N/mm

30
10.1 Incarcari permanente

10.1.1 Incarcari permanente din pozitionarea


grinzilor transversal

N1m=NI=269.33 kN
M1=N1me1=
269.33*0.25=
= 67.33 kNm
M2=N1me2=
269.330,275=
= 27.06 kNm
N1c=2NI= 538.66 kN

10.1.2 Incarcari permanente la nivelul schimbarii


de sectiune

31
Gssm= bhshsmb=24004.20,40,4=1672.8 daN= 16.72 kN
GGR=5690+1506=6590 daN=65.90 kN
N2c=Gssc+2GGR =16.72+265.90=148.52 kN

10.1.3 Incarcari permanente din pereti purtati

N3m=2gBCA=2432=864 daN =8,64 kN


N4m=gvitrat= 270 daN = 2,70 kN
N5m=3gBCA=3432=1296 daN = 12,96 kN
M4= N3me4= 8,640,315=2,72 kNm
M5= N4me4= 2,700,315=0,85 kNm
M6= N5me5= 12,960,59=7.48 kNm

32
10.2 Incarcari variabile
10.2.1 Incarcari variabile din actiunea zapezii

Nzm= zkL/2 T=3.837.56=172.35 kN


Mz1=Nzme1=172.350.25=43.08 kNm
Mz2=Nzme2=172.350.275=47.39 kNm
Nzc=2Nzm= 344.7 kN

10.2.2 Incarcari variabile din actiunea vantului

wz1=wzdT=0,526= 3,12 kN/m


wz2=wzeT=0,1956=1,17 kN/m

33
10.2.3 Incarcari variabile din variatii de temperature

F=357.69 daN=3.576 Kn

10.2.4 Incarcari variabile din actiunea podurilor


rulante

Rmax=449.275 kN
Rmin =140.592 kN
Mmax=Rmax(Am-e2)= 449.275 (0.575-0.275)= 134.78 kNm
Mmin = RminAc= 140.5920.65 = 91.38 kNm
T= 10.022 kN

34
10.3 Incarcari Exceptionale(actiunea seismica)

S1=7.223 kN
S2=16.49 kN
S3=7.223 kN

35
Etapa XI
Calculul fundatiilor pahar

Ipoteze:
Caracteristicile geotehnica ale erenului sunt cunoscute
Calculul fundatiilor se face tinand cont de presiunile conventionale

Pconv= 275-300 kPa = 275 kN/m2


pef max 1,2 pconv ;

3
330B -639.18B-243.39 = 0
=>B = 1,15 => adoptam B= 1,5 m
L=1,5*2.375 =3.56 m => L= 3.60 m

Hp 1,2 ls = 1,20,95 =1.14 => Hp =1.15 m


Hf = Hp-0,5 = 0.65 m
bp= 0,15 m
2 l1= L (2bp+20,1)-him = 3.6-(2*0.15+0.2) -0.95 = 2.15 =>
l1= 108 cm
2b1= B (2bp+20,1)-b = 1,5-(2*0.15+0.2) -0,4 = 0.6 =>
b1=30 cm

36
37

S-ar putea să vă placă și